Vpis

Bližnjice na tipkovnici za OneNote 2010

Članek pomoči opisuje bližnjice na tipkovnici za splošna opravila v programu Microsoft OneNote 2010. Bližnjice na tipkovnici so namenjene za ameriško postavitev tipkovnice. Postavitev tipk na drugih tipkovnicah ne ustreza tisti na ameriški tipkovnici.

Ko morate za bližnjico na tipkovnici hkrati pritisniti dve tipki ali več, so tipke ločene z znakom plus (+). Ko morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke bližnjic na tipkovnici ločene z vejico ( , ).

Opomba : Morda ne gledate najnovejše različice tega članka. Če je v vrstici stanja na dnu tega okna gumb Brez povezave, vzpostavite povezavo z internetom, v pregledovalniku pomoči kliknite gumb Brez povezavein nato v priročnem meniju kliknite Pokaži vsebino spletnega mesta Office.com. Lahko tudi obiščete spletno mesto Office.com in najnovejšo dokumentacijo poiščete na strani s pomočjo in navodili za Microsoft OneNote 2010.

Hitre povezave

Delanje in oblikovanje zapiskov

Organiziranje in upravljanje zvezka

Skupna raba zapiskov

Zaščita zapiskov

Delanje in oblikovanje zapiskov

Vnašanje in urejanje zapiskov

Dejanje

Tipke

Odpiranje novega OneNotovega okna.

CTRL+M

Odpiranje majhnega OneNotovega okna, če želite ustvariti stranski zapisek.

CTRL+SHIFT+M

Zasidranje OneNotovega okna.

CTRL+ALT+D

Razveljavitev zadnjega dejanja.

CTRL+Z

Uveljavitev zadnjega dejanja.

CTRL+Y

Izbira vseh elementov na trenutni strani.

Opomba : Če želite povečati obseg izbire, večkrat pritisnite CTRL+A.

CTRL+A

Izrez izbranega besedila ali elementa.

CTRL+X

Kopiranje izbranega besedila ali elementa v odložišče.

CTRL+C

Lepljenje vsebine iz odložišča.

CTRL+V

Premik na začetek vrstice.

HOME

Premik na konec vrstice.

END

Premik za en znak v levo.

PUŠČICA LEVO

Premik za en znak v desno.

PUŠČICA DESNO

Premik za eno besedo v levo.

CTRL+PUŠČICA LEVO

Premik za eno besedo v desno.

CTRL+PUŠČICA DESNO

Brisanje enega znaka v levo.

BACKSPACE

Brisanje enega znaka v desno.

DELETE

Brisanje ene besede v levo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje ene besede v desno.

CTRL+DELETE

Vstavljanje preloma vrstice, ne da bi začeli nov odstavek.

SHIFT+ENTER

Preverjanje črkovanja.

F7

Odpiranje slovarja sopomenk za trenutno izbrano besedo.

SHIFT+F7

Odpiranje kontekstnega menija za zapisek, zavihek ali kateri koli drug predmet, ki je v središču.

SHIFT+F10

Izvršitev dejanja, ki je predlagano v vrstici z informacijami, če je prikazana na vrhu strani.

CTRL+SHIFT+W

Oblikovanje zapiskov

Dejanje

Tipke

Označevanje izbranega besedilo z rumeno barvo.

CTRL+SHIFT+H
ali CTRL+ALT+H

Vstavljanje hiperpovezave.

CTRL+K

Kopiranje oblikovanja označenega besedila (Preslikovalnik oblik).

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja v označeno besedilo (Preslikovalnik oblik).

CTRL+SHIFT+V

Odpiranje hiperpovezave.

Opomba : Kazalec naj bo postavljen kjer koli v oblikovanem besedilu hiperpovezave.

ENTER

Uporaba ali odstranitev krepkega oblikovanja iz izbranega besedila

CTRL+B

Uporaba ali odstranitev ležečega oblikovanja iz izbranega besedila.

CTRL+I

Uporaba ali odstranitev podčrtanega oblikovanja iz izbranega besedila.

CTRL+U

Uporaba ali odstranitev prečrtanega oblikovanja iz izbranega besedila.

CTRL+vezaj

Uporaba ali odstranitev nadpisanega oblikovanja iz izbranega besedila.

CTRL+SHIFT+=

Uporaba ali odstranitev podčrtanega oblikovanja iz izbranega besedila.

CTRL+=

Uporaba ali odstranitev oblikovanja označenega seznama iz izbranega odstavka.

CTRL+PIKA

Uporaba ali odstranitev oblikovanja oštevilčenega seznama v izbranem odstavku.

CTRL+POŠEVNICA

Uporaba sloga »Naslov 1« za trenutni zapisek.

CTRL+ALT+1

Uporaba sloga »Naslov 2« za trenutni zapisek.

CTRL+ALT+2

Uporaba sloga »Naslov 3« za trenutni zapisek.

CTRL+ALT+3

Uporaba sloga »Naslov 4« za trenutni zapisek.

CTRL+ALT+4

Uporaba sloga »Naslov 5« za trenutni zapisek.

CTRL+ALT+5

Uporaba sloga »Naslov 6« za trenutni zapisek.

CTRL+ALT+6

Uporaba običajnega sloga za trenutni zapisek.

CTRL+SHIFT+N

Zamik odstavka z leve.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Odstranitev zamika odstavka z leve.

ALT+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Poravnava izbranega odstavka na desno.

CTRL+R

Poravnava izbranega odstavka na levo.

CTRL+L

Povečanje velikosti pisave označenega besedila.

CTRL+SHIFT+>

Zmanjšanje velikosti pisave označenega besedila.

CTRL+SHIFT+<

Čiščenje oblikovanja označenega besedila.

CTRL+SHIFT+N

Prikazovanje ali skrivanje vrstic pravila na trenutni strani.

CTRL+SHIFT+R

Dodajanje elementov na stran

Dejanje

Tipke

Vstavljanje dokumenta ali datoteke na trenutno stran.

ALT+N, F

Vstavljanje dokumenta ali datoteke kot izpis na trenutno stran.

ALT+N, O

Prikazovanje ali skrivanje izpisa dokumentov na trenutni strani (ko OneNote zaženete v načinu visokega kontrasta).

ALT+SHIFT+P

Vstavljanje slike iz datoteke.

ALT+N, P

Vstavljanje slike iz optičnega bralnika ali fotoaparata.

ALT+N, S

Vstavljanje izrezka zaslona.

Opomba : Aktivna mora biti ikona OneNota v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice sistema Windows.

Tipka Windows+S

Vstavljanje trenutnega datuma.

ALT+SHIFT+D

Vstavljanje trenutnega datuma in časa.

ALT+SHIFT+F

Vstavljanje trenutnega časa.

ALT+SHIFT+T

Vstavljanje preloma vrstice.

SHIFT+ENTER

Začetek matematične enačbe ali pretvorba označenega besedila v matematično enačbo.

ALT+=

Ustvarjanje tabele z dodajanjem dodajanjem stolpca k že vnesenemu besedilu.

TAB

Ustvarjanje dodatnega stolpca v tabeli z eno vrstico.

TAB

Ustvarjanje dodatne vrstice, če ste v končni celici tabele.

Opomba : Pritisnite tipko ENTER še enkrat, če želite zaključiti tabelo.

ENTER

Ustvarjanje vrstice pod trenutno vrstico v tabeli.

CTRL+ENTER

Ustvarjanje dodatnega odstavka v isti celici v tabeli.

ALT+ENTER

Ustvarjanje stolpca desno od trenutnega stolpca v tabeli.

CTRL+ALT+R

Ustvarjanje stolpca levo od trenutnega stolpca v tabeli.

CTRL+ALT+E

Ustvarjanje vrstice nad trenutno vrstico v tabeli (če je kazalec na začetku katere koli vrstice).

ENTER

Brisanje trenutne prazne vrstice v tabeli (če je kazalec na začetku vrstice).

DEL (pritisnite dvakrat)

Izbiranje zapiskov in predmetov

Dejanje

Tipke

Izbira vseh elementov na trenutni strani.

Opomba : Če želite povečati obseg izbire, večkrat pritisnite CTRL+A.

CTRL+A

Označevanje do konca vrstice.

SHIFT+END

Označevanje celotne vrste (če je kazalec na začetku vrste).

SHIFT+PUŠČICA DOL

Skok na naslov strani in njegovo označevanje.

CTRL+SHIFT+T

Preklic izbranega orisa ali strani.

ESC

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov navzgor.

ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov navzdol.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov levo (zmanjševanje zamika).

ALT+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov desno (povečevanje zamika).

ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbira trenutnega odstavka in pododstavkov.

CTRL+SHIFT+vezaj

Izbris izbranega zapiska ali predmeta.

DELETE

Premik na začetek vrstice.

HOME

Premik na konec vrstice.

END

Premik za en znak v levo.

PUŠČICA LEVO

Premik za en znak v desno.

PUŠČICA DESNO

Vračanje na zadnjo obiskano stran.

ALT+PUŠČICA LEVO

Premik naprej na naslednjo obiskano stran.

ALT+PUŠČICA DESNO

Začetek predvajanja izbranega video- ali zvočnega posnetka.

CTRL+ALT+P

Začetek predvajanja izbranega video- ali zvočnega posnetka.

CTRL+ALT+S

Previjanje trenutnega video- ali zvočnega posnetka za nekaj sekund.

CTRL+ALT+Y

Previjanje trenutnega video- ali zvočnega posnetka za nekaj sekund naprej.

CTRL+ALT+U

Označevanje zapiskov

Dejanje

Tipke

Uporaba, označevanje ali čiščenje oznake »Zadolžitev«.

CTRL+1

Uporaba ali čiščenje oznake »Pomembno«.

CTRL+2

Uporaba ali čiščenje oznake »Vprašanje«.

CTRL+3

Uporaba ali čiščenje oznake »Zapomnite si za pozneje«.

CTRL+4

Uporaba ali čiščenje oznake »Definicija«.

CTRL+5

Uporaba ali čiščenje oznake po meri.

CTRL+6

Uporaba ali čiščenje oznake po meri.

CTRL+7

Uporaba ali čiščenje oznake po meri.

CTRL+8

Uporaba ali čiščenje oznake po meri.

CTRL+9

Odstranjevanje vseh oznak zapiskov iz izbranih zapiskov.

CTRL+0

Uporaba orisov

Dejanje

Tipke

Kazanje do ravni 1.

ALT+SHIFT+1

Razširitev do ravni 2.

ALT+SHIFT+2

Razširitev do ravni 3.

ALT+SHIFT+3

Razširitev do ravni 4.

ALT+SHIFT+4

Razširitev do ravni 5.

ALT+SHIFT+5

Razširitev do ravni 6.

ALT+SHIFT+6

Razširitev do ravni 7.

ALT+SHIFT+7

Razširitev do ravni 8.

ALT+SHIFT+8

Razširitev do ravni 9.

ALT+SHIFT+9

Razširitev vseh ravni.

ALT+SHIFT+0

Povečanje zamika za eno raven.

TAB

Pomanjšanje zamika za eno raven.

SHIFT+TAB

Razširitev strnjenega orisa.

ALT+SHIFT+znak PLUS (+)

Strnjenje razširjenega orisa.

ALT+SHIFT+znak MINUS (-)

Določanje nastavitev jezika

Opomba : Če želite spremeniti smer pisanja v zapiskih, v orodju Jezikovne možnosti sistema Microsoft Office 2010 najprej omogočite jezike od desne proti levi.

Dejanje

Tipke

Nastavitev smeri pisanja od leve proti desni.

CTRL+LEVI SHIFT

Nastavitev smeri pisanja od desne proti levi.

CTRL+DESNI SHIFT

Povečevanje zamika v besedilu od desne proti levi za eno raven.

TAB

Zmanjševanje zamika v besedilu od desne proti levi za eno raven.

SHIFT+TAB

Na vrh strani

Organiziranje in upravljanje zvezka

Delo s stranmi in stranskimi zapiski

Dejanje

Tipke

Omogočanje ali onemogočanje pogleda celotne strani.

F11

Odpiranje novega OneNotovega okna.

CTRL+M

Odpiranje majhnega OneNotovega okna, če želite ustvariti stranski zapisek.

CTRL+SHIFT+M

Razširjanje ali strnjevanje zavihkov skupine na strani.

CTRL+SHIFT+*

Tiskanje trenutne strani.

CTRL+P

Dodajanje nove strani na konec izbranega odseka.

CTRL+N

Povečevanje širine vrstice z zavihki strani.

CTRL+SHIFT+[

Zmanjševanje širine vrstice z zavihki strani.

CTRL+SHIFT+]

Ustvarjanje nove strani pod trenutnim zavihkom strani na isti ravni.

CTRL+ALT+N

Zmanjševanje ravni zamika trenutne oznake zavihka strani.

CTRL+ALT+[

Povečevanje ravni zamika trenutne oznake zavihka strani.

CTRL+ALT+]

Ustvarjanje nove podstrani pod trenutno stranjo.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Izbiranje vseh elementov.

Opomba : Če želite povečati obseg izbire, večkrat pritisnite CTRL+A.

CTRL+A

Izbira trenutne strani.

CTRL+SHIFT+A
Če je izbrana stran del skupine, pritisnite CTRL+A, če želite izbrati vse strani v skupini.

Premik izbranega zavihka strani navzgor.

ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR

Premika izbranega zavihka strani navzdol.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL

Premik mesta vstavljanja v naslov strani.

CTRL+SHIFT+T

Premik na prvo stran v trenutno vidnem nizu zavihkov strani.

ALT+PAGE UP

Premik na zadnjo stran trenutno vidnega niza zavihkov strani.

ALT+PAGE DOWN

Premik navzgor na trenutni strani.

PAGE UP

Premik navzdol na trenutni strani.

PUŠČICA DOL

Premik na vrh trenutne strani.

CTRL+HOME

Premik na dno trenutne strani.

CTRL+END

Premik na naslednji odstavek.

CTRL+PUŠČICA DOL

Premik na prejšnji odstavek.

CTRL+PUŠČICA GOR

Premik mesta vstavljanja navzgor na trenutni strani ali razširitev strani navzgor.

CTRL+ALT+PUŠČICA GOR

Premik mesta vstavljanja navzdol na trenutni strani ali razširitev strani navzdol.

CTRL+ALT+PUŠČICA DOL

Premik mesta vstavljanja v levo na trenutni strani ali razširitev strani na levo.

CTRL+ALT+PUŠČICA LEVO

Premik mesta vstavljanja v desno na trenutni strani ali razširitev strani na desno.

CTRL+ALT+PUŠČICA DESNO

Premik na naslednji vsebnik za zapiske.

ALT+PUŠČICA DOL

Premik na začetek vrstice.

HOME

Premik na konec vrstice.

END

Premik za en znak v levo.

PUŠČICA LEVO

Premik za en znak v desno.

PUŠČICA DESNO

Vračanje na zadnjo obiskano stran.

ALT+PUŠČICA LEVO

Premik naprej na naslednjo obiskano stran.

ALT+PUŠČICA DESNO

Povečava

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na številski tipkovnici)
–ALI–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Pomanjšava

ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na številski tipkovnici)
–ALI–
ALT+CTRL+SHIFT+VEZAJ

Shranjevanje sprememb.

Opomba : Ko se OneNote izvaja, se zapiski samodejno shranijo ob vsaki spremembi. Zapiskov ni treba shranjevati ročno.

CTRL+S

Delo z zvezki in odseki

Dejanje

Tipke

Ustvarjanje novega odseka.

CTRL+T

Odpiranje zvezka.

CTRL+O

Odpiranje odseka.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Premik na naslednji odsek.

CTRL+TAB

Premik na prejšnji odsek.

CTRL+SHIFT+TAB

Premik na naslednjo stran v odseku.

CTRL+PAGE DOWN

Premik na prejšnjo stran v odseku.

CTRL+PAGE UP

Premik na prvo stran v odseku.

ALT+HOME

Premik na zadnjo stran v odseku.

ALT+END

Premik na prvo stran v trenutno vidnem nizu zavihkov strani.

ALT+PAGE UP

Premik na zadnjo stran trenutno vidnega niza zavihkov strani.

ALT+PAGE DOWN

Premik ali kopiranje trenutne strani.

CTRL+ALT+M

Nastavitev fokusa na trenutni zavihek strani.

CTRL+ALT+G

Izbira trenutnega zavihka strani.

CTRL+SHFT+A

Nastavitev fokusa na trenutni zavihek odseka.

CTRL+SHIFT+G

Premik trenutnega odseka.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Preklop v drugi zvezek v vrstici za krmarjenje.

CTRL+G, nato s tipkama PUŠČICA DOL ali PUŠČICA GOR izberite drug zvezek in nato pritisnite tipko ENTER

Iskanje zapiskov

Dejanje

Tipke

Premik mesta vstavljanja v polje Iskanje, če želite iskati po vseh zvezkih.

CTRL+E

Predogled naslednjega rezultata med iskanjem po vseh zvezkih.

PUŠČICA DOL

Premik na izbrani rezultat in opustitev iskanja med iskanjem po vseh zvezkih.

ENTER

Sprememba obsega iskanja.

CTRL+E, TAB, PRESLEDNICA

Odpiranje podokna za rezultate iskanja.

ALT+O po iskanju

Iskanje le na trenutni strani.

Opomba : Med iskanjem povsod in iskanjem le na trenutni strani lahko kadarkoli preklopite tako, da pritisnete tipki CTRL+E ali CTRL+F.

CTRL+F

Premik na naslednji rezultat med iskanjem po trenutni strani.

ENTER ali F3

Premik na prejšnji rezultat med iskanjem po trenutni strani.

SHFT+F3

Opustitev iskanja in vrnitev na stran.

ESC

Na vrh strani

Skupna raba zapiskov

Skupna raba zapiskov z drugimi osebami

Dejanje

Tipke

Pošiljanje izbranih strani v e-poštnem sporočilu.

CTRL+SHIFT+E

Skupna raba zapiskov z drugimi programi

Dejanje

Tipke

Pošiljanje izbranih strani v e-poštnem sporočilu.

CTRL+SHIFT+E

Ustvarjanje Outlookovega opravila Danes iz trenutno izbranega zapiska.

CTRL+SHIFT+1

Ustvarjanje Outlookovega opravila Jutri iz trenutno izbranega zapiska.

CTRL+SHIFT+2

Ustvarjanje Outlookovega opravila Ta teden iz trenutno izbranega zapiska.

CTRL+SHIFT+3

Ustvarjanje Outlookovega opravila Naslednji teden iz trenutno izbranega zapiska.

CTRL+SHIFT+4

Ustvarjanje Outlookovega opravila Brez datuma iz trenutno izbranega zapiska.

CTRL+SHIFT+5

Odpiranje izbranih Outlookovih opravil.

CTRL+SHIFT+K

Označevanje izbranih Outlookovih opravil kot dokončana.

CTRL+SHIFT+9

Brisanje izbranih Outlookovih opravil.

CTRL+SHIFT+0

Sinhronizacija sprememb v trenutnem zvezku v skupni rabi.

SHIFT+F9

Sinhronizacija sprememb v vseh zvezkih v skupni rabi.

F9

Označevanje trenutne strani kot »Neprebrano«.

CTRL+Q

Na vrh strani

Zaščita zapiskov

Zaščita odsekov z geslom

Dejanje

Tipke

Zaklepanje odsekov, zaščitenih z geslom.

CTRL+ALT+L

Na vrh straniVam je bila informacija v pomoč?

Kako lahko to izboljšamo?

Kako lahko to izboljšamo?

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.