Dodajanje podatkovne povezave z nastavitvami v knjižnici povezav

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V tem članku

Pregled

Pred začetkom dela

Dodajanje podatkovne povezave poizvedbe

Dodajanje podatkovne povezave za pošiljanje

Pregled

Če načrtujete več predlog obrazca, z podobne podatkovne povezave, razmislite o uporabi datoteke za povezavo podatkov namesto, da ustvarite podatkovne povezave z zunanjim virom podatkov za vsako predlogo obrazca. Na ta način, morate posodobiti samo eno datoteko za povezavo podatkov, ko povezavo podatkov za nabor predlog obrazcev, povezanih. Na primer, ko premaknete predloge obrazca iz preskusa omrežja proizvodnja omrežja, morate posodobiti podatke nastavitve povezave le enkrat v knjižnici povezave namesto posodabljanje podatkovne povezave v vsako predlogo obrazca. Ko je obrazec, ki temelji na predlogi obrazca, ki uporablja datoteko za povezavo podatkov uporablja podatkovno povezavo, podatkovno povezavo samodejno posodobljena z nove nastavitve.

Datoteke za povezavo podatkov je datoteka XML z .xml ali .udcx datotečno pripono, ki vsebuje informacije o povezavi za en zunanji vir podatkov. Datoteka je shranjena v knjižnici podatkovnih povezav v strežniku nameščen Microsoft Office SharePoint Server 2007. Datoteke za povezavo podatkov je ustvaril razvijalec ali tako, da pretvorite podatkovne povezave v obstoječe predloge obrazca v datoteko za povezavo podatkov tako, da kliknete gumb pretvoriti v pogovornem oknu Podatkovnih povezav (meniOrodja ).

Prednosti uporabe datotek za povezavo podatkov:

 • Več obrazcev lahko uporablja isto datoteko za povezavo podatkov, tako da ni treba ustvariti iste podatkovne povezave od začetka za vsako predlogo obrazca.

 • Če se spremeni mesto ali nastavitve povezave za zunanji vir podatkov, vam ni treba posodobiti vseh predlog obrazcev, ampak samo datoteko podatkovne povezave.

 • V datoteki za povezavo podatkov so lahko druge informacije o preverjanju pristnosti, ki jih lahko uporabi strežnik, kadar uporabnik izpolni obrazec s spletnim brskalnikom.

 • Obrazci, ki temeljijo na predlogi obrazca, združljivo z brskalnikom, in so izpolnjeni v brskalniku, lahko vzpostavijo povezavo s strežnikom v drugi domeni samo s podatkovni povezavami, ki uporabljajo datoteke za povezavo podatkov.

Opomba: Microsoft Office InfoPath uporablja datoteke za povezavo podatkov, ki uporabljajo obliko zapisa datoteke univerzalne podatkovne povezave (.uxdc) različice 2.0. Ta različica je nadmnožica oblike zapisa datoteke, različica 1.0, ki je uporabljena v Microsoft Office FrontPageu in Microsoft Office Excelu. InfoPath ne more uporabiti datotek za povezavo podatkov v obliki zapisa datoteke različice 1.0.

Ko v predlogo obrazca dodate podatkovno povezavo z nastavitvami v knjižnici podatkovnih povezav, v predlogi obrazca ustvarite sekundarno podatkovno povezavo. Ta podatkovna povezava je drugačna od glavne, ki jo ustvarite ob načrtovanju predloge obrazca, ki temelji na zbirki podatkov, spletni storitvi ali nastavitvah v knjižnici podatkovnih povezav. Sekundarno podatkovno povezavo dodate, samo če z glavno podatkovno povezavo ne morete pridobiti ali poslati podatkov.

Na vrh strani

Pred začetkom dela

Če želite v predlogo obrazca dodati podatkovno povezavo z nastavitvami, ki so shranjene v knjižnici podatkovnih povezav, naj vam skrbnik mesta priskrbi te informacije:

 • mesto strežnika s storitvami Microsoft Office SharePoint Server 2007, v katerem je mesto s knjižnico podatkovnih povezav;

 • ime datoteke podatkovne povezave v knjižnici podatkovnih povezav, ki jo želite uporabiti;

 • ali datoteka podatkovne povezave vsebuje nastavitve za podatkovno povezavo za poizvedbo ali podatkovno povezavo za pošiljanje;

 • ali lahko predlogo obrazca konfigurirate tako, da rezultate poizvedbe varno shrani v obrazcu za uporabo brez povezave, če nastavitve veljajo za podatkovno povezavo poizvedbe.

Na vrh strani

Dodajanje podatkovne povezave poizvedbe

Če želite v predlogo obrazca dodati podatkovno povezavo z nastavitvami v knjižnici povezav, izvedite te postopke:

 1. Dodajanje sekundarne podatkovne povezave v predlogo obrazca

 2. Vezanje kontrolnikov na poizvedbena in podatkovna polja v sekundarnem viru podatkov

 3. Konfiguriranje predloge obrazca s pravilom ali gumbom za uporabo podatkovne povezave

1. korak: Dodajanje sekundarne podatkovne povezave

 1. V meniju Orodja kliknite Podatkovne povezave.

 2. V pogovornem oknu Povezave podatkov kliknite Dodaj.

 3. V čarovniku za povezavo podatkov kliknite Poišči povezave v programu Microsoft Office SharePoint Server in nato še Naprej.

 4. Na naslednji strani čarovnika na seznamu Mesto kliknite ime mesta v strežniku Office SharePoint Server 2007 s knjižnico povezav.

  Mojega mesta ni na seznamu

  Če želite na seznam dodati svoje mesto, naredite to:

  1. Kliknite Upravljanje mest.

  2. V pogovornem oknu Upravljanje mest kliknite Dodaj.

  3. V polje URL vnesite mesto knjižnice podatkovnih povezav.

  4. V polje Prikazano ime vnesite ime knjižnice podatkovnih povezav. To ime bo prikazano na seznamu Mesto v čarovniku za povezavo podatkov.

  5. Kliknite V redu.

  6. Kliknite Zapri.

 5. Kliknite ime knjižnice podatkovnih povezav, če si želite ogledati seznam z datotekami podatkovnih povezav, nato kliknite ime datoteke podatkovne povezave, ki jo želite uporabiti za to podatkovno povezavo, in še Naprej.

 6. Glede na nastavitve povezave v datoteki podatkovne povezave boste na naslednji strani čarovnika morda morali navesti vzorčne vrednosti za vsak parameter.

  Kako se navedejo vzorčne vrednosti?

  1. V tabeli Parametri izberite parameter in kliknite Nastavi vzorčno vrednost.

  2. V polje Vzorčna vrednost vnesite vrednost, ki jo bo uporabnik morda uporabil za to polje, in kliknite V redu.

  3. Te korake ponovite za vsak parameter v tabeli Parametri, nato pa kliknite Naprej.

  Tehnična opomba

  Ko v čarovniku za povezavo podatkov nastavite podatkovno povezavo za spletno storitev, Microsoft Office InfoPath vzpostavi povezavo s spletno storitvijo in zahteva datoteko WSDL (Web Service Description Language). V datoteki WSDL je shema, ki jo uporablja spletna storitev. Spletna storitev odgovori na zahtevo tako, da pošlje to datoteko InfoPathu. InfoPath z informacijami iz te datoteke doda ustrezna polja in skupine sekundarnemu viru podatkov v predlogi obrazca. Če InfoPath v datoteki WSDL najde neznano vrsto elementa, z vzorčnimi podatki določi definicijo neznane vrste elementa in nato doda ustrezna polja in skupine sekundarnemu viru podatkov.

 7. Če želite, da so rezultati poizvedbe na voljo tudi takrat, ko obrazec nima vzpostavljene povezave z omrežjem, potrdite potrditveno polje Shrani kopijo podatkov v predlogi obrazca.

  Varnostno opozorilo: Če potrdite to polje, boste rezultate poizvedbe shranili v predlogo obrazca. Ker so podatki shranjeni v predlogi obrazca, so na voljo v obrazcih, ki jih izpolnjujejo uporabniki, tudi če njihovi računalniki nimajo vzpostavljene povezave z internetom. Če pridobivate občutljive podatke iz te podatkovne povezave, onemogočite to funkcijo, da zaščitite podatke, če računalnik izgubite ali vam ga ukradejo.

 8. Kliknite Naprej.

  Na naslednji strani čarovnika bo prikazan povzetek nastavitev za to podatkovno povezavo.

 9. Vnesite opisno ime za podatkovno povezavo. Ime se bo pojavilo v podoknu opravil Vir podatkov na seznamu Vir podatkov.

 10. Če želite obrazcem, ki temeljijo na tej predlogi obrazca, omogočiti uporabo podatkovne povezave, ko so odprti, potrdite potrditveno polje Samodejno pridobi podatke, ko je obrazec odprt.

Na vrh strani

2. korak: Dodajanje kontrolnika, ki uporabnikom prikaže podatke

 1. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 2. Povlecite kontrolnik na predlogo obrazca.

 3. V pogovornem oknu Ime kontrolnika – vezava izberite polje, na katerega želite vezati kontrolnik, in kliknite V redu.

3. korak: Konfiguriranje predloge obrazca za uporabo podatkovne povezave

Če želite uporabnikom omogočiti pridobivanje podatkov iz podatkovne povezave, potem ko odprejo obrazec, lahko v predlogo obrazca dodate pravilo o uporabi podatkovne povezave pod določenimi pogoji ali pa gumb, ki ga uporabniki kliknejo, če želijo uporabiti to podatkovno povezavo.

Dodajanje pravila

V predlogo obrazca lahko dodate pravilo, ki podatkovno povezavo poizvedbe zažene takrat, ko je izpolnjen pogoj za pravilo. V tem postopku je predvideno, da ste za predlogo obrazca ustvarili podatkovno povezavo poizvedbe in da ste konfigurirali kontrolnik v predlogi obrazca tako, da prikaže podatke iz podatkovne povezave.

 1. Če je v predlogi obrazca več pogledov, v meniju Pogled kliknite Ime pogleda, če se želite premakniti na pogled s kontrolnikom, v katerem želite prikazati podatke in sekundarnega vira podatkov.

 2. Dvokliknite kontrolnik, v katerega želite dodati pravilo.

 3. Kliknite jeziček Podatki.

 4. Pod Preverjanje veljavnosti in pravila kliknite Pravila.

 5. V pogovornem oknu Pravila kliknite Dodaj.

 6. V polje Ime vnesite ime pravila.

 7. Če želite določiti pogoj za zagon pravila, kliknite Nastavi pogoj in vnesite pogoj. Pravilo se bo zagnalo, ko se bo pojavil pogoj. Če pogoja ne nastavite, se bo pravilo zagnalo vsakokrat, ko bo uporabnik spremenil vrednost v kontrolniku in nato premaknil kazalec proč od tega kontrolnika.

 8. Kliknite Dodaj dejanje.

 9. Na seznamu Dejanje kliknite Poizvedba prek podatkovne povezave.

 10. Na seznamu Podatkovna povezava kliknite podatkovno povezavo poizvedbe, ki jo želite uporabiti, in nato še V redu, če želite zapreti vsa pogovorna okna.

 11. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

Dodajanje gumba za uporabo podatkovne povezave poizvedbe

V predlogo obrazca lahko dodate gumb, ki ga uporabniki kliknejo ob izpolnjevanju obrazca, ki temelji na vaši predlogi obrazca. Ko uporabnik klikne gumb, lahko pridobi podatke iz podatkovne povezave poizvedbe.

 1. Če je v predlogi obrazca več pogledov, v meniju Pogled kliknite Ime pogleda, če se želite premakniti na pogled s kontrolnikom, v katerem želite prikazati podatke in sekundarnega vira podatkov.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 3. Povlecite kontrolnik gumba na predlogo obrazca.

 4. Dvokliknite kontrolnik gumba, ki sta ga dodali v predlogo obrazca.

 5. Kliknite jeziček Splošno.

 6. Na seznamu Dejanje kliknite Osveži.

 7. V polje Oznaka vnesite ime, ki naj se pojavi na gumbu v predlogi obrazca.

 8. Kliknite Nastavitve.

 9. V pogovornem oknu Osveži kliknite En sekundarni vir podatkov.

 10. Na seznamu Izberite sekundarni vir podatkov kliknite sekundarni vir podatkov, ki je povezan s podatkovno povezavo poizvedbe.

 11. Kliknite V redu, če želite zapreti vsa odprta pogovorna okna.

 12. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

Na vrh strani

Dodajanje podatkovne povezave za pošiljanje

Če datoteka podatkovne povezave vsebuje nastavitve za podatkovno povezavo za pošiljanje, lahko predlogo obrazca konfigurirate tako, da uporabnikom omogočite pošiljanje svojih podatkov iz obrazca prek te podatkovne povezave. Ko konfigurirate predlogo obrazca, tako da uporabnikom omogočite pošiljanje svojih podatkov iz obrazca, InfoPath v orodno vrstico Standard doda gumb Pošlji, v meni Datoteka pa ukaz Pošlji. Možnosti pošiljanja za predlogo obrazca lahko konfigurirate v pogovornem oknu Možnosti pošiljanja (v meniju Orodja). Možnosti pošiljanja konfigurirate tako, kot da bi dodali sekundarno podatkovno povezavo, ki je podatkovna povezava za pošiljanje. Če želite več informacij o dodajanju podatkovne povezave za pošiljanje v predlogo obrazca, si oglejte odsek Glejte tudi.

 1. V meniju Orodja kliknite Podatkovne povezave.

 2. V pogovornem oknu Povezave podatkov kliknite Dodaj.

 3. V čarovniku za povezavo podatkov kliknite Poišči povezave v programu Microsoft Office SharePoint Server in nato še Naprej.

 4. Na naslednji strani čarovnika na seznamu Mesto kliknite ime mesta s knjižnico povezav.

  Mojega mesta ni na seznamu

  Če želite na seznam dodati svoje mesto, naredite to:

  1. Kliknite Upravljanje mest.

  2. V pogovornem oknu Upravljanje mest kliknite Dodaj.

  3. V polje URL vnesite mesto knjižnice podatkovnih povezav.

  4. V polje Prikazano ime vnesite ime knjižnice podatkovnih povezav. To ime bo prikazano na seznamu Mesto v čarovniku za povezavo podatkov.

  5. Kliknite V redu.

  6. Kliknite Zapri.

 5. Kliknite ime knjižnice podatkovnih povezav, če si želite ogledati seznam z datotekami podatkovnih povezav, nato kliknite ime datoteke podatkovne povezave, ki jo želite uporabiti za to podatkovno povezavo za pošiljanje, in nato še Naprej.

 6. Če nastavitve veljajo za podatkovno povezavo za pošiljanje s spletno stranjo, InfoPath v spletni storitvi zazna parametre, ki lahko prejmejo podatke. Podatkovno povezavo za pošiljanje lahko konfigurirate tako, da v predlogo obrazca pošlje vse podatke ali del podatkov.

  Kako?

  1. Na seznamu Parametri kliknite parameter, ki bo prejel podatke iz obrazca.

  2. Če želite temu parametru poslati vse podatke iz obrazca, skupaj s korenskim elementom in navodili obdelave, naredite to:

   1. Kliknite Celoten obrazec (dokument XML, vključno z navodili obdelave).

   2. Če želite podatke poslati kot niz, potrdite potrditveno polje Pošlji podatke kot niz. Polje običajno potrdite, če želite poslati elektronsko podpisane podatke, v večini primerov pa ga očistite.

  3. Če želite za parameter navesti polje ali skupino, naredite to:

   1. Pod Možnosti parametrov kliknite Polje ali skupina.

   2. Kliknite Spremeni Podoba gumba .

   3. V pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite polje ali skupino s podatki, ki jih želite poslati, in nato še V redu.

   4. Na seznamu Vključi kliknite Samo besedilo in podrejeni elementi, če želite poslati samo vsebino polja ali skupine, ali pa kliknite Poddrevo XML, vključno z izbranim elementom, če želite poslati tako vsebino kot tudi izbrano skupino ali polje.

  4. Korake ponovite za vsak parameter.

 7. Kliknite Naprej.

 8. Na naslednji strani čarovnika v polje Vnesite ime za to povezavo podatkov vnesite opisno ime za to pošiljanje povezave podatkov.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×