Dodajanje poštnih črtnih kod oznakam ali ovojnicam v Publisherju

Ameriška pošta (USPS) je razvila črtno kodo za mesto dostave (DPBC), ki je v pomoč pri razvrščanju pošte na več kot 100 milijonov enoličnih mest dostave v Zveznih državah. Če dodate črtne kode na vsako ovojnico ali oznako, ste lahko upravičeni do popusta na avtomatizacijo.

Address label with barcode

V tem članku

Zahteve za poštno črtno kodo

Dodajanje poštnih črtnih kod na seznam prejemnikov

Odpiranje ali ustvarjanje ovojnice ali oznake

Dodajanje črtnih kod publikaciji s spajanjem dokumentov

Predogled in tiskanje ovojnic ali oznak

Zahteve za poštno črtno kodo

Preden oznakam ali ovojnicam dodate poštne črtne kode, morate imeti v računalniku nameščeno pisavo za poštne črtne kode. Pisave za črtne kode lahko dobite v številnih podjetjih. Če želite najti podjetje, ki ponuja pisave za črtne kode, na mestu Microsoft Office Marketplace spletnega mesta Office Online z internetnim iskalnim mehanizmom poiščite »pisava za črtno kodo«.

Natančno preberite dokumentacijo, ki je priložena pisavi za črtno kodo. V dokumentaciji mora natančno pisati, katere črke in številke morate vnesti, če želite ustvariti veljavno črtno kodo, katero velikost pisave morate uporabiti, če želite upoštevati zahteve ameriške pošte, kako ustvariti dolge črte, ki stojijo na začetku in na koncu črtne kode in še več.

Smernice ameriške pošte za poštne črtne kode se razlikujejo glede na vrsto pošiljanja (pismo, odgovor, periodični tisk in tako naprej). Preverite smernice glede zahtev, ki se nanašajo na vašo določeno uporabo. Cenovni razredi pošiljanja zahtevajo, da upoštevate določene postopke ravnanja in pošiljanja. Poleg tega ameriška pošta redno spreminja način izračuna poštnih črtnih kod. Iz teh razlogov se obrnite na lokalno pošto in preglejte trenutne informacije o črtnih kodah ameriške pošte.

Na vrh strani

Dodajanje poštnih črtnih kod na seznam prejemnikov

Črtne kode dodate oznakam ali ovojnicam na enak način, kot dodate imena in naslove, torej s pripravljanjem vira podatkov in uporabo spajanja dokumentov.

Vir podatkov je seznam prejemnikov programa Microsoft Office Publisher, tabela zbirke podatkov programa Microsoft Office Access, delovni list programa Microsoft Office Excel, seznam stikov programa Microsoft Office Outlook ali katera druga strukturirana datoteka s shranjenimi imeni in naslovi, ki jo želite spojiti na oznakah ali ovojnicah.

V viru podatkov ustvarite stolpec za črtno kodo. Vsaka vrstica v stolpcu za črtno kodo naj ima kombinacijo črk in številk, ki bo v pisavi za črtno kodo natisnjena kot dve dolgi črti, ki obdajata črtno kodo, poštno številko, kodo za mesto dostave in znak za preverjanje.

Excel worksheet containing Barcode column

1. Vsak stolpec v viru podatkov predstavlja določeno kategorijo informacij. Informacije, ki so shranjene v vsaki vrstici stolpca, lahko dodate tiskanim oznakam ali ovojnicam, tako da na začetno oznako ali ovojnico vstavite ogrado stolpca (ki se imenuje tudi podatkovno polje).

2. Črke in številke v tej celici določajo poštno črtno kodo za naslov, ki je v isti vrstici. Oklepaj v tem primeru predstavljata dolgi črti, ki obdajata črtno kodo. Če želite izvedeti, katere znake uporabiti, preglejte dokumentacijo, ki je priložena pisavi za črtno kodo.

3. Informacija v vsaki vrstici ustreza informaciji, ki se bo pojavila na oznaki ali ovojnici.

Dodajanje črtnih kod viru podatkov

Če še nimate poštnega seznama, ki ga lahko uporabite kot vir podatkov, ga ustvarite. Če želite informacije o ustvarjanju poštnih seznamov, si oglejte Nasveti za poštne sezname.

Če poštni seznam že imate, vsakemu zapisu dodajte številke črtne kode. Številke lahko vnesete v stolpec vira podatkov, ki ga nameravate uporabiti za spajanje dokumentov.

Če ste vir podatkov ustvarili v Publisherju, ga lahko posodobite s tem postopkom. Če ste vir podatkov ustvarili v Accessu, Excelu, Outlooku ali katerem drugem programu, je najboljše, da ga posodobite v programu, v katerem ste ga ustvarili. Vir podatkov, ki ste ga ustvarili v teh programih, lahko uredite tudi med spajanjem dokumentov v Publisherju, ko vzpostavite povezavo s seznamom prejemnikov.

Posodobitev vira podatkov

 1. V Publisherjevem meniju Orodja pokažite na Pošiljanje in katalogi in kliknite Urejanje seznama naslovov.

 2. V pogovornem oknu Odpri seznam naslovov izberite vir podatkov in kliknite Odpri.

 3. V pogovornem oknu Urejanje vira podatkov kliknite Stolpci po meri.

 4. V pogovornem oknu Prilagajanje seznama naslovov kliknite Dodaj.

 5. V pogovorno okno Dodajanje polja vnesite ime polja (ali glave stolpca), na primer Črtna koda, kliknite V redu in nato še enkrat V redu.

 6. V pogovornem oknu Urejanje vira podatkov kliknite prvo celico v novem stolpcu, kamor želite vnesti podatke.

 7. Vnesite črtno kodo in pritisnite PUŠČICA DOL, če se želite premakniti v spodnjo vrstico.

 8. Postopek ponavljajte, dokler ne vnesete vseh črtnih kod, ki jih nameravate uporabiti.

 9. Kliknite V redu, če želite shraniti in zapreti datoteko.

  Opomba : Čeprav imate v viru podatkov stolpec za črtno kodo, boste kljub temu potrebovali še ločen stolpec za poštno številko, če želite, da se bodo poštne številke in druge poštne kode prikazale v naslovu natisnjenih oznak ali ovojnic.

Na vrh strani

Odpiranje ali ustvarjanje ovojnice ali oznake

Ko nastavite vir podatkov, lahko odprete oznako ali ovojnico. Če že imate publikacijo, ki ste jo v preteklosti uporabili za pošiljanje, lahko odprete to. Če začenjate prav od začetka, odprite publikacijo, ki se ujema z velikostjo ovojnic ali oznak, na katere nameravate natisniti imena, naslove in črtne kode. Če tiskate oznake, si zapomnite številko izdelka, na primer 5160 ali L7163, ki je povezana s kupljenim paketom oznak. Ta številka vam bo pomagala pri odpiranju prave publikacije.

Odpiranje obstoječe publikacije

 1. Zaženite Publisherja.

 2. V meniju Datoteka kliknite Odpri.

 3. V pogovornem oknu Odpiranje publikacije poiščite želeno ovojnico ali oznako in kliknite Odpri.

Oblikovanje ovojnic od začetka

 1. Zaženite Publisherja.

 2. Na seznamu Vrste publikacij naredite nekaj od tega:

  • Če želite začeti z navadno prazno ovojnico, kliknite Velikosti prazne strani in nato še Ovojnice.

  • Če želite začeti z vnaprej oblikovano ovojnico, pod Vrste publikacij kliknite Ovojnice. Publikacijo nato prilagodite tako, da naredite želene spremembe.

   Pod Po meri lahko navedete, katere barvne sheme, sheme pisav in nabor poslovnih podatkov želite uporabiti za oblikovanje.

 3. Kliknite Ustvari.

Oblikovanje oznak od začetka

Veliko publikacij je mogoče nastaviti za tiskanje na določenih proizvajalčevih standardih za oznake. Oznake lahko na primer oblikujete z eno od oblik v Publisherju in nato publikacijo natisnete na določenem proizvajalčevem papirju za oznake, na primer Avery, NCR ali Printec.

 1. Zaženite Publisherja.

 2. Na seznamu Vrste publikacij kliknite Velikosti prazne strani in nato še Oznake z naslovi, Oznake medijev ali Druge nalepke.

  Pod Po meri lahko navedete, katere barvne sheme, sheme pisav in nabor poslovnih podatkov želite uporabiti za oblikovanje.

 3. Poiščite ime proizvajalca oznak in razširite seznam.

 4. Premikajte se med oznakami, kliknite številko izdelka ali velikost, ki se ujema s številko ali velikostjo paketa oznak, in nato kliknite Ustvari.

  Namig : Če ne vidite številke publikacije, ki se natančno ujema s številko paketa, preglejte paket in informacije, ki so bili priloženi oznakam. Morda so tam navedene druge številke izdelkov, ki so na voljo v Publisherju in ustrezajo velikosti ter postavitvi oznak v paketu, ki ste ga kupili. Če želite na primer tiskati na papir Avery 8163, lahko v Publisherju izberete Avery 8463, 8663, 15163 ali 18163.

Na vrh strani

Dodajanje črtnih kod publikaciji s spajanjem dokumentov

Ko je oznaka ali ovojnica odprta, lahko vzpostavite povezavo z virom podatkov, ki je datoteka z imeni, naslovi in črtnimi kodami, ki jih želite dodati. Ko vzpostavite povezavo, lahko v začetno publikacijo dodate ograde (polja za spajanje) in s tem nakažete, kje na natisnjenih oznakah ali ovojnicah se bosta pojavila naslov in črtna koda.

Opomba : Če želite na straneh publikacije spojiti slike – dodati na primer logotip podjetja – naj bodo v viru podatkov imena datotek ali pot za slikovne datoteke, ki jih želite spojiti. V vir podatkov ne vključite dejanskih slik ali podob.

Vzpostavljanje povezave z virom podatkov

 1. V meniju Orodja pokažite na Pošiljanje in katalogi in kliknite Spajanje dokumentov.

 2. V podoknu opravil Spajanje dokumentov pod Ustvari seznam prejemnikov kliknite Uporabi obstoječ seznam in nato še Naslednji korak: ustvarjanje ali povezava s seznamom prejemnikov.

 3. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov kliknite vir podatkov, ki ima črtne kode.

  Microsoft Publisher vire podatkov privzeto shrani v mapo Moji viri podatkov. Če boste želeli najti vir podatkov, boste do njega morda morali brskati.

 4. Kliknite Odpri.

  Glede na izbrani vir podatkov se bodo morda pojavila še druga pogovorna okna in od vas zahtevala določene podatke. Če je vir podatkov na primer delovni zvezek programa Microsoft Office Excel, v katerem so podatki na več delovnih listih, izberite delovni list z želenimi podatki in kliknite V redu.

 5. V pogovornem oknu Prejemniki spajanja dokumentov lahko omejite ali razvrstite vnose v podatkovni datoteki. Morda želite pošiljati samo strankam iz določenega mesta. Če ne želite omejiti ali razvrstiti informacij, kliknite V redu. Če želite informacije omejiti ali razvrstiti, lahko naredite nekaj ali vse od tega, preden kliknete V redu.

  • Če ne želite, da se informacije iz določene vrstice pojavijo na oznaki ali ovojnici, kliknite potrditveno polje na začetku vrstice, da ga počistite.

  • Če želite vrstice razvrstiti glede na naraščajoči ali padajoči vrstni red informacij v stolpcu, kliknite glavo stolpca.

  • Če želite omejiti seznam vrstic glede na določene pogoje, kliknite puščico ob glavi stolpca.

   Opomba : Če ste za vir podatkov uporabili Outlookovo datoteko s stiki in ste črtne kode shranili v eno od uporabniških polj, na primer Uporabniško polje 1, se boste morali v pogovornem oknu Prejemniki spajanja dokumentov premakniti daleč na desno, če boste želeli videti to polje. Mesto polja v pogovornem oknu lahko spremenite tako, da glavo stolpca v polju povlečete na levo ali desno.

 6. Kliknite V redu, če se želite vrniti v podokno opravil Spajanje dokumentov.

Dodajanje in oblikovanje ograd

Ograde, ki se imenujejo tudi podatkovna polja, ustrezajo glavam stolpcev iz vira podatkov. S postavitvijo podatkovnega polja za črtno kodo na oznako ali ovojnico pokažete, kje na natisnjenih kopijah naj se pojavi informacija iz stolpca za črtno kodo. Polja lahko oblikujete tako, da so informacije na natisnjenih oznakah ali ovojnicah videti v skladu s pričakovanji. Polje s črtno kodo oblikujte tako, da bo informacija v tem polju natisnjena v pisavi za črtno kodo.

Dodajanje in oblikovanje ograd na ovojnicah

 1. Če ste ustvarili nabor poslovnih podatkov, je ta vstavljen kot povratni naslov. Če se to ne zgodi ali če tiskate na ovojnice brez natisnjenega povratnega naslova, ali pa ste publikacijo ovojnice začeli ustvarjati z velikostjo prazne strani, potem dodajte povratni naslov.

  • Če je kot povratni naslov podano vzorčno besedilo, ga kliknite in vnesite povratni naslov.

  • Če polja z besedilom za povratni naslov ni, v orodni vrstici Predmeti kliknite Polje z besedilom Slika gumba . Na ovojnici povlecite v diagonalni smeri, če želite ustvariti polje z besedilom za povratni naslov, in nato vnesite povratni naslov.

 2. Dodajte polji za naslov in črtno kodo.

  • Če je na ovojnici vzorčno besedilo za poštni naslov, pojdite na naslednji korak.

  • Če polja z besedilom za poštni naslov ni, v orodni vrstici Predmeti kliknite Polje z besedilom Slika gumba . Na ovojnici povlecite v diagonalni smeri, če želite ustvariti polje z besedilom za poštni naslov.

 3. V orodni vrstici Predmeti znova kliknite Polje z besedilom Slika gumba . Na ovojnici nad poljem z besedilom za poštni naslov povlecite v diagonalni smeri, če želite ustvariti še eno polje z besedilom za črtno kodo. Ob ustvarjanju polja z besedilom upoštevajte odmik, ki je naveden v smernicah ameriške pošte za črtno kodo. Črtna koda mora biti od zgornjega roba polja z besedilom za poštni naslov, od spodnjega roba polja z besedilom za črtno kodo in od roba ovojnice odmaknjena najmanj 0,10 cm. Polje z besedilom bo v dolžino najverjetneje moralo meriti 7,62 cm, da bo lahko sprejelo celotno natisnjeno črtno kodo.

  Opomba : Mere odmika od drugih elementov na ovojnici preverite v smernicah ameriške pošte.

 4. Kliknite polje z besedilom za poštni naslov.

 5. V podoknu opravil Spajanje dokumentov pod Več elementov kliknite Naslovni blok.

 6. V pogovornem oknu Vstavljanje naslovnega bloka izberite obliko za imena prejemnikov in kliknite Primerjanje polj.

 7. V pogovornem oknu Primerjanje polj zagotovite, da se bo vsaka komponenta naslova, ki je navedena na levi strani in jo uporabljate v naslovih, ujemala s stolpcem iz vira podatkov na desni strani. Kliknite V redu in nato znova V redu.

  Na ovojnici se pojavi polje «Naslovni blok».

 8. Kliknite polje z besedilom za črtno kodo. V podoknu opravil Spajanje dokumentov pod Priprava publikacije na seznamu kliknite podatkovno polje črtne kode, če želite ovojnici dodati polje «Črtna koda».

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Opomba : Če spajate črtne kode iz Outlookove datoteke s stiki, se polje s črtnimi kodami najbrž imenuje Uporabniško polje 1, Uporabniško polje 2, Uporabniško polje 3 ali Uporabniško polje 4.

 9. Označite polje «Črtna koda» ali «Uporabniško polje», ki ste ga pravkar dodali, skupaj s škarnicami (« »).

 10. V meniju Oblika kliknite Pisava.

 11. V pogovornem oknu Pisava pod Pisava izberite pisavo za poštno črtno kodo. Pod Velikost izberite velikost pisave, ki na podlagi dokumentacije ustreza zahtevam ameriške pošte.

 12. Kliknite V redu.

  Polje «Črtna koda» ali «Uporabniško polje» bo morda spremenilo velikost in videz.

  Opomba : Tudi besedilu poštnega naslova lahko spremenite pisavo, velikost, barvo in drugo. Označite polje «Naslovni blok», skupaj s škarnicami (« »), in uporabite želeno oblikovanje.

Dodajanje in oblikovanje ograd na oznakah

 1. Dodajte polji za naslov in črtno kodo, tako da naredite nekaj od tega:

  • Če je na oznaki vzorčno besedilo, ga kliknite. Kazalec postavite na prazen krogec na vrhu polja z besedilom. Povlecite navzdol, tako da polje z besedilom pomanjšate na dve tretjini ali polovico izvirne velikosti. Če želite izbiro polja preklicati, kliknite zunaj polja z besedilom.

  • Če na oznaki ni vzorčnega besedila, v orodni vrstici Predmeti kliknite Polje z besedilom Slika gumba . Na oznaki povlecite v diagonalni smeri, tako da ustvarite polje z besedilom za poštni naslov, ki v višino meri približno polovico do dve tretjini oznake, v dolžino pa skoraj toliko kot oznaka. Na obeh straneh oznake mora ostati 0,63 cm prostora. Tudi na dnu oznake pustite približno 0,32 cm prostora.

 2. V orodni vrstici Predmeti kliknite Polje z besedilom Slika gumba .

 3. Na zgornjem praznem območju oznake povlecite v diagonalni smeri, da ustvarite polje z besedilom za črtno kodo. To novo polje z besedilom naj bo tako dolgo kot drugo polje na oznaki. Med zgornjim robom polja z besedilom in zgornjim robom oznake ter med spodnjim robom polja z besedilom za črtno kodo in poljem pod njim pustite vsaj 0,10 cm prostora.

 4. Kliknite polje z besedilom za poštni naslov na oznaki. V podoknu opravil Spajanje dokumentov pod Več elementov kliknite Naslovni blok.

 5. V pogovornem oknu Vstavljanje naslovnega bloka izberite obliko za imena prejemnikov in kliknite Primerjanje polj.

 6. V pogovornem oknu Primerjanje polj zagotovite, da se bo vsaka komponenta naslova, ki je navedena na levi strani in jo uporabljate v naslovih, ujemala s stolpcem iz podatkovne datoteke na desni strani. Kliknite V redu in nato znova V redu.

  Na oznaki se pojavi polje «Naslovni blok».

 7. Kliknite polje z besedilom za črtno kodo. V podoknu opravil Spajanje dokumentov pod Priprava publikacije na seznamu kliknite podatkovno polje črtne kode, če želite ovojnici dodati polje «Črtna koda».

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Opomba : Če spajate črtne kode iz Outlookove datoteke s stiki, se polje s črtnimi kodami najbrž imenuje Uporabniško polje 1, Uporabniško polje 2, Uporabniško polje 3 ali Uporabniško polje 4.

 8. Označite polje «Črtna koda» ali «Uporabniško polje», ki ste ga pravkar dodali, skupaj s škarnicami (« »).

 9. V meniju Oblika kliknite Pisava.

 10. V pogovornem oknu Pisava pod Pisava izberite pisavo za poštno črtno kodo. Pod Velikost izberite velikost pisave, ki na podlagi dokumentacije ustreza zahtevam ameriške pošte. Kliknite V redu.

  Polje «Črtna koda» ali «Uporabniško polje» bo morda spremenilo velikost in videz.

  Opomba : Tudi besedilu poštnega naslova lahko spremenite pisavo, velikost, barvo in drugo. Označite polje «Naslovni blok» in uporabite želeno oblikovanje.

Na vrh strani

Predogled in tiskanje ovojnic ali oznak

Zdaj ste pripravljeni na spajanje informacij iz podatkovne datoteke v publikacijo, če želite za vsako vrstico informacij, ki jo nameravate spojiti, ustvariti novo oznako ali ovojnico. Ob predogledu publikacij lahko določite težave, ki jih ja treba odpraviti, preden publikacije natisnete.

Predogled naslovov in črtnih kod

 1. Če si želite predogledati vnose po vrsti, kliknite gumba za krmarjenje Gumb »Naprej« Gumb »Nazaj« in si oglejte videz vsakega vnosa v spojeni publikaciji.

  Tukaj je prikazano, kakšna je lahko videti spojena publikacija:

  Preview of label with barcode

 2. Če zasledite težave, jih zdaj lahko odpravite. Primeri težav, ki se lahko pojavijo:

 3. Če ste s predogledi zadovoljni, na dnu podokna opravil kliknite Naslednji korak: ustvarjanje spojene publikacije.

Del črtne kode manjka

Polje z besedilom za črtno kodo je morda prekratko in zato prikaz celotne črtne kode ni mogoč. Kliknite obrobo polja z besedilom in vlecite belo ročico, dokler polje z besedilom ni dovolj dolgo.

Naslovi niso pravilno prikazani

Naslovi morda niso pravilno prikazani. V podoknu opravil Spajanje dokumentov kliknite povezavo Naslovni blok. Premaknite kazalec v zgornji levi kot polja z besedilom, kjer je naslovni blok, kliknite spustni meni Polje za spajanje Merge Field options in nato še Spremeni naslovni blok. V pogovornem oknu Spremeni naslovni blok kliknite Primerjanje polj. V pogovornem oknu Primerjanje polj zagotovite, da se bo vsaka komponenta naslova, ki je navedena na levi strani in jo uporabljate v naslovih, ujemala s stolpcem iz vira podatkov na desni strani. Kliknite V redu in nato znova V redu.

Besedilo ni pravilno oblikovano

Morda boste želeli spremeniti pisavo ali velikost pisave v naslovnem bloku. Označite polje «Naslovni blok», skupaj s škarnicami (« »). V meniju Oblika kliknite Pisava, če želite odpreti pogovorno okno Pisava, in naredite želene spremembe.

Tiskanje spojene publikacije

Pripravljeni ste na tiskanje. Če tiskate naslove in črtne kode na ovojnice, publikacije natisnite kot ločene liste papirja. Če naslove in črtne kode tiskate na oznake, lahko naslove in z njimi povezane črtne kode natisnete na list papirja z oznakami, lahko pa natisnete več kopij istega naslova in z njim povezano črtno kodo na vse oznake na listu papirja.

Tiskanje naslovov in črtnih kod na ovojnice

Ko ustvarite ovojnico in izberete želeno velikost strani, lahko ovojnico natisnete.

 1. V podoknu opravil Spajanje dokumentov kliknite Natisni in nato še kartico Nastavitve publikacije in papirja.

 2. Oglejte si okno predogleda. Če ne veste natančno, kako vstaviti ovojnico, kliknite Prikaži, kako se vstavi papir in nato še Odpri pogovorno okno za pripravo ovojnice.

 3. Na sliki z debelo modro obrobo v pogovornem oknu Priprava ovojnice je prikazana priporočena možnost za vaš tiskalnik.
  Primer priprave ovojnice

  Opomba : Število pladnjev in možnosti je odvisno od proizvajalca, vrste in modela tiskalnika, ki ga uporabljate.

 4. Kliknite V redu in nato še Natisni.

 5. Če želite shraniti publikacijo, v meniju Datoteka kliknite Shrani.

  Opomba : Ne pozabite, da ne shranjujete nabora ovojnic, ki ste jih natisnili, ampak publikacijo, ki je povezana z virom podatkov in njegovimi polji ograde. S shranjevanjem publikacije lahko po potrebi hitro ustvarite drug nabor ovojnic. Publikacija ohrani ustvarjeno povezavo z virom podatkov, da lahko preskočite na predogled.

Tiskanje naslovov in črtnih kod na oznake

 1. V meniju Datoteka kliknite Nastavitev tiskanja.

 2. V pogovornem oknu Nastavitev tiskanja kliknite nekaj od tega:

  • Če želite oznake nastaviti tako, da bodo različni naslovi in z njimi povezane črtne kode natisnjeni na vsako oznako na listu, pod Možnosti tiskanja kliknite Več strani na list in nato še V redu.

  • Če želite oznake nastaviti tako, da bo več kopij istega naslova in z njim povezana črtna koda natisnjenih na vse oznake na vsakem listu, pod Možnosti tiskanja kliknite Več kopij na list in nato še V redu.

 3. Predoglejte si rezultat tiskanja, če želite preveriti, ali so oznake na listu ustrezno poravnane. V podoknu opravil Spajanje dokumentov pod Ustvari spojene publikacije kliknite Predogled tiskanja. Naslove in črtne kode na oznakah lahko po potrebi poravnate.

  Kako?

  1. Če želite zapreti okno predogleda tiskanja, kliknite Zapri.

  2. V meniju Datoteka kliknite Priprava strani.

  3. V pogovornem oknu Priprava strani kliknite Dodatno. V pogovornem oknu Velikost strani po meri spremenite robove in vrzeli ter dvakrat kliknite V redu.

  4. Če želite pregledati prilagoditve, v podoknu opravil Spajanje dokumentov pod Ustvari spojene publikacije znova kliknite Predogled tiskanja.

 4. Če želite zapreti okno predogleda tiskanja, kliknite Zapri.

 5. V podoknu opravil Spajanje dokumentov pod Ustvari spojene publikacije kliknite Natisni. Izberite želene možnosti tiskanja in kliknite V redu.

 6. Če želite shraniti publikacijo, v meniju Datoteka kliknite Shrani.

  Opomba : Ne pozabite, da ne shranjujete nabora ovojnic, ki ste jih natisnili, ampak publikacijo, ki je povezana z virom podatkov in njegovimi polji ograde. S shranjevanjem publikacije lahko po potrebi hitro ustvarite drug nabor ovojnic. Publikacija ohrani ustvarjeno povezavo z virom podatkov, da lahko preskočite na predogled.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×