Bližnjice na tipkovnici med ustvarjanjem predstavitve v PowerPointu 2010

Način uporabe bližnjic na tipkovnici

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tej temi pomoči, se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je treba dve ali več tipk pritisniti hkrati, so tipke, ki jih je treba pritisniti, ločene z znakom plus (+). Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je treba pritiskati eno tipko za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Opomba : Če želite natisniti to poglavje, pritisnite tipko TAB, da izberete Pokaži vse, nato ENTER in nato še CTRL+P.

Spletna pomoč

Bližnjice na tipkovnici za uporabo okna s pomočjo

Okno s pomočjo omogoča dostop do celotne vsebine elektronske pomoči. Prikaže teme in druge vsebine pomoči.

V oknu pomoči

Če želite

Pritisnite

Odpreti okno s pomočjo.

F1

Zapreti okno s pomočjo.

ALT+F4

Preklopiti med oknom s pomočjo in aktivnim programom.

ALT+TAB

Vrniti se na kazalo vsebine pomoči in nasvetov za PowerPoint.

ALT+HOME

V oknu s pomočjo izbrati naslednji element.

TAB

V oknu s pomočjo izbrati prejšnji element.

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrani element.

ENTER

V odseku Brskanje po pomoči programa PowerPoint okna Pomoč izberite naslednji ali prejšnji element, v tem vrstnem redu.

TAB, SHIFT+TAB

V odseku Brskanje po pomoči programa PowerPoint okna Pomoč razširite ali strnite izbrani element, v tem vrstnem redu.

ENTER

Označiti naslednje skrito besedilo ali hiperpovezavo, skupaj s Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme.

TAB

Označiti prejšnje skrito besedilo ali hiperpovezavo.

SHIFT+TAB

Izvesti dejanje za izbrano Pokaži vse, Skrij vse, skrito besedilo ali hiperpovezavo.

ENTER

Vrniti se nazaj k prejšnji temi pomoči (gumb Nazaj).

ALT+PUŠČICA LEVO ali BACKSPACE

Premakniti se k naslednji temi pomoči (gumb Naprej).

ALT+PUŠČICA DESNO

V trenutno prikazani temi pomoči se premikati v majhnih prirastkih navzgor ali navzdol, v tem vrstnem redu.

PUŠČICA GOR, PUŠČICA DOL

V trenutno prikazani temi pomoči se premikati v velikih prirastkih navzgor ali navzdol, v tem vrstnem redu.

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikazati seznam ukazov za okno s pomočjo. Pogoj je, da je okno s pomočjo aktivno (kliknite v okno s pomočjo).

SHIFT+F10

Ustaviti zadnje dejanje (gumb Ustavi).

ESC

Osvežiti okno (gumb Osveži).

F5

Tiskanje trenutne teme pomoči.

Opomba : Če kazalca ni v trenutni temi pomoči, pritisnite F6 in nato še CTRL+P.

CTRL+P

Spremeniti povezavo. Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat.

F6 (dokler fokus ni v polju Vpišite besede, ki jih želite poiskati), TAB, PUŠČICA DOL

Vnesti besedilo v polje Vpišite besede, ki jih želite poiskati. Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat.

F6

Preklopiti med območji v oknu s pomočjo; preklopiti na primer med orodno vrstico, poljem Vpišite besede, ki jih želite poiskati in seznamom Išči.

F6

V drevesnem pogledu v kazalu vsebine izberite naslednji ali prejšnji element, v tem vrstnem redu.

PUŠČICA GOR, PUŠČICA DOL

V drevesnem pogledu v kazalu vsebine razširiti ali strniti izbrani element, v tem vrstnem redu.

PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO

Osnove Microsoft Officea

Prikazovanje in uporaba oken

Če želite

Pritisnite

Preklopiti v naslednje okno.

ALT+TAB, TAB

Preklopiti v prejšnje okno.

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Zapreti aktivno okno.

CTRL+W ali CTRL+F4

Oddati odprto predstavitev oddaljenemu občinstvu s spletnim programom PowerPoint.

CTRL+F5

Premakniti se v naslednje podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urnega kazalca). Morda boste morali večkrat pritisniti tipko F6.

Opomba : Če želenega podokna ne morete prikazati tako, da pritiskate tipko F6, pritisnite ALT, da preklopite na trak, nato pa pritisnite CTRL+TAB, da se premaknete na naslednje podokno opravil.

F6

Premakniti se v podokno iz drugega podokna v oknu programa (v nasprotni smeri urnega kazalca).

SHIFT+F6

Preklopiti v naslednje PowerPointovo okno, če je odprtih več PowerPointovih oken.

CTRL+F6

Preklopiti v prejšnje PowerPointovo okno.

CTRL+SHIFT+F6

Kopirati sliko zaslona v odložišče.

PRINT SCREEN

Kopirati sliko izbranega okna v odložišče.

ALT+PRINT SCREEN

Spreminjanje pisave ali spreminjanje velikosti pisave

Opomba : Če želite uporabiti te bližnjice, mora biti kazalec v polju z besedilom.

Če želite

Pritisnite

Spremeniti pisavo.

CTRL+SHIFT+F

Spremeniti velikost pisave.

CTRL+SHIFT+P

Povečati velikost pisave označenega besedila

CTRL+SHIFT+N

Zmanjšati velikost pisave označenega besedila

CTRL+SHIFT+B

Premikanje v besedilu ali celicah

Če želite

Pritisnite

Premakniti se za en znak v levo.

PUŠČICA LEVO

Premakniti se za en znak v desno.

PUŠČICA DESNO

Premakniti se za eno vrstico navzgor.

PUŠČICA GOR

Premakniti se za eno vrstico navzdol.

PUŠČICA DOL

Premakniti se za eno besedo v levo.

CTRL+PUŠČICA LEVO

Premakniti se za eno besedo v desno.

CTRL+PUŠČICA DESNO

Premakniti se na konec vrstice.

END

Premakniti se na začetek vrstice.

HOME

Premakniti se za en odstavek navzgor.

CTRL+PUŠČICA GOR

Premakniti se za en odstavek navzdol.

CTRL+PUŠČICA DOL

Premakniti se na konec polja z besedilom.

CTRL+END

Premakniti se na začetek polja z besedilom.

CTRL+HOME

V programu Microsoft Office PowerPoint premakniti na naslednji naslov ali ogrado telesa besedila. Če je ograda zadnja na diapozitivu, bo vstavljen nov diapozitiv z enako postavitvijo kot izvirni diapozitiv.

CTRL+ENTER

Ponoviti zadnje dejanje Išči.

SHIFT+F4

Najdi in zamenjaj

Če želite

Pritisnite

Odpreti pogovorno okno Najdi.

CTRL+F

Odpreti pogovorno okno Zamenjaj.

CTRL+H

Ponoviti zadnje dejanje Najdi.

SHIFT+F4

Premikanje v tabelah in delo z njimi

Če želite

Pritisnite

Premakniti se v naslednjo celico.

TAB

Premakniti se v prejšnjo celico.

SHIFT+TAB

Premakniti se v naslednjo vrstico.

PUŠČICA DOL

Premakniti se v prejšnjo vrstico.

PUŠČICA GOR

V celico vstaviti tabulator.

CTRL+TAB

Začeti nov odstavek.

ENTER

Na dnu tabele dodati novo vrstico.

TAB na koncu zadnje vrstice

Dostopanje do in uporaba podoken opravil

Če želite

Pritisnite

Premakniti se v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali pritisniti tipko F6 več kot enkrat.)

F6

Ko je aktivno podokno opravil, izbere naslednjo ali prejšnjo možnost v podoknu opravil.

TAB, SHIFT+TAB

Prikazati popoln seznam ukazov v meniju podokna opravil.

CTRL+PUŠČICA DOL

Premikati se med možnostmi na izbranem podseznamu; premikati se med določenimi možnostmi in skupinami možnosti v pogovornem polju.

PUŠČICA DOL ali PUŠČICA GOR

Odpre izbrani meni ali izvede dejanje, prirejeno izbranemu gumbu.

PRESLEDNICA ali ENTER

Odpreti priročni meni; odpreti spustni seznam za izbrani element galerije.

SHIFT+F10

Izbrati prvi ali zadnji ukaz v meniju ali podmeniju, ko se prikaže.

HOME, END

Premikati se navzgor ali navzdol po izbranem seznamu galerije.

PAGE UP, PAGE DOWN

Premakniti se na vrh ali dno izbranega seznama galerije.

HOME, END

Zapreti podokno opravil

CTRL+PRESLEDNICA, C

Odpreti odložišče.

ALT+H, F, O

Spreminjanje velikosti podokna opravil

 1. Če želite prikazati dodatne ukaze, v podokno opravil pritisnite tipki CTRL+PRESLEDNICA.

 2. Pritisnite puščično tipko dol, da izberete ukaz Velikost, nato pritisnite tipko ENTER.

 3. Za spreminjanje velikosti podokna opravil uporabite puščične tipke. Če želite velikost spreminjati po eno slikovno piko, uporabite CTRL+ puščične tipke.

Opomba : Ko končate spreminjanje velikosti, pritisnite tipko ESC.

Uporaba pogovornih oken

Če želite

Pritisnite

Premakniti se na naslednjo možnost ali skupino možnosti.

TAB

Premakniti se na prejšnjo možnost ali skupino možnosti.

SHIFT+TAB

Preklopiti na naslednji zavihek v pogovornem oknu. (V odprtem pogovornem oknu mora že biti izbran zavihek)

PUŠČICA DOL

Preklopiti na prejšnji zavihek v pogovornem oknu. (V odprtem pogovornem oknu mora že biti izbran zavihek)

PUŠČICA GOR

Odpreti izbrani spustni seznam.

PUŠČICA DOL, ALT+PUŠČICA DOL

Odpreti seznam, če je zaprt, in se premakniti do možnosti na seznamu.

Začetnica možnosti na spustnem seznamu

Premikati se med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti.

PUŠČICA GOR, PUŠČICA DOL

Izvesti dejanje, dodeljeno izbranemu gumbu; potrditi ali počistiti izbrano potrditveno polje.

PRESLEDNICA

Izbrati možnost; potrditi ali počistiti potrditveno polje.

Črka, ki je v možnosti podčrtana

Izvesti dejanje, dodeljeno privzetemu gumbu v pogovornem oknu.

ENTER

Zapreti izbrani spustni seznam; preklicati ukaz in zapreti pogovorno okno.

ESC

Urejanje vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot mape.

Če želite

Pritisnite

Premakniti se na začetek vnosa.

HOME

Premakniti se na konec vnosa.

END

Premakniti se za en znak v levo ali v desno.

PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO

Premakniti se za eno besedo v levo.

CTRL+PUŠČICA LEVO

Premakniti se za eno besedo v desno.

CTRL+PUŠČICA DESNO

Označiti ali preklicati izbor enega znaka na levi.

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Označiti ali preklicati izbor enega znaka na desni.

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Označiti ali preklicati izbor ene besede na levi.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Označiti ali preklicati izbor ene besede na levi.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Označiti od kazalca do začetka vnosa.

SHIFT+HOME

Označiti od kazalca do konca vnosa.

SHIFT+END

Uporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Če želite

Pritisnite

Odpreti pogovorno okno »Odpri«

ALT+F in nato O

Odpreti pogovorno okno »Shrani kot«

ALT+F in nato A

Premikati se med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti

Puščične tipke

Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer za mapo ali datoteko.

SHIFT+F10

Premik med možnostmi ali področji pogovornega okna.

TAB

Odpreti spustni meni s potjo datoteke

F4 ali ALT+H

Osveževanje seznama datotek.

F5

Premikati se po traku

Dostop do poljubnega ukaza samo z nekaj pritiski tipk

 1. Pritisnite ALT.

  Nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu, so prikazani nasveti za tipke.

  Bližnjice na tipkovnici na zavihku »Datoteka«

 2. Pritisnite črko, prikazano v namigu za tipko nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.

 3. Glede na črko, ki jo pritisnete, bodo morda prikazani dodatni namigi za tipke. Če je na primer zavihek Osnovno aktiven in pritisnete N, je prikazana kartica Vstavljanje skupaj z namigi za tipke za skupine na zavihku.

 4. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz. Če je na primer aktiven zavihek Osnovno in če pritisnete kombinacijo ALT+H, F, S, se boste premaknili v polje s seznamom Velikost v skupini Pisava.

  Opomba : Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite ALT.

Sprememba fokusa tipkovnice brez uporabe miške

Drug način za uporabo tipkovnice za delo s trakom je premikanje fokusa med kartice in ukaze, dokler ne najdete funkcije, ki jo želite uporabiti. Tabela navaja nekaj načinov za premikanje fokusa tipkovnice brez miške.

Če želite

Pritisnite

Izbrati aktivni zavihek na traku in aktivirati tipka za dostop.

ALT ali F10. Pritisnite katero koli od teh tipk znova in se premaknite nazaj na dokument, nato pa prekličite tipke na tipkovnici.

Premakniti levo ali desno na drug zavihek na traku.

F10, če želite izbrati aktivni zavihek, in nato PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO.

Prikazati ali skriti trak.

CTRL+F1

Prikazati priročni meni za izbran ukaz.

SHIFT+F10

Premakniti fokus, da izberete posamezna območja okna:

 • aktivni zavihek na traku

 • Katero koli podokno opravil

 • dokument

F6

Premakniti fokus na vsak ukaz na traku naprej ali nazaj.

TAB, SHIFT+TAB

Premikati se dol, gor, levo oziroma desno med elementi na traku.

PUŠČICA DOL, PUŠČICA GOR, PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Aktivirati izbran ukaz ali kontrolnik na traku.

PRESLEDNICA ali ENTER

Odpreti izbran meni ali galerijo na traku.

PRESLEDNICA ali ENTER

Aktivirati ukaz ali kontrolnik na traku, tako da lahko spremenite vrednost.

ENTER

Končati spreminjanje vrednosti v kontrolniku na traku in premakniti fokus nazaj na dokument.

ENTER

Pridobiti pomoč za izbran ukaz ali kontrolnik na traku. (Če z izbranim ukazom ni povezana nobena tema pomoči, se prikaže splošna tema pomoči za program.)

F1

Pogosta opravila v Microsoft Office PowerPointu

Premikanje med podokni

Če želite

Pritisnite

Premikanje v smeri urnega kazalca med podokni v navadnem pogledu.

F6

Premikanje v nasprotni smeri urnega kazalca med podokni v navadnem pogledu.

SHIFT+F6

Preklop med karticama Diapozitivi in Oris v podoknu »Oris in diapozitivi« v navadnem pogledu.

CTRL+SHIFT+TAB

Delo v orisu

Če želite

Pritisnite

Povišanje odstavka.

ALT+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Ponižanje odstavka.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Premik izbranega odstavka navzgor.

ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR

Premik izbranega odstavka navzdol.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL

Prikaz naslovne ravni 1.

ALT+SHIFT+1

Razširjanje besedila pod naslovom

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Strnjenje besedila pod naslovom

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Delo z oblikami, slikami, polji, predmeti in WordArtom

Vstavljanje oblike

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N, S in nato H in izberite Oblike.

 2. Uporabite puščične tipke in se pomikajte po kategorijah oblik in izberite želeno obliko.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER in vnesite izbrano obliko.

Vstavljanje polja z besedilom

 1. Pritisnite in spustite tipke ALT, nato N in nato X.

 2. Pritisnite CTRL+ENTER, če želite vstaviti polje z besedilom.

Vstavljanje predmeta

 1. Pritisnite in sprostite ALT, nato N, nato J in izberite Predmet.

 2. Če se želite premikati med predmeti, uporabite puščične tipke.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER, če želite vstaviti želen predmet.

Vstavljanje WordArta

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N in nato W in izberite WordArt.

 2. Uporabite puščične tipke in izberite želeni slog WordArta in nato pritisnite ENTER.

 3. Vnesite želeno besedilo.

Izbiranje oblike

Opomba : Če je kazalec v besedilu, pritisnite ESC.

 • Če želite izbrati eno obliko, se pomikajte po seznamu predmetov s tipko TAB (ali SHIFT+TAB, če želite iti nazaj), dokler se na želenem predmetu ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti.

 • Če želite izbrati več elementov, uporabite podokno izbora.

Združevanje ali razdruževanje oblik, slik in predmetov WordArt

 • Če želite združiti oblike, slike ali predmete WordArt, izberite elemente, ki jih želite združiti, in nato pritisnite tipki CTRL+G.

 • Če želite razdružiti skupino, izberiteskupino in nato pritisnite tipke CTRL+SHIFT+G.

Prikazovanje ali skrivanje mreže ali vodil

Če želite

Pritisnite

Prikazovanje ali skrivanje mreže

SHIFT+F9

Prikazovanje ali skrivanje vodil

ALT+F9

Kopiranje atributov oblike

 1. Izberite obliko z atributi, ki jih želite kopirati.

  Opomba : Če izberete obliko z besedilom, kopirate videz in slog besedila ter atribute oblike.

 2. Atribute predmeta prekopirate s tipkami CTRL+SHIFT+C.

 3. Predmet za lepljenje atributov izberete s tipkama TAB ali SHIFT+TAB.

 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Izbiranje besedila in predmetov

Če želite

Pritisnite

Izbira enega znaka v desno.

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbira enega znaka v levo.

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbira do konca besede.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbira do začetka besede.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbira eno vrstico višje (s kazalcem na začetku vrstice).

SHIFT+PUŠČICA GOR

Izbira eno vrstico nižje (s kazalcem na začetku vrstice).

SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbira predmeta (ko je izbrano besedilo v predmetu).

ESC

Izbira drugega predmeta (ko je izbran en predmet).

TAB ali SHIFT+TAB, dokler želeni predmet ni izbran

Izbira besedila v predmetu (z izbranim predmetom).

ENTER

Izbira vseh predmetov.

CTRL+A (na zavihku Diapozitivi)

Izbira vseh diapozitivov.

CTRL+A (v pogledu razvrstilnika diapozitivov)

Izbira celotnega besedila.

CTRL+A (na zavihku Oris)

Brisanje in kopiranje besedila in predmetov

Če želite

Pritisnite

Brisanje enega znaka v levo.

BACKSPACE

Brisanje ene besede v levo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje enega znaka v desno.

DELETE

Brisanje ene besede v desno.

Opomba : Če želite to izvesti, mora biti kazalec med besedami.

CTRL+DELETE

Izrezovanje izbranega predmeta ali besedila.

CTRL+X

Kopiranje izbranega predmeta ali besedila.

CTRL+C

Lepljenje izrezanega kopiranega predmeta ali besedila.

CTRL+V

Razveljavitev zadnjega dejanja.

CTRL+Z

Vnovična izvedba zadnjega dejanja.

CTRL+Y

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Odpiranje pogovornega okna Posebno lepljenje.

CTRL+ALT+V

Premikanje v besedilu

Če želite

Pritisnite

Premakniti se za en znak v levo.

PUŠČICA LEVO

Premakniti se za en znak v desno.

PUŠČICA DESNO

Premakniti se za eno vrstico navzgor.

PUŠČICA GOR

Premakniti se za eno vrstico navzdol.

PUŠČICA DOL

Premakniti se za eno besedo v levo.

CTRL+PUŠČICA LEVO

Premakniti se za eno besedo v desno.

CTRL+PUŠČICA DESNO

Premakniti se na konec vrstice.

END

Premakniti se na začetek vrstice.

HOME

Premakniti se za en odstavek navzgor.

CTRL+PUŠČICA GOR

Premakniti se za en odstavek navzdol.

CTRL+PUŠČICA DOL

Premakniti se na konec polja z besedilom.

CTRL+END

Premakniti se na začetek polja z besedilom.

CTRL+HOME

Premakniti se na naslednji naslov ali ogrado telesa besedila. Če je ograda zadnja na diapozitivu, bo vstavljen nov diapozitiv z enako postavitvijo kot izvirni diapozitiv.

CTRL+ENTER

Premakniti za ponovitev zadnjega dejanja Išči.

SHIFT+F4

Premikanje in delo v tabelah

Če želite

Pritisnite

Premakniti se v naslednjo celico.

TAB

Premakniti se v prejšnjo celico.

SHIFT+TAB

Premakniti se v naslednjo vrstico.

PUŠČICA DOL

Premakniti se v prejšnjo vrstico.

PUŠČICA GOR

V celico vstaviti tabulator.

CTRL+TAB

Začeti nov odstavek.

ENTER

Na dnu tabele dodati novo vrstico.

TAB na koncu zadnje vrstice

Urejanje povezanega ali vdelanega predmeta

 1. Pritisnite TAB ALI SHIFT+TAB, če želite izbrati želeni predmet.

 2. Pritisnite SHIFT+F10 za priročni meni.

 3. Pritiskajte PUŠČICO DOL, dokler ne izberete predmet delovnega lista, pritisnite PUŠČICO DESNO, da izberete Uredi, in pritisnite ENTER.

  Opomba : Ime ukaza v priročnem meniju je odvisno od vrste vdelanega ali povezanega predmeta. Vdelan Microsoft Office Excelov delovni list ima na primer ukaz Predmet delovnega lista, medtem ko ima vdelana risba Microsoft Office Visia ukaz Visiov predmet.

Oblikovanje in poravnavanje znakov in odstavkov

Spreminjanje pisave ali spreminjanje velikosti pisave

Opomba : Če želite uporabiti bližnjice na tipkovnici, morate najprej izbrati besedilo, ki ga želite spremeniti.

Če želite

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje pisave.

CTRL+SHIFT+F

Povečanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+N

Zmanjšanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+B

Uporaba oblikovanja znakov

Če želite

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje oblikovanja znakov.

CTRL+T

Sprememba velikosti črk med stavki na male ali velike črke.

SHIFT+F3

Uporaba krepkega besedila.

CTRL+B

Uporaba podčrtanega besedila.

CTRL+U

Uporaba ležečega besedila.

CTRL+I

Uporaba podpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

CTRL+ENAČAJ

Uporaba nadpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Odstranjevanje ročnega oblikovanja znakov, na primer podpisanega in nadpisanega oblikovanja.

CTRL+PRESLEDNICA

Vstavljanje hiperpovezave

CTRL+K

Kopiranje oblik besedila

Če želite

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Poravnavanje odstavkov

Če želite

Pritisnite

Sredinska poravnava odstavka.

CTRL+E

Obojestranska poravnava odstavka.

CTRL+J

Leva poravnava odstavka.

CTRL+L

Desna poravnava odstavka.

CTRL+R

Izvedba predstavitve

Če predstavitev izvajate v pogledu diaprojekcije, lahko uporabite te bližnjice na tipkovnici.

Bližnjice za diaprojekcijo

Če želite

Pritisnite

Začetek predstavitve z začetka.

F5

Izvajanje naslednje animacije ali pomik na naslednji diapozitiv.

N, ENTER, PAGE DOWN, PUŠČICA DESNO, PUŠČICA LEVO ali PRESLEDNICA.

Izvajanje prejšnje animacije ali pomik na prejšnji diapozitiv.

P, PAGE UP, PUŠČICA LEVO, PUŠČICA GOR ali BACKSPACE

Premik na diapozitiv številka.

številka+ENTER

Prikaz praznega črnega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega črnega diapozitiva.

B ali PIKA

Prikaz praznega belega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega belega diapozitiva.

W ali VEJICA

Zaustavitev ali vnovični zagon samodejne predstavitve.

S

Konec predstavitve.

ESC ali POMIŠLJAJ

Izbris pripomb na zaslonu.

E

Premik na naslednji diapozitiv, če je naslednji diapozitiv skrit.

H

Nastavitev novih časov med vajo.

T

Uporaba izvirnih časov med vajo.

O

Uporaba miškinega klika za napredovanje med vajo.

M

Vnovično snemanje zvočne spremljave in časov

S

Vrnitev na prvi diapozitiv.

Pritisnite in pridržite desno in levo tipko miške 2 sekundi

Pokaži ali skrij kazalec

A ali =

Sprememba kazalca v pero.

CTRL+P

Sprememba kazalca v puščico.

CTRL+A

Sprememba kazalca v brisalko

CTRL+E

Pokaži ali skrij oznako s črnilom

CTRL+M

Takojšnje skritje kazalca in gumba za krmarjenje

CTRL+H

Skritje kazalca in gumba za krmarjenje v 15 sekundah

CTRL+U

Ogled pogovornega okna »Vsi diapozitivi«

CTRL+S

Ogled opravilne vrstice računalnika

CTRL+T

Prikaz priročnega menija.

SHIFT+F10

Premik na prvo ali naslednjo hiperpovezavo na diapozitivu.

TAB

Premik na zadnjo ali prejšnjo hiperpovezavo na diapozitivu.

SHIFT+TAB

»Klik z miško« na izbrano hiperpovezavo.

ENTER pri izbrani hiperpovezavi

Bližnjice za predstavnost med predstavitvijo

Če želite

Pritisnite

Ustavi predvajanje medija

ALT+Q

Preklapljanje med predvajanjem in premorom

ALT+P

Premik na naslednji zaznamek

ALT+END

Premik na prejšnji zaznamek

ALT+HOME

Povečanje jakosti zvoka

ALT+Puščica gor

Zmanjšanje jakosti zvoka

ALT+Puščica dol

Iskanje naprej

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Iskanje nazaj

ALT+SHIFT+PAGE UP

Izklop zvoka

ALT+U

Namig : Če si želite ogledati seznam kontrolnikov, med predstavitvijo pritisnite F1.

Brskanje v spletnih predstavitvah

Te tipke lahko uporabite za ogledovanje spletnih predstavitev v Microsoft Internet Explorerju 4.0 ali novejšem.

Če želite

Pritisnite

Premikanje naprej med hiperpovezavami v spletni predstavitvi, naslovni vrstici ali vrstici s povezavami.

TAB

Premikanje nazaj med hiperpovezavami v spletni predstavitvi, naslovni vrstici ali vrstici s povezavami.

SHIFT+TAB

»Klik z miško« na izbrano hiperpovezavo.

ENTER

Premikanje na naslednji diapozitiv.

PRESLEDNICA

Uporaba funkcije podokna izbora

Uporaba teh bližnjic na tipkovnici v podoknu izbora.

Če želite zagnati podokno izbora, pritisnite Alt, H, S, L in nato P.

Če želite narediti to

Pritisnite

Kroženje fokusa med različnimi podokni.

F6

Prikaz kontekstnega menija.

SHIFT+F10

Premik fokusa na en element ali skupino.

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Premik fokusa iz elementa v skupini na nadrejeno skupino.

PUŠČICA LEVO

Premik fokusa s skupine na prvi element v skupini.

PUŠČICA DESNO

Razširitev skupine v fokusu in vseh podrejenih skupin.

* (samo na številski tipkovnici)

Razširitev skupine v fokusu.

+ (samo na številski tipkovnici)

Strnitev skupine v fokusu.

- (samo na številski tipkovnici)

Premik fokusa na element in izbira tega elementa.

SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbira elementa v fokusu.

PRESLEDNICA ali ENTER

Preklic izbora elementa v fokusu.

SHIFT+PRESLEDNICA ali SHIFT+ENTER

Premik izbranega elementa naprej.

CTRL+SHIFT+F

Premik izbranega elementa nazaj.

CTRL+SHIFT+B

Prikaz ali skritje elementa v fokusu

CTRL+SHIFT+S

Preimenovanje elementa v fokusu.

F2

Preklop fokusa tipkovnice v podoknu izbora med drevesnim pogledom in gumboma Pokaži vse in Skrij vse.

TAB ali SHIFT+TAB

Strnitev vseh skupin.

Opomba : Če želite uporabljati to bližnjico, mora biti viden drevesni pogled podokna izbora.

ALT+SHIFT+1

Razširitev vseh skupin.

ALT+SHIFT+9

Če želite bližnjice na tipkovnici po meri dodeliti elementom menija, posnetim makrom in kodi programa Visual Basic for Applications (VBA) v programu Office PowerPoint 2007, morate uporabiti neodvisni dodatek, na primer Shortcut Manager za PowerPoint, ki je na voljo v Dodatki OfficeOne za PowerPoint.

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×