Bližnjice na tipkovnici za Microsoft Word

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tej temi pomoči, se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

Opombe : 

 • Ta članek ne obravnava prilagajanja bližnjic na tipkovnici ali ustvarjanja bližnjic za makre. Če želite več informacij, kliknite povezavo v razdelku Glejte tudi.

 • Če uporabljate Microsoft Word Starter, bodite pozorni na to, v izdaji Word Starter niso podprte vse funkcije na seznamu za Word. Če želite več informacij o funkcijah, ki so na voljo v programu Word Starter, glejte Podprte funkcije v programu Word Starter.

V tem članku

Iskanje in uporaba bližnjic na tipkovnici

Osnove sistema Microsoft Office

Krmarjenje po traku

Hiter pregled za Microsoft Word

Pregled funkcijskih tipk

Iskanje in uporaba bližnjic na tipkovnici

Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je dve ali več tipk treba pritisniti hkrati, so tipke v pomoči programa Microsoft Word 2010 ločene z znakom plus (+). Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je treba pritiskati eno tipko za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Razširjanje razdelkov s tipkovnico

 • Če želite razširiti vse razdelke tega članka, pritiskajte tipko TAB, dokler ne izberete možnosti Pokaži vse, nato pa pritisnite tipko ENTER. Če želite strniti razdelke, znova pritisnite tipko ENTER.

 • Če želite razširiti le en razdelek članka, pritiskajte tipko TAB, dokler ne izberete glave razdelka in znaka plus, nato pa pritisnite tipko ENTER. Če želite strniti razdelek, znova pritisnite tipko ENTER.

Iskanje po tem članku

Pomembno : Preden začnete iskati, pritiskajte tipko TAB, dokler ne izberete možnosti Pokaži vse, nato pa pritisnite tipko ENTER.

 1. Pritisnite CTRL+F.

  Odpre se pogovorno okno »Iskanje«, kazalec pa je že pripravljen, da vnesete poizvedbo.

 2. Vnesite besedilo v polje.

 3. Pritisnite tipko ENTER.

Tiskanje tega članka

Če želite natisniti to poglavje, pritiskajte tipko TAB, dokler ne izberete možnosti Pokaži vse, in nato pritisnite tipko ENTER ter tipki CTRL+P.

Na vrh strani

Osnove sistema Microsoft Office

Prikaz in uporaba oken

Dejanje

Pritisnite

Preklop na naslednje okno

ALT+TAB

Preklop na prejšnje okno

ALT+SHIFT+TAB

Zapiranje aktivnega okna

CTRL+W ali CTRL+F4

Obnovitev velikosti aktivnega okna po maksimiranju

ALT+F5

Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urnega kazalca). Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat.

F6

Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v nasprotni smeri urnega kazalca)

SHIFT+F6

Preklop na naslednje okno, ko je odprtih več oken

CTRL+F6

Preklop na prejšnje okno

CTRL+SHIFT+F6

Maksimiranje ali obnovitev izbranega okna

CTRL+F10

Kopiranje slike na zaslonu v odložišče

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izbranega okna v odložišče

ALT+PRINT SCREEN

Uporaba pogovornih oken

Dejanje

Pritisnite

Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti

TAB

Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti

SHIFT+TAB

Preklop na naslednji zavihek pogovornega okna

CTRL+TAB

Preklop na prejšnji zavihek pogovornega okna

CTRL+SHIFT+TAB

Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti

Puščične tipke

Izvajanje dejanja, določenega za izbrani gumb; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja

PRESLEDNICA

Izbiranje možnosti; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja

ALT+črka, ki je v možnosti podčrtana

Odpiranje izbranega spustnega seznama

ALT+puščica dol

Izbira možnosti na spustnem seznamu

Prva črka možnosti na spustnem seznamu

Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna

ESC

Zagon izbranega ukaza

ENTER

Uporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot mape.

Dejanje

Pritisnite

Pomik na začetek vnosa

HOME

Pomik na konec vnosa

END

Pomik en znak levo oziroma desno

puščica levo ali puščica desno

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Izbiranje ali preklic izbire enega znaka levo

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje ali preklic izbire enega znaka desno

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbiranje ali preklic izbire ene besede levo

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje ali preklic izbire ene besede desno

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbiranje od mesta vstavljanja do začetka vnosa

SHIFT+HOME

Izbiranje od mesta vstavljanja do konca vnosa

SHIFT+END

Uporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Dejanje

Pritisnite

Prikaz pogovornega okna Odpri

CTRL+F12 ali CTRL+O

Prikaz pogovornega okna Shrani kot

F12

Odpiranje izbrane mape ali datoteke

ENTER

Odpiranje nadrejene mape odprte mape

BACKSPACE

Brisanje izbrane mape ali datoteke

DELETE

Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer za mapo ali datoteko

SHIFT+F10

Pomikanje naprej po možnostih

TAB

Pomikanje nazaj po možnostih

SHIFT+TAB

Odpiranje seznama Išči v

F4 ali ALT+H

Razveljavljanje in ponovno uveljavljanje dejanj

Dejanje

Pritisnite

Preklic dejanja

ESC

Razveljavitev dejanja

CTRL+Z

Ponovna uveljavitev ali ponovitev dejanja

CTRL+Y

Dostop do in uporaba podoken opravil in galerij

Dejanje

Pritisnite

Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat.)

F6

Premik v podokno opravil, ko je meni aktiven. (Morda boste morali CTRL+TAB pritisniti večkrat.)

CTRL+TAB

Izbiranje naslednje ali prejšnje možnosti v podoknu opravil, ko je to aktivno

TAB ali SHIFT+TAB

Prikaz celotnega nabora ukazov v meniju podokna opravil

CTRL+PRESLEDNICA

Izvajanje dejanja, ki je dodeljeno določenemu gumbu.

preslednica ali ENTER

Odpiranje spustnega menija za izbran element galerije.

SHIFT+F10

Izbira prvega ali zadnjega elementa v galeriji

HOME ali END

Pomik gor ali dol po izbranem seznamu galerije

PAGE UP ali PAGE DOWN

Zapiranje podokna opravil

 1. Pritisnite tipko F6, da se premaknete v podokno opravil, če je treba.

 2. Pritisnite tipki CTRL+preslednica.

 3. S puščičnimi tipkami izberite Zapri in nato pritisnite ENTER.

Premikanje podokna opravil

 1. Pritisnite tipko F6, da se premaknete v podokno opravil, če je treba.

 2. Pritisnite tipki CTRL+preslednica.

 3. S puščičnimi tipkami izberite Premakni, nato pritisnite tipko ENTER.

 4. S puščičnimi tipkami se premaknite v podokno opravil, nato pritisnite tipko ENTER.

Spreminjanje velikosti podokna opravil

 1. Pritisnite tipko F6, da se premaknete v podokno opravil, če je treba.

 2. Pritisnite tipki CTRL+preslednica.

 3. S puščičnimi tipkami izberite Velikost, nato pritisnite tipko ENTER.

 4. S puščičnimi tipkami spremenite velikost podokna opravil, nato pritisnite tipko ENTER.

Dostop do razpoložljivih dejanj in njihova uporaba

Dejanje

Pritisnite

Prikaz priročnega menija za izbrani element.

SHIFT+F10

Prikaz menija ali sporočila za razpoložljivo dejanje ali gumb »Možnosti samopopravkov« Podoba gumba ali gumb »Možnosti lepljenja« Slika gumba . Če je prisotnih več dejanj, preklopite na naslednje dejanje in prikažite njegov meni ali sporočilo.

ALT+SHIFT+F10

Premikanje med možnostmi v meniju razpoložljivih dejanj

Puščične tipke

Izvedba dejanja za izbran element v meniju razpoložljivih dejanj

ENTER

Zapiranje menija razpoložljivih dejanj ali sporočila

ESC

Namigi

 • Zvočna obvestila lahko dobivate, kadar koli je na voljo dejanje (ta možnost ni na voljo v izdaji Word Starter). Če želite poslušati zvočne opomnike, potrebujete zvočno kartico. V računalniku morate prav tako imeti nameščen dodatek Microsoft Office Sounds.

 • Če imate dostop do interneta, lahko dodatek Microsoft Office Sounds prenesete s spletnega mesta Office.com. Ko namestite zvočne datoteke, naredite to:

  1. Če želite odpreti Wordove možnosti, pritisnite tipki ALT+F, T.

  2. Pritisnite A, če želite izbrati Dodatno, in nato pritisnite tipko TAB,da se premaknete do Dodatne možnosti za delom z Wordom.

  3. Dvakrat pritisnite kombinacijo tipk ALT+S, da se premaknete v potrditveno polje Zvočni signal kot povratna informacija, ki je v razdelku Splošno, in nato pritisnite preslednico.

  4. Pritiskajte TAB, da izberete V redu, in nato pritisnite ENTER.

   Opomba : Ko potrdite ali počistite potrditveno polje, nastavitev vpliva na vse Officeove programe, ki podpirajo zvok.

Na vrh strani

Krmarjenje po traku

Dostop do poljubnega ukaza samo z nekaj pritiski tipk

Tipke na tipkovnici omogočajo možnost hitre uporabe ukaza s pritiskom nekaj tipk ne glede na to, kje v programu ste. Do vsakega ukaza v programu Word 2010 je mogoč dostop s tipko na tipkovnici. Dva do pet pritiskov tipk zadošča za dostop do večine ukazov. Če želite uporabiti tipko na tipkovnici:

 1. Pritisnite tipko ALT.

  Namigi za tipke so prikazani nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu.

 2. Pritisnite črko, prikazano v namigu za tipko nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.

 3. Glede na črko, ki jo pritisnete, bodo morda prikazani dodatni namigi za tipke. Če je na primer zavihek Osnovno aktiven in pritisnete N, je prikazana kartica Vstavljanje skupaj z namigi za tipke za skupine na zavihku.

 4. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz.

  Opomba : Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite tipko ALT.

Sprememba fokusa tipkovnice brez uporabe miške

Druga možnost za uporabo tipkovnice za delo s programi na traku uporabniškega vmesnika Office je premikanje fokusa med zavihki in ukazi, dokler ne najdete funkcije, ki jo želite uporabiti. Tabela navaja nekaj možnosti za premikanje fokusa tipkovnice brez miške.

Dejanje

Pritisnite

Izbira aktivnega zavihka na traku in aktiviranje tipk na tipkovnici

ALT ali F10. Pritisnite katero koli od teh tipk znova, da se premaknete nazaj v dokument, nato pa prekličite tipke na tipkovnici.

Premik na drug zavihek na traku

F10, če želite izbrati aktiven zavihek, in nato puščica levo ali puščica desno.

Razširitev ali strnitev traku

CTRL+F1

Prikaz priročnega menija za izbrani element

SHIFT+F10

Premik fokusa in izbira vseh območij okna:

 • aktivni zavihek na traku

 • poljubna odprta podokna opravil

 • vrstica stanja na dnu okna

 • dokument

F6

Premik fokusa na vsak ukaz na traku naprej oziroma nazaj

TAB ali SHIFT+TAB

Premik dol, gor, levo ali desno med elementi na traku

puščica dol, puščica gor, puščica levo ali puščica desno

Aktiviranje izbranega ukaza ali kontrolnika na traku

preslednica ali ENTER

Odpiranje izbranega menija ali galerije na traku

preslednica ali ENTER

Aktiviranje ukaza ali kontrolnika na traku za spreminjanje vrednosti

ENTER

Zaključek spreminjanja vrednosti v kontrolniku na traku in premik fokusa nazaj na dokument

ENTER

Pridobitev pomoči za izbran ukaz ali kontrolnik na traku. (Če z izbranim ukazom ni povezana nobena tema pomoči, se prikaže splošna tema pomoči za program.)

F1

Na vrh strani

Hiter pregled za Microsoft Word

Pogosta opravila v Microsoft Wordu

Dejanje

Pritisnite

Ustvarjanje nedeljivega presledka

CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA

Ustvarjanje nedeljivega vezaja

CTRL+SHIFT+VEZAJ

Krepko oblikovanje pisave

CTRL+B

Ležeče oblikovanje pisave

CTRL+I

Podčrtano oblikovanje pisave

CTRL+U

Zmanjšanje velikosti pisave za eno vrednost

CTRL+SHIFT+<

Povečanje velikosti pisave za eno vrednost

CTRL+SHIFT+>

Zmanjšanje velikost pisave za eno točko

CTRL+[

Povečanje velikosti pisave za eno točko

CTRL+]

Odstranjevanje oblikovanja odstavka ali znaka

CTRL+PRESLEDNICA

Kopiranje izbranega besedila ali predmeta

CTRL+C

Izrezovanje izbranega besedila ali predmeta

CTRL+X

Lepljenje besedila ali predmeta

CTRL+V

Posebno lepljenje

CTRL+ALT+V

Le lepljenje oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Razveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Z

Vnovična uveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Y

Odpiranje pogovornega okna Štetje besed

CTRL+SHIFT+G

Delo z dokumenti in spletnimi stranmi

Ustvarjanje, ogled in shranjevane dokumentov

Dejanje

Pritisnite

Ustvarjanje novega dokumenta

CTRL+N

Odpiranje dokumenta

CTRL+O

Zapiranje dokumenta

CTRL+W

Razdelitev okna dokumenta

ALT+CTRL+S

Odstranitev razdelitve okna dokumenta

ALT+SHIFT+C ali ALT+CTRL+S

Shranjevanje dokumenta

CTRL+S

Iskanje in zamenjava besedila ter brskanje po besedilu

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje podokna opravil Krmarjenje (če želite preiskati dokument)

CTRL+F

Ponovitev iskanja (po zaprtju okna Najdi in zamenjaj)

ALT+CTRL+Y

Zamenjava besedila, določenega oblikovanja in posebnih elementov

CTRL+H

Premik na stran, zaznamek, sprotno opombo, tabelo, pripombo, grafiko ali drugo mesto

CTRL+G

Preklop med zadnjimi štirimi mesti, ki ste jih uredili

ALT+CTRL+Z

Odpiranje seznama možnosti za brskanje. Pritisnite puščične tipke za izbiro možnosti, nato pa pritisnite tipko ENTER za brskanje po dokumentu z uporabo izbrane možnosti.

ALT+CTRL+HOME

Premik na prejšnji predmet brskanja (nastavi možnosti brskanja)

CTRL+PAGE UP

Premik na naslednji predmet brskanja (nastavi možnosti brskanja)

CTRL+PAGE DOWN

Preklapljanje v drug pogled

Dejanje

Pritisnite

Preklop v pogled postavitve tiskanja

ALT+CTRL+P

Preklop v orisni pogled

ALT+CTRL+O

Preklop v pogled osnutka

ALT+CTRL+N

Orisni pogled

Dejanje

Pritisnite

Povišanje odstavka

ALT+SHIFT+puščica levo

Ponižanje odstavka

ALT+SHIFT+puščica desno

Ponižanje v telo besedila

CTRL+SHIFT+N

Premik izbranega odstavka navzgor

ALT+SHIFT+puščica gor

Premik izbranega odstavka navzdol

ALT+SHIFT+puščica dol

Razširitev besedila pod naslovom

ALT+SHIFT+znak plus

Strnenje besedila pod naslovom

ALT+SHIFT+znak minus

Razširitev ali strnenje celotnega besedila ali naslovov

ALT+SHIFT+A

Skritje ali prikaz oblikovanja znakov

Poševnica (/) na številski tipkovnici

Prikaz prve vrstice telesa besedila ali celotnega telesa besedila

ALT+SHIFT+L

Prikaz vseh naslovov s slogom »Naslov 1«

ALT+SHIFT+1

Prikaz vseh naslovov do sloga »Naslov n«

ALT+SHIFT+n

Vstavljanje tabulatorja

CTRL+TAB

Tiskanje in predogled dokumentov

Dejanje

Pritisnite

Tiskanje dokumenta

CTRL+P

Preklop v predogled tiskanja

ALT+CTRL+I

Premik po strani za predogled, ko je povečana

Puščične tipke

Premikanje za eno stran predogleda, ko je pomanjšana

PAGE UP ali PAGE DOWN

Premik na prvo stran predogleda, ko je pomanjšana

CTRL+HOME

Premik na zadnjo stran predogleda, ko je pomanjšana

CTRL+END

Pregledovanje dokumentov

Dejanje

Pritisnite

Vstavljanje pripombe

ALT+CTRL+M

Vklop ali izklop sledenja sprememb

CTRL+SHIFT+E

Zaprtje podokna za pregledovanje, če je odprto

ALT+SHIFT+C

Celozaslonski način za branje

Opomba : Nekateri čitalniki zaslona morda niso združljivi s celozaslonskim načinom za branje.

Dejanje

Pritisnite

Premik na začetek dokumenta

HOME

Premik na konec dokumenta

END

Premik na stran n

n, ENTER

Izhod iz pogleda bralne postavitve

ESC

Sklici, sprotne opombe in končne opombe

Dejanje

Pritisnite

Označevanje vnosa v kazalu

ALT+SHIFT+O

Označevanje vnosa v kazalu virov (citat)

ALT+SHIFT+I

Označevanje vnosa v stvarnem kazalu

ALT+SHIFT+X

Vstavljanje sprotne opombe

ALT+CTRL+F

Vstavljanje končne opombe

ALT+CTRL+D

Delo s spletnimi stranmi

Dejanje

Pritisnite

Vstavljanje hiperpovezave

CTRL+K

Premik za eno stran nazaj

ALT+puščica levo

Premik za eno stran naprej

ALT+puščica desno

Osveževanje

F9

Urejanje in premikanje besedila in grafike

Brisanje besedila in grafike

Dejanje

Pritisnite

Brisanje enega znaka v levo

BACKSPACE

Brisanje ene besede v levo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje enega znaka v desno

DELETE

Brisanje ene besede v desno

CTRL+DELETE

Izrezovanje izbranega besedila v Officeovo odložišče

CTRL+X

Razveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Z

Izrezovanje v konico

CTRL+F3

Kopiranje in premikanje besedila in grafike

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje Officeovega odložišča

Pritisnite ALT+H in se premaknite na zavihek Osnovno in nato pritisnite F,O

Kopiranje označenega besedila ali grafike v Officeovo odložišče

CTRL+C

Izrezovanje označenega besedila ali grafike v Officeovo odložišče

CTRL+X

Lepljenje najnovejšega dodatka ali prilepljenega elementa iz Officeovega odložišča

CTRL+V

En premik besedila ali grafike

F2 (nato premaknite kazalec in pritisnite ENTER)

Eno kopiranje besedila ali grafike

SHIFT+F2 (nato premaknite kazalec in pritisnite ENTER)

Odpiranje pogovornega okna Ustvari nov gradnik, ko je besedilo ali predmet izbran

ALT+F3

Prikazovanje priročnega menija, povezanega z gradnikom, ko je ta izbran – na primer grafika SmartArt 

SHIFT+F10

Izrezovanje v konico

CTRL+F3

Lepljenje vsebine konice

CTRL+SHIFT+F3

Kopiranje glave ali noge, ki je bila uporabljena v prejšnjem odseku dokumenta

ALT+SHIFT+R

Vstavljanje posebnih znakov

Element za vstavljanje

Pritisnite

Polje

CTRL+F9

Prelom vrstice

SHIFT+ENTER

Prelom strani

CTRL+ENTER

Prelom stolpca

CTRL+SHIFT+ENTER

Dolgi pomišljaj

ALT+CTRL+znak minus

Pomišljaj

CTRL+znak minus

Izbirni vezaj

CTRL+vezaj

Nedeljiv vezaj

CTRL+SHIFT+VEZAJ

Nedeljiv presledek

CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA

Simbol za Copyright

ALT+CTRL+C

Simbol za registrirano blagovno znamko (Registered trademark)

ALT+CTRL+R

Simbol za blagovno znamko (Trademark)

ALT+CTRL+T

Tri pike (...)

ALT+CTRL+pika

Enojni začetni narekovaj

CTRL+`(enojni narekovaj), `(enojni narekovaj)

Enojni končni narekovaj

CTRL+' (enojni narekovaj), ' (enojni narekovaj)

Dvojni začetni narekovaj

CTRL+` (enojni narekovaj), SHIFT+' (enojni narekovaj)

Dvojni končni narekovaj

CTRL+' (enojni narekovaj), SHIFT+' (enojni narekovaj)

Vnos samobesedila

ENTER (po vnosu prvih nekaj znakov imena samobesedila in ko se pojavi zaslonski namig)

Vstavljanje znakov z uporabo kod znakov

Dejanje

Pritisnite

Vstavljanje znaka Unicode za določeno kodo znaka Unicode (šestnajstiško). Če želite na primer vstaviti valutni simbol za evro ( valutni simbol za evro ), vnesite 20AC in nato držite ALT in pritisnite X.

Koda znaka, ALT+X

Iskanje kode znaka Unicode za izbrani znak

ALT+X

Vstavljanje znaka ANSI za navedeno kodo znaka ANSI (desetiško). Če želite na primer vstaviti valutni simbol za evro, držite ALT in na številski tipkovnici pritisnite 0128.

ALT+koda znaka (z numerično tipkovnico)

Označevanje besedila in grafike

Besedilo označite tako, da zadržite tipko SHIFT in uporabite puščične tipke in premaknete kazalec.

Razširjanje izbora

Dejanje

Pritisnite

Vklop razširjenega načina

F8

Izbira najbližjega znaka

F8, nato pritisnite puščico levo ali puščico desno

Povečanje velikosti izbire

F8 (enkrat za izbiro besede, dvakrat za izbiro stavka in tako dalje)

Zmanjšanje velikosti izbire

SHIFT+F8

Izklop razširjenega načina

ESC

Razširitev izbora za en znak v desno

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Razširitev izbora za en znak v levo

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Razširitev izbora do konca besede

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Razširitev izbora do začetka besede

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Razširitev izbora do konca vrstice

SHIFT+END

Razširitev izbora do začetka vrstice

SHIFT+HOME

Razširitev izbora za eno vrstico navzdol

SHIFT+PUŠČICA DOL

Razširitev izbora za eno vrstico navzgor

SHIFT+PUŠČICA GOR

Razširitev izbora do konca odstavka

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DOL

Razširitev izbora do začetka odstavka

CTRL+SHIFT+PUŠČICA GOR

Razširitev izbora za en zaslon navzdol

SHIFT+PAGE DOWN

Razširitev izbora za en zaslon navzgor

SHIFT+PAGE UP

Razširitev izbora do začetka dokumenta

CTRL+SHIFT+HOME

Razširitev izbora do konca dokumenta

CTRL+SHIFT+END

Razširitev izbora do konca okna

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Razširitev izbora na celoten dokument

CTRL+A

Izbira navpičnega bloka besedila

CTRL+SHIFT+F8, nato uporabite puščične tipke; pritisnite ESC, da prekličete izbirni način

Razširitev izbora do določenega mesta v dokumentu

F8+puščične tipke; pritisnite ESC za prekinitev izbirnega načina

Izbiranje besedila in grafike v tabeli

Dejanje

Pritisnite

Izbiranje vsebine naslednje celice

TAB

Izbiranje vsebine prejšnje celice

SHIFT+TAB

Razširitev izbire na sosednje celice

Med držanjem tipke SHIFT pritiskajte puščično tipko

Izbiranje stolpca

S puščičnimi tipkami se premaknite v celico na vrhu ali dnu stolpca in nato naredite nekaj od tega:

 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE DOWN, če želite izbrati stolpec od vrha do dna.

 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE UP, če želite izbrati stolpec od dna do vrha.

Razširitev izbire (ali bloka)

CTRL+SHIFT+F8, nato uporabite puščične tipke; pritisnite ESC, da prekličete izbirni način

Izbiranje celotne tabele

ALT+5 na številski tipkovnici (z izklopljeno tipko NUM LOCK)

Premikanje po dokumentu

Premik

Pritisnite

En znak v levo

puščica levo

En znak v desno

puščica desno

Ena beseda v levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Ena beseda v desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

En odstavek navzgor

CTRL+PUŠČICA GOR

En odstavek navzdol

CTRL+PUŠČICA DOL

Ena celica v levo (v tabeli)

SHIFT+TAB

Ena celica v desno (v tabeli)

TAB

Ena vrstica navzgor

puščica gor

Ena vrstica navzdol

puščica dol

Na konec vrstice

END

Na začetek vrstice

HOME

Na vrh okna

ALT+CTRL+PAGE UP

Na dno okna

ALT+CTRL+PAGE DOWN

En zaslon navzgor (drsenje)

PAGE UP

En zaslon navzdol (drsenje)

PAGE DOWN

Na vrh naslednje strani

CTRL+PAGE DOWN

Na vrh prejšnje strani

CTRL+PAGE UP

Na konec dokumenta

CTRL+END

Na začetek dokumenta

CTRL+HOME

Na prejšnji popravek

SHIFT+F5

Na mesto, kjer ste delali, ko ste dokument nazadnje zapli (po odpiranju dokumenta)

SHIFT+F5

Premikanje po tabeli

Premik

Pritisnite

Na naslednjo celico v vrstici

TAB

Na prejšnjo celico v vrstici

SHIFT+TAB

Na prvo celico v vrstici

ALT+HOME

Na zadnjo celico v vrstici

ALT+END

Na prvo celico v stolpcu

ALT+PAGE UP

Na zadnjo celico v stolpcu

ALT+PAGE DOWN

Na prejšnjo vrstico

puščica gor

Na naslednjo vrstico

puščica dol

Vrstica navzgor

ALT+SHIFT+puščica gor

Vrstica navzdol

ALT+SHIFT+puščica dol

Vstavljanje odstavkov in tabulatorjev v tabelo

Element za vstavljanje

Pritisnite

Novi odstavki v celici

ENTER

Tabulator v celici

CTRL+TAB

Uporaba načina prepisovanja

Če želite spremeniti nastavitve prepisovanja, tako da lahko dostopate do prepisovalnega načina s tipko INSERT, naredite to:

 1. Pritisnite ALT+F, T, da odprete Wordove možnosti.

 2. Pritisnite A, da izberete DODATNO, in nato pritisnite TAB.

 3. Pritisnite ALT+O, da se premaknete na potrditveno polje Uporabi tipko Insert za prepisovalni način.

 4. Če želite potrditi polje, pritisnite preslednico in nato še tipko ENTER.

Če želite vklopiti ali izklopiti prepisovalni način, pritisnite tipko INSERT.

Oblikovanje znakov in odstavkov

Kopiranje oblikovanja

Dejanje

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja iz besedila

CTRL+SHIFT+C

Uporaba kopiranega oblikovanja v besedilu

CTRL+SHIFT+V

Spreminjanje pisave ali spreminjanje velikosti pisave

Opomba : Te bližnjice na tipkovnici ne delujejo v celozaslonskem načinu za branje.

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje pisave

CTRL+SHIFT+F

Povečanje velikosti pisave

CTRL+SHIFT+>

Zmanjšanje velikosti pisave

CTRL+SHIFT+<

Povečanje velikosti pisave za eno točko

CTRL+]

Zmanjšanje velikosti pisave za eno točko

CTRL+[

Uporaba oblik znakov

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje oblikovanja znakov

CTRL+D

Spreminjanje črk v velike tiskane ali male tiskane

SHIFT+F3

Oblikovanje vseh črk kot velikih tiskanih

CTRL+SHIFT+A

Krepko oblikovanje

CTRL+B

Podčrtano oblikovanje

CTRL+U

Podčrtavanje besed, ne pa tudi presledkov

CTRL+SHIFT+W

Dvojno podčrtanje besedila

CTRL+SHIFT+D

Uporaba oblikovanja skritega besedila

CTRL+SHIFT+H

Ležeče oblikovanje

CTRL+I

Oblikovanje črk kot malih tiskanih

CTRL+SHIFT+K

Uporaba podpisanega oblikovanja (samodejni razmiki)

CTRL+enačaj

Uporaba nadpisanega oblikovanja (samodejni razmiki)

CTRL+SHIFT+znak plus

Odstranitev ročnega oblikovanja znakov

CTRL+PRESLEDNICA

Spreminjanje izbora v pisavo Simbol

CTRL+SHIFT+Q

Ogled in kopiranje besedilnih oblik

Dejanje

Pritisnite

Prikaz nenatisljivih znakov.

CTRL+SHIFT+* (zvezdica na številski tipkovnici ne deluje)

Pregledovanje oblikovanja besedila

SHIFT+F1 (nato kliknite besedilo z oblikovanjem, ki ga želite pregledati)

Kopiranje oblikovanja

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Nastavljanje razmika med vrsticami

Dejanje

Pritisnite

Enojni razmik med vrsticami

CTRL+1

Dvojni razmik med vrsticami

CTRL+2

Nastavitev razmika na 1,5 vrstice

CTRL+5

Dodajanje ali odstranjevanje razmika ene vrstice pred odstavkom

CTRL+0 (ničla)

Poravnava odstavkov

Dejanje

Pritisnite

Preklop odstavka med sredinsko poravnavo in levo poravnavo

CTRL+E

Preklop odstavka med obojestransko poravnavo in levo poravnavo

CTRL+J

Preklop odstavka med desno in levo poravnavo

CTRL+R

Leva poravnava odstavka

CTRL+L

Zamikanje odstavka z leve

CTRL+M

Odstranjevanje zamika odstavka z leve

CTRL+SHIFT+M

Ustvarjanje visečega zamika

CTRL+T

Zmanjšanje visečega zamika

CTRL+SHIFT+T

Odstranitev oblikovanja odstavka

CTRL+Q

Uporaba slogov za odstavke

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje podokna opravil Uporabi sloge

CTRL+SHIFT+S

Odpiranje podokna opravil Slogi

ALT+CTRL+SHIFT+S

Zagon samooblikovanja

ALT+CTRL+K

Uporaba navadnega sloga

CTRL+SHIFT+N

Uporaba sloga »Naslov 1«

ALT+CTRL+1

Uporaba sloga »Naslov 2«

ALT+CTRL+2

Uporaba sloga »Naslov 3«

ALT+CTRL+3

Zapiranje podokna opravil »Slogi«

 1. Če podokno opravil Slogi ni izbrano, pritisnite F6 in ga označite.

 2. Pritisnite tipki CTRL+preslednica.

 3. S puščičnimi tipkami izberite Zapri in nato pritisnite ENTER.

Vstavljanje in urejanje predmetov

Vstavljanje predmeta

 1. Pritisnite ALT, N, J in nato J, da odprete pogovorno okno Predmet.

 2. Naredite nekaj od tega.

  • Pritisnite puščico dol, da izberete vrsto predmeta, in nato pritisnite ENTER, da ustvarite predmet.

  • Če želite preklopiti na zavihek Ustvari iz datoteke, pritisnite tipki CTRL+TAB; nato pritisnite TAB in vnesite ime datoteke s predmetom, ki ga želite vstaviti, ali poiščite datoteko.

Urejanje predmeta

 1. Ko je kazalec postavljen levo od predmeta v dokumentu, označite predmet tako, da pritisnete SHIFT+puščica desno.

 2. Pritisnite SHIFT+F10.

 3. Če se želite pomakniti do predmeta Ime predmeta, pritisnite tipko TAB in nato dvakrat pritisnite tipko ENTER.

Vstavljanje grafike SmartArt

 1. Pritisnite in spustite ALT, N in nato M in izberite SmartArt.

 2. S puščičnimi tipkami izberite vrsto želene grafike.

 3. Pritisnite TAB in nato puščične tipke, da izberete grafiko, ki jo želite vstaviti.

 4. Pritisnite tipko ENTER.

Vstavljanje sloga WordArt

 1. Pritisnite in spustite ALT, N in nato W, da izberete WordArt.

 2. S puščičnimi tipkami izberite želeni slog WordArta in pritisnite ENTER.

 3. Vnesite želeno besedilo.

 4. Če želite izbrati predmet WordArt, pritisnite tipko ESC, nato s puščičnimi tipkami premaknite predmet.

 5. Če se želite vrniti v dokument, znova pritisnite tipko ESC.

Spajanje dokumentov in polj

Izvajanje spajanja dokumentov

Opomba : Če želite uporabiti spodnje bližnjice na tipkovnici, morate biti na zavihku Pošiljanje.

Dejanje

Pritisnite

Predogled spajanja dokumentov

ALT+SHIFT+K

Spajanje dokumenta

ALT+SHIFT+N

Tiskanje spojenega dokumenta

ALT+SHIFT+M

Urejanje podatkovnega dokumenta za spajanje dokumentov

ALT+SHIFT+E

Vstavljanje polja za spajanje

ALT+SHIFT+F

Delo s polji

Dejanje

Pritisnite

Vstavljanje polja DATE

ALT+SHIFT+D

Vstavljanje polja LISTNUM

ALT+CTRL+L

Vstavljanje polja PAGE

ALT+SHIFT+P

Vstavljanje polja TIME

ALT+SHIFT+T

Vstavljanje praznega polja

CTRL+F9

Posodobitev povezanih informacij v Microsoft Wordovem izvornem dokumentu

CTRL+SHIFT+F7

Posodabljanje označenih polj

F9

Odstranjevanje povezave iz polja

CTRL+SHIFT+F9

Preklop med izbrano kodo polja in njenim rezultatom

SHIFT+F9

Preklop med vsemi kodami polja in njihovimi rezultati

ALT+F9

Zagon GOTOBUTTON ali MACROBUTTON iz polja, ki prikazuje rezultate polj

ALT+SHIFT+F9

Premik na naslednje polje

F11

Premik na prejšnje polje

SHIFT+F11

Zaklep polja

CTRL+F11

Odklep polja

CTRL+SHIFT+F11

Jezikovna vrstica

Prepoznavanje rokopisa

Dejanje

Pritisnite

Preklapljanje med jeziki ali postavitvami tipkovnice

Left ALT+SHIFT

Prikaz seznama alternativ popravkov

Slika gumba +C

Vklop ali izklop rokopisa

Slika gumba +H

Vklop ali izklop urejevalnika z vnosno metodo za japonščino (IME) na tipkovnici s 101 tipko

ALT+~

Vklop ali izklop korejskega IME-ja na tipkovnici s 101 tipko

Desni ALT

Vklop ali izklop kitajskega IME-ja na tipkovnici s 101 tipko

CTRL+PRESLEDNICA

Namigi

 • Kombinacijo tipk za preklapljanje med jeziki ali postavitvami tipkovnic lahko izberete v pogovornem oknu Dodatne nastavitve tipk. Če želite odpreti pogovorno okno Dodatne nastavitve tipk, z desno tipko miške kliknite vrstico Jezik, nato pa kliknite Nastavitve. V razdelku Lastnosti kliknite Nastavitve tipk.

 • Tipka z logotipom sistema Windows Slika gumba je pri večini tipkovnic na voljo v spodnji vrstici tipk.

Na vrh strani

Pregled funkcijskih tipk

Funkcijske tipke

Dejanje

Pritisnite

Pridobivanje pomoči ali obisk spletnega mesta Office.com.

F1

Premikanje besedila ali grafike

F2

Ponovitev zadnjega dejanja

F4

Izbiranje ukaza Pojdi na (zavihek Osnovno)

F5

Premik v naslednje podokno ali okvir

F6

Izbiranje ukaza Črkovanje (zavihek Pregled)

F7

Razširjanje izbora

F8

Posodobitev označenih polj

F9

Prikaz namigov za tipke

F10

Premik na naslednje polje

F11

Izbiranje ukaza Shrani kot

F12

SHIFT+funkcijska tipka

Dejanje

Pritisnite

Zagon kontekstne pomoči ali razkrivanje oblikovanja

SHIFT+F1

Kopiranje besedila

SHIFT+F2

Spreminjanje črk v velike tiskane ali male tiskane

SHIFT+F3

Ponovitev dejanja Najdi ali Pojdi na

SHIFT+F4

Premikanje na zadnjo spremembo

SHIFT+F5

Premik na prejšnje podokno ali okvir (po pritisku tipke F6)

SHIFT+F6

Izbiranje ukaza Slovar sopomenk (zavihek Pregled, skupina Preverjanje)

SHIFT+F7

Zmanjšanje velikosti izbire

SHIFT+F8

Preklop med kodo polja in njenim rezultatom

SHIFT+F9

Prikaz priročnega menija

SHIFT+F10

Premik na prejšnje polje

SHIFT+F11

Izbiranje ukaza Shrani

SHIFT+F12

CTRL+funkcijska tipka

Dejanje

Pritisnite

Razširitev ali strnitev traku

CTRL+F1

Izbiranje ukaza Predogled tiskanja

CTRL+F2

Izrezovanje v konico

CTRL+F3

Zapiranje okna

CTRL+F4

Premik v naslednje okno

CTRL+F6

Vstavljanje praznega polja

CTRL+F9

Maksimiranje okna dokumenta

CTRL+F10

Zaklepanje polja

CTRL+F11

Izbiranje ukaza Odpri

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkcijska tipka

Dejanje

Pritisnite

Vstavljanje vsebine konice

CTRL+SHIFT+F3

Urejanje zaznamka

CTRL+SHIFT+F5

Premik na prejšnje okno

CTRL+SHIFT+F6

Posodobitev povezanih informacij v izvornem dokumentu programa Word 2010

CTRL+SHIFT+F7

Razširitev izbire ali bloka

CTRL+SHIFT+F8 in nato pritisnite puščično tipko

Odstranjevanje povezave iz polja

CTRL+SHIFT+F9

Odklep polja

CTRL+SHIFT+F11

Izbiranje ukaza Natisni

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkcijska tipka

Dejanje

Pritisnite

Premik na naslednje polje

ALT+F1

Ustvarjanje novega gradnika

ALT+F3

Izhod iz programa Word 2010.

ALT+F4

Obnovitev velikosti okna programa

ALT+F5

Premik iz odprtega pogovornega okna nazaj v dokument; velja za pogovorna okna, ki podpirajo to vedenje

ALT+F6

Iskanje naslednje pravopisne ali slovnične napake

ALT+F7

Zagon makra

ALT+F8

Preklop med vsemi kodami polja in njihovimi rezultati

ALT+F9

Prikaz podokna opravil Izbira in vidljivost

ALT+F10

Prikaz Microsoft Visual Basicove kode

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkcijska tipka

Dejanje

Pritisnite

Premik na prejšnje polje

ALT+SHIFT+F1

Izbiranje ukaza Shrani

ALT+SHIFT+F2

Prikaz podokna opravil Raziskovanje

ALT+SHIFT+F7

Zagon GOTOBUTTON ali MACROBUTTON iz polja, ki prikazuje rezultate polj

ALT+SHIFT+F9

Prikaz menija ali sporočila za razpoložljivo dejanje

ALT+SHIFT+F10

Izbiranje gumba Kazalo vsebine v vsebniku »Kazalo vsebine«, če je ta vsebnik aktiven

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+funkcijska tipka

Dejanje

Pritisnite

Prikaz informacij Microsoft System Information

CTRL+ALT+F1

Izbiranje ukaza Odpri

CTRL+ALT+F2

Na vrh strani

Daj v skupno rabo Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×