Dodajanje podatkovne povezave v zbirko podatkov strežnika Microsoft SQL Server

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V predlogo obrazca lahko dodate sekundarno podatkovno povezavo, ki izvaja poizvedbo v zbirki podatkov strežnika Microsoft SQL Server. Ne morete pa ji dodati sekundarne podatkovne povezave, ki pošilja podatke iz obrazca v zbirko podatkov. Če želite sekundarno podatkovno povezavo uporabiti za pošiljanje podatkov iz obrazca v zbirko podatkov, uporabite sekundarno podatkovno povezave s spletno storitvijo, ki dela s to zbirko podatkov. Če želite več informacij o dodajanju sekundarne podatkovne povezave s spletno storitvijo, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi.

Če želite v zbirko podatkov dodati sekundarno podatkovno povezavo, naredite to:

1. korak: Dodajanje sekundarne podatkovne povezave v predlogo obrazca    V tem koraku se ustvari sekundarna podatkovna povezava z ustreznimi polji in skupinami, in sicer na osnovi shranjevanja podatkov v zbirki podatkov. Predlogo obrazca lahko konfigurirate tudi tako, da obrazcem omogočiti uporabo te podatkovne povezave, ko se obrazec odpre.

2. korak: Konfiguriranje predloge obrazca za uporabo podatkovne povezave    Če želite uporabnikom omogočiti uporabo podatkovne povezave, potem ko se obrazec odpre, lahko v predlogo obrazca dodate pravilo ali gumb in uporabnikom omogočite pridobivanje podatkov iz te podatkovne povezave.

V tem članku

Pregled

Pred začetkom

1 korak: Dodajanje sekundarne podatkovne povezave

Korak 2: Konfiguriranje predloge obrazca za uporabo podatkovne povezave

Pregled

Ko ustvarite predlogo obrazca, ki temelji na zunanjem viru podatkov, program Microsoft Office InfoPath ustvari glavno povezava podatkov do tega zunanjega vira podatkov. Nato InfoPath na osnovi načina shranjevanja podatkov v zunanjem viru podatkov ustvari glavni vir podatkov za predlogo obrazca. Toda zunanji vir podatkov za glavno podatkovno povezavo morda ne vsebuje vrednosti, ki jih želite vstaviti v kontrolnike predloge obrazca. Te vrednosti lahko obstajajo v drugem zunanjem viru podatkov, na primer v drugi zbirki podatkov SQL Serverja. Če želite dobiti vrednosti iz drugega zunanjega vira podatkov, lahko v predlogo obrazca dodate sekundarno podatkovno povezavo.

Sekundarna podatkovna povezava je podatkovna povezava, ki jo dodate v predlogo obrazca. Gre za podatkovno povezavo za poizvedbo ali podatkovno povezavo za pošiljanje. Podatkovno povezavo poizvedbe lahko v predlogo obrazca dodate samo kot sekundarno podatkovno povezavo do zbirke podatkov SQL Serverja. To podatkovno povezavo dodate, samo če potrebujete podatke iz zunanjega vira podatkov, ki ni vir glavne podatkovne povezave. Podatkovne povezave za pošiljanje ne morete dodati v zbirko podatkov SQL Serverja kot sekundarno podatkovno povezavo.

Ko dodate poizvedbo za podatkovno povezavo z zbirko podatkov, InfoPath ustvari sekundarni vir podatkov z podatkovna polja in skupine, ki ustreza tako, da so podatki shranjeni v zbirki podatkov. Ker podatkovna zgradba v na sekundarni vir podatkov se mora ujemati tako, da so podatki shranjeni v tabelah zbirke podatkov, ni mogoče spremeniti polja ali skupine v na sekundarni vir podatkov. Lahko konfigurirate posamezne podatkovne povezave poizvedbe shranjevanje rezultatov, tako da imajo uporabniki dostop do podatkov, ko svoje obrazce, ki ni povezan z omrežjem. Glede na vrsto podatkov, boste morda želeli prikažejo rezultati poizvedbe le, ko uporabniki, ki so povezani z omrežjem.

Varnostno opozorilo: Če za pridobivanje občutljivih podatkov iz zunanjega vira podatkov uporabljate sekundarno podatkovno povezavo, onemogočite to funkcijo, da zaščitite podatke pred nepooblaščeno uporabo, če računalnik izgubite ali vam ga ukradejo. Če onemogočite to funkcijo, bodo podatki na voljo le, če ima uporabnik vzpostavljeno povezavo z omrežjem.

Ko v predlogo obrazca dodate podatkovno povezavo za poizvedbo, obrazci, ki temeljijo na tej predlogi obrazca, samodejno uporabijo to podatkovno povezavo, ko jih uporabnik odpre. Predlogo obrazca lahko konfigurirate tudi tako, da podatkovno povezavo za poizvedbo uporabi na enega od teh načinov:

 • Dodajanje pravila    Lahko konfigurirate pravilo, da uporabite poizvedbo za podatkovno povezavo, ko pogoj v pravilu, ki se pojavi.

 • Dodajanje «.»    Gumb lahko dodate v predlogo obrazca, ki ga uporabniki kliknejo za pridobivanje podatkov z uporabo poizvedbe podatkovne povezave.

 • Uporabite kode po meri    Če si ne morete dodati pravilo ali gumba, lahko uporabite kodo po meri za pridobivanje podatkov z uporabo poizvedbe podatkovne povezave. S kodo po meri, potrebujete razvijalec ustvariti kode po meri.

Na vrh strani

Pred začetkom dela

Preden v predlogo obrazca dodate sekundarno podatkovno povezavo z zbirko podatkov SQL Serverja, naj vam skrbnik zbirke podatkov priskrbeti te informacije:

 • ime strežnika z zbirko podatkov, ki ga boste uporabili pri tej predlogi obrazca;

 • ime zbirke podatkov, ki jo boste uporabili s to predlogo obrazca;

 • preverjanje pristnosti, ki ga zahteva zbirka podatkov; zbirka podatkov lahko uporabi preverjanje pristnosti programa Microsoft Windows ali preverjanje pristnosti strežnika SQL Server, da določi pogoje dostopa do zbirke podatkov za uporabnike;

 • ime tabele s podatki, ki jih želite poslati v obrazec; gre za primarno tabelo; če v zbirki podatkov nameravate uporabiti več tabel, potrebujete imena drugih, podrejenih tabel in imena polj v podrejenih tabelah, ki so v relaciji s polji v primarni tabeli;

 • ali lahko v obrazcu varno shranite rezultate poizvedbe za uporabo brez povezave.

Na vrh strani

1. korak: Dodajanje sekundarne podatkovne povezave

 1. V meniju Orodja kliknite Podatkovne povezave.

 2. V pogovornem oknu Podatkovne povezave kliknite Dodaj.

 3. V čarovniku za povezavo podatkov kliknite Ustvari novo povezavo za, nato Sprejemanje podatkov in še Naprej.

 4. Na naslednji strani čarovnika kliknite Zbirka podatkov (samo Microsoft SQL Server ali Microsoft Office Access) in nato še Naprej.

 5. Na naslednji strani čarovnika kliknite Izbira zbirke podatkov.

 6. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov kliknite Nov vir.

 7. Na seznamu S kakšno vrsto izvora podatkov se želite povezati kliknite Microsoft SQL Server in nato še Naprej.

 8. V polje Ime strežnika vnesite ime strežnika z zbirko podatkov.

 9. Pod Poverilnice za prijavo naredite nekaj od tega:

  • Če je dostop do zbirke podatkov odvisen od poverilnic, ki se uporabljajo v omrežju Microsoft Windows, kliknite Uporabi preverjanje pristnosti programa Windows.

  • Če je dostop do zbirke podatkov odvisen od uporabniškega imena in gesla, ki vam ju priskrbi skrbnik zbirke podatkov, kliknite Uporabi to uporabniško ime in geslo in nato v polji Uporabniško ime in Geslo vnesite svoje uporabniško ime in geslo.

 10. Kliknite Naprej.

 11. Na naslednji strani čarovnika v seznamu Izberite zbirko podatkov, ki vsebuje želene podatke, kliknite zbirko podatkov, ki jo želite uporabiti, potrdite polje Vzpostavi povezavo z določeno tabelo, kliknite ime primarne tabele in nato še Naprej.

 12. Na naslednji strani čarovnika v polje Ime datoteke vnesite ime datoteke, v kateri so shranjene informacije o podatkovni povezavi.

 13. Če želite shraniti nastavitve, kliknite Dokončaj.

 14. Dodajte druge tabele, ki jih želite uporabiti v podatkovni povezavi poizvedbe.

  Kako?

  1. Kliknite Dodaj tabelo.

  2. V pogovornem oknu Dodajanje tabele ali poizvedbe kliknite ime podrejene tabele in nato še Naprej. InfoPath poskuša nastaviti relacije z ujemanjem imen polj v obeh tabelah. Če ne želite uporabiti predlagane relacije, izberite relacijo in nato še Odstrani relacijo. Če želite dodati relacijo, kliknite Dodajanje relacije. V pogovornem oknu Dodajanje relacije kliknite ime vsakega povezanega polja v ustreznem stolpcu in nato še V redu.

  3. Kliknite Dokončaj.

  4. Če želite dodati več podrejenih tabel, ponovite te korake.

 15. Kliknite Naprej.

 16. Če želite, da bodo rezultati podatkovne povezave poizvedbe na voljo tudi takrat, ko obrazec ne bo imel vzpostavljene povezave z omrežjem, potrdite potrditveno polje Shrani kopijo podatkov v predlogi obrazca.

  Varnostno opozorilo: Če potrditveno polje potrdite, se bodo podatki shranili v računalniku uporabnika, ko bo obrazec uporabil to podatkovno povezavo. Če obrazec pridobiva občutljive podatke iz te podatkovne povezave, je morda bolje, da funkcijo onemogočite in s tem zaščitite podatke, če pride do izgube ali kraje računalnika.

 17. Kliknite Naprej.

 18. Na naslednji strani čarovnika vnesite opisno ime za sekundarno podatkovno povezavo. Če želite, da obrazec samodejno pridobi podatke, ko je odprt, potrdite potrditveno polje Samodejno pridobi podatke, ko je obrazec odprt.

Na vrh strani

2. korak: Konfiguriranje predloge obrazca za uporabo podatkovne povezave

Če želite, da obrazci, ki temeljijo na tej predlogi obrazca, uporabijo to podatkovno povezavo, potem ko uporabnik odpre obrazec, lahko v predlogo obrazca dodate pravilo o uporabi podatkovne povezave pod določenim pogojem ali pa vanjo dodate gumb, ki ga uporabniki kliknejo, če želijo uporabiti podatkovno povezavo.

Dodajanje pravila

V predlogo obrazca lahko dodate pravilo o pridobivanju podatkov iz podatkovne povezave poizvedbe, ko je pogoj za pravilo izpolnjen. V tem postopku je predvideno, da ste za predlogo obrazca ustvarili podatkovno povezavo poizvedbe in da ste v predlogi obrazca konfigurirali kontrolnik za prikaz podatkov iz te podatkovne povezave.

 1. Če je v predlogi obrazca več pogledov, v meniju Pogled kliknite Ime pogleda, če se želite premakniti na pogled s kontrolnikom, v katerem želite prikazati podatke in sekundarnega vira podatkov.

 2. Dvokliknite kontrolnik, v katerega želite dodati pravilo.

 3. Kliknite jeziček Podatki.

 4. Pod Preverjanje veljavnosti in pravila kliknite Pravila.

 5. V pogovornem oknu Pravila kliknite Dodaj.

 6. V polje Ime vnesite ime pravila.

 7. Če želite določiti pogoj za zagon pravila, kliknite Nastavi pogoj in vnesite pogoj. Pravilo se bo zagnalo, ko se bo pojavil pogoj. Če pogoja ne nastavite, se bo pravilo zagnalo vsakokrat, ko bo uporabnik spremenil vrednost v kontrolniku in nato premaknil kazalec proč od tega kontrolnika.

 8. Kliknite Dodaj dejanje.

 9. Na seznamu Dejanje kliknite Poizvedba prek podatkovne povezave.

 10. Na seznamu Podatkovna povezava kliknite podatkovno povezavo poizvedbe, ki jo želite uporabiti, in nato še V redu, če želite zapreti vsa odprta pogovorna okna.

 11. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

Dodajanje gumba

V predlogo obrazca lahko dodate kontrolnik gumba, ki ga uporabniki kliknejo, če želijo dobiti podatke iz podatkovne povezave poizvedbe.

 1. Če je v predlogi obrazca več pogledov, v meniju Pogled kliknite Ime pogleda, če se želite premakniti na pogled s kontrolnikom, v katerem želite prikazati podatke in sekundarnega vira podatkov.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 3. Povlecite kontrolnik gumba na predlogo obrazca.

 4. Dvokliknite kontrolnik gumba, ki sta ga dodali v predlogo obrazca.

 5. Kliknite jeziček Splošno.

 6. Na seznamu Dejanje kliknite Osveži.

 7. V polje Oznaka vnesite ime, ki naj se pojavi na gumbu v predlogi obrazca.

 8. Kliknite Nastavitve.

 9. V pogovornem oknu Osveži kliknite En sekundarni vir podatkov.

 10. Na seznamu Izberite sekundarni vir podatkov kliknite sekundarni vir podatkov, ki je povezan s podatkovno povezavo poizvedbe.

 11. Kliknite V redu, če želite zapreti vsa odprta pogovorna okna.

 12. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×