Dodajanje polja v obrazec ali poročilo

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Obrazcu ali poročilu lahko hitro dodajate polja s podoknom Seznam polj. Ko dvokliknete polje v podoknu Seznam polj (ali povlečete polje iz seznama v poročilo ali obrazec), Microsoft Office Access 2007 samodejno ustvari ustrezen kontrolnik za prikaz polja  – na primer polje z besedilom ali potrditveno polje – in nato poveže kontrolnik s tem poljem.

Če nimate obstoječi obrazec ali poročilo, če želite dodati polje tako, da, si oglejte Ustvarjanje obrazca z orodjem za obrazce ali Ustvarjanje preprostega poročila , da boste lažje začeli.

Namig : V programu Access 2010, poročila imajo nadzor postavitve, ki pomaga ohraniti stvari postavili in je videti dobro!

Kaj želite narediti?

Dodajanje polja v obrazec ali poročilo v podoknu Seznam polj

Dodajanje polja v obrazec ali poročilo v pogledu načrta

Več informacij o podokna seznam polj

Dodajanje polja v obrazec ali poročilo v podoknu Seznam polj

 1. Poročilo odprite v pogledu postavitve ali pogledu načrta.

  Če se podokno Seznam polj ne prikaže, naredite nekaj od tega:

  • Na zavihku oblika v skupini Kontrolniki kliknite Dodaj obstoječa polja Slika gumba . Slika gumba

  • Pritisnite ALT+F8.

 2. V podoknu Seznam polj poiščite tabelo s poljem, ki ga želite dodati. Če želite prikazati ali skriti seznam polj v posamezni tabeli, kliknite znak plus (+) ali minus (-) poleg imena tabele.

  Opomba : Če zbirka podatkov ne vsebuje tabel, je podokno Seznam polj prazno.

 3. Ko najdete polje, ki ga želite dodati, naredite nekaj od tega, če ga želite dodati obrazcu ali poročilu:

  • Dvokliknite polje.

  • Polje povlecite iz podokna Seznam polj v obrazec ali poročilo.

  • Držite tipko CTRL in kliknite nekaj polj, nato pa jih skupaj povlecite v obrazec ali poročilo.

   Opomba : To tehniko lahko uporabljate samo za polja v odseku Polja, ki so na voljo za ta pogled podokna Seznam polj.

  • Na ta način dodajte obseg polj iz podokna Seznam polj v obrazec ali poročilo:

  • Kliknite prvo polje v obsegu.

  • pritisnite in pridržite tipko SHIFT in nato kliknite zadnje polje v obsegu.

   Program Access izbere polji, ki ste ju kliknili, in vsa vmesna polja.

  • Izbrane datoteke povlecite v obrazec ali poročilo.

   Opomba : To tehniko lahko uporabljate samo za polja v odseku Polja, ki so na voljo za ta pogled podokna Seznam polj.

 4. Program Office Access 2007 ustvari ustrezen kontrolnik za prikaz posameznih polj in ga poveže s poljem. Poleg tega program Access ustvari pripeto oznako za kontrolnik. Oznako lahko uredite tako, da jo z enim klikom izberete, z drugim pa jo postavite na mesto vstavljanja v oznaki. Oznako lahko nato urejate na enak način, kot urejate besedilo v dokumentu.

 5. Če ne želite, da se polje prikaže v vrsti kontrolnika, ki ga je program Access samodejno ustvaril, lahko spremenite vrsto kontrolnika. Vendar jo lahko spremenite samo v vrsto kontrolnika, ki ustreza temu polju. Spremenite lahko na primer kombinirano polje v polje z besedilom, ne morete pa spremeniti kombiniranega polja v ukazni gumb.

  Spreminjanje kontrolnika iz ene v drugo vrsto

  1. Obrazec ali poročilo odprite v pogledu načrta tako, da ga v podoknu opravil kliknete z desno miškino tipko in nato kliknete Pogled načrta Slika gumba .

  2. Z desno miškino tipko kliknite kontrolnik, ki ga želite spremeniti, in kliknite Spremeni v.

   Če element menija Spremeni v ni na voljo, so za to polje na voljo druge vrste kontrolnikov. V nasprotnem primeru program Access prikaže seznam vrst kontrolnikov.

  3. Če želite kontrolnik spremeniti na želeno vrsto, jo kliknite med vrstami kontrolnikov, ki so na voljo.

   Kontrolnik ostane vezan na polje, vendar boste morali nastaviti nekatere lastnosti, da bo nova vrsta kontrolnika delovala, kot želite. Če želite prikazati list z lastnostmi za kontrolnik, izberite kontrolnik in pritisnite F4.

Na vrh strani

Dodajanje polja obrazcu ali poročilu v pogledu načrta

Na splošno je najlažji način za dodajanje polja obrazcu ali poročilu uporaba podokna Seznam polj. Vendar polje lahko dodate tudi tako, da ustvarite kontrolnik, ki ga nato povežete s poljem. To je prikazano v tem postopku.

 1. Obrazec ali poročilo odprite v pogledu načrta tako, da ga v podoknu opravil kliknete z desno miškino tipko in nato kliknete Pogled načrta.

  Čarovniki za kontrolnike    Čarovniki za kontrolnike vam lahko pomagajo pri ustvarjanju ukaznih gumbov, polj s seznami, podobrazcev, kombiniranih polj in skupin možnosti. Čarovnik za kontrolnik je sestavljen iz niza vprašanj o videzu in delovanju kontrolnika. Na osnovi vaših odgovorov ustvari kontrolnik in nastavi njegove lastnosti. Če na kartici Načrt v skupini Kontrolniki ni označena možnost Uporabi čarovnike za kontrolnike, jo kliknite in s tem označite.

  Slika gumba

  Če kontrolnike ustvarjate brez pomoči čarovnikov, kliknite možnost Uporabi čarovnike za kontrolnike, da ne bo več izbrana.

  Slika gumba

 2. V skupini Kontrolniki kartice Načrt kliknite orodje za vrsto kontrolnika, ki ga želite dodati.

  Podoba Accessovega traku

  Če želite izvedeti ime orodja, nanj postavite kazalec. Program Access prikaže ime orodja.

 3. V mreži obrazca ali poročila kliknite tja, kjer naj bo postavljen zgornji levi kot kontrolnika. Če želite ustvariti kontrolnik s privzeto velikostjo, kliknite enkrat, če pa želite ustvariti kontrolnik z izbirno velikostjo, kliknite orodje in ga povlecite v mrežo načrta obrazca.

 4. Če ste izbrali Uporabi čarovnike za kontrolnike in je s kontrolnikom, ki ga postavljate, povezan čarovnik, se bo ta zagnal in vas vodil skozi nastavitve za kontrolnik.

 5. Če kontrolnika v prvem poskusu ne postavite pravilno, ga lahko premaknete na ta način:

  1. Kliknite kontrolnik, ki ga želite izbrati.

  2. Kazalec postavite nad kontrolnik, kjer se spremeni v kazalec za premikanje Kazalec za premikanje .

  3. Kliknite kontrolnik in ga povlecite na želeno mesto.

Če uporabljate čarovnika za kontrolnike, vam lahko njegovi koraki pomagajo pri vezavi kontrolnika na polje. Če čarovnik ne veže kontrolnika na polje in je kontrolnik take vrste, da lahko prikazuje podatke (na primer polje z besedilom ali kombinirano polje), morate v lastnost Vir kontrolnikov vnesti ime polja ali izraz, ali pa kontrolnik ne bo prikazal podatkov. Če želite kontrolnik vezati na polje, uporabite ta postopek.

 1. List z lastnostmi za kontrolnik prikažite tako, da kliknite na kontrolnik in pritisnete F4.

 2. Na kartici Podatki lista z lastnostmi kliknite spustni meni poleg lastnosti Vir kontrolnikov in izberite polje, za katero želite, da je prikazano v kontrolniku. Izraz lahko vnesete tudi v polje Vir kontrolnikov.

  Če želite več informacij o izrazih, si oglejte članek Ustvarjanje izraza.

Na vrh strani

Več informacij o podokna seznam polj

Ta seznam vsebuje namige o delu s podoknom Seznam polj, ki vam lahko pomagajo pri dodajanju polj v obrazec ali poročilo. Če želite prikazati podokno Seznam polj, odprite obrazec ali poročilo v pogledu načrta ali pogledu postavitve in pritisnite ALT+F8.

 • Če je lastnost Vir zapisov obrazca ali poročila prazna in polje povlečete v obrazec ali poročilo iz podokna Seznam polj, program Access samodejno izpolni lastnost Vir zapisov za obrazec ali poročilo.

 • Če je lastnost Vir zapisov obrazca ali poročila izjava SELECT ali ime tabele, lahko prikaz podokna Seznam polj preklapljate med dvema stanjema:

  • Vsa polja zbirke podatkovne zbirke    Prikaže odsek Polja, ki so na voljo za ta pogled, odsek Polja, ki so na voljo v povezanih tabelah (če obstajajo) in odsek Polja, ki so na voljo v drugih tabelah (če obstajajo).

  • Zapiši samo izvirna polja    Prikaže samo odsek Polja, ki so na voljo za ta pogled.

   Če želite preklopiti med načinoma, kliknite Pokaži samo polja v trenutnem izvoru zapisa ali Pokaži vse tabele v spodnjem delu podokna Seznam polj.

   Opomba : Če ste lastnost Vir zapisov za obrazec ali poročilo nastavili na shranjeno poizvedbo, podokno Seznam polj prikaže samo odsek Polja, ki so na voljo samo za ta pogled (v spodnjem delu podokna Seznam polj ni možnosti Pokaži vse tabele). Če želite urediti vir zapisov, z desno miškino tipko kliknite poljubno polje in nato kliknite Uredi vir zapisa.

 • Če lastnost Vir zapisov za obrazec ali poročilo nastavite na tabelo in nato polje iz odseka Polja, ki so na voljo v povezanih tabelah v podoknu Seznam polj povlečete v obrazec ali poročilo, Access spremeni Vir zapisov obrazca ali poročila v izjavo SELECT, v katero je vključuno polje, ki ga dodajate. Če Access ne more določiti vrste relacije tabel, prikaže pogovorno okno Izberi relacijo, da lahko izberete ustrezno relacijo.

 • Če polje povlečete iz odseka Polja, ki so na voljo v drugih tabelah v podoknu Seznam polj obrazca ali poročila, Access prikaže pogovorno okno Določi relacijo. To pogovorno okno morate uporabiti za določanje relacije med drugo tabelo in virom zapisa obrazca ali poročila. Če niste prepričani, katera polja morate vnesti v to pogovorno okno, lahko kliknete Prekliči in nato pregledate relacije tabele.

  Če želite več informacij o relacijah, si oglejte vodnik za relacije tabele ali Ustvarjanje, urejanje ali brisanje relacije.

  Mogoče je polje v odseku Polja, ki so na voljo v drugih tabelah podokna Seznam polj neposredno povezano z virom zapisov v obrazcu ali poročilu prek ene izmed tabel v odseku Polja, ki so na voljo v povezanih tabelah. V takem primeru lahko z vlečenjem tabel iz ene izmed povezanih tabel v obrazec ali poročilo povzročite, da se nekatere tabele premaknejo iz odseka Polja, ki so na voljo v drugih tabelah v odsek Polja, ki so na voljo v povezanih tabelah.

 • Če je vir zapisov obrazca ali poročila izjava SELECT ali shranjena poizvedba, si lahko vir zapiskov ogledate in uredite v graditelju poizvedb tako, da z desno miškino tipko kliknete polje v podoknu Seznam polj in nato kliknete Uredi vir zapisov. Če je vir zapisov tabela, ta ukaz zažene graditelja poizvedb za to tabelo. Ko vas Access vpraša, ali želite ustvariti poizvedbo na osnovi tabele, kliknite Da, da vir zapisov spremenite v poizvedbo, ali Ne, da pustite nespremenjen vir zapisov.

 • Tabelo lahko odprete v pogledu podatkovnega lista tako, da kliknete Uredi tabelo poleg imena tabele ali z desno miškino tipko kliknete ime tabele v podoknu Seznam polj in kliknete Odpri tabelo v pogledu podatkovnega lista.

 • Podokno Seznam polj lahko uporabite za dodajanje iskalno polje tabeli na ta način:

  1. Kliknite Uredi tabelo poleg tabele, v katero želite dodati polje za iskanje.

   Tabela je prikazana v pogledu podatkovnega lista.

  2. Povlecite polje iz podokna Seznam polj v podatkovni list.

  3. Zažene se čarovnik za iskanje. Sledite navodilom v čarovniku. Na zadnji strani kliknite Dokončaj.

 • Podokno Seznam polj na desni strani območja za dostop do delo lahko Razdruži položaj kazalca v naslovni vrstici podokna Seznam polj , dokler se spremeni v kazalec za premikanje Kazalec za premikanje , in nato povlečete podokna Seznam polj v levo. Postavite na seznamu kjer koli v območju delo ali ga zasidrate na levi strani območja za delo z vlečenjem skrajno levo.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×