Dodajanje in oblikovanje besedila v PowerPointu z bralnikom zaslona

Dodajanje in oblikovanje besedila v PowerPointu z bralnikom zaslona

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Z oblikovanjem besedila v PowerPointovi predstavitvi omogočite preprostejše branje. S tipkovnico in Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona v sistemu Windows, lahko preprosto dodajate besedilo in uporabite oblikovanje v predstavitvi. Ustvarite lahko tudi označene ali oštevilčene sezname, s katerimi izboljšate strukturo predstavitev ali dodate hiperpovezave do drugih virov podatkov.

Opombe : 

V tej temi

Zagon PowerPointa in vpis

Če želite svoje predstavitve samodejno shranjevati v OneDrive, se pri uporabi programa PowerPoint vpišite v svoj Microsoftov račun. Če predstavitve shranite v OneDrive, lahko dostopate do njih v kateri koli napravi, v kateri ste vpisani.

 1. Če želite hitro zagnati PowerPoint, pritisnite tipko z logotipom sistema Windows, vnesite »PowerPoint 2016« in pritisnite tipko Enter.

 2. Če želite začeti s prazno predstavitvijo, pritiskajte tipko Tab, dokler ne zaslišite: »Prazna predstavitev.« Nato pritisnite tipko Enter. Predstavitev se odpre. V Pripovedovalcu boste zaslišali: »PowerPointov pogled za urejanje. Predstavitev 1. Diapozitiv 1, diapozitiv.« V bralniku JAWS boste zaslišali: »Predstavitev 1 je pripravljena.«

 3. Če se želite vpisati, pritisnite tipki Alt+F. V Pripovedovalcu boste zaslišali: »Meni »Datoteka«. Predstavitev 1. Okno programa PowerPoint. Izbrano.« V bralniku JAWS boste za zaslišali: »Pogled »Backstage«. Datoteka.«. Nato pritisnite tipko D. V Pripovedovalcu boste za slišali: »Element zavihka 'Izbrani račun'«. V bralniku JAWS boste za slišali: »Zavihek 'Račun'«.

 4. Pritisnite tipko S. V Pripovedovalcu boste za slišali: »Okno »Računi«. Vnesite svoj e-poštni naslov ali telefonsko številko.« V bralniku JAWS boste zaslišali: »Računi. Vnesite svoj e-poštni naslov ali telefonsko številko, zahtevano.«

 5. Vnesite svoj e-poštni naslov ali telefonsko številko ter pritisnite tipko Enter in nato tipko Tab. V Pripovedovalcu boste zaslišali: »Geslo, urejanje besedila.«. V bralniku JAWS boste zaslišali: »Geslo, urejanje. Vnesite besedilo.«.

 6. Vnesite geslo in pritisnite tipko Enter.

Opomba : Če uporabljate račun organizacije in ne Microsoftovega računa, so lahko navodila za vpis morda malce drugače. Morda boste morali uporabiti kodo PIN ali pametno kartico.

Namig : Če se pri zadnji uporabi programa PowerPoint niste izpisali, se program odpre brez poziva k vpisu.

Dodajanje besedila diapozitivu

Vsebino lahko na diapozitiv dodate v navadnem pogledu. Zaslon je v navadnem pogledu razdeljen na podokno sličic, območje za urejanje diapozitiva in podokno z opombami. Več informacij o delu z diapozitivi v različnih pogledih programa PowerPoint najdete v članku Uvod v uporabo bralnika zaslona v PowerPointovi predstavitvi.

 1. Če se želite vrniti v navadni pogled, pritisnite tipki Alt+W in nato tipko L. V Pripovedovalcu boste zaslišali: »PowerPointov pogled za urejanje.« V bralniku JAWS boste zaslišali: »Zapiranje menijske vrstice. Ni izbora.«

 2. Če želite izbrati diapozitiv, na katerega želite dodati besedilo, pritiskajte tipko F6, dokler niste v podoknu s sličicami diapozitivov. V Pripovedovalcu boste zaslišali »Sličice« ter nato številko in naslov diapozitiva. V bralniku JAWS boste zaslišali: »Zavihek s sličicami diapozitivov.«

 3. Za ogled diapozitivov pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite številke in naslova diapozitiva. Če so diapozitivi v razdelkih, uporabite puščično tipko gor ali dol za pomikanje po razdelku in nato pritisnite puščično tipko desno, da razširite razdelek.

 4. Če želite premakniti fokus v območje za urejanje diapozitiva, pritisnite tipko F6. V Pripovedovalcu boste zaslišali številko in naslov diapozitiva ter »Diapozitiv«. V bralniku JAWS boste zaslišali: »Območje diapozitiva.«

  Opomba : V Pripovedovalcu boste pri preklopu na območje s sličicami zaslišali »Sličice«, da boste lahko razlikovali med območjem diapozitiva in sličico.

 5. Če se želite pomakniti na označbo mesta, pritisnite tipko Tab. V Pripovedovalcu se označbe mesta imenujejo polja z besedilom, zato boste na primer zaslišali: »Polje z besedilom naslova.« V bralniku JAWS boste zaslišali: »Označba mesta naslova.«

 6. Če želite označbo mesta zamenjati s svojim besedilom, pritisnite tipko Enter, da preklopite v način urejanja, in nato izberite vso besedilo. NAto začnite vnašati besedilo.

 7. Če želite premakniti mesto vstavljanja na naslednji naslov ali označbo mesta besedila telesa, pritisnite Ctrl + Enter.

  Opomba : Pritisnete lahko tudi tipki Caps Lock+puščična tipka desno ali levo za pomik med označbami mest in tipki Caps Lock+Enter, da točko vstavljanja besedila premaknete na konec izbranega polja z besedilom.

  Opomba : Če ni na voljo nobena označba mesta z besedilom več, bo v večini primerov po pritisku tipk Ctrl+Enter vstavljen nov diapozitiv z enako postavitvijo kot izvirni diapozitiv, fokus pa bo na prvi označbi mesta na novem diapozitivu. Če pa ima izvirni diapozitiv postavitev »Naslovni diapozitiv«, bo novi ustvarjeni diapozitiv imel postavitev »Naslov in vsebina«.

  Opomba : Če želite urediti besedilo, ki ste ga že dodali v polje z besedilom, pritisnite tipko Tab, da se premaknete v polje z besedilom, in nato pritisnite tipko F2, da izberete celotno besedilo in začnete urejanje. Če želite končati urejanje in premakniti fokus nazaj na polje z besedilom, znova pritisnite tipko F2.

  Opomba : Navodila za uporabo oblikovanja znakov s tipkovnico, kot je krepko, podčrtano, ležeče, podpisano ali nadpisano, najdete v razdelku Oblikovanje besedila v članku Ustvarjanje predstavitve z bližnjicami na tipkovnici.

Dodajanje oznak in številk besedilu

Označene ali oštevilčene sezname lahko ustvarite z bližnjicami na tipkovnici. Obstoječe vrstice besedila lahko pretvorite v seznam, spremenite slog oznak ali ustvarite ugnezdene sezname.

Dodajanje oznak ali številk besedilu

 1. V označbi mesta z besedilom izberite besedilo, ki mu želite označevanje ali oštevilčevanje.

  Namig : Navodila za izbiranje besedila v PowerPointu s tipkovnico najdete v razdelku Izbiranje in urejanje besedila ter predmetov v članku Ustvarjanje predstavitve z bližnjicami na tipkovnici.

 2. Izberite, kaj želite narediti:

  • Če želite dodati oznake, pritisnite tipki Alt+H in nato tipko U. Če si želite ogledati sloge oznak, pritisnite tipko Tabin: zapolnjene okrogle oznake, prazne okrogle oznake, zapolnjene kvadratne oznake, prazne kvadratne oznake, zvezdaste oznake, puščične oznake in oznake v obliki kljukice. Med ogledom zaslišite opis sloga oznake. Če želite vstaviti slog, pritisnite tipko Enter.

  • Če želite dodati oštevilčevanje, pritisnite tipki Alt+H in nato tipko N. Če si želite ogledati sloge oštevilčevanja, pritisnite tipko Tab: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. in i. ii. iii. Med ogledom zaslišite opis sloga oštevilčevanja. Če želite vstaviti slog, pritisnite tipko Enter.

 3. Če želite ustvariti dodatne elemente seznama, premaknite točko vstavljanja na konec elementa seznama in pritisnite tipko Enter.

 4. Če želite ustaviti ustvarjanje seznama, premaknite točko vstavljanja na konec zadnjega elementa seznama, pritisnite tipko Enter in nato Backspace.

Ustvarite označen seznam med tipkanjem

 1. Na začetek nove vrstice vnesite * (zvezdica), nato pa pritisnite preslednico ali tabulatorko.

 2. Vnesite poljubno besedilo. Ko pritisnete Enter, je samodejno vnesena polna okrogla oznaka.

 3. Če želite ustvariti nov element seznama, pritisnite Enter.

 4. Če želite ustaviti ustvarjanje seznama, pritisnite Enter, nato pa še Backspace.

Ustvarite oštevilčen seznam med tipkanjem

 1. Na začetku nove vrstice vnesite 1. (števko 1, tej pa naj sledi pika), nato pa pritisnite preslednico ali tabulatorko.

 2. Vnesite želeno besedilo. Ko pritisnete Enter, je samodejno vnesena oštevilčena oznaka.

 3. Če želite ustvariti nov element seznama, pritisnite Enter.

 4. Če želite ustaviti ustvarjanje seznama, pritisnite Enter, nato pa še Backspace.

Zamik elementov v seznamu

 1. Izberite elemente seznama, ki jih želite zamakniti.

 2. Izberite, kaj želite narediti:

  • Če želite povečati zamik, pritisnite Alt+H, nato pa še A in I.

  • Če želite zamik zmanjšati, pritisnite Alt+H, nato pa še A in O.

Dodajanje hiperpovezave

Dodate lahko hiperpovezave, ki odprejo spletno stran, drug del predstavitve ali drugo datoteko. Dodate lahko tudi povezavo mailto, ki samodejno odpre novo e-poštno sporočilo z določenim e-poštnim naslovom.

Ustvarjanje povezave do spletne strani

 1. Postavite točko vstavljanja tja, kjer želite imeti povezavo v predstavitvi.

 2. Če želite dodati povezavo na spletno stran, pritisnite Control+K. V Pripovedovalcu boste zaslišali: »Okno vstavi hiperpovezavo«. V bralniku JAWS boste zaslišali: »Pogovorno okno vstavi hiperpovezavo«.

 3. Pritiskajte Control+tabulatorko toliko časa, dokler ne zaslišite: »Naslov. Urejanje besedila«. V bralniku JAWS boste zaslišali: »Stolpec naslov. Polje za urejanje«. Vnesite naslov spletne strani.

 4. Če želite dodati besedilo, ki bo prikazano namesto naslova, pritiskajte tabulatorko toliko časa, dokler ne zaslišite: »Besedilo za prikaz. Urejanje besedila«. Vnesite besedilo.

 5. Če želite dodati povezavo, pritiskajte tabulatorko toliko časa, dokler ne zaslišite »Gumb V redu«. Nato pritisnite Enter.

Povezava do obstoječe datoteke

 1. Postavite točko vstavljanja tja, kjer želite imeti povezavo v predstavitvi.

 2. Če želite dodati povezavo do datoteke, pritisnite Control+K. V Pripovedovalcu boste zaslišali: »Okno vstavi hiperpovezavo«. V bralniku JAWS boste zaslišali: »Pogovorno okno vstavi hiperpovezavo«.

 3. Pritiskajte Control+tabulatorko toliko časa, dokler ne zaslišite: »Naslov. Urejanje besedila«. V bralniku JAWS boste zaslišali: »Stolpec naslov. Polje za urejanje«. Pritiskajte tipko Tab, dokler ne zaslišite: »Poiščite gumb Datoteka«. Če ga želite izbrati, pritisnite tipko Enter.

 4. Če želite poiskati datoteko, pritiskajte tabulatorko toliko časa, dokler ne zaslišite imena mape, na primer »Ta PC«, »Lokalni disk«, ali »Namizje«. Pritisnite puščični tipki gor ali dol za ogled mape ter puščično tipko desno za ogled podmap. Med ogledom boste slišali imena map.

 5. Ko najdete ustrezno mapo, pritisnite Enter in nato tabulatorko. Zaslišali boste ime datoteke v mapi.

 6. Pritiskajte puščični tipki gor ali dol, da se premikate po datotekah, dokler ne zaslišite imena želene datoteke.

 7. Če želite dodati povezavo, dvakrat pritisnite Enter.

Povezava do diapozitiva v predstavitvi

 1. Postavite točko vstavljanja tja, kjer želite imeti povezavo.

 2. Če želite dodati povezavo do diapozitiva v predstavitvi, pritisnite Control+K. V Pripovedovalcu boste zaslišali: »Okno vstavi hiperpovezavo«. V bralniku JAWS boste zaslišali: »Pogovorno okno vstavi hiperpovezavo«.

 3. Pritiskajte Control+tabulatorko toliko časa, dokler ne zaslišite: »Izberite mesto v tem dokumentu«.

 4. Če želite izbrati diapozitiv, do katerega želite vzpostaviti povezavo, pritiskajte puščico dol toliko časa, dokler ne zaslišite imena diapozitiva.

 5. Če želite dodati povezavo, pritisnite Enter.

Povezava do e-poštnega naslova

 1. Postavite točko vstavljanja tja, kjer želite imeti povezavo v predstavitvi.

 2. Če želite dodati e-poštni naslov, pritisnite Control+K. V Pripovedovalcu boste zaslišali: »Okno vstavi hiperpovezavo«. V bralniku JAWS boste zaslišali: »Pogovorno okno vstavi hiperpovezavo«.

 3. Pritiskajte Control+tabulatorko toliko časa, dokler ne zaslišite: »E-poštni naslov. Urejanje besedila«.

 4. Vnesite e-poštni naslov.

 5. Če želite dodati besedilo, ki bo prikazano namesto naslova, ki ste ga vnesli, pritiskajte tabulatorko toliko časa, dokler ne zaslišite: »Besedilo za prikaz. Urejanje besedila«. Vnesite besedilo.

 6. Če želite dodati povezavo, pritisnite Enter.

Spremenite barvo besedila

Spremenite lahko barvo določenih delov besedila v predstavitvi.

 1. Izberite besedilo, ki ga želite obarvati.

 2. Če želite spremeniti barvo, pritisnite Alt+H, nato pa F in C. Pripovedovalec prebere: »Meni«. V bralniku JAWS boste zaslišali: »Barve teme«.

 3. Pritiskajte tabulatorko toliko časa, dokler ne zaslišite želene barve in odtenka.

 4. Če želite izbrati barvo, pritisnite Enter.

Spreminjanje barve besedila hiperpovezave

Barvo besedila hiperpovezave lahko v celotni predstavitvi spremenite tako, da spremenite matrico diapozitiva.

 1. Če želite odpreti matrico diapozitiva, pritisnite Alt+W, nato pa M.

 2. Če želite spremeniti barvno shemo matrice diapozitiva, pritisnite Alt+M, nato pa še T in C.

 3. Če želite spremeniti barvo besedila hiperpovezave, v barvni shemi matrice diapozitiva pritisnite C, nato pa dvakrat pritisnite puščično tipko gor. V Pripovedovalcu boste zaslišali: »Hiperpovezava je strnjena«. V bralniku JAWS boste zaslišali: »Podmeni hiperpovezave«.

 4. Če želite izbrati novo barvo, pritisnite Enter. Pritiskajte tabulatorko toliko časa, dokler ne zaslišite želene barve in odtenka. Nato pritisnite tipko Enter.

 5. Če želite shraniti spremembe, pritisnite Alt+S.

 6. Če želite zapustiti pogled matrice besedila in se vrniti v navadni pogled, pritisnite Alt+W, nato pa še L.

Označevanje besedila

Označite pomembne dele predstavitve. Označeni deli bodo pritegnili pozornost občinstva. Besedilo v PowerPointu lahko označite tudi z orodjem za označevanje.

Označevanje besedila

 1. Izberite besedilo, ki ga želite označiti.

 2. Če želite izbrati možnost Barva označevanja besedila, pritisnite Alt+H, T, nato pa še C. Za premikanje med barvnimi možnostmi uporabite puščične tipke.

 3. Če ga želite izbrati, pritisnite tipko Enter.

Označevanje besedila z besedilnimi učinki

 1. Če nimate funkcije za označevanje besedila, lahko besedilo označite z orodjem za označevanje.

  Opomba : Če niste naročnik na Office 365, morda nimate funkcije Barva označevanja besedila v programu PowerPoint 2016.

 2. Če želite izbrati besedilni učinek, pritisnite Alt+J, nato pa še D.

 3. Če želite za besedilo uporabiti orodje za označevanje, pritisnite T, nato pa še X. Pritiskajte puščično tipko dol toliko časa, da zaslišite »Žarenje«. Nato pritisnite tipko Enter.

 4. Če želite izbrati različico barve in označevanja, pritiskajte tabulatorko toliko časa, da želeno barvo in velikost zaslišite v pikah. Nato pritisnite tipko Enter.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za delo z diapozitivi v PowerPointu

Sodelovanje v oblaku z bralnikom zaslona v programu PowerPoint

Ustvarjanje predstavitve z bližnjicami na tipkovnici

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365

Krmarjenje po PowerPointu s funkcijami dostopnosti

S tipkovnico in bralnikom zaslona VoiceOver lahko dodate oblikovanje besedila na PowerPointovih diapozitivih ter svojemu občinstvu ponudite dobro strukturirano predstavitev, ki jo bodo lahko preprosto spremljali, z relevantnimi povezavami do dodatnih informacij.

V tej temi

Zagon PowerPointa in vpis

Če želite svoje predstavitve shranjevati v OneDrive, se pri uporabi programa PowerPoint 2016 for Mac vpišite v svoj Microsoftov račun. Če predstavitve shranite v OneDrive, lahko dostopate do njih v kateri koli napravi, v kateri ste vpisani.

 1. V računalniku Mac pritisnite Command+Shift+A, da odprete pogled Applications v programu Finder.

 2. Pritisnite Control+Option+Shift+puščico dol, da se premaknete v skupino Applications, nato pa s puščičnimi tipkami brskajte med aplikacijami.

 3. Ko bralnik zaslona izgovori »Microsoft PowerPointova aplikacija«, pritisnite Control+Option+preslednico, da odprete PowerPoint.

 4. Če se želite vpisati, pritisnite Shift+tabulatorko, da se premaknete do menijskega gumba Vpis. Če želite gumb izbrati, pritisnite Control+Option+preslednico.

 5. Odpre se pogovorno okno Vpis. Fokus je na polju z besedilom. Vnesite e-poštni naslov ali telefonsko številko, povezano z Microsoftovim računom. Ko končate, pritisnite tabulatorko.

 6. Fokus je na gumbu Naprej. Funkcija VoiceOver oznani: »Povezava, Naprej«. Če želite gumb izbrati, pritisnite Control+Option+preslednico.

 7. Odpre se pogovorno okno Vnesite geslo. Fokus je na polju z besedilom. Vnesite geslo za Microsoftov račun in pritisnite tabulatorko.

 8. Fokus je na gumbu Vpis. Funkcija VoiceOver oznani: »Gumb Vpis«. Za vpis pritisnite Control+Option+preslednica.

Vpisani ste, fokus pa se premakne na menijski gumb Nastavitve računa v glavnem pogledu PowerPointa. Če želite premakniti na druge elemente v pogledu, pritisnite tabulatorko.

Namig : PowerPoint vas ohrani vpisane, tako da se vam naslednjič ni treba znova vpisovati, razen če se namenoma izpišete.

Dodajanje besedila diapozitivu

Ko prvič zaženete PowerPoint, se ta odpre v navadnem pogledu. V navadnem pogledu je zaslon razdeljen na podokno s sličicami na levi strani, območje za urejanje je na sredini, podokno z zapiski pa je pod območjem za urejanje.

 1. V navadnem pogledu večkrat pritisnite F6, dokler se ne znajdete v podoknu s sličicami. Funkcija VoiceOver oznani: »Podokno sličic, seznam, 1 element izbran«.

 2. Če se želite premakniti v podokno, pritisnite tipke Control + Option + Shift + puščična tipka dol.

 3. Za brskanje po diapozitivih uporabite puščični tipki gor in dol.

 4. Ko želite dodati besedilo na diapozitiv, pritiskajte tabulatorko, dokler bralnik zaslona VoiceOver ne izjavi: »Trenutno ste v območju z besedilom v polju z besedilom«. Če je na diapozitivu polje z besedilom naslov, ste v njem.

 5. Če želite dodati besedilo, pritisnite Control+Option+Shift+puščico dol in začnite tipkati. Če je v območju z besedilom besedilo označbe mesta, ga boste morali morda najprej odstraniti. Ko končate, pritisnite Esc.

 6. Če se želite premakniti na naslednje polje z besedilom na diapozitivu, pritisnite tabulatorko.

 7. Če želite dodati besedilo, začnite tipkati. Ko končate, pritisnite Esc.

Dodajanje oznak in številk besedilu

Označene ali oštevilčene sezname lahko ustvarite z bralnikom zaslonov. Obstoječe kose besedila lahko spremenite v seznam ali pa sezname ustvarite med tipkanjem.

 1. Izberite del besedila, ki ga želite oblikovati kot seznam.

 2. Če se želite premaniti v menijsko vrstico, pritisnite Control+Option+M. Večkrat pritisnite puščično tipko desno, dokler funkcija VoiceOver ne napove: »Oblika«. Če želite odpreti meni, pritisnite tipke Control + Option + preslednica.

 3. Trikrat pritisnite puščično tipko dol. Funkcija VoiceOver oznani: »Označevanje in oštevilčevanje, tri pike«. Za izbiro pritisnite Control+Option+preslednica.

 4. Odpre se pogovorno okno Oznake in oštevilčevanje z izbranim zavihkom Oznake. Če se želite premakniti na zavihek Oštevilčevanje, enkrat pritisnite puščično tipko desno, nato pa pritisnite Control+Option+preslednica, da jo odprete.

 5. Če se želite premakniti do možnosti, uporabite tabulatorko. Funkcija VoiceOver med pomikanjem prebere možnosti.

 6. Ko ste na možnosti, ki jo žlite uporabiti, pritisnite Control+Option+preslednica, nato pa večkrat pritisnite tabulatorko, da bralnik zaslona VoiceOver napove: »V redu, privzeto, gumb«.

 7. Če želite vstaviti oznake ali številke, pritisnite Control+Option+preslednica. Izbrano besedilo je pretvorjeno v seznam, fokus pa ostane na seznamu.

Ustvarjanje označenega seznama med tipkanjem

 1. Kazalec premaknite na mesto, kjer želite ustvariti seznam.

 2. Vnesite * (zvezdica) in pritisnite preslednico.

 3. Vnesite besedilni element seznama. Če želite dodati nov element seznama, pritisnite tipko Enter.

  PowerPoint samodejno zažene označen seznam.

Ustvarjanje oštevilčenega seznama med tipkanjem

 1. Kazalec premaknite na mesto, kjer želite ustvariti seznam.

 2. Vnesite 1. (številko ena in piko) in pritisnite preslednico. PowerPoint samodejno ustvari urejen seznam.

 3. Vnesite besedilni element seznama. Če želite dodati nov element seznama, pritisnite tipko Enter.

Dodajanje hiperpovezave

Dodate lahko hiperpovezave, ki odprejo spletno stran, drug del predstavitve ali drugo datoteko. Dodate lahko tudi povezavo mailto, ki uporabi e-poštni račun v računalniku Mac in z njim samodejno ustvari e-poštno sporočilo z določenim naslovom.

Ustvarjanje povezave do spletne strani

 1. V programu PowerPoint izberite besedilo, kateremu želite dodati hiperpovezavo, nato pa pritisnite Command+K.

 2. Odpre se pogovorno okno Vstavite hiperpovezavo s fokusom na polju z naslovom. Če program VoiceOver ne najavi »Povezava do obstoječe datoteke ali spletne strani«, pritisnite Shift+tabulatorko, nato pa pritiskajte levo puščično tipko tolikokrat, da VoiceOver najavi zavihek Spletna stran ali datoteka. Če želite izbrati zavihek, pritisnite tipke Control + Option + preslednica.

 3. Vnesite ali prilepite naslov spletne strani, do katere želite vzpostaviti povezavo.

 4. Pritiskajte tabulatorko toliko časa, da program VoiceOver najavi: »V redu, privzeto, gumb«. Pritisnite Control+Option+preslednica, da izberete gumb.

Pogovorno okno se zapre, hiperpovezava pa je vstavljena. Fokus je na povezanem besedilu na diapozitivu.

Ustvarjanje povezave do datoteke

 1. V programu PowerPoint izberite besedilo, kateremu želite dodati povezavo, nato pa pritisnite Command+K.

 2. Odpre se pogovorno okno Vstavite hiperpovezavo s fokusom na polju z naslovom. Če program VoiceOver ne najavi »Povezava do obstoječe datoteke ali spletne strani«, pritisnite Shift+tabulatorko, nato pa pritiskajte levo puščično tipko tolikokrat, da VoiceOver najavi zavihek Spletna stran ali datoteka. Če želite izbrati zavihek, pritisnite tipke Control + Option + preslednica.

 3. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete do gumba Izberi, nato pa pritisnite Control+Option+preslednica za izbor.

 4. Odpre se pogovorno okno Izberite datoteko za povezavo. Za premikanje med razdelki v pogovornem oknu uporabite tabulatorko. Za vstop v razdelek pritisnite tipke Control + Option + Shift + puščica dol.

 5. Ko odprete datoteko, do katere želite vzpostaviti povezavo, pritisnite Control+Option+preslednica za izbor.

 6. Pritiskajte tabulatorko toliko časa, da VoiceOver najavi: »V redu, privzeto, gumb«. Pritisnite Control+Option+preslednica za izbor gumba.

Pogovorno okno se zapre, hiperpovezava pa je vstavljena. Fokus je na povezanem besedilu na diapozitivu.

Ustvarjanje povezave do drugega diapozitiva v predstavitvi

 1. V programu PowerPoint izberite besedilo, kateremu želite dodati povezavo, nato pa pritisnite Command+K.

 2. Odpre se pogovorno okno Vstavite hiperpovezavo s fokusom na polju z naslovom. Če program VoiceOver ne najavi »Izberite mesto v dokumentu«, pritisnite Shift+tabulatorka, nato pa pritiskajte levo ali desno puščično tipko toliko časa, da program VoiceOver najavi zavihek Ta dokument. Če želite izbrati zavihek, pritisnite tipke Control + Option + preslednica.

 3. Pritisnite Shift+puščična tipka dol, da se premaknete do tabele z navedenimi diapozitivi. Če se želite premikati med diapozitivi, pritisnite Shift+puščično tipko gor ali dol. Funkcija VoiceOver pove diapozitive, medtem ko se premikate.

 4. Ko ste na diapozitivu, do katerega želite vzpostaviti povezavo, večkrat pritisnite taulatorko, dokler program VoiceOver ne najavi: »V redu, privzeto, gumb«. Če želite gumb izbrati, pritisnite Control+Option+preslednico.

Pogovorno okno se zapre, povezava pa je vstavljena. Fokus je na povezanem besedilu na diapozitivu.

Povezava do e-poštnega naslova

 1. V programu PowerPoint izberite besedilo, kateremu želite dodati povezavo, nato pa pritisnite Command+K.

 2. Odpre se pogovorno okno Vstavite hiperpovezavo s fokusom na polju z naslovom. Če program VoiceOver ne najavi »E-poštni naslov«, pritisnite Shift+tabulatorko, nato pa pritiskajte desno puščično tipko, dokler program VoiceOver ne najavi zavihka E-poštni naslov. Če želite izbrati zavihek, pritisnite tipke Control + Option + preslednica.

 3. Vnesite naslov. Če želite navesti zadevo e-pošte, pritisnite tabulatorko, da se premaknete na polje Zadeva in vnesite zadeo.

 4. Pritiskajte tabulatorko toliko časa, da program VoiceOver najavi: »V redu, privzeto, gumb«. Pritisnite Control+Option+preslednica, da izberete gumb.

Pogovorno okno se zapre, povezava pa je vstavljena. Fokus je na povezanem besedilu na diapozitivu.

Spreminjanje barve hiperpovezav

Barvo besedila vseh hiperpovezav v celotni predstavitvi spremenite tako, da spremenite matrico diapozitiva.

 1. Če želite odpreti matrico diapozitiva, pritisnite Option+Command+1.

 2. Pritiskajte F6, dokler funkcija VoiceOver ne oznani: »Matrica diapozitiva, izbrano, zavihek«. Pritisnite puščico dol, da se premaknete na trak. Funkcija VoiceOver oznani: »Premaknite se po območju«.

 3. Če se želite premikati po elementih na traku, pritisnite Control+Option+Shift+puščico dol.

 4. Večkrat pritisnite puščično tipko desno, dokler funkcija VoiceOver ne napove: »Barve, menijski gumb«. Če želite gumb izbrati, pritisnite Control+Option+preslednico.

 5. Enkrat pritisnite puščično tipko dol. Funkcija VoiceOver oznani: »Prilagodite barve«. Če želite izbrati možnost, pritisnite tipke Control + Option + preslednica.

 6. Odpre se pogovorno okno Ustvarite barve tem. Program VoiceOver začne glasno brati elemente.

  V pogovornem oknu so barve navedene na levi strani, elementi, ki uporabljajo določeno barvo, pa so navedeni ob njih na desni.

 7. Če se želite premakniti na seznam, pritisnite tabulatorko. Funkcija VoiceOver prebere barve. Če želite predvajati, kakšen je namen posamezne barve, pritisnite desno puščično tipko. Če želite iskati po seznamu, večkrat pritisnite desno puščično tipko.

 8. Nadaljujte brskajte, dokler funkcija VoiceOver ne najavi: »Hiperpovezava«. Pritisnite levo puščično tipko, da se vrnete na barvo. Funkcija VoiceOver najavi: »<barva>, barvno kolo. Trenutno ste v barvnem kolesu«.

 9. Če želite izbrati izbirnika barv, pritisnite Control+Option+preslednica. Privzeto se odpre v barvnem kolesu. Če se želite premakniti na barvno paleto, večkrat pritisnite tabulatorko, da program VoiceOver najavi: »Barvne palete, gumb«. Če želite gumb izbrati, pritisnite Control+Option+preslednico.

 10. Če se želite premikati med barvami, večkrat pritisnite tabulatorko, dokler ne pristanete na izbrani barvi. Funkcija VoiceOver najavi: »Modra, izbrana«. Pritiskajte puščično tipko gor ali dol, da program VoiceOver najavi barvo, ki jo želite uporabiti. Barva je zdaj izbrana. Če želite izbirnika barv zapreti, pritisnite Esc.

 11. Premaknete se nazaj v pogovorno okno Ustvarite barve teme. Pritisnite tabulatorko, dokler funkcija VoiceOver ne oznani: »Shrani, privzeto, gumb«. Če želite gumb izbrati, pritisnite Control+Option+preslednico.

 12. Če želite matrico diapozitiva zapreti, pritiskajte desno puščično tipko, dokler funkcija VoiceOver ne napove: »Zapri matrico, gumb«. Če želite gumb izbrati, pritisnite Control+Option+preslednico. Funkcija VoiceOver oznani: »Pritisnjen gumb za zapiranje matrice«.

Pogled matrice diapozitiva je zaprt, barva hiperpovezave se spremeni, vi pa se vrnete v navadni pogled.

Označevanje besedila z besedilnimi učinki

Pozornost lahko na pomembne točke v predstavitvi usmerite tako, da označite besedilo v programu PowerPoint 2016 for Mac z besedilnimi učinki, kot so senca, odsev ali žarenje.

 1. Izberite besedilo, ki ga želite označiti.

 2. Pritisnite Command+Shift+1, da odprete podokno Oblikovanje oblike.

 3. Pritiskajte tabulatorko, dokler funkcija VoiceOver ne oznani: »Možnosti oblike«. Pritisnite desno puščično tipko, da se premaknete v razdelek Možnosti besedila, nato pa pritisnite Control+Option+preslednica.

 4. Enkrat pritisnite tabulatorko, nato pa enkrat desno puščično tipko. Funkcija VoiceOver oznani: »Besedilni učinki, zavihek«. Če želite izbrati zavihek, pritisnite tipke Control + Option + preslednica.

 5. Večkrat pritisnite puščično tipko desno, dokler funkcija VoiceOver ne napove: »Premaknite se po območju«. Če se želite premakniti v podokno, pritisnite tipke Control + Option + Shift + puščična tipka dol.

 6. Med možnostmi v meniju se lahko premikate s puščičnimi tipkami. Medtem ko se premikate, funkcij VoiceOver napoveduje elemente.

 7. Ko ste na možnosti, ki jo želite uporabiti, pritisnite Control+Option+preslednica.

  Besedilni učinek je uporabljen za del, ki ste ga izbrali.

 8. Če želite zapreti podokno Oblikovanje oblike in se vrniti v predstavitev, pritisnite Control+Option+Shift+puščično tipko gor, nato pa večkrat pritisnite Shift+tabulatorka, dokler program VoiceOver napove: »Zapri podokno z oblikovanje oblike, gumb«. Za izbiro pritisnite Control+Option+preslednica.

Glejte tudi

Z bralnikom zaslona VoiceOver lahko dodate oblikovanje besedila na PowerPointovih diapozitivih, da občinstvu ponudite dobro strukturirano predstavitev, ki jo bodo lahko preprosto spremljali, z relevantnimi povezavami do dodatnih informacij.

Opombe : 

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona VoiceOver, ki je vgrajen v sistem iOS. Več informacij o uporabi bralnika zaslona VoiceOver najdete v članku Vodnik za začetek uporabe bralnika zaslona VoiceOver.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate telefon iPhone. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze s prsti se morda razlikujejo za napravo iPad.

V tej temi

Dodajanje besedila diapozitivu

Ko prvič odprete PowerPoint, je zaslon razdeljen tako, da je na levi strani podokno sličic (če držite telefon v vodoravnem položaju) ali na dnu (če držite telefon v navpičnem položaju), v sredini je območje za urejanje diapozitiva, pod območjem za urejanje pa je polje Zapiski.

 1. V predstavitvi izberite diapozitiv, ki mu želite dodati besedilo. Če želite izbrati diapozitiv, podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Diapozitiv <številka diapozitiva> od <skupno število diapozitivov>«, nato podrsnite desno ali levo, da zaslišite diapozitiv, ki ga želite izbrati. Med pomikanjem bralnik prebere diapozitive. Nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Izbrano.

 2. Ko želite na diapozitivu dodati besedilo, podrsnite desno ali levo, da zaslišite besedilno polje in »Besedilno polje, besedilno polje«. Če besedilno polje že vsebuje besedilo, vam VoiceOver tudi prebere besedilo. Če želite izbrati besedilno polje, dvotapnite zaslon.

 3. Če želite dodati besedilo, znova dvotapnite zaslon. Nato z zaslonsko tipkovnico vtipkajte besedilo. Če se želite premakniti do tipkovnice, podrsnite desno, da zaslišite: »Q.« Če želite zapreti tipkovnico, podrsnite levo, da zaslišite: »Skrij tipkovnico«. Dvotapnite zaslon.

 4. Če želite prebrskati do naslednjega besedilnega polja, podrsnite levo, da zaslišite besedilno polje.

Dodajanje oznak in številk besedilu

Označene ali oštevilčene sezname lahko ustvarite z bralnikom zaslonov.

 1. Pojdite do diapozitiva, kjer želite, da se začne seznam.

 2. Če se želite premakniti do traku, podrsnite desno, da zaslišite: »Pokaži trak.« Dvotapnite zaslon.

 3. Če se želite premakniti na zavihek Osnovno na traku, podrsnite desno ali levo, da zaslišite ime zavihka traku in »Zavihek«. Dvotapnite zaslon. Če se želite premakniti na zavihek Osnovno, podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Zavihek 'Osnovno'«. Če želite izbrati, dvotapnite zaslon.

 4. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite ustvariti označen seznam, podrsnite desno, da zaslišite: »Gumb 'Oznake'.« Dvotapnite zaslon. Odpre se meni Oznake.

  • Če želite ustvariti oštevilčen seznam, podrsnite desno, da zaslišite: »Gumb 'Oštevilčevanje'.« Dvotapnite zaslon. Odpre se meni Oštevilčevanje.

 5. Za brskanje med možnostmi v menijima Oznake in Oštevilčevanje, podrsnite desno. Bralnik zaslona VoiceOver med pomikanjem prebere možnosti. Ko je izbrana želena možnost, dvotapnite zaslon, da ga izberete. Oznake ali številke so vstavljene.

 6. Če želite zapreti trak, podrsnite desno, da zaslišite: »Skrij trak, gumb.« Dvotapnite zaslon.

 7. Trak se zapre in fokus se premakne na seznam. Zaslonska tipkovnica je zdaj na voljo, tako da lahko začnete tipkati.

Ustvarjanje označenega seznama med tipkanjem

 1. Izberite besedilno polje, kjer želite začeti seznam.

 2. Premaknite se do zvezdice * na zaslonski tipkovnici. Za izbiro dvotapnite zaslon. Nato se premaknite do tipke space in dvotapnite zaslon.

 3. Z zaslonsko tipkovnico vtipkajte element seznama. Ko kočate, se premaknite do tipke return in dvotapnite zaslon, da ga izberete.

  PowerPoint samodejno zažene označen seznam.

Ustvarjanje oštevilčenega seznama med tipkanjem

 1. Izberite besedilno polje, kjer želite začeti seznam.

 2. Z zaslonsko tipkovnico vtipkajte 1. (številka ena in pika). Nato se premaknite do tipke space in dvotapnite zaslon.

 3. Z zaslonsko tipkovnico vtipkajte element seznama. Ko kočate, se premaknite do tipke return in dvotapnite zaslon, da ga izberete.

  PowerPoint samodejno zažene oštevilčen seznam.

Dodati ali urediti hiperpovezavo

Dodate lahko hiperpovezave, ki odprejo spletno stran. Dodate lahko tudi povezavo mailto, ki uporabi e-poštni račun v napavi iPhone in z njim samodejno ustvari e-poštno sporočilo z določenim naslovom.

Ustvarjanje povezave do spletne strani

 1. Pojdite do diapozitiva, kjer želite dodati povezavo.

 2. Z zaslonsko tipkovnico vnesite spletni naslov, nato pa se premaknite do tipke space ali return. Dvotapnite zaslon, da pritisnete tipko. PowerPoint samodejno ustvari hiperpovezavo.

Ustvarjanje povezave do novega e-poštnega sporočila

 1. Pojdite do diapozitiva, kjer želite dodati povezavo.

 2. Z zaslonsko tipkovnico vnesite spletni naslov, nato pa se premaknite do tipke space ali return. Dvotapnite zaslon, da pritisnete tipko. PowerPoint samodejno ustvari povezavo.

Urejanje hiperpovezave

 1. Če želite urediti hiperpovezavo, se s kazalcem postavite nanjo in dvotapnite zaslon z dvemaprstoma. Zaslišite naslov hiperpovezave.

 2. Podrsnite desno, da zaslišite: »Gumb 'Uredi'.« Odpre se meni Urejanje povezave.

 3. Če želite spremeniti prikazano besedilo hiperpovezave, se premaknite do besedilnega polja Prikaz. Podrsnite desno, da zaslišite trenutni naslov in »Prikaz«. Dvotapnite zaslon. Nato z zaslonsko tipkovnico uredite prikazano besedilo.

  Namig : Trenutno prikazano besedilo lahko hitro počistite brez tipkovnice. Če želite izbrisati trenutno prikazano besedilo, v besedilnem polju Prikaz podrsnite desno. Zaslišali boste: »Gumb 'Počisti besedilo'.« Za izbiro dvotapnite zaslon.

 4. Ko vnesete želeno besedilo za prikaz, podrsnite levo, da zaslišite: »Gumb 'Dokončano'«. Dvotapnite zaslon.

 5. Prikazano besedilo se spremeni, fokus pa se premakne na vašo predstavitev.

Glejte tudi

Uporabite PowerPoint za Android z bralnikom zaslona TalkBack, vgrajenim v naprave s sistemom Android, za dodajanje besedila in hiperpovezav v predstavitev. Ustvarite lahko tudi označene ali oštevilčene sezname za boljše strukturiranje predstavitev.

Opombe : 

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Android. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični računalnik s sistemom Android.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android. Več informacij o uporabi bralnika zaslona TalkBack najdete v članku Dostopnost v sistemu Android.

V tej temi

Dodajanje besedila diapozitivu

 1. Medtem ko je predstavitev odprta v programu PowerPoint in je fokus na diapozitivu, dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Gumb 'Uredi'.« Dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno, dokler ne najdete polja z besedilom, kamor želite dodati besedilo. Dvotapnite zaslon, da odprete polje z besedilom za urejanje.

 3. Podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Gumb 'Urejanje besedila'« in dvotapnite zaslon.

 4. Za vnos besedila uporabite zaslonsko tipkovnico.

 5. Podrsnite navzdol in levo, da zaprete tipkovnico.

  Kazalec ostane v polju z besedilom. Znova podrsnite navzdol in levo, da se vrnete v pogled izbire diapozitiva.

Dodajanje oznak in številk besedilu

Označen ali oštevilčen seznam lahko dodate v poljubno polje z besedilom v vaši predstavitvi.

 1. Medtem ko je predstavitev odprta v programu PowerPoint in je fokus na diapozitivu, dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Gumb 'Uredi'.« Dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno, dokler ne najdete polja z besedilom, kamor želite dodati oznake in številke. Za urejanje polja z besedilom dvotapnite zaslon.

 3. Dodajanje oznak ali številk:

  • Za dodajanje elementa označenega seznama podrsnite desno, dokler ne zaslišite: »Ni potrjeno, oznake, stikalo, dvotapnite za preklop«, nato dvotapnite zaslon.

  • Za dodajanje elementa oštevilčenega seznama podrsnite desno, dokler ne zaslišite: »Ni potrjeno, oštevilčevanje, stikalo, dvotapnite za vklop«, nato dvotapnite zaslon.

  Opomba : V uporabljeni predlogi programa PowerPoint bo polje z besedilom morda že imelo nastavljen seznam. V tem primeru boste namesto »Potrjeno«, zaslišali »Ni potrjeno«.

 4. Za vnos elementa seznama uporabite zaslonsko tipkovnico.

 5. Za dodajanje drugega elementa seznama s prstom podrsnite v spodnjem desnem kotu zaslona, dokler ne zaslišite: »Vnos.« Dvignite prst in s tipkovnico vnesite nov element seznama.

 6. Ko je seznam pripravljen, podrsnite navzdol in levo, da zaprete tipkovnico.

  Kazalec ostane v polju z besedilom. Znova podrsnite navzdol in levo, da se vrnete v pogled izbire diapozitiva.

Dodajanje hiperpovezave

 1. Medtem ko je predstavitev odprta v programu PowerPoint in je fokus na diapozitivu, dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Gumb 'Uredi'.« Dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno, dokler ne najdete polja z besedilom, kamor želite dodati hiperpovezavo. Za urejanje polja z besedilom dvotapnite zaslon.

 3. Podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Ni potrjeno, stikalo 'Razširi'« in dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Meni z zavihki, vklopljeno.«

 4. Dvotapnite zaslon, nato podrsnite desno, da zaslišite »Zavihek 'Vstavljanje', dvotapnite za aktiviranje« in dvotapnite zaslon.

 5. Podrsnite desno, dokler ne zaslišite: »Meni s povezavami, dvotapnite za aktiviranje«, nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Okno 'Povezava', naslov, urejanje.«

 6. Podrsnite desno, da zaslišite »Vstavi povezavo« in dvotapnite zaslon.

 7. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Polje za urejanje naslova« in dvotapnite zaslon.

 8. Za vnos naslova hiperpovezave seznama uporabite zaslonsko tipkovnico.

 9. S prstom podrsnite v spodnjem desnem kotu zaslona, dokler ne zaslišite: »Dokončano«. Dvignite prst, da vstavite povezavo.

  Meni Več možnosti je zaprt. Podrsnite navzdol in levo, da se vrnete v pogled izbire diapozitiva.

Glejte tudi

Ustvarjanje dostopnih PowerPointovih predstavitev

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Office 365

Pomikanje po PowerPointu s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Uporabite PowerPoint Mobile z bralnikom zaslona Pripovedovalec, vgrajenim v naprave s sistemom Windows, za dodajanje besedila in hiperpovezav v predstavitev. Ustvarite lahko tudi označene ali oštevilčene sezname za boljše strukturiranje predstavitev.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Za zmogljivosti dotika v programu PowerPoint Mobile glejte Vodilo za dotik za PowerPoint Mobile za Windows 10.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični ali osebni računalnik s sistemom Windows.

V tej temi

Dodajanje besedila diapozitivu

 1. Medtem ko je prikazan diapozitiv v programu PowerPoint, z dvema prstoma dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Po meri.«

 2. Podrsnite desno, da zaslišite »Gumb 'Urejanje'« in dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Podokno z diapozitivi.«

 3. Podrsnite desno, dokler ne najdete polja z besedilom, kamor želite dodati besedilo. Dvotapnite zaslon, da odprete polje z besedilom za urejanje.

 4. Za vnos besedila uporabite zaslonsko tipkovnico.

 5. S prstom podrsnite na spodnjem robu zaslona, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Nazaj', strnjeno.« Dvotapnite zaslon, da zaprete tipkovnico.

  Fokus ostane na gumbu »Nazaj«. Znova dvotapnite zaslon, da se vrnete v pogled izbire diapozitiva.

Dodajanje oznak in številk besedilu

Označen ali oštevilčen seznam lahko dodate v poljubno polje z besedilom v vaši predstavitvi.

 1. Medtem ko je prikazan diapozitiv v programu PowerPoint, z dvema prstoma dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Po meri.«

 2. Podrsnite desno, da zaslišite »Gumb 'Urejanje'« in dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Podokno z diapozitivi.«

 3. Podrsnite desno, dokler ne najdete polja z besedilom, kamor želite dodati oznake in številke. Za urejanje polja z besedilom dvotapnite zaslon.

 4. Dodajanje oznak ali številk:

  • Za dodajanje označenega seznama, podrsnite desno, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Oznake', izklopljeno«, nato dvotapnite zaslon.

  • Za dodajanje oštevilčenega seznama, podrsnite desno, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Oštevilčevanje', izklopljeno«, nato dvotapnite zaslon.

 5. Za vnos elementa seznama uporabite zaslonsko tipkovnico.

 6. Za dodajanje drugega elementa seznama s prstom podrsnite v spodnjem desnem kotu zaslona, dokler ne zaslišite: »Vnos.« Dvotapnite zaslon, da vstavite nov element seznama in za vnos uporabite tipkovnico.

 7. Za dokončanje seznama s prstom podrsnite na spodnjem robu zaslona, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Nazaj', strnjeno.« Dvotapnite zaslon, da zaprete tipkovnico.

  Fokus ostane na gumbu Nazaj. Znova dvotapnite zaslon, da se vrnete v pogled izbire diapozitiva.

Dodajanje hiperpovezave

 1. Medtem ko je prikazan diapozitiv v programu PowerPoint, z dvema prstoma dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Po meri.«

 2. Podrsnite desno, da zaslišite »Gumb 'Urejanje'« in dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Podokno z diapozitivi.«

 3. Podrsnite desno, dokler ne najdete polja z besedilom, kamor želite dodati hiperpovezavo. Za urejanje polja z besedilom dvotapnite zaslon.

 4. Podrsnite desno, da zaslišite »Gumb 'Več možnosti', strnjeno« in dvotapnite zaslon.

 5. Podrsnite levo, da zaslišite »Gumb 'Osnovno', strnjeno« in dvotapnite zaslon.

 6. Podrsnite levo, da zaslišite »Vstavi, 2 od 9« in dvotapnite zaslon.

 7. Podrsnite desno, da zaslišite »Gumb 'Povezava'« in dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Okno 'Povezava', naslov, urejanje.«

 8. Za vnos naslova hiperpovezave seznama uporabite zaslonsko tipkovnico.

 9. S prstom podrsnite v spodnjem desnem kotu zaslona, dokler ne zaslišite: »Vnos.« Dvotapnite zaslon, da vstavite povezavo.

  Fokus vrne na diapozitiv in meni Več možnosti se zapre.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za delo z diapozitivi v PowerPointu

Tiskanje predstavitev z bralnikom zaslona v PowerPointu

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Pomikanje po PowerPointu s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Uporabite tipkovnico in bralnik zaslona Pripovedovalec, vgrajen v naprave s sistemom Windows, za dodajanje besedila in hiperpovezav v predstavitev programa PowerPoint Online.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Za več informacij o bližnjicah na tipkovnici preberite članek Bližnjice na tipkovnici v programu PowerPoint Online.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • Ker se program PowerPoint Online izvaja v spletnem brskalniku, so bližnjice na tipkovnici drugačne od bližnjic v namiznem programu. Tako se npr. za pomikanje med ukazi uporabljata tipki Ctrl + F6, namesto F6. Poleg tega pogoste bližnjice, kot sta F1 (Pomoč) in Ctrl+O (Odpri), veljajo za spletni brskalnik, ne pa za PowerPoint Online.

V tej temi

Dodajanje besedila diapozitivu

 1. V pogledu za urejanje v programu PowerPoint Online večkrat pritisnite tipki Ctrl + F6, dokler se ne premaknete v podokno sličic. Ko se premaknete do podokna sličic, Pripovedovalec prebere številko in naslov trenutnega diapozitiva.

  Namig : Ko odprete predstavitev v programu PowerPoint Online, se ta odpre v pogledu za branje. Če želite preklopiti na pogled za urejanje, pritiskajte tipki Ctrl + F6, dokler ne zaslišite: »Urejanje predstavitve.« Pritisnite tipko Enter, da odprete meni. Nato enkrat pritisnite puščico dol. Zaslišali boste: »Uredi v brskalniku.« Pritisnite tipko Enter, da odprete predstavitev v pogledu za urejanje.

 2. Za ogled diapozitivov pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite številke in naslova diapozitiva, ki ga želite urediti.

 3. Pritisnite tipki Ctrl + F6. Pripovedovalec napove: »Plošča diapozitivov.«

 4. Da fokus premaknete v prvo označbo mesta, pritisnite tabulatorko. Pripovedovalec prebere označbo mesta.

 5. Da zamenjate označbo mesta z besedilom, pritisnite tipko Enter in začnite tipkati. Ko končate, pritisnite tipko F2. Pripovedovalec napove: »Plošča diapozitivov.«

 6. Da se pomaknete na naslednjo označbo mesta, pritisnite tabulatorko. Pripovedovalec prebere označbo mesta. Za dodajanje besedila pritisnite tipko Enter in začnite tipkati. Ko končate, pritisnite tipko F2.

Dodajanje hiperpovezave

 1. Na diapozitivu izberite del besedila, kamor želite dodati povezavo in pritisnite tipki Shift + F10.

 2. Dvakrat pritisnite puščično tipko dol. Pripovedovalec napove: »Menijski element 'Povezava'.« Da ga izberete, pritisnite tipko Enter.

 3. Odpre se pogovorno okno Povezava. Vnesite naslov povezave in pritisnite tipko Enter.

  Pogovorno okno se zapre, povezava pa je vstavljena v diapozitiv.

Glejte tudi

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×