Delo s stranjo »Vsebina in zgradba mesta«

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

S stranjo »Vsebina in zgradba mesta«« lahko upravljate vsebino in zgradbo SharePointove zbirke mest. V programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 se krmarjenje dinamično ustvari iz hierarhije zbirke mest. Ko spremenite zgradbo mesta (na primer premaknete podmesto), se spremembe izvedejo tudi v krmarjenju po mestu. Mesto, kjer se v krmarjenju po mestu pojavi element, prikazuje novo mesto podrejenega podmesta. Na tej strani ni mogoče spremeniti samo zgradbe, naredite lahko še mnogo več. Lahko upravljate vsebino, tako da izvajate druga dejanja na seznamih in elementih seznama. Elemente lahko na primer rezervirate, sprostite, objavite in kopirate.

Pomembno: 

 • Začetek v oktobru 2018 vsebine in strukture je neustrezen SharePoint Online. Nastavitve povezave do SiteManager.aspx strani, bodo odstranjeni iz storitve SharePoint Online in neposreden dostop bodo omejeni na skrbnike zbirke mest do marec 2019.

 • Priporočamo, da uporabite datoteko premikanje in kopiranje za upravljanje vsebine in strukture. Če želite več informacij, glejte kopiranje datotek in map med OneDrive in SharePointovega mesta.

Da bi bil vmesnik strani »Vsebina in zgradba mesta« čimbolj domač uporabnikom, je osnovan podobno kot raziskovalec. V podoknu za krmarjenje je hierarhija zbirke mest prikazana v pogledu drevesa na levem delu strani »Vsebina in zgradba mesta«. Na desnem delu te strani so v podoknu s seznamom navedeni elementi.

Opomba: Če želite imeti dostop do strani »Vsebina in zgradba mesta«, morate imeti osnovna dovoljenja za prispevanje.

Kaj želite narediti?

Iskanje strani »Vsebina in zgradba mesta«

Dejanja

Izbiranje več elementov

Kopiranje elementov

Premikanje elementov

Brisanje elementov

Prikazovanje ali skrivanje povezanih virov

Poročila strani »Vsebina in zgradba mesta«

Ogled poročil

Iskanje strani »Vsebina in zgradba mesta«

Stran »Vsebina in zgradba mesta« je mogoče najti v meniju Dejanja mesta. Če ste na mestu najvišje ravni, je element menija naveden v meniju Dejanja mesta. Če ste na podmestu, pojdite najprej na stran »Dejanja mesta« in nato še na stran »Vsebina in zgradba mesta«.

Opomba: Vsi drugi postopki v tej temi predvidevajo, da znate poiskati stran »Vsebina in zgradba strani« na ta način:

 1. Kliknite Dejanja mesta in nato Upravljanje z vsebino in zgradbo.

 2. Če možnost Upravljanje z vsebino in zgradbo ni navedena, sledite tem korakom:

  1. Pokažite na Nastavitve mesta, kliknite Spreminjanje vseh nastavitev mesta in nato pod Skrbništvo zbirke mest kliknite Pojdi na nastavitve spletnega mesta na najvišji ravni.

  2. Pod Skrbništvo mesta kliknite Vsebina in struktura.

 3. Prikaže se stran »Vsebina in zgradba mesta«.

 4. Če se želite vrniti na strani z nastavitvami mesta na seznamu v orodni vrstici kliknite Nastavitvein nato še Nastavitve mesta.

Na vrh strani

Dejanja

Kontekstni meni, ki se lahko uporablja za izvajanje običajnih dejanj, je na voljo za vsak element strani v podoknu za krmarjenje in podoknu s seznamom. V kontekstnem meniju lahko za storitve Windows SharePoint Services 3.0 izvajate običajna dejanja, ki jih je mogoče izvajati tudi drugje v uporabniškem vmesniku. Uporabite lahko funkcije objavljanja, na primer rezervacijo, zavrnitev rezervacije, pošiljanje odobritve ali objavo elementov. Spremenite lahko tudi zgradbo zbirke mest tako, da podmesta premikate, kopirate ali jih rekurzivno brišete. Ko vsebino kopirate, premikate ali brišete, se hkrati posodobijo povezave, ki so z vsebino povezane.

Dejanja, ki so za element omogočena na strani »Vsebina in zgradba mesta«, so odvisna od konteksta in stanja elementa. Če je na primer element rezerviran, dejanje rezervacije ni omogočeno. Omogočena dejanja so odvisna od konteksta zaščite trenutnega uporabnika. Čeprav je dejanje za funkcijo omogočeno, so omogočena ali celo prikazana dejanja odvisna še od drugih dejavnikov, na primer vrste seznama, kjer je element, ali od tega, ali so v zbirki mest omogočene določene funkcije, na primer objavljanje.

Dejanje zavrnitve rezervacije omogoča, da za drugega uporabnika razveljavite dejanja rezervacije enega ali več elementov, in obnovi elemente v stanje, ki so ga imeli ob prejšnji rezervaciji. Pogosto se na primer zgodi, da delojemalec pred odhodom na dopust pozabi sprostiti datoteke. Upravitelj lahko v tem primeru uporabi dejanje zavrnitve rezervacije in sprosti datoteke.

Opomba: To dejanje je na voljo samo na strani »Upravljanje z vsebino in zgradbo« in samo osebam, ki imajo primerna dovoljenja.

Na vrh strani

Izbiranje več elementov

Na strani »Vsebina in zgradba mesta« lahko vsa dejanja, ki jih izvedete za posamezni element, izvedete tudi za več elementov tako, da najprej izberete elemente in nato dejanje.

 1. Na strani »Vsebina in zgradba mesta« ob možnosti Vrsta kliknite gumb Izberi vse elemente.

  • Počistite želene elemente, za katere naj izbrano dejanje ne velja.

  • Če želite izbrati samo en element, ob njem potrdite potrditveno polje.

 2. Kliknite Dejanja in nato dejanje, ki ga želite izvesti.

Na vrh strani

Kopiranje elementov

Celotna podmesta ali sezname lahko kopirate v druga podmesta v hierarhiji zbirke mest ali pa posamezne elemente seznama kopirate v kateri koli združljiv seznam. Dejanja kopiranja ni mogoče uporabiti za podvojitev elementa na istem seznamu.

Ko izvedete dejanje kopiranja, se krmarjenje po mestu posodobi za vse komponente krmarjenja, krmarjenje po mestu pa prikaže, da so podmesta, seznami ali elementi seznama na obeh mestih.

 1. Na strani »Vsebina in zgradba mesta« izberite enega ali več elementov, ki jih želite kopirati.

 2. Kliknite Dejanja in nato Kopiraj.

 3. V pogovornem oknu Kopiranje izberite cilj in nato kliknite V redu.

 4. Če želite zagotoviti, da je združljiv s ciljnim vsebnikom preverijo vir elementi. Če preverjanje veljavnosti določa:

  • je element združljiv, se element kopira in stran »Vsebina in zgradba mesta« se prikaže.

  • element ni združljiv, se pojavi sporočilo o napaki in element se ne kopira.

Na vrh strani

Premikanje elementov

Posamezne elemente seznama ali celotna podmesta je mogoče premakniti na drugo mesto v zbirki mest. Podmesto je mogoče premakniti neposredno pod mesto najvišje ravni v hierarhiji zbirke mest ali pa pod katero drugo podmesto v hierarhiji zbirke mest. Ko premaknete podmesto, se premakne njegova celotna vsebina. Na drugo podmesto ni mogoče premakniti samo seznama (na primer samo knjižnice dokumentov).

Ker je krmarjenje ustvarjeno dinamično iz hierarhije zbirke mest, se med premikanjem podmesta ali elementa komponente krmarjenja samodejno posodobijo tako, da je novo mesto elementa ali podmesta vidno v krmarjenju.

Z dejanjem premikanja lahko učinkovito preuredite svoje mesto, na primer znova zgradite krmarjenje za mesto ali premaknete podmesto oddelka, ki je bil reorganiziran in je zdaj pod drugo skupino.

 1. Na strani »Vsebina in zgradba mesta« izberite enega ali več elementov, ki jih želite premakniti.

 2. Kliknite Dejanja in nato Premakni.

 3. V pogovornem oknu Premikanje izberite cilj in nato kliknite V redu.

 4. Preverijo se izvorni elementi, da se zagotovi njihova združljivost s ciljnim vsebnikom. Če veljavnost določi, da:

  • je element združljiv, se element premakne in stran Vsebina in zgradba mesta se prikaže.

  • element ni združljiv, se pojavi sporočilo o napaki in element se ne premakne.

Na vrh strani

Brisanje elementov

Ta funkcija skrbniku mesta omogoča reorganizacijo mesta brez prisiljevanja skrbnikov mesta k brisanju vsakega elementa posamezno. Iz hierarhije zbirke mest je mogoče izbrisati celotna podmesta ali pa posamezne elemente.

Če je za mesto omogočen koš, je mogoče obnoviti izbrisane elemente seznama. Kljub temu je brisanje podmesta zelo resno dejanje, saj se trajno izbriše celotna veja, čeprav je koš omogočen.

Opomba: Če želite, da podmesto ali stran ne bo prikazana v krmarjenju po mestu, strani ne izbrišite, temveč pojdite na stran »Možnosti krmarjenja« in uporabite funkcijo Skrij.

 1. Na strani »Vsebina in zgradba mesta« v pogledu drevesa pokažite na podmesto, ki ga želite izbrisati, in nato kliknite puščico, ki se pojavi.

 2. V meniju, ki se pojavi, kliknite Izbriši.

 3. Pojavi se pogovorno okno z opozorilom Brisanje izbranih mest bo trajno izbrisalo vso vsebino in informacije o uporabniku. Izgubila se bodo tudi vsa podmesta na tem mestu.

 4. V pogovornem oknu z opozorilom kliknite Da.

 5. Ker je ta operacija dolgotrajna, se prikaže spletna stran Izvajanje brisanja.

 6. Ko se operacija zaključi, brskalnik samodejno naloži stran »Upravljanje z vsebino in zgradbo«.

Na vrh strani

Prikazovanje ali skrivanje povezanih virov

To funkcijo uporabite, če želite določiti vire, ki jih zahteva element. Viri so vsi elementi, ki jih uporablja stran, na primer postavitev strani, slike, seznami slogov (CSS), povezave iz strani do drugih strani, povezave do strani v zbirki mest in povezave do ali iz te strani. Določanje virov, ki so povezani z elementom, je še posebno uporabno, če morate na primer izbrisati sliko. S tem ko tej sliki določite odvisnosti, lahko po potrebi posodobite povezave ali vire.

Ta funkcija naenkrat pokaže samo vire, ki so povezani z enim elementom. Če kliknete Prikaži povezane vire in niste izbrali nobenega elementa, se izbere prvi element, ki je v podoknu s seznamom. Ko naslednjič izberete drug element na seznamu, se prikažejo viri za ta element.

Prikaz povezanih virov   

 1. Na strani »Vsebina in zgradba strani« v orodni vrstici seznama kliknite Prikaži povezane vire.

 2. Prikaže se podokno Viri, povezani s stranjo.

 3. Če ne izberete elementa, se bo poročilo uporabilo za element, ki bi bil prvi na seznamu, urejenem po abecednem vrstnem redu.

Skrivanje povezanih virov   

 1. Na strani »Vsebina in zgradba strani« v orodni vrstici seznama kliknite Skrij povezane vire.

 2. Podokno Viri, povezani s stranjo se ne prikaže.

Na vrh strani

Poročila strani »Vsebina in zgradba mesta«

Ko namestite program Office SharePoint Server 2007, imate na voljo sedem poročil. Ko izberete poročilo, se vrnejo vsi elementi, ki ustrezajo filtru trenutnega mesta, in vsa podmesta pod trenutnim mestom.

Opomba: Če želite določiti vsebnik za element v poročilu, lahko pokažete na ime stolpca in pot bo prikazana v vrstici stanja brskalnika.

Če imate ustrezna dovoljenja za svoje mesto, lahko poročila ustvarite ali urejate tako, da bodo ustrezala vašemu položaju ali okoliščinam. Avtorji lahko imajo na primer težave z iskanjem vseh strani, s katerimi delajo v celotni zbirki mest. Če uporabijo poročilo lahko poiščejo vse elemente, v pogledu poročila pa izvajajo dejanja na elementih na enak način kot v pogledu Vsi dokumenti.

Ker so poročila elementi na seznamu, se uvedejo samodejno, potem ko ustvarite novo poročilo. Iz istega razloga je mogoče nadzorovati različice poročila tako, da jih je treba pred urejanjem vedno preveriti.

Ogled poročil

 1. Če si želite ogledati poročila, izberite enega od teh načinov:

  • Na strani »Vsebina in zgradba mesta« v meniju Pogled izberite poročilo.

  • Kliknite Dejanja mesta, pokažite na Ogled poročil in nato izberite poročilo.

 2. Poročilo se odpre na strani »Vsebina in zgradba mesta«.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×