Dodajanje podatkovne povezave s spletno storitvijo

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V predlogo obrazca lahko dodate več sekundarnih podatkovnih povezav, ki v spletni storitvi izvedejo poizvedbo po podatkih ali vanjo pošljejo podatke.

V tem članku

Pregled

Pomisleki o združljivosti

Pred začetkom

Dodajanje podatkovne povezave poizvedbe

Dodajanje povezave za pošiljanje podatkov

Pregled

Sekundarna podatkovna povezava je katera koli podatkovna povezava z zunanjim virom podatkov, ki jih dodate v predlogo obrazca. Ta podatkovna povezava se razlikuje od glavne podatkovne povezave, ki jo ustvarite pri načrtovanju predloge obrazca, ki temelji na zbirki podatkov, spletni storitvi ali nastavitvah v knjižnici povezav. Sekundarno podatkovno povezavo dodate le, če ne morete izvesti poizvedbe za podatke ali jih poslati prek glavne podatkovne povezave.

Ko dodate sekundarne podatkovne povezave za vaše predlogo obrazca, ki poizvedbe podatkov, Microsoft Office InfoPath ustvari sekundarni vir podatkov z podatkovnih polj in skupin, ki ustreza shema XML spletne storitve. Ker podatkovna zgradba v na sekundarni vir podatkov se mora ujemati shemo XML, ni mogoče spremeniti obstoječega polja ali skupine v na sekundarni vir podatkov. Ko dodate podatkovno povezavo za pošiljanje v predlogi obrazca, konfigurirate predlogo obrazca, če želite uporabnikom omogočiti pošiljanje svojih podatkov iz obrazca in nastavite možnosti pošiljanja za obrazce, ki temeljijo na predlogi obrazca.

Na vrh strani

Pomisleki o združljivosti

Podatkovne povezave v predloga obrazca, združljiva z brskalnikom, ne morete konfigurirati tako, da uporabnikom omogočite pošiljanje informacij o spremembi skupaj s podatki iz obrazca v spletno storitev, ki sprejema nabor podatkov Microsoft ADO.NET. Informacije o spremembi zajemajo spremembe, ki jih uporabnik naredi v podatkih, shranjenih v zbirki podatkov. Zbirka podatkov uporablja spletno storitev, po kateri uporabniki vzpostavijo povezavo z zbirko podatkov. ADO.NET lahko z informacijami o spremembi določi način posodabljanja zbirke podatkov. Skrbnika spletne storitve vprašajte, ali spletna storitev za posodabljanje zbirke podatkov zahteva informacije o spremembi. Če jih zahteva, načrtujte tako predlogo obrazca, ki bo omogočala izpolnjevanje obrazcev samo v InfoPathu.

Na vrh strani

Pred začetkom dela

Preden v predlogo obrazca dodate sekundarno podatkovno povezavo, naj vam skrbnik spletne storitve priskrbeti te informacije:

 • mesto spletne storitve;

 • overovitev, da spletna storitev uporablja kodiranje dokumentnega/dobesednega sloga, ker InfoPath lahko prevzame samo spletne storitve z dokumentnim/dobesednim slogom;

 • ime operacije spletne storitve, ki bo poslala podatke v obrazce, ki temeljijo na tej predlogi obrazca, in jih pridobila iz njih.

Na vrh strani

Dodajanje podatkovne povezave za poizvedbo

Če želite uporabnikom omogočiti, da bodo z vašo predlogo obrazca izvajali poizvedbo po podatkih v spletni storitvi, v predlogi obrazca naredite to:

 1. Dodajte sekundarno podatkovno povezavo.

 2. Konfigurirajte predlogo obrazca, če želite uporabiti sekundarno podatkovno povezavo.

1. korak: Dodajanje sekundarne podatkovne povezave

 1. V meniju Orodja kliknite Podatkovne povezave.

 2. V pogovornem oknu Podatkovne povezave kliknite Dodaj.

 3. V čarovniku za povezavo podatkov kliknite Ustvari novo povezavo za, nato Sprejemanje podatkov in še Naprej.

 4. Pod Od kod želite prejeti podatke kliknite Spletna storitev in nato še Naprej.

 5. Na naslednji strani čarovnika vnesite mesto spletne storitve, nato pa kliknite Naprej.

  Opomba : Če želite poiskati spletne storitve s strežnikom univerzalni opis odkrivanje in integracija UDDI (), kliknite Išči po UDDI, vnesite spletni NASLOV UDDI strežnika, ki ga želite iskati, določite, ali želite iskati po ponudniku ali storitev, ki je na voljo, vnesite ključno besedo za iskanje in nato kliknite Išči. Spletne storitve, ki se ujemajo z ključno besedo za iskanje, ki bodo prikazani na seznamu rezultatov iskanja . Izberite spletno storitev, ki jo želite uporabiti, in nato kliknite v redu.

 6. Na naslednji strani čarovnika na seznamu Izberite operacijo kliknite operacijo spletne storitve, ki vrne podatke v obrazec, in nato še Naprej.

 7. Če čarovnik za povezavo podatkov v shemi spletne storitve zazna neznan element, boste na naslednji strani čarovnika morda morali navesti vzorčne vrednosti za vsak parameter, če boste želeli določiti polja ali skupine, ki bodo dodana v glavni vir podatkov.

  Kako?

  1. V tabeli Parametri izberite parameter in kliknite Nastavi vzorčno vrednost.

  2. V polje Vzorčna vrednost vnesite vrednost, ki jo bo uporabnik morda uporabil za to polje, in kliknite V redu.

  3. Te korake ponovite za vsak parameter v tabeli Parametri, nato pa kliknite Naprej.

  Tehnične podrobnosti

  Ko v čarovniku za povezavo podatkov nastavite podatkovno povezavo za spletno storitev, Microsoft Office InfoPath vzpostavi povezavo s spletno storitvijo in zahteva datoteko WSDL (Web Service Description Language). V datoteki WSDL je shema, ki jo uporablja spletna storitev. Spletna storitev odgovori na zahtevo tako, da pošlje to datoteko InfoPathu. InfoPath z informacijami iz te datoteke doda ustrezna polja in skupine sekundarnemu viru podatkov v predlogi obrazca. Če InfoPath v datoteki WSDL najde neznano vrsto elementa, z vzorčnimi podatki določi definicijo neznane vrste elementa in nato doda ustrezna polja in skupine sekundarnemu viru podatkov.

 8. Če želite, da so rezultati poizvedbe na voljo tudi takrat, ko obrazec nima vzpostavljene povezave z omrežjem, potrdite potrditveno polje Shrani kopijo podatkov v predlogi obrazca.

  Varnostno opozorilo : Če potrdite to polje, boste rezultate poizvedbe shranili v predlogo obrazca. Ker so podatki shranjeni v predlogi obrazca, so na voljo v obrazcih, ki jih izpolnjujejo uporabniki, tudi če njihovi računalniki nimajo vzpostavljene povezave z internetom. Če pridobivate občutljive podatke iz te podatkovne povezave, onemogočite to funkcijo, da zaščitite podatke, če računalnik izgubite ali vam ga ukradejo.

 9. Kliknite Naprej.

 10. Na naslednji strani čarovnika vnesite opisno ime za podatkovno povezavo poizvedbe.

 11. Če želite, da obrazci, ki temeljijo na tej predlogi obrazca, samodejno pridobijo podatke, ko so odprti, potrdite potrditveno polje Samodejno pridobi podatke, ko je obrazec odprt.

 12. Preverite, ali so podatki v razdelku Povzetek pravilno, in nato kliknite Dokončaj.

 13. Kliknite Zapri.

2. korak: Konfiguriranje predloge obrazca za uporabo sekundarne podatkovne povezave

Ko v predlogo obrazca dodate podatkovno povezavo za poizvedbo, obrazci, ki temeljijo na tej predlogi obrazca, samodejno uporabijo to podatkovno povezavo, ko jih uporabnik odpre. Predlogo obrazca lahko konfigurirate tudi tako, da podatkovno povezavo za poizvedbo uporabi na enega od teh načinov:

 • Dodajanje pravila    Lahko konfigurirate pravilo, da uporabite poizvedbo za podatkovno povezavo, ko pogoj v pravilu, ki se pojavi.

 • Dodajanje «.»    Gumb lahko dodate v predlogo obrazca, ki ga uporabniki kliknejo za pridobivanje podatkov z uporabo poizvedbe podatkovne povezave.

 • Uporabite kode po meri    Če si ne morete dodati pravilo ali gumba, lahko uporabite kodo po meri za pridobivanje podatkov z uporabo poizvedbe podatkovne povezave. S kodo po meri, potrebujete razvijalec ustvariti kode po meri.

Dodajanje pravila

V predlogo obrazca lahko dodate pravilo o pridobivanju podatkov iz podatkovne povezave poizvedbe, ko je pogoj za pravilo izpolnjen. V tem postopku je predvideno, da ste za predlogo obrazca ustvarili podatkovno povezavo poizvedbe in da ste v predlogi obrazca konfigurirali kontrolnik za prikaz podatkov iz te podatkovne povezave.

 1. Če je v predlogi obrazca več pogledov, v meniju Pogled kliknite Ime pogleda, če se želite premakniti na pogled s kontrolnikom, v katerem želite prikazati podatke in sekundarnega vira podatkov.

 2. Dvokliknite kontrolnik, v katerega želite dodati pravilo.

 3. Kliknite jeziček Podatki.

 4. Pod Preverjanje veljavnosti in pravila kliknite Pravila.

 5. V pogovornem oknu Pravila kliknite Dodaj.

 6. V polje Ime vnesite ime pravila.

 7. Če želite določiti pogoj za zagon pravila, kliknite Nastavi pogoj in vnesite pogoj. Pravilo se bo zagnalo, ko se bo pojavil pogoj. Če pogoja ne nastavite, se bo pravilo zagnalo vsakokrat, ko bo uporabnik spremenil vrednost v kontrolniku in nato premaknil kazalec proč od tega kontrolnika.

 8. Kliknite Dodaj dejanje.

 9. Na seznamu Dejanje kliknite Poizvedba prek podatkovne povezave.

 10. Na seznamu Podatkovna povezava kliknite podatkovno povezavo poizvedbe, ki jo želite uporabiti, in nato še V redu, če želite zapreti vsa odprta pogovorna okna.

 11. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

Dodajanje gumba

V predlogo obrazca lahko dodate kontrolnik gumba, ki ga uporabniki kliknejo, če želijo dobiti podatke iz podatkovne povezave poizvedbe. V tem postopku je predvideno, da ste za predlogo obrazca ustvarili podatkovno povezavo poizvedbe.

 1. Če je v predlogi obrazca več pogledov, v meniju Pogled kliknite Ime pogleda, če se želite premakniti na pogled s kontrolnikom, v katerem želite prikazati podatke in sekundarnega vira podatkov.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 3. Povlecite kontrolnik gumba na predlogo obrazca.

 4. Dvokliknite gumb, ki sta ga dodali v predlogo obrazca.

 5. Kliknite jeziček Splošno.

 6. Na seznamu Dejanje kliknite Osveži.

 7. V polje Oznaka vnesite ime, ki naj se pojavi na gumbu v predlogi obrazca.

 8. Kliknite Nastavitve.

 9. V pogovornem oknu Osveži kliknite En sekundarni vir podatkov.

 10. Na seznamu Izberite sekundarni vir podatkov kliknite sekundarni vir podatkov, ki je povezan s podatkovno povezavo poizvedbe, in nato še V redu, če želite zapreti vsa odprta pogovorna okna.

 11. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

Na vrh strani

Dodajanje podatkovne povezave za pošiljanje

Če želite uporabnikom omogočiti pošiljanje obrazcev, ki temeljijo na vaši predlogi obrazca, v spletno storitev, potem v predlogo obrazca najprej dodajte sekundarno podatkovno povezavo, ki pošlje podatke, nato pa predlogo obrazca konfigurirajte, če želite uporabnikom omogočiti pošiljanje svojih podatkov iz obrazca.

1. korak: Dodajanje sekundarne podatkovne povezave

 1. V meniju Orodja kliknite Podatkovne povezave.

 2. V pogovornem oknu Podatkovne povezave kliknite Dodaj.

 3. V čarovniku za povezavo podatkov kliknite Ustvari novo povezavo za, nato Pošiljanje podatkov in še Naprej.

 4. Pod Kako želite poslati podatke kliknite Spletna storitev in nato še Naprej.

 5. Na naslednji strani čarovnika vnesite mesto spletne storitve, kamor bodo uporabniki pošiljali svoje podatke, in nato kliknite Naprej.

  Opomba : Če želite poiskati spletne storitve s strežnikom univerzalni opis odkrivanje in integracija UDDI (), kliknite Išči po UDDI, vnesite spletni NASLOV UDDI strežnika, ki ga želite iskati, določite, ali želite iskati po ponudniku ali storitev, ki je na voljo, vnesite ključno besedo za iskanje in nato kliknite Išči. Spletne storitve, ki se ujemajo z ključno besedo za iskanje, ki bodo prikazani na seznamu rezultatov iskanja . Izberite spletno storitev, ki jo želite uporabiti, in nato kliknite v redu.

 6. Na seznamu Izberite operacijo kliknite operacijo spletne storitve, ki bo prejela podatke iz obrazca, in nato še Naprej.

 7. Če želite izbrati podatke, ki bodo poslani za vsak parameter v spletni storitvi, na naslednji strani čarovnika naredite nekaj od tega:

  Pošiljanje podatkov v polje ali skupino

  1. Na seznamu Parametri kliknite parameter spletne storitve, ki bo prejel podatke iz obrazca.

  2. V razdelku Možnosti parametra kliknite Polje ali skupina.

  3. Kliknite Spremeni Podoba gumba .

  4. V pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite polje ali skupino s podatki, ki jih želite poslati, in nato še V redu.

  5. Če želite poslati samo podatke v tem polju in podrejene elemente polja ali skupine, v polju Vključi kliknite Samo besedilo in podrejeni elementi, če pa želite poslati ime polja, podatke v polju in podrejene elemente v izbrani skupini ali polju, kliknite Poddrevo XML, vključno z izbranim elementom.

  Pošiljanje vseh podatkov v obliki

  1. Na seznamu Parametri kliknite parameter spletne storitve, ki bo prejel podatke iz obrazca.

  2. V razdelku možnosti Parameter, kliknite celoten obrazec (dokument XML, vključno z navodila za obdelavo).

  Pošiljanje podatkov kot niz

  1. Na seznamu Parametri kliknite parameter spletne storitve, ki bo prejel podatke iz obrazca.

  2. V razdelku možnosti Parameter, kliknite celoten obrazec (dokument XML, vključno z navodila za obdelavo).

  3. Potrdite potrditveno polje Pošlji podatke kot niz.

   Opomba : Običajno ga potrdite, če želite poslati elektronsko podpisane podatke. V večini primerov to potrditveno polje počistite.

  Tehnična Opomba o podatkov ADO.NET predmetov

  Če spletna storitev zahteva predmet nabora podatkov ADO.NET, izberite vozlišče nabora podatkov, ko konfigurirate podatkovno povezavo. Če boste uporabili katero koli drugo vrsto vozlišča za podatkovno povezavo s spletno storitvijo, ki zahteva predmet nabora podatkov ADO.NET, pošiljanje ne bo uspelo.

 8. Kliknite Naprej.

 9. Na naslednji strani čarovnika vnesite ime povezave za pošiljanje podatkov.

 10. Preverite, ali so podatki v razdelku Povzetek pravilno, in nato kliknite Dokončaj.

 11. Kliknite Zapri.

Ko dodate sekundarno podatkovno povezavo, morate predlogo obrazca konfigurirati, če želite uporabnikom omogočiti pošiljanje svojih podatkov iz obrazca s to sekundarno podatkovno povezavo.

2. Omogočanje pošiljanja iz predloge obrazca

Ko konfigurirate predlogo obrazca, da uporabnikom omogočite pošiljanje svojih podatkov iz obrazca, InfoPath v orodno vrstico obrazca Standard doda gumb Pošlji, v meni Datoteka pa ukaz Pošlji. Možnosti pošiljanja za predlogo obrazca lahko prilagodite tako:

 • Spremenite besedilo, ki se pojavi na gumbu Pošlji in ukazu Pošlji.

 • Spremenite bližnjico na tipkovnici za gumb Pošlji in ukaz Pošlji.

 • Ustvarite sporočila po meri, ki se prikažejo uporabnikom ob pošiljanju obrazcev.

 • Navedite, ali naj obrazec po pošiljanju ostane odprt ali naj se zapre in ali naj se odpre drug prazen obrazec.

 • V meniju Orodja kliknite Možnosti pošiljanja.

 • V pogovornem oknu Možnosti pošiljanja potrdite potrditveno polje Dovoli uporabnikom pošiljanje tega obrazca, kliknite Pošlji podatke obrazca samo na eno ciljno mesto in nato na seznamu kliknite Spletna storitev.

 • Na seznamu Izberite podatkovno povezavo za pošiljanje kliknite ime podatkovne povezave za pošiljanje v spletno storitev, ki ste jo ustvarili v prejšnjih korakih.

  1. Če želite spremeniti ime gumba Pošlji, ki se prikaže v orodni vrstici Standard, in ime ukaza Pošlji, ki se prikaže v meniju Datoteka, ko uporabniki izpolnijo obrazec, v pogovornem oknu Možnosti pošiljanja vnesite novo ime v polje Napis.

   Namig : Če želite dodeliti bližnjico na tipkovnici za to «in» ukaz, vnesite znakom & pred znak, ki ga želite uporabiti kot bližnjico na tipkovnici. Na primer, če želite dodeliti ALT + B kot bližnjico na tipkovnici za »Pošlji «in ukaz, vnesite Su & Pošlji.

 • Če želite, da uporabniki pri izpolnjevanju obrazca ne bi uporabljali ukaza Pošlji ali gumba Pošlji v orodni vrstici Standard, počistite polje Pokaži element menija »Pošlji« in gumb orodne vrstice »Pošlji«.

  1. Ko uporabniki pošljejo obrazec, je v InfoPathu obrazec odprt kot privzeto, prikaže pa se sporočilo, ali je bil obrazec uspešno poslan. Če želite spremeniti to privzeto vedenje, kliknite Dodatno in naredite nekaj od tega:

   • Če želite zapreti obrazec ali ustvariti nov, prazen obrazec, ko uporabnik pošlje izpolnjen obrazec, na seznamu Po pošiljanju kliknite želeno možnost.

   • Če želite ustvariti sporočilo po meri, da bi prikazali, ali je bil obrazec uspešno poslan, potrdite polje Uporabi sporočila po meri in vnesite svoja sporočila v polji Ob uspešnem pošiljanju in Ob neuspelem pošiljanju.

    Namig : S sporočili v polju Ob neuspelem pošiljanju sporočite uporabnikom, kaj naj naredijo, če ne morejo poslati svojega obrazca. Predlagate lahko na primer, naj uporabniki svoje obrazce shranijo in se obrnejo na nekoga za nadaljnja navodila.

   • Če ne želite prikazati sporočila, ko uporabnik pošlje obrazec, počistite polje Prikaži sporočila o uspešnem ali neuspelem pošiljanju.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×