Bližnjice na tipkovnici za Outlook

Del vsebine v tej temi morda ne velja za vse jezike.

Če želite natisniti to poglavje, s pritiskom tipke TAB izberite Pokaži vse na vrhu teme, pritisnite ENTER in še CTRL+P.

Bližnjice na tipkovnici za program Microsoft Office Outlook

Osnovno krmarjenje

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Preklopi na mapo »Pošta«.

CTRL+1

Preklopi na mapo »Koledar».

CTRL+2

Preklopi na mapo »Stiki«.

CTRL+3

Preklopi na mapo »Opravila«.

CTRL+4

Preklopi na mapo »Opombe«.

CTRL+5

Preklopi na seznam map v podoknu za krmarjenje.

CTRL+6

Preklopi na mapo »Bližnjice«.

CTRL+7

Preklopi na naslednje sporočilo (pri odprtem sporočilu).

CTRL+VEJICA

Preklopi na prejšnje sporočilo (pri odprtem sporočilu).

CTRL+PIKA

Omogoči premikanje med podoknom za krmarjenje, glavnim Outlookovim oknom, podoknom za branje in vrstico zadolžitev.

F6 ali CTRL+SHIFT+TAB

Omogoči premikanje med Outlookovim oknom, manjšimi podokni v podoknu za krmarjenje, podoknom za branje in odseki v vrstici zadolžitev.

TAB

Omogoči premikanje po podoknu za krmarjenje.

Puščične tipke

Omogoči premik v drugo mapo.

CTRL+Y

Omogoči premik v polje Iskanje.

F3 ali CTRL+E

Omogoči premik v prejšnje sporočilo v podoknu za branje.

ALT+PUŠČICA GOR ali CTRL+VEJICA ali ALT+PUŠČICA GOR

Omogoči premikanje navzdol po straneh besedila v podoknu za branje.

PRESLEDNICA

Omogoči premikanje navzgor po straneh besedila v podoknu za branje.

SHIFT+PRESLEDNICA

Razširi ali strne skupino (ki je izbrana) v podoknu za krmarjenje.

SHIFT+ZNAK PLUS ali SHIFT+ZNAK MINUS

Strne ali razširi skupino na seznamu e-poštnih sporočil.

PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Omogoči premik v naslednje polje v podoknu za branje.

SHIFT+TAB

Omogoči premik v prejšnje polje v podoknu za branje.

CTRL+TAB

Omogoči vrnitev v prejšnji pogled v glavnem Outlookovem oknu.

ALT+B, ALT+PUŠČICA LEVO ali ALT+BACKSPACE

Omogoči premik v naslednji pogled v glavnem Outlookovem oknu.

ALT+PUŠČICA DESNO

Omogoči izbiro informacijske vrstice in pokaže meni ukazov, če je ta na voljo.

CTRL+SHIFT+W

Iskanje

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Najde sporočilo ali drug element.

CTRL+E

Počisti rezultate iskanja.

ESC

Razširi iskanje tako, da vključuje vse elemente pošte, vse elemente koledarja ali vse elemente stikov, odvisno od modula, ki ga uporabljate.

CTRL+ALT+A

Razširi graditelja iskalnih poizvedb.

CTRL+ALT+W

Uporabi Napredno iskanje.

CTRL+SHIFT+F

Ustvari novo iskalno mapo.

CTRL+SHIFT+P

Išče besedilo po sporočilu ali drugem elementu.

F4

Nadaljuje iskanje med iskanjem besedila po sporočilu ali drugem elementu.

SHIFT+F4

Poišče in zamenja besedilo, simbole ali nekatere ukaze oblikovanja v odprtih elementih. Deluje v podoknu za branje v odprtem elementu.

CTRL+H

Razširi iskanje tako, da vključuje namizje.

CTRL+ALT+K

Zastavice

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Odpre pogovorno okno Označi z zastavico z navodili za nadaljnje delo za dodelitev zastavice.

CTRL+SHIFT+G

Barvne kategorije

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Izbriše izbrano kategorijo s seznama v pogovornem oknu Barvne kategorije.

ALT+D

Ustvarjanje elementa ali datoteke

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Ustvari sestanek.

CTRL+SHIFT+A

Ustvari stik.

CTRL+SHIFT+C

Ustvari seznam prejemnikov.

CTRL+SHIFT+L

Ustvari faks.

CTRL+SHIFT+X

Ustvari mapo.

CTRL+SHIFT+E

Ustvari dnevniški vnos.

CTRL+SHIFT+J

Ustvari povabilo na srečanje.

CTRL+SHIFT+Q

Ustvari sporočilo.

CTRL+SHIFT+M

Ustvari opombo.

CTRL+SHIFT+N

Ustvari nov dokument programa Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Objavi v tej mapi.

CTRL+SHIFT+S

Objavi odgovor v tej mapi.

CTRL+T

Ustvari iskalno mapo.

CTRL+SHIFT+P

Ustvari opravilo.

CTRL+SHIFT+K

Ustvari zahtevo za opravilo.

CTRL+SHIFT+U

Vsi elementi

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Shrani.

CTRL+S ali SHIFT+F12

Shrani in zapre.

ALT+S

Shrani kot.

F12

Razveljavi.

CTRL+Z ali ALT+BACKSPACE

Izbriše element.

CTRL+D

Natisne.

CTRL+P

Prekopira element.

CTRL+SHIFT+Y

Premakne element.

CTRL+SHIFT+V

Preveri imena.

CTRL+K

Preveri črkovanje.

F7

Označi za nadaljnje delo.

CTRL+SHIFT+G

Posreduje.

CTRL+F

Pošlje, objavi ali povabi vse.

ALT+S

Vklopi urejanje v polju (razen v pogledu ikon).

F2

Poravna besedilo na levo.

CTRL+L

Poravna besedilo na sredino.

CTRL+E

Poravna besedilo na desno.

CTRL+R

E-pošta

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Preklopi v mapo Prejeto.

CTRL+SHIFT+I

Preklopi v mapo Odpošlji.

CTRL+SHIFT+O

Izbere račun, s katerega bo poslano sporočilo.

CTRL+TAB (s fokusom na polju Za), nato TAB, dokler se ne pomaknete do gumba Računi

Preveri imena.

CTRL+K

Pošlje.

ALT+S

Odgovori na sporočilo.

CTRL+R

Odgovori vsem na sporočilo.

CTRL+SHIFT+R

Posreduje sporočilo.

CTRL+F

Označi sporočilo kot zaželeno.

CTRL+ ALT+J

Prikaže blokirano zunanjo vsebino (v sporočilu).

CTRL+SHIFT+I

Objavi v mapi.

CTRL+ SHIFT+S

Uporabi navaden slog.

CTRL+SHIFT+N

Preveri, ali so prispela nova sporočila.

CTRL+M ali F9

Omogoči premik na prejšnje sporočilo.

PUŠČICA GOR

Omogoči premik na naslednje sporočilo.

PUŠČICA DOL

Ustvari novo sporočilo (ko uporabljate pogled pošte).

CTRL+N

Ustvari novo sporočilo (v katerem koli Outlookovem pogledu).

CTRL+SHIFT+M

Odpre prejeto sporočilo.

CTRL+O

Odpre adresar.

CTRL+SHIFT+B

Pretvori sporočilo HTML ali RTF v golo besedilo.

CTRL+SHIFT+O

Neodprtemu sporočilu doda hitro zastavico.

INSERT

Prikaže pogovorno okno Označi z zastavico z navodili za nadaljnje delo.

CTRL+SHIFT+G

Označi kot prebrano.

CTRL+Q

Označi kot neprebrano.

CTRL+U

Prikaže meni za prenesene slike, spremeni privzete nastavitve prenosa ali doda pošiljatelja na seznam varnih pošiljateljev.

CTRL+SHIFT+W

Najde ali zamenja.

F4

Nadaljuje iskanje.

SHIFT+F4

Pošlje.

CTRL+ENTER

Natisne.

CTRL+P

Posreduje.

CTRL+F

Posreduje kot prilogo.

CTRL+ALT+F

Pokaže lastnosti izbranega elementa.

ALT+ENTER

Označi za prenos.

CTRL+ALT+M

Počisti oznako za prenos.

CTRL+ALT+U

Prikaže napredovanje pošiljanja/prejemanja.

CTRL+B (med potekom pošiljanja/prejemanja)

Koledar

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Ustvari nov sestanek (ko uporabljate pogled koledarja).

CTRL+N

Ustvari nov sestanek (v katerem koli Outlookovem pogledu).

CTRL+SHIFT+A

Ustvari novo povabilo na srečanje.

CTRL+SHIFT+Q

Posreduje sestanek ali srečanje.

CTRL+F

Odgovori na povabilo na srečanje s sporočilom.

CTRL+R

Odgovori vsem na povabilo na srečanje s sporočilom.

CTRL+SHIFT+R

Pokaže 10 dni na koledarju.

ALT+0

Pokaže 1 dan na koledarju.

ALT+1

Pokaže 2 dneva na koledarju.

ALT+2

Pokaže 3 dni na koledarju.

ALT+3

Pokaže 4 dni na koledarju.

ALT+4

Pokaže 5 dni na koledarju.

ALT+5

Pokaže 6 dni na koledarju.

ALT+6

Pokaže 7 dni na koledarju.

ALT+7

Pokaže 8 dni na koledarju.

ALT+8

Pokaže 9 dni na koledarju.

ALT+9

Omogoči premik na datum.

CTRL+G

Preklopi v mesečni pogled.

ALT+= ali CTRL+ALT+4

Omogoči premik na naslednji dan.

CTRL+PUŠČICA DESNO

Omogoči premik na naslednji teden.

ALT+PUŠČICA DOL

Omogoči premik na naslednji mesec.

ALT+PAGE DOWN

Omogoči premik na prejšnji dan.

CTRL+PUŠČICA LEVO

Omogoči premik na prejšnji teden.

ALT+PUŠČICA GOR

Omogoči premik na prejšnji mesec.

ALT+PAGE UP

Omogoči premik na začetek tedna.

ALT+HOME

Omogoči premik na konec tedna.

ALT+END

Omogoči premik v pogled celega tedna.

ALT+ZNAK MINUS ali CTRL+ALT+3

Omogoči premik v pogled delovnega tedna.

CTRL+ALT+2

Omogoči premik na prejšnji sestanek.

CTRL+VEJICA ali CTRL+SHIFT+VEJICA

Omogoči premik na naslednji sestanek.

CTRL+PIKA ali CTRL+SHIFT+PIKA

Omogoči nastavitev ponavljanja sestanka ali opravila.

CTRL+G

Glejte tudi »Pogledi«, »Pogled dneva/tedna/meseca na koledarju« in »Datumski krmar«.

Stiki

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Opravi nov klic.

CTRL+SHIFT+D

Najde stik ali drug element.

F3 ali CTRL+E

Omogoči vnos imena v polje Iščite adresarje.

F11

V pogledu tabele ali seznama v stikih omogoči premik na prvi stik, ki se začne z določeno črko.

SHIFT+črka

Izbere vse stike.

CTRL+A

Ustvari novo sporočilo, naslovljeno na izbrani stik.

CTRL+F

Ustvari dnevniški vnos za izbrani stik.

CTRL+J

Ustvari nov stik (ko uporabljate pogled stikov).

CTRL+N

Ustvari nov stik (v katerem koli Outlookovem pogledu).

CTRL+SHIFT+C

Odpre obrazec stika za izbrani stik.

CTRL+O ali CTRL+SHIFT+ENTER

Ustvari nov seznam prejemnikov.

CTRL+SHIFT+L

Natisne.

CTRL+P

Posodobi seznam članov seznama prejemnikov.

F5

Omogoči premik v drugo mapo.

CTRL+Y

Odpre adresar.

CTRL+SHIFT+B

Uporabi Napredno iskanje.

CTRL+SHIFT+F

V odprtem stiku odpre naslednji stik s seznama.

CTRL+SHIFT+PIKA

Zapre stik.

ESC

Odpre spletno stran izbranega stika (če je vključena).

CTRL+SHIFT+X

Odpre pogovorno okno Preverjanje naslova.

ALT+D

V obrazcu stika pod Internet prikaže informacijo E-pošta 1.

ALT+SHIFT+1

V obrazcu stika pod Internet prikaže informacijo E-pošta 2.

ALT+SHIFT+2

V obrazcu stika pod Internet prikaže informacijo E-pošta 3.

ALT+SHIFT+3

V pogovornem oknu Elektronske vizitke

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Odpre seznam Dodaj.

ALT+A

Izbere besedilo v polju Oznaka, ko je izbrano polje z dodeljeno oznako.

ALT+B

Odpre pogovorno okno Dodaj sliko vizitke.

ALT+C

Omogoči postavitev kazalca na začetek polja Urejanje.

ALT+E

Izbere polje Polja.

ALT+F

Izbere spustni seznam Poravnava slike.

ALT+G

Izbere barvno paleto za ozadje.

ALT+K, nato ENTER

Izbere spustni seznam Postavitev.

ALT+L

Odstrani zbrano polje iz polja Polja.

ALT+R

Opravila

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Pokaže ali skrije vrstico zadolžitev.

ALT+F2

Sprejme zahtevo za opravilo.

ALT+C

Zavrne zahtevo za opravilo.

ALT+D

Najde opravilo ali drug element.

CTRL+E

Odpre pogovorno okno Pojdi v mapo.

CTRL+Y

Ustvari novo opravilo (ko uporabljate pogled opravil).

CTRL+N

Ustvari novo opravilo (v katerem koli Outlookovem pogledu).

CTRL+SHIFT+K

Ustvari novo zahtevo za opravilo.

CTRL+SHIFT+U

Odpre izbrani element.

CTRL+O

Natisne izbrani element.

CTRL+P

Izbere vse elemente.

CTRL+A

Izbriše izbrani element.

CTRL+D

Posreduje opravilo kot prilogo.

CTRL+F

Preklopi med podoknom za krmarjenje, seznamom opravil in vrstico zadolžitev.

SHIFT+TAB

Odpre izbrani element kot element dnevnika.

CTRL+J

Razveljavi zadnje dejanje.

CTRL+Z

Označi element z zastavico ali označi kot dokončano.

INSERT

Oblikovanje besedila

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Prikaže meni Oblika.

ALT+B

Prikaže pogovorno okno Pisava.

CTRL+SHIFT+P

Spremeni velike črke v male in obratno (z izbranim besedilom).

SHIFT+F3

Oblikuje črke kot pomanjšane velike črke.

CTRL+SHIFT+K

Označi črke kot krepke.

CTRL+B

Doda oznake.

CTRL+SHIFT+L

Označi črke kot poševne.

CTRL+I

Poveča zamik.

CTRL+T

Zmanjša zamik.

CTRL+SHIFT+T

Poravna na levo.

CTRL+L

Poravna na sredino.

CTRL+E

Podčrta.

CTRL+U

Poveča velikost pisave.

CTRL+] ali CTRL+SHIFT+>

Zmanjša velikost pisave.

CTRL+[ ali CTRL+SHIFT+<

Izreže.

CTRL+X ali SHIFT+DELETE

Kopira.

CTRL+C ali CTRL+INSERT

Opomba : CTRL+INSERT ni na voljo v podoknu za branje.

Prilepi.

CTRL+V ali SHIFT+INSERT

Počisti oblikovanje.

CTRL+SHIFT+Z ali CTRL+PRESLEDNICA

Izbriše naslednjo besedo.

CTRL+SHIFT+H

Prilagodi odstavek dolžini robov.

CTRL+SHIFT+J

Uporabi sloge.

CTRL+SHIFT+S

Ustvari viseči zamik.

CTRL+T

Vstavi hiperpovezavo.

CTRL+K

Poravna odstavek na levo.

CTRL+L

Poravna odstavek na desno.

CTRL+R

Zmanjša viseči zamik.

CTRL+SHIFT+T

Odstrani oblikovanje odstavka.

CTRL+Q

Dodajanje spletnih informacij elementom

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Uredi URL v telesu elementa.

Držite tipko CTRL in kliknite miškino tipko.

Navede spletni brskalnik.

Držite tipko SHIFT in kliknite miškino tipko.

Vstavi hiperpovezavo.

CTRL+K

Predogled tiskanja

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Odpre Predogled tiskanja.

Pritisnite ALT+F in nato V

Če želite natisniti element v odprtem oknu, pritisnite ALT+F in nato V

Natisne predogled tiskanja.

ALT+T

Odpre možnost Priprava strani v predogledu tiskanja.

ALT+P

Omogoči povečavo.

ALT+Z

Zapre Predogled tiskanja.

ALT+A

Pošiljanje/prejemanje

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Začne pošiljanje/prejemanje za vse določene skupine za pošiljanje/prejemanje z označeno možnostjo Vključi to skupino v pošiljanje/prejemanje (F9). To so lahko glave, celotni elementi, navedene mape, elementi, ki so manjši od določene velikosti, ali katera koli kombinacija, ki jo določite.

F9

Začne pošiljanje/prejemanje za trenutno mapo in pridobiva celotne elemente (glavo, element in vse priloge).

SHIFT+F9

Začne pošiljanje/prejemanje.

CTRL+M

Določi skupine za pošiljanje/prejemanje.

CTRL+ALT+S

Urejevalnik za Visual Basic

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Odpre urejevalnik za Visual Basic.

ALT+F11

Makri

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Predvaja makro.

ALT+F8

Obrazci

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Shrani načrt obrazca.

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Shrani podatke v obrazcu.

CTRL+SHIFT+F11

Ustvari nov obrazec programa Microsoft Office InfoPath.

Kliknite InfoPathovo mapo in še CTRL+N.

Na vrh strani

Pogledi

Pogled tabele

Splošna raba

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Odpre element.

ENTER

Izbere vse elemente.

CTRL+A

Omogoči premik na element na dnu zaslona.

PAGE DOWN

Omogoči premik na element na vrhu zaslona.

PAGE UP

Razširi ali zmanjša izbiro elementov za en element.

SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL

Omogoči premik na naslednji ali prejšnji element brez razširitve izbire.

CTRL+PUŠČICA GOR ali CTRL+PUŠČICA DOL

Izbere ali prekliče izbiro dejavnega elementa.

CTRL+PRESLEDNICA

Osveži pogled.

F5

Z izbrano skupino

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Razširi vse skupine.

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Strne skupino.

CTRL+ZNAK MINUS

Razširi eno izbrano skupino.

SHIFT+ZNAK PLUS

Strne eno izbrano skupino.

ZNAK MINUS

Izbere prejšnjo skupino.

PUŠČICA GOR

Izbere naslednjo skupino.

PUŠČICA DOL

Izbere prvo skupino.

HOME

Izbere zadnjo skupino.

END

Izbere prvi element na zaslonu v razširjeni skupini ali prvi element zunaj zaslona na desni.

PUŠČICA DESNO

Vse skupine

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Strne vse skupine.

CTRL+ZNAK MINUS

Razširi vse skupine.

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Pogled dneva/tedna/meseca na koledarju

Vse trije pogledi

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Prikaže od 1 do 9 dni.

ALT+tipka za število dni

Prikaže 10 dni.

ALT+0 (NIČ)

Preklopi v tedne.

ALT+ZNAK MINUS

Preklopi v mesece.

ALT+=

Omogoči premikanje med koledarjem, kartico z opravili in seznamom map

CTRL+TAB ali F6

Izbere prejšnji sestanek.

SHIFT+TAB

Omogoči premik na prejšnji dan.

PUŠČICA LEVO

Omogoči premik na naslednji dan.

PUŠČICA DESNO

Omogoči premik na isti dan v naslednjem tednu.

ALT+PUŠČICA DOL

Omogoči premik na isti dan v prejšnjem tednu.

ALT+PUŠČICA GOR

Pogled dneva

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Izbere čas, ko se začne vaš delovni dan.

HOME

Izbere čas, ko se konča vaš delovni dan.

END

Izbere prejšnji blok časa.

PUŠČICA GOR

Izbrati naslednji blok časa.

PUŠČICA DOL

Izbere blok časa na vrhu zaslona.

PAGE UP

Izbere blok časa na dnu zaslona.

PAGE DOWN

Razširi ali zmanjša izbrani čas.

SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL

Premakne sestanek navzgor ali navzdol.

S kazalcem v sestanku in ALT+PUŠČICA GOR ali ALT+PUŠČICA DOL

Spremeni čas začetka ali konca sestanka.

S kazalcem v sestanku in ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR ali ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL

Premakne izbrani element na isti dan v naslednjem tednu.

ALT+PUŠČICA DOL

Premakne izbrani element na isti dan v prejšnjem tednu.

ALT+PUŠČICA GOR

Pogled tedna

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Omogoči premik na začetek delovnih ur za izbrani dan.

HOME

Omogoči premik na konec delovnih ur za izbrani dan.

END

Omogoči premik navzgor za eno stran v pogledu izbranega dneva.

PAGE UP

Omogoči premik navzdol za eno stran v pogledu izbranega dneva.

PAGE DOWN

Omogoči premikanje sestanka navzgor, navzdol, levo ali desno.

ALT+PUŠČICA GOR, ALT+PUŠČICA DOL, ALT+PUŠČICA LEVO ali ALT+PUŠČICA DESNO

Spremeni trajanje izbranega bloka časa.

SHIFT+PUŠČICA LEVO, SHIFT+PUŠČICA DESNO, SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL; ali SHIFT+HOME ali SHIFT+END

Pogled meseca

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Omogoči premik na prvi dan v tednu.

HOME

Omogoči premik na isti dan v tednu na prejšnji strani.

PAGE UP

Omogoči premik na isti dan v tednu na naslednji strani.

PAGE DOWN

Datumski krmar

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Omogoči premik na prvi dan v trenutnem tednu.

ALT+HOME

Omogoči premik na zadnji dan v trenutnem tednu.

ALT+END

Omogoči premik na isti dan v prejšnjem tednu.

ALT+PUŠČICA GOR

Omogoči premik na isti dan v naslednjem tednu.

ALT+PUŠČICA DOL

Pogled vizitk ali kartic z naslovom

Splošna raba

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Izbere določeno kartico na seznamu.

Vsaj eno črko imena, pod katerim je shranjena kartica, ali imena polja, po katerem razvrščate

Izbere prejšnjo kartico.

PUŠČICA GOR

Izbere naslednjo kartico.

PUŠČICA DOL

Izbere prvo kartico na seznamu.

HOME

Izbere zadnjo kartico na seznamu.

END

Izbere prvo kartico na trenutni strani.

PAGE UP

Izbere prvo kartico na naslednji strani.

PAGE DOWN

Izbere najbližjo kartico v naslednjem stolpcu.

PUŠČICA DESNO

Izbere najbližjo kartico v prejšnjem stolpcu.

PUŠČICA LEVO

Izbere ali prekliče izbor dejavne kartice.

CTRL+PRESLEDNICA

Razširi izbor na prejšnjo kartico in prekliče izbor kartic po začetni točki.

SHIFT+PUŠČICA GOR

Razširi izbor na naslednjo kartico in prekliče izbor kartic pred začetno točko.

SHIFT+PUŠČICA DOL

Razširi izbor na prejšnjo kartico ne glede na začetno točko.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA GOR

Razširi izbor na naslednjo kartico ne glede na začetno točko.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DOL

Razširi izbor do prve kartice na seznamu.

SHIFT+HOME

Razširi izbor do zadnje kartice na seznamu.

SHIFT+END

Razširi izbor do prve kartice na prejšnji strani.

SHIFT+PAGE UP

Razširi izbor do zadnje kartice na zadnji strani.

SHIFT+PAGE DOWN

Premikanje med polji na odprti kartici

Če želite uporabljati te tipke, naj bo izbrana kartica. Če želite izbrati polje, ko je izbrana kartica, kliknite polje ali pritisnite F2.

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Omogoči premik na naslednje polje in premik z zadnjega polja na kartici na prvo polje na naslednji kartici.

TAB

Omogoči premik na prejšnje polje in premik s prvega polja na kartici na zadnje polje na prejšnji kartici.

SHIFT+TAB

Omogoči premik na naslednje polje ali dodajanje vrstice v polje z več vrsticami.

ENTER

Omogoči premik na prejšnje polje, ne da bi zapustil dejavno kartico.

SHIFT+ENTER

Prikaže točko vstavljanja v dejavnem polju za urejanje besedila.

F2

Premikanje med znaki v polju

Če želite uporabljati te tipke, naj bo izbrana kartica. Če želite izbrati polje, ko je izbrana kartica, kliknite polje ali pritisnite F2.

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Doda vrstico v polje z več vrsticami.

ENTER

Omogoči premik na začetek vrstice.

HOME

Omogoči premik na konec vrstice.

END

Omogoči premik na začetek polja z več vrsticami.

PAGE UP

Omogoči premik na konec polje z več vrsticami.

PAGE DOWN

Omogoči premik na prejšnjo vrstico v polju z več vrsticami.

PUŠČICA GOR

Omogoči premik na naslednjo vrstico v polju z več vrsticami.

PUŠČICA DOL

Omogoči premik na prejšnji znak v polju.

PUŠČICA LEVO

Omogoči premik na naslednji znak v polju.

PUŠČICA DESNO

Pogled časovne premice (opravila ali dnevnik)

Ko je izbran element

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Izbere prejšnji element.

PUŠČICA LEVO

Izbere naslednji element.

PUŠČICA DESNO

Izbere več sosednjih elementov.

SHIFT+PUŠČICA LEVO ali SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbere več nesosednjih elementov.

CTRL+PUŠČICA LEVO+PRESLEDNICA ali CTRL+PUŠČICA DESNO+PRESLEDNICA

Odpre izbrane elemente.

ENTER

Prikaže elemente en zaslon nad elementi na zaslonu.

PAGE UP

Prikaže elemente en zaslon pod elementi na zaslonu.

PAGE DOWN

Izbere prvi element na časovni premici (če elementi niso združeni) ali prvi element v skupini.

HOME

Izbere zadnji element na časovni premici (če elementi niso združeni) ali zadnji element v skupini.

END

Prikaže (ne da bi ga izbral) prvi element na časovni premici (če elementi niso združeni) ali prvi element v skupini.

CTRL+HOME

Prikaže (ne da bi ga izbral) zadnji element na časovni premici (če elementi niso združeni) ali zadnji element v skupini.

CTRL+END

Ko je izbrana skupina

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Razširi skupino.

ENTER ali PUŠČICA DESNO

Strne skupino.

ENTER ali PUŠČICA LEVO

Izbere prejšnjo skupino.

PUŠČICA GOR

Izbere naslednjo skupino.

PUŠČICA DOL

Izbere prvo skupino na časovni premici.

HOME

Izbere zadnjo skupino na časovni premici.

END

Izbere prvi element na zaslonu v razširjeni skupini ali prvi element zunaj zaslona na desni.

PUŠČICA DESNO

Ko je izbrana enota časa na časovni premici za dneve

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Omogoči premik nazaj v časovnih korakih, ki so enaki tistim, ki so prikazani na časovni premici.

PUŠČICA LEVO

Omogoči premik naprej v časovnih korakih, ki so enaki tistim, ki so prikazani na časovni premici.

PUŠČICA DESNO

Ko je izbrana spodnja časovna premica, izbere zgornjo časovno premico.

SHIFT+TAB

Ko je izbrana zgornja časovna premica, izbere spodnjo časovno premico.

TAB

Ko je izbrana spodnja časovna premica, izbere prvi element na zaslonu ali prvo skupino na zaslonu, če so elementi združeni.

TAB

Na vrh strani

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×