Bližnjice na tipkovnici za Access

Bližnjice na tipkovnici lahko uporabite za hiter dostop do pogosto uporabljenih ukazov ali operacij. V spodnjih razdelkih so navedene bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo v programu Microsoft Access 2010. Bližnjice na tipkovnici lahko uporabite tudi, če želite brez uporabe miške fokus premakniti na meni, ukaz ali kontrolnik.

Splošne bližnjice na tipkovnici

Globalne bližnjice na tipkovnici Accessa

Odpiranje zbirk podatkov

Dejanje

Tipke

Odpiranje nove zbirke podatkov

CTRL+N

Odpiranje obstoječe zbirke podatkov

CTRL+O

Izhod iz programa Access 2010

ALT+F4

Tiskanje in shranjevanje

Dejanje

Tipke

Tiskanje trenutnega ali izbranega predmeta

CTRL+P

Odpiranje pogovornega okna Natisni v Predogledu tiskanja

P ali CTRL+P

Odpiranje pogovornega okna Priprava strani v Predogledu tiskanja

S

Prekinitev predogleda tiskanja ali predogleda postavitve

C ali ESC

Shranjevanje predmeta zbirke podatkov

CTRL+S ali SHIFT+F12

Odpiranje pogovornega okna Shrani kot

F12

Uporaba kombiniranega polja ali polja s seznamom

Dejanje

Tipke

Odpiranje kombiniranega polja

F4 ali ALT+puščica dol

Osveževanje vsebine polja s seznamom iskalno polje ali kombiniranega polja

F9

Pomik za eno vrstico navzdol

puščica dol

Pomik za eno stran navzdol

PAGE DOWN

Pomik za eno vrstico navzgor

puščica gor

Pomik za eno stran navzgor

PAGE UP

Zapiranje kombiniranega polja ali polja s seznamom

TAB

Iskanje in zamenjevanje besedila ali podatkov

Dejanje

Tipke

Odpiranje zavihka Najdi v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj (samo v pogledu podatkovnega lista in pogledu obrazca)

CTRL+F

Odpiranje zavihka Zamenjaj v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj (samo v pogledu podatkovnega lista in pogledu obrazca)

CTRL+H

Iskanje naslednjega zadetka navedenega besedila v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj, ko je pogovorno okno zaprto (samo v pogledu podatkovnega lista in pogledu obrazca)

SHIFT+F4

Delo v pogledu načrta

Dejanje

Tipke

Preklop med načinom urejanja (s prikazanim mestom vstavljanja) in način krmarjenja na podatkovnem listu. Pri delu z obrazcem ali poročilom pritisnite ESC, če želite zapustiti način krmarjenja.

F2

Preklop na list z lastnostmi (pogled načrta v obrazcih in poročilih v Accessovih zbirkah podatkov in Accessovih projektih)

F4

Preklop v pogled obrazca iz pogleda načrta obrazca

F5

Preklop med zgornjim in spodnjim delom okna (samo v pogledu načrta poizvedb in oknu »Dodatni filter/razvrščanje«)

F6

Pomik med mrežo polj, lastnostmi polj, podoknom za krmarjenje, tipkami za dostop v sistemu dostopa s tipkovnico, kontrolnikom za povečavo in varnostno vrstico (pogled načrta tabel)

F6

Odpiranje pogovornega okna Izbira graditelja (okno pogleda načrta obrazcev in poročil)

F7

Odpiranje urejevalnika za Visual Basic iz izbrane lastnosti na listu z lastnostmi za obrazec ali poročilo

F7

Preklop iz urejevalnika za Visual Basic nazaj v pogled načrta obrazca ali poročila

SHIFT+F7 ali ALT+F11

Urejanje kontrolnikov v pogledu načrta obrazca in poročila

Dejanje

Tipke

Kopiranje izbranega kontrolnika v odložišče

CTRL+C

Izrezovanje izbranega kontrolnika in kopiranje kontrolnika v odložišče

CTRL+X

Lepljenje vsebine odložišča v zgornji levi kot izbranega odseka

CTRL+V

Premik izbranega kontrolnika v desno (razen kontrolnikov, ki so del postavitve)

puščica desno ali CTRL+puščica desno

Premik izbranega kontrolnika v levo (razen kontrolnikov, ki so del postavitve)

puščica levo ali CTRL+puščica levo

Premik izbranega kontrolnika navzgor

puščica gor ali CTRL+puščica gor

Premik izbranega kontrolnika navzdol

puščica dol ali CTRL+puščica dol

Povečanje višine izbranega kontrolnika

SHIFT+puščica dol

Povečanje širine izbranega kontrolnika

Opomba : Če to funkcijo uporabite na kontrolnikih, ki so del postavitve, se spremeni velikost celotne postavitve

SHIFT+puščica desno

Zmanjšanje višine izbranega kontrolnika

SHIFT+puščica gor

Zmanjšanje širine izbranega kontrolnika

Opomba : Če to funkcijo uporabite na kontrolnikih, ki so del postavitve, se spremeni velikost celotne postavitve

SHIFT+puščica levo

Operacije z okni

V programu Microsoft Access 2010 so zbirke podatkov privzeto prikazane kot dokumenti z zavihki. Če želite uporabiti dokumente v oknih, Kliknite zavihek Datoteka.in kliknite Možnosti. V pogovornem oknu Accessove možnosti kliknite Trenutna zbirka podatkov in v razdelku Možnosti okna dokumenta kliknite Prekrivajoča se okna.

Opomba : Če želite, da bo možnost začela veljati, zaprite trenutno zbirko podatkov in jo znova odprite.

Dejanje

Tipke

Prikaz oziroma skrivanje podokna za krmarjenje

F11

Preklapljanje med odprtimi okni

CTRL+F6

Obnovitev izbranega minimiranega okna, ko so vsa okna minimirana

ENTER

Vključitev načina za spreminjanje velikosti aktivnega okna, kadar to ni maksimirano; pritisnite puščične tipke, da spremenite velikost okna

CTRL+F8

Prikaz kontrolnega menija

ALT+PRESLEDNICA

Prikaz priročnega menija

SHIFT+F10

Zapiranje dejavnega okna

CTRL+W ali CTRL+F4

Preklop med urejevalnikom za Visual Basic in prejšnjim aktivnim oknom

ALT+F11

Delo s čarovniki

Dejanje

Tipke

Premik fokusa naprej med kontrolniki v čarovniku

TAB

Premik na naslednjo stran čarovnika

ALT+N

Premik na prejšnjo stran čarovnika

ALT+B

Dokončanje čarovnika

ALT+F

Razno

Dejanje

Tipke

Prikaz celotnega naslova hiperpovezave za izbrano hiperpovezavo

F2

Preverjanje črkovanja

F7

Odpiranje polja »Povečava« za preprosto vnašanje izrazov in drugega besedila v majhna vnosna mesta

SHIFT+F2

Prikaz lista z lastnostmi v pogledu načrta

ALT+ENTER

Izhod iz Accessa ali pogovornega okna

ALT+F4

Priklic graditelja

CTRL+F2

Preklop med pogledi v tabeli, poizvedbi, obrazcu, poročilu, strani, seznamu vrtilne tabele, poročilu vrtilne tabele, shranjenih procedurah ali funkcijah Accessovega projekta (.adp) v smeri naprej. Če so na voljo dodatni pogledi, se ob naslednjem pritisku tipk pogled preklopi v naslednji pogled.

CTRL+puščica desno ali CRTL+vejica (,)

Preklop med pogledi v tabeli, poizvedbi, obrazcu, poročilu, strani, seznamu vrtilne tabele, poročilu vrtilne tabele, shranjenih procedurah ali funkcijah Accessovega projekta (.adp) v smeri nazaj. Če so na voljo dodatni pogledi, se ob naslednjem pritisku tipk pogled preklopi v prejšnji pogled.

Opomba : CTRL+pika (.) ne deluje v vseh pogojih in pri vseh predmetih.

CTRL+puščica levo ali CRTL+pika (.)

Bližnjice na tipkovnici podokna za krmarjenje

Dejanje

Tipke

Preklop v iskalno polje podokna za krmarjenje iz katerega koli mesta v zbirki podatkov.

ALT+CTRL+F

Urejanje in krmarjenje seznama predmetov

Dejanje

Tipke

Preimenovanje izbranega predmeta

F2

Pomik za eno vrstico navzdol

puščica dol

Pomik za eno okno navzdol

PAGE DOWN

Premik na zadnji predmet

END

Pomik za eno vrstico navzgor

puščica gor

Pomik za eno okno navzgor

PAGE UP

Premik na prvi predmet

HOME

Krmarjenje med predmeti in odpiranje predmetov

Dejanje

Tipke

Odpiranje izbrane tabele ali poizvedbe v pogledu podatkovnega lista

ENTER

Odpiranje izbranega obrazca ali poročila

ENTER

Zagon izbranega makra

ENTER

Odpiranje izbrane tabele, poizvedbe, obrazca, poročila, strani za dostop do podatkov, makra ali modula v pogledu načrta

CTRL+ENTER

Prikaz neposrednega okna v urejevalniku za Visual Basic

CTRL+G

Delo z meniji

Dejanje

Tipke

Prikaz priročnega menija

SHIFT+F10

Prikaz tipk za dostop

ALT ali F10

Prikaz menija ikone programa (v naslovni vrstici programa)

ALT+PRESLEDNICA

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega ukaza, ko je meni ali podmeni viden

puščica dol ali puščica gor

Izbira menija na levi ali na desni oziroma preklop med glavnim menijem in podmenijem, ko je podmeni viden

puščica levo ali puščica desno

Izbira prvega oziroma zadnjega ukaza v meniju ali podmeniju

HOME ali END

Zapiranje vidnega menija in podmenija hkrati

ALT

Zapiranje vidnega menija oziroma samo podmenija, ko je podmeni viden

ESC

Delo v oknih in pogovornih oknih

Uporaba programskega okna

Dejanje

Tipke

Preklop na naslednji program

ALT+TAB

Preklop na prejšnji program

ALT+SHIFT+TAB

Prikaz menija Start sistema Windows

CTRL+ESC

Zapiranje dejavnega okna zbirke podatkov

CTRL+W

Preklop na naslednje okno zbirke podatkov

CTRL+F6

Preklop na prejšnje okno zbirke podatkov

CTRL+SHIFT+F6

Obnovitev izbranega minimiranega okna, ko so vsa okna minimirana

ENTER

Uporaba pogovornega okna

Dejanje

Tipke

Preklop na naslednji zavihek kartico v pogovornem oknu

CTRL+TAB

Preklop na prejšnji zavihek v pogovornem oknu

CTRL+SHIFT+TAB

Premik na naslednjo možnost ali skupino možnosti

TAB

Premik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti

SHIFT+TAB

Premikanje med možnostmi v izbranem polju s spustnim seznamom ali premikanje med nekaj možnostmi v skupini možnosti

Puščične tipke

Izvajanje dejanja, dodeljenega izbranemu gumbu; potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja

preslednica

Premik na možnost glede na prvo črko imena možnosti v polju s spustnim seznamom

Tipka črke za prvo črko imena želene možnosti (ko je izbrano polje s spustnim seznamom)

Izbira možnosti, potrditev ali čiščenje potrditvenega polja s podčrtano črko v imenu možnosti

ALT+tipka črke

Odpiranje izbranega polja s spustnim seznamom

ALT+puščica dol

Zapiranje izbranega polja s spustnim seznamom

ESC

Izvajanje dejanja, ki je dodeljeno privzetemu gumbu v pogovornem oknu

ENTER

Preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna

ESC

Zapiranje pogovornega okna

ALT+F4

Urejanje v polju z besedilom

Dejanje

Tipke

Premikanje na začetek vnosa

HOME

Premikanje na konec vnosa

END

Premikanje en znak levo ali desno

puščica levo ali puščica desno

Premik za eno besedo levo ali desno

CTRL+puščica levo ali CTRL+puščica desno

Izbira znakov od mesta vstavljanja do začetka vnosa

SHIFT+HOME

Izbira znakov od mesta vstavljanja do konca vnosa

SHIFT+END

Sprememba izbire za en znak levo

SHIFT+puščica levo

Sprememba izbire za en znak desno

SHIFT+puščica desno

Sprememba izbire za eno besedo levo

CTRL+SHIFT+puščica levo

Sprememba izbire za eno besedo desno

CTRL+SHIFT+puščica desno

Delo z listi z lastnostmi

Uporaba lista z lastnostmi z obrazcem ali poročilom v pogledu načrta

Dejanje

Tipke

Preklop med zavihki na listu z lastnostmi

F4

Premikanje med izbirami v polju kontrolnikov s spustnim seznamom po en element hkrati

puščica dol ali puščica gor

Premikanje med izbirami v polju kontrolnikov s spustnim seznamom po pet elementov hkrati

PAGE DOWN ali PAGE UP

Premik na zavihke listov z lastnostmi s spustnega seznama kontrolnikov

TAB

Pomikanje med zavihki listov z lastnostmi, ko je izbran zavihek, ni pa izbrana lastnost

puščica levo ali puščica desno

Pomik za eno lastnost navzdol na zavihku, ko je lastnost že izbrana

TAB

Pomik za eno lastnost navzgor na zavihku, če je lastnost izbrana; če je izbira že na vrhu, pomik na spustni seznam kontrolnikov

SHIFT+TAB

Preklapljanje med zavihki v smeri naprej, ko je lastnost izbrana

CTRL+TAB

Preklapljanje med zavihki v smeri nazaj, ko je lastnost izbrana

CTRL+SHIFT+TAB

Uporaba lista z lastnostmi s tabelo ali poizvedbo

Dejanje

Tipke

Preklop med zavihki na listu z lastnostmi

F4

Pomikanje med zavihki listov z lastnostmi, ko je izbran zavihek, ni pa izbrana lastnost

puščica levo ali puščica desno

Pomik na zavihke listov z lastnostmi, ko je izbrana lastnost

CTRL+TAB

Pomik na prvo lastnost zavihka, ko ni izbrana nobena lastnost

TAB

Pomik za eno lastnost dol na zavihku

TAB

Pomik za eno lastnost gor na zavihku; če je izbira že na vrhu, pa izbiranje zavihka

SHIFT+TAB

Preklapljanje med zavihki v smeri naprej, ko je lastnost izbrana

CTRL+TAB

Preklapljanje med zavihki v smeri nazaj, ko je lastnost izbrana

CTRL+SHIFT+TAB

Delo s podoknom Seznam polj

Dejanje

Tipke

Preklop podokna Seznam polj

ALT+F8

Dodajanje izbranega polja v odsek s podrobnostmi obrazca ali poročila

ENTER

Pomik navzgor in navzdol po podoknu Seznam polj

puščica gor ali puščica dol

Pomik v zgornje podokno Seznam polj iz spodnjega podokna

SHIFT+TAB

Pomik v spodnje podokno Seznam polj iz zgornjega podokna

TAB

Bližnjice na tipkovnici za uporabo okna pomoči

Dejanje

Tipke

Izbiranje naslednjega skritega besedila, hiperpovezave ali možnosti Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme

TAB

Izbiranje prejšnjega skritega besedila, hiperpovezave ali gumba Pogled brskanja na vrhu članka na Microsoft Officeovem spletnem mestu

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrano možnost Pokaži vse ali Skrij vse, skrito besedilo ali hiperpovezavo

ENTER

Pomik nazaj na prejšnjo temo pomoči

ALT+puščica levo

Pomik naprej na naslednjo temo pomoči

ALT+puščica desno

Odpiranje pogovornega okna Natisni

CTRL+P

Drsenje navzgor oziroma navzdol v majhnih prirastkih znotraj trenutno prikazane teme pomoči.

puščica gor in puščica dol

Drsenje navzgor oziroma navzdol v večjih prirastkih znotraj trenutno prikazane teme pomoči.

PAGE UP in PAGE DOWN

Prikaz menija ukazov za okno pomoči; okno pomoči mora biti aktivno (kliknite element v njem)

SHIFT+F10

Tipke za delo z besedilom in podatki

Izbiranje besedila in podatkov

Izbiranje besedila v polju

Dejanje

Tipke

Spreminjanje velikosti izbire za en znak v desno

SHIFT+puščica desno

Spreminjanje velikosti izbire za eno besedo v desno

CTRL+SHIFT+puščica desno

Spreminjanje velikosti izbire za en znak v levo

SHIFT+puščica levo

Spreminjanje velikosti izbire za eno besedo v levo

CTRL+SHIFT+puščica levo

Izbiranje polja ali zapisa

Opomba : Če želite preklicati izbor, uporabite nasprotno puščično tipko.

Dejanje

Tipke

Izbiranje naslednjega polja

TAB

Preklop med načinom urejanja (s prikazanim mestom vstavljanja) in način krmarjenja na podatkovnem listu. Ko uporabljate obrazec ali poročilo, pritisnite ESC, če želite zapustiti način krmarjenja.

F2

Preklop med izbiranjem trenutnega zapisa in prvega polja trenutnega zapisa v načinu krmarjenja

SHIFT+preslednica

Razširitev izbora na prejšnji zapis, če je izbran trenutni zapis

SHIFT+puščica gor

Razširitev izbora na naslednji zapis, če je izbran trenutni zapis

SHIFT+puščica dol

Izbira vseh zapisov

CTRL+A ali CTRL+SHIFT+preslednica

Razširjanje izbora

Dejanje

Tipke

Vklop razširitvenega načina (v pogledu podatkovnega lista je v spodnjem desnem kotu okna prikazana možnost Razširjen izbor); večkrat pritisnjena tipka F8 izbor razširi na besedo, polje, zapis in na vse zapise

F8

Razširitev izbora na sosednja polja v isti vrstici v pogledu podatkovnega lista

puščica levo ali puščica desno

Razširitev izbora na sosednje vrstice v pogledu podatkovnega lista

puščica gor ali puščica dol

Razveljavitev prejšnje razširitve

SHIFT+F8

Preklic razširitvenega načina

ESC

Izbiranje in premikanje stolpca v pogledu podatkovnega lista

Dejanje

Tipke

Izbiranje trenutnega stolpca ali preklic izbora stolpca, samo v način krmarjenja

CTRL+preslednica

Izbiranje stolpca na desni, če je izbran trenutni stolpec

SHIFT+puščica desno

Izbiranje stolpca na levi, če je izbran trenutni stolpec

SHIFT+puščica levo

Vklop način premikanja; nato pritisnite tipko s puščico desno ali levo, da izbrane stolpce premaknete v desno ali levo

CTRL+SHIFT+F8

Urejanje besedila in podatkov

Opomba : Če mesto vstavljanja ni vidno, pritisnite F2, da ga prikažete.

Premikanje mesta vstavljanja v polju

Dejanje

Tipke

Pomik mesta vstavljanja za en znak v desno

puščica desno

Pomik mesta vstavljanja za eno besedo v desno

CTRL+puščica desno

Pomik mesta vstavljanja za en znak v levo

puščica levo

Pomik mesta vstavljanja za eno besedo v levo

CTRL+puščica levo

Pomik mesta vstavljanja na konec polja v poljih z eno vrstico; ali pomik na konec vrstice v poljih z več vrsticami

END

Pomik mesta vstavljanja na konec polja v poljih z več vrsticami

CTRL+END

Pomik mesta vstavljanja na začetek polja v poljih z eno vrstico; ali pomik na začetek vrstice v poljih z več vrsticami

HOME

Pomik mesta vstavljanja na začetek polja v poljih z več vrsticami

CTRL+HOME

Kopiranje, premikanje ali brisanje besedila

Dejanje

Tipke

Kopiranje izbire v odložišče

CTRL+C

Izrezovanje izbire in kopiranje v odložišče

CTRL+X

Lepljenje vsebine odložišča na mesto vstavljanja

CTRL+V

Brisanje izbora ali znaka levo od mesta vstavljanja

BACKSPACE

Brisanje izbora ali znaka desno od mesta vstavljanja

DELETE

Brisanje vseh znakov desno od mesta vstavljanja

CTRL+DELETE

Razveljavljanje sprememb

Dejanje

Tipke

Razveljavitev natipkanega

CTRL+Z ali ALT+BACKSPACE

Razveljavitev sprememb v trenutnem polju ali zapisu; če sta bila spremenjena oba, dvakrat pritisnite ESC, če želite razveljaviti spremembe – najprej v trenutnem polju in nato v trenutnem zapisu

ESC

Vnos podatkov v pogledu podatkovnega lista ali obrazca

Dejanje

Tipke

Vstavljanje trenutnega datuma

CTRL+podpičje (;)

Vstavljanje trenutnega časa

CTRL+SHIFT+dvopičje (:)

Vstavljanje privzete vrednosti za polje

CTRL+ALT+preslednica

Vstavljanje vrednosti iz istega polja v prejšnjem zapisu

CTRL+opuščaj (')

Dodajanje novega zapisa

CTRL+znak plus (+)

Brisanje trenutnega zapisa na podatkovnem listu

CTRL+znak minus (-)

Shranjevanje sprememb v trenutnem zapisu

SHIFT+ENTER

Preklop med vrednostmi v potrditvenem polju ali izbirnem gumbu

preslednica

Vstavljanje nove vrstice

CTRL+ENTER

Osveževanje polj s trenutnimi podatki

Dejanje

Tipke

Vnovični izračun polj v oknu

F9

Vnovična poizvedba temeljnih tabel; v podobrazcu tako izvedete samo vnovično poizvedbo temeljne tabele za podobrazec

SHIFT+F9

Osveževanje vsebine polja s seznamom iskalno polje ali kombiniranega polja

F9

Tipke za krmarjenje po zapisih

Krmarjenje v pogledu načrta

Dejanje

Tipke

Preklop med načinom urejanja (s prikazanim mestom vstavljanja) in načinom krmarjenja

F2

Preklop lista z lastnostmi

F4

Preklop v pogled obrazca iz pogleda načrta obrazca

F5

Preklop med zgornjim in spodnjim delom okna (v pogledu načrta makrov, poizvedb in oknu »Dodatni filter/razvrščanje«); uporabite tipko F6, če vas tipka TAB ne premakne na želeni odsek na zaslonu.

F6

Preklop med podoknom za načrtovanje, lastnostmi, podoknom za krmarjenje, dostopnimi tipkami in kontrolnikom za povečavo v smeri naprej (pogled načrta za tabele, obrazce in poročila)

F6

Odpiranje urejevalnika za Visual Basic iz izbrane lastnosti na listu z lastnostmi za obrazec ali poročilo

F7

Priklic podokna Seznam polj v obrazcu, poročilu ali na strani za dostop do podatkov. Če je podokno Seznam polj že odprto, se fokus premakne na podokno Seznam polj.

ALT+F8

Preklop iz urejevalnika za Visual Basic v pogled načrta obrazca ali poročila, ko je modul s kodo odprt

SHIFT+F7

Preklop z lista z lastnostmi kontrolnika v pogledu načrta obrazca ali poročila na načrtovalno površino, ne da bi pri tem spreminjali fokus kontrolnika

SHIFT+F7

Prikaz lista z lastnostmi

ALT+ENTER

Kopiranje izbranega kontrolnika v odložišče

CTRL+C

Izrezovanje izbranega kontrolnika in kopiranje kontrolnika v odložišče

CTRL+X

Lepljenje vsebine odložišča v zgornji levi kot izbranega odseka

CTRL+V

Pomik izbranega kontrolnika v desno za eno slikovno točko v mreži strani

puščica desno

Pomik izbranega kontrolnika v levo za eno slikovno točko v mreži strani

puščica levo

Pomik izbranega kontrolnika navzgor za eno slikovno točko po mreži strani

Opomba : Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika višje, razen če je že najvišji kontrolnik v postavitvi.

puščica gor

Pomik izbranega kontrolnika navzdol za eno slikovno točko v mreži strani

Opomba : Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika nižje, če ni že najnižji kontrolnik v postavitvi.

puščica dol

Pomik izbranega kontrolnika v desno za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani)

CTRL+puščica desno

Pomik izbranega kontrolnika v levo za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani)

CTRL+puščica levo

Pomik izbranega kontrolnika navzgor za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani)

Opomba : Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika višje, razen če je že najvišji kontrolnik v postavitvi.

CTRL+puščica gor

Pomik izbranega kontrolnika navzdol za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani)

Opomba : Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika nižje, če ni že najnižji kontrolnik v postavitvi.

CTRL+puščica dol

Povečanje širine izbranega kontrolnika (v desno) za eno slikovno točko

Opomba : Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste s tem povečali širino celotne postavitve.

SHIFT+puščica desno

Zmanjšanje širine izbranega kontrolnika (v levo) za eno slikovno točko

Opomba : Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste s tem zmanjšali širino celotne postavitve.

SHIFT+puščica levo

Zmanjšanje višine izbranega kontrolnika (z dna) za eno slikovno točko

SHIFT+puščica gor

Povečanje višine izbranega kontrolnika (z dna) za eno slikovno točko

SHIFT+puščica dol

Krmarjenje v pogledu podatkovnega lista

Prehod na želeni zapis

Dejanje

Tipke

Premik v polje s številko zapisa; nato vnesite številko zapisa in pritisnite ENTER

F5

Krmarjenje med polji in zapisi

Dejanje

Tipke

Pomik v naslednje polje

TAB ali puščica desno

Pomik v zadnje polje v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja

END

Pomik v prejšnje polje

SHIFT+TAB ali puščica levo

Pomik v prvo polje v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja

HOME

Pomik v trenutno polje v naslednjem zapisu

puščica dol

Pomik v trenutno polje v zadnjem zapisu, v načinu krmarjenja

CTRL+puščica dol

Pomik v zadnje polje v zadnjem zapisu, v načinu krmarjenja

CTRL+END

Pomik v trenutno polje v prejšnjem zapisu

puščica gor

Pomik v trenutno polje v prvem zapisu, v načinu krmarjenja

CTRL+puščica gor

Pomik v prvo polje v prvem zapisu, v načinu krmarjenja

CTRL+HOME

Krmarjenje na drug zaslon s podatki

Dejanje

Tipke

Pomik za en zaslon navzdol

PAGE DOWN

Pomik za en zaslon navzgor

PAGE UP

Pomik za en zaslon v desno

CTRL+PAGE DOWN

Pomik za en zaslon v levo

CTRL+PAGE UP

Krmarjenje v podatkovnih podlistih

Prehod na želeni zapis

Dejanje

Tipke

Pomik iz podatkovnega podlista v polje s številko zapisa, kjer nato vnesete številko zapisa in pritisnete ENTER

ALT+F5

Razširjanje in strnjevanje podatkovnega podlista

Dejanje

Tipke

Pomik iz podatkovnega lista za razširjanje podatkovnega podlista zapisa

CTRL+SHIFT+puščica dol

Strnjenje podatkovnega podlista

CTRL+SHIFT+puščica gor

Krmarjenje med podatkovnim listom in podatkovnim podlistom

Dejanje

Tipke

Vnos podatkovnega podlista iz zadnjega polja prejšnjega zapisa v podatkovnem listu

TAB

Vnos podatkovnega podlista iz prvega polja naslednjega zapisa v podatkovnem podlistu

SHIFT+TAB

Izhod iz podatkovnega podlista in pomik v prvo polje naslednjega zapisa v podatkovnem listu

CTRL+TAB

Izhod iz podatkovnega podlista in premik na zadnje polje prejšnjega zapisa v podatkovnem listu

CTRL+SHIFT+TAB

Vstop v naslednje polje v podatkovnem listu iz zadnjega polja v podatkovnem podlistu

TAB

Preskok podatkovnega podlista v podatkovnem listu in pomik na naslednji zapis podatkovnega lista

puščica dol

Preskok podatkovnega podlista v podatkovnem listu in pomik na prejšnji zapis podatkovnega lista

puščica gor

Opomba : Med polji in zapisi podatkovnega podlista lahko krmarite z enaki bližnjicami na tipkovnici kot v pogledu podatkovnega lista.

Krmarjenje v pogledu obrazca

Prehod na želeni zapis

Dejanje

Tipke

Pomik v polje s številko zapisa; nato vnesite številko zapisa in pritisnite ENTER

F5

Krmarjenje med polji in zapisi

Dejanje

Tipke

Pomik v naslednje polje

TAB

Pomik v prejšnje polje

SHIFT+TAB

Pomik na zadnji kontrolnik na obrazcu, pri tem pa ostanete v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja

END

Pomik na zadnji kontrolnik na obrazcu in pomik fokusa na zadnji zapis, v načinu krmarjenja

CTRL+END

Pomik na prvi kontrolnik na obrazcu, pri tem pa ostanete v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja

HOME

Pomik na prvi kontrolnik na obrazcu in pomik fokusa na prvi zapis, v načinu krmarjenja

CTRL+HOME

Pomik v trenutno polje v naslednjem zapisu

CTRL+PAGE DOWN

Pomik v trenutno polje v prejšnjem zapisu

CTRL+PAGE UP

Krmarjenje v obrazcih z več kot eno stranjo

Dejanje

Tipke

Pomik za eno stran navzdol; na koncu zapisa se premakne na enakovredno stran v naslednjem zapisu

PAGE DOWN

Pomik za eno stran navzgor; na koncu zapisa se premakne na enakovredno stran v prejšnjem zapisu

PAGE UP

Krmarjenje med glavnim obrazcem in podobrazcem

Dejanje

Tipke

Vnos podobrazca iz prejšnjega polja v glavni obrazec

TAB

Vnos podobrazca iz naslednjega polja v glavni obrazec

SHIFT+TAB

Izhod iz podobrazca in pomik v naslednje polje v glavnem obrazcu ali v naslednji zapis

CTRL+TAB

Izhod iz podobrazca in pomik v prejšnje polje v glavnem obrazcu ali prejšnjem zapisu

CTRL+SHIFT+TAB

Krmarjenje v predogledu tiskanja in predogledu postavitve

Operacije pogovornega okna in okna programa

Dejanje

Tipke

Odpiranje pogovornega okna Natisni iz tiskanja

CTRL+P (za podatkovne liste, obrazce in poročila)

Odpiranje pogovornega okna Nastavitev strani (samo obrazci in poročila)

S

Povečanje ali pomanjšanje dela strani

Z

Prekinitev predogleda tiskanja ali predogleda postavitve

C ali ESC

Prikaz različnih strani

Dejanje

Tipke

Pomik v polje s številko strani; nato vnesite številko strani in pritisnite ENTER

ALT+F5

Prikaz naslednje strani (ko je izbrano Prilagodi oknu)

PAGE DOWN ali puščica dol

Prikaz prejšnje strani (ko je izbrano Prilagodi oknu)

PAGE UP ali puščica gor

Krmarjenje v predogledu tiskanja in predogledu postavitve

Dejanje

Tipke

Drsenje navzdol z majhnimi premiki

puščica dol

Pomikanje navzdol za en cel zaslon

PAGE DOWN

Pomik na dno strani

CTRL+puščica dol

Drsenje navzgor z majhnimi premiki

puščica gor

Pomikanje navzgor za en cel zaslon

PAGE UP

Pomik na vrh strani

CTRL+puščica gor

Drsenje v desno z majhnimi premiki

puščica desno

Pomik na desni rob strani

END

Pomik na spodnji desni rob strani

CTRL+END

Drsenje v levo z majhnimi premiki

puščica levo

Pomik na levi rob strani

HOME

Pomik na zgornji levi rob strani

CTRL+HOME

Krmarjenje v oknu »Diagram zbirke podatkov« v Accessovem projektu

Dejanje

Tipke

Pomik iz celice tabele v naslovno vrstico tabele

ESC

Pomik iz naslovne vrstice tabele v celico, ki ste jo nazadnje urejali

ENTER

Pomik iz naslovne vrstice tabele v naslovno vrstico tabele ali
iz celice v celico v tabeli

TAB

Razširjanje seznama v tabeli

ALT+puščica dol

Pomikanje po elementih na spustnem seznamu od vrha proti dnu

puščica dol

Pomik na prejšnji element na seznamu

puščica gor

Izbiranje elementa s seznama in pomik v naslednjo celico

ENTER

Spreminjanje nastavitve v potrditvenem polju

preslednica

Pomik v prvo celico v vrstici ali
na začetek trenutne celice

HOME

Pomik v zadnjo celico v vrstici ali
na konec trenutne celice

END

Pomik na naslednjo »stran« v tabeli ali
na naslednjo »stran« diagrama

PAGE DOWN

Pomik na prejšnjo »stran« v tabeli ali
na prejšnjo »stran« diagrama

PAGE UP

Krmarjenje v načrtovalcu poizvedbe v Accessovem projektu

Poljubno podokno

Dejanje

Tipke

Pomikanje med podokni načrtovalca poizvedb

F6, SHIFT+F6

Podokno diagrama

Dejanje

Tipke

Pomikanje med tabelami, pogledi in funkcijami (in združevanje vrstic, če je mogoče)

TAB ali SHIFT+TAB

Pomikanje med stolpci v tabeli, pogledu ali funkciji

Puščične tipke

Izbiranje želenega stolpca s podatki za izhodne podatke

preslednica ali tipka z znakom plus

Odstranjevanje izbranega stolpca s podatki iz izhodnih podatkov poizvedbe

preslednica ali tipka z znakom minus

Odstranjevanje izbrane tabele, pogleda, funkcije ali združene vrstice iz poizvedbe

DELETE

Opomba : Če je izbranih več elementov, pritisk na preslednico vpliva na vse izbrane elemente. Več elementov izberete tako, da držite tipko SHIFT in jih klikate. Izbrano stanje elementa preklopite tako, da držite tipko CTRL in ga kliknete.

Mrežno podokno

Dejanje

Tipke

Pomikanje med celicami

Puščične tipke ali TAB ali SHIFT+TAB

Pomik v zadnjo vrstico v trenutnem stolpcu

CTRL+puščica dol

Pomik v prvo vrstico v trenutnem stolpcu

CTRL+puščica gor

Pomik v zgornjo levo celico v vidnem delu mreže

CTRL+HOME

Pomik v spodnjo desno celico

CTRL+END

Pomikanje v spustnem seznamu

puščica gor ali puščica dol

Izbiranje celotnega stolpca v mreži

CTRL+preslednica

Preklapljanje med načinom urejanja in načinom izbiranja celic

F2

Kopiranje izbranega besedila v celici v odložišče (v načinu urejanja)

CTRL+C

Izrezovanje izbranega besedila v celici in kopiranje v odložišče (v načinu urejanja)

CTRL+X

Lepljenje besedila iz odložišča (v načinu urejanja)

CTRL+V

Preklapljanje med načinom vstavljanja in zapisovanja, ko urejate celico

INS

Preklapljanje potrditvenega polja v izhodnem stolpcuOpomba    Če je izbranih več elementov, pritisk na to tipko vpliva na vse izbrane elemente.

preslednica

Čiščenje izbrane vsebine celice

DELETE

Odstranjevanje vrstice, v kateri je izbran stolpec s podatki, iz poizvedbe Opomba    Če je izbranih več elementov, pritisk na to tipko vpliva na vse izbrane elemente.

DELETE

Čiščenje vseh vrednosti za izbran stolpec v mreži

DELETE

Vstavljanje vrstice med obstoječi vrstici

INS (potem, ko izberete vrstico v mreži)

Dodajanje stolpca »Or …«

INS (potem, ko izberete kateri koli stolpec »Or ...«)

Podokno SQL

Ko delate v podoknu SQL, lahko uporabljate standardne tipke za urejanje sistema Windows, na primer CTRL+puščične tipke za premikanje med besedami ter ukaze Izreži, Kopiraj in Prilepi v meniju Urejanje.

Opomba :  Vstavljate lahko samo besedilo; tukaj ni načina zapisovanja.

Delo s pogledi vrtilne tabele

Pogled vrtilne tabele

Tipke za izbiranje elementov v pogledu vrtilne tabele

Dejanje

Tipke

Pomik izbora od leve proti desni in nato navzdol

Tipka TAB

Pomik izbora od vrha proti dnu in nato na desno

ENTER

Izbiranje celice na levi. Če je trenutna celica skrajno leva celica, SHIFT+TAB izbere zadnjo celico v prejšnji vrstici.

SHIFT+TAB

Izbiranje celice nad trenutno celico. Če je trenutna celica skrajna zgornja celica, s tipkama SHIFT+ENTER izberete zadnjo celico v prejšnji vrstici.

SHIFT+ENTER

Izbiranje celic podrobnosti za naslednji element v področju vrstice.

CTRL+ENTER

Izbiranje celic podrobnosti za prejšnji element v področju vrstice.

SHIFT+CTRL+ENTER

Pomik izbora v smeri puščične tipke. Če je izbrano polje vrstice ali stolpca, pritisnite puščično tipko dol, če se želite premakniti na prvi element podatkov v polju, in nato pritisnite puščično tipko, če se želite premakniti na naslednji ali prejšnji element ali nazaj na polje. Če je izbrano polje podrobnosti, pritisnite puščično tipko dol ali puščično tipko desno, če se želite premakniti na prvo celico v področju podrobnosti.

Puščične tipke

Razširitev ali zmanjšanje izbora v smeri puščične tipke.

SHIFT+puščične tipke

Premikanje izbora na zadnjo celico v smeri puščične tipke.

CTRL+puščične tipke

Premikanje izbranega elementa v smeri puščične tipke.

SHIFT+ALT+puščične tipke

Izbira skrajno leve celice trenutne vrstice

HOME

Izbira skrajno desne celice trenutne vrstice

END

Izbira skrajno leve celice prve vrstice

CTRL+HOME

Izbira zadnje celice zadnje vrstice

CTRL+END

Razširitev izbora na skrajno levo celico prve vrstice

SHIFT+CTRL+HOME

Razširitev izbora na zadnjo celico zadnje vrstice

SHIFT+CTRL+END

Izbira polja za trenutno izbran element podatkov, vsote ali podrobnosti

CTRL+preslednica

Izbira celotne vrstice, v kateri je trenutno izbrana celica

SHIFT+preslednica

Izbira celotnega pogled vrtilne tabele

CTRL+A

Prikaz naslednjega zaslona

PAGE DOWN

Prikaz prejšnjega zaslona

PAGE UP

Razširitev izbora za en zaslon navzdol

SHIFT+PAGE DOWN

Zmanjšanje izbora za en zaslon

SHIFT+PAGE UP

Prikaz naslednjega zaslona na desni

ALT+PAGE DOWN

Prikaz prejšnjega zaslona na levi

ALT+PAGE UP

Razširitev izbora na stran na desni

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Razširitev izbora na stran na levi

SHIFT+ALT+PAGE UP

Tipke za izvajanje ukazov

Dejanje

Tipke

Prikaz tem pomoči

F1

Prikaz priročnega menija za izbran element v pogledu vrtilne tabele. Priročne menije uporabite, če želite izvesti ukaze v pogledu vrtilne tabele.

SHIFT+F10

Izvedba ukaza v priročnem meniju

Podčrtana črka

Zapiranje priročnega menija brez izvajanja ukaza

ESC

Prikaz pogovornega okna Lastnosti

ALT+ENTER

Zapiranje pogovornega okna Lastnosti

ALT+F4

Preklic operacije osveževanja, ki se izvaja

ESC

Kopiranje izbranih podatkov iz pogleda vrtilne tabele v odložišče

CTRL+C

Izvoz vsebine pogleda vrtilne tabele v Microsoft Excel 2010Excel 2010

CTRL+E

Tipke za prikazovanje, skrivanje, filtriranje ali razvrščanje podatkov

Dejanje

Tipke

Prikaz ali skrivanje razširitvenih indikatorjev (polji Polje »Plus« in Polje »inus« ) ob elementih

CTRL+8

Razširitev trenutno izbranega elementa

CTRL+znak plus (na številski tipkovnici)

Skrivanje trenutno izbranega elementa

CTRL+znak minus (na številski tipkovnici)

Odpiranje seznama za trenutno izbrano polje

ALT+puščica dol

Izmenično pomikanje na zadnji izbrani element, gumb V redu in gumbom Prekliči na spustnem seznamu za polje

Tipka TAB

Pomik na naslednji element na spustnem seznamu za polje

Puščične tipke

Potrditev ali čiščenje potrditvenega polja za trenutni element na spustnem seznamu za polje

preslednica

Zapiranje spustnega seznama za polje in uporaba kakršnih koli sprememb, ki ste jih naredili

ENTER

Zapiranje spustnega seznama za polje brez uporabe sprememb

ESC

Vklop ali izklop samodejnega filtra

CTRL+T

Razvrščanje podatkov v izbranem polju ali vsote v naraščajočem zaporedju (A – Z in 0 – 9)

CTRL+SHIFT+A

Razvrščanje podatkov v izbranem polju ali vsote v padajočem zaporedju (Z – A in 9 – 0)

CTRL+SHIFT+Z

Pomikanje izbranega člana navzgor ali levo

ALT+SHIFT+puščica gor ali ALT+SHIFT+puščica levo

Premikanje izbranega člana navzdol ali desno

ALT+SHIFT+puščica dol ali ALT+SHIFT+puščica desno

Tipke za dodajanje polj in vsot in spreminjanje postavitve pogleda vrtilne tabele

Tipke za delo s podoknom Seznam polj

Dejanje

Tipke

Prikaz podokna Seznam polj oziroma aktiviranje tega seznama, če je že prikazan

CTRL+L

Pomik na naslednji element v podoknu Seznam polj

Puščične tipke

Pomik na prejšnji element in vključitev tega elementa v izbor

SHIFT+puščica gor

Pomik na naslednji element in vključitev tega elementa v izbor

SHIFT+puščica dol

Pomik na prejšnji element, ne da bi ga vključili v izbor

CTRL+puščica gor

Pomik na naslednji element, ne da bi ga vključili v izbor

CTRL+puščica dol

Odstranjevanje elementa iz izbora, če je element, ki ima fokus, vključen v izboru, in obratno

CTRL+preslednica

Razširitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi prikazali njegovo vsebino. Ali razširitev vsot, da bi prikazali polja vsote, ki so na voljo.

Znak plus (na številski tipkovnici)

Strnitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi skrili njegovo vsebino. Ali strnitev vsot, da bi skrili polja vsote, ki so na voljo.

Znak minus (na številski tipkovnici)

Izmenično premikanje na zadnji izbrani element, gumb Dodaj v in seznam zraven gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj.

Tipka TAB

Odpiranje spustnega seznama zraven gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj. Uporabite puščične tipke, če se želite premakniti na naslednji element na seznamu in nato pritisnite ENTER, če želite element izbrati.

ALT+puščica dol

Dodajanje poudarjenega polja v podoknu Seznam polj v področje v pogledu vrtilne tabele, ki je prikazano na seznamu Dodaj v

ENTER

Zapiranje podokna Seznam polj

ALT+F4

Tipke za dodajanje polj in vsot

Dejanje

Tipke

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Vsota

CTRL+SHIFT+S

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Štetje

CTRL+SHIFT+C

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Min

CTRL+SHIFT+M

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Maks

CTRL+SHIFT+X

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Povprečje

CTRL+SHIFT+E

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Standardna deviacija

CTRL+SHIFT+D

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Populacija standardne deviacije

CTRL+SHIFT+T

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Varianca

CTRL+SHIFT+V

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Populacija variance

CTRL+SHIFT+R

Vklop ali izklop delnih vsot in skupnih vsot za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele

CTRL+SHIFT+B

Dodajanje izračunanega polja podrobnosti

CTRL+F

Tipke za spreminjanje postavitve

Opomba : Te štiri bližnjice ne delujejo, če pritisnete tipke 1, 2, 3 ali 4 na številski tipkovnici.

Dejanje

Tipke

Pomik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele na področje vrstice

CTRL+1

Pomik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele na področje stolpca

CTRL+2

Pomik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele na področje filtra

CTRL+3

Pomik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele na področje podrobnosti

CTRL+4

Pomik izbranega polja vrstice ali stolpca v pogledu vrtilne tabele na višjo raven

CTRL+puščica levo

Pomik izbranega polja vrstice ali stolpca v pogledu vrtilne tabele na nižjo raven

CTRL+puščica desno

Tipke za oblikovanje elementov v pogledu vrtilne tabele

Če želite uporabiti te bližnjice, najprej izberite polje podrobnosti ali podatkovno celico za polje vsote.

Prvih sedem bližnjic na tipkovnici spremeni obliko zapisa številk v izbranem polju.

Dejanje

Tipke

Uporaba splošne oblike števil za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti

CTRL+SHIFT+~ (vijuga)

Uporaba denarne oblike z dvema decimalnima mestoma in negativnimi številkami v oklepajih za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti

CTRL+SHIFT+$

Uporaba odstotkovne oblike brez decimalnih mest za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti

CTRL+SHIFT+%

Uporaba eksponentne oblike števil z dvema decimalnima mestoma za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti

CTRL+SHIFT+^

Uporaba datumske oblike z dnevom, mesecem in letom za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti

CTRL+SHIFT+#

Uporaba časovne oblike z uro, minuto in simbolom AM ali PM (dopoldne ali popoldne) za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti

CTRL+SHIFT+@

Uporaba številske oblike zapisa z dvema decimalnima mestoma, ločilom tisočic in znakom minus za negativne vrednosti za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti

CTRL+SHIFT+!

Krepko oblikovanje besedila v izbranem polju pogleda vrtilne tabele

CTRL+B

Podčrtano oblikovanje besedila v izbranem polju pogleda vrtilne tabele

CTRL+U

Ležeče oblikovanje besedila v izbranem polju pogleda vrtilne tabele

CTRL+I

Pogled vrtilnega grafikona

Tipke za izbiranje elementov na grafikonu

Dejanje

Tipke

Izbiranje naslednjega elementa na grafikonu

puščica desno

Izbiranje prejšnjega elementa na grafikonu

puščica levo

Izbiranje naslednje skupine elementov

puščica dol

Izbiranje prejšnje skupine elementov

puščica gor

Tipke za delo z lastnostmi in možnostmi

Dejanje

Tipke

Prikaz pogovornega okna Lastnosti

ALT+ENTER

Zapiranje pogovornega okna Lastnosti

ALT+F4

Izbiranje naslednjega elementa na aktivnem zavihku, ko je pogovorno okno Lastnosti aktivno

Tipka TAB

Izbiranje naslednjega zavihka, ko je zavihek v pogovornem oknu Lastnosti aktiven

puščica desno

Izbiranje prejšnjega zavihka, ko je zavihek v pogovornem oknu Lastnosti aktiven

puščica levo

Prikaz seznama ali palete, ko je izbran gumb s seznamom ali paleto

puščica dol

Prikaz priročnega menija

SHIFT+F10

Izvedba ukaza v priročnem meniju

Podčrtana črka

Zapiranje priročnega menija brez izvajanja ukaza

ESC

Tipke za delo s polji

Dejanje

Tipke

Odpiranje seznama za trenutno izbrano polje

ALT+puščica dol

Izmenično pomikanje med zadnjim izbranim elementom, gumbom V redu in gumbom Prekliči na spustnem seznamu za polje

Tipka TAB

Pomik na naslednji element na spustnem seznamu za polje

Puščične tipke

Potrditev ali čiščenje potrditvenega polja za trenutni element na spustnem seznamu za polje

preslednica

Zapiranje spustnega seznama za polje in uporaba kakršnih koli sprememb, ki ste jih naredili

ENTER

Zapiranje spustnega seznama za polje brez uporabe sprememb

ESC

Tipke za delo s podoknom Seznam polj

Dejanje

Tipke

Prikaz podokna Seznam polj oziroma aktiviranje tega seznama, če je že prikazan

CTRL+L

Pomik na naslednji element v podoknu Seznam polj

Puščične tipke

Pomik na prejšnji element in vključitev tega elementa v izbor

SHIFT+puščica gor

Pomik na naslednji element in vključitev tega elementa v izbor

SHIFT+puščica dol

Pomik na prejšnji element, ne da bi ga vključili v izbor

CTRL+puščica gor

Pomik na naslednji element, ne da bi ga vključili v izbor

CTRL+puščica dol

Odstranjevanje elementa iz izbora, če je element, ki ima fokus, vključen v izboru, in obratno

CTRL+preslednica

Razširitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi prikazali njegovo vsebino, ali razširitev vsot, da bi prikazali polja vsote, ki so na voljo

Znak plus (na številski tipkovnici)

Strnitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi skrili njegovo vsebino, ali strnitev vsot, da bi skrili polja vsote, ki so na voljo

Znak minus (na številski tipkovnici)

Izmenično premikanje med zadnjim izbranim elementom, gumbom Dodaj v in seznamom zraven gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj

Tipka TAB

Odpiranje spustnega seznama zraven gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj. Uporabite puščične tipke, če se želite premakniti na naslednji element na seznamu in nato pritisnite ENTER, če želite element izbrati.

ALT+puščica dol

Dodajanje poudarjenega polja v podoknu Seznam polj v spustno področje, ki je prikazano na seznamu Dodaj v

ENTER

Zapiranje podokna Seznam polj

ALT+F4

Trak Microsoft Office Fluent

Trak Office Fluent

 1. Pritisnite ALT.

  Namigi za tipke so prikazani nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu.

 2. Pritisnite črko, prikazano v namigu za tipko nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.

 3. Glede na to, katero črko pritisnete, se morda prikažejo dodatni namigi za tipke. Če je na primer aktiven zavihek Zunanji podatki in pritisnete C, se prikaže zavihek Ustvari skupaj z namigi za tipke za skupine na njem.

 4. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz.

  Opomba : Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite ALT.

Elektronska pomoč

Bližnjice na tipkovnici za uporabo okna pomoči

Okno pomoči omogoča dostop do celotne vsebine elektronske pomoči za Office. Prikaže teme in druge vsebine pomoči.

V oknu pomoči

Dejanje

Tipke

Odpiranje okna pomoči

F1

Zapiranje okna pomoči

ALT+F4

Preklapljanje med oknom pomoči in dejavnim programom

ALT+TAB

Vračanje na osnovno stran programa ime programa

ALT+HOME

Izbiranje naslednjega elementa v oknu pomoči

TAB

Izbiranje prejšnjega elementa v oknu pomoči

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrani element

ENTER

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega elementa v oknu pomoči v razdelku Brskanje pomoči za ime programa

TAB ali SHIFT+TAB

Razširitev ali strnitev izbranega elementa v oknu pomoči v razdelku Brskanje pomoči za ime programa

ENTER

Izbiranje naslednjega skritega besedila ali hiperpovezave skupaj z možnostmi Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme

TAB

Izbiranje prejšnjega skritega besedila ali hiperpovezave

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrano skrito besedilo, hiperpovezavo, Pokaži vse ali Skrij vse

ENTER

Pomik na prejšnjo temo pomoči (gumb Nazaj)

ALT+puščica levo ali preslednica

Pomik na naslednjo temo pomoči (gumb Naprej)

ALT+puščica desno

Počasno pomikanje gor ali dol v trenutno prikazani temi pomoči

puščica gor, puščica dol

Pomikanje gor in dol za večje količine besedila v trenutno prikazani temi pomoči

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz menija z ukazi za okno pomoči. Pogoj je, da je okno pomoči aktivno (kliknite vanj)

SHIFT+F10

Zaustavitev zadnjega dejanja (gumb Ustavi)

ESC

Osvežitev okna (gumb Osveži)

F5

Tiskanje trenutne teme pomoči

Opomba : Če kazalca ni v trenutni temi pomoči, pritisnite F6 in nato še CTRL+P.

CTRL+P

Spreminjanje stanja povezave

F6 in nato ENTER, če želite odpreti seznam možnosti

Preklop med področji v oknu pomoči, na primer preklop med orodno vrstico in seznamom Išči

F6

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega elementa v drevesnem pogledu kazala vsebine

puščica gor, puščica dol

Razširitev ali strnitev izbranega elementa v drevesnem pogledu kazala vsebine

puščica levo, puščica desno

Osnove sistema Microsoft Office

Prikaz in uporaba oken

Dejanje

Tipke

Preklop na naslednje okno

ALT+TAB

Preklop na prejšnje okno

ALT+SHIFT+TAB

Zapiranje aktivnega okna

CTRL+W ali CTRL+F4

Pomik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urinega kazalca). Tipko F6 boste morda morali pritisniti večkrat.

Opomba : Če se s pritiskanjem tipke F6 ne prikaže želeno podokno opravil, poskusite pritisniti tipko ALT za preklop na menijsko vrstico ali trak Microsoft Office Fluent in nato tipki CTRL+TAB za premik v podokno opravil.

F6

Preklop na naslednje okno, ko je odprtih več oken

CTRL+F6

Preklop na prejšnje okno

CTRL+SHIFT+F6

Izvajanje ukaza Velikost (v meniju Kontrolnik za okno). Pritisnite puščične tipke za spreminjanje velikosti okna in ENTER, ko končate.

CTRL+F8

Minimiranje okna v ikono (deluje samo v nekaterih programih sistema Microsoft Office)

CTRL+F9

Maksimiranje ali obnovitev izbranega okna

CTRL+F10

Kopiranje slike na zaslonu v odložišče

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izbranega okna v odložišče

ALT+PRINT SCREEN

Premikanje v besedilu ali celicah

Dejanje

Tipke

Pomik za en znak v levo

puščica levo

Pomik za en znak v desno

puščica desno

Pomik za eno vrstico navzgor

puščica gor

Pomik za eno vrstico navzdol

puščica dol

Pomik za eno besedo levo

CTRL+puščica levo

Pomik za eno besedo desno

CTRL+puščica desno

Pomik na konec vrstice

END

Pomik na začetek vrstice

HOME

Pomik za en odstavek navzgor

CTRL+puščica gor

Pomik za en odstavek navzdol

CTRL+puščica dol

Pomik na konec polja z besedilom

CTRL+END

Pomik na začetek polja z besedilom

CTRL+HOME

Ponovitev zadnjega dejanja Najdi

SHIFT+F4

Pomikanje v tabelah in delo z njimi

Dejanje

Tipke

Pomik v naslednjo celico

TAB

Pomik v prejšnjo celico

SHIFT+TAB

Pomik v naslednjo vrstico

puščica dol

Pomik v prejšnjo vrstico

puščica gor

Vstavljanje tabulatorja v celico

CTRL+TAB

Začetek novega odstavka

ENTER

Dodajanje nove vrstice na dno tabele

TAB na koncu zadnje vrstice

Dostop do in uporaba podoken opravil

Dejanje

Tipke

Pomik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali pritisniti tipko F6 več kot enkrat.)

Opomba : Če se s pritiskanjem tipke F6 ne prikaže želeno podokno opravil, poskusite pritisniti tipko ALT za preklop na menijsko vrstico in nato tipki CTRL+TAB za premik v podokno opravil.

F6

Pomik v podokno opravil, ko je meni ali orodna vrstica aktivna. (Morda boste morali CTRL+TAB pritisniti večkrat.)

CTRL+TAB

Izbiranje naslednje ali prejšnje možnosti v podoknu opravil, ko je to aktivno

TAB ali SHIFT+TAB

Prikaz celotnega nabora ukazov v meniju podokna opravil

CTRL+puščica dol

Pomikanje med možnostmi na izbranem podseznamu; pomikanje med določenimi možnostmi in skupinami možnosti v pogovornem polju.

puščica dol ali puščica gor

Odpiranje izbranega menija ali izvajanje dejanja, dodeljenega izbranemu gumbu

preslednica ali ENTER

Odpiranje priročnega menija; odpiranje spustnega seznama za izbrani element galerije

SHIFT+F10

Izbiranje prvega ali zadnjega ukaza v meniju ali podmeniju, ko je viden meni ali podmeni

HOME ali END

Pomik gor ali dol po izbranem seznamu galerije

PAGE UP ali PAGE DOWN

Pomik na vrh ali na dno izbranega seznama galerije

CTRL+HOME ali CTRL+END

Namigi

Spreminjanje velikosti in premikanje orodnih vrstic, menijev in podoken opravil

 1. Pritisnite tipko ALT, če želite izbrati menijsko vrstico.

 2. Večkrat zaporedoma pritisnite CTRL+TAB, če želite izbrati orodno vrstico ali podokno opravil.

 3. Naredite nekaj od tega:

  Spreminjanje velikosti orodne vrstice

  1. Če želite prikazati meni Možnosti orodne vrstice, v orodni vrstici pritisnite tipki CTRL+preslednica.

  2. Kliknite ukaz Velikost in nato pritisnite tipko ENTER.

  3. Velikost orodne vrstice spremenite s puščičnimi tipkami. Če želite spreminjati velikost po eno slikovno piko, pritisnite CTRL+puščične tipke.

  Premikanje orodne vrstice

  1. Če želite prikazati meni Možnosti orodne vrstice, v orodni vrstici pritisnite tipki CTRL+preslednica.

  2. Kliknite ukaz Premakni in nato pritisnite tipko ENTER.

  3. S puščičnimi tipkami spremenite položaj orodne vrstice. Pritiskajte CTRL+ puščične tipke, če želite položaj spreminjati po eno slikovno piko hkrati. Če želite odsidrati orodno vrstico, pritiskajte tipko puščica dol. Če želite orodno vrstico zasidrati na levi ali desni strani, pritisnite tipko puščica levo oziroma puščica desno, ko je orodna vrstica na skrajni levi oziroma desni strani.

  Spreminjanje velikosti podokna opravil

  1. Če želite prikazati meni z dodatnimi ukazi, v podoknu opravil pritisnite tipki CTRL+preslednica.

  2. Pritisnite puščično tipko dol, da izberete ukaz Velikost, nato pritisnite tipko ENTER.

  3. Velikost podokna opravil spremenite s puščičnimi tipkami. Če želite velikost spreminjati po eno slikovno piko, pritisnite CTRL+ puščične tipke.

  Premikanje podokna opravil

  1. Če želite prikazati meni z dodatnimi ukazi, v podoknu opravil pritisnite tipki CTRL+preslednica.

  2. S puščično tipko dol izberite ukaz Premakni, nato pritisnite tipko ENTER.

  3. Položaj podokna opravil spreminjate s puščičnimi tipkami. Če želite podokno premikati po eno slikovno piko, pritisnite CTRL+puščične tipke.

 4. Ko končate premikanje ali spreminjanje velikosti, pritisnite tipko ESC.

Uporaba pogovornih oken

Dejanje

Tipke

Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti

TAB

Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti

SHIFT+TAB

Preklop na naslednji zavihek pogovornega okna

CTRL+TAB

Preklop na prejšnji zavihek pogovornega okna

CTRL+SHIFT+TAB

Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti

Puščične tipke

Izvajanje dejanja, določenega za izbrani gumb; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja

preslednica

Odpiranje zaprtega seznama in pomik na to možnost na seznamu

Začetnica možnosti na spustnem seznamu

Izbiranje možnosti; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja

ALT+črka, ki je v možnosti podčrtana

Odpiranje izbranega spustnega seznama

ALT+puščica dol

Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna

ESC

Izvajanje dejanja, dodeljenega privzetemu gumbu v pogovornem oknu

ENTER

Uporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot mape.

Dejanje

Tipke

Pomik na začetek vnosa

HOME

Pomik na konec vnosa

END

Pomik en znak levo oziroma desno

puščica levo ali puščica desno

Pomik za eno besedo levo

CTRL+puščica levo

Pomik za eno besedo desno

CTRL+puščica desno

Izbiranje ali preklic izbora za ene znak v levo

SHIFT+puščica levo

Izbiranje ali preklic izbora za en znak v desno

SHIFT+puščica desno

Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v levo

CTRL+SHIFT+puščica levo

Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v desno

CTRL+SHIFT+puščica desno

Izbiranje od mesta vstavljanja do začetka vnosa

SHIFT+HOME

Izbiranje od mesta vstavljanja do konca vnosa

SHIFT+END

Daj v skupno rabo Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×