Bližnjice na tipkovnici za program Microsoft Office Word

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tej temi pomoči, se nanašajo na ameriško postavitev tipkovnice. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je dve ali več tipki treba pritisniti hkrati, so tipke v pomoči programa Microsoft Office Word 2007 ločene z znakom plus (+). Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je treba pritiskati eno tipko za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Če želite natisniti to poglavje, pritisnite TAB, da izberete Pokaži vse, nato pritisnite ENTER in nazadnje še CTRL+P.

V tem članku

Osnove sistema Microsoft Office

Krmarjenje po traku uporabniškega vmesnika Office Fluent

Hitro sklicevanje za Microsoft Office Word

Sklic funkcijske tipke

Osnove sistema Microsoft Office

Prikazovanje in uporaba oken

Če želite

Pritisnite

Preklop na naslednje okno.

ALT+TAB

Preklop na prejšnje okno.

ALT+SHIFT+TAB

Zapiranje aktivnega okna.

CTRL+W ali CTRL+F4

Ohranitev velikosti aktivnega okna po maksimiranju.

ALT+F5

Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urnega kazalca). Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat.

F6

Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v nasprotni smeri urnega kazalca).

SHIFT+ F6

Preklop na naslednje okno, ko je odprtih več oken.

CTRL+F6

Preklop na prejšnje okno.

CTRL+SHIFT+F6

Maksimiranje ali ohranjanje izbranega okna.

CTRL+F10

Kopiranje slike na zaslonu v odložišče.

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izbranega okna v odložišče.

ALT+PRINT SCREEN

Uporaba pogovornih oken

Če želite

Pritisnite

Premik iz odprtega pogovornega okna nazaj v dokument za pogovorna okna, na primer Najdi in zamenjaj, ki podpirajo to obnašanje.

ALT+ F6

Premik na naslednjo možnost ali skupino možnosti.

TAB

Premik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti.

SHIFT+TAB

Preklop na naslednjo kartico pogovornega okna.

CTRL+TAB

Preklop na prejšnjo kartico pogovornega okna.

CTRL+SHIFT+TAB

Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti.

Puščične tipke

Izvajanje dejanja, določenega za izbrani gumb; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja.

PRESLEDNICA

Izbiranje možnosti; izbira ali čiščenje potrditvenega polja.

ALT+črka, ki je v možnosti podčrtana

Odpiranje izbranega spustnega seznama.

ALT+PUŠČICA DOL

Izbira možnosti na spustnem seznamu.

Začetnica možnosti na spustnem seznamu

Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna.

ESC

Zagon izbranega ukaza.

ENTER

Uporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot do mape.

Če želite

Pritisnite

Premik na začetek vnosa.

HOME

Premik na konec vnosa.

END

Premik en znak levo oziroma desno.

PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Premik eno besedo levo.

CTRL+PUŠČICA LEVO

Premik eno besedo desno.

CTRL+PUŠČICA DESNO

Potrditev ali preklic izbire enega znaka levo.

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Potrditev ali preklic izbire enega znaka desno.

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Potrditev ali preklic izbire ene besede levo.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Potrditev ali preklic izbire ene besede desno.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbira od mesta vstavljanja do začetka vnosa.

SHIFT+HOME

Izbira od mesta vstavljanja do konca vnosa.

SHIFT+END

Uporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Če želite

Pritisnite

Prikaz pogovornega okna Odpri.

CTRL+F12 ali CTRL+O

Prikaz pogovornega okna Shrani kot.

F12

Premik na prejšnjo mapo. Slika gumba

ALT+1

Gumb V nadrejeno mapo Slika gumba: Odpiranje nadrejene mape odprte mape.

ALT+2

Gumb Izbriši Slika gumba: Izbris izbrane mape ali datoteke.

DELETE

Gumb Ustvari novo mapo Slika gumba: Ustvarjanje nove mape.

ALT+4

Gumb Pogledi Slika gumba: Preklop med razpoložljivimi pogledi mape.

ALT+5

Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer za mapo ali datoteko.

SHIFT+F10

Premik med možnostmi ali področji pogovornega okna.

TAB

Odpiranje seznama Išči v.

F4 ali ALT+H

Posodobitev seznama datotek.

F5

Razveljavljanje in ponovno uveljavljanje dejanj

Če želite

Pritisnite

Preklic dejanja.

ESC

Razveljavitev dejanja.

CTRL+Z

Ponovna uveljavitev ali ponovitev dejanja.

CTRL+Y

Dostop in uporaba podoken opravil in galerij

Če želite

Pritisnite

Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat.)

F6

Premik v podokno opravil, ko je meni aktiven. (Morda boste morali CTRL+TAB pritisniti večkrat.)

CTRL+TAB

Ko je aktivno podokno opravil, izbere naslednjo ali prejšnjo možnost v podoknu opravil.

TAB ali SHIFT+TAB

Prikaz celotnega nabora ukazov v meniju podokna opravil.

CTRL+PRESLEDNICA

Izvajanje dejanja, ki je dodeljeno določenemu gumbu.

PRESLEDNICA ali ENTER

Odpiranje spustnega menija za izbran element galerije.

SHIFT+ F10

Izbira prvega ali zadnjega elementa v galeriji.

HOME ali END

Premik gor oziroma dol po izbranem galerijskem seznamu.

PAGE UP ali PAGE DOWN

Zapiranje podokna opravil

 1. Pritisnite F6 in se po potrebi premaknite v podokno opravil.

 2. Pritisnite CTRL+PRESLEDNICO.

 3. Uporabite puščične tipke, če želite uporabiti Zapri, in nato pritisnite ENTER.

Premikanje podokna opravil

 1. Pritisnite tipko F6, da se premaknete v podokno opravil, če je treba.

 2. Pritisnite CTRL+PRESLEDNICA.

 3. S puščičnimi tipkami izberite Premakni, nato pritisnite tipko ENTER.

 4. S puščičnimi tipkami izberite Premakni, nato pritisnite tipko ENTER.

Spreminjanje velikosti podokna opravil

 1. Pritisnite tipko F6, da se premaknete v podokno opravil, če je treba.

 2. Pritisnite kombinacijo tipk CTRL+SPACEBAR.

 3. S puščičnimi tipkami izberite Velikost, nato pritisnite tipko ENTER.

 4. S puščičnimi tipkami spremenite velikost podokna opravil, nato pritisnite tipko ENTER.

Dostop do pametnih oznak in njihova uporaba

Če želite

Pritisnite

Prikaz priročnega menija za izbrani element.

SHIFT+F10

Prikaz menija ali sporočila za pametno oznako ali gumb »Možnosti samopopravkov« Podoba gumba ali gumb »Možnosti lepljenja« Slika gumba. Če je prisotnih več pametnih oznak, preklopite na naslednjo pametno oznako in prikažite njen meni ali sporočilo.

ALT+SHIFT+F10

Izbira naslednjega elementa v meniju za pametne oznake.

PUŠČICA DOL

Izbira prejšnjega elementa v meniju za pametne oznake.

PUŠČICA GOR

Izvedba dejanja za izbran element v meniju za pametne oznake.

ENTER

Zapiranje menija za pametne oznake ali sporočila.

ESC

Namigi

 • Zvočna obvestila lahko dobivate, kadar koli se pojavi pametna oznaka. Če želite poslušati zvočne opomnike, morate imeti zvočno kartico. V računalniku morate prav tako imeti nameščen dodatek Microsoft Office Sounds.

 • Če imate dostop do svetovnega spleta, lahko dodatek Microsoft Office Sounds prenesete s spletnega mesta Microsoft Office Online. Ko namestite zvočne datoteke, v programu Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ali Microsoft Office Word 2007 naredite to:

  1. Pritisnite ALT+F in odprite meni pod gumbom Microsoft Office Podoba gumba in nato pritisnite I in odprite možnosti programa .

  2. Pritisnite A, če želite izbrati Dodatno, in nato pritisnite TAB in se premaknite do Dodatne možnosti za delom s programom.

  3. Dvakrat pritisnite kombinacijo tipk ALT+S, da se premaknete v potrditveno polje Zvočni signal kot povratna informacija, ki je v razdelku Splošno in nato pritisnite PRESLEDNICO.

  4. Pritiskajte TAB, če želite izbrati V redu, in nato pritisnite ENTER.

   Opomba   Ko potrdite ali počistite potrditveno polje, nastavitev vpliva na vse Officeove programe, ki podpirajo zvok.

Na vrh strani

Krmarjenje po traku uporabniškega vmesnika Office Fluent

Dostop do poljubnega ukaza samo z nekaj pritiski tipk

Opomba   Trak je komponenta uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent.

Tipke na tipkovnici zagotavljajo način hitre uporabe ukaza s pritiskom nekaj tipk ne glede na mesto v programu. Do vsakega ukaza v programu Office Word 2007 je mogoč dostop s tipko na tipkovnici. Dva do pet pritiskov tipk zadoščajo za dostop do večine ukazov. Če želite uporabiti tipko na tipkovnici:

 1. Pritisnite ALT.

  Namigi za tipke so prikazani prek vsake funkcije, ki je na voljo v trenutnem pogledu.

  Trak s prikazanimi namigi za tipke

  Zgornja podoba je bila vzeta iz Izobraževanje za Microsoft Office Online.

 2. Pritisnite črko, prikazano v namigu za tipko nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.

 3. Glede na črko, ki jo pritisnete, bodo morda prikazani dodatni namigi za tipke. Če je na primer kartica Osnovno aktivna in pritisnete I, je prikazana kartica Vstavljanje skupaj z namigi za tipke za skupine na kartici.

 4. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz.

  Opomba   Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite ALT.

Sprememba fokusa tipkovnice brez uporabe miške

Drug način za uporabo tipkovnice za delo s programi na traku uporabniškega vmesnika Office Fluent je premikanje fokusa med kartice in ukaze, dokler ne najdete funkcije, ki jo želite uporabiti. Tabela navaja nekaj načinov za premikanje fokusa tipkovnice brez miške.

Če želite

Pritisnite

Izbira aktivne kartice na traku in aktiviranje tipk na tipkovnici.

ALT ali F10. Pritisnite katero koli od teh tipk znova in se premaknite nazaj na dokument, nato pa prekličite tipke na tipkovnici.

Premik na drugo kartico na traku.

F10, če želite izbrati aktivno kartico, in nato PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO.

Prikazovanje ali skrivanje traku.

CTRL+F1

Prikaz priročnega menija za izbrani ukaz.

SHIFT+F10

Premik fokusa in izbira vseh območij okna:

 • aktivna kartica na traku

 • poljubna odprta podokna opravil

 • vrstica stanja na dnu okna.

 • dokument

F6

Premik fokusa na vsak ukaz na traku, naprej oziroma nazaj.

TAB ali SHIFT+TAB

Premik dol, gor, levo oziroma desno med elementi na traku.

PUŠČICA DOL, PUŠČICA GOR, PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Aktiviranje izbranega ukaza ali kontrolnika na traku.

PRESLEDNICA ali ENTER

Odpiranje izbranega menija ali galerije na traku.

PRESLEDNICA ali ENTER

Aktiviranje ukaza ali kontrolnika na traku za spreminjanje vrednosti.

ENTER

Zaključek spreminjanja vrednosti v kontrolniku na traku in premik fokusa nazaj na dokument.

ENTER

Pridobitev pomoči za izbran ukaz ali kontrolnik na traku. (Če z izbranim ukazom ni povezana nobena tema pomoči, se prikaže splošna tema pomoči za program.)

F1

Na vrh strani

Hitro sklicevanje za Microsoft Office Word

Pogosta opravila v Microsoft Office Wordu

Če želite

Pritisnite

Ustvari nedeljiv presledek.

CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA

Ustvari nedeljiv vezaja

CTRL+vezaj

Naredi pisavo krepko.

CTRL+B

Naredi pisavo ležečo.

CTRL+I

Naredi pisavo podčrtano.

CTRL+U

Zmanjša velikost pisave za eno vrednost.

CTRL+SHIFT+<

Poveča velikost pisave za eno vrednost.

CTRL+SHIFT+>

Zmanjša velikost pisave za eno točko.

CTRL+[

Poveča velikost pisave za 1 točko.

CTRL+]

Odstrani oblikovanje odstavka ali znaka.

CTRL+PRESLEDNICA

Prekopira izbrano besedilo ali predmet.

CTRL+C

Izreže izbrano besedilo ali predmet.

CTRL+X

Prilepi besedilo ali predmet.

CTRL+V

Posebno lepljenje

CTRL+ALT+V

Prilepi samo oblikovanje

CTRL+SHIFT+V

Razveljavi zadnje dejanje.

CTRL+Z

Ponovno uveljavi zadnje dejanje.

CTRL+Y

Odpre pogovorno okno Štetje besed.

CTRL+SHIFT+G

Delo z dokumenti in spletnimi stranmi

Ustvarjanje, gledanje in shranjevane dokumentov

Če želite

Pritisnite

Ustvari nov dokument iste vrste kot je trenutni, najnovejši dokument.

CTRL+N

Odpre dokument

CTRL+O

Zapre dokument.

CTRL+W

Razdeli okno dokumenta.

ALT+CTRL+S

Odstrani razdelitev okna dokumenta.

ALT+SHIFT+Z

Shrani dokument.

CTRL+S

Iskanje, zamenjava in brskanje po besedilu

Če želite

Pritisnite

Najde besedilo, oblikovanje in posebne elemente.

CTRL+F

Ponovi iskanje (po zaprtju okna Najdi in zamenjaj).

ALT+CTRL+Y

Zamenja besedilo, določeno oblikovanje in posebne elemente.

CTRL+H

Gre na stran, zaznamek, sprotno opombo, tabelo, komentar, grafiko ali drugo mesto.

CTRL+G

Preklopi med zadnjimi štirimi mesti, ki ste jih uredili.

ALT+CTRL+Z

Odpre seznam možnosti za brskanje. Pritisnite puščične tipke za izbiro možnosti, nato pa pritisnite tipko ENTER za brskanje po dokumentu z uporabo izbrane možnosti.

ALT+CTRL+HOME

Premakne na prejšnje mesto urejanja.

CTRL+PAGE UP

Premakne na naslednje mesto urejanja.

CTRL+PAGE DOWN

Preklapljanje v drug pogled

Če želite

Pritisnite

Preklop v pogled postavitve tiskanja.

ALT+CTRL+P

Preklop v orisni pogled.

ALT+CTRL+O

Preklop v pogled osnutka.

ALT+CTRL+H

Orisni pogled

Če želite

Pritisnite

Povišanje odstavka.

ALT+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Ponižanje odstavka.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Ponižanje v telo besedila.

CTRL+SHIFT+N

Premik izbranega odstavka navzgor.

ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR

Premik izbranega odstavka navzdol.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL

Razširitev besedila pod naslovom.

ALT+SHIFT+znak PLUS (+)

Strnenje besedila pod naslovom.

ALT+SHIFT+znak MINUS (-)

Razširitev ali strnenje celotnega besedila pod naslovom.

ALT+SHIFT+A

Skritje ali prikaz oblikovanja znakov.

Poševnica (/) na številčni tipkovnici

Prikaz prve vrstice telesa besedila ali celotnega telesa besedila.

ALT+SHIFT+L

Prikaz vseh naslovov s slogom »Naslov 1«.

ALT+SHIFT+1

Prikaz vseh naslovov do sloga »Naslov n«.

ALT+SHIFT+n

Vstavljanje znaka tabulator.

CTRL+TAB

Tiskanje in predogled dokumentov

Če želite

Pritisnite

Tiskanje dokumenta

CTRL+P

Preklop v ali iz predogleda tiskanja.

ALT+CTRL+I

Premik po strani za predogled, ko je povečano.

Puščične tipke

Premik po eno stran za predogled, ko je pomanjšano.

PAGE UP ali PAGE DOWN

Premik na prvo stran za predogled, ko je pomanjšano.

CTRL+HOME

Premik na zadnjo stran za predogled, ko je pomanjšano.

CTRL+END

Pregledovanje dokumentov

Če želite

Pritisnite

Vstavljanje komentarja.

ALT+CTRL+M

Vklop ali izklop sledenja sprememb.

CTRL+SHIFT+E

Zaprtje podokna za pregledovanje, če je odprto.

ALT+SHIFT+C

Celozaslonski način za branje

Opomba   Nekateri čitalniki zaslona morda niso združljivi s celozaslonskim načinom za branje.

Če želite

Pritisnite

Premik na začetek dokumenta.

HOME

Premik na konec dokumenta.

END

Premik na stran n.

n, ENTER

Izhod iz pogleda bralne postavitve.

ESC

Sklici, sprotne opombe in končne opombe

Če želite

Pritisnite

Označi vnos kazala.

ALT+SHIFT+O

Označi vnos kazala virov (citat).

ALT+SHIFT+I

Označi vnos stvarnega kazala.

ALT+SHIFT+X

Vstavi sprotno opombo.

ALT+CTRL+F

Vstavi končno opombo.

ALT+CTRL+D

Delo s spletnimi stranmi

Če želite

Pritisnite

Vstavljanje hiperpovezave.

CTRL+K

Premik za eno stran nazaj.

ALT+PUŠČICA LEVO

Premik za eno stran naprej.

ALT+PUŠČICA DESNO

Osveževanje.

F9

Urejanje in premikanje besedila in grafike

Brisanje besedila in grafike

Če želite

Pritisnite

Brisanje enega znaka v levo.

BACKSPACE

Brisanje ene besede v levo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje enega znaka v desno.

DELETE

Brisanje ene besede v desno.

CTRL+DELETE

Izreže izbrano besedilo v Officeovo odložišče.

CTRL+X

Razveljavitev zadnjega dejanja.

CTRL+Z

Izreže v konico.

CTRL+F3

Kopiranje in premikanje besedila in grafike

Če želite

Pritisnite

Odpiranje Officeovega odložišča

Pritisnite ALT+H in se premaknite na kartico Osnovno in nato pritisnite F,O.

Kopiranje označenega besedila ali slik v Officeovo odložišče.

CTRL+C

Izrezovanje označenega besedila ali slik v Officeovo odložišče.

CTRL+X

Lepljenje najnovejšega dodatka v Officeovo odložišče.

CTRL+V

En premik besedila ali grafike.

F2 (nato premaknite kazalec in pritisnite ENTER)

Eno kopiranje besedila ali grafike.

SHIFT+F2 (nato premaknite kazalec in pritisnite ENTER)

Ko je besedilo ali predmet izbran, odpre pogovorno okno Ustvari nov gradnik.

ALT+F3

Ko je gradnik – na primer grafika SmartArt – izbran, prikaže priročni meni, ki je povezan z njim.

SHIFT+F10

Izrez v konico.

CTRL+F3

Lepljenje vsebine konice.

CTRL+SHIFT+F3

Kopiranje glave ali noge, ki je bila uporabljena v prejšnjem odseku dokumenta.

ALT+SHIFT+R

Vstavljanje posebnih znakov

Če želite vstaviti

Pritisnite

Polje

CTRL+F9

Prelom vrstice

SHIFT+ENTER

Prelom strani

CTRL+ENTER

Prelom stolpca

CTRL+SHIFT+ENTER

Dolgi pomišljaj

ALT+CTRL+ZNAK MINUS

Pomišljaj

CTRL+ZNAK MINUS

Izbirni vezaj

CTRL+vezaj

Nedeljiv vezaj

CTRL+SHIFT+vezaj

Nedeljiv presledek

CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA

Simbol za Copyright

ALT+CTRL+C

Simbol za registrirano blagovno znamko (Registered trademark)

ALT+CTRL+R

Simbol za blagovno znamko (Trademark)

ALT+CTRL+T

Tri pike (...)

ALT+CTRL+PIKA

Enojni začetni narekovaj

CTRL+`(enojni narekovaj), `(enojni narekovaj)

Enojni končni narekovaj

CTRL+' (enojni narekovaj), ' (enojni narekovaj)

Dvojni začetni narekovaj

CTRL+` (enojni narekovaj), SHIFT+' (enojni narekovaj)

Dvojni končni narekovaj

CTRL+' (enojni narekovaj), SHIFT+' (enojni narekovaj)

Vnos v samobesedilo

ENTER (po vnosu prvih nekaj znakov imena vnosa v samobesedilo in ko se pojavi zaslonski namig)

Vstavljanje znakov z uporabo kod znakov

Če želite

Pritisnite

Vstavljanje znaka Unicode za določeno kodo znaka Unicode (šestnajstiško). Če želite na primer vstaviti valutni simbol za evro (valutni simbol za evro), vnesite 20AC in nato držite ALT in pritisnite X.

Koda znaka, ALT+X

Iskanje kode znaka Unicode za izbrani znak

ALT+X

Vstavljanje znaka ANSI za navedeno kodo znaka ANSI (desetiško). Če želite na primer vstaviti valutni simbol za evro, držite ALT in na numerični tipkovnici pritisnite 0128.

ALT+koda znaka (na številski tipkovnici)

Označevanje besedila in grafike

Besedilo označite tako, da zadržite tipko SHIFT in uporabite puščične tipke in premaknete kazalec.

Razširjanje izbora

Če želite

Pritisnite

Vklop razširjenega načina.

F8

Izbira najbližjega znaka.

F8, nato pritisnite puščico levo ali puščico desno

Povečanje velikosti izbire.

F8 (enkrat za izbiro besede, dvakrat za izbiro stavka in tako dalje)

Zmanjšanje velikosti izbire.

SHIFT+F8

Izklop razširjenega načina.

ESC

Razširitev izbora za en znak na desno.

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Razširitev izbora za en znak na levo.

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Razširitev izbora na konec besede.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Razširitev izbora na začetek besede.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Razširitev izbora na konec vrstice.

SHIFT+END

Razširitev izbora na začetek vrstice.

SHIFT+HOME

Razširitev izbora za eno vrstico navzdol.

SHIFT+PUŠČICA DOL

Razširitev izbora za eno vrstico navzgor.

SHIFT+PUŠČICA GOR

Razširitev izbora na konec odstavka.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DOL

Razširitev izbora na začetek odstavka.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA GOR

Razširitev izbora za en zaslon navzdol.

SHIFT+PAGE DOWN

Razširitev izbora za en zaslon navzgor.

SHIFT+PAGE UP

Razširitev izbora na začetek dokumenta.

CTRL+SHIFT+HOME

Razširitev izbora na konec dokumenta.

CTRL+SHIFT+END

Razširitev izbora na konec okna.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Razširitev izbora za vključitev celotnega dokumenta.

CTRL+A

Izbira navpičnega bloka besedila.

CTRL+SHIFT+F8, nato uporabite puščične tipke; pritisnite ESC, da prekličete izbirni način

Razširitev izbora do določenega mesta v dokumentu.

F8+puščične tipke; pritisnite ESC za prekinitev izbirnega načina

Označevanje besedila in grafike v tabeli

Če želite

Pritisnite

Označevanje vsebine naslednje celice.

TAB

Označevanje vsebine prejšnje celice.

SHIFT+TAB

Podaljšanje izbire na sosednje celice.

Med držanjem tipke SHIFT pritiskajte puščično tipko

Označevanje stolpca.

Uporabite puščične tipke in premaknite zgornjo ali spodnjo celico stolpca in nato naredite nekaj od tega:

 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE DOWN, če želite izbrati stolpec od vrha do dna.

 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE UP, če želite izbrati stolpec od dna do vrha.

Razširitev izbire (ali bloka).

CTRL+SHIFT+F8, nato uporabite puščične tipke; pritisnite ESC, da prekličete izbirni način

Označevanje celotne tabele.

ALT+5 na številčni tipkovnici (z izklopljenim NUM LOCK)

Premikanje po dokumentu

Če se želite premakniti

Pritisnite

En znak v levo.

PUŠČICA LEVO

En znak v desno.

PUŠČICA DESNO

Ena beseda v levo.

CTRL+PUŠČICA LEVO

Ena beseda v desno.

CTRL+PUŠČICA DESNO

En odstavek navzgor.

CTRL+PUŠČICA GOR

En odstavek navzdol.

CTRL+PUŠČICA DOL

Ena celica v levo (v tabeli).

SHIFT+TAB

Ena celica v desno (v tabeli).

TAB

Ena vrstica navzgor.

PUŠČICA GOR

Ena vrstica navzdol.

PUŠČICA DOL

Na konec vrstice.

END

Na začetek vrstice.

HOME

Na vrh okna.

ALT+CTRL+PAGE UP

Na dno okna.

ALT+CTRL+PAGE DOWN

En zaslon navzgor (drsenje).

PAGE UP

En zaslon navzdol (drsenje).

PAGE DOWN

Na vrh naslednje strani.

CTRL+PAGE DOWN

Na vrh prejšnje strani.

CTRL+PAGE UP

Na konec dokumenta.

CTRL+END

Na začetek dokumenta.

CTRL+HOME

Na prejšnji popravek

SHIFT+F5

Po odpiranju dokumenta se ta postavi na mesto, kjer ste delali, ko je bil dokument nazadnje zaprt.

SHIFT+F5

Premikanje po tabeli

Če se želite premakniti

Pritisnite

Na naslednjo celico v vrstici

TAB

Na prejšnjo celico v vrstici

SHIFT+TAB

Na prvo celico v vrstici

ALT+HOME

Na zadnjo celico v vrstici

ALT+END

Na prvo celico v stolpcu

ALT+PAGE UP

Na zadnjo celico v stolpcu

ALT+PAGE DOWN

Na prejšnjo vrstico

PUŠČICA GOR

Na naslednjo vrstico

PUŠČICA DOL

Eno vrstico višje.

ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR

Eno vrstico nižje.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL

Vstavljanje odstavkov in tabulatorjev v tabelo

Če želite vstaviti

Pritisnite

Nov odstavek v celici

ENTER

Tabulator v celici

CTRL+TAB

Oblikovanje znakov in odstavkov

Kopiranje oblikovanja

Če želite

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja iz besedila.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje kopiranega oblikovanja v besedilo.

CTRL+SHIFT+V

Spreminjanje pisave ali spreminjanje velikosti pisave

Opomba   Te bližnjice na tipkovnici ne delujejo v celozaslonskem načinu za branje.

Če želite

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje pisave.

CTRL+SHIFT+F

Povečanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+>

Zmanjšanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+<

Povečanje velikosti pisave za eno točko.

CTRL+]

Zmanjšanje velikosti pisave za eno točko.

CTRL+[

Uporaba oblik znakov

Če želite

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje oblikovanja znakov.

CTRL+D

Sprememba črk v velike tiskane ali male tiskane.

SHIFT+F3

Oblikovanje vseh črk kot velike začetnice.

CTRL+SHIFT+A

Uporaba krepkega besedila.

CTRL+B

Uporaba podčrtanega besedila.

CTRL+U

Podčrtavanje besed, ne pa tudi presledkov.

CTRL+SHIFT+W

Dvojno podčrtanje besedila.

CTRL+SHIFT+D

Uporaba oblikovanja skritega besedila.

CTRL+SHIFT+H

Uporaba ležečega besedila.

CTRL+I

Oblikovanje črk kot male začetnice.

CTRL+SHIFT+K

Uporaba podpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

CTRL+enačaj

Uporaba nadpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

CTRL+SHIFT+znak PLUS

Odstranitev ročnega oblikovanja znakov.

CTRL+PRESLEDNICA

Sprememba izbora v pisavo Simbol.

CTRL+SHIFT+Q

Ogled in kopiranje besedilnih oblik

Če želite

Pritisnite

Prikaz nenatisljivih znakov.

CTRL+SHIFT+* (zvezdica na številski tipkovnici ne deluje)

Pregledovanje oblikovanja besedila.

SHIFT+F1 (nato kliknite besedilo z oblikovanjem, ki ga želite pregledati)

Kopiranje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Nastavljanje razmika med vrsticami

Če želite

Pritisnite

Enojni razmik med vrsticami.

CTRL+1

Dvojni razmik med vrsticami.

CTRL+2

Nastavitev razmika na 1,5 vrstice.

CTRL+5

Dodajanje ali odstranjevanje razmika ene vrstice pred odstavkom.

CTRL+0 (ničla)

Poravnava odstavkov

Če želite

Pritisnite

Preklop odstavka med poravnavo na sredino in levo poravnavo.

CTRL+E

Preklop odstavka med obojestransko poravnavo in levo poravnavo.

CTRL+J

Preklop odstavka med desno in levo poravnavo.

CTRL+R

Leva poravnava odstavka.

CTRL+L

Zamik odstavka iz leve.

CTRL+M

Odstranitev zamika odstavka iz leve.

CTRL+SHIFT+M

Ustvarjanje visečega zamika.

CTRL+T

Zmanjšanje visečega zamika.

CTRL+SHIFT+T

Odstranitev oblikovanja odstavka.

CTRL+Q

Uporaba slogov za odstavke

Če želite

Pritisnite

Odpiranje podokna opravil Uporabi sloge.

CTRL+SHIFT+S

Odpiranje podokna opravil Slogi.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Zagon samooblikovanja.

ALT+CTRL+K

Uporaba navadnega sloga.

CTRL+SHIFT+N

Uporaba sloga »Naslov 1«.

ALT+CTRL+1

Uporaba sloga »Naslov 2«.

ALT+CTRL+2

Uporaba sloga »Naslov 3«.

ALT+CTRL+3

Zapiranje podokna opravil slogov

 1. Če podokno opravil Slogi ni izbrano, pritisnite F6 in ga označite.

 2. Pritisnite kombinacijo tipk CTRL+SPACEBAR.

 3. Uporabite puščične tipke, če želite uporabiti Zapri, in nato pritisnite ENTER.

Vstavljanje in urejanje predmetov

Vstavljanje predmeta

 1. Pritisnite ALT, N, J in nato J in odprite pogovorno okno Predmet.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Pritisnite PUŠČICA DOL in izberite vrsto predmeta in nato pritisnite ENTER in ustvarite predmet.

  • Pritisnite CTRL+TAB in preklopite na kartico Ustvari iz datoteke in nato vnesite ime datoteke predmeta, ki ga želite vstaviti, ali se pomaknite do datoteke.

Urejanje predmeta

 1. Ko je kazalec postavljen levo od predmeta v dokumentu, označite predmet tako, da pritisnete SHIFT+PUŠČICA DESNO.

 2. Pritisnite SHIFT+F10.

 3. Pritisnite tipko TAB in se pomaknite do Predmet Ime predmeta in dvakrat pritisnite ENTER.

Vstavljanje grafik SmartArt

 1. Pritisnite in spustite ALT, N in nato M in izberite SmartArt.

 2. S puščičnimi tipkami izberite vrsto želene grafike.

 3. Pritisnite TAB in nato puščične tipke in izberite grafiko, ki jo želite vstaviti.

 4. Pritisnite ENTER.

Vstavljanje WordArta

 1. Pritisnite in spustite ALT, N in nato W in izberite WordArt.

 2. Pritisnite puščične tipke in izberite želeni slog WordArta in nato pritisnite ENTER.

 3. Vnesite želeno besedilo.

 4. Pritisnite TAB in nato ENTER.

Spajanje dokumentov in polja

Izvajanje spajanja dokumentov

Opomba   Če želite uporabiti te bližnjice na tipkovnici, morate biti na kartici Pošiljanje.

Če želite

Pritisnite

Predogled spajanja dokumentov.

ALT+SHIFT+K

Spajanje dokumenta.

ALT+SHIFT+N

Tiskanje spojenega dokumenta.

ALT+SHIFT+M

Urejanje podatkovnega dokumenta za spajanje dokumentov.

ALT+SHIFT+E

Vstavljanje polja za spajanje.

ALT+SHIFT+F

Delo s polji

Če želite

Pritisnite

Vstavljanje polja DATE.

ALT+SHIFT+D

Vstavljanje polja LISTNUM.

ALT+CTRL+L

Vstavljanje polja PAGE.

ALT+SHIFT+P

Vstavljanje polja TIME.

ALT+SHIFT+T

Vstavljanje praznega polja.

CTRL+F9

Posodobitev povezanih informacij v Microsoft Office Wordovem izvornem dokumentu.

CTRL+SHIFT+F7

Posodabljanje označenih polj.

F9

Razvezovanje polja.

CTRL+SHIFT+F9

Preklop med izbrano kodo polja in njenim rezultatom.

SHIFT+F9

Preklop med vsemi kodami polj in njihovimi vrednostmi.

ALT+F9

Zagon GOTOBUTTON ali MACROBUTTON iz polja, ki prikaže rezultate polja.

ALT+SHIFT+F9

Premikanje na naslednje polje.

F11

Premik na prejšnje polje.

SHIFT+F11

Zaklep polja.

CTRL+F11

Odklep polja.

CTRL+SHIFT+F11

Vrstica Jezik

Prepoznavanje rokopisa

Če želite

Pritisnite

Preklopi med jeziki ali postavitvami tipkovnice.

Levi ALT+SHIFT

Prikaže seznam alternativ popravkov.

Tipka z logotipom sistema Windows+C

Vklopi ali izklopi rokopis

Tipka z logotipom sistema Windows+H

Vklop ali izklop urejevalnika z vnosno metodo za japonščino (IME) na tipkovnici s 101 tipkami.

ALT+~

Vklop ali izklop korejskega IME-ja na tipkovnici s 101 tipkami.

Desni ALT

Vklop ali izklop kitajskega IME-ja na tipkovnici s 101 tipkami.

CTRL+PRESLEDNICA

Namigi

 • Kombinacijo tipk za preklapljanje med jeziki ali postavitvami tipkovnic lahko izberete v pogovornem oknu Dodatne nastavitve tipk. Če želite odpreti pogovorno okno Dodatne nastavitve tipk, z desno miškino tipko kliknite vrstico Jezik, nato pa kliknite Nastavitve. Pod Lastnosti kliknite Nastavitve tipk.

 • Tipka Windows Tipka z logotipom sistema Windows je pri večini tipkovnic na voljo v spodnji vrstici tipk.

Na vrh strani

Sklic funkcijske tipke

Funkcijske tipke

Če želite

Pritisnite

Pomoč ali obisk spletnega mesta Microsoft Office Online.

F1

Premik besedila ali grafike.

F2

Ponovitev zadnjega dejanja.

F4

Izbira ukaza Pojdi na (kartica Osnovno).

F5

Premik na naslednje podokno ali okvir.

F6

Izbira ukaza Črkovanje (kartica Pregled).

F7

Razširjanje izbora.

F8

Posodobitev označenih polj.

F9

Prikaz namigov za tipke.

F10

Premik na naslednje polje.

F11

Izbira ukaza Shrani kot (gumb Microsoft OfficePodoba gumba).

F12

SHIFT + funkcijska tipka

Če želite

Pritisnite

Zagon kontekstno občutljive pomoči ali razkrivanje oblikovanja.

SHIFT+F1

Kopiranje besedila.

SHIFT+F2

Sprememba črk v velike tiskane ali male tiskane.

SHIFT+F3

Ponovitev dejanja Najdi ali Pojdi na.

SHIFT+F4

Premikanje na zadnjo spremembo.

SHIFT+F5

Premik na prejšnje podokno ali okvir (po pritisku F6).

SHIFT+F6

Izbira ukaza Slovar sopomenk (kartica Pregled, skupina Preverjanje).

SHIFT+F7

Skrčenje izbora.

SHIFT+F8

Preklop med kodo polja in njenim rezultatom.

SHIFT+F9

Prikaz priročnega menija.

SHIFT+F10

Premik na prejšnje polje.

SHIFT+F11

Izbira ukaza Shrani (gumb Microsoft OfficePodoba gumba).

SHIFT+F12

CTRL + funkcijska tipka

Če želite

Pritisnite

Izbira ukaza Predogled tiskanja (gumb Microsoft OfficePodoba gumba).

CTRL+F2

Izrez v konico.

CTRL+F3

Zapiranje okna.

CTRL+F4

Premik na naslednje okno.

CTRL+F6

Vstavljanje praznega polja.

CTRL+F9

Maksimiranje okna dokumenta.

CTRL+F10

Zaklep polja.

CTRL+F11

Izbira ukaza Odpri (gumb Microsoft OfficePodoba gumba).

CTRL+F12

CTRL + SHIFT + funkcijska tipka

Če želite

Pritisnite

Vstavljanje vsebine konice.

CTRL+SHIFT+F3

Urejanje zaznamka.

CTRL+SHIFT+F5

Premik na prejšnje okno.

CTRL+SHIFT+F6

Posodobitev povezanih informacij v Office Word 2007 izvornem dokumentu.

CTRL+SHIFT+F7

Razširitev izbire ali bloka.

CTRL+SHIFT+F8 in nato pritisnite puščično tipko

Razvezovanje polja.

CTRL+SHIFT+F9

Odklep polja.

CTRL+SHIFT+F11

Izbira ukaza Natisni (gumb Microsoft OfficePodoba gumba).

CTRL+SHIFT+F12

ALT + funkcijska tipka

Če želite

Pritisnite

Premik na naslednje polje.

ALT+F1

Ustvarjanje novega gradnika.

ALT+F3

Izhod iz programa Office Word 2007.

ALT+F4

Obnovitev velikosti okna programa.

ALT+F5

Premik iz odprtega pogovornega okna nazaj v dokument za pogovorna okna, na primer Najdi in zamenjaj, ki podpirajo to obnašanje.

ALT+F6

Iskanje naslednje pravopisne ali slovnične napake.

ALT+F7

Zagon makra

ALT+F8

Preklop med vsemi kodami polja in njenimi rezultati.

ALT+F9

Maksimiranje okna programa.

ALT+F10

Prikaz Microsoft Visual Basicove kode.

ALT+F11

ALT + SHIFT + funkcijska tipka

Če želite

Pritisnite

Premik na prejšnje polje.

ALT+SHIFT+F1

Izbira ukaza Shrani (gumb Microsoft OfficePodoba gumba).

ALT+SHIFT+F2

Prikaz podokna opravil Raziskovanje.

ALT+SHIFT+F7

Zagon GOTOBUTTON ali MACROBUTTON iz polja, ki prikazuje rezultate polj.

ALT+SHIFT+F9

Prikaže meni ali sporočilo za pametno oznako.

ALT+SHIFT+F10

CTRL + ALT + funkcijska tipka

Če želite

Pritisnite

Prikaz Microsoft System Information.

CTRL+ALT+F1

Izbira ukaza Odpri (gumb Microsoft OfficePodoba gumba).

CTRL+ALT+F2

Na vrh strani

Velja za: Word 2007Vam je bila informacija v pomoč?

Da Ne

Kako lahko to izboljšamo?

255 preostali znaki

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Spremeni jezik