Bližnjice na tipkovnici za Microsoft Outlook 2013 in 2016

S programom Outlook 2016 lahko upravljate e-pošto, nastavite in dodelite opravila, načrtujete sestanke in še več – vse z bližnjicami na tipkovnici. Bližnjice na tipkovnici v tem članku se nanašajo na ameriško postavitev tipkovnice. Tipke za druge postavitve tipkovnic se morda ne bodo povsem ujemale s tipkami na ameriški tipkovnici.

Opombe

  • Outlook ne vključuje možnosti za spreminjanje ali prilagajanje bližnjic na tipkovnici. Nadomestne možnosti poiščite v članku na spletnem mestu TechCenter.

  • Če bližnjica vključuje istočasni pritisk dveh ali več tipk, so tipke v tej temi ločene z znakom plus (+). Če morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

  • V tej temi je predvideno, da so uporabniki aplikacije JAWS izklopili funkcijo navideznega menija na traku.

V tej temi

Najpogosteje uporabljene bližnjice

Če želite

Pritisnite

Zapiranje

Tipka Escape ali Enter

Premik na zavihek Osnovno

Alt + H

Novo sporočilo

Alt + H, N, 1

Pošiljanje

Alt + S

Vstavljanje datoteke

Alt + N, A, F

Nov element (v pogledu Opravilo)

Alt + H, N, 1

Delete

Brisanje (ko je izbrano sporočilo, opravilo ali srečanja)

Iskanje

Ctrl + E Alt + H, R, P

Odgovori

Alt + H, R, P

Posreduj

Alt + H, F, W

Odgovori vsem

Alt + H, R, A

Copiraj

Ctrl+C ali Ctrl+Insert

Opomba : Ctrl+Insert ni na voljo v podoknu za branje.

Pošiljanje/prejemanje

Alt + S, S

Premik na koledar

Ctrl + 2

Ustvarjanje sestanka

Ctrl + Shift + A

Premikanje v mapo

ALT + H, M, V, izberite mapo s seznama

Priloga Shrani kot

ALT + JA, A, S

Osnovno krmarjenje

Če želite

Pritisnite

Preklop na pogled Pošta

Ctrl + 1

Preklop na pogled Koledar

Ctrl + 2

Preklop na pogled Stiki

Ctrl + 3

Preklop na pogled Opravilo

Ctrl + 4

Preklop na Opombe

Ctrl + 5

Preklop na seznam Mapa v podoknu Mapa

Ctrl + 6

Preklop na Bližnjice

Ctrl + 7

Preklop na naslednje odprto sporočilo

Ctrl + pika

Preklop na prejšnje odprto sporočilo

Ctrl + vejica

Premikanje med podoknom Mapa, glavnim Outlookovim oknom, podoknom za branje in vrstico z zadolžitvami

Ctrl+Shift+Tab ali Shift+Tab

Premikanje med Outlookovim oknom, manjšimi podokni v podoknu Mapa, podoknom za branje in razdelki v vrstici z zadolžitvami

Tabulatorka

Premikanje med Outlookovim oknom, manjšimi podokni v podoknu Mapa, podoknom za branje in razdelki v vrstici z zadolžitvami ter prikaz tipk za dostop na Outlookovem traku

F6

Premikanje po vrsticah glave sporočila v podoknu Mapa ali v odprtem sporočilu

Ctrl + Tab

Premikanje po podoknu Mapa

Puščične tipke

Premik v drugo mapo

Ctrl + Y

Premik v polje za iskanje

F3 ali Ctrl+E

V podoknu za branje premik na prejšnje sporočilo

Alt+puščica gor, Ctrl+vejica ali Alt+Page Up

V podoknu za branje premik navzdol po straneh

Preslednica

V podoknu za branje premik navzgor po straneh

Shift + preslednica

Strne ali razširi skupino na seznamu e-poštnih sporočil.

Leva puščična tipka ali desna puščična tipka

Vrnitev v prejšnji pogled v glavnem Outlookovem oknu

Alt+B ali Alt+puščica levo

Premik na naslednji pogled v glavnem Outlookovem oknu

Alt+puščica desno

Izbira informacijske vrstice in prikaz menija ukazov, če je ta na voljo.

Ctrl + Shift + W

Iskanje

Če želite

Pritisnite

Iskanje sporočila ali drugega elementa

Ctrl + E

Brisanje rezultatov iskanja

Esc

Razširitev iskanje tako, da vključuje vse elemente pošte, vse elemente koledarja ali vse elemente stikov, odvisno od modula, ki ga uporabljate.

Ctrl + Alt + A

Uporaba možnosti Napredno iskanje

Ctrl + Shift + F

Ustvarjanje iskalne mape

Ctrl + Shift + P

Iskanje besedila v odprtem elementu

F4

Iskanje in zamenjava besedila, simbolov ali nekaterih ukazov oblikovanja v podoknu za branje ali v odprtem elementu

Ctrl + H

Razširitev iskanje tako, da vključuje elemente iz trenutne mape

Ctrl + Alt + K

Razširitev iskanja, da vključuje podmape Ctrl + Alt + Z Zastavice

Ctrl + Alt + Z

Zastavice

Če želite

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Označi z zastavico z navodili za nadaljnje delo za dodelitev zastavice

Ctrl + Shift + G

Kategorije barv

Če želite

Pritisnite

Brisanje izbrane kategorije s seznama v pogovornem oknu Kategorije barv

Alt + D

Ustvarjanje elementa ali datoteke

Če želite

Pritisnite

Ustvarjanje sestanka

Ctrl + Shift + A

Ustvarjanje stika

Ctrl + Shift + C

Ustvarjanje skupine stikov

Ctrl + Shift + L

Ustvarjanje faksa

Ctrl + Shift + X

Ustvarjanje mape

Ctrl + Shift + E

Ustvarjanje povabila na srečanje

Ctrl + Shift + Q

Ustvarjanje sporočila

Ctrl + Shift + M

Ustvarite opombo

Ctrl + Shift + N

Ustvarjanje Officeovega dokumenta

Ctrl + Shift + H

Objava v izbrani mapi

Ctrl + Shift + S

Objava odgovora v izbrani mapi

Ctrl + T

Ustvarjanje iskalne mape

Ctrl + Shift + P

Ustvarite opravilo

Ctrl + Shift + K

Ukazi v večini pogledov

Če želite

Pritisnite

Shranjevanje (razen v pogledu Opravila).

Ctrl+S ali Shift+F12

Shranjevanje in zapiranje (razen v pogledu Pošta)

Alt + S

Shrani kot (samo v pogledu pošte)

F12

Razveljavi

Ctrl+Z ali Alt+Backspace

Brisanje elementa

Ctrl + D

Tiskanje

Ctrl + P

Kopiranje elementa

Ctrl + Shift + Y

Premikanje elementa

Ctrl + Shift + V

Preverjanje imen

Ctrl + K

Preverjanje črkovanja

F7

Zastavica za nadaljnje delo

Ctrl + Shift + G

Posreduj

Ctrl + F

Pošiljanje ali objava ali povabilo za vse

Alt + S

Omogočanje urejanja v polju v vseh pogledih razen v pogledu Pošta ali Ikona

F2

Poravnava besedila na levo

Ctrl + L

Poravnava besedila na sredino

Ctrl + E

Poravnava besedila na desno

Ctrl + R

Pošta

Če želite

Pritisnite

Preklopi v mapo »Prejeto«

Ctrl + Shift + I

Preklopi v mapo »Odpošlji«

Ctrl + Shift + O

Preverjanje imen

Ctrl + K

Pošiljanje

Alt + S

Odgovarjanje na sporočilo

Ctrl + R

Odgovarjanje vsem na sporočilo

Ctrl + Shift + R

Odgovarjanje s povabilom na srečanje

Ctrl + Alt + R

Posredovanje sporočila

Ctrl+F

Označevanje sporočila kot želenega

Ctrl + Alt + J

Prikaz blokirane zunanje vsebine (v sporočilu)

Ctrl + Shift + I

Objava v mapi

Ctrl + Shift + S

Uporaba navadnega sloga

Ctrl + Shift + N

Preverjanje, ali so prispela nova sporočila

Ctrl+M ali F9

Premik na prejšnje sporočilo

Puščica gor

Premik na naslednje sporočilo

Puščica dol

Ustvarjanje sporočila (ko uporabljate pogled Pošta).

Ctrl + N

Ustvarjanje sporočila (iz katerega koli Outlookovega pogleda)

Ctrl + Shift + M

Odpiranje prejetega sporočila

Ctrl + O

Brisanje in prezrtje pogovora

Ctrl + Shift + D

Odpiranje adresarja

Ctrl + Shift + B

Dodajanje hitre zastavice neodprtemu sporočilu

Insert

Prikaz pogovornega okna Označi z zastavico z navodili za nadaljnje delo

Ctrl + Shift + G

Označi kot prebrano

Ctrl + Q

Označi kot neprebrano

Ctrl + U

Odpiranje namiga za pošto v izbranem sporočilu

Ctrl + Shift + W

Iskanje ali zamenjava

F4

Iskanje naslednjega

Shift + F4

Pošiljanje

Ctrl + Enter

Tiskanje

Ctrl + P

Posreduj

Ctrl + F

Posredovanje kot priloge

Ctrl + Alt + F

Prikaz lastnosti izbranega elementa

Alt + Enter

Označevanje za prenos

Ctrl + Alt + M

Preverjanje stanja Označi za prenos

Ctrl + Alt + U

Prikaz napredka Pošiljanje/sprejemanje

Ctrl + B (med potekom pošiljanja/sprejemanja)

Koledar

Če želite

Pritisnite

Ustvarjanje sestanka (ko uporabljate pogled Koledar)

Ctrl + N

Ustvarjanje sestanka (v katerem koli Outlookovem pogledu)

Ctrl + Shift + A

Ustvarjanje povabila na srečanje

Ctrl + Shift + Q

Posredovanje sestanka ali srečanja

Odgovarjanje na povabilo na srečanje s sporočilom

Odgovarjanje vsem na povabilo na srečanje s sporočilom

Prikaz enega dne v koledarju

Alt + 1

Prikaz dveh dni v koledarju

Alt + 2

Prikaz treh dni v koledarju

Alt + 3

Prikaz štirih dni v koledarju

Alt + 4

Prikaz petih dni v koledarju

Alt + 5

Prikaz šestih dni v koledarju

Alt + 6

Prikaz sedmih dni v koledarju

Alt + 7

Prikaz osmih dni v koledarju

Alt + 8

Prikaz devetih dni v koledarju

Alt + 9

Prikaz 10 dni v koledarju

Alt + 0

Premik na datum

Ctrl + G

Preklop na mesečni pogled

ALT + enačaj ali Ctrl + Alt + 4

Premik na naslednji dan

Ctrl+puščica desno

Premik na naslednji teden

Alt+puščica dol

Premik na naslednji mesec

Alt+Page Down

Premik na prejšnji dan

Ctrl+puščica levo

Premik na prejšnji teden

Alt+puščica gor

Premik na prejšnji mesec

Alt+Page Up

Premik na začetek tedna

Alt + Home

Premik na konec tedna

Alt + End

Preklop na celotedenski pogled

Alt+znak minus ali Ctrl+Alt+3

Preklop na pogled delovnega tedna

Ctrl + Alt + 2

Premik na prejšnji sestanek

Ctrl+vejica ali Ctrl+Shift+vejica

Premik na naslednji sestanek

Ctrl+pika ali Ctrl+Shift+pika

Nastavitev ponavljanja odprtega sestanka ali srečanja

Ctrl + G

Glejte tudi v razdelku Pogledi, pogled dneva/tedna/meseca na koledarju in Datumski krmar.

Ljudje

Če želite

Pritisnite

Opravljanje novega klica

Ctrl + Shift + D

Iskanje stika ali drugega elementa (»Iskanje«)

F3 ali Ctrl+E

Vnos imena v polje Išči adresarje.

F11

V pogledu tabele ali seznama stikov omogoči premik na prvi stik, ki se začne z določeno črko.

Shift + črka

Izbira vseh stikov

Ctrl + A

Ustvarjanje sporočila z izbranim stikom kot zadevo

Ctrl + F

Ustvarjanje stika (ko uporabljate pogled Stiki)

Ctrl + N

Ustvarjanje stika (v katerem koli Outlookovem pogledu).

Ctrl + Shift + C

Odpiranje obrazca stika za izbrani stik

Ctrl + O

Ustvarjanje skupine stikov

Ctrl + Shift + L

Tiskanje

Ctrl + P

Posodobitev seznama članov skupine stikov

F5

Premik v drugo mapo

Ctrl + Y

Odpiranje adresarja

Ctrl + Shift + B

Uporaba možnosti Napredno iskanje

Ctrl + Shift + F

V odprtem stiku odpiranje naslednjega stika na seznamu

Ctrl + Shift + pika

Iskanje stika

F11

Zapiranje stika

ESC

Pošiljanje faksa izbranemu stiku

Ctrl + Shift + X

Odpiranje pogovornega okna Preverjanje naslova

Alt + D

V obrazcu stika v razdelku »Internet« prikaz informacij »E-pošta 1«

Alt + Shift + 1

V obrazcu stika v razdelku »Internet« prikaz informacij »E-pošta 2«

Alt + Shift + 2

V obrazcu stika v razdelku »Internet« prikaz informacij »E-pošta 3«

Alt + Shift + 3

Ljudje: v pogovornem oknu »Elektronske vizitke«

Če želite

Pritisnite

Odpiranje seznama Dodaj

Alt + A

Izbira besedila v polju Oznaka, ko je izbrano polje z dodeljeno oznako.

Alt + B

Odpiranje pogovornega okna Dodajanje slike vizitke

Alt + C

Postavitev kazalca na začetek polja Urejanje

Alt + E

Izbira možnosti Polja

Alt + F

Izbira spustnega seznama Poravnava slike

Alt + G

Izbira barvne palete za ozadje

ALT + K, Enter

Izbira spustnega seznama Postavitev

Alt + L

Odstranitev zbranega polja iz možnosti Polja

Alt + R

Opravila

Če želite

Pritisnite

Sprejem zahteve za opravilo

Ctrl + C

Zavrnitev zahteve za opravilo

Ctrl + D

Iskanje opravila ali drugega elementa

Ctrl + E

Odpiranje pogovornega okna Pojdi v mapo

Ctrl + Y

Ustvarjanje opravila, ko uporabljate pogled Opravila

Ctrl + N

Ustvarjanje opravila v katerem koli Outlookovem pogledu

Ctrl + Shift + K

Odpiranje izbranega elementa

Ctrl + O

Tiskanje izbranega elementa

Ctrl + P

Izbira vseh elementov

Ctrl + A

Brisanje izbranega elementa

Ctrl + D

Posredovanje opravila kot priloge

Ctrl + F

Ustvarjanje zahteve za opravilo

Ctrl + Shift + Alt + U

Preklop med podoknom Mape, seznamom Opravila in vrstico z zadolžitvami.

Tab ali Shift+Tab

Razveljavi zadnje dejanje

Ctrl + Z

Označevanje elementa z zastavico ali označevanje kot dokončanega

Insert

Oblikovanje besedila

Če želite

Pritisnite

Prikaz menija Oblika

Alt + O

Prikaz pogovornega okna Pisava

Ctrl + Shift + P

Sprememba velikih črk v male in obratno (z izbranim besedilom)

Shift + F3

Oblikovanje črk kot malih tiskanih

Ctrl + Shift + K

Označevanje črk kot krepkih

Ctrl + B

Dodajanje oznak

Ctrl + Shift + L

Označevanje črk kot poševnih

Ctrl + I

Povečanje zamika

Ctrl + T

Zmanjšanje zamika

Ctrl + Shift + T

Leva poravnava

Ctrl + L

Na sredino

Ctrl + E

Podčrtano

Ctrl + U

Povečava velikosti pisave

Ctrl + desni oklepaj ali Ctrl + Shift + znak večja »več kot«

Zmanjšanje velikosti pisave

Ctrl + levi oklepaj ali Ctrl + Shift + znak »manjše kot«

Rezanje

Ctrl+X ali Shift+Delete

Copiraj

Ctrl+C ali Ctrl+Insert

Opomba : Ctrl + Insert ni na voljo v podoknu za branje

Lepljenje

Ctrl+V ali Shift+Insert

Čiščenje oblikovanja

Ctrl+Shift+Z ali Ctrl+preslednica

Brisanje naslednje besede

Ctrl + Shift + H

Prilagajanje besedila (raztezanje odstavka, da se ujema z robovi)

Ctrl + Shift + J

Uporaba slogov

Ctrl + Shift + S

Ustvarjanje visečega zamika

Ctrl + T

Vstavljanje hiperpovezave

Ctrl + K

Leva poravnava odstavka

Ctrl + L

Desna poravnava odstavka

Ctrl + R

Zmanjšanje visečega zamika

Ctrl + Shift + T

Odstranitev oblikovanja odstavka

Ctrl + Q

Doda spletne informacije elementom

Če želite

Pritisnite

Vstavljanje ali urejanje hiperpovezave v telesu elementa

Ctrl + K

Tiskanje

Če želite

Pritisnite

Odpiranje zavihka Tiskanje v pogledu Backstage

Alt+ F, P

Tiskanje elementa iz odprtega okna

ALT + F, P, F in nato 1

Odpiranje pogovornega okna Priprava strani v pogledu Tiskanje

Alt+S ali Alt+U

Izbira tiskalnika iz pogleda Tiskanje

ALT + F, P in nato I

Odpiranje pogovornega okna Možnosti tiskanja.

Alt+ F, P in nato R

Pošiljanje/prejemanje

Če želite

Pritisnite

Začnite pošiljanje/prejemanje za vse določene skupine za pošiljanje/prejemanje z izbrano možnostjo Vključi to skupino v pošiljanje/prejemanje (F9). To lahko vključuje glave, celotne elemente, navedene mape, elemente, ki so manjši od določene velikosti, ali katero koli kombinacija, ki jo določite.

F9

Začetek pošiljanja/prejemanja za trenutno mapo in pridobivanje celotnih elementov (glava, element in vse priloge)

Shift + F9

Začetek pošiljanja/prejemanja

Ctrl + M

Določanje skupin za pošiljanje/prejemanje

Ctrl + Alt + S

urejevalnik Visual Basic

Če želite

Pritisnite

Odpiranje urejevalnika za Visual Basic

Alt + F11

Makri

Če želite

Pritisnite

Predvajanje makra

Alt + F8

Obrazci

Če želite

Pritisnite

Ustvarjanje InfoPathovega obrazca

Premaknite fokus v InfoPathovo mapo in nato pritisnite Ctrl + N.

Zapiranje InfoPathovega obrazca

Ctrl + Shift + Alt + T

Pogledi: Pogled tabele

Če želite

Pritisnite

para

para

para

para

Premik na element na dnu zaslona

PgDn

Premik na element na vrhu zaslona

PguP

Razširitev ali zmanjšanje izbire elementov za en element

Shift+puščica gor ali Shift+puščica dol

Premik na naslednji ali prejšnji element brez razširitve izbire

Ctrl + puščica gor ali Ctrl + puščica dol

Izbira ali preklic izbire dejavnega elementa

Ctrl + preslednica

Pogledi: z izbrano skupino

Če želite

Pritisnite

Razširitev ene izbrane skupine

Puščica desno

Strnitev ene izbrane skupine

Puščica levo

Izbira prejšnje skupine

Puščica gor

Izbira naslednje skupine

Puščica dol

Izbira prve skupine

Home

Izbira zadnje skupine

End

Izbira prvega elementa na zaslonu v razširjeni skupini ali prvega elementa zunaj zaslona na desni

Puščica desno

Pogledi: Pogled dneva/tedna/meseca v koledarju

Če želite

Pritisnite

Ogled od ena do devet dni

Alt+tipka za število dni

Prikaz 10 dni

Alt+0 (nič)

Preklop na tedenski pogled

Alt + znak minus

Preklop na mesečni pogled

Alt + enačaj

Omogočanje premikanja med pogledom koledarja, kartice z opravili in seznamom Mapa

Ctrl+Tab ali F6

Izbira prejšnjega sestanka

Shift + Tab

Premik na prejšnji dan

Puščica levo

Premik na naslednji dan

Puščica desno

Premik na isti dan v naslednjem tednu

Alt+puščica dol

Premik na isti dan v prejšnjem tednu

Alt+puščica gor

Pogledi: Enodnevni pogled

Če želite

Pritisnite

Izbira časa, ko se začne vaš delovni dan.

Home

Izbira časa, ko se konča vaš delovni dan.

End

Izbira prejšnjega bloka časa

Puščica gor

Izbira naslednjega bloka časa

Puščica dol

Izbira bloka časa na vrhu zaslona

PguP

Izbira bloka časa na dnu zaslona

PgDn

Razširitev ali zmanjšanje izbranega časa

Shift+puščica gor ali Shift+puščica dol

Premik sestanka navzgor ali navzdol

Ko je kazalec v sestanku, pritisnite in Alt + puščica gor ali Alt + puščica dol

Spreminjanje začetnega ali končnega časa sestanka

Ko je kazalec v sestanku, pritisnite Alt + Shift + puščica gor ali Alt + Shift + puščica dol

Premik izbranega elementa na isti dan v naslednjem tednu

Alt+puščica dol

Premika izbranega elementa na isti dan v prejšnjem tednu

Alt+puščica gor

Pogledi: tedenski pogled

Če želite

Pritisnite

Premik na začetek delovnih ur za izbrani dan

Home

Premik na konec delovnih ur za izbrani dan

End

Premik navzgor za eno stran v pogledu izbranega dneva

PguP

Premik navzdol za eno stran v pogledu izbranega dneva

PgDn

Spreminjanje trajanja izbranega bloka časa

Shift+puščica levo, Shift+puščica desno, Shift+puščica gor ali Shift+puščica dol; ali Shift+Home ali Shift+End

Pogledi: mesečni pogled

Če želite

Pritisnite

Premik na prvi dan v tednu

Home

Premik na isti dan v tednu na prejšnji strani

PguP

Premik na isti dan v tednu na naslednji strani

Page Down

datumski krmar

Če želite

Pritisnite

Premik na prvi dan v trenutnem tednu

Alt + Home

Premik na zadnji dan v trenutnem tednu

Alt + End

Premik na isti dan v prejšnjem tednu

Alt+puščica gor

Premik na isti dan v naslednjem tednu

Alt+puščica dol

Pogled vizitk ali naslova

Če želite

Pritisnite

Izbira določene kartice na seznamu

Vnesite najmanj eno črko imena, pod katerim je shranjena kartica, ali pa vnesite imena polja, po katerem razvrščate.

Izbira prejšnje kartice

Puščica gor

Izbira naslednje kartice

Puščica dol

Izbira prve kartice na seznamu

Home

Izbira zadnje kartice na seznamu

End

Izbira prve kartice na trenutni strani

PguP

Izbira prve kartice na naslednji strani

PgDn

Izbira najbližje kartice v naslednjem stolpcu

Puščica desno

Izbira najbližje kartice v prejšnjem stolpcu

Puščica levo

Izbira ali preklic izbire dejavne kartice

Ctrl + preslednica

Razširitev izbora na prejšnjo kartico in preklic izbora kartic po začetni točki

Shift+puščica gor

Razširitev izbora na naslednjo kartico in preklic izbora kartic pred začetno točko

Shift+puščica dol

Razširitev izbora na prejšnjo kartico ne glede na začetno točko

Ctrl+Shift+puščica gor

Razširitev izbora na naslednjo kartico ne glede na začetno točko

Ctrl+Shift+puščica dol

Razširitev izbora do prve kartice na seznamu

Shift + Home

Razširitev izbora do zadnje kartice na seznamu

Shift + End

Razširitev izbora do prve kartice na prejšnji strani

Shift+Page Up

Razširitev izbora do zadnje kartice na zadnji strani

Shift+Page Down

Vizitke: premikanje med polji na odprti kartici

Če želite uporabljati te tipke, se prepričajte, da je polje na kartici izbrano.

Če želite

Pritisnite

Premik v naslednje polje in kontrolnik

Tabulatorka

Premik v prejšnje polje in kontrolnik

Shift + Tab

Zapiranje dejavne kartice

Enter ali Escape

Vizitke: premikanje med znaki v polju

Če želite uporabljati te tipke, se prepričajte, da je polje na kartici izbrano in da je fokus v polju.

Če želite

Pritisnite

Dodajanje vrstice v polje z več vrsticami

Enter

Premik na začetek vrstice

Home

Premik na konec vrstice

End

Premik na začetek polja z več vrsticami

PguP

Premik na konec polja z več vrsticami

PgDn

Premik na prejšnjo vrstico v polju z več vrsticami

Puščica gor

Premik na naslednjo vrstico v polju z več vrsticami

Puščica dol

Premik na prejšnji znak v polju

Puščica levo

Premik na naslednji znak v polju

Puščica desno

Pogled časovnice (opravila): ko je izbran element

Če želite

Pritisnite

Izbira prejšnjega elementa

Puščica levo

Izbira naslednjega elementa

Puščica desno

Izbira več sosednjih elementov

Shift+puščica levo ali Shift+puščica desno

Izbira več nepriležnih elementov

Ctrl+puščica levo+preslednica ali Ctrl+puščica desno+preslednica

Odpiranje izbranih elementov

Enter

Izbira prvega elementa na časovnici (če elementi niso združeni) ali prvega elementa v skupini

Home

Izbira zadnjega elementa na časovnici (če elementi niso združeni) ali zadnjega elementa v skupini

End

Prikaz (ne da bi ga izbrali) prvega elementa na časovnici (če elementi niso združeni) ali prvega elementa v skupini

Ctrl + Home

Prikaz (ne da bi ga izbral) zadnjega elementa na časovnici (če elementi niso združeni) ali zadnjega elementa v skupini

Ctrl + End

Pogled časovnice (opravila): ko je izbrana skupina

Če želite

Pritisnite

Razširitev skupine

Enter ali puščica desno

Strnjevanje skupine

Enter ali puščica levo

Izbira prejšnje skupine

Puščica gor

Izbira naslednje skupine

Puščica dol

Izbira prve skupine na časovnici

Home

Izbira zadnje skupine na časovnici

End

Izbira prvega elementa na zaslonu v razširjeni skupini ali prvega elementa zunaj zaslona na desni

Puščica desno

Pogled časovnice (opravila): ko je izbrana enota časa na časovni premici za dneve

Če želite

Pritisnite

Premik nazaj po časovnih korakih, ki so enaki tistim, prikazanim na časovni premici.

Puščica levo

Premik naprej po časovnih korakih, ki so enaki tistim, prikazanim na časovni premici.

Puščica desno

Preklop med aktivnim pogledom, vrstico z zadolžitvami, iskanjem in nazaj na aktivni pogled

Tipka Tab in Shift + Tab

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×