Bližnjice na tipkovnici in funkcijske tipke v Excelu

V tem članku so opisane bližnjice na tipkovnici, funkcijske tipke in nekatere druge pogoste bližnjice na tipkovnici za Microsoft Excel. Vključene so bližnjice za dostop do traku.

Kliknite enega od zavihkov spodaj, če želite navodila, specifična za vašo različico Excela (najprej so navedene teme za Excel za Windows, nato za računalnik Mac).

V tem članku so opisane bližnjice na tipkovnici, funkcijske tipke in nekatere druge pogoste bližnjice na tipkovnici za Excel 2016. Vključene so bližnjice za dostop do traku.

Namig : Če želite imeti ta vir na voljo med delom, natisnite to temo. Če želite natisniti to temo, pritisnite CTRL+P.

Opomba : Če za dejanje, ki ga želite uporabiti, ni bližnjice na tipkovnici, lahko posnamete makro, da jo ustvarite.

Pomembno : 

 • Te bližnjice se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke za druge razporeditve tipkovnic morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

 • Če bližnjica vključuje istočasni pritisk dveh ali več tipk, so tipke v tej temi ločene z znakom plus (+). Če morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Ali bodo moje stare bližnjice še vedno delovale?

Bližnjice na tipkovnici, ki se začnejo s Ctrl, bodo še vedno delovale v programu Excel 2016. S tipkama Ctrl+C lahko še vedno kopirate v odložišče, s tipkama Ctrl+V pa lepite iz odložišča.

Tudi večina starih bližnjic ALT+ meni bo še vedno delovala, vendar pa morate celotno bližnjico poznati na pamet – na voljo ni nobenih zaslonskih opomnikov o tem, katero tipko morate pritisniti. Poskusite na primer pritisniti ALT, nato pa eno od starih menijskih tipko E (urejanje), V (ogled), I (vstavljanje) in tako dalje. Pojavi se okvir, v katerem piše, da uporabljate tipko za dostop iz starejše različice Microsoft Officea. Če poznate celotno zaporedje tipk, nadaljujte in zaženite ukaz. Če pa ne poznate zaporedja, pritisnite ESC in raje uporabite oznake namigov za tipke.

Bližnjice na tipkovnici za premikanje po traku

Če še ne poznate traku, boste s pomočjo informacij v tem razdelku lažje razumeli model bližnjic na tipkovnici na traku. Trak ponuja nove bližnjice, imenovane nasveti za tipko, ki se prikažejo, ko pritisnete tipko Alt. Skupine traku, povezane z ukazi na zavihkih. Na primer, na zavihku »Osnovno« skupina »Število« vključuje ukaz »Oblika številk«.

Oznake namigov za tipke, ki se pojavijo na traku

Če želite na traku prikazati zavihek, pritisnite tipko za zavihek – na primer, pritisnite črko N za zavihek Vstavljanje ali M za Formule. S tem se pojavijo vse oznake namigov za tipke za gumbe tega zavihka. Nato pritisnite tipko za želeni gumb.

 • Na trak pridete tako, da pritisnete tipko Alt, nato pa se med zavihki premikate s puščično tipko desno in puščično tipko levo.

 • Če želite skriti trak, da imate na voljo več delovnega prostora, pritisnite tipki Ctrl+F1. Ponovite, da znova prikažete trak.

Premik na tipke za dostop za trak

Na traku lahko neposredno odprete nek zavihek tako, da pritisnete eno od tipk za dostop:

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpiranje polja »Pokaži mi« na traku in vnos iskanega izraza za pomoč ali vsebine pomoči.

ALT+L, nato vnesite iskani izraz.

Odpiranje strani »Datoteka« in uporaba pogleda »Backstage«.

Alt+D

Odpiranje zavihka »Osnovno« in oblikovanje besedila ter številk in uporaba orodja »Najdi«.

Alt+N

Odpiranje zavihka »Vstavljanje« in vstavljanje vrtilnih tabel, grafikonov, dodatkov, grafikonov Sparkline, slik, oblik, glav ali besedilnih polj.

Alt+Q

Odpiranje zavihka »Postavitev strani« in delo s temami, postavitvitev strani, spreminjanje velikosti in poravnava.

Alt+P

Odpiranje zavihka »Formule« in vstavljanje, sledenje in prilagajanje funkcij ter zračunavanja.

Alt+M

Odpiranje zavihka »Podatki« in povezovanje s podatki, razvrščanje, filtriranje, analiza in delo s podatki.

Alt+X

Odpiranje zavihka »Pregled« in preverjanje črkovanja, dodajanje pripomb in zaščita listov ter delovnih zvezkov.

Alt+F

Odpiranje zavihka »Ogled« in predogled prelomov strani in postavitev, prikazovanje in skrivanje mrežnih črt ter naslovov, nastavitev povečave, upravljanje oken in prikaz makrov.

Alt+O

Na vrh strani

Delo na zavihkih in v menijih traku s tipkovnico

Če želite narediti to

Pritisnite

Izbira aktivnega zavihka na traku in aktiviranje tipk za dostop.

ALT ali F10. Če se želite premakniti na drug zavihek, uporabite tipko za dostop ali puščične tipke.

Premakniti fokus na ukaze na traku.

Tab ali Shift+Tab

Premakniti se dol, gor, levo oziroma desno med elementi na traku.

Puščica dol, puščica gor, puščica levo ali puščica desno

Aktivacija izbranega gumba.

Preslednica ali Enter

Odpiranje seznama izbranega ukaza.

Puščica dol

Odpiranje menija za izbrani gumb.

Alt+puščica dol

Če je meni ali podmeni odprt, se premaknite na naslednji ukaz.

Puščica dol

Razširiti ali strniti trak.

Ctrl+F1

Odpiranje priročnega menija.

Shift+F10 ali

Tipka priročnega menija

Premik v podmeni, ko je glavni meni odprt ali izbran.

Puščica levo

Na vrh strani

Najpogosteje uporabljene bližnjice

V tej tabeli so navedene najpogosteje uporabljene bližnjice v programu Excel 2016.

Če želite narediti to

Pritisnite

Zapiranje preglednice

CTRL+W

Odpiranje preglednice

Ctrl+O

Premik na zavihek Osnovno

Alt+N

Shranjevanje preglednice

CTRL+S

Kopiranje

CTRL+C

Lepljenje

Ctrl+V

Razveljavitev

CTRL+Z

Odstranitev vsebine celic

Tipka Delete

Izbiranje barve polnila

Alt+N, SS

Rezanje

Ctrl+X

Premik na zavihek Vstavljanje

Alt+Q

Krepko

CTRL+B

Poravnava vsebine celice na sredino

Alt+N, NA

Premik na zavihek Postavitev strani

Alt+P

Premik na zavihek Podatki

Alt+X

Premik na zavihek Pogled

ALT+O

Oblikovanje celice v priročnem meniju

Shift+F10 ali

Tipka priročnega menija

Dodajanje obrob

Alt+N, HO

Brisanje stolpca

Alt+N, 2B

Premik na zavihek Formula

Alt+M

Na vrh strani

Premikanje v celici: bližnjice na tipkovnici

Če želite narediti to

Pritisnite

Premikanje do prejšnje celice na delovnem listu ali do prejšnje možnosti v pogovornem oknu.

Shift+Tab

Premik za eno celico navzgor na delovnem listu.

Puščica gor

Premik za eno celico navzdol na delovnem listu.

Puščica dol

Premik za eno celico levo na delovnem listu.

Puščica levo

Premik za eno celico desno na delovnem listu.

Puščica desno

Premik do roba trenutnega podatkovnega območja na delovnem listu.

Ctrl+puščična tipka

Vstop v končni način, premik na naslednjo celico, ki ni prazna, v istem stolpcu ali vrstici, kot je aktivna celica, in izklop končnega načina. Če so celice prazne, se premaknite v zadnjo celico v vrstici ali v stolpcu.

End, puščična tipka

Premik v zadnjo celico na delovnem listu, v najnižjo uporabljeno vrstico v uporabljenem stolpcu, ki je skrajno desno.

Ctrl+End

Razširitev izbora celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot)

Ctrl+Shift+End

Premik do celice v zgornjem levem kotu okna, ko je vklopljena funkcija Scroll Lock.

Home+Scroll Lock

Premik na začetek vrstice na delovnem listu. Home Premik na začetek delovnega lista.

Ctrl+Home

Premik za en zaslon navzdol na delovnem listu.

Page Down

Premik na naslednji delovni list v delovnem zvezku.

Ctrl+Page Down

Premik za en zaslon desno na delovnem listu.

Alt+Page Down

Premik za en zaslon navzgor na delovnem listu.

Page Up

Premik za en zaslon levo na delovnem listu.

Alt+Page Up

Premik na prejšnji list v delovnem zvezku.

Ctrl+Page Up

Premik za eno celico desno na delovnem listu. Ali premik med nezaklenjenimi celicami na zaščitenem delovnem listu.

Tabulatorka

Na vrh strani

Izbiranje in izvedba dejanj: bližnjice na tipkovnici

Če želite narediti to

Pritisnite

Izbira celotnega delovnega lista.

Ctrl+A or Ctrl+Shift+preslednica

Izbira trenutnega in naslednjega lista v delovnem zvezku.

Ctrl+Shift+Page Down

Izbira trenutnega in prejšnjega lista v delovnem zvezku.

Ctrl+Shift+Page Up

Razširitev izbora celic za eno celico.

Shift+puščična tipka

Razširitev izbora celic do zadnje celice, ki ni prazna, v istem stolpcu ali isti vrstici, kot je aktivna celica. Če je naslednja celica prazna, razširitev izbora do naslednje celice, ki ni prazna.

Ctrl+Shift+puščična tipka

Vklop razširitvenega načina in uporaba puščičnih tipk za razširitev izbora. Če želite izklopiti, še enkrat pritisnite.

Vklop razširitvenega načina in uporaba puščičnih tipk za razširitev izbora. Če želite izklopiti, še enkrat pritisnite. F8

Dodajanje nepriležne celice ali obsega v izbor celic s puščičnimi tipkami.

Shift+F8

Začetek nove vrstice v isti celici.

Alt+Enter

Zapolnitev izbranega obsega celic s trenutnim vnosom.

Ctrl+Enter

Dokončanje vnosa v celico in izbor celice zgoraj.

Shift+Enter

Izbira celotnega stolpca na delovnem listu.

Ctrl+preslednica

Izbira celotne vrstice na delovnem listu.

Shift+preslednica

Izbira vseh predmetov na delovnem listu, ko je predmet izbran.

Ctrl+Shift+preslednica

Razširitev izbora celic do začetka delovnega lista.

Ctrl+Shift+Home

Izbira trenutnega območja, če delovni list vsebuje podatke. Še enkrat pritisnite, da izberete trenutno območje in vrstice s povzetki. Pritisnite še tretjič, da izberete celoten delovni list.

Ctrl+A ali Ctrl+Shift+preslednica

Izbira trenutnega območja okrog aktivne celice ali izbira celotnega poročila vrtilne tabele.

Ctrl+Shift+zvezdica (*)

Izbira prvega ukaza v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

Home

Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

CTRL+Y

Razveljavitev zadnjega dejanja.

Ctrl+Z

Na vrh strani

Oblikovanje v celicah: bližnjice na tipkovnici

Če želite narediti to

Pritisnite

Oblikovanje celice z uporabo pogovornega okna »Oblikovanje celic«.

CTRL+1

Oblikovanje pisave v pogovornem oknu »Oblikovanje celic«.

Ctrl+Shift+F ali Ctrl+Shift+P

Urejanje aktivne celice in vstavljanje točke vstavljanja na konec njene vsebine. Če pa je urejanje za celico izklopljeno, premik točke vstavljanja v vnosno vrstico. Če urejate formulo, izklopite ali vklopite točkovni način, da boste lahko s puščičnimi tipkami ustvarili referenco.

F2

Dodajanje pripombe v celico in urejanje pripombe.

Shift+F2

Vstavitev praznih celic s pogovornim oknom »Vstavi«.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Prikaz pogovornega okna »Izbriši« za brisanje izbranih celic.

CTRL+minus (–)

Vstavljanje trenutnega časa.

CTRL+SHIFT+dvopičje (:)

Vstavljanje trenutnega datuma.

Ctrl+podpičje (;)

Preklapljanje med prikazovanjem vrednosti celice in prikazovanjem formul na delovnem listu.

Ctrl+krativec (`)

Kopiranje formule iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CTRL+opuščaj (')

Premik izbranih celic.

Ctrl+X

Kopiranje izbranih celic.

CTRL+C

Lepljenje vsebine na točko vstavljanja, zamenjava katerega koli izbora.

CTRL+V

Lepljenje vsebine z uporabo pogovornega okna »Posebno lepljenje«.

Ctrl+Alt+V

Spreminjanje besedila v ležeče besedilo ali odstranjevanje oblikovanja besedila v ležeče besedilo.

Ctrl+I ali Ctrl+3

Krepko besedilo ali odstranjevanje oblikovanja krepkega besedila.

Ctrl+B ali Ctrl+2

Podčrtano besedilo ali odstranjevanje oblikovanja s podčrtanjem.

Ctrl+U ali Ctrl+4

Uporaba ali odstranjevanje oblikovanja s prečrtanjem.

CTRL+5

Preklapljanje med skritimi predmeti, prikazovanje predmetov in prikazovanje označb mesta za predmete.

CTRL+6

Uporaba zunanje obrobe za izbrane celice.

Ctrl+Shift+znak »in« (&)

Odstranjevanje zunanje obrobe z izbranih celic.

Ctrl+Shift+podčrtaj (_)

Prikaz ali skritje orisnih simbolov.

CTRL+8

Skritje izbranih vrstic.

CTRL+9

Skritje izbranih stolpcev.

CTRL+0

Uporaba ukaza »Zapolni navzdol« za kopiranje vsebine in oblike najvišje celice izbranega obsega v spodnje celice.

CTRL+D

Uporaba ukaza »Zapolni desno« za kopiranje vsebine in oblike skrajno leve celice izbranega obsega v celice na desni strani.

CTRL+R

Uporaba splošne oblike zapisa števila.

Ctrl+Shift+tilda (~)

Uporaba valutne oblike z dvema decimalkama (negativne številke v oklepajih).

Ctrl+Shift+znak za dolar ($)

Uporaba oblike odstotka brez decimalnih mest.

Ctrl+Shift+odstotek (%)

Uporaba znanstvene oblike zapisa števila z dvema decimalkama.

Ctrl+Shift+strešica (^)

Uporaba oblike datuma z dnevom, mesecem in letom.

Ctrl+Shift+znak za število (#)

Uporaba oblike časa z uro in minuto ter dop. ali pop.

Ctrl+Shift+znak za afno (@)

Uporaba obliko zapisa števila z dvema decimalkama, ločilom tisočic in znakom za minus (–) za negativne vrednosti.

Ctrl+Shift+klicaj (!)

Ustvarjanje ali urejanje hiperpovezave.

Ctrl+K

Preverjanje črkovanja na aktivnem delovnem listu ali v izbranem obsegu.

F7

Prikaz možnosti hitre analize za izbrane celice, ki vsebujejo podatke.

CTRL+Q

Prikaz pogovornega okna »Ustvarjanje tabele«.

Ctrl+L ali Ctrl+T

Na vrh strani

Delo s podatki, funkcijami in vnosno vrstico: bližnjice na tipkovnici

Če želite narediti to

Pritisnite

Izbira celotnega poročila vrtilne tabele.

Ctrl+Shift+zvezdica (*)

Urejanje aktivne celice in vstavljanje točke vstavljanja na konec njene vsebine. Če pa je urejanje za celico izklopljeno, premik točke vstavljanja v vnosno vrstico. Če urejate formulo, izklopite ali vklopite točkovni način, da boste lahko s puščičnimi tipkami ustvarili referenco.

F2

Razširitev ali strnitev vnosne vrstice.

Ctrl+Shift+U

Preklic vnosa v celico ali vnosno vrstico.

Esc

Dokončanje vnosa v vnosno vrstico in izbira spodnje celice.

Enter

Premik kazalca na konec besedila, ko je v vnosni vrstici.

Ctrl+End

Izbira celotnega besedila v vnosni vrstici, od položaja kazalca do konca.

Ctrl+Shift+End

Izračun za vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih.

F9

Izračun za aktivni delovni list.

Shift+F9

Izračun za vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih, ne glede na to, ali je od zadnjega izračuna prišlo do sprememb.

Ctrl+Alt+F9 

Preverjanje odvisnih formul in nato izračun za vse celice v vseh odprtih delovnih zvezkih, vključno s celicami, ki niso označene za izračun.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Prikaz menija ali sporočila gumba za preverjanje napak.

Alt+Shift+F10

Prikaz pogovornega okna »Argumenti funkcije«, ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli.

Ctrl+A

Vstavljanje imena argumentov in oklepaje, ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli.

Ctrl+Shift+A

Prikličite bliskovito zapolnitev za samodejno prepoznavanje vzorcev v sosednjih stolpcih in vnesete vrednosti v trenutni stolpec

Ctrl+E

Pregled vseh kombinacij absolutnih in relativnih sklicev, ko je v formuli izbran sklic na celico ali obseg.

F4

Vstavljanje funkcije.

Shift+F3

Kopiranje vrednost iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

Ctrl+Shift+ravni narekovaji (")

Ustvarjanje vdelanega grafikona podatkov v trenutnem obsegu.

ALT+F1

Ustvarjanje grafikona s podatki v trenutnem obsegu na ločenem listu grafikona.

F11

Določitev imena za uporabo v sklicih.

Alt+M, M, D

Lepljenje imena iz pogovornega okna »Prilepi ime« (če so bila imena določena v delovnem zvezku.

F3

Premik do prvega polja v naslednjem zapisu obrazca za vnos podatkov.

Enter

Ustvarjanje, zaganjanje, urejanje ali brisanje makra.

Alt+F8

Odpiranje urejevalnika za Microsoft Visual Basic For Applications.

Alt+F11

Na vrh strani

Funkcijske tipke

Tipka

Opis

F1

Prikaže podokno opravil Excelova pomoč .

CTRL+F1 prikaže ali skrije trak.

ALT+F1 ustvari vdelan grafikon podatkov v trenutnem obsegu.

ALT+SHIFT+F1 vstavi nov delovni list.

F2

Urejanje aktivne celice in vstavljanje točke vstavljanja na konec njene vsebine. Če pa je urejanje za celico izklopljeno, premik točke vstavljanja v vnosno vrstico. Če urejate formulo, izklopite ali vklopite točkovni način, da boste lahko s puščičnimi tipkami ustvarili referenco.

SHIFT+F2 doda ali uredi pripombo celice.

CTRL+F2 prikaže območje predogleda tiskanja na zavihku Natisni v pogledu Pogled »Backstage«.

F3

Prikaže pogovorno okno Prilepi ime. Na voljo le, če so v delovnem zvezku določena imena (zavihek Formule, skupina Določena imena, Določi ime).

SHIFT+F3 prikaže pogovorno okno Vstavi funkcijo .

F4

Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

Ko je v formuli izbran sklic na celico ali obseg, ukaz F4 pregleda vse različne kombinacije absolutnih in relativnih sklicev.

CTRL+F4 zapre izbrano okno delovnega zvezka.

ALT+F4 zapre Excel.

F5

Prikaže pogovorno okno Pojdi na.

CTRL+F5 obnovi velikost okna izbranega okna delovnega zvezka.

F6

Preklaplja med delovnim listom, trakom, podoknom opravil in kontrolniki povečave. Na delovnem listu, ki je bilo razdeljeno (meni Pogled , možnost Upravljaj okno , Zamrzni podokna , ukaz Razdeli okno ), tipka F6 vključi razdeljena podokna, ko preklapljate med podokni in območjem traku.

SHIFT+F6 preklaplja med delovnim listom, kontrolniki povečave, podoknom opravil in trakom.

CTRL+F6 preklopi do naslednjega okna delovnega zvezka, ko je odprtih nekaj oken delovnega zvezka.

F7

Prikaže pogovorno okno Črkovanje za preverjanje črkovanja na aktivnem delovnem listu ali v izbranem obsegu.

CTRL+F7 izvede ukaz Premakni v oknu delovnega zvezka, ko ni povečano. Če želite premakniti okno, uporabite puščične tipke. Ko končate, za preklic pritisnite ENTER ali ESC.

F8

Vklopi ali izklopi razširitveni način. V razširitvenem načinu, se Razširjen izbor prikaže v vrstici stanja in puščične tipke razširijo izbor.

SHIFT+F8 vam omogoči dodajanje nepriležne celice ali obsega v izbor celic tako, da uporabite puščične tipke.

CTRL+F8 izvede ukaz Velikost (v nadzornem meniju za okno delovnega zvezka), ko delovni zvezek ni povečan.

ALT+F8 prikaže pogovorno okno Makro za ustvarjanje, zagon, urejanje ali brisanje makra.

F9

Izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih.

SHIFT+F9 izračuna aktivni delovni list.

CTRL+ALT+F9 izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih ne glede na to, ali je od zadnjega izračuna prišlo do sprememb.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 znova preveri odvisne formule in nato izračuna vse celice v vseh odprtih delovnih zvezkih, vključno s celicami, ki niso označene za izračun.

CTRL+F9 pomanjša okno delovnega zvezka v ikono.

F10

Vklopi ali izklopi namige za tipke. (to dosežete tudi tako, da pritisnete ALT.)

SHIFT+F10 prikaže priročni meni za izbrani element.

ALT+SHIFT+F10 prikaže meni ali sporočilo gumba za preverjanje napak.

CTRL+F10 poveča ali obnovi izbrano okno delovnega zvezka.

F11

V ločenem listu grafikona ustvari grafikon s podatki v trenutnem obsegu.

SHIFT+F11 vstavi nov delovni list.

ALT+F11 odpre urejevalnik za Microsoft Visual Basic for Applications, kjer lahko ustvarite makro tako, da uporabite program Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikaže pogovorno okno Shrani kot.

Na vrh strani

Druge uporabne bližnjične tipke

Tipka

Opis

ALT

Prikaže namige za tipke (nove bližnjice) na traku.

Primer:

Če pritisnete tipke ALT, O in P, preklopite delovni list v pogled postavitve strani.

Če pritisnete tipke ALT, O in E, preklopite delovni list v navadni pogled.

Če pritisnete tipke ALT, O in I, preklopite delovni list v pogled preloma strani.

Puščične tipke

Premaknite eno celico navzgor, navzdol, levo ali desno na delovnem listu.

CTRL+PUŠČIČNA TIPKA premakne do roba trenutnega podatkovno območje na delovnem listu.

SHIFT+PUŠČIČNA TIPKA razširi izbor celic z eno celico.

CTRL+SHIFT+PUŠČIČNA TIPKA razširi izbor celic v zadnjo polno celico v istem stolpcu ali isti vrstici, kot je aktivna celica. Če je naslednja celica prazna, razširi izbor v naslednjo polno celico.

PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO izbere zavihek na levi ali desni strani, ko je izbran trak. Ko je odprt ali izbran podmeni, s tema tipkama preklapljate med glavnim menijem in podmenijem. Ko je izbran zavihek na traku, se s tipkama pomikate po gumbih zavihka.

PUŠČICA DOL ali PUŠČICA GOR izbere naslednji ali prejšnji ukaz, ko je odprt meni ali podmeni. Ko je izbran zavihek na traku, se s tema tipkama pomikate navzgor ali navzdol v skupini zavihkov.

V pogovornem oknu se puščične tipke premikajo med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti.

PUŠČICA DOL ali ALT+PUŠČICA DOL odpre izbran spustni seznam.

VRAČALKA

Izbriše en znak v levo v vnosni vrstici.

Prav tako počisti vsebino aktivne celice.

V načinu urejanja celice izbriše znak levo od mesta vstavljanja.

DELETE

Odstrani vsebino (podatke in formule) celice iz izbranih celic, ne da bi to vplivalo na oblike ali komentarje celice.

V načinu za urejanje celice izbriše znak desno od mesta vstavljanja.

END

END vklopi ali izklopi končni način. V končnem načinu lahko pritisnete puščično tipko, če se želite pomakniti v naslednjo polno celico istega stolpca ali vrstice, kjer je tudi aktivna celica. Končni način se samodejno izklopi, ko pritisnete puščično tipko. Znova pritisnite End, preden pritisnete naslednjo puščično tipko. Če je vklopljen končni način, je prikazan v vrstici stanja.

Če so celice prazne, se boste s pritiskom tipke End in puščične tipke pomaknili v zadnjo celico vrstice ali stolpca.

END izbere tudi zadnji ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

S CTRL+END se pomaknete v zadnjo celico na delovnem listu, v najnižjo uporabljeno vrstico skrajno desnega uporabljenega stolpca. Če je kazalec v vnosni vrstici, ga CTRL+END premakne do konca besedila.

CTRL+SHIFT+END razširi izbor celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot). Če je kazalec v vnosni vrstici, izbere CTRL+SHIFT+END celotno besedilo v vnosni vrstici, od mesta kazalca do konca, kar pa ne vpliva na višino vnosne vrstice.

ENTER

Dokonča vnos celice iz celice ali vnosne vrstice in (privzeto) izbere spodnjo celico.

V obrazcu za vnos podatkov premakne do prvega polja v naslednjem zapisu.

Odpre izbrani meni (če želite aktivirati menijsko vrstico, pritisnite F10) ali izvede dejanje za izbran ukaz.

V pogovornem oknu izvede dejanje za privzeti gumb ukaza v pogovornem oknu (gumb s krepkim orisom, pogosto gumb V redu).

ALT+ENTER začne novo vrsto v isti celici.

CTRL+ENTER zapolni izbrani obseg celice s trenutnim vnosom.

SHIFT+ENTER dokonča vnos celice in izbere zgornjo celico.

ESC

Prekliče vnos v celici ali vnosni vrstici.

Zapre odprt meni ali podmeni, pogovorno okno ali okno sporočila.

Zapre tudi celozaslonski način, ko je bil ta način uporabljen, in vrne na običajni način zaslona, da znova prikaže trak in vrstico stanja.

HOME

Premakne na začetek vrstice na delovnem listu.

Premakne do celice v zgornjem levem kotu okna, ko je vklopljena funkcija SCROLL LOCK.

Izbere prvi ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

CTRL+HOME premakne na začetek delovnega lista.

CTRL+SHIFT+HOME razširi izbor celic na začetek delovnega lista.

PgDn

Premakne en zaslon navzdol na delovnem listu.

ALT+PgDn premakne en zaslon v desno na delovnem listu.

CTRL+PgDn premakne na naslednji list v delovnem zvezku.

CTRL+SHIFT+PgDn izbere trenutni in naslednji list v delovnem zvezku.

PguP

Premakne en zaslon navzgor na delovnem listu.

ALT+PguP premakne en zaslon na levo na delovnem listu.

CTRL+PguP premakne na prejšnji list v delovnem zvezku.

CTRL+SHIFT+PguP izbere trenutni in prejšnji list v delovnem zvezku.

PRESLEDNICA

V pogovornem oknu izvede dejanje za izbran gumb ali potrdi ali počisti potrditveno polje.

CTRL+PRESLEDNICA izbere celoten stolpec na delovnem listu.

SHIFT+PRESLEDNICA izbere celotno vrstico na delovnem listu.

CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere celoten delovni list.

 • Če delovni list vsebuje podatke, CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere trenutno območje. Če pritisnete CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA drugič, boste izbrali trenutno območje in njegove vrstice povzetka. Če pritisnete CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA tretjič, boste izbrali celoten delovni list.

 • Ko je izbran predmet, CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere vse predmete na delovnem listu.

ALT+PRESLEDNICA prikaže nadzorni meni za Excelovo okno.

TABULATORKA

Premakne eno celico na desno na delovnem listu.

Premika med nezaklenjenimi celicami na zaščitenem delovnem listu.

Premakne do naslednje možnosti ali skupine možnosti v pogovornem oknu.

SHIFT+TAB premakne do prejšnje celice na delovnem listu ali do prejšnje možnosti v pogovornem oknu.

CTRL+TAB preklopi na naslednji zavihek v pogovornem oknu.

CTRL+SHIFT+TAB preklopi na prejšnji zavihek v pogovornem oknu.

Na vrh strani

V tem članku so opisane bližnjice na tipkovnici, funkcijske tipke in nekatere druge pogoste bližnjice na tipkovnici za Excel 2013. Vključene so bližnjice za dostop do traku.

Namig : Če želite imeti ta vir na voljo med delom, natisnite to temo. Če želite natisniti to temo, pritisnite CTRL+P.

Opomba : Če za dejanje, ki ga želite uporabiti, ni bližnjice na tipkovnici, lahko posnamete makro, da jo ustvarite.

Pomembno : 

 • Te bližnjice se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke za druge razporeditve tipkovnic morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

 • Če bližnjica vključuje istočasni pritisk dveh ali več tipk, so tipke v tej temi ločene z znakom plus (+). Če morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Dostop do traku s tipkovnico

Če traku še ne poznate dobro, vam bodo informacije v tem razdelku pomagale razumeti model trakove bližnjice na tipkovnici. Na traku so nove bližnjice, imenovane namigi za tipke. Če želite, da se prikažejo, pritisnite tipko ALT.

Oznake namigov za tipke, ki se pojavijo na traku

Če želite na traku prikazati zavihek, pritisnite tipko za zavihek – na primer, pritisnite črko N za zavihek Vstavljanje ali M za Formule. S tem se pojavijo vse oznake namigov za tipke za gumbe tega zavihka. Nato pritisnite tipko za želeni gumb.

Ali bodo moje stare bližnjice še vedno delovale?

Bližnjice na tipkovnici, ki se začnejo s Ctrl, bodo še vedno delovale v programu Microsoft Excel 2013. S tipkama Ctrl+C lahko še vedno kopirate v odložišče, s tipkama Ctrl+V pa lepite iz odložišča.

Tudi večina starih bližnjic ALT+ meni bo še vedno delovala, vendar pa morate celotno bližnjico poznati na pamet – na voljo ni nobenih zaslonskih opomnikov o tem, katero tipko morate pritisniti. Poskusite na primer pritisniti ALT, nato pa eno od starih menijskih tipko E (urejanje), V (ogled), I (vstavljanje) in tako dalje. Pojavi se okvir, v katerem piše, da uporabljate tipko za dostop iz starejše različice Microsoft Officea. Če poznate celotno zaporedje tipk, nadaljujte in zaženite ukaz. Če pa ne poznate zaporedja, pritisnite ESC in raje uporabite oznake namigov za tipke.

Kombinacije Ctrl za bližnjične tipke

Tipka

Opis

CTRL+PgDn

Preklop med zavihki delovnega lista od leve proti desni.

CTRL+PgUp

Preklop med zavihki delovnega lista od desne proti levi.

CTRL+SHIFT+&

Uporabi zunanjo obrobo izbranih celic.

CTRL+SHIFT_

Odstrani zunanjo obrobo iz izbranih celic.

CTRL+SHIFT+~

Uporabi splošno obliko zapisa števila.

CTRL+SHIFT+$

Uporabi valutno obliko z dvema decimalkama (negativne številke v oklepajih).

CTRL+SHIFT+%

Uporabi obliko odstotka brez decimalnih mest.

CTRL+SHIFT+^

Uporabi znanstveno obliko zapisa števila z dvema decimalkama.

CTRL+SHIFT+#

Uporabi obliko datuma z dnevom, mesecem in letom.

CTRL+SHIFT+@

Uporabi obliko časa z uro in minuto in AM ali PM.

CTRL+SHIFT+!

Uporabi obliko zapisa števila z dvema decimalkama, ločilom tisočic in znakom minus (-) za negativne vrednosti.

CTRL+SHIFT+*

Izbere trenutno območje okoli aktivne celice (območje podatkov, ki ga obdajajo prazne vrstice in prazni stolpci).

V vrtilni tabeli izbere celotno poročilo vrtilne tabele.

CTRL+SHIFT+:

Vnese trenutni čas.

CTRL+SHIFT+"

Kopira vrednost iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Prikaže pogovorno okno Vstavi za vstavljanje praznih celic.

CTRL+Minus (-)

Prikaže pogovorno okno Izbriši za brisanje izbranih celic.

CTRL+;

Vnese trenutni datum.

CTRL+`

Preklaplja med prikazovanjem vrednosti celice in prikazovanjem formul na delovnem listu.

CTRL+'

Kopira formulo iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CTRL+1

Prikaže pogovorno okno Oblikovanje celice.

CTRL+2

Uporabi ali odstrani krepko oblikovanje.

CTRL+3

Uporabi ali odstrani ležeče oblikovanje.

CTRL+4

Uporabi ali odstrani podčrtano.

CTRL+5

Uporabi ali odstrani prečrtano.

CTRL+6

Preklaplja med skrivanjem in prikazovanjem predmetov.

CTRL+8

Prikaže ali skrije orisne simbole.

CTRL+9

Skrije izbrane vrstice.

CTRL+0

Skrije izbrane stolpce.

CTRL+A

Izbere celoten delovni list.

Če so na delovnem listu podatki, boste s kombinacijo CTRL+A označili trenutno območje. Če znova pritisnete CTRL+A, boste označili celoten delovni list.

Ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli, prikaže pogovorno okno Argumenti funkcije.

CTRL+SHIFT+A vstavi imena argumentov in oklepaje, ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli.

CTRL+B

Uporabi ali odstrani krepko oblikovanje.

CTRL+C

Kopira izbrane celice.

CTRL+D

Uporabi ukaz Zapolni navzdol za kopiranje vsebin in oblike zgornje celice izbranega obsega v spodnje celice.

Ctrl+E

Prikličite bliskovito zapolnitev za samodejno prepoznavanje vzorcev v sosednjih stolpcih in vnesete vrednosti v trenutni stolpec

Ctrl+F

Prikaže pogovorno okno Najdi in zamenjaj z izbranim zavihkom Najdi.

SHIFT+F5 prav tako prikaže ta zavihek, medtem ko SHIFT+F4 ponovi zadnje dejanje Najdi.

CTRL+SHIFT+F odpre pogovorno okno Oblikovanje celice z izbranim zavihkom Pisava.

CTRL+G

Prikaže pogovorno okno Pojdi na.

F5 prav tako prikaže to pogovorno okno.

CTRL+H

Prikaže pogovorno okno Najdi in zamenjaj z izbranim zavihkom Zamenjaj.

CTRL+I

Uporabi ali odstrani ležeče oblikovanje.

CTRL+K

Prikaže pogovorno okno Vstavi hiperpovezavo za nove hiperpovezave ali pogovorno okno Urejanje hiperpovezave za izbrane obstoječe hiperpovezave.

CTRL+L

Prikaže pogovorno okno Ustvarjanje tabele.

CTRL+N

Ustvari nov, prazen delovni zvezek.

CTRL+O

Prikaže pogovorno okno Odpri za odpiranje ali iskanje datoteke.

CTRL+SHIFT+O izbere vse celice, ki vsebujejo komentarje.

Ctrl+P

Prikaže zavihek Natisni v Pogled »Microsoft Backstage«.

CTRL+SHIFT+P odpre pogovorno okno Oblikovanje celic z izbranim zavihkom Pisava.

CTRL+Q

Prikaže možnosti Hitra analiza za podatke, ko imate celice, ki vsebujejo izbrane podatke.

CTRL+R

Uporabi ukaz Zapolni desno za kopiranje vsebine in oblike skrajno leve celice izbranega obsega v celice na desni strani.

CTRL+S

Shrani aktivno datoteko s trenutnim imenom datoteke, mestom in obliko zapisa datoteke.

CTRL+T

Prikaže pogovorno okno Ustvarjanje tabele.

CTRL+U

Uporabi ali odstrani podčrtano.

CTRL+SHIFT+U preklaplja med razširjanjem in krčenjem vnosne vrstice.

CTRL+V

Vstavi vsebino odložišča na mestu vstavljanja in zamenja vse izbore. Na voljo samo potem, ko ste izrezali ali kopirali predmet, besedilo ali vsebine celice.

S pritiskom tipk CTRL+ALT+V se prikaže pogovorno okno Posebno lepljenje. Na voljo je šele, ko izrežete ali kopirate predmet, besedilo ali vsebino celice na delovnem listu ali v drugem programu.

CTRL+W

Zapre izbrano okno delovnega zvezka.

CTRL+X

Izreže izbrane celice.

CTRL+Y

Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

CTRL+Z

Uporabi ukaz Razveljavi za odpravo zadnjega ukaza ali za brisanje zadnjega vnosa, ki ste ga vnesli.

Namig : Kombinaciji CTRL+J in CTRL+M sta trenutno nedodeljeni bližnjici.

Na vrh strani

Funkcijske tipke

Tipka

Opis

F1

Prikaže podokno opravil Excelova pomoč .

CTRL+F1 prikaže ali skrije trak.

ALT+F1 ustvari vdelan grafikon podatkov v trenutnem obsegu.

ALT+SHIFT+F1 vstavi nov delovni list.

F2

Uredi aktivno celico in postavi mesto vstavljanja na konec vsebine celice. Ko je urejanje v celici izklopljeno, prav tako premakne mesto vstavljanja v vnosno vrstico.

SHIFT+F2 doda ali uredi pripombo celice.

CTRL+F2 prikaže območje predogleda tiskanja na zavihku Natisni v pogledu Pogled »Backstage«.

F3

Prikaže pogovorno okno Prilepi ime. Na voljo le, če so v delovnem zvezku določena imena (zavihek Formule, skupina Določena imena, Določi ime).

SHIFT+F3 prikaže pogovorno okno Vstavi funkcijo .

F4

Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

Ko je v formuli izbran sklic na celico ali obseg, ukaz F4 pregleda vse različne kombinacije absolutnih in relativnih sklicev.

CTRL+F4 zapre izbrano okno delovnega zvezka.

ALT+F4 zapre Excel.

F5

Prikaže pogovorno okno Pojdi na.

CTRL+F5 obnovi velikost okna izbranega okna delovnega zvezka.

F6

Preklaplja med delovnim listom, trakom, podoknom opravil in kontrolniki povečave. Na delovnem listu, ki je bilo razdeljeno (meni Pogled , možnost Upravljaj okno , Zamrzni podokna , ukaz Razdeli okno ), tipka F6 vključi razdeljena podokna, ko preklapljate med podokni in območjem traku.

SHIFT+F6 preklaplja med delovnim listom, kontrolniki povečave, podoknom opravil in trakom.

CTRL+F6 preklopi do naslednjega okna delovnega zvezka, ko je odprtih nekaj oken delovnega zvezka.

F7

Prikaže pogovorno okno Črkovanje za preverjanje črkovanja na aktivnem delovnem listu ali v izbranem obsegu.

CTRL+F7 izvede ukaz Premakni v oknu delovnega zvezka, ko ni povečano. Če želite premakniti okno, uporabite puščične tipke. Ko končate, za preklic pritisnite ENTER ali ESC.

F8

Vklopi ali izklopi razširitveni način. V razširitvenem načinu, se Razširjen izbor prikaže v vrstici stanja in puščične tipke razširijo izbor.

SHIFT+F8 vam omogoči dodajanje nepriležne celice ali obsega v izbor celic tako, da uporabite puščične tipke.

CTRL+F8 izvede ukaz Velikost (v nadzornem meniju za okno delovnega zvezka), ko delovni zvezek ni povečan.

ALT+F8 prikaže pogovorno okno Makro za ustvarjanje, zagon, urejanje ali brisanje makra.

F9

Izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih.

SHIFT+F9 izračuna aktivni delovni list.

CTRL+ALT+F9 izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih ne glede na to, ali je od zadnjega izračuna prišlo do sprememb.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 znova preveri odvisne formule in nato izračuna vse celice v vseh odprtih delovnih zvezkih, vključno s celicami, ki niso označene za izračun.

CTRL+F9 pomanjša okno delovnega zvezka v ikono.

F10

Vklopi ali izklopi namige za tipke. (to dosežete tudi tako, da pritisnete ALT.)

SHIFT+F10 prikaže priročni meni za izbrani element.

ALT+SHIFT+F10 prikaže meni ali sporočilo gumba za preverjanje napak.

CTRL+F10 poveča ali obnovi izbrano okno delovnega zvezka.

F11

V ločenem listu grafikona ustvari grafikon s podatki v trenutnem obsegu.

SHIFT+F11 vstavi nov delovni list.

ALT+F11 odpre urejevalnik za Microsoft Visual Basic for Applications, kjer lahko ustvarite makro tako, da uporabite program Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikaže pogovorno okno Shrani kot.

Na vrh strani

Druge uporabne bližnjične tipke

Tipka

Opis

Alt

Prikaže namige za tipke (nove bližnjice) na traku.

Primer:

Če pritisnete tipke ALT, O in P, preklopite delovni list v pogled postavitve strani.

Če pritisnete tipke ALT, O in E, preklopite delovni list v navadni pogled.

Če pritisnete tipke ALT, O in I, preklopite delovni list v pogled preloma strani.

Puščične tipke

Premaknite eno celico navzgor, navzdol, levo ali desno na delovnem listu.

CTRL+PUŠČIČNA TIPKA premakne do roba trenutnega podatkovno območje na delovnem listu.

SHIFT+PUŠČIČNA TIPKA razširi izbor celic z eno celico.

CTRL+SHIFT+PUŠČIČNA TIPKA razširi izbor celic v zadnjo polno celico v istem stolpcu ali isti vrstici, kot je aktivna celica. Če je naslednja celica prazna, razširi izbor v naslednjo polno celico.

Puščica levo ali puščica desno izbere zavihek na levi ali desni strani, ko je izbran trak. Ko je odprt ali izbran podmeni, s tema tipkama preklapljate med glavnim menijem in podmenijem. Ko je izbran zavihek na traku, se s tipkama pomikate po gumbih zavihka.

Puščica dol ali puščica gor izbere naslednji ali prejšnji ukaz, ko je odprt meni ali podmeni. Ko je izbran zavihek na traku, se s tema tipkama pomikate navzgor ali navzdol v skupini zavihkov.

V pogovornem oknu se puščične tipke premikajo med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti.

PUŠČICA DOL ali ALT+PUŠČICA DOL odpre izbran spustni seznam.

VRAČALKA

Izbriše en znak v levo v vnosni vrstici.

Prav tako počisti vsebino aktivne celice.

V načinu urejanja celice izbriše znak levo od mesta vstavljanja.

DELETE

Odstrani vsebino (podatke in formule) celice iz izbranih celic, ne da bi to vplivalo na oblike ali komentarje celice.

V načinu za urejanje celice izbriše znak desno od mesta vstavljanja.

END

END vklopi ali izklopi končni način. V končnem načinu lahko pritisnete puščično tipko, če se želite pomakniti v naslednjo polno celico istega stolpca ali vrstice, kjer je tudi aktivna celica. Končni način se samodejno izklopi, ko pritisnete puščično tipko. Znova pritisnite End, preden pritisnete naslednjo puščično tipko. Če je vklopljen končni način, je prikazan v vrstici stanja.

Če so celice prazne, se boste s pritiskom tipke End in puščične tipke pomaknili v zadnjo celico vrstice ali stolpca.

END izbere tudi zadnji ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

S CTRL+END se pomaknete v zadnjo celico na delovnem listu, v najnižjo uporabljeno vrstico skrajno desnega uporabljenega stolpca. Če je kazalec v vnosni vrstici, ga CTRL+END premakne do konca besedila.

CTRL+SHIFT+END razširi izbor celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot). Če je kazalec v vnosni vrstici, izbere CTRL+SHIFT+END celotno besedilo v vnosni vrstici, od mesta kazalca do konca, kar pa ne vpliva na višino vnosne vrstice.

ENTER

Dokonča vnos celice iz celice ali vnosne vrstice in (privzeto) izbere spodnjo celico.

V obrazcu za vnos podatkov premakne do prvega polja v naslednjem zapisu.

Odpre izbrani meni (če želite aktivirati menijsko vrstico, pritisnite F10) ali izvede dejanje za izbran ukaz.

V pogovornem oknu izvede dejanje za privzeti gumb ukaza v pogovornem oknu (gumb s krepkim orisom, pogosto gumb V redu).

ALT+ENTER začne novo vrsto v isti celici.

CTRL+ENTER zapolni izbrani obseg celice s trenutnim vnosom.

SHIFT+ENTER dokonča vnos celice in izbere zgornjo celico.

ESC

Prekliče vnos v celici ali vnosni vrstici.

Zapre odprt meni ali podmeni, pogovorno okno ali okno sporočila.

Zapre tudi celozaslonski način, ko je bil ta način uporabljen, in vrne na običajni način zaslona, da znova prikaže trak in vrstico stanja.

Osnovno

Premakne na začetek vrstice na delovnem listu.

Premakne do celice v zgornjem levem kotu okna, ko je vklopljena funkcija SCROLL LOCK.

Izbere prvi ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

CTRL+HOME premakne na začetek delovnega lista.

CTRL+SHIFT+HOME razširi izbor celic na začetek delovnega lista.

PgDn

Premakne en zaslon navzdol na delovnem listu.

ALT+PgDn premakne en zaslon v desno na delovnem listu.

CTRL+PgDn premakne na naslednji list v delovnem zvezku.

CTRL+SHIFT+PgDn izbere trenutni in naslednji list v delovnem zvezku.

PguP

Premakne en zaslon navzgor na delovnem listu.

ALT+PguP premakne en zaslon na levo na delovnem listu.

CTRL+PguP premakne na prejšnji list v delovnem zvezku.

CTRL+SHIFT+PguP izbere trenutni in prejšnji list v delovnem zvezku.

PRESLEDNICA

V pogovornem oknu izvede dejanje za izbran gumb ali potrdi ali počisti potrditveno polje.

CTRL+PRESLEDNICA izbere celoten stolpec na delovnem listu.

SHIFT+PRESLEDNICA izbere celotno vrstico na delovnem listu.

CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere celoten delovni list.

 • Če delovni list vsebuje podatke, CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere trenutno območje. Če pritisnete CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA drugič, boste izbrali trenutno območje in njegove vrstice povzetka. Če pritisnete CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA tretjič, boste izbrali celoten delovni list.

 • Ko je izbran predmet, CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere vse predmete na delovnem listu.

ALT+PRESLEDNICA prikaže nadzorni meni za Excelovo okno.

TABULATORKA

Premakne eno celico na desno na delovnem listu.

Premika med nezaklenjenimi celicami na zaščitenem delovnem listu.

Premakne do naslednje možnosti ali skupine možnosti v pogovornem oknu.

SHIFT+TAB premakne do prejšnje celice na delovnem listu ali do prejšnje možnosti v pogovornem oknu.

CTRL+TAB preklopi na naslednji zavihek v pogovornem oknu.

CTRL+SHIFT+TAB preklopi na prejšnji zavihek v pogovornem oknu.

Na vrh strani

V tem članku so opisane bližnjice na tipkovnici, funkcijske tipke in nekatere druge pogoste bližnjice na tipkovnici za Excel 2010. Vključene so bližnjice za dostop do traku.

Opomba : Če uporabljate Microsoft Excel Starter 2010, bodite pozorni na to, da v storitvi Excel Starter 2010 niso podprte vse funkcije, navedene za Excel.

Namig : Če želite imeti ta vir na voljo med delom, natisnite to temo. Če želite natisniti to temo, pritisnite CTRL+P.

Opomba : Če za dejanje, ki ga želite uporabiti, ni bližnjice na tipkovnici, lahko posnamete makro, da jo ustvarite.

Pomembno : 

 • Te bližnjice se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke za druge razporeditve tipkovnic morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

 • Če bližnjica vključuje istočasni pritisk dveh ali več tipk, so tipke v tej temi ločene z znakom plus (+). Če morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Dostop do traku s tipkovnico

Če traku še ne poznate dobro, vam bodo informacije v tem razdelku pomagale razumeti model trakove bližnjice na tipkovnici. Na traku so nove bližnjice, imenovane namigi za tipke. Če želite, da se prikažejo, pritisnite tipko ALT.

Oznake namigov za tipke, ki se pojavijo na traku

Če želite na traku prikazati zavihek, pritisnite tipko za zavihek – na primer, pritisnite črko N za zavihek Vstavljanje ali M za Formule. S tem se pojavijo vse oznake namigov za tipke za gumbe tega zavihka. Nato pritisnite tipko za želeni gumb.

Ali bodo moje stare bližnjice še vedno delovale?

Bližnjice na tipkovnici, ki se začnejo s Ctrl, bodo še vedno delovale v programu Excel 2010. S tipkama Ctrl+C lahko še vedno kopirate v odložišče, s tipkama Ctrl+V pa lepite iz odložišča.

Tudi večina starih bližnjic ALT+meni bo še vedno delovala, vendar pa morate celotno bližnjico poznati na pamet – na voljo ni nobenih zaslonskih opomnikov o tem, katero tipko morate pritisniti. Poskusite na primer pritisniti ALT, nato pa eno od starih menijskih tipko E (urejanje), V (ogled), I (vstavljanje) in tako dalje. Pojavi se okvir, v katerem piše, da uporabljate tipko za dostop iz starejše različice Microsoft Officea. Če poznate celotno zaporedje tipk, nadaljujte in zaženite ukaz. Če pa ne poznate zaporedja, pritisnite ESC in raje uporabite oznake namigov za tipke.

Kombinacija CTRL za bližnjične tipke

Namig :  Prenesite ali natisnite kartico s kratkimi navodili: Bližnjice na tipkovnici – tipke Ctrl. (PDF)

Tipka

Opis

CTRL+PgUp

Preklop med zavihki delovnega lista od leve proti desni.

CTRL+PgDn

Preklop med zavihki delovnega lista od desne proti levi.

CTRL+SHIFT+(

Razkrije morebitne skrite vrstice v izboru.

CTRL+SHIFT+&

Uporabi zunanjo obrobo izbranih celic.

CTRL+SHIFT_

Odstrani zunanjo obrobo iz izbranih celic.

CTRL+SHIFT+~

Uporabi splošno obliko zapisa števila.

CTRL+SHIFT+$

Uporabi valutno obliko z dvema decimalkama (negativne številke v oklepajih).

CTRL+SHIFT+%

Uporabi obliko odstotka brez decimalnih mest.

CTRL+SHIFT+^

Uporabi znanstveno obliko zapisa števila z dvema decimalkama.

CTRL+SHIFT+#

Uporabi obliko datuma z dnevom, mesecem in letom.

CTRL+SHIFT+@

Uporabi obliko časa z uro in minuto in AM ali PM.

CTRL+SHIFT+!

Uporabi obliko zapisa števila z dvema decimalkama, ločilom tisočic in znakom minus (-) za negativne vrednosti.

CTRL+SHIFT+*

Izbere trenutno območje okoli aktivne celice (območje podatkov, ki ga obdajajo prazne vrstice in prazni stolpci).

V vrtilni tabeli izbere celotno poročilo vrtilne tabele.

CTRL+SHIFT+:

Vnese trenutni čas.

CTRL+SHIFT+"

Kopira vrednost iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Prikaže pogovorno okno Vstavi za vstavljanje praznih celic.

CTRL+Minus (-)

Prikaže pogovorno okno Izbriši za brisanje izbranih celic.

CTRL+;

Vnese trenutni datum.

CTRL+`

Preklaplja med prikazovanjem vrednosti celice in prikazovanjem formul na delovnem listu.

CTRL+'

Kopira formulo iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CTRL+1

Prikaže pogovorno okno Oblikovanje celice.

CTRL+2

Uporabi ali odstrani krepko oblikovanje.

CTRL+3

Uporabi ali odstrani ležeče oblikovanje.

CTRL+4

Uporabi ali odstrani podčrtano.

CTRL+5

Uporabi ali odstrani prečrtano.

CTRL+6

Preklaplja med skrivanjem in prikazovanjem predmetov.

CTRL+8

Prikaže ali skrije orisne simbole.

CTRL+9

Skrije izbrane vrstice.

CTRL+0

Skrije izbrane stolpce.

CTRL+A

Izbere celoten delovni list.

Če delovni list vsebuje podatke, boste s pritiskom CTRL+A označili trenutno območje. Če znova pritisnete CTRL+A, boste označili celoten delovni list.

Ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli, prikaže pogovorno okno Argumenti funkcije.

CTRL+SHIFT+A vstavi imena argumentov in oklepaje, ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli.

CTRL+B

Uporabi ali odstrani krepko oblikovanje.

CTRL+C

Kopira izbrane celice.

CTRL+D

Uporabi ukaz Zapolni navzdol za kopiranje vsebin in oblike zgornje celice izbranega obsega v spodnje celice.

CTRL+F

Prikaže pogovorno okno Najdi in zamenjaj z izbranim zavihkom Najdi.

SHIFT+F5 prav tako prikaže ta zavihek, medtem ko SHIFT+F4 ponovi zadnje dejanje Najdi.

CTRL+SHIFT+F odpre pogovorno okno Oblikovanje celice z izbranim zavihkom Pisava.

CTRL+G

Prikaže pogovorno okno Pojdi na.

F5 prav tako prikaže to pogovorno okno.

CTRL+H

Prikaže pogovorno okno Najdi in zamenjaj z izbranim zavihkom Zamenjaj.

CTRL+I

Uporabi ali odstrani ležeče oblikovanje.

CTRL+K

Prikaže pogovorno okno Vstavi hiperpovezavo za nove hiperpovezave ali pogovorno okno Urejanje hiperpovezave za izbrane obstoječe hiperpovezave.

CTRL+L

Prikaže pogovorno okno Ustvarjanje tabele.

CTRL+N

Ustvari nov, prazen delovni zvezek.

CTRL+O

Prikaže pogovorno okno Odpri za odpiranje ali iskanje datoteke.

CTRL+SHIFT+O izbere vse celice, ki vsebujejo opombe.

CTRL+P

Prikaže zavihek Natisni v Pogled »Microsoft Backstage«.

CTRL+SHIFT+P odpre pogovorno okno Oblikovanje celic z izbranim zavihkom Pisava.

CTRL+R

Uporabi ukaz Zapolni desno za kopiranje vsebine in oblike skrajno leve celice izbranega obsega v celice na desni strani.

CTRL+S

Shrani aktivno datoteko s trenutnim imenom datoteke, mestom in obliko zapisa datoteke.

CTRL+T

Prikaže pogovorno okno Ustvarjanje tabele.

CTRL+U

Uporabi ali odstrani podčrtano.

CTRL+SHIFT+U preklaplja med razširjanjem in krčenjem vnosne vrstice.

CTRL+V

Vstavi vsebino odložišča na mestu vstavljanja in zamenja vse izbore. Na voljo samo potem, ko ste izrezali ali kopirali predmet, besedilo ali vsebine celice.

S pritiskom tipk CTRL+ALT+V se prikaže pogovorno okno Posebno lepljenje. Na voljo je šele, ko izrežete ali kopirate predmet, besedilo ali vsebino celice na delovnem listu ali v drugem programu.

CTRL+W

Zapre izbrano okno delovnega zvezka.

CTRL+X

Izreže izbrane celice.

CTRL+Y

Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

CTRL+Z

Uporabi ukaz Razveljavi za odpravo zadnjega ukaza ali za brisanje zadnjega vnosa, ki ste ga vnesli.

Namig : Kombinacije CTRL CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M in CTRL+Q trenutno nimajo dodeljenih bližnjic.

Na vrh strani

Funkcijske tipke

Namig :  Prenesite ali natisnite kartico s kratkimi navodili: Bližnjice na tipkovnici – funkcijske tipke. (PDF)

Tipka

Opis

F1

Prikaže podokno opravil Excelova pomoč .

CTRL+F1 prikaže ali skrije trak.

ALT+F1 ustvari vdelan grafikon podatkov v trenutnem obsegu.

ALT+SHIFT+F1 vstavi nov delovni list.

F2

Uredi aktivno celico in postavi mesto vstavljanja na konec vsebine celice. Ko je urejanje v celici izklopljeno, prav tako premakne mesto vstavljanja v vnosno vrstico.

SHIFT+F2 doda ali uredi pripombo celice.

CTRL+F2 prikaže območje predogleda tiskanja na zavihku Natisni v pogledu Pogled »Backstage«.

F3

Prikaže pogovorno okno Prilepi ime. Na voljo le, če so v delovnem zvezku obstoječa imena.

SHIFT+F3 prikaže pogovorno okno Vstavi funkcijo.

F4

Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

Ko je v formuli izbran sklic na celico ali obseg, ukaz F4 pregleda vse različne kombinacije absolutnih in relativnih sklicev.

CTRL+F4 zapre izbrano okno delovnega zvezka.

ALT+F4 zapre Excel.

F5

Prikaže pogovorno okno Pojdi na.

CTRL+F5 obnovi velikost okna izbranega okna delovnega zvezka.

F6

Preklaplja med delovnim listom, trakom, podoknom opravil in kontrolniki povečave. Na delovnem listu, ki je bilo razdeljeno (meni Pogled , možnost Upravljaj okno , Zamrzni podokna , ukaz Razdeli okno ), tipka F6 vključi razdeljena podokna, ko preklapljate med podokni in območjem traku.

SHIFT+F6 preklaplja med delovnim listom, kontrolniki povečave, podoknom opravil in trakom.

CTRL+F6 preklopi do naslednjega okna delovnega zvezka, ko je odprtih nekaj oken delovnega zvezka.

F7

Prikaže pogovorno okno Črkovanje za preverjanje črkovanja na aktivnem delovnem listu ali v izbranem obsegu.

CTRL+F7 izvede ukaz Premakni v oknu delovnega zvezka, ko ni povečano. Če želite premakniti okno, uporabite puščične tipke. Ko končate, za preklic pritisnite ENTER ali ESC.

F8

Vklopi ali izklopi razširitveni način. V razširitvenem načinu, se Razširjen izbor prikaže v vrstici stanja in puščične tipke razširijo izbor.

SHIFT+F8 vam omogoči dodajanje nepriležne celice ali obsega v izbor celic tako, da uporabite puščične tipke.

CTRL+F8 izvede ukaz Velikost (v nadzornem meniju za okno delovnega zvezka), ko delovni zvezek ni povečan.

ALT+F8 prikaže pogovorno okno Makro za ustvarjanje, zagon, urejanje ali brisanje makra.

F9

Izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih.

SHIFT+F9 izračuna aktivni delovni list.

CTRL+ALT+F9 izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih ne glede na to, ali je od zadnjega izračuna prišlo do sprememb.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 znova preveri odvisne formule in nato izračuna vse celice v vseh odprtih delovnih zvezkih, vključno s celicami, ki niso označene za izračun.

CTRL+F9 pomanjša okno delovnega zvezka v ikono.

F10

Vklopi ali izklopi namige za tipke. (to dosežete tudi tako, da pritisnete ALT.)

SHIFT+F10 prikaže priročni meni za izbrani element.

ALT+SHIFT+F10 prikaže meni ali sporočilo gumba za preverjanje napak.

CTRL+F10 poveča ali obnovi izbrano okno delovnega zvezka.

F11

V ločenem listu grafikona ustvari grafikon s podatki v trenutnem obsegu.

SHIFT+F11 vstavi nov delovni list.

ALT+F11 odpre urejevalnik za Microsoft Visual Basic for Applications, kjer lahko ustvarite makro tako, da uporabite program Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikaže pogovorno okno Shrani kot.

Na vrh strani

Druge uporabne bližnjične tipke

Opomba :  Prenesite ali natisnite kartico s kratkimi navodili: Bližnjice na tipkovnici – razno. (PDF)

Tipka

Opis

ALT

Prikaže namige za tipke (nove bližnjice) na traku.

Primer:

Če pritisnete tipke ALT, O in P, preklopite delovni list v pogled postavitve strani.

Če pritisnete tipke ALT, O in E, preklopite delovni list v navadni pogled.

Če pritisnete tipke ALT, O in I, preklopite delovni list v pogled preloma strani.

PUŠČIČNE TIPKE

Premaknite eno celico navzgor, navzdol, levo ali desno na delovnem listu.

CTRL+PUŠČIČNA TIPKA premakne do roba trenutnega podatkovno območje na delovnem listu.

SHIFT+PUŠČIČNA TIPKA razširi izbor celic z eno celico.

CTRL+SHIFT+PUŠČIČNA TIPKA razširi izbor celic v zadnjo polno celico v istem stolpcu ali isti vrstici, kot je aktivna celica. Če je naslednja celica prazna, razširi izbor v naslednjo polno celico.

PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO izbere zavihek na levi ali desni strani, ko je izbran trak. Ko je odprt ali izbran podmeni, s tema tipkama preklapljate med glavnim menijem in podmenijem. Ko je izbran zavihek na traku, se s tipkama pomikate po gumbih zavihka.

PUŠČICA DOL ali PUŠČICA GOR izbere naslednji ali prejšnji ukaz, ko je odprt meni ali podmeni. Ko je izbran zavihek na traku, se s tema tipkama pomikate navzgor ali navzdol v skupini zavihkov.

V pogovornem oknu se puščične tipke premikajo med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti.

PUŠČICA DOL ali ALT+PUŠČICA DOL odpre izbran spustni seznam.

BACKSPACE

Izbriše en znak v levo v vnosni vrstici.

Prav tako počisti vsebino aktivne celice.

V načinu urejanja celice izbriše znak levo od mesta vstavljanja.

DELETE

Odstrani vsebino (podatke in formule) celice iz izbranih celic, ne da bi to vplivalo na oblike ali komentarje celice.

V načinu za urejanje celice izbriše znak desno od mesta vstavljanja.

END

END vklopi način End. V načinu End lahko pritisnete puščično tipko, da se premaknete na naslednjo celico, ki ni prazna v istem stolpcu, v katerem je aktivna celica. Če so celice prazne, se boste s pritiskom tipke End in puščične tipke pomaknili v zadnjo celico vrstice ali stolpca.

END izbere tudi zadnji ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

S CTRL+END se pomaknete v zadnjo celico na delovnem listu, v najnižjo uporabljeno vrstico skrajno desnega uporabljenega stolpca. Če je kazalec v vnosni vrstici, ga CTRL+END premakne do konca besedila.

CTRL+SHIFT+END razširi izbor celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot). Če je kazalec v vnosni vrstici, izbere CTRL+SHIFT+END celotno besedilo v vnosni vrstici, od mesta kazalca do konca, kar pa ne vpliva na višino vnosne vrstice.

ENTER

Dokonča vnos celice iz celice ali vnosne vrstice in (privzeto) izbere spodnjo celico.

V obrazcu za vnos podatkov premakne do prvega polja v naslednjem zapisu.

Odpre izbrani meni (če želite aktivirati menijsko vrstico, pritisnite F10) ali izvede dejanje za izbran ukaz.

V pogovornem oknu izvede dejanje za privzeti gumb ukaza v pogovornem oknu (gumb s krepkim orisom, pogosto gumb V redu).

ALT+ENTER začne novo vrsto v isti celici.

CTRL+ENTER zapolni izbrani obseg celice s trenutnim vnosom.

SHIFT+ENTER dokonča vnos celice in izbere zgornjo celico.

ESC

Prekliče vnos v celici ali vnosni vrstici.

Zapre odprt meni ali podmeni, pogovorno okno ali okno sporočila.

Zapre tudi celozaslonski način, ko je bil ta način uporabljen, in vrne na običajni način zaslona, da znova prikaže trak in vrstico stanja.

HOME

Premakne na začetek vrstice na delovnem listu.

Premakne do celice v zgornjem levem kotu okna, ko je vklopljena funkcija SCROLL LOCK.

Izbere prvi ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

CTRL+HOME premakne na začetek delovnega lista.

CTRL+SHIFT+HOME razširi izbor celic na začetek delovnega lista.

PUŠČICA DOL

Premakne en zaslon navzdol na delovnem listu.

ALT+PgDn premakne en zaslon v desno na delovnem listu.

CTRL+PgDn premakne na naslednji list v delovnem zvezku.

CTRL+SHIFT+PgDn izbere trenutni in naslednji list v delovnem zvezku.

PAGE UP

Premakne en zaslon navzgor na delovnem listu.

ALT+PguP premakne en zaslon na levo na delovnem listu.

CTRL+PguP premakne na prejšnji list v delovnem zvezku.

CTRL+SHIFT+PguP izbere trenutni in prejšnji list v delovnem zvezku.

PRESLEDNICA

V pogovornem oknu izvede dejanje za izbran gumb ali potrdi ali počisti potrditveno polje.

CTRL+PRESLEDNICA izbere celoten stolpec na delovnem listu.

SHIFT+PRESLEDNICA izbere celotno vrstico na delovnem listu.

CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere celoten delovni list.

 • Če delovni list vsebuje podatke, CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere trenutno območje. Če pritisnete CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA drugič, boste izbrali trenutno območje in njegove vrstice povzetka. Če pritisnete CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA tretjič, boste izbrali celoten delovni list.

 • Ko je izbran predmet, CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere vse predmete na delovnem listu.

ALT+PRESLEDNICA prikaže nadzorni meni za Excelovo okno.

TAB

Premakne eno celico na desno na delovnem listu.

Premika med nezaklenjenimi celicami na zaščitenem delovnem listu.

Premakne do naslednje možnosti ali skupine možnosti v pogovornem oknu.

SHIFT+TAB premakne do prejšnje celice na delovnem listu ali do prejšnje možnosti v pogovornem oknu.

CTRL+TAB preklopi na naslednji zavihek v pogovornem oknu.

CTRL+SHIFT+TAB preklopi na prejšnji zavihek v pogovornem oknu.

V tem članku so opisane bližnjice na tipkovnici, funkcijske tipke in nekatere druge pogoste bližnjice na tipkovnici za Excel 2007. Vključene so bližnjice za dostop do traku.

Namig : Če želite imeti ta vir na voljo med delom, natisnite to temo. Če želite natisniti to temo, pritisnite CTRL+P.

Opomba : Če za dejanje, ki ga želite uporabiti, ni bližnjice na tipkovnici, lahko posnamete makro, da jo ustvarite.

Pomembno : 

 • Te bližnjice se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke za druge razporeditve tipkovnic morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

 • Če bližnjica vključuje istočasni pritisk dveh ali več tipk, so tipke v tej temi ločene z znakom plus (+). Če morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Kombinacija CTRL za bližnjične tipke

Tipka

Opis

CTRL+PgUp

Preklop med zavihki delovnega lista od leve proti desni.

CTRL+PgDn

Preklop med zavihki delovnega lista od desne proti levi.

CTRL+SHIFT+(

Razkrije morebitne skrite vrstice v izboru.

CTRL+SHIFT+)

Razkrije morebitne skrite stolpce v izboru.

CTRL+SHIFT+&

Uporabi zunanjo obrobo izbranih celic.

CTRL+SHIFT_

Odstrani zunanjo obrobo iz izbranih celic.

CTRL+SHIFT+~

Uporabi splošno obliko zapisa števila.

CTRL+SHIFT+$

Uporabi valutno obliko z dvema decimalkama (negativne številke v oklepajih).

CTRL+SHIFT+%

Uporabi obliko odstotka brez decimalnih mest.

CTRL+SHIFT+^

Uporabi eksponentno obliko zapisa števila z dvema decimalkama.

CTRL+SHIFT+#

Uporabi obliko datuma z dnevom, mesecem in letom.

CTRL+SHIFT+@

Uporabi obliko časa z uro in minuto in AM ali PM.

CTRL+SHIFT+!

Uporabi obliko zapisa števila z dvema decimalkama, ločilom tisočic in znakom minus (-) za negativne vrednosti.

CTRL+SHIFT+*

Izbere trenutno območje okoli aktivne celice (območje podatkov, ki ga obdajajo prazne vrstice in prazni stolpci).

V vrtilni tabeli izbere celotno poročilo vrtilne tabele.

CTRL+SHIFT+:

Vnese trenutni čas.

CTRL+SHIFT+"

Kopira vrednost iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Prikaže pogovorno okno Vstavi za vstavljanje praznih celic.

CTRL+Minus (-)

Prikaže pogovorno okno Izbriši za brisanje izbranih celic.

CTRL+;

Vnese trenutni datum.

CTRL+`

Preklaplja med prikazovanjem vrednosti celice in prikazovanjem formul na delovnem listu.

CTRL+'

Kopira formulo iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CTRL+1

Prikaže pogovorno okno Oblikovanje celice.

CTRL+2

Uporabi ali odstrani krepko oblikovanje.

CTRL+3

Uporabi ali odstrani ležeče oblikovanje.

CTRL+4

Uporabi ali odstrani podčrtano.

CTRL+5

Uporabi ali odstrani prečrtano.

CTRL+6

Preklapljanje med skritimi predmeti, prikazovanje predmetov in prikazovanje označb mesta za predmete.

CTRL+8

Prikaže ali skrije orisne simbole.

CTRL+9

Skrije izbrane vrstice.

CTRL+0

Skrije izbrane stolpce.

CTRL+A

Izbere celoten delovni list.

Če delovni list vsebuje podatke, CTRL+A izbere trenutno območje. Če pritisnete CTRL+A drugič, boste izbrali trenutno območje in njegove vrstice povzetka. Če pritisnete CTRL+A tretjič, boste izbrali celoten delovni list.

Ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli, prikaže pogovorno okno Argumenti funkcije.

CTRL+SHIFT+A vstavi imena argumentov in oklepaje, ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli.

CTRL+B

Uporabi ali odstrani krepko oblikovanje.

CTRL+C

Kopira izbrane celice.

CTRL+C, čemur sledi še ena kombinacija CTRL+C, prikaže odložišče.

CTRL+D

Uporabi ukaz Zapolni navzdol za kopiranje vsebin in oblike zgornje celice izbranega obsega v spodnje celice.

CTRL+F

Prikaže pogovorno okno Najdi in zamenjaj z izbranim zavihkom Najdi.

SHIFT+F5 prav tako prikaže ta zavihek, medtem ko SHIFT+F4 ponovi zadnje dejanje Najdi.

CTRL+SHIFT+F odpre pogovorno okno Oblikovanje celice z izbranim zavihkom Pisava.

CTRL+G

Prikaže pogovorno okno Pojdi na.

F5 prav tako prikaže to pogovorno okno.

CTRL+H

Prikaže pogovorno okno Najdi in zamenjaj z izbranim zavihkom Zamenjaj.

CTRL+I

Uporabi ali odstrani ležeče oblikovanje.

CTRL+K

Prikaže pogovorno okno Vstavi hiperpovezavo za nove hiperpovezave ali pogovorno okno Urejanje hiperpovezave za izbrane obstoječe hiperpovezave.

CTRL+N

Ustvari nov, prazen delovni zvezek.

CTRL+O

Prikaže pogovorno okno Odpri za odpiranje ali iskanje datoteke.

CTRL+SHIFT+O izbere vse celice, ki vsebujejo opombe.

CTRL+P

Prikaže pogovorno okno Natisni.

CTRL+SHIFT+P odpre pogovorno okno Oblikovanje celic z izbranim zavihkom Pisava.

CTRL+R

Uporabi ukaz Zapolni desno za kopiranje vsebine in oblike skrajno leve celice izbranega obsega v celice na desni strani.

CTRL+S

Shrani aktivno datoteko s trenutnim imenom datoteke, mestom in obliko zapisa datoteke.

CTRL+T

Prikaže pogovorno okno Ustvarjanje tabele.

CTRL+U

Uporabi ali odstrani podčrtano.

CTRL+SHIFT+U preklaplja med razširjanjem in krčenjem vnosne vrstice.

CTRL+V

Vstavi vsebino odložišča na mestu vstavljanja in zamenja vse izbore. Na voljo samo potem, ko ste izrezali ali kopirali predmet, besedilo ali vsebine celice.

S pritiskom tipk CTRL+ALT+V se prikaže pogovorno okno Posebno lepljenje. Na voljo je šele, ko izrežete ali kopirate predmet, besedilo ali vsebino celice na delovnem listu ali v drugem programu.

CTRL+W

Zapre izbrano okno delovnega zvezka.

CTRL+X

Izreže izbrane celice.

CTRL+Y

Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

CTRL+Z

Uporabi ukaz Razveljavi za odpravo zadnjega ukaza ali za brisanje zadnjega vnosa, ki ste ga vnesli.

CTRL+SHIFT+Z uporabi ukaz Razveljavi ali Uveljavi za razveljavitev ali uveljavitev zadnjega samodejnega popravka, ko so prikazane pametne oznake samopopravkov.

Na vrh strani

Funkcijske tipke

Tipka

Opis

F1

Prikaže podokno opravil Pomoč za Microsoft Office Excel.

CTRL+F1 prikaže ali skrije trak, komponento za uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent.

ALT+F1 ustvari grafikon podatkov v trenutnem obsegu.

ALT+SHIFT+F1 vstavi nov delovni list.

F2

Uredi aktivno celico in postavi mesto vstavljanja na konec vsebine celice. Ko je urejanje v celici izklopljeno, prav tako premakne mesto vstavljanja v vnosno vrstico.

SHIFT+F2 doda ali uredi pripombo celice.

CTRL+F2 prikaže okno s predogledom tiskanja.

F3

Prikaže pogovorno okno Prilepi ime.

SHIFT+F3 prikaže pogovorno okno Vstavi funkcijo.

F4

Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

Ko je v formuli izbran sklic na celico ali obseg, ukaz F4 pregleda različne kombinacije absolutnih in relativnih sklicev.

CTRL+F4 zapre izbrano okno delovnega zvezka.

F5

Prikaže pogovorno okno Pojdi na.

CTRL+F5 obnovi velikost okna izbranega okna delovnega zvezka.

F6

Preklaplja med delovnim listom, trakom, podoknom opravil in kontrolniki povečave. Na delovnem listu, ki je bilo razdeljeno (meni Pogled , možnost Upravljaj okno , Zamrzni podokna , ukaz Razdeli okno ), tipka F6 vključi razdeljena podokna, ko preklapljate med podokni in območjem traku.

SHIFT+F6 preklaplja med delovnim listom, kontrolniki povečave, podoknom opravil in trakom.

CTRL+F6 preklopi do naslednjega okna delovnega zvezka, ko je odprtih nekaj oken delovnega zvezka.

F7

Prikaže pogovorno okno Črkovanje za preverjanje črkovanja na aktivnem delovnem listu ali v izbranem obsegu.

CTRL+F7 izvede ukaz Premakni v oknu delovnega zvezka, ko ni povečano. Če želite premakniti okno, uporabite puščične tipke. Ko končate, za preklic pritisnite ENTER ali ESC.

F8

Vklopi ali izklopi razširitveni način. V razširitvenem načinu, se Razširjen izbor prikaže v vrstici stanja in puščične tipke razširijo izbor.

SHIFT+F8 vam omogoči dodajanje nepriležne celice ali obsega v izbor celic tako, da uporabite puščične tipke.

CTRL+F8 izvede ukaz Velikost (v nadzornem meniju za okno delovnega zvezka), ko delovni zvezek ni povečan.

ALT+F8 prikaže pogovorno okno Makro za ustvarjanje, zagon, urejanje ali brisanje makra.

F9

Izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih.

SHIFT+F9 izračuna aktivni delovni list.

CTRL+ALT+F9 izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih ne glede na to, ali je od zadnjega izračuna prišlo do sprememb.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 znova preveri odvisne formule in nato izračuna vse celice v vseh odprtih delovnih zvezkih, vključno s celicami, ki niso označene za izračun.

CTRL+F9 pomanjša okno delovnega zvezka v ikono.

F10

Vklopi ali izklopi nasvete za tipko.

SHIFT+F10 prikaže priročni meni za izbrani element.

ALT+SHIFT+F10 prikaže meni ali sporočilo za pametno oznako. Če prisotna več kot ena pametna oznaka, preklopi na naslednjo pametno oznako ter prikaže njen meni ali sporočilo.

CTRL+F10 poveča ali obnovi izbrano okno delovnega zvezka.

F11

Ustvari grafikon podatkov v trenutnem obsegu.

SHIFT+F11 vstavi nov delovni list.

ALT+F11 odpre urejevalnik za Microsoft Visual Basic, kjer lahko ustvarite makro tako, da uporabite program Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikaže pogovorno okno Shrani kot.

Na vrh strani

Druge uporabne bližnjične tipke

Tipka

Opis

PUŠČIČNE TIPKE

Premaknite eno celico navzgor, navzdol, levo ali desno na delovnem listu.

CTRL+PUŠČIČNA TIPKA premakne do roba trenutnega podatkovno območje na delovnem listu.

SHIFT+PUŠČIČNA TIPKA razširi izbor celic z eno celico.

CTRL+SHIFT+PUŠČIČNA TIPKA razširi izbor celic v zadnjo polno celico v istem stolpcu ali isti vrstici, kot je aktivna celica. Če je naslednja celica prazna, razširi izbor v naslednjo polno celico.

PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO izbere zavihek na levi ali desni strani, ko je izbran trak. Ko je odprt ali izbran podmeni, s tema tipkama preklapljate med glavnim menijem in podmenijem. Ko je izbran zavihek na traku, se s tipkama pomikate po gumbih zavihka.

PUŠČICA DOL ali PUŠČICA GOR izbere naslednji ali prejšnji ukaz, ko je odprt meni ali podmeni. Ko je izbran zavihek na traku, se s tema tipkama pomikate navzgor ali navzdol v skupini zavihkov.

V pogovornem oknu se puščične tipke premikajo med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti.

PUŠČICA DOL ali ALT+PUŠČICA DOL odpre izbran spustni seznam.

BACKSPACE

Izbriše en znak v levo v vnosni vrstici.

Prav tako počisti vsebino aktivne celice.

V načinu urejanja celice izbriše znak levo od mesta vstavljanja.

DELETE

Odstrani vsebino (podatke in formule) celice iz izbranih celic, ne da bi to vplivalo na oblike ali komentarje celice.

V načinu za urejanje celice izbriše znak desno od mesta vstavljanja.

END

Premakne do celice v spodnjem desnem kotu okna, ko je vklopljena funkcija SCROLL LOCK.

Izbere tudi zadnji ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

S kombinacijo CTRL+END se pomaknete v zadnjo celico na delovnem listu, v najnižjo uporabljeno vrstico skrajno desnega uporabljenega stolpca. Če je kazalec v vnosni vrstici, ga CTRL+END premakne do konca besedila.

CTRL+SHIFT+END razširi izbor celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot). Če je kazalec v vnosni vrstici, izbere CTRL+SHIFT+END celotno besedilo v vnosni vrstici, od mesta kazalca do konca, kar pa ne vpliva na višino vnosne vrstice.

ENTER

Dokonča vnos celice iz celice ali vnosne vrstice in (privzeto) izbere spodnjo celico.

V obrazcu za vnos podatkov premakne do prvega polja v naslednjem zapisu.

Odpre izbrani meni (če želite aktivirati menijsko vrstico, pritisnite F10) ali izvede dejanje za izbran ukaz.

V pogovornem oknu izvede dejanje za privzeti gumb ukaza v pogovornem oknu (gumb s krepkim orisom, pogosto gumb V redu).

ALT+ENTER začne novo vrsto v isti celici.

CTRL+ENTER zapolni izbrani obseg celice s trenutnim vnosom.

SHIFT+ENTER dokonča vnos celice in izbere zgornjo celico.

ESC

Prekliče vnos v celici ali vnosni vrstici.

Zapre odprt meni ali podmeni, pogovorno okno ali okno sporočila.

Zapre tudi celozaslonski način, ko je bil ta način uporabljen, in vrne na običajni način zaslona, da znova prikaže trak in vrstico stanja.

HOME

Premakne na začetek vrstice na delovnem listu.

Premakne do celice v zgornjem levem kotu okna, ko je vklopljena funkcija SCROLL LOCK.

Izbere prvi ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

CTRL+HOME premakne na začetek delovnega lista.

CTRL+SHIFT+HOME razširi izbor celic na začetek delovnega lista.

PUŠČICA DOL

Premakne en zaslon navzdol na delovnem listu.

ALT+PgDn premakne en zaslon v desno na delovnem listu.

CTRL+PgDn premakne na naslednji list v delovnem zvezku.

CTRL+SHIFT+PgDn izbere trenutni in naslednji list v delovnem zvezku.

PAGE UP

Premakne en zaslon navzgor na delovnem listu.

ALT+PguP premakne en zaslon na levo na delovnem listu.

CTRL+PguP premakne na prejšnji list v delovnem zvezku.

CTRL+SHIFT+PguP izbere trenutni in prejšnji list v delovnem zvezku.

PRESLEDNICA

V pogovornem oknu izvede dejanje za izbran gumb ali potrdi ali počisti potrditveno polje.

CTRL+PRESLEDNICA izbere celoten stolpec na delovnem listu.

SHIFT+PRESLEDNICA izbere celotno vrstico na delovnem listu.

CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere celoten delovni list.

 • Če delovni list vsebuje podatke, CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere trenutno območje. Če pritisnete CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA drugič, boste izbrali trenutno območje in njegove vrstice povzetka. Če pritisnete CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA tretjič, boste izbrali celoten delovni list.

 • Ko je izbran predmet, CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere vse predmete na delovnem listu.

ALT+PRESLEDNICA prikaže nadzorni meni za Microsoft Office Excelovo okno.

TAB

Premakne eno celico na desno na delovnem listu.

Premika med nezaklenjenimi celicami na zaščitenem delovnem listu.

Premakne do naslednje možnosti ali skupine možnosti v pogovornem oknu.

SHIFT+TAB premakne do prejšnje celice na delovnem listu ali do prejšnje možnosti v pogovornem oknu.

CTRL+TAB preklopi na naslednji zavihek v pogovornem oknu.

CTRL+SHIFT+TAB preklopi na prejšnji zavihek v pogovornem oknu.

Na vrh strani

Bližnjice za Excel 2016 for Mac so prikazane tukaj. Če uporabljate Excel v računalniku s sistemom Windows: veliko bližnjic s tipko CTRL deluje tudi v programu Excel 2016 for Mac. Vendar pa ne vse. Ko niste prepričani, si oglejte ta seznam. Bližnjice na tipkovnici, navedene v tej temi, veljajo za razporeditev tipkovnice za ZDA.

Najpogosteje uporabljene bližnjice

Če želite narediti to

Pritisnite

Prilepi

UKAZ + V
ali
CONTROL + V

Kopiraj

UKAZ + C
ali
CONTROL + C

Počisti

DELETE

Shrani

UKAZ + S
ali
CONTROL + S

Razveljavi

UKAZ + Z
ali
CONTROL + Z

Uveljavi

UKAZ + Y
ali
CONTROL + Y ali
UKAZ + SHIFT+ Z

Izreži

UKAZ + X
ali
CONTROL + X

Krepko

UKAZ + B
ali
CONTROL + B

Natisni

UKAZ + P
ali
CONTROL + P

Odpri Visual Basic

OPTION + F11

Zapolnitev navzdol

UKAZ + D
ali
CONTROL + D

Zapolni desno

UKAZ + R
ali
CONTROL + R

Vstavi celice

CONTROL + SHIFT + =

Izbriši celice

UKAZ + VEZAJ
ali
CONTROL + VEZAJ

Izračun vseh odprtih delovnih zvezkov

UKAZ + =
or
F9

Zapri okno

UKAZ + W
ali
CONTROL + W

Zapri Excel

UKAZ + Q

Prikaže pogovorno okno Go To (Pojdi na).

CONTROL + G
ali
F5

Prikaže pogovorno okno Format Cells (Oblikovanje celice).

UKAZ + 1
ali
CONTROL + 1

Prikaže pogovorno okno Replace (Zamenjaj).

CONTROL + H
ali
UKAZ + SHIFT + H

Posebno lepljenje

UKAZ + CONTROL + V
ali
CONTROL + OPTION + V
ali
UKAZ + OPTION + V

Podčrtano

UKAZ + U

Ležeče

UKAZ + I
ali
CONTROL + I

Nov prazen delovni zvezek

UKAZ + N
ali
CONTROL + N

Nov delovni zvezek s predloge

UKAZ + SHIFT + P

Prikazati pogovorno okno Shrani kot.

UKAZ + SHIFT + S
ali
F12

Prikaz okna Help (Pomoč)

F1
ali
UKAZ + /

Izberi vse

UKAZ + A
ali
UKAZ + SHIFT + PRESLEDNICA

Dodajanje ali odstranjevanje filtra

UKAZ + SHIFT + F
ali
CONTROL + SHIFT + L

Minimiranje ali maksimiranje zavihkov traku

UKAZ + OPTION + R

Prikaz pogovornega okna Open (Odpri).

UKAZ + O
ali
CONTROL + O

Preverjanje črkovanja

F7

Odpre slovar sopomenk

SHIFT + F7

Prikaže Formula Builder (Graditelja formul)

SHIFT + F3

Odpre pogovorno okno Define Name (Določi ime)

UKAZ + F3

Odpre pogovorno okno Create names (Ustvari imena)

UKAZ + SHIFT + F3

Vstavi nov list *

SHIFT + F11

Natisni

UKAZ + P ali Control + P

Predogled tiskanja

UKAZ + P ali Control + P

** Ta bližnjica je v sporu s privzetimi dodelitvami tipk v sistemu Mac OS. Če želite uporabiti to bližnjico, morate spremeniti nastavitve tipkovnice računalnika Mac. Pojdite v Apple > System Preferences > Keyboard > Shortcuts (Apple > Sistemske nastavitve > Tipkovnica > Bližnjice). Kliknite Mission Control (Nastavitev deklovanja), nato pa kliknite, da prekličete izbor možnosti Show Desktop (Pokaži namizje).

Na vrh strani

Funkcijske tipke

Opomba : Opomba: Če funkcijska tipka ne deluje tako, kot pričakujete, poleg funkcijske tipke pritisnite še tipko FN. Če ne želite vsakokrat pritiskati tipke FN, lahko spremenite nastavitve sistema: Pojdite v Apple > System Preferences > Keyboard (Apple > Sistemske nastavitve > Tipkovnica). Nato potrdite polje za Use all F1, F2, etc. as standard function keys (Uporabi vse tipke F1, F2 itd kot standardne funkcijske tipke.).

Če želite narediti to

Pritisnite

Prikaz okna pomoči

F1

Urejanje izbrane celice

F2

Vstavljanje ali urejanje komentarja celice

Shift + F2

Odpri pogovorno okno za shranjevanje

Option + F2

Odpre graditelja formul

Shift+F3

Odpre pogovorno okno za določanje imena

UKAZ +F3

Zapri

UKAZ +F4

Prikaže pogovorno okno za premik na določeno mesto

F5

Prikaže pogovorno okno za iskanje

Shift + F5

Premakne pogovorno okno za iskanje po listu

Control + F5

Preverjanje črkovanja

F7

Odpre slovar sopomenk

Shift + F7 ali Control + Option + UKAZ + R

Razširi izbor

F8

Doda v izbor

Shift + F8

Prikaže pogovorno okno za makro

Option+F8

Izračun vseh odprtih delovnih zvezkov

F9

Izračun za aktivni list

Shift + F9

Minimira aktivno okno

Control + F9

Prikaže priročni meni ali meni ob kliku desne tipke miške

Shift + F10

Maksimiranje ali obnovitev aktivnega okna

Control + F10 ali UKAZ + F10

Vstavi nov list grafikona*

F11

Vstavi nov list*

Shift + F11

Vstavi list z makrom Excel 4.0

UKAZ + F11

Odpri Visual Basic

Option + F11

Prikaže pogovorno okno za shranjevanje kot

F12

Prikaže pogovorno okno za odpiranje

UKAZ + F12

Na vrh strani

Premik in drsenje po listu ali delovnem zvezku

Če želite narediti to

Pritisnite

Pomik za eno celico navzgor, navzdol, levo ali desno

Puščična tipka

Premik do roba trenutnega podatkovnega območja

UKAZ + puščična tipka

Premik na začetek vrstice

HOME

Premik na začetek lista

CONTROL + HOME

Premik na zadnjo celico na listu

CONTROL + END

Pomik za en zaslon navzdol

PAGE DOWN
V računalniku a MacBook pritisnite FN + PUŠČICO DOL

Pomik za en zaslon navzgor

PAGE UP
V računalniku MacBook pritisnite FN + UP PUŠČICA

Premik en zaslon v desno

OPTION + PAGE DOWN

Premik en zaslon v levo

OPTION + PAGE UP

Premik na naslednji list v delovnem zvezku

CONTROL + PAGE DOWN
ali
OPTION + PUŠČICA DESNO

Premik na naslednji list v delovnem zvezku

CONTROL + PAGE DOWN
ali
OPTION + PUŠČICA LEVO

Premik na prikaz aktivne celice

CONTROL + DELETE

Prikaže pogovorno okno Go To (Pojdi na).

CONTROL + G

Prikaz pogovornega okna Find (Najdi)

CONTROL + F
ali
SHIFT + F5

Dostop do iskanja (ko ste v celici ali ko je izbrana celica)

UKAZ + F

Premikanje med odklenjenimi celicami na zaklenjenem listu

TAB

Na vrh strani

Print (Natisni)

Če želite narediti to

Pritisnite

Natisni

UKAZ + P ali Control + P

Predogled tiskanja

UKAZ + P ali Control + P

Na vrh strani

Vnos podatkov na listu

Opomba : Opomba: Če funkcijska tipka ne deluje tako, kot pričakujete, poleg funkcijske tipke pritisnite še tipko FN. Če ne želite vsakokrat pritiskati tipke FN, lahko spremenite nastavitve sistema: Pojdite v Apple > System Preferences > Keyboard (Apple > Sistemske nastavitve > Tipkovnica). Nato potrdite polje za Use all F1, F2, etc. as standard function keys (Uporabi vse tipke F1, F2 itd kot standardne funkcijske tipke.).

Če želite narediti to

Pritisnite

Urejanje izbrane celice

F2

Dokončajte vnos v celico in se premaknite naprej v izboru

RETURN

Začetek nove vrstice v isti celici

CONTROL + OPTION + RETURN

Zapolnite izbran obseg celice z besedilom, ki ga vnesete

UKAZ + RETURN
ali
CONTROL + RETURN

Dokončajte vnos v celico in premik navzgor v izboru

SHIFT + RETURN

Dokončajte vnos v celico in premik v desno v izboru

TAB

Dokončajte vnos v celico in premik v levo v izboru

SHIFT + TAB

Preklic vnosa v celico

ESC

Izbrišite znak na levi strani točke vstavljanja ali izbris izbora

DELETE

Izbrišite znak na desni strani točke vstavljanja ali izbris izbora
Opomba: Nekatere manjše tipkovnice morda ne bodo imele te tipke

Izbriši

Izbris besedila na koncu vrstice
Opomba: Nekatere manjše tipkovnice morda ne bodo imele te tipke

CONTROL + Izbriši

Premik en znak gor, dol, levo ali desno

Puščična tipka

Premik na začetek vrstice

HOME

Vstavljanje pripombe

SHIFT + F2

Odprete ali uredite komentar celice

SHIFT + F2

Zapolnitev navzdol

CONTROL + D
ali

UKAZ + D

Zapolnitev v desno

CONTROL + R
ali

UKAZ + R

Določanje imena

CONTROL + L

Na vrh strani

Delo v celicah v vnosni vrstici

Opomba : Opomba: Če funkcijska tipka ne deluje tako, kot pričakujete, poleg funkcijske tipke pritisnite še tipko FN. Če ne želite vsakokrat pritiskati tipke FN, lahko spremenite nastavitve sistema: Pojdite v Apple > System Preferences > Keyboard (Apple > Sistemske nastavitve > Tipkovnica). Nato potrdite polje za Use all F1, F2, etc. as standard function keys (Uporabi vse tipke F1, F2 itd kot standardne funkcijske tipke.).

Če želite narediti to

Pritisnite

Urejanje izbrane celice

F2

Uredite aktivno celico in jo nato počistite ali pa izbrišite predhodni znak v aktivni celici med urejanjem vsebine celice.

DELETE

Dokončanje vnosa v celico

RETURN

Vnesite formulo kot formulo s polji

UKAZ + SHIFT + RETURN ali
CONTROL + SHIFT + RETURN

Preklic vnosa v celico ali vnosno vrstico

ESC

Prikažite Graditelja formul, ko v formulo vnesete ime veljavne funkcije

CONTROL + A

Vstavljanje hiperpovezave

UKAZ + K
ali
CONTROL + K

Uredite aktivno celico in položaj točke vstavljanja ob koncu vrstice

CONTROL + U

Odpre graditelja formul

SHIFT + F3

Izračun za aktivni list

SHIFT + F9

Prikaz priročnega menija

SHIFT + F10

Začetek formule

=

Spremenite slog sklica formule: absolutno, relativno in mešano

UKAZ + T
ali
F4

Vstavljanje formule Samodejna vsota

UKAZ + SHIFT + T

Vnos datuma

CONTROL + PODPIČJE (;)

Vnos ure

UKAZ + PODPIČJE (;)

Kopirate vrednost iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CONTROL + SHIFT + NAREKOVAJ (")

Preklopite med prikazovanjem vrednosti celice in prikazovanjem formul.

CONTROL + KRATIVEC (`)

Kopiranje formule iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CONTROL + OPUŠČAJ (')

Prikaz seznama za samodokončanje

CONTROL + OPTION + PUŠČICA DOL

Določanje imena

CONTROL + L

Odpiranje podokna Smart Lookup (Pametno iskanje)

CONTROL + OPTION + UKAZ + L

Na vrh strani

Oblikovanje in rejanje podatkov

Če želite narediti to

Pritisnite

Urejanje izbrane celice

F2

Ustvarjanje tabele

UKAZ + T
ali
CONTROL + T

Vstavljanje preloma vrstice v celico

UKAZ + OPTION + RETURN ali
CONTROL + OPTION + RETURN

Vstavljanje posebnih znakov, kot so simboli, vključno s čustvenimi simboli

CONTROL + UKAZ + PRESLEDNICA

Povečava velikosti pisave

UKAZ + SHIFT + >

Zmanjšanje velikosti pisave

UKAZ + SHIFT + <

Poravnava na sredino

UKAZ + E

Poravnava levo

UKAZ + L

Prikaz pogovornega okna Modify Cell Style (Spreminjanje sloga celice)

UKAZ + SHIFT + L

Prikaže pogovorno okno Format Cells (Oblikovanje celice).

UKAZ + 1

Uporaba splošne oblike zapisa števila

CONTROL + SHIFT + ~

Uporaba valutne oblike z dvema decimalkama (negativne številke so prikazane v rdeči barvi v oklepajih).

CONTROL + SHIFT + $

Uporaba oblike odstotka brez decimalnih mest.

CONTROL + SHIFT + %

Uporabi eksponentno obliko zapisa števila z dvema decimalkama.

CONTROL + SHIFT + ^

Uporaba oblike datuma z dnevom, mesecem in letom.

CONTROL + SHIFT + #

Uporaba oblike časa z uro in minuto ter dop. ali pop.

CONTROL + SHIFT + @

Uporaba obliko zapisa števila z dvema decimalkama, ločilom tisočic in znakom za minus (–) za negativne vrednosti.

CONTROL + SHIFT + !

Uporabi zunanjo obrobo okoli izbranih celic.

UKAZ + OPTION + NIČ

Doda zunanjo obrobo na desno stran izbora

UKAZ + OPTION + PUŠČICA DESNO

Doda zunanjo obrobo na levo stran izbora

UKAZ + OPTION + PUŠČICA LEVO

Doda zunanjo obrobo na vrh izbora

UKAZ + OPTION + PUŠČICA GOR

Doda zunanjo obrobo na dno izbora

UKAZ + OPTION + PUŠČICA DOL

Odstrani zunanje obrobe

UKAZ + OPTION + VEZAJ

Uporaba ali odstranjevanje oblikovanja krepkega besedila.

UKAZ + B

Uporaba ali odstranjevanje oblikovanja ležečega besedila.

UKAZ + I

Uporaba ali odstranjevanje podčrtaja.

UKAZ + U

Uporaba ali odstranjevanje oblikovanja s prečrtanjem.

UKAZ + SHIFT + X

Skrivanje stolpca.

UKAZ + )
ali
CONTROL + )

Prikazovanje stolpca

UKAZ + SHIFT + )
ali
CONTROL + SHIFT + )

Skrivanje vrstice.

UKAZ + (
ali
CONTROL + (

Razkrivanje vrstice

UKAZ + SHIFT + (
ali
CONTROL + SHIFT + (

Urejanje aktivne celice

CONTROL + U

Preklic vnosa v celico ali vnosno vrstico.

ESC

Uredite aktivno celico in jo nato počistite ali pa izbrišite predhodni znak v aktivni celici med urejanjem vsebine celice.

DELETE

Lepljenje besedila v aktivno celico.

UKAZ + V

Dokončanje vnosa v celico

RETURN

Dodajte izbranim celicam vnos trenutne celice.

UKAZ + RETURN ali
CONTROL + RETURN

Vnesite formulo kot formulo s polji

UKAZ + SHIFT + RETURN ali
CONTROL + SHIFT + RETURN

Prikažite Graditelja formul, ko v formulo vnesete ime veljavne funkcije

CONTROL + A

Na vrh strani

Delo z izborom

Če želite narediti to

Pritisnite

Kopiraj

UKAZ + C
ali
CONTROL + V

Prilepi

UKAZ + V
ali
CONTROL + V

Izreži

UKAZ + X
ali
CONTROL + X

Počisti

DELETE

Brisanje izbora.

CONTROL + VEZAJ

Razveljavitev zadnjega dejanja

UKAZ + Z

Skrivanje stolpca.

UKAZ + )
ali
CONTROL + )

Prikazovanje stolpca

UKAZ + SHIFT + )
ali
CONTROL + SHIFT + )

Skrivanje vrstice.

UKAZ + (
ali
CONTROL + (

Razkrivanje vrstice

UKAZ + SHIFT + (
ali
CONTROL + SHIFT + (

Premaknite se od vrha do dna znotraj izbora (dol) *

RETURN

Premaknite se od dna do vrha znotraj izbora (gor) *

SHIFT + RETURN

Premaknite se od leve proti desni v izboru
ali pa se premaknite dol eno celico, če je izbran le en stolpec

TAB

Premaknite se od desne proti levi v izboru
ali pa se premaknite gor eno celico, če je izbran le en stolpec

SHIFT + TAB

Premaknite se na naslednji vogal izbora v smeri urinega kazalca.

CONTROL + PIKA

Združite izbrane celice.

UKAZ + SHIFT + K

Prekličite združitev izbranih celic.

UKAZ + SHIFT + J

Na vrh strani

Izberite celice, stolpce ali vrstice

Opomba : Opomba: Če funkcijska tipka ne deluje tako, kot pričakujete, poleg funkcijske tipke pritisnite še tipko FN. Če ne želite vsakokrat pritiskati tipke FN, lahko spremenite nastavitve sistema: Pojdite v Apple > System Preferences > Keyboard (Apple > Sistemske nastavitve > Tipkovnica). Nato potrdite polje za Use all F1, F2, etc. as standard function keys (Uporabi vse tipke F1, F2 itd kot standardne funkcijske tipke.).

Če želite narediti to

Pritisnite

Razširitev izbora za eno celico.

SHIFT + puščična tipka

Razširite izbor do zadnje celice z vsebino
v istem stolpcu ali vrstici kot aktivna celica

UKAZ + SHIFT + puščična tipka

Razširite izbor do začetka vrstice.

SHIFT + HOME

Razširite izbor do začetka lista.

CONTROL + SHIFT + HOME

Razširite izbor do zadnje uporabljene celice
na listu (spodnji desni kot)

CONTROL + SHIFT + END

Izberete celoten stolpec.

CONTROL + PRESLEDNICA

Izberete celotno vrstico.

SHIFT + PRESLEDNICA

Izberete celoten list.

UKAZ + A

Izberete le vidne celice.

UKAZ + SHIFT + * (zvezdica)

Izberite le aktivno celico, ko je izbranih več celic.

SHIFT + DELETE

Razširite izbor dol za en zaslon.

SHIFT + STRAN DOL

Razširite izbor gor za en zaslon.

SHIFT + PAGE UP

Preklapljanje med skritimi predmeti,
prikazovanje predmetov in prikazovanje označb mesta za predmete.

CONTROL + 6

Vklopite zmogljivost razširitve izbora
s puščičnimi tipkami.

F8

Dodajte v izbor dodaten obseg celic.

SHIFT + F8

Izberite trenutno polje. To je polje, kateremu pripadajo
aktivne celice.

CONTROL + /

Izberete celice v vrstici, ki se ne ujemajo z vrednostjo
v aktivni celici v tej vrstici.
Izbrati morate vrstico, ki se začne z aktivno celico.

CONTROL + \

Izberete le celice, na katere se neposredno sklicujejo formule v izboru.

CONTROL + SHIFT + [

Izberete vse celice, na katere se neposredno ali posredno sklicujejo formule v izboru.

CONTROL + SHIFT + {

Izberete le celice s formulami, ki se sklicujejo neposredno na aktivno celico.

CONTROL + ]

Izberete vse celice s formulami, ki se neposredno ali posredno sklicujejo na aktivno celico.

CONTROL + SHIFT + }

Na vrh strani

Uporaba grafikonov

Opomba : Opomba: Če funkcijska tipka ne deluje tako, kot pričakujete, poleg funkcijske tipke pritisnite še tipko FN. Če ne želite vsakokrat pritiskati tipke FN, lahko spremenite nastavitve sistema: Pojdite v Apple > System Preferences > Keyboard (Apple > Sistemske nastavitve > Tipkovnica). Nato potrdite polje za Use all F1, F2, etc. as standard function keys (Uporabi vse tipke F1, F2 itd kot standardne funkcijske tipke.).

Če želite narediti to

Pritisnite

Vstavite nov list grafikona. *

F11

Premikajte se po izboru predmeta grafikona.

Puščična tipka

Na vrh strani

* Ta bližnjica je v sporu s privzetimi dodelitvami tipk v sistemu Mac OS. Če želite uporabiti to bližnjico, morate spremeniti nastavitve tipkovnice računalnika Mac. Pojdite v Apple > System Preferences > Keyboard > Shortcuts (Apple > Sistemske nastavitve > Tipkovnica > Bližnjice). Kliknite Mission Control (Nastavitev deklovanja), nato pa kliknite, da prekličete izbor možnosti Show Desktop (Pokaži namizje).

Razvrščanje, filtriranje in uporaba poročil vrtilne tabele

Če želite narediti to

Pritisnite

Odprite pogovorno okno Sort (Razvrsti).

UKAZ + SHIFT + R

Dodajanje ali odstranjevanje filtra

UKAZ + SHIFT + F
ali
CONTROL + SHIFT + L

Prikažete seznam filtrov ali pojavni meni strani vrtilne tabele
za izbrano celico

OPTION + PUŠČICA DOL

Na vrh strani

Oris podatkov

Če želite narediti to

Pritisnite

Prikažite ali skrijte simbole orisa.

CONTROL + 8

Skrijte izbrane vrstice.

CONTROL + 9

Razkrijte izbrane vrstice.

CONTROL + SHIFT + začetni oklepaj ( ( )

Skrijte izbrane stolpce.

CONTROL + ZERO

Razkrijte izbrane stolpce.

CONTROL + SHIFT + končni oklepaj ( ) )

Na vrh strani

Delo v oknih

Dejanje

Pritisnite

Razširite ali minimirajte trak.

UKAZ + OPTION + R

Preklopite na celozaslonski pogled.

UKAZ + CONTROL + F

Preklopite na naslednjo aplikacijo.

UKAZ + TAB

Preklopite na prejšnjo aplikacijo.

UKAZ + SHIFT + TAB

Zaprite okno aktivnega delovnega zvezka.

UKAZ + W

Kopirajte sliko zaslona in jo shranite v datoteko
s posnetki zaslona na namizje.

UKAZ + SHIFT + 3

Minimirajte aktivno okno.

CONTROL + F9

Maksimiranje ali obnovitev aktivnega okna

CONTROL + F10
ali
UKAZ + F10

Zaprite Excel.

UKAZ + H

Na vrh strani

Delo v pogovornih oknih

Če želite narediti to

Pritisnite

Preklopite na naslednje polje z besedilom.

TAB

Premaknite se na naslednje polje, možnost, kontrolnik ali ukaz.

SHIFT + TAB

Zaprite pogovorno okno ali prekličite dejanje.

ESC

Izvedite dejanje, dodeljeno privzetemu ukaznemu gumbu
(gumb s krepkim orisom, pogosto gumb OK (V redu))

RETURN

Prekličete ukaz in zaprete.

ESC

Sorodne informacije

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v programu Excel 2016 za Mac

Bližnjice na tipkovnici, navedene v tej temi, veljajo za razporeditev tipkovnice za ZDA. Tipke za druge razporeditve tipkovnic morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški različici. Razlikujejo se lahko tudi bližnjice na tipkovnici za prenosnike.

Nekatere bližnjice funkcijskih tipk bodo morda v sporu s privzetimi dodelitvami tipk v računalniku Mac OS X različica 10.3 ali novejša. Če jih želite uporabiti, morate spremeniti nastavitve funkcijskih tipk. V meniju Apple pojdite v razdelek System Preferences (Nastavitve sistema). V razdelku Hardware (Strojna oprema) kliknite Keyboard (Tipkovnica) > Keyboard (Tipkovnica), nato pa potrdite možnost Use all F1, F2, etc. as standard function keys (Vse tipke F1, F2 itd. kot standardne funkcijske tipke).

Dejanje

Pritisnite

Odpre graditelja formul

SHIFT + F3
ali
FN + SHIFT + F3

Ponovitev zadnjega dejanja (Nadaljuj iskanje).

SHIFT + F4
ali
FN + SHIFT + F4

Zapiranje okna.

UKAZ + F4
ali
FN + UKAZ + F4

Prikaže pogovorno okno Go To (Pojdi na).

F5

Prikaz pogovornega okna Find (Najdi)

SHIFT + F5

Premik na naslednje podokno v delovnem zvezku, ki je razdeljeno.

F6

Premik na prejšnje podokno v delovnem zvezku, ki je razdeljeno.

SHIFT + F6

Premik na naslednje okno z delovnim zvezkom.

UKAZ + F6

Premik na prejšnje okno z delovnim zvezkom.

UKAZ + SHIFT + F6

Preverjanje črkovanja

F7
ali
FN + F7

Doda v izbor

SHIFT + F8

Prikaz pogovornega okna Macro (Makro)

OPTION + F8
ali
FN + OPTION + F8

Izračun za vse liste v vseh odprtih delovnih zvezkih.

F9

Izračun za aktivni list.

SHIFT + F9

Prikaz priročnega menija.

SHIFT + F10

Vstavite nov list grafikona.

F11

Vstavite nov list.

SHIFT + F11

Vstavi list z makrom Excel 4.0

UKAZ + F11
ali
FN + UKAZ + F11

Prikaz pogovornega okna Shrani kot.

F12

Prikaz pogovornega okna Open (Odpri).

UKAZ + F12
ali
FN + UKAZ + F12

Na vrh strani

Premik in drsenje po listu ali delovnem zvezku

Dejanje

Pritisnite

Pomik za eno celico navzgor, navzdol, levo ali desno

Puščična tipka

Premik do roba trenutnega podatkovnega območja

CONTROL + puščična tipka

Premik na začetek vrstice

HOME

Premik na začetek lista

CONTROL + HOME

Premik na zadnjo uporabljeno celico na listu. To je celica, ki je na stičišču skrajno desnega stolpca in spodnje vrstice (v spodnjem desnem kotu), ali celica, ki je nasproti ciljnega polja, običajno A1.

CONTROL + END

Pomik za en zaslon navzdol

PAGE DOWN

Pomik za en zaslon navzgor

PAGE UP

Premik en zaslon v desno

OPTION + PAGE DOWN

Premik en zaslon v levo

OPTION + PAGE UP

Premik na naslednji list v delovnem zvezku

CONTROL + PAGE DOWN

Premik na naslednji list v delovnem zvezku

CONTROL + PAGE UP

Premik na naslednji delovni zvezek ali okno.

CONTROL + TAB

Premik na prejšnji delovni zvezek ali okno.

CONTROL + SHIFT + TAB

Premik na naslednje podokno v delovnem zvezku, ki je razdeljeno.

F6

Premik na prejšnje podokno v delovnem zvezku, ki je razdeljeno.

SHIFT + F6

Premik na prikaz aktivne celice

CONTROL + DELETE

Prikaže pogovorno okno Go To (Pojdi na).

CONTROL + G

Prikaz pogovornega okna Find (Najdi)

UKAZ + F

Ponovitev zadnjega dejanja iskanja (enako kot »Nadaljuj iskanje«)

UKAZ + G

Premikanje med odklenjenimi celicami na zaklenjenem listu

TAB

Na vrh strani

Predogled in tiskanje

Dejanje

Pritisnite

Prikaz pogovornega okna Print (Tiskanje)

UKAZ + P

Vnos podatkov na list

Dejanje

Pritisnite

Dokončajte vnos v celico in se premaknite naprej v izboru

RETURN

Začetek nove vrstice v isti celici

CONTROL + OPTION + RETURN

Zapolnite izbran obseg celice z besedilom, ki ga vnesete

CONTROL + RETURN

Dokončajte vnos v celico in se premaknite nazaj v izboru.

SHIFT + RETURN

Dokončajte vnos v celico in premik v desno v izboru

TAB

Dokončajte vnos v celico in premik v levo v izboru

SHIFT + TAB

Preklic vnosa v celico

ESC

Izbrišite znak na levi strani točke vstavljanja ali izbris izbora

DELETE

Izbrišite znak na desni strani točke vstavljanja ali izbris izbora.

Izbriši

Izbris besedila na koncu vrstice.

CONTROL + Izbriši

Premik en znak gor, dol, levo ali desno

Puščična tipka

Premik na začetek vrstice

HOME

Ponovitev zadnjega dejanja

UKAZ + Y

Uredite vsebino celice

SHIFT + F2

Zapolnitev navzdol

CONTROL + D

Zapolnitev v desno

CONTROL + R

Določanje imena

CONTROL + L

Na vrh strani

Delo v celicah ali vnosni vrstici

Dejanje

Pritisnite

Uredite aktivno celico in jo nato počistite ali pa izbrišite predhodni znak v aktivni celici med urejanjem vsebine celice.

DELETE

Dokončanje vnosa v celico

RETURN

Vnesite formulo kot formulo s polji

CONTROL + SHIFT + RETURN

Preklic vnosa v celico ali vnosno vrstico

ESC

Prikažite Graditelja formul, ko v formulo vnesete ime veljavne funkcije

CONTROL + A

Vstavljanje hiperpovezave

UKAZ + K

Uredite aktivno celico in položaj točke vstavljanja ob koncu vrstice

CONTROL + U

Odpre graditelja formul

SHIFT + F3
ali
FN + SHIFT + F3

Izračun za vse liste v vseh odprtih delovnih zvezkih.

UKAZ + =

Izračun za aktivni list

UKAZ + SHIFT + =

Začetek formule

=

Spremenite slog sklica formule: absolutno, relativno in mešano

UKAZ + T

Vstavljanje formule Samodejna vsota

UKAZ + SHIFT + T

Vnos datuma

CONTROL + PODPIČJE (;)

Vnos ure

UKAZ + PODPIČJE (;)

Kopirate vrednost iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CONTROL + SHIFT + NAREKOVAJ (")

Preklopite med prikazovanjem vrednosti celice in prikazovanjem formul.

CONTROL + KRATIVEC (`)

Kopiranje formule iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CONTROL + OPUŠČAJ (')

Prikaz seznama za samodokončanje

CONTROL + OPTION + PUŠČICA DOL

Določanje imena

CONTROL + L

Na vrh strani

Oblikovanje in urejanje podatkov

Dejanje

Pritisnite

Prikaz pogovornega okna Style (Slog)

UKAZ + SHIFT + L

Prikaže pogovorno okno Format Cells (Oblikovanje celice).

UKAZ + 1

Uporaba splošne oblike zapisa števila

CONTROL + SHIFT + ~

Uporaba valutne oblike z dvema decimalkama (negativne številke so prikazane v rdeči barvi v oklepajih).

CONTROL + SHIFT + $

Uporaba oblike odstotka brez decimalnih mest.

CONTROL + SHIFT + %

Uporabi eksponentno obliko zapisa števila z dvema decimalkama.

CONTROL + SHIFT + ^

Uporaba oblike datuma z dnevom, mesecem in letom.

CONTROL + SHIFT + #

Uporaba oblike časa z uro in minuto ter dop. ali pop.

CONTROL + SHIFT + @

Uporaba obliko zapisa števila z dvema decimalkama, ločilom tisočic in znakom za minus (–) za negativne vrednosti.

CONTROL + SHIFT + !

Uporabi zunanjo obrobo okoli izbranih celic.

UKAZ + OPTION + NIČ

Doda zunanjo obrobo na desno stran izbora

UKAZ + OPTION + PUŠČICA DESNO

Doda zunanjo obrobo na levo stran izbora

UKAZ + OPTION + PUŠČICA LEVO

Doda zunanjo obrobo na vrh izbora

UKAZ + OPTION + PUŠČICA GOR

Doda zunanjo obrobo na dno izbora

UKAZ + OPTION + PUŠČICA DOL

Odstrani zunanje obrobe

UKAZ + OPTION + VEZAJ

Uporaba ali odstranjevanje oblikovanja krepkega besedila.

UKAZ + B

Uporaba ali odstranjevanje oblikovanja ležečega besedila.

UKAZ + I

Uporaba ali odstranjevanje podčrtaja.

UKAZ + U

Uporaba ali odstranjevanje oblikovanja s prečrtanjem.

UKAZ + SHIFT + X

Skrivanje vrstic.

CONTROL + 9

Razkrij vrstice

CONTROL + SHIFT + (

Skrivanje stolpcev

CONTROL + ZERO

Razkrivanje stolpcev.

CONTROL + SHIFT + )

Dodajanje ali odstranjevanje sloga pisave »senčeno«.

UKAZ + SHIFT + W

Dodajanje ali odstranjevanje sloga pisave »oris«.

UKAZ + SHIFT + D

Urejanje aktivne celice

CONTROL + U

Preklic vnosa v celico ali vnosno vrstico.

ESC

Uredite aktivno celico in jo nato počistite ali pa izbrišite predhodni znak v aktivni celici med urejanjem vsebine celice.

DELETE

Lepljenje besedila v aktivno celico.

UKAZ + V

Dokončanje vnosa v celico

RETURN

Vnesite formulo kot formulo s polji

CONTROL + SHIFT + RETURN

Prikažite Graditelja formul, ko v formulo vnesete ime veljavne funkcije

CONTROL + A

Na vrh strani

Delo z izborom

Dejanje

Pritisnite

Kopiranje izbora.

UKAZ + C

Izrez izbora.

UKAZ + X

Lepljenje izbora.

UKAZ + V

Čiščenje vsebine izbora.

DELETE

Brisanje izbora.

CONTROL + VEZAJ

Kopiranje besedila ali grafike v knjigo z izrezki.

CONTROL + OPTION + C

Lepljenje v knjigo z izrezki.

CONTROL + OPTION + V

Razveljavitev zadnjega dejanja

UKAZ + Z

Premikanje od vrha do dna v izboru (dol) ali premikanje v smeri, ki je izbrana v razdelku Edit (Uredi) v pogovornem oknu Preferences (Nastavitve) (meni Excel, ukaz Preferences (Nastavitve))

RETURN

Premikanje od dna do vrha v izboru (gor) ali premikanje v smeri, ki je nasprotna smeri, izbrani v razdelku Edit (Uredi) v pogovornem oknu Preferences (Nastavitve) (meni Excel, ukaz Preferences (Nastavitve))

SHIFT + RETURN

Premaknite se od leve proti desni v izboru ali pa se premaknite dol eno celico, če je izbran le en stolpec

TAB

Premaknite se od desne proti levi v izboru ali pa se premaknite gor eno celico, če je izbran le en stolpec

SHIFT + TAB

Premaknite se na naslednji vogal izbora v smeri urinega kazalca.

CONTROL + PIKA

Vstavljanje grafičnih elementov z brskalnikom po predstavnosti

UKAZ + CONTROL + M

Na vrh strani

Izbor celic, stolpcev ali vrstic

Dejanje

Pritisnite

Razširitev izbora za eno celico.

SHIFT +puščična tipka

Razširite izbor do zadnje celice z vsebino v istem stolpcu ali vrstici kot aktivna celica.

UKAZ + SHIFT +puščična tipka

Razširite izbor do začetka vrstice.

SHIFT + HOME

Razširite izbor do začetka lista.

CONTROL + SHIFT + HOME

Razširite izbor do zadnje uporabljene celice na listu (spodnji desni kot).

CONTROL + SHIFT + END

Izberete celoten stolpec.

CONTROL + PRESLEDNICA

Izberete celotno vrstico.

SHIFT + PRESLEDNICA

Izberete celoten list.

UKAZ + A

Izberite le aktivno celico, ko je izbranih več celic.

SHIFT + DELETE

Razširite izbor dol za en zaslon.

SHIFT + STRAN DOL

Razširite izbor gor za en zaslon.

SHIFT + PAGE UP

Preklapljanje med skritimi predmeti, prikazovanje predmetov in prikazovanje označb mesta za predmete.

CONTROL + 6

Prikazovanje ali skrivanje standardne orodne vrstice.

CONTROL + 7

Vklopite zmogljivost razširitve izbora s puščičnimi tipkami.

F8

Dodajte dodaten obseg celic v izbor. Lahko pa uporabite tudi puščične tipke in se z njimi premaknete na začetek obsega, ki ga želite dodati, nato pa pritisnete F8 in puščične tipke, da izberete naslednji obseg.

SHIFT + F8

Izberite trenutno polje. To je polje, kateremu pripadajo aktivne celice.

CONTROL + /

Izberete celice v vrstici, ki se ne ujemajo z vrednostjo v aktivni celici v tej vrstici. Izbrati morate vrstico, ki se začne z aktivno celico.

CONTROL + \

Izberete le celice, na katere se neposredno sklicujejo formule v izboru.

CONTROL + SHIFT + [

Izberete celice v stolpcu, ki se ne ujemajo z vrednostjo v aktivni celici v tem stolpcu. Izbrati morate stolpec, ki se začne z aktivno celico.

CONTROL + |

Izberete vse celice, na katere se neposredno ali posredno sklicujejo formule v izboru.

CONTROL + SHIFT + {

Izberete le celice s formulami, ki se sklicujejo neposredno na aktivno celico.

CONTROL + ]

Izberete vse celice s formulami, ki se neposredno ali posredno sklicujejo na aktivno celico.

CONTROL + SHIFT + }

Izberite le vidne celice v trenutnem izboru.

UKAZ + SHIFT + Z

Na vrh strani

Grafikoni

Dejanje

Pritisnite

Vstavite nov list grafikona.

F11

Premikajte se po izboru predmeta grafikona.

Puščična tipka

Na vrh strani

Obrazci za vnos podatkov

Dejanje

Pritisnite

Premik v isto polje v naslednjem zapisu.

PUŠČICA DOL

Premik v isto polje v prejšnjem zapisu.

puščica gor

Premik v naslednje polje, ki ga lahko uredite v zapisu.

TAB

Premik v prejšnje polje, ki ga lahko uredite v zapisu.

SHIFT + TAB

Premik v prvo polje v naslednjem zapisu.

RETURN

Premik v prvo polje v prejšnjem zapisu.

SHIFT + RETURN

Premik v isto polje 10 zapisov naprej.

PUŠČICA DOL

Premik v isto polje 10 zapisov nazaj.

PAGE UP

Premik za en znak v levo v polju.

PUŠČICA LEVO

Premik za en znak v desno v polju.

PUŠČICA DESNO

Izbor znaka na levi.

SHIFT + PUŠČICA LEVO

Izbor znaka na desni.

SHIFT + PUŠČICA DESNO

Na vrh strani

Filtri in poročila vrtilne tabele

Dejanje

Pritisnite

Prikažete seznam filtrov ali pojavni meni strani vrtilne tabele za izbrano celico

OPTION + PUŠČICA DOL

Na vrh strani

Orisovanje podatkov

Dejanje

Pritisnite

Prikažite ali skrijte simbole orisa.

CONTROL + 8

Skrijte izbrane vrstice.

CONTROL + 9

Razkrijte izbrane vrstice.

CONTROL + SHIFT + (

Skrijte izbrane stolpce.

CONTROL + ZERO

Razkrijte izbrane stolpce.

CONTROL + SHIFT + )

Na vrh strani

Orodne vrstice

Dejanje

Pritisnite

Prvi gumb na plavajoči orodni vrstici naj bo aktiven.

OPTION + F10

Ko je orodna vrstica aktivna, izberite naslednji gumb ali meni v orodni vrstici.

TAB

Ko je orodna vrstica aktivna, izberite prejšnji gumb ali meni v orodni vrstici.

SHIFT + TAB

Izvajanje dejanja, ki je dodeljeno določenemu gumbu

RETURN

Na vrh strani

Okna

Dejanje

Pritisnite

Razširite ali minimirajte trak.

UKAZ + OPTION + R

Preklopite na naslednjo aplikacijo.

UKAZ + TAB

Preklopite na prejšnjo aplikacijo.

UKAZ + SHIFT + TAB

Zaprite okno aktivnega delovnega zvezka.

UKAZ + W

Obnovite velikost okna aktivnega delovnega zvezka.

UKAZ + F5

Premik na naslednje podokno v delovnem zvezku, ki je razdeljeno.

F6

Premik na prejšnje podokno v delovnem zvezku, ki je razdeljeno.

SHIFT + F6

Preklopite na naslednje okno z delovnim zvezkom.

UKAZ + F6

Preklopite na prejšnje okno z delovnim zvezkom.

UKAZ + SHIFT + F6

Kopirajte sliko zaslona v odložišče.

UKAZ + SHIFT + 3

Kopirajte sliko aktivnega okna v odložišče (ko pritisnete in spustite kombinacijo tipk, kliknite okno, ki ga želite slikati).

UKAZ + SHIFT + 4

Na vrh strani

Pogovorna okna

Dejanje

Pritisnite

Preklopite na naslednje polje z besedilom.

TAB

Premaknite se na naslednje polje, možnost, kontrolnik ali ukaz.

SHIFT + TAB

Zaprite pogovorno okno ali prekličite dejanje.

ESC

Preklop na naslednji zavihek.

CONTROL + TAB

Preklop na prejšnji zavihek.

CONTROL + SHIFT + TAB

Izvedite dejanje, dodeljeno privzetemu ukaznemu gumbu
(gumb s krepkim orisom, pogosto gumb OK (V redu))

RETURN

Prekličete ukaz in zaprete.

ESC

Ali ste vedeli?

Če nimate naročnine na Office 365 ali najnovejše različice Officea, jo lahko preizkusite:

Preskusite Office 365 ali najnovejšo različico Excela

Ali imate vprašanje o določeni funkciji?

Objavite vprašanje v forumu skupnosti za Excel

Pomagajte nam izboljšati Excel

Ali imate predloge za izboljšanje naslednje različice Excela? Če jih imate, si oglejte teme na spletnem mestu Excel UserVoice.

Glejte tudi

Pregled formul v Excelu

Kako se izogniti nedelujočim formulam

Iskanje in popravljanje napak v formulah

Excelove funkcije (po abecedi)

Excelove funkcije (po kategoriji)

Daj v skupno rabo Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×