Bližnjice na tipkovnici v programu Word Online

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tej temi pomoči, se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

Če želite pridobiti pregled pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami v programu Word Online, si oglejte Funkcije pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami za Word Online.

Namigi:

  • Pritisnite kombinacijo tipk Ctrl+' (opuščaj), bližnjico za prikaz ukaza Pokaži mi, in nato vnesite še želeni ukaz (na voljo le v urejevalnem oknu). S puščicama gor in dol izberite ukaz, nato pa pritisnite Enter.

  • Program Word Online se izvaja v spletnem brskalniku, tako da so bližnjice na tipkovnici drugačne od bližnjic v programu Word za namizne računalnike. Tako npr. za pomikanje med ukazi uporabite Ctrl + F6 namesto F6. Poleg tega veljajo pogoste bližnjice, kot sta F1 (Pomoč) in Ctrl + O (Odpri), za spletni brskalnik, ne pa za Word Online.

  • Bližnjice na tipkovnici v programu Word Online so zelo podobne bližnjicam na tipkovnici v Microsoft Wordu. Če si želite ogledati seznam bližnjic na tipkovnici za druge Wordove različice, si oglejte Več bližnjic na tipkovnici za Word.

  • Če uporabljate bralnik zaslona, si oglejte Pogosta opravila v programu Word Online.

Pogled za branje

Dejanje

Tipke

Preklop na pogled, ki je na voljo za programsko opremo bralnika zaslona in izbor vsebine s tipkovnico (potrebujete pregledovalnik datotek PDF)

Tabulatorka na ukaz Ustvari dostopnejši pogled (novo okno), Enter

Iskanje besedila

CTRL + F ali F3

Skrivanje podokna za iskanje

ESC

Preklop na kontrolnik za povečavo/pomanjšavo

Ctrl + Z

Preklop na kontrolnik za številke strani

Ctrl + G

Premik na določeno stran

Vnesite številko strani (v kontrolnik za številke strani)

Tiskanje

Ctrl + P

Pogled za urejanje

Dejanje

Tipke

Premikanje med trakom in vsebino dokumenta

Ctrl + F6

Premikanje iz urejanja dokumenta na zavihek Osnovno

Ctrl + [

Premikanje iz urejanja dokumenta na zadnji uporabljeni ukaz na traku

Ctrl + ]

Aktiviranje drugega zavihka na traku

Tabulatorka, Enter

Pomikanje med ukazi traku

Tabulatorka

Izvršitev trenutno izbranega ukaza traku

Enter

Strani ali razširi trak

Ctrl + F3

Premik točke vstavljanja

Dejanje

Tipke

En znak desno

Puščica desno

En znak levo

Puščica levo

Ena beseda desno

Ctrl + puščica desno

Ena beseda levo

Ctrl + puščica levo

Ena vrstica navzgor

Puščica gor

Ena vrstica navzdol

Puščica dol

En odstavek navzgor

Ctrl + puščica gor

En odstavek navzdol

Ctrl + puščica dol

Začetek vrstice

Home

Konec vrstice

End

Začetek strani

Ctrl + Home

Konec strani

Ctrl + End

Izbiranje vsebine: razširitev izbora

Dejanje

Tipke

En znak desno

Shift + puščica desno

En znak levo

Shift + puščica levo

Ena beseda desno

Shift + Ctrl + puščica desno

Ena beseda levo

Shift + Ctrl + puščica levo

Ena vrstica navzgor

Shift + puščica gor

Ena vrstica navzdol

Shift + puščica dol

En odstavek navzgor

Shift + Ctrl + puščica gor

En odstavek navzdol

Shift + Ctrl + puščica dol

Začetek vrstice

Shift + Home

Konec vrstice

Shift + End

Začetek dokumenta

Shift + Ctrl + Home

Konec dokumenta

Shift + Ctrl + End

Celoten dokument

Ctrl + A

Urejanje vsebine

Dejanje

Tipke

Izrezovanje

Ctrl+X

Kopiranje

Ctrl+C

Prilepi

Ctrl + V

Vstavljanje hiperpovezave

CTRL + K

Razveljavitev

Ctrl+Z

Uveljavitev

Ctrl + Y

Premikanje od ene do druge napačno črkovane besede

Alt+F7

Povečevanje velikosti pisave

Ctrl+Shift+>

Zmanjševanje velikosti pisave

Ctrl+Shift+<

Oblikovanje besedila

Dejanje

Tipke

Krepko

Ctrl+B

Ležeče

Ctrl+I

Podčrtano

Ctrl + U

Označen seznam

Ctrl+pika

Oštevilčeni seznam

Ctrl+/

Poravnava levo

Ctrl + L

Poravnava desno

Ctrl + R

Sredinska poravnava

Ctrl + E

Bližnjice, ki so enake na tipkovnicah sistemov Windows in Mac

Ključ

Modifikator

Windows

Mac

Vračalka

Alt

Pomakne nazaj za eno besedo

End

Alt

Premakne mesto vstavljanja na dno dokumenta ali orisa

Enter

Alt

Prikaz lastnosti strani v Internet Explorerju

Tabulatorka

Ctrl – Alt

Zamenja opravili

Home

Alt

Pojdi na domačo stran

Premakne mesto vstavljanja na vrh dokumenta ali orisa

Levo

Alt

Nazaj v Internet Explorerju

Pomakne levo za eno besedo

PageDn

Alt

Pomakne mesto vstavljanja na konec dokumenta

PageUp

Alt

Pomakne mesto vstavljanja na začetek dokumenta

Desno

Alt

Naprej v Internet Explorerju

Pomakne desno za eno besedo

Tabulatorka

Alt

Preklopi med programi

Premakne fokus med brskalnikom in elementi strani (zanka dostopnosti)

Dol

Alt – Shift

Premakne trenutno stran za eno mesto navzdol v podoknu za krmarjenje

Izbere od mesta vstavljanja do konca odstavka

Enter

Alt – Shift

Preklopi v celozaslonski način v Internet Explorerju

Tabulatorka

Ctrl – Alt – Shift

Zamenja opravili

Levo

Alt – Shift

Odstrani eno raven zamika

Izbere eno besedo proti levi

Desno

Alt – Shift

Zamik

Izbere eno besedo proti levi

Tabulatorka

Alt – Shift

Preklopi med programi

Premakne fokus med brskalnikom in elementi strani (zanka dostopnosti)

Gor

Alt – Shift

Premakne trenutno stran za eno mesto navzdol v podoknu za krmarjenje

Izbere od mesta vstavljanja do konca odstavka

Vračalka

Pomakne nazaj za eno besedo

Delete

Izbriše eno besedo

Dol

Premakne mesto vstavljanja navzdol za en odstavek

End

Premakne mesto vstavljanja na dno dokumenta ali orisa

Home

Pojdi na vrh dokumenta ali orisa (v Safariju odide na domačo stran brskalnika)

Levo

Premakne mesto vstavljanja na začetek vrstice (v Firefoxu odide na prejšnjo stran)

Desno

Pomakne mesto vstavljanja na konec vrstice (v Firefoxu se pomakne naprej)

Tabulatorka

Zamenja opravili (kot »Alt – Tabulatorka« v sistemu Windows)

Gor

Premakne mesto vstavljanja navzgor za en odstavek

ESC

⌘– Alt

Odpre upravitelja opravil (prisilna zaustavitev programov)

Home

⌘– Alt

V Safariju odide na domačo stran

Levo

⌘– Alt

V Chromu preklopi med zavihki brskalnika

Delete

⌘– Shift

V Firefoxu očisti predpomnilnik brskalnika

Dol

⌘– Shift

Izbere en odstavek navzdol

End

⌘– Shift

Izbere vse do konca dokumenta ali strani

Home

⌘ – Shift

Izbere vse do vrha dokumenta ali strani (v Safariju odide na domačo stran brskalnika)

Levo

⌘– Shift

Izbere do začetka vrstice

Desno

⌘– Shift

Izbere do konca vrstice

Tabulatorka

⌘ – Shift

Zamenja opravili (kot »Alt – Tabulatorka« v sistemu Windows)

Gor

⌘ – Shift

Izbere en odstavek navzgor

ESC

Ctrl – Shift

Odpre upravitelja opravil

Desno

Ctrl – Shift

Izbere desno za eno besedo

Dol

Ctrl

Premakne mesto vstavljanja navzdol za en odstavek

Premakne mesto vstavljanja na konec vrstice

Levo

Ctrl – Shift

Izbere eno besedo proti levi

ESC

Ctrl

Odpre meni »Start« ali začetni zaslon

Delete

Ctrl – Alt

Odpre meni zaklepa zaslona

Levo

Ctrl

Premakne mesto vstavljanja za eno besedo proti levi

Prikaže nadzorno ploščo pripomočka

PageDn

Ctrl

V Firefoxu in Chromu preklopi med odprtimi zavihki

PageUp

Ctrl

Premakne mesto vstavljanja na konec dokumenta ali orisa

V Firefoxu in Chromu preklopi med odprtimi zavihki

End

Ctrl

Premakne mesto vstavljanja na konec dokumenta ali orisa

Tabulatorka

Ctrl

Preklopi med odprtimi zavihki

Preklopi med odprtimi zavihki

Gor

Ctrl

Premakne mesto vstavljanja navzgor za en odstavek

Premakne mesto vstavljanja na začetek vrstice

Vračalka

Ctrl – Alt

Pomakne nazaj za eno črko

Pomakne nazaj za eno črko

Home

Ctrl

Premakne mesto vstavljanja na začetek dokumenta ali orisa

Dol

Ctrl – Alt

V Internet Explorerju pomakne stran navzdol

End

Ctrl – Alt

V Internet Explorerju se pomakni do konca strani

Home

Ctrl – Alt

V Internet Explorerju se pomakni do vrha strani

PageDn

Ctrl – Alt

V Internet Explorerju pomakne navzdol

PageUp

Ctrl – Alt

V Internet Explorerju pomakne navzgor

Desno

Ctrl

Premakne mesto vstavljanja za eno besedo proti levi

Gor

Ctrl – Alt

V Internet Explorerju pomakne stran navzdol

Vračalka

Ctrl – Alt – Shift

Pomakne nazaj za eno besedo

Pomakne nazaj za eno besedo

End

Ctrl – Alt – Shift

V Internet Explorerju se pomakni do konca strani

Home

Ctrl – Alt – Shift

V Internet Explorerju se pomakni do vrha strani

PageDn

Ctrl – Alt – Shift

V Internet Explorerju pomakne navzdol

PageUp

Ctrl – Alt – Shift

V Internet Explorerju pomakne navzgor

ESC

Alt

Minimizira okno

Dol

Ctrl – Shift

Izbere en odstavek navzdol

Izbere do konca vrstice

ESC

Alt – Shift

Minimizira okno

Home

Ctrl – Shift

Izbere en odstavek navzgor

Izbere do začetka vrstice

Insert

Brez

Začne prepisovalni način

Tabulatorka

Ctrl – Shift

Preklopi med odprtimi zavihki

Preklopi med odprtimi zavihki

Gor

Ctrl – Shift

Izbere en odstavek navzgor

Izbere do začetka vrstice

Vračalka

Brez

Pomakne nazaj za eno črko

Pomakne nazaj za eno črko

Delete

Brez

Pomakne nazaj za eno črko

Pomakne nazaj za eno črko

Dol

Brez

Premakne mesto vstavljanja navzdol za eno vrstico

Premakne mesto vstavljanja navzdol za eno vrstico

End

Brez

Premakne mesto vstavljanja na konec vrstice

Premakne mesto vstavljanja na konec vrstice

Enter

Brez

Vstavi novo vrstico

Vstavi novo vrstico

Vračalka

Ctrl

Pomakne nazaj za eno besedo

Home

Brez

Premakne mesto vstavljanja na začetek vrstice

V Safariju in Chromu premakne mesto vstavljanja na začetek odstavka

Levo

Brez

Premakne mesto vstavljanja levo za eno črko

Premakne mesto vstavljanja levo za eno črko

PageDn

Brez

Premakne mesto vstavljanja navzdol za en zaslon

Premakne mesto vstavljanja navzdol za en zaslon

PageUp

Brez

Premakne mesto vstavljanja navzgor za en zaslon

Premakne mesto vstavljanja navzgor za en zaslon

Desno

Brez

Premakne mesto vstavljanja desno za eno črko

Premakne mesto vstavljanja desno za eno črko

Tabulatorka

Brez

Zamik ali pojdi na naslednjo celico tabele

Zamik, pojdi na naslednjo celico tabele ali vstavi tabelo

Gor

Brez

Premakne mesto vstavljanja navzgor za eno vrstico

Premakne mesto vstavljanja navzgor za eno vrstico

Vračalka

Shift

Pomakne nazaj za eno črko

Pomakne nazaj za eno črko

Dol

Shift

Navzdol za eno vrstico

Navzdol za eno vrstico

End

Shift

Izbere do konca vrstice

Izbere do konca vrstice

Enter

Shift

Vstavi mehki prelom vrstice

Vstavi mehki prelom vrstice

Home

Shift

Izbere do začetka vrstice

Izbere do začetka vrstice

Levo

Shift

Izbere levo za eno črko

Izbere levo za eno črko

Desno

Shift

Izbere eno črko proti desni

Izbere eno črko proti desni

Tabulatorka

Shift

Odstrani eno raven zamika, pojdi na prejšnjo celico tabele

Odstrani eno raven zamika, pojdi na prejšnjo celico tabele

Gor

Shift

Izbere eno vrstico navzgor

Izbere eno vrstico navzgor

Več bližnjic na tipkovnici za Word

Bližnjice na tipkovnici v programu Word Online so zelo podobne bližnjicam v Microsoft Wordu. Bližnjice na tipkovnici, ki so navedene v tem članku, so namenjene najpogostejšim opravilom v programu Word Online. Če želite videti seznam bližnjic na tipkovnici v programu Word za namizne računalnike, si oglejte:

Pogosta opravila v programu Word Online

Navodila za dokončanje določenih opravil v programu Word Online najdete v teh člankih:

Velja za: Word OnlineVam je bila informacija v pomoč?

Da Ne

Kako lahko to izboljšamo?

255 preostali znaki

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Spremeni jezik