Dodajanje ali odstranjevanje glave, noge in številke strani

Številke, glave in noge lahko dodate z galerijo ali pa ustvarite številke, glave in noge po meri.

Najboljše rezultate boste dosegli, če najprej razmislite, ali v glavi oziroma nogi želite le številko strani ali pa informacije skupaj s številko strani. Če želite le številko strani in nobenih drugih informacij, dodajte številko strani. Če želite številko strani skupaj z drugimi informacijami ali če želite le druge informacije, dodajte glavo ali nogo.

Kaj želite storiti?

Dodajanje številke strani brez drugih informacij

Dodajanje številke strani iz galerije

Dodajanje številke strani po meri

Dodajanje številke strani po meri, ki vključuje skupno število strani

Dodajanje glave ali noge, ki vključuje številko strani

Dodajanje glave ali noge iz galerije

Dodajanje glave ali noge po meri

Začetek oštevilčevanja z 1 na strani, ki ni prva stran

Začetek oštevilčevanja na drugi strani

Začetek oštevilčevanja na drugi strani

Dodajanje različnih glav in nog ali številk strani v različnih delih dokumenta

Dodajanje različnih glav in nog ali številk strani v različnih delih dokumenta

Dodajanje različnih glav in nog ali številk strani za lihe in sode strani

Odstranjevanje številk strani, glave in noge

Dodajanje številke strani brez drugih informacij

Če želite, da je na vsaki strani tudi številka strani, in nočete dodati nobenih drugih informacij, na primer naslova dokumenta ali mesta datoteke, lahko hitro dodate številko strani iz galerije, ustvarite številko strani po meri ali pa številko strani po meri, ki vključuje skupno število strani (stran X od Y strani).

Dodajanje številke strani iz galerije

 1. Na zavihku Vstavljanje v skupini Glava in noga kliknite Številka strani.

  Skupina »Glava in noga«

 2. Kliknite mesto želene številke strani.

 3. V galeriji se pomikajte po možnostih in nato kliknite želeno obliko številke strani.

 4. Če se želite vrniti v telo dokumenta, na zavihku Načrt kliknite Zapri glavo in nogo (pod možnostjo Orodja za glave in noge) .

  Gumb za zapiranje glave in noge

  Opomba   V galeriji številk strani so oblike zapisa »stran X od Y strani«, pri čemer je Y skupno število strani v dokumentu.

Dodajanje številke strani po meri

 1. Dvokliknite v območju glave ali noge (pod vrhom ali skoraj na dnu strani).

  Odpre se zavihek Oblikovanje v razdelku Orodja za glave in noge.

 2. Če želite postaviti številko strani na sredino ali desno stran strani, naredite to:

  • Če želite številko strani postaviti na sredino, kliknite možnost Vstavi zavihek »Poravnava« v skupini Položaj na zavihku Oblikovanje, kliknite Na sredino in nato V redu.

  • Če želite številko strani postaviti na desno stran strani, kliknite možnost Vstavi zavihek »Poravnava« v skupini Položaj na zavihku Oblikovanje, kliknite Desno in nato V redu.

 3. Na kartici Vstavljanje v skupini Besedilo kliknite Hitri deli in nato še Polje.

  Skupina Besedilo«

 4. Na seznamu Imena polj kliknite Stran in nato V redu.

 5. Če želite spremeniti obliko oštevilčevanja, kliknite možnost Številka strani v skupini Glava in noga in nato Oblikuj številke strani.

 6. Če se želite vrniti v telo dokumenta, na zavihku Načrt kliknite Zapri glavo in nogo (pod možnostjo Orodja za glave in noge) .

  Gumb za zapiranje glave in noge

Dodajanje številke strani po meri, ki vključuje skupno število strani

V galeriji je nekaj številk strani, ki vključujejo skupno število strani (stran X od Y strani). Če pa želite ustvariti številko strani po meri, naredite to:

 1. Dvokliknite v območju glave ali noge (pod vrhom ali skoraj na dnu strani).

  Odpre se zavihek Oblikovanje v razdelku Orodja za glave in noge.

 2. Če želite postaviti številko strani na sredino ali desno stran strani, naredite to:

  • Če želite številko strani postaviti na sredino, kliknite možnost Vstavi zavihek »Poravnava« v skupini Položaj na zavihku Oblikovanje, kliknite Na sredino in nato V redu.

  • Če želite številko strani postaviti na desno stran strani, kliknite možnost Vstavi zavihek »Poravnava« v skupini Položaj na zavihku Oblikovanje, kliknite Desno in nato V redu.

 3. Vnesite stran in presledek.

 4. Na kartici Vstavljanje v skupini Besedilo kliknite Hitri deli in nato še Polje.

  Skupina Besedilo«

 5. Na seznamu Imena polj kliknite Stran in nato V redu.

 6. Za številko strani vnesite presledek in od, nato pa še en presledek.

 7. Na kartici Vstavljanje v skupini Besedilo kliknite Hitri deli in nato še Polje.

  Skupina Besedilo«

 8. Na seznamu Imena polj kliknite ŠtevStr in nato V redu.

 9. Za skupnim številom strani vnesite presledek in nato strani.

 10. Če želite spremeniti obliko oštevilčevanja, kliknite možnost Številka strani v skupini Glava in noga in nato Oblikuj številke strani.

 11. Če se želite vrniti v telo dokumenta, na zavihku Načrt kliknite Zapri glavo in nogo (pod možnostjo Orodja za glave in noge) .

  Gumb za zapiranje glave in noge

Na vrh strani

Dodajanje glave ali noge, ki vključuje številko strani

Če na vrhu ali dnu dokumenta želite dodati sliko ali besedilo, dodajte glavo ali nogo. Glavo ali nogo lahko hitro dodate iz galerij ali pa ju ustvarite po meri.

Iste korake lahko uporabite, če želite dodati glavo ali nogo brez številk strani.

Dodajanje glave ali noge iz galerije

 1. Na zavihku Vstavljanje v skupini Glava in noga kliknite Glava ali Noga.

  Skupina »Glava in noga«

 2. Kliknite glavo ali nogo, ki jo želite dodati v dokument.

 3. Če se želite vrniti v telo dokumenta, na zavihku Načrt kliknite Zapri glavo in nogo (pod možnostjo Orodja za glave in noge) .

  Gumb za zapiranje glave in noge

Dodajanje glave ali noge po meri

 1. Dvokliknite v območju glave ali noge (pod vrhom ali skoraj na dnu strani).

  Odpre se zavihek Oblikovanje v razdelku Orodja za glave in noge.

 2. Če želite informacije postaviti na sredino ali desno stran strani, naredite kar koli od tega:

  • Če želite informacije postaviti na sredino, kliknite možnost Vstavi zavihek »Poravnava« v skupini Položaj na zavihku Oblikovanje, kliknite Na sredino in nato V redu.

  • Če želite informacije postaviti na desno stran strani, kliknite možnost Vstavi zavihek »Poravnava« v skupini Položaj na zavihku Oblikovanje, kliknite Desno in nato V redu.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Vnesite informacije, ki jih želite dodati v glavo.

  • Če želite dodati kodo polja, kliknite zavihek Vstavi in Hitri deli ter Polje in nato kliknite polje, ki ga želite vključiti v seznam Imena polj.

   Primeri informacij, ki jih lahko dodate s polji, so »Stran« (za številko strani), »ŠtevStr« (za skupno število strani v dokumentu) in ImeDatoteke (lahko dodate še pot datoteke).

 4. Če dodate polje »Stran«, lahko obliko oštevilčevanja spremenite tako, da kliknete Številka strani v skupini Glava in noga in nato Oblikuj številke strani.

 5. Če se želite vrniti v telo dokumenta, na zavihku Načrt kliknite Zapri glavo in nogo (pod možnostjo Orodja za glave in noge) .

  Gumb za zapiranje glave in noge

Na vrh strani

Začetek oštevilčevanja z 1 na strani, ki ni prva stran

Z oštevilčevanjem lahko začnete na drugi ali kateri koli drugi strani dokumenta.

Začetek oštevilčevanja na drugi strani

 1. Dvokliknite številko strani.

  Odpre se zavihek Oblikovanje v razdelku Orodja za glave in noge.

 2. Na zavihku Oblikovanje v skupini Možnosti potrdite potrditveno polje Drugače za prvo stran.

  Skupina »Možnosti glave in noge«

 3. Če želite oštevilčevanje začeti z 1, kliknite Številka strani v skupini Glava in noga, kliknite Oblikuj številke strani in nato Začni z ter vnesite 1.

 4. Če se želite vrniti v telo dokumenta, na zavihku Načrt kliknite Zapri glavo in nogo (pod možnostjo Orodja za glave in noge) .

  Gumb za zapiranje glave in noge

Začetek oštevilčevanja na drugi strani

Če želite oštevilčevanje začeti na strani, ki ni prva stran dokumenta, pred stran, na kateri želite začeti oštevilčevanje, dodajte prelom razdelkov.

 1. Kliknite začetek strani, kjer želite začeti oštevilčevanje.

  Če želite preveriti, ali ste na začetku prave strani, lahko pritisnete tipko HOME.

 2. Na zavihku Postavitev strani v skupini Priprava strani kliknite Prelomi.

  skupina »Priprava strani«

 3. V razdelku Prelomi razdelkov kliknite Naslednja stran.

 4. Dvokliknite v območju glave ali noge (pod vrhom ali skoraj na dnu strani).

  Odpre se zavihek orodja za glave in noge.

 5. Če ga želite izklopiti, na zavihku Orodja za glave in noge v skupini Krmarjenje kliknite Poveži s prejšnjim.

 6. Upoštevajte navodila za dodajanje številke strani ali za dodajanje glave in noge, ki vključuje številko strani.

 7. Če želite oštevilčevanje začeti z 1, kliknite Številka strani v skupini Glava in noga, kliknite Oblikuj številke strani in nato Začni z ter vnesite 1.

 8. Če se želite vrniti v telo dokumenta, na zavihku Načrt kliknite Zapri glavo in nogo (pod možnostjo Orodja za glave in noge) .

  Gumb za zapiranje glave in noge

Na vrh strani

Dodajanje različnih glav in nog ali številk strani v različnih delih dokumenta

Številke strani lahko dodate le posameznim delom dokumenta. V različnih delih dokumenta lahko uporabite tudi različne oblike oštevilčevanja.

Morda želite kazalo vsebine in uvod, na primer, oštevilčiti z i, ii, iii, preostanek dokumenta z 1, 2, 3, v stvarnem kazalu pa ne želite uporabiti številk strani.

Lahko uporabite tudi različne glave ali noge za lihe ali sode strani.

Dodajanje različnih glav in nog ali številk strani v različnih delih dokumenta

 1. Kliknite na začetek strani, kjer želite začeti, končati ali spremeniti glavo, nogo ali številko strani.

  Če želite preveriti, ali ste na začetku prave strani, lahko pritisnete tipko HOME.

 2. Na zavihku Postavitev strani v skupini Priprava strani kliknite Prelomi.

  skupina »Priprava strani«

 3. V razdelku Prelomi razdelkov kliknite Naslednja stran.

 4. Dvokliknite v območju glave ali noge (pod vrhom ali skoraj na dnu strani).

  Odpre se zavihek Oblikovanje v razdelku Orodja za glave in noge.

 5. Če ga želite izklopiti, na zavihku Oblikovanje v skupini Krmarjenje kliknite Poveži s prejšnjim.

 6. Naredite nekaj od tega:

 7. Če želite izbrati obliko oštevilčevanja ali začetno številko, kliknite Številka strani v skupini Glava in noga, kliknite Oblikuj številke strani, želeno obliko in številko Začni z, ki jo želite uporabiti, nato pa še V redu.

 1. Če se želite vrniti v telo dokumenta, na zavihku Načrt kliknite Zapri glavo in nogo (pod možnostjo Orodja za glave in noge) .

  Gumb za zapiranje glave in noge

Dodajanje različnih glav in nog ali številk strani za lihe in sode strani

 1. Dvokliknite v območju glave ali noge (pod vrhom ali skoraj na dnu strani).

  Odpre se zavihek Orodja za glave in noge.

 2. Na zavihku Orodja za glave in noge v skupini Možnosti potrdite potrditveno polje Drugače za lihe in sode strani.

  Skupina »Možnosti glave in noge«

 3. Na eno od lihih strani dodajte glavo, nogo ali oštevilčevanje strani, ki ga želite uporabiti za lihe strani.

 4. Na eno od sodih strani dodajte glavo, nogo ali oštevilčevanje strani, ki ga želite uporabiti za sode strani.

Na vrh strani

Odstranjevanje številk strani, glave in noge

 1. Dvokliknite glavo, nogo ali številko strani.

 2. Izberite glavo, nogo ali številko strani.

 3. Pritisnite tipko DELETE.

 4. V vsakem razdelku z različno glavo, nogo ali številko strani ponovite korake 1−3.

Na vrh strani

Velja za: Word Starter, Word 2010Vam je bila informacija v pomoč?

Da Ne

Kako lahko to izboljšamo?

255 preostali znaki

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Viri za podporo

Spremeni jezik