Dodajanje ali brisanje polnila ali učinka v grafiki SmartArt

Videz grafike SmartArt lahko spremenite s spreminjanjem polnila oblike ali besedila ali z dodajanjem tridimenzionalnih (3D) učinkov, na primer senc, odsevov, sijaja, mehkih robov, poševnih robov in vrtenja.

V tem članku

Pregled polnil, prehajanj in 3D-učinkov

Dodajanje polnila v obliko v grafiki SmartArt

Dodajanje polnila v besedilo v grafiki SmartArt

Uporaba učinka za obliko v grafiki SmartArt

Uporaba učinka za besedilo v grafiki SmartArt

Brisanje polnila iz oblike ali besedila v grafiki SmartArt

Brisanje učinka iz oblike ali besedila v grafiki SmartArt

Pregled polnil, prehajanj in 3D-učinkov

Polnilo je notranjost oblike. Barvo polnila v obliki lahko spremenite ali pa za polnilo uporabite teksturo, sliko ali prehajanje. Prehajanje je postopno zaporedje barv in odtenkov in običajno pomeni prehod iz ene barve v drugo ali iz enega odtenka v drug odtenek iste barve.

Grafika SmartArt z oblikami z enobarvnim polnilom in s polnilom s prelivom

Oblike lahko prikažete z robovi in globino ter jih zavrtite v 3D-prostoru.

Če je celotna grafika SmartArt tridimenzionalna (Prizor, skladen s 3D), lahko urejate besedilo in oblikovanje posameznih oblik, ne morete pa spreminjati položaja ali velikosti oblik, ker je to omogočeno samo v dvodimenzionalnem prizoru.

Če želite preklopiti med 2D in 3D, pod Orodja za SmartArt na kartici Oblika v skupini Oblike kliknite Urejanje v 2D. Gumb Urejanje v 2D začasno odklene grafiko SmartArt za urejanje, da lahko premaknete oblike in jim spremenite velikost  – slog 3D še vedno velja za grafiko SmartArt in je prikazan, ko znova kliknete gumb Urejanje v 2D.

Na vrh strani

Dodajanje polnila v obliko v grafiki SmartArt

 1. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodati polnilo v eno obliko, kliknite obliko.

  • Če želite dodati isto polnilo v več oblik, kliknite prvo obliko, nato pa pritisnite tipko CTRL in jo držite, medtem ko klikate druge oblike, v katere želite dodati polnilo.

  • Če želite dodati polnilo v vse oblike v grafiki SmartArt, kliknite grafiko in nato pritisnite CTRL+A, da izberete vse oblike.

 2. Pod Orodja za SmartArt na kartici Oblika v skupini Slogi oblike kliknite puščico ob Polnilo oblike in naredite nekaj od tega:

  Podoba kartice »Oblika« v orodjih za SmartArt

  • Če želite dodati ali spremeniti barvo polnila, kliknite želeno barvo. Če ne želite izbrati nobene barve, kliknite Brez polnila.

   Če želite izbrati barvo, ki je ni v skupini za Barve teme, kliknite Več barv polnil. Nato na kartici Standard kliknite želeno barvo ali pa na kartici Po meri zmešajte lastno barvo. Barve po meri in barve na kartici Standard niso posodobljene, če pozneje spremenite tema dokumenta.

  • Če želite dodati ali spremeniti sliko polnila, kliknite Slika, poiščite mapo s sliko, ki jo želite uporabiti, kliknite slikovno datoteko in nato Vstavi.

  • Če želite dodati ali spremeniti prehajanje polnila, pokažite na Prehajanje in kliknite želeno variacijo.

   Če želite prilagoditi prehajanje, kliknite Več prehajanj in izberite želene možnosti.

  • Če želite dodati ali spremeniti teksturo polnila, pokažite na Tekstura in kliknite želeno teksturo.

   Če želite prilagoditi teksturo, kliknite Več tekstur in nato izberite želene možnosti.

Če želite dodati polnilo ozadja za celotno grafiko SmartArt, naredite to:

 1. Z desno miškino tipko kliknite obrobo grafike SmartArt in nato v priročnem meniju kliknite Oblikuj predmet.

 2. Kliknite Polnilo in izberite želene možnosti.

Na vrh strani

Dodajanje polnila v besedilo v grafiki SmartArt

 1. V obliki grafike SmartArt izberite besedilo, v katero želite dodati polnilo.

  Če želite dodati isto polnilo v besedilo v več oblikah, izberite besedilo v prvi obliki, nato pa pritisnite tipko CTRL in jo držite, medtem ko izbirate besedilo v drugih oblikah.

 2. Pod Orodja za SmartArt na kartici Oblika v skupini Slogi WordArt kliknite puščico ob Polnilo besedila in nato naredite nekaj od tega:

  Podoba kartice »Oblika« v orodjih za SmartArt

  • Če želite dodati ali spremeniti barvo polnila, kliknite želeno barvo. Če ne želite izbrati nobene barve, kliknite Brez polnila.

   Če želite izbrati barvo, ki je ni v skupini za Barve teme, kliknite Več barv polnil. Nato na kartici Standard kliknite želeno barvo ali pa na kartici Po meri zmešajte lastno barvo. Barve po meri in barve na kartici Standard niso posodobljene, čepozneje spremenite tema dokumenta.

  • Če želite dodati ali spremeniti sliko polnila, kliknite Slika, poiščite mapo s sliko, ki jo želite uporabiti, kliknite slikovno datoteko in nato Vstavi.

   Če izberete več delov besedila nepovezano in uporabite polnilo slike, bo vsak posamezen izbor zapolnjen s celo sliko. Slika se ne bo raztezala prek izbranega besedila.

  • Če želite dodati ali spremeniti prehajanje polnila, pokažite na Prehajanje in kliknite želeno variacijo.

   Če želite prilagoditi prehajanje, kliknite Več prehajanj in izberite želeno možnost.

  • Če želite dodati ali spremeniti teksturo polnila, pokažite na Tekstura in kliknite želeno teksturo.

   Če želite prilagoditi teksturo, kliknite Več tekstur in nato izberite želene možnosti.

Na vrh strani

Uporaba učinka za obliko v grafiki SmartArt

Če želite v grafiko SmartArt hitro in preprosto dodati strokovno načrtovano kombinacijo učinkov, uporabite hitri slog. V Hitri slogi za grafiko SmartArt (ali slogih SmartArt) so robovi, sence, slogi črt, prehajanja in 3D-perspektive. Uporabiti jih je mogoče za celotno grafiko SmartArt ali za posamezne oblike, kot je opisano v korakih spodaj. Hitri slogi za posamezne oblike se imenujejo slogi oblik, hitri slogi za celotno grafiko SmartArt pa slogi SmartArt. Slogi SmartArt in slogi oblik so prikazani v sličicah v galerijah hitrih slogov. Ko postavite kazalec na sličico, si lahko ogledate, kako hitri slog vpliva na grafiko SmartArt ali na obliko.

 1. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite uporabiti učinek za eno obliko, kliknite obliko, ki ji želite dodati učinek.

  • Če želite isti učinek dodati v več oblik, kliknite prvo obliko, nato pa pritisnite tipko CTRL in jo držite, medtem ko klikate druge oblike, ki jim želite dodati učinek.

  • Če želite učinek uporabiti za celotno grafiko SmartArt, kliknite grafiko in pritisnite CTRL+A, da izberete vse oblike.

 2. Pod Orodja za SmartArt na kartici Oblika v skupini Slogi oblike kliknite Učinki oblike in naredite nekaj od tega:

  Podoba kartice »Oblika« v orodjih za SmartArt

  • Če želite dodati ali spremeniti vgrajeno kombinacijo učinkov, pokažite na Prednastavi in kliknite želeni učinek.

   Če želite prilagoditi vgrajen učinek, kliknite 3D-možnosti in izberite želene možnosti.

  • Če želite dodati ali spremeniti senco, pokažite na Senca in kliknite želeno senco.

   Če želite prilagoditi senco, kliknite Možnosti senčenja in izberite želene možnosti.

  • Če želite dodati ali spremeniti odsev, pokažite na Odsev in kliknite želeno variacijo odseva.

  • Če želite dodati ali spremeniti sijaj, pokažite na Sijaj in kliknite želeno variacijo sijaja.

   Če želite prilagoditi barve sijaja, kliknite Več barv za sijaj in nato želeno barvo. Če želite izbrati barvo, ki je ni v skupini za Barve teme, kliknite Več barv. Nato na kartici Standard izberite želeno barvo ali pa na kartici Po meri zmešajte lastno barvo. Barve po meri in barve na kartici Standard niso posodobljene, če pozneje spremenite tema dokumenta.

  • Če želite dodati ali spremeniti mehki rob, pokažite na Mehki robovi in kliknite želeno velikost.

  • Če želite dodati ali spremeniti rob, pokažite na Poševno in kliknite želeni rob.

   Če želite prilagoditi rob, kliknite 3D-možnosti in izberite želene možnosti.

  • Če želite dodati ali spremeniti 3D-vrtenje, pokažite na 3D-vrtenje in kliknite želeno vrtenje.

   Če želite prilagoditi vrtenje, kliknite Možnosti 3D-vrtenja in izberite želene možnosti.

   Opombe : 

   • Če želite učinek po meri ustvariti tako, da dodate več posameznih učinkov, ponovite 2. korak. Isti obliki ni mogoče dodati več učinkov barve polnila, lahko pa dodate polnilo in druge učinke, na primer Mehki rob ali Poševno.

   • Če želite učinek uporabiti za oblike, ki so združene v večjo obliko, na primer oblike v postavitvi Seznam poudarkov upogibanja slike v vrsti Seznam, izberite vse povezane oblike, preden dodate učinek.

    V spodnjem primeru so izbrane vse povezane oblike v večji obliki. Če želite dodati učinek v eno od povezanih oblik, na primer v majhno krožno obliko (ograda za sliko s soncem in gorami), izberite samo to obliko. Če želite dodati učinek v večjo obliko, izberite vse povezane oblike, kot je prikazano spodaj. Učinek se uporabi za vsako posamezno obliko in ne za skupino oblik.

    Upognjen seznam 1 grafike SmartArt z izbranimi povezanimi oblikami

   • Če želite dodati učinek v ozadje celotne grafike SmartArt, naredite to:

    1. Z desno miškino tipko kliknite obrobo grafike SmartArt in nato v priročnem meniju kliknite Oblikuj predmet.

    2. Kliknite Senca, 3D-oblika ali 3D-vrtenje in izberite želene možnosti.

Na vrh strani

Uporaba učinka za besedilo v grafiki SmartArt

Če želite besedilu v celotni grafiki SmartArt hitro in preprosto dodati strokovno načrtovano kombinacijo učinkov, , uporabite hitri slog. Hitri slogi za besedilo se imenujejo slogi WordArt. Slogi WordArt so prikazani v sličicah v galeriji hitrih slogov. Ko postavite kazalec na sličico, si lahko ogledate, kako slog WordArt vpliva na besedilo v grafiki SmartArt.

 1. V obliki grafike SmartArt izberite besedilo, ki mu želite dodati učinek.

  Če želite isti učinek dodati besedilu na več mestih, izberite besedilo na prvem mestu, nato pa pritisnite tipko CTRL in jo držite, medtem ko izbirate besedilo na drugih mestih.

 2. Pod Orodja za SmartArt, na kartici Oblika v skupini Slogi WordArt kliknite Besedilni učinki in naredite nekaj od tega:

  Podoba kartice »Oblika« v orodjih za SmartArt

  • Če želite dodati ali spremeniti senco, pokažite na Senca in kliknite želeno senco.

   Če želite prilagoditi senco, kliknite Možnosti senčenja in izberite želene možnosti.

  • Če želite dodati ali spremeniti odsev, pokažite na Odsev in kliknite želeno variacijo odseva.

  • Če želite dodati ali spremeniti sijaj, pokažite na Sijaj in kliknite želeno variacijo sijaja.

   Če želite prilagoditi barve sijaja, kliknite Več barv za sijaj in nato želeno barvo. Če želite izbrati barvo, ki je ni v skupini za Barve teme, kliknite Več barv in nato na kartici Standard izberite želeno barvo ali pa na kartici Po meri zmešajte lastno barvo. Barve po meri in barve na kartici Standard niso posodobljene, če pozneje spremenite tema dokumenta.

  • Če želite besedilo z globino ustvariti tako, da dodate ali spremenite rob, pokažite na Poševno in kliknite želeni poševni rob.

   Če želite prilagoditi poševni rob, kliknite 3D-možnosti in izberite želene možnosti.

  • Če želite dodati ali spremeniti 3D-vrtenje, pokažite na 3D-vrtenje in kliknite želeno 3D-vrtenje.

   Če želite prilagoditi 3D-vrtenje, kliknite Možnosti 3D-vrtenja in izberite želene možnosti.

  • Če želite dodati ali spremeniti zvijanje ali pot besedila, pokažite na Pretvori in kliknite želeno zvijanje ali pot.

Na vrh strani

Brisanje polnila iz oblike ali besedila v grafiki SmartArt

 1. Kliknite obliko ali besedilo, iz katerega želite izbrisati polnilo.

  Če želite polnilo izbrisati iz več oblik ali več delov besedila, kliknite prvo obliko ali prvi del besedila, nato pa pritisnite tipko CTRL in jo držite, medtem ko klikate druge oblike ali dele besedila.

 2. Pod Orodja za SmartArt na kartici Oblika naredite nekaj od tega:

  Podoba kartice »Oblika« v orodjih za SmartArt

  • Če želite polnilo izbrisati iz oblike, v skupini Slogi oblik kliknite Polnilo oblike in nato Brez polnila. Če želite izbrisati prehajanje polnila, pokažite na Prehajanje in kliknite Brez prehajanja.

  • Če želite polnilo izbrisati iz besedila, v skupini Slogi WordArt kliknite Polnilo besedila in nato Brez polnila. Če želite izbrisati prehajanje polnila, pokažite na Prehajanje in kliknite Brez prehajanja.

Na vrh strani

Brisanje učinka iz oblike ali besedila v grafiki SmartArt

 1. Kliknite obliko ali besedilo, iz katerega želite izbrisati učinek.

  Če želite iz več oblik ali več delov besedila izbrisati isti učinek, kliknite prvo obliko ali prvi del besedila, nato pa pritisnite tipko CTRL in jo držite, medtem ko klikate druge oblike ali dele besedila.

 2. Pod Orodja za SmartArt na kartici Oblika naredite nekaj od tega:

  Podoba kartice »Oblika« v orodjih za SmartArt

  • Če želite učinek izbrisati iz oblike, v skupini Slogi oblik kliknite Učinki oblike.

  • Če želite učinek izbrisati iz besedila, v skupini Slogi WordArt kliknite Besedilni učinki.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite iz oblike izbrisati vgrajeno kombinacijo učinkov, pokažite na Prednastavi in kliknite Brez prednastavitev.

  • Če želite izbrisati senco, pokažite na Senca in kliknite Brez sence.

  • Če želite izbrisati odsev, pokažite na Odsev in kliknite Brez odseva.

  • Če želite izbrisati sijaj, pokažite na Sijaj in kliknite Brez sijaja.

  • Če želite iz oblike izbrisati mehke robove, pokažite na Mehki robovi in kliknite Brez mehkih robov.

  • Če želite izbrisati rob, pokažite na Poševno in kliknite Brez poševnega.

  • Če želite izbrisati 3D-vrtenje, pokažite na 3D-vrtenje in kliknite Brez vrtenja.

  • Če želite iz besedila izbrisati pot ali zvijanje, pokažite na Pretvori in kliknite Brez pretvorbe.

Namig : Če želite iz oblike hitro izbrisati vse prilagoditve, z desno miškino tipko kliknite obliko in nato v priročnem meniju kliknite Ponastavi obliko.

Na vrh strani

Daj v skupno rabo Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×