Dobivanje zunanjih podatkov s spletne strani

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Za pridobivanje besedila ali podatkov s spletne strani lahko ustvarite ali zaženete Spletna poizvedba. Spletne strani pogosto vsebujejo informacije, ki so popolne za analizo v Excelu. Odvisno od vaših potreb lahko pridobite podatke, ki se osvežujejo. Drugače povedano: podatke v Excelu lahko posodobite z najnovejšimi podatki na spletni strani. Lahko pa podatke pridobite s spletne strani in jih ohranjate statične na delovnem listu.

Če uporabljate Excel 2010 ali novejšo različico, lahko uporabite Excel za pridobivanje in preoblikovanje (Power Query) izkušnja za povezovanje s spletno stranjo.

Kaj želite narediti?

Več informacij o tem, kako zunanjih podatkov s spletne strani

Ustvarjanje in urejanje spletne poizvedbe

Ustvarjanje s parametri spletne poizvedbe

Kopirajte podatke iz spletne strani

Zagon shranjeno datoteko spletne poizvedbe

Ogled spletne strani preusmeritev spletne poizvedbe še en vir podatkov

Težava: Imam težave z razvrščanje, filtriranje ali iskanje zunanje podatke iz spletne poizvedbe

Več o pridobivanju zunanjih podatkov s spletne strani

S spletno poizvedbo lahko pridobite podatke, ki se osvežujejo in so shranjeni v intranetu ali internetu, kot je ena tabela, več tabel ali vse besedilo na spletni strani. Nato lahko podatke analizirate z orodji in funkcijami v Excelu. Pridobite in posodobite na primer borzne kotacije z javne spletne strani ali tabelo prodaje s spletne strani družbe.

Spletne poizvedbe so še posebno koristne za pridobivanje podatkov iz tabel ali vnaprej oblikovanih območij. (Tabele so določene z oznako HTML <TABLE>. Vnaprej oblikovana območja so pogosto definirana z oznako HTML <PRE> tag.) Pridobljeni podatki ne vključujejo slik, na primer .gif, in ne vključujejo vsebine skriptov.

Ustvarjanje spletne poizvedbe, potrebujete dostop do svetovni splet (WWW) z intranetu podjetja ali v modemu v računalniku ali omrežju. Lahko pa poizvedbo proti lokalne datoteke HTML ali XML.

Vzorci spletnih poizvedb

Nekaj vzorcev spletnih poizvedb je nameščenih v programu Microsoft Office Excel 2007. Privzeto so te poizvedbe v mapi \Program Files\Microsoft Office\Office12\QUERIES na trdem disku:

 • Borzni indeksi za vlagatelje na MSN MoneyCentral.iqy

 • Valutni tečaji za vlagatelje na MSN MoneyCentral.iqy

 • Borzne kotacije za vlagatelje na MSN MoneyCentral.iqy (poizvedba s parametri spletne poizvedbe)

Načini pridobivanja zunanjih podatkov

Če uporabljate Excel, lahko uvozite podatke, ki izvirajo s spletne strani, in sicer s pogovornim oknom Nova spletna poizvedba. (Na kartici Podatki v skupini Dobi zunanje podatke kliknite Iz spleta.)

Če uporabljate Internet Explorer, lahko podatke v Office Excel dobite na dva načina:

 • Seznanjeni kopirajte in prilepite ukaze lahko uvozite podatke iz spletne strani na Excelovem delovnem listu. Ko prilepite spletno stran v Excelu, lahko ohrani podatke statično ali se osvežili, tako da kliknete Možnosti lepljenja Slika gumba in nato Ustvarite osvežili spletne poizvedbe.

 • Z desno tipko miške kliknite spletno stran in nato v bližnjičnem meniju kliknite Izvozi v Microsoft Excel. Prikaže se pogovorno okno Nova spletna poizvedba.

Opomba : V Excelu lahko odprete tudi kateri koli HTML datoteke, datoteko MHTML ali dobro oblikovana datoteka XML. Ko odprete datoteko HTML ali MHTML, boste dobili celotno spletno stran, vendar jih lahko izgubijo nekatere oblikovanje, skripte slikovne datoteke (HTML le) in seznami podatkov v eni celici. Ko odprete datoteko XML, imate možnost uporabe enega ali več sklicevani slogovne. V vsakem primeru ni osvežili podatke.

Ustvarjanje s parametri spletne poizvedbe

Poizvedbe s parametri je poizvedbo, ki pozove k vnosu vsakič, ko jo zaženete. S parametri spletne poizvedbe lahko ustvarite tako, da uredite shranjeno datoteko spletne poizvedbe (.iqy). Na primer spletna poizvedba, ki pridobiva delnic s spletne strani lahko hitro za vrednosti parametra, na primer Borzni simbol, vsakič, ko zaženete poizvedbo s parametri spletne poizvedbe.

S parametri spletne poizvedbe, ki temelji na nizu poizvedbe URL, kar je eno ali več vrednost in ime pare dodan na konec URL. Nekatera spletna mesta uporabljajo nizu poizvedbe URL spremeniti vsebino na spletno stran. Nizu poizvedbe URL je to obliko kot prikazuje ta primer: 1 2 3 4 5 -----------------------------URL------------------------------?<Name>=<Val> http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp?quote=MSFT

1

URL

Spletni naslov spletne strani

2

?

Znak za vprašaj (?) se začne v nizu poizvedbe URL.

3

< ime >

Ime, v tem primeru je citat.

4

=

Znak enačaj (=) ločevanje imena iz vrednosti.

5

< Val >

Vrednost v tem primeru je MSFT.

Če so poteka dve ali več pare ime in vrednostmi, jih ločite z znakom znak »in« (&). Na primer: 1 2 3 ...?<Name>=<Val>&<Name>=<Val> ...?Quote=MSFT&Quote=IBM

1

< ime > = < Val >

Ime/vrednost par je Quote = MSFT.

2

&

Znak znak »in« (&) ločevanje obema vrednost in ime.

3

< ime > = < Val >

Drugo ime/vrednost par je Quote = IBM.

Osnovni parametri spletne poizvedbe v nizu poizvedbe URL tako, da uporabite to obliko. Na primer: 1 2 3 4 5 6 ...?<Name>=["Parameter","Prompt"] ...?Symbol=["StockSymbol","Enter stock symbol:"]

1

< ime >

Ime, v tem primeru je prikazan simbol.

2

=

Znak enačaj (=) ločevanje ime parametra in poziva niz.

3

»Parameter«

Ime parametra, obkrožene ponudbe, da Excel uporabi za identifikacijo parametra v pogovornem oknu Parametri v tem primeru je StockSymbol.

4

,

Znak vejice (,) ločevanje parametra iz poziva.

5

»Poziv«

Poziv, obkrožene ponudbe, ki jih Excel prikaže v oknu Enter Borzni simbol: pogovorno okno, v tem primeru je Enter Borzni simbol:.

6

[...]

Levi oklepaj ([]) in znakov, oglati zaklepaj (]) razmejitev poziva niz.

Preusmerjanje spletnih poizvedb v druge podatkovne vire

Če ste avtor spletne strani, lahko povečate zanesljivost podatkov, ki jih uporabniki pridobite iz strani tako, da vas spletne poizvedbe iz Excela preusmerite z virom podatkov, na primer, datoteko XML ali besedilo.

Če na primer stran HTML vsebuje tabelo z borznimi kotacijami, lahko podatke iz te tabele uporabite v spletni poizvedbi, tudi če jih pridobivate iz drugega podatkovnega vira. Če pa ustvarite povezavo s tabelo na spletnem mestu Windows SharePoint Services, ki povzema stanje projekta, lahko ustvarite spletno poizvedbo za pridobivanje podatkov z glavnega seznama stanja.

Ta preusmeritev ima dve primarni prednosti. Prvič: spletno stran HTML, ki jo uvažate, lahko oblikujete za ogled, tudi če so podatki optimirani za analizo (na primer v obliki zapisa XML). Drugič: pogled HTML podatkov lahko razdelite na strani s podatki (na primer 20 rezultatov hkrati), vendar lahko spletno poizvedbo preusmerite na popoln nabor podatkov.

Atribut HTML lahko uporabite z tabele, PRE, XMP, seznam ali golo besedilo oznake, ki prepozna, kjer je shranjen temeljne podatke. Avtorje spletnih strani lahko uporabite ta atribut preusmerjanja o:WebQuerySourceHRefseznam spletni naslov vira podatkov, tako da spletne poizvedbe lahko povezavo do temeljnega vira podatkov. Ta atribut preusmerjanja je določen v Microsoft Office imenski prostor, če se želite izogniti sporu z drugimi atributi preusmerjanja. Vir podatkov je lahko kateri koli podprte spletne poizvedbe podatkovni tip, kot HTML, besedilo ali XML. Ko je ta atribut je uporabljen, ni treba skrbeti, ali iskanje ustrezne vsebine, ko osvežite. Spletna poizvedba vsebuje informacije o poti do vira podatkov in lahko potegnite posodobljene podatke neposredno iz tega vira.

Na vrh strani

Ustvarjanje in urejanje spletne poizvedbe

 1. Naredite nekaj od spodaj naštetega, da ustvarite novo spletno poizvedbo ali uredite obstoječo:

  Ustvarjanje nove spletne poizvedbe   

  1. Naredite nekaj od tega:

   • V Office Excelu na kartici Podatki v skupini Dobi zunanje podatke kliknite Iz spleta.

   • V brskalniku prebrskajte do spletne strani, s katere želite poizvedovati za podatke, z desno tipko miške kliknite spletno stran in nato v bližnjičnem meniju kliknite Izvozi v Microsoft Excel.

    Prikaže se pogovorno okno Nova spletna poizvedba.

  2. V pogovornem oknu Nova poizvedba Web vnesite spletni naslov spletne strani, iz katere želite, da pridobite podatke. Lahko vnesite spletni naslov, prilepite kopirano naslova, ali kliknite puščico ob seznamu naslovov in izberite Nedavno uporabljeni naslov.

   Opomba : Največja dovoljena dolžina URL-ja je 225 znakov.

  3. Kliknite Pojdi.

   Urejanje obstoječe spletne poizvedbe   

  4. Na kartici Podatki v skupini Povezave kliknite Povezave.

   Slika Excelovega traku

  5. V pogovornem oknu Povezave delovnega zvezka izberite spletno poizvedbo in kliknite Lastnosti.

  6. V pogovornem oknu Lastnosti povezave kliknite kartico Definicija in nato kliknite Uredi poizvedbo.

 2. Kliknite gumb Slika gumba poleg tabele, ki jo želite uvoziti, ali kliknite gumb Slika gumba v zgornjem levem kotu strani, če želite uvoziti celotno stran.

  Namig : Če še ni Slika gumba gumbe poleg tabele na strani, kliknite Prikaži ikone Slika gumba na vrhu pogovornega okna jih želite prikazati.

 3. Možnosti za oblikovanje in uvoz vrnjenih podatkov nastavite tako, da kliknete Možnosti in v pogovornem oknu Možnosti spletnih poizvedb naredite nekaj ali več od spodaj naštetega:

  1. V meniju Oblikovanje kliknite nekaj od tega:

   • Brez     Ta možnost vrne le besedilo rezultatov poizvedbe na spletni strani, brez oblikovanja. Na delovnem listu bo uporabljeno obstoječe oblikovanje.

   • Samo obogateno besedilo     Ta možnost vrne vrsto oblikovanja, ki jo lahko Office Excel najbolje posnema, kot so slogi pisav. Ne vključuje oblikovanja HTML, kot je oblikovanje hiperpovezava.

   • Popolno oblikovanje HTML     Ta možnost vrne vse oblikovanje HTML, ki ga podpira Excel, na primer oblikovanje hiperpovezav. Ta možnost počisti potrditveno polje Ohrani oblikovanje celic v pogovornem oknu Lastnosti zunanjega obsega podatkov.

  2. Pod možnostjo Uvozi nastavitve za predoblikovane <PRE> bloke označite nekaj od tega:

   • Uvozi bloke <PRE> v stolpce.      Bloki podatkov, obkroženi z oznakami <PRE>, bodo uvoženi v ločene stolpce na delovnem listu. Počistite polje, da podatke vrnete v en sam stolpec.

   • Obravnavaj zaporedna ločila kot eno.     Če uporabljate znake, ki določajo ali omejujejo besedilo za vsak stolpec v posameznih odsekih <PRE> (na primer vejice), lahko v Excelu določite, da jih obravnava kot eno, ko jih najde več skupaj. Tako med posamezna zaporedna ločila ne vrine praznega stolpca. Potrditveno polje je na voljo le takrat, ko je potrjeno tudi polje Uvozi bloke <PRE> v stolpce.

   • Uporabi enake nastavitve uvoza za celoten odsek.     To polje potrdite, če želite svojo nastavitev možnosti Obravnavaj zaporedna ločila kot eno uporabiti za vse vnaprej oblikovane razdelke na spletni strani. Počistite potrditveno polje, če želite nastavitve uporabiti le za prvi vnaprej oblikovani odsek ali če želite, da Excel samodejno ugotovi najboljše nastavitve. Potrditveno polje je na voljo le takrat, ko je potrjeno tudi polje Uvozi bloke <PRE> v stolpce.

  3. Pod možnostjo Druge nastavitve za uvoz označite eno ali več teh možnosti:

   • Onemogoči prepoznavanje datumov.     Ta možnost omogoča, da so števila na spletni strani, ki so podobna zapisom datumov, na delovnem listu zapisana kot števila. Športni izid 03-07 bo Excel na primer prepoznal kot datum 7. marec, če ne bomo potrdili omenjene možnosti.

   • Onemogoči preusmeritve spletne poizvedbe.     Ta možnost omogoči, da spletna poizvedba ni preusmerjena v drug podatkovni vir, ampak le v tega, ki ga vidite na spletni strani, po kateri poizvedujete. To polje potrdite za združljivost s poizvedbami, ki ste jih ustvarili v prejšnjih različicah Excela.

 4. Kliknite V redu. Spletna poizvedba se shrani z delovnim zvezkom.

 5. Po želji shranite spletno poizvedbo v datoteko s spletno poizvedbo (.iqy), da jo boste lahko zagnali tudi v drugih delovnih zvezkih in da boste lahko ustvarili poizvedbo s parametri.

  Če želite več informacij, glejte Ustvarjanje s parametri spletne poizvedbe.

  Shranjevanje spletne poizvedbe v datoteko spletne poizvedbe

  1. V pogovornem oknu Urejanje spletne poizvedbe kliknite Shrani poizvedbo Slika gumba .

  2. Poiščite mapo, v katero želite shraniti poizvedbo.

   Privzeto shranjene poizvedbe se nahajajo v \Documents in nastavitve\ < uporabniško ime > \Local \Application Data\Microsoft\Queries mapo na trdem disku.

  3. Vnesite ime datoteke v polje Ime datoteke.

  4. Kliknite Shrani.

   Poizvedba se shrani v besedilno datoteko s pripono .iqy.

 6. Kliknite Uvozi.

  V pogovornem oknu Uvozi podatke naredite nekaj od tega:

  1. Če želite, da so podatki s spletne strani vrnjeni na izbrani delovni list, kliknite Na obstoječ delovni list. Na delovnem listu kliknite celico, v katero želite postaviti zgornji levi kot zunanji obseg podatkov, in kliknite V redu.

  2. Če želite podatke vrniti na nov delovni list, kliknite Nov delovni list in nato V redu. Excel v delovni zvezek vstavi nov delovni list in samodejno postavi začetek zunanjega obsega podatkov v zgornji levi kot delovnega lista.

   Ko kliknete v redu, Osveževanje v ozadju ikona Indikator osveževanja se prikaže na vrstica stanja kar pomeni, da se izvaja poizvedbo. Če želite preveriti stanje poizvedbe, dvokliknite ikono Osveži.

Na vrh strani

Ustvarjanje poizvedbe s parametri spletne poizvedbe

 1. V raziskovalcu poiščite datoteko poizvedbe v vašem računalniku.

  Privzeto shranjene poizvedbe se nahajajo v \Documents in nastavitve\ < uporabniško ime > \Local \Application Data\Microsoft\Queries mapo na trdem disku.

 2. Z desno tipko miške kliknite datoteko in nato kliknite Uredi z Beležnico. Poizvedba se odpre v Microsoftovi Beležnici, kjer lahko spreminjate datoteko.

 3. V besedilu datoteke poiščite URL spletnega naslova, iz katerega izvirajo uvoženi podatki. Na primer:

http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp

Na koncu URL-ja vnesite to (na koncu URL-ja ne vstavite presledka):

?Symbol=["Quote", "Enter one or more financial symbols separated by commas."]

 1. V meniju Datoteka kliknite Shrani in zaprite Beležnico.

Na vrh strani

Kopiranje podatkov s spletne strani

 1. V Spletni brskalnik izberite podatke, ki jih želite kopirati.

 2. Kopirajte podatke.

  Opomba : V pomoči brskalnika poiščite podatke o kopiranju.

 3. Preklopite v Excel.

 4. Kliknite v zgornji levi kot območja delovnega lista, kjer želite, da se prikažejo kopirani podatki.

 5. Na kartici Osnovno v skupini Odložišče kliknite Prilepi.

  Slika Excelovega traku

 6. Če podatki ne prikaže, kot ste pričakovali, kliknite Možnosti lepljenja Slika gumba in nato kliknite eno od teh možnosti:

  • Ohrani izvorno oblikovanje, če ne želite spremeniti ničesar.

  • Ujemanje s ciljnim oblikovanjem, če želite ujemanje z obstoječim oblikovanjem celice.

  • Ustvari osvežljivo spletno poizvedbo, če želite ustvariti poizvedbo za spletno stran, s katere ste kopirali podatke. Če se spletna stran pozneje spremeni, lahko osvežite podatke.

Na vrh strani

Zagon shranjene datoteke s spletno poizvedbo

Spletne poizvedbe so shranjene v besedilnih datotekah s pripono .iqy. Shranjene poizvedbe so koristne za skupno rabo iste spletne poizvedbe v različnih delovnih zvezkih ali z drugimi uporabniki ter za ustvarjanje poizvedbe s parametri spletne poizvedbe.

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba in nato kliknite Odpri.

 2. V polju Išči v poiščite mapo, v kateri je shranjena datoteka s poizvedbo.

 3. Izberite spletno poizvedbo, ki jo želite zagnati.

 4. Kliknite Odpri.

 5. V pogovornem oknu Uvozi podatke naredite nekaj od tega:

  • Če želite, da so podatki s spletne strani vrnjeni na izbrani delovni list, kliknite Na obstoječ delovni list. Na delovnem listu kliknite celico, v katero želite postaviti zgornji levi kot zunanji obseg podatkov, in kliknite V redu.

  • Če želite podatke vrniti na nov delovni list, kliknite Nov delovni list in nato V redu. Excel v delovni zvezek vstavi nov delovni list in samodejno postavi začetek zunanjega obsega podatkov v zgornji levi kot delovnega lista.

 6. Če gre pri spletni poizvedbi za poizvedbo s parametri, vas pogovorno okno Vnos vrednosti parametra pozove, da vnesete parametre, razen če ste poizvedbo s parametri že nastavili tako, da vrne določeno vrednost.

  Nastavitve parametrov uredite tako, da v 5. koraku v pogovornem oknu Uvoz podatkov kliknete Parametri.

  Če želite več informacij, glejte Prilagajanje poizvedbe s parametri.

  Excel zažene poizvedbo. Osveževanje v ozadju ikona Indikator osveževanja se prikaže na vrstica stanja , kar pomeni, da se izvaja poizvedbo. Če želite preveriti stanje poizvedbe, dvokliknite ikono osveževanja.

Na vrh strani

Nastavljanje spletne strani, da spletno poizvedbo preusmeri na drug vir podatkov

 1. V začetno oznako HTML na spletni strani vključite določila Microsoft Officeovega imenskega prostora:

  <HTML xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office”>

 2. V jedru spletne strani dodajte spodnji atribut v začetno oznako TABLE, PRE, XMP, LISTING ali PLAINTEXT. Na primer:

  < tabela, o:WebQuerySourceHRef = »URL« >

  katerih vrednost je spletni naslov (relativni ali absolutni), v katerega želite preusmeriti spletno poizvedbo.

Opomba : Uporabniki se preusmerjanju na spletnih straneh izognejo tako, da v pogovornem oknu Možnosti spletne poizvedbe potrdijo polje Onemogoči preusmeritve spletne poizvedbe. Do te možnosti dostopate iz pogovornega okna Nova spletna poizvedba.

Na vrh strani

Težava: Težave imam pri razvrščanju, filtriranju ali iskanju zunanjih podatkov iz spletne poizvedbe

Zunanji podatki iz spletne poizvedbe lahko vsebujejo začetne, končne ali več vdelanih znakov za presledke Unicode (vrednost 160). Ti znaki za presledke včasih povzročijo nepričakovane rezultate, ko razvrščate ali filtrirate podatke ali izvajate operacijo iskanja.

Če želite več informacij o tem, kako obravnava ti in drugih znakov, glejte Odstranjevanje presledkov in nenatisljivih znakov iz besedila.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Glejte tudi

Uvoz podatkov iz zunanjih virov podatkov (Power Query)

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×