Bližnjične tipke za Access

Bližnjične tipke lahko uporabite za hitri dostop do pogosto uporabljenih ukazov ali operacij. V spodnjih razdelkih so navedene bližnjične tipke, ki so na voljo v programu Microsoft Office Access 2007. Bližnjične tipke lahko uporabite tudi, če želite brez uporabe miške fokus premakniti na meni, ukaz ali kontrolnik.

Splošne bližnjične tipke

Globalne bližnjične tipke Accessa

Odpiranje zbirk podatkov

Za

Pritisnite

Odpiranje nove zbirke podatkov

CTRL+N

Odpiranje obstoječe zbirke podatkov

CTRL+O

Zapiranje programa Office Access 2007

ALT+F4

Tiskanje in shranjevanje

Za

Pritisnite

Tiskanje trenutnega ali izbranega predmeta

CTRL+P

Odpiranje pogovornega okna Natisni v Predogledu tiskanja

P ali CTRL+P

Odpiranje pogovornega okna Priprava strani v Predogledu tiskanja

S

Prekinitev predogleda tiskanja ali predogleda postavitve

C ali ESC

Shranjevanje predmeta zbirke podatkov

CTRL+S ali SHIFT+F12

Odpiranje pogovornega okna Shrani kot

F12

Uporaba kombiniranega polja ali polja s seznamom

Za

Pritisnite

Odpiranje kombiniranega polja

F4 ali ALT+puščica dol

Osveževanje vsebine polja s seznamom iskalno polje ali kombiniranega polja

F9

Pomik za eno vrstico navzdol

puščica dol

Pomik za eno stran navzdol

PAGE DOWN

Pomik za eno vrstico navzgor

puščica gor

Pomakniti se za eno stran navzgor

PAGE UP

Zapiranje kombiniranega polja ali polja s seznamom

TAB

Iskanje in zamenjevanje besedila ali podatkov

Za

Pritisnite

Odpiranje kartice Zamenjaj v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj (Samo v pogledu podatkovnega lista in pogledu obrazca)

CTRL+F

Odpiranje kartice Najdi v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj (Samo v pogledu podatkovnega lista in pogledu obrazca)

CTRL+H

Iskanje naslednjega zadetka navedenega besedila v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj, ko je pogovorno okno zaprto (Samo v pogledu podatkovnega lista in pogledu obrazca)

SHIFT+F4

Delo v pogledu načrta

Za

Pritisnite

Preklop med načinom urejanja (s prikazanim mestom vstavljanja) in način krmarjenja na podatkovnem listu. Pri delu z obrazcem ali poročilom pritisnite ESC, če želite zapustiti način krmarjenja.

F2

Preklop na list z lastnostmi (Pogled načrta v obrazcih in poročilih v Accessovih zbirkah podatkov in Accessovih projektih)

F4

Preklop v pogled obrazca iz pogleda načrta obrazca

F5

Preklop med zgornjim in spodnjim delom okna (samo v pogledu načrta poizvedb in oknu »Dodatni filter/razvrščanje«)

F6

Pomik med mrežo polj, lastnostmi polj, podoknom za krmarjenje, dostopnimi tipkami v sistemu dostopa s tipkovnico, kontrolnikom za povečavo in varnostno vrstico (pogled načrta tabel)

F6

Odpiranje pogovornega okna Izbira graditelja (Okno pogleda načrta obrazcev in poročil)

F7

Odpiranje urejevalnika za Visual Basic iz izbrane lastnosti v listu z lastnostmi za obrazec ali poročilo

F7

Preklop iz urejevalnika za Visual Basic nazaj v pogled načrta obrazca ali poročila

SHIFT+F7 ali ALT+F11

Urejanje kontrolnikov v pogledu načrta obrazca in poročila

Za

Pritisnite

Kopiranje izbranega kontrolnika v odložišče

CTRL+C

Izrezovanje izbranega kontrolnika in kopiranje kontrolnika v odložišče

CTRL+X

Lepljenje vsebine odložišča v zgornji levi kot izbranega odseka

CTRL+V

Premik izbranega kontrolnika v desno (razen kontrolnikov, ki so del postavitve)

puščica desno ali CTRL+puščica desno

Premik izbranega kontrolnika v levo (razen kontrolnikov, ki so del postavitve)

puščica levo ali CTRL+puščica levo

Premik izbranega kontrolnika navzgor

puščica gor ali CTRL+puščica gor

Premik izbranega kontrolnika navzdol

puščica dol ali CTRL+puščica dol

Zmanjšanje širine izbranega kontrolnika

SHIFT+puščica dol

Zmanjšanje višine izbranega kontrolnika

Opomba : Če to funkcijo uporabite na kontrolnikih ki so del postavitve, se spremeni velikost celotne postavitve

SHIFT+puščica desno

Povečanje širine izbranega kontrolnika

SHIFT+puščica gor

Povečanje višine izbranega kontrolnika

Opomba : Če to funkcijo uporabite na kontrolnikih, ki so del postavitve, se spremeni velikost celotne postavitve

SHIFT+puščica levo

Operacije z okni

Opomba : Zbirke podatkov programa Microsoft Office Access 2007 se privzeto prikažejo kot dokumenti z jezički. Če bi raje uporabljali dokumente z okni, kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba »Office« in nato Accessove možnosti. V pogovornem oknu Accessove možnosti kliknite Trenutna zbirka podatkov in pod Možnosti okna dokumenta kliknite Prekrivajoča se okna.

Za

Pritisnite

Prikaz oziroma skrivanje podokna za krmarjenje

F11

Preklapljanje med odprtimi okni

CTRL+F6

Obnovitev izbranega minimiranega okna, ko so vsa okna minimirana

ENTER

Vključitev načina za spreminjanje velikosti aktivnega okna, kadar to ni maksimirano; pritisnite puščične tipke, da spremenite velikost okna

CTRL+F8

Prikaz kontrolnega menija

ALT+preslednica

Prikaz priročnega menija

SHIFT+F10

Zapiranje dejavnega okna

CTRL+W ali CTRL+F4

Preklop med Urejevalnikom za Visual Basic in prejšnjim aktivnim oknom

ALT+F11

Delo s čarovniki

Za

Pritisnite

Premik fokusa naprej med kontrolniki v čarovniku

TAB

Premik na naslednjo stran čarovnika

ALT+Z

Premik na prejšnjo stran čarovnika

ALT+K

Dokončanje čarovnika

ALT+F

Razno

Za

Pritisnite

Prikaz celotnega naslova hiperpovezave za izbrano hiperpovezavo

F2

Preverjanje črkovanja

F7

Odpiranje polja »Povečava« za preprosto vnašanje izrazov in drugega besedila v majhna vnosna mesta

SHIFT+F2

Prikaz lista z lastnostmi v pogledu načrta

ALT+ENTER

Izhod iz Accessa ali pogovornega okna

ALT+F4

Priklic graditelja

CTRL+F2

Preklop med pogledi v tabeli, poizvedbi, obrazcu, poročilu, strani, seznamu vrtilne tabele, poročilu vrtilne tabele, shranjenih procedurah ali funkcijah Accessovega projekta (.adp) v smeri naprej. Če so na voljo še dodatni pogledi, se ob naslednjem pritisku tipk pogled preklopi v ta pogled.

CTRL+puščica desno ali CRTL+vejica (,)

Preklop med pogledi v tabeli, poizvedbi, obrazcu, poročilu, strani, seznamu vrtilne tabele, poročilu vrtilne tabele, shranjenih procedurah ali funkcijah Accessovega projekta (.adp) v smeri nazaj. Če so na voljo še dodatni pogledi, se ob naslednjem pritisku tipk pogled preklopi v prejšnji pogled.

Opomba : CTRL+PIKA (.) ne deluje pri vseh pogojih in predmetih.

CTRL+puščica levo ali CRTL+pika (.)

Bližnjične tipke podokna za krmarjenje

Urejanje in krmarjenje seznama predmetov

Za

Pritisnite

Preimenovanje izbranega predmeta

F2

Pomik za eno vrstico navzdol

puščica dol

Pomik za eno okno navzdol

PAGE DOWN

Premik na zadnji predmet

END

Pomik za eno vrstico navzgor

puščica gor

Pomik za eno okno navzgor

PAGE UP

Premik na prvi predmet

HOME

Krmarjenje in odpiranje predmetov

Za

Pritisnite

Odpiranje izbrane tabele ali poizvedbe v pogledu podatkovnega lista

ENTER

Odpiranje izbranega obrazca ali poročila

ENTER

Zagon izbranega makra

ENTER

Odpiranje izbrane tabele, poizvedbe, obrazca, poročila, strani za dostop do podatkov, makra ali modula v pogledu načrta

CTRL+ENTER

Prikaz neposrednega okna v urejevalniku za Visual Basic

CTRL+G

Delo z meniji

Za

Pritisnite

Prikaz priročnega menija

SHIFT+F10

Prikaz tipk za dostop

ALT ali F10

Prikaz meni ikon programov (v naslovni vrstici programa)

ALT+preslednica

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega ukaza, ko je meni ali podmeni viden

puščica dol ali puščica gor

Izbira menija na levi ali na desni oziroma preklop med glavnim menijem in podmenijem, ko je podmeni viden

puščica levo ali puščica desno

Izbira prvega oziroma zadnjega ukaza v meniju ali podmeniju

HOME ali END

Zapiranje vidnega menija in podmenija hkrati

ALT

Zapiranje vidnega menija oziroma samo podmenija, ko je podmeni viden

ESC

Delo v oknih in pogovornih oknih

Uporaba programskega okna

Za

Pritisnite

Preklop na naslednji program

ALT+TAB

Preklop na prejšnji program

ALT+SHIFT+TAB

Prikaz menija Start programa Windows

CTRL+ESC

Zapiranje dejavnega okna zbirke podatkov

CTRL+W

Preklop na naslednje okno zbirke podatkov

CTRL+F6

Preklop na prejšnje okno zbirke podatkov

CTRL+SHIFT+F6

Obnovitev izbranega minimiranega okna, ko so vsa okna minimirana

ENTER

Uporaba pogovornega okna

Za

Pritisnite

Preklop na naslednji jeziček v pogovornem oknu

CTRL+TAB

Preklop na prejšnji jeziček v pogovornem oknu

CTRL+SHIFT+TAB

Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti

TAB

Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti

SHIFT+TAB

Premikanje med možnostmi v izbranem polju s spustnim seznamom ali za premikanje med nekaj možnostmi v skupini možnosti

Puščične tipke

Izvedbo dejanja, ki je dodeljeno izbranemu gumbu; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja

Preslednica

Premik na možnost glede na prvo črko imena možnosti v polju s spustnim seznamom

Tipka črke za prvo črko imena želene možnosti (ko je izbrano polje s spustnim seznamom)

Izbiro možnosti, potrditev ali čiščenje potrditvenega polja s podčrtano črko v imenu možnosti

ALT+tipka črke

Odpiranje izbranega polja s spustnim seznamom

ALT+puščica dol

Zapiranje izbranega polja s spustnim seznamom

ESC

Izvajanje dejanja, ki je dodeljeno privzetemu gumbu v pogovornem oknu

ENTER

Preklic ukaza in izhod iz pogovornega okna

ESC

Zapiranje pogovornega okna

ALT+F4

Urejanje v polju z besedilom

Za

Pritisnite

Premik na začetek vnosa

HOME

Premik na konec vnosa

END

Premik za en znak levo ali desno

puščica levo ali puščica desno

Premik za eno besedo levo ali desno

CTRL+puščica levo ali CTRL+puščica desno

Izbiro znakov od mesta vstavljanja do začetka vnosa

SHIFT+HOME

Izbiro znakov od mesta vstavljanja do konca vnosa

SHIFT+END

Spremembo velikosti izbire za en znak v levo

SHIFT+puščica levo

Spremembo velikosti izbire za en znak v desno

SHIFT+puščica desno

Spremembo velikosti izbire za eno besedo v levo

CTRL+SHIFT+puščica levo

Spremembo velikosti izbire za eno besedo v desno

CTRL+SHIFT+puščica desno

Delo s pogovornimi okni Odpri, Nova zbirka podatkov in Shrani kot

Za

Pritisnite

Premik v prejšnjo mapo ( Slika gumba )

ALT+1

Odiranje mape, ki je eno raven nad odprto mapo (gumb V nadrejeno mapo Slika gumba )

ALT+2

Izbris izbrane mape ali datoteke (gumb Izbriši Slika gumba )

DEL

Ustvarjanje nove podmape v odprti mapi (gumb Ustvari novo mapo Slika gumba )

ALT+4

Preklapljanje med pogledi Sličice, Ploščice, Ikone, Seznam, Podrobnosti, Lastnosti in Predogled

ALT+5

Prikaz menija Orodja (gumb Orodja)

ALT+L

Delo z listi z lastnostmi

Uporaba lista z lastnostmi z obrazcem ali poročilom

Za

Pritisnite

Preklop kartice lista z lastnostmi

F4

Premikanje med izbirami v polju kontrolnikov s spustnim seznamom po en element naenkrat

puščica dol ali puščica gor

Premikanje med izbirami v polju kontrolnikov s spustnim seznamom po pet elementov naenkrat

PAGE DOWN ali PAGE UP

Premik na kartice listov z lastnostmi iz spustnega seznama kontrolnikov

TAB

Pomikanje med karticami listov z lastnostmi, ko je izbrana kartica, ni pa izbrana lastnost

puščica levo ali puščica desno

Pomik za eno lastnost navzdol na kartici, ko je lastnost že izbrana

TAB

Pomik za eno lastnost navzdoldol na kartici, ko je lastnost izbrana; če je izbira že na vrhu, pomik na spustni seznam kontrolnikov

SHIFT+TAB

Preklapljanje med karticami v smeri naprej, ko je lastnost izbrana

CTRL+TAB

Preklapljanje med karticami v smeri nazaj, ko je lastnost izbrana

CTRL+SHIFT+TAB

Uporaba lista z lastnostmi s tabelo ali poizvedbo

Za

Pritisnite

Preklop kartice lista z lastnostmi

F4

Pomikanje med karticami listov z lastnostmi, ko je izbrana kartica, ni pa izbrana lastnost

puščica levo ali puščica desno

Pomik na kartice listov z lastnostmi, ko je izbrana lastnost

CTRL+TAB

Pomik na prvo lastnost kartice, ko ni izbrana nobena lastnost

TAB

Pomik za eno lastnost dol na kartici

TAB

Pomik za eno lastnost gor na kartici; če je izbira že na vrhu, pa izbrati kartico samo

SHIFT+TAB

Preklapljanje med karticami v smeri naprej, ko je lastnost izbrana

CTRL+TAB

Preklapljanje med karticami v smeri nazaj, ko je lastnost izbrana

CTRL+SHIFT+TAB

Delo s podoknom Seznam polj

Za

Pritisnite

Preklop podokna Seznam polj

ALT+F8

Dodajanje izbranega polja v odsek s podrobnostmi obrazca ali poročila

ENTER

Pomik navzgor in navzdol po podoknu Seznam polj

Puščica gor ali puščica dol

Premik v zgornje podokno Seznam polj iz spodnjega podokna

SHIFT+TAB

Premik v spodnje podokno Seznam polj iz zgornjega podokna

TAB

Bližnjice na tipkovnici za uporabo okna pomoči

Za

Pritisnite

Izbere naslednje skrito besedilo, hiperpovezavo ali možnost Pokaži vse oziroma Skrij vse na vrhu teme

TAB

Izbere prejšnje skrito besedilo, hiperpovezavo ali gumb Pogled brskanja na vrhu članka Microsoft Officeovega spletnega mesta

SHIFT+TAB

Izvede dejanje za izbrano možnost Pokaži vse ali Skrij vse, za skrito besedilo ali hiperpovezavo

ENTER

Premik nazaj na prejšnjo temo pomoči.

ALT+puščica levo

Premik naprej na naslednjo temo pomoči.

ALT+puščica desno

Odpiranje pogovornega okna Natisni

CTRL+P

Drsenje navzgor oziroma navzdol v majhnih prirastkih znotraj trenutno prikazane teme pomoči.

puščica gor in puščica dol

Drsenje navzgor oziroma navzdol v večjih prirastkih znotraj trenutno prikazane teme pomoči.

PAGE UP in PAGE DOWN

Prikaz menija ukazov za okno pomoči; zahteva, da ima okno pomoči dejaven fokus (kliknite element v oknu pomoči).

SHIFT+F10

Pošiljanje e-poštnih sporočil

Za

Pritisnite

Pošiljanje aktivnega predmeta zbirke podatkov (predmet je izbran v podoknu za krmarjenje) kot e-poštno sporočilo

ALT+F+E

Odpiranje adresarja v Outlooku

CTRL+SHIFT+B

Preverjanje imen v adresarju v poljih Za, Kp in Skp

ALT+K ali CTRL+K

Izbira naslednjega polja v glavi e-pošte ali telesu sporočila, ko je zadnje polje v glavi e-pošte aktivno

TAB

Izbira prejšnjega polja ali gumba v glavi e-pošte

SHIFT+TAB

Tipke za delo z besedilom in podatki

Označevanje besedila in podatkov

Izbiranje besedila v polju

Za

Pritisnite

Spremembo velikosti izbire za en znak v desno

SHIFT+puščica desno

Spremembo velikosti izbire za eno besedo v desno

CTRL+SHIFT+puščica desno

Spremembo velikosti izbire za en znak v levo

SHIFT+puščica levo

Spremembo velikosti izbire za eno besedo v levo

CTRL+SHIFT+puščica levo

Izbiranje polja ali zapisa

Opomba : Če želite preklicati izbor, uporabite nasprotno puščično tipko.

Za

Pritisnite

Izbiro naslednjega polja

TAB

Preklop med načinom urejanja (s prikazanim mestom vstavljanja) in način krmarjenja na podatkovnem listu. Ob uporabi obrazca ali poročila pritisnite ESC, če želite zapustiti način krmarjenja.

F2

Preklop med izbiranjem trenutnega zapisa in prvega polja trenutnega zapisa v načinu krmarjenja

SHIFT+preslednica

Razširitev izbora na prejšnji zapis, če je izbran trenutni zapis

SHIFT+puščica gor

Razširitev izbora na naslednji zapis, če je izbran trenutni zapis

SHIFT+puščica dol

Izbira vseh zapisov

CTRL+A ali CTRL+SHIFT+preslednica

Razširjanje izbora

Za

Pritisnite

Vklop razširitvenega načina (v pogledu podatkovnega lista je v spodnjem desnem kotu okna je prikazano Razširjen izbor); večkrat pritisnjena tipka F8 izbor razširi na besedo, polje, zapis in na vse zapise

F8

Razširitev izbora na priležna polja v isti vrstici v pogledu podatkovnega lista

puščica levo ali puščica desno

Razširitev izbora na priležne vrstice v pogledu podatkovnega lista

puščica gor ali puščica dol

Razveljavitev prejšnje razširitve

SHIFT+F8

Preklic razširitvenega načina

ESC

Izbiranje in premikanje stolpca v pogledu podatkovnega lista

Za

Pritisnite

Izbiro trenutnega stolpca ali preklic izbora stolpca, samo v način krmarjenja

CTRL+preslednica

Izbiro stolpca na desni, če je izbran trenutni stolpec

SHIFT+puščica desno

Izbiro stolpca na levi, če je izbran trenutni stolpec

SHIFT+puščica levo

Vklop način premikanja; nato pritisnite puščično tipko dol desno ali puščično tipko levo, da izbrane stolpce premaknete na desno ali levo

CTRL+SHIFT+F8

Urejanje besedila in podatkov

Opomba : Če mesto vstavljanja ni vidno, pritisnite F2, da ga prikažete.

Premikanje mesta vstavljanja v polju

Za

Pritisnite

Premik mesta vstavljanja za en znak v desno

PUŠČICA DESNO

Premik mesta vstavljanja za eno besedo v desno

CTRL+puščica desno

Premik mesta vstavljanja za en znak v levo

PUŠČICA LEVO

Premik mesta vstavljanja za eno besedo v levo

CTRL+puščica levo

Premik mesta vstavljanja na konec polja v poljih z eno vrstico; ali za premik na konec vrstice v poljih z več vrsticami

END

Premik mesta vstavljanja na konec polja v poljih z več vrsticami

CTRL+END

Premik mesta vstavljanja na začetek polja v poljih z eno vrstico; ali za premik na začetek vrstice v poljih z več vrsticami

HOME

Premik mesta vstavljanja na začetek polja v poljih z več vrsticami

CTRL+HOME

Kopiranje, premikanje ali brisanje besedila

Za

Pritisnite

Kopiranje izbire v odložišče

CTRL+C

Izrezovanje izbire in kopiranje v odložišče

CTRL+X

Lepljenje vsebine odložišča na mesto vstavljanja

CTRL+V

brisanje izbora ali znaka levo od mesta vstavljanja

BACKSPACE

Brisanje izbora ali znaka desno od mesta vstavljanja

DELETE

Brisanje vseh znakov desno od mesta vstavljanja

CTRL+DELETE

Razveljavitev sprememb

Za

Pritisnite

Razveljavitev vnosa

CTRL+Z ali ALT+BACKSPACE

Razveljavitev sprememb v trenutnem polju ali zapisu; če sta bila spremenjena oba, dvakrat pritisnite ESC, če želite razveljaviti spremembe - najprej v trenutnem polju in nato v trenutnem zapisu

ESC

Vnašanje podatkov v pogledu podatkovnega lista ali obrazca

Za

Pritisnite

Vstavljanje trenutnega datuma

CTRL+podpičje (;)

Vstavljanje trenutnega časa

CTRL+SHIFT+dvopičje (:)

Vstavljanje privzete vrednosti za polje

CTRL+ALT+preslednica

Vstavljanje vrednosti iz istega polja v prejšnjem zapisu

CTRL+opuščaj (')

Dodajanje novega zapis

CTRL+znak plus (+)

Brisanje trenutnega zapisa na podatkovnem listu

CTRL+znak minus (-)

Shranjevanje sprememb v trenutnem zapisu

SHIFT+ENTER

Preklop med vrednostmi potrditvenega polja ali izbirnega gumba

Preslednica

Vstavljanje nove vrstice

CTRL+ENTER

Osveževanje polj s trenutnimi podatki

Za

Pritisnite

Vnovični izračun polj v oknu

F9

Vnovično poizvedbo temeljnih tabel; v podobrazcu tako izvedete samo vnovično poizvedbo temeljne tabele za podobrazec

SHIFT+F9

Osveževanje vsebine polja s seznamom iskalno polje ali kombiniranega polja

F9

Tipke za krmarjenje po zapisih

Krmarjenje v pogledu načrta

Za

Pritisnite

Preklop med načinom urejanja (s prikazanim mestom vstavljanja) in načinom krmarjenja

F2

Preklop lista z lastnostmi

F4

Preklop v pogled obrazca iz pogleda načrta obrazca

F5

Preklop med zgornjim in spodnjim delom okna (v pogledu načrta makrov, poizvedb in oknu »Dodatni filter/razvrščanje«); uporabite tipko F6, če vas tipka TAB ne premakne na želeni odsek zaslona.

F6

Preklop med podoknom za načrtovanje, lastnostmi, podoknom za krmarjenje, dostopnimi tipkami, in kontrolnikom za povečavo v smeri naprej (pogled načrta za tabele, obrazce in poročila)

F6

Odpiranje urejevalnika za Visual Basic iz izbrane lastnosti v listu z lastnostmi za obrazec ali poročilo

F7

Priklic podokna Seznam polj v obrazcu, poročilu ali na strani za dostop do podatkov. Če je podokno Seznam polj že odprto, se fokus premakne na podokno Seznam polj.

ALT+F8

Preklop iz urejevalnika za Visual Basic v pogled načrta obrazca ali poročila, ko je modul s kodo odprt

SHIFT+F7

Preklop z lista z lastnostmi kontrolnika v pogledu načrta obrazca ali poročila na načrtovalno površino, ne da bi pri tem spreminjali fokus kontrolnika

SHIFT+F7

Prikaz lista z lastnostmi

ALT+ENTER

Kopiranje izbranega kontrolnika v odložišče

CTRL+C

Izrezovanje izbranega kontrolnika in kopiranje kontrolnika v odložišče

CTRL+X

Lepljenje vsebine odložišča v zgornji levi kot izbranega odseka

CTRL+V

Premik izbranega kontrolnika v desno za eno slikovno točko po mreži strani

puščica desno

Premik izbranega kontrolnika v levo za eno slikovno točko po mreži strani

puščica levo

Premik izbranega kontrolnika navzgor za eno slikovno točko po mreži strani

Opomba : Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika višje, razen če je že najvišji kontrolnik v postavitvi.

puščica gor

Premik izbranega kontrolnika navzdol za eno slikovno točko po mreži strani

Opomba : Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika nižje, razen če je že najnižji kontrolnik v postavitvi.

puščica dol

Premik izbranega kontrolnika v desno za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani)

CTRL+puščica desno

Premik izbranega kontrolnika v levo za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani)

CTRL+puščica levo

Premik izbranega kontrolnika navzgor za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani)

Opomba : Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika višje, razen če je že najvišji kontrolnik v postavitvi.

CTRL+puščica gor

Premik izbranega kontrolnika navzdol za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani)

Opomba : Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika nižje, če ni že najnižji kontrolnik v postavitvi.

CTRL+puščica dol

Povečanje širine izbranega kontrolnika (v desno) za eno slikovno točko

Opomba : Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste s tem povečali širino celotne postavitve.

SHIFT+puščica desno

Zmanjšanje širine izbranega kontrolnika (v levo) za eno slikovno točko

Opomba : Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste s tem zmanjšali širino celotne postavitve.

SHIFT+puščica levo

Zmanjšanje višine izbranega kontrolnika (z dna) za eno slikovno točko

SHIFT+puščica gor

Povečanje višine izbranega kontrolnika (z dna) za eno slikovno točko

SHIFT+puščica dol

Krmarjenje v pogledu podatkovnega lista

Prehod na želeni zapis

Za

Pritisnite

Premik v polje s številko zapisa; nato vnesite številko zapisa in pritisnite ENTER

F5

Krmarjenje med polji in zapisi

Za

Pritisnite

Premik v naslednje polje

TAB ali puščica desno

Premik v zadnje polje v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja

END

Premik v prejšnje polje

SHIFT+TAB ali puščica levo

Premik v prvo polje v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja

HOME

Premik v trenutno polje v naslednjem zapisu

puščica dol

Premik v trenutno polje v zadnjem zapisu, v načinu krmarjenja

CTRL+puščica dol

Premik v zadnje polje v zadnjem zapisu, v načinu krmarjenja

CTRL+END

Premik v trenutno polje v prejšnjem zapisu

puščica gor

Premik v trenutno polje v prvem zapisu, v načinu krmarjenja

CTRL+puščica gor

Premik v prvo polje v prvem zapisu, v načinu krmarjenja

CTRL+HOME

Krmarjenje v drug zaslon podatkov

Za

Pritisnite

Pomik za en zaslon navzdol

PAGE DOWN

Pomik za en zaslon navzgor

PAGE UP

Pomik za en zaslon v desno

CTRL+PAGE DOWN

Pomik za en zaslon v levo

CTRL+PAGE UP

Krmarjenje v podatkovnih podlistih

Prehod na želeni zapis

Za

Pritisnite

Premik iz podatkovnega podlista v polje s številko zapisa, kjer nato vnesete številko zapisa in pritisnete ENTER

ALT+F5

Razširjanje in strnjevanje podatkovnega podlista

Za

Pritisnite

Premik iz podatkovnega lista za razširjanje podatkovnega podlista zapisa

CTRL+SHIFT+puščica dol

Strnjenje podatkovnega podlista

CTRL+SHIFT+puščica gor

Krmarjenje med podatkovnim listom in podatkovnim podlistom

Za

Pritisnite

Vnos podatkovnega podlista iz zadnjega polja prejšnjega zapisa v podatkovnem listu

TAB

Vnos podatkovnega podlista iz prvega polja naslednjega zapisa v podatkovnem podlistu

SHIFT+TAB

Izhod iz podatkovnega podlista in premiki v prvo polje naslednjega zapisa v podatkovnem listu

CTRL+TAB

Izhod iz podatkovnega podlista in premik na zadnje polje prejšnjega zapisa v podatkovnem listu

CTRL+SHIFT+TAB

Vstop v podatkovni list iz zadnjega polja v podatkovnem podlistu

TAB

Preskok podatkovnega podlista v podatkovnem listu in premik na naslednji zapis podatkovnega lista

puščica dol

Preskok podatkovnega podlista v podatkovnem listu in premik na prejšnji zapis podatkovnega lista

puščica gor

Opomba : Med polji in zapisi podatkovnega podlista lahko krmarite z istimi bližnjičnimi tipkami kot v pogledu podatkovnega lista.

Krmarjenje v pogledu obrazca

Prehod na želeni zapis

Za

Pritisnite

Premik v polje številke zapisa; nato vnesite številko zapisa in pritisnite ENTER

F5

Krmarjenje med polji in zapisi

Za

Pritisnite

Premik v naslednje polje

TAB

Premik v prejšnje polje

SHIFT+TAB

Premik na zadnji kontrolnik na obrazcu in pri tem ostati v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja

END

Premik na zadnji kontrolnik na obrazcu in premik fokusa na zadnji zapis, v načinu krmarjenja

CTRL+END

Premik na prvi kontrolnik na obrazcu in pri tem ostati v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja

HOME

Premik na prvi kontrolnik na obrazcu in premik fokusa na prvi zapis, v načinu krmarjenja

CTRL+HOME

Premik v trenutno polje v naslednjem zapisu

CTRL+PAGE DOWN

Premik v trenutno polje v prejšnjem zapisu

CTRL+PAGE UP

Krmarjenje v obrazcih z več kot eno stranjo

Za

Pritisnite

Pomik za eno stran navzdol; na koncu zapisa se premakne na enakovredno stran v naslednjem zapisu

PAGE DOWN

Pomik za eno stran navzgor; na koncu zapisa se premakne na enakovredno stran v prejšnjem zapisu

PAGE UP

Krmarjenje med glavnim obrazcem in podobrazcem

Za

Pritisnite

Vnos podobrazca iz prejšnjega polja v glavni obrazec

TAB

Vnos podobrazca iz naslednjega polja v glavni obrazec

SHIFT+TAB

Izhod iz podobrazca in premik v naslednje polje v glavnem obrazcu ali naslednjem zapisu

CTRL+TAB

Izhod iz podobrazca in premik v prejšnje polje v glavnem obrazcu ali prejšnjem zapisu

CTRL+SHIFT+TAB

Krmarjenje v predogledu tiskanja in predogledu postavitve

Operacije pogovornega okna in okna programa

Za

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Natisni

P (za obrazce in poročila) ali CTRL+P (za podatkovne liste, obrazce in poročila)

Odpiranje pogovornega okna Nastavitev strani (samo obrazci in poročila)

S

Povečanje ali pomanjšanje dela strani

Z

Prekinitev predogleda tiskanja ali predogleda postavitve

C ali ESC

Ogledovanje različnih strani

Za

Pritisnite

Premik v polje številke strani; nato vnesite številko strani in pritisnite ENTER

ALT+F5

Ogled naslednje strani (ko je izbrano Prilagodi oknu)

PAGE DOWN ali puščica dol

Ogled prejšnje strani (ko je izbrano Prilagodi oknu)

PAGE UP ali puščica gor

Krmarjenje v predogledu tiskanja in postavitve

Za

Pritisnite

Drsenje navzdol z majhnimi premiki

puščica dol

Premik navzdol za en cel zaslon

PAGE DOWN

Premik na dno strani

CTRL+puščica dol

Drsenje navzgor z majhnimi premiki

puščica gor

Premik navzgor za en cel zaslon

PAGE UP

Premik na vrh strani

CTRL+puščica gor

Drsenje v desno z majhnimi premiki

puščica desno

Premik na desni rob strani

END

Premik na spodnji desni rob strani

CTRL+END

Drsenje v levo z majhnimi premiki

puščica levo

Premik na levi rob strani

HOME

Premik na zgornji levi rob strani

CTRL+HOME

Krmarjenje v oknu »Diagram zbirke podatkov« v Accessovem projektu

Za

Pritisnite

Premik iz celice tabele v naslovno vrstico tabele

ESC

Premik iz naslovne vrstice tabele v celico, ki ste jo nazadnje urejali

ENTER

Premik iz naslovne vrstice tabele v naslovno vrstico tabele ali
iz celice v celico v tabeli

TAB

Razširjanje seznama v tabeli

ALT+puščica dol

Premikanje po elementih na spustnem seznamu od vrha proti dnu

puščica dol

Premik na prejšnji element na seznamu

puščica gor

Izbira elementa s seznama in premik v naslednjo celico

ENTER

Spreminjanje nastavitve v potrditvenem polju

Preslednica

Premik v prvo celico v vrstici ali
na začetek trenutne celice

HOME

Premik v zadnjo celico v vrstici ali
na konec trenutne celice

END

Premik na naslednjo »stran« v tabeli ali
na naslednjo »stran« diagrama

PAGE DOWN

Premik na prejšnjo »stran« v tabeli ali
na prejšnjo »stran« diagrama

PAGE UP

Krmarjenje v načrtovalcu poizvedbe v Accessovem projektu

Katero koli podokno

Za

Pritisnite

Premikanje med podokni načrtovalca poizvedb

F6, SHIFT+F6

Podokno diagrama

Za

Pritisnite

Premikanje med tabelami, pogledi in funkcijami (in združevanje vrstic, če je mogoče)

TAB ali SHIFT+TAB

Premikanje med stolpci v tabeli, pogledu ali funkciji

Puščične tipke

Izbiranje želenega stolpca s podatki za izhodne podatke

Preslednica ali tipka PLUS

Odstranjevanje želenega stolpca s podatki iz izhodnih podatkov poizvedbe

Preslednica ali tipka MINUS

Odstranjevanje izbrane tabele, pogleda ali funkcije oziroma združevanje vrstice iz poizvedbe

DELETE

Opomba : Če je izbranih več elementov, pritisk na PRESLEDNICO vpliva na vse izbrane elemente. Več elementov izberete tako, da držite tipko SHIFT in jih klikate. Izbrano stanje elementa preklopite tako, da držite tipko CTRL in ga kliknete.

Mrežno podokno

Za

Pritisnite

Premikanje med celicami

Puščične tipke ali TAB ali SHIFT+TAB

Premik v zadnjo vrstico v trenutnem stolpcu

CTRL+puščica dol

Premik v prvo vrstico v trenutnem stolpcu

CTRL+puščica gor

Premik v zgornjo levo celico v vidnem delu mreže

CTRL+HOME

Premik v spodnjo desno celico

CTRL+END

Premikanje v spustnem seznamu

puščica gor ali puščica dol

Izbiranje celotnega stolpca v mreži

CTRL+preslednica

Preklapljanje med načinom urejanja in načinom izbiranja celic

F2

Kopiranje izbranega besedila v celici v odložišče (v načinu urejanja)

CTRL+C

Izrezovanje izbranega besedila v celici, ki se nato postavi v odložišče (v načinu urejanja)

CTRL+X

Lepljenje besedila iz odložišča (v načinu urejanja)

CTRL+V

Preklapljanje med načinom vstavljanja in zapisovanja, ko urejate celico

INS

Preklop potrditvenega polja v izhodnem stolpcuOpomba    Če je izbranih več elementov, pritisk na to tipko vpliva na vse izbrane elemente.

Preslednica

Čiščenje izbrane vsebine celice

DELETE

Odstranjevanje vrstice, ki vsebuje izbran stolpec s podatki, iz poizvedbe Opomba    Če je izbranih več elementov, pritisk na to tipko vpliva na vse izbrane elemente.

DELETE

Čiščenje vseh vrednosti za izbran stolpec v mreži

DELETE

Vstavljanje vrstice med obstoječi vrstici

INS (potem, ko izberete vrstico v mreži)

Dodajanje stolpca »Or …«

INS (potem, ko izberete kateri koli stolpec »Or ...«)

SQL podokno

Ko delate v SQL podoknu, lahko uporabljate standardne tipke za urejanje programa Windows, na primer CTRL+puščične tipke za premikanje med besedami ter ukaze Izreži, Kopiraj in Prilepi v meniju Urejanje.

Opomba :  Vstavljate lahko samo besedilo; tukaj ni načina zapisovanja.

Delo s pogledi vrtilne tabele

Pogled vrtilne tabele

Tipke za izbiranje elementov v pogledu vrtilne tabele

Za

Pritisnite

Premik izbora od leve proti desni in nato navzdol

Tipka TAB

Premik izbora od vrha proti dnu in nato na desno

ENTER

Izbiranje celice na levi. Če je trenutna celica skrajno leva celica, SHIFT+TAB izbere zadnjo celico v prejšnji vrstici.

SHIFT+TAB

Izbiranje celice nad trenutno celico. Če je trenutna celica najvišja celica, SHIFT+ENTER izbere zadnjo celico v prejšnjem stolpcu.

SHIFT+ENTER

Izbiranje celic podrobnosti za naslednji element v področju vrstice.

CTRL+ENTER

Izbiranje celic podrobnosti za prejšnji element v področju vrstice.

SHIFT+CTRL+ENTER

Premik izbora v smeri puščične tipke. Če je izbrano polje vrstice ali stolpca, pritisnite puščično tipko dol, če se želite premakniti na prvi element podatkov v polju, in nato pritisnite puščično tipko, če se želite premakniti na naslednji ali prejšnji element ali nazaj na polje. Če je izbrano polje podrobnosti, pritisnite puščično tipko dol ali puščično tipko desno, če se želite premakniti na prvo celico v področju podrobnosti.

Puščične tipke

Razširitev ali zmanjšanje izbora v smeri puščične tipke.

SHIFT+puščične tipke

Premikanje izbora na zadnjo celico v smeri puščične tipke.

CTRL+puščične tipke

Premikanje izbranega elementa v smeri puščične tipke.

SHIFT+ALT+puščične tipke

Izbira skrajno leve celice trenutne vrstice

HOME

Izbira skrajno desne celice trenutne vrstice

END

Izbira skrajno leve celice prve vrstice

CTRL+HOME

Izbira zadnje celice zadnje vrstice

CTRL+END

Razširitev izbora na skrajno levo celice prve vrstice

SHIFT+CTRL+HOME

Razširitev izbora na zadnjo celico zadnje vrstice

SHIFT+CTRL+END

Izbira polja za trenutno izbran element podatkov, vsote ali podrobnosti

CTRL+preslednica

Izbira celotne vrstice, ki vsebuje trenutno izbrano celico

SHIFT+preslednica

Izbiro celotnega pogled vrtilne tabele

CTRL+A

Prikaz naslednjega zaslona

PAGE DOWN

Prikaz prejšnjega zaslona

PAGE UP

Razširitev izbora navzdol za en zaslon

SHIFT+PAGE DOWN

Zmanjšanje izbora za en zaslon

SHIFT+PAGE UP

Prikaz naslednjega zaslona na desni

ALT+PAGE DOWN

Prikaz prejšnjega zaslona na levi

ALT+PAGE UP

Razširitev izbora na stran na desni

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Razširitev izbora na stran na levi

SHIFT+ALT+PAGE UP

Tipke za izvajanje ukazov

Za

Pritisnite

Prikaz tem pomoči.

F1

Prikaz priročnega menija za izbran element pogleda vrtilne tabele. Priročne menije uporabite, če želite izvesti ukaze v pogledu vrtilne tabele.

SHIFT+F10

Izvedba ukaza v priročnem meniju

Podčrtana črka

Zapiranje priročnega menija brez izvajanja ukaza

ESC

Prikaz pogovornega okna Lastnosti

ALT+ENTER

Zapiranje pogovornega okna Lastnosti

ALT+F4

Preklic operacije osveževanja, ki se izvaja

ESC

Kopiranje izbranih podatkov iz pogleda vrtilne tabele v odložišče

CTRL+C

Izvoz vsebine vrtilne tabele v Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007

CTRL+E

Tipke za prikazovanje, skrivanje, filtriranje ali razvrščanje podatkov

Za

Pritisnite

Prikaz ali skrivanje razširitvenih indikatorjev (indikatorja Polje »Plus« in Polje »inus« ) poleg elementov

CTRL+8

Razširitev trenutno izbranega elementa

CTRL+znak plus (na številčni tipkovnici)

Skrivanje trenutno izbranega elementa

CTRL+znak minus (na številčni tipkovnici)

Odpiranje seznama za trenutno izbrano polje

ALT+puščica dol

Izmenično premikanje med zadnjim izbranim elementom, gumbom V redu in gumbom Prekliči na spustnem seznamu za polje

Tipka TAB

Premik na naslednji element na spustnem seznamu za polje

Puščične tipke

Potrditev ali čiščenje potrditvenega polja za trenutni element na spustnem seznamu za polje

Preslednica

Zapiranje spustnega seznama za polje in uporaba kakršnih koli sprememb, ki ste jih naredili

ENTER

Zapiranje spustnega seznama za polje brez uporabe sprememb

ESC

Vklop ali izklop samodejnega filtra

CTRL+T

Razvrščanje podatkov v izbranem polju ali vsoti v naraščajočem zaporedju (A - Z in 0 - 9)

CTRL+SHIFT+A

Razvrščanje podatkov v izbranem polju ali vsoti v padajočem zaporedju (Z - A in 9 - 0)

CTRL+SHIFT+Z

Premikanje izbranega člana navzgor ali levo

ALT+SHIFT+puščica gor ali ALT+SHIFT+puščica levo

Premikanje izbranega člana navzdol ali desno

ALT+SHIFT+puščica dol ali ALT+SHIFT+puščica desno

Tipke za dodajanje polj in vsot in spreminjanje postavitve pogleda vrtilne tabele

Tipke za delo s podoknom Seznam polj

Za

Pritisnite

Prikaz podokna Seznam polj oziroma aktiviranje tega seznama, če je ta že prikazan

CTRL+L

Premik na naslednji element v podoknu Seznam polj

Puščične tipke

Premik na prejšnji element in vključitev tega elementa v izbor

SHIFT+puščica gor

Premik na naslednji element in vključitev tega elementa v izbor

SHIFT+puščica dol

Premik na prejšnji element, ne da bi ga vključili v izbor

CTRL+puščica gor

Premik na naslednji element, ne da bi ga vključili v izbor

CTRL+puščica dol

Odstranjevanje elementa iz izbora, če je element, ki ima fokus, vključen v izboru, in obratno

CTRL+preslednica

Razširitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi prikazali njegovo vsebino. Ali razširitev vsot, da bi prikazali polja vsote, ki so na voljo.

Znak plus (na številčni tipkovnici)

Strnitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi skrili njegovo vsebino. Ali strnitev vsot, da bi skrili polja vsote, ki so na voljo.

Znak minus (na številčni tipkovnici)

Izmenično premikanje med zadnjim izbranim elementom, gumbom Dodaj v in seznamom poleg gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj.

Tipka TAB

Odpiranje spustnega seznama poleg gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj. Uporabite puščične tipke, če se želite premakniti na naslednji element na seznamu in nato pritisnite ENTER, če želite element izbrati.

ALT+puščica dol

Dodajanje poudarjenega polja v podoknu Seznam polj v področje v pogledu vrtilne tabele, ki je prikazano na seznamu Dodaj v

ENTER

Zapiranje podokna Seznam polj

ALT+F4

Tipke za dodajanje polj in vsot

Za

Pritisnite

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Vsota

CTRL+SHIFT+S

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Štetje

CTRL+SHIFT+C

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Min

CTRL+SHIFT+M

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Maks

CTRL+SHIFT+X

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Povprečje

CTRL+SHIFT+E

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Standardna deviacija

CTRL+SHIFT+D

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Populacija standardne deviacije

CTRL+SHIFT+T

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Varianca

CTRL+SHIFT+V

Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Populacija variance

CTRL+SHIFT+R

Vklop ali izklop delnih vsot in skupnih vsot za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele

CTRL+SHIFT+B

Dodajanje izračunanega polja podrobnosti

CTRL+F

Tipke za spreminjanje postavitve

Opomba : Te štiri bližnjice ne delujejo, če pritisnete tipke 1, 2, 3 ali 4 na številčni tipkovnici.

Za

Pritisnite

Premik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele v področje vrstice

CTRL+1

Premik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele v področje stolpca

CTRL+2

Premik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele v področje filtra

CTRL+3

Premik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele v področje podrobnosti

CTRL+4

Premik izbranega polja vrstice ali stolpca v pogledu vrtilne tabele na višjo raven

CTRL+puščica levo

Premik izbranega polja vrstice ali stolpca v pogledu vrtilne tabele na nižjo raven

CTRL+puščica desno

Tipke za oblikovanje elementov v pogledu vrtilne tabele

Če želite uporabiti te bližnjice, najprej izberite polje podrobnosti ali podatkovno celico za polje vsote.

Prvih sedem bližnjic tipkovnice spremeni obliko številk izbranega polja.

Za

Pritisnite

Uporaba splošne oblike števil za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti

CTRL+SHIFT+~ (vijuga)

Uporaba denarne oblike z dvema negativnima mestoma in negativnimi številkami v oklepajih za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti

CTRL+SHIFT+$

Uporaba odstotkovne oblike brez decimalnih mest za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti

CTRL+SHIFT+%

Uporaba eksponentne oblike števil z dvema decimalnima mestoma za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti

CTRL+SHIFT+^

Uporaba datumske oblike z dnevom, mesecem in letom za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti

CTRL+SHIFT+#

Uporaba časovne oblike z uro, minuto in simbolom AM ali PM (dopoldne ali popoldne) za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti

CTRL+SHIFT+@

Uporaba oblike zapisa številk z dvema decimalnima mestoma, ločilom tisočic in znakom minus za negativne vrednosti za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti

CTRL+SHIFT+!

Krepko oblikovanje besedila v izbranem polju pogleda vrtilne tabele

CTRL+B

Podčrtano oblikovanje besedila v izbranem polju pogleda vrtilne tabele

CTRL+U

Ležeče oblikovanje besedila v izbranem polju pogleda vrtilne tabele

CTRL+I

Pogled vrtilnega grafikona

Tipke za izbiranje elementov na grafikonu

Za

Pritisnite

Izbira naslednjega elementa na grafikonu

puščica desno

Izbira prejšnjega elementa na grafikonu

puščica levo

Izbira naslednje skupine elementov

puščica dol

Izbira prejšnje skupine elementov

puščica gor

Tipke za delo z lastnostmi in možnostmi

Za

Pritisnite

Prikaz pogovornega okna Lastnosti

ALT+ENTER

Zapiranje pogovornega okna Lastnosti

ALT+F4

Ko je pogovorno okno Lastnosti aktivno, izberite naslednji element na aktivni kartici

Tipka TAB

Ko je kartica v pogovornem oknu Lastnosti aktivna, izberite naslednjo kartico

puščica desno

Ko je kartica v pogovornem oknu Lastnosti aktivna, izberite prejšnjo kartico

puščica levo

Prikaz seznama ali palete, ko je izbran gumb, ki vsebuje seznam ali paleto

puščica dol

Prikaz priročnega menija

SHIFT+F10

Izvedba ukaza v priročnem meniju

Podčrtana črka

Zapiranje priročnega menija brez izvajanja ukaza

ESC

Tipke za delo s polji

Za

Pritisnite

Odpiranje seznama za trenutno izbrano polje

ALT+puščica dol

Izmenično premikanje med zadnjim izbranim elementom, gumbom V redu in gumbom Prekliči na spustnem seznamu za polje

Tipka TAB

Premik na naslednji element na spustnem seznamu za polje

Puščične tipke

Potrditev ali čiščenje potrditvenega polja za trenutni element na spustnem seznamu za polje

Preslednica

Zapiranje spustnega seznama za polje in uporaba kakršnih koli sprememb, ki ste jih naredili

ENTER

Zapiranje spustnega seznama za polje brez uporabe sprememb

ESC

Tipke za delo s podoknom Seznam polj

Za

Pritisnite

Prikaz podokna Seznam polj oziroma aktiviranje tega seznama, če je ta že prikazan

CTRL+L

Premik na naslednji element v podoknu Seznam polj

Puščične tipke

Premik na prejšnji element in vključitev tega elementa v izbor

SHIFT+puščica gor

Premik na naslednji element in vključitev tega elementa v izbor

SHIFT+puščica dol

Premik na prejšnji element, ne da bi ga vključili v izbor

CTRL+puščica gor

Premik na naslednji element, ne da bi ga vključili v izbor

CTRL+puščica dol

Odstranjevanje elementa iz izbora, če je element, ki ima fokus, vključen v izboru, in obratno

CTRL+preslednica

Razširitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi prikazali njegovo vsebino, ali razširitev vsot, da bi prikazali polja vsote, ki so na voljo.

Znak plus (na številčni tipkovnici)

Strnitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi skrili njegovo vsebino, ali strnitev vsot, da bi skrili polja vsote, ki so na voljo.

Znak minus (na številčni tipkovnici)

Izmenično premikanje med zadnjim izbranim elementom, gumbom Dodaj v in seznamom poleg gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj

Tipka TAB

Odpiranje spustnega seznama poleg gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj. Uporabite puščične tipke, če se želite premakniti na naslednji element na seznamu in nato pritisnite ENTER, če želite element izbrati.

ALT+puščica dol

Dodajanje poudarjenega polja v podoknu Seznam polj v spustno področje, ki je prikazano na seznamu Dodaj v

ENTER

Zapiranje podokna Seznam polj

ALT+F4

Trak Microsoft Office Fluent

Trak Office Fluent

 1. Pritisnite ALT.

  Nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu, se prikažejo namigi za tipke. Ta primer je iz programa Office Word 2007.

 2. Pritisnite črko, ki je prikazana v namigu za tipke nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.

 3. Glede na to, katero črko pritisnete, se bodo morda prikazali dodatni namigi za tipke. Če je na primer aktivna kartica Osnovno in pritisnete V, se prikaže kartica Vstavi skupaj z namigi za tipke za skupine na tej kartici.

 4. Pritiskajte tipke, dokler ne pritisnete tipke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. Včasih boste morali najprej pritisniti črko skupine, ki vsebuje ukaz.

  Opomba : Če želite prekiniti dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite ALT.

Spletna pomoč

Bližnjice na tipkovnici za uporabo okna pomoči

Okno pomoči ponuja dostop do celotne vsebine Officeove pomoči. Okno pomoči prikazuje teme in druge vsebine pomoči.

V oknu pomoči

Za

Pritisnite

Odpiranje okna pomoči.

F1

Zapiranje okna pomoči.

ALT+F4

Preklapljanje med oknom pomoči in aktivnim programom.

ALT+TAB

Vrnitev na osnovno stran programa ime programa.

ALT+HOME

Izbira naslednjega elementa v oknu pomoči.

TAB

Izbira prejšnjega elementa v oknu pomoči.

SHIFT+TAB

Izvede dejanje za izbrani element.

ENTER

Izbira naslednjega ali prejšnjega elementa v odseku okna pomoči Prebrskaj pomoč programa ime programa.

TAB ali SHIFT+TAB

Razširitev ali strnjenje izbranega elementa v odseku okna pomoči Prebrskaj pomoč programa ime programa.

ENTER

Izbira naslednjega skritega besedila ali hiperpovezave, vključno z možnostjo Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme

TAB

Izbira prejšnjega skritega besedila ali hiperpovezave.

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrano Pokaži vse, Skrij vse, skrito besedilo ali hiperpovezavo.

ENTER

Premik nazaj na prejšnjo temo pomoči (gumb Nazaj).

ALT+puščica levo ali BACKSPACE

Premik naprej na naslednjo temo pomoči (gumb Naprej).

ALT+puščica desno

Drsenje navzgor oziroma navzdol v majhnih prirastkih znotraj trenutno prikazane teme pomoči.

Puščica gor, Puščica dol

Drsenje navzgor oziroma navzdol v večjih prirastkih znotraj trenutno prikazane teme pomoči.

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz menija ukazov za okno pomoči. To zahteva aktiven fokus okna pomoči (kliknite v oknu pomoči).

SHIFT+F10

Zaustavitev zadnjega dejanja (gumb Stop).

ESC

Osvežitev okna (gumb Refresh).

F5

Natisne trenutno temo pomoči.

Opomba : Če kazalec ni v trenutni temi pomoči, pritisnite F6 in nato CTRL+P.

CTRL+P

Spreminjanje stanja povezave.

F6 in nato ENTER, če želite odpreti seznam možnosti

Preklop med področji v oknu pomoči, na primer preklop med orodno vrstico in seznamom Išči.

F6

V kazalu vsebine v pogledu drevesa izberite naslednji oziroma prejšnji element.

Puščica gor, Puščica dol

V kazalu vsebine v pogledu drevesa razširite ali strnite izbrani element.

puščica levo, puščica desno

Osnove zbirke Microsoft Office

Prikaz in uporaba oken

Za

Pritisnite

Preklop v naslednje okno.

ALT+TAB

Preklop v prejšnje okno.

ALT+SHIFT+TAB

Zapiranje aktivnega okna.

CTRL+W ali CTRL+F4

Premikanje v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urinega kazalca). Tipko F6 boste morda morali pritisniti večkrat.

Opomba : Če pritiskanje tipke F6 ne prikaže želenega podokna opravil, poskusite pritisniti tipko ALT za preklop na menijsko vrstico ali trak Microsoft Office Fluent in nato tipki CTRL+TAB za premik v podokno opravil.

F6

Preklop v naslednje okno, ko je odprto več kot eno okno.

CTRL+F6

Preklop v prejšnje okno.

CTRL+SHIFT+F6

Izvajanje ukaza Velikost, ko okno dokumenta ni maksimirano ( v meniju Kontrolnik za okno). Pritisnite puščične tipke za spreminjanje velikosti okna in ENTER, ko končate.

CTRL+F8

Minimiranje okna v ikono (deluje samo v nekaterih programih zbirke Microsoft).

CTRL+F9

Maksimiranje ali obnovitev izbranega okna.

CTRL+F10

Kopiranje podobe zaslona v odložišče.

PRINT SCREEN

Kopiranje podobe izbranega okna v odložišče.

ALT+PRINT SCREEN

Premikanje po besedilu ali celicah

Za

Pritisnite

Premik za en znak levo.

puščica levo

Premik za en znak desno.

puščica desno

Pomik za eno vrstico navzgor.

puščica gor

Pomik za eno vrstico navzdol

puščica dol

Premik za eno besedo levo.

CTRL+puščica levo

Premik za eno besedo desno.

CTRL+puščica desno

Premik na konec vrstice.

END

Premik na začetek vrstice.

HOME

Pomik za en odstavek navzgor

CTRL+puščica gor

Pomik za en odstavek navzdol.

CTRL+puščica dol

Premik na konec polja z besedilom.

CTRL+END

Premik na začetek polja z besedilom.

CTRL+HOME

Pomik na naslednjo ogrado naslova ali telesa besedila v programu Microsoft Office PowerPoint 2007. Če je to zadnja ograda na diapozitivu, bo to dejanje vstavilo nov diapozitiv z enako postavitvijo kot prvotni diapozitiv.

CTRL+ENTER

Ponovitev zadnjega dejanja Najdi.

SHIFT+F4

Pomikanje in delo v tabelah

Za

Pritisnite

Premik v naslednjo celico.

TAB

Premik v prejšnjo celico.

SHIFT+TAB

Premik v naslednjo vrstico.

puščica dol

Premik v prejšnjo vrstico.

puščica gor

Vstavljanje jezička v celico.

CTRL+TAB

Pričetek novega odstavka.

ENTER

Dodajanje nove vrstice na dnu tabele.

TAB na koncu zadnje vrstice

Dostop do in uporaba podoken z opravili

Za

Pritisnite

Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali pritisniti tipko F6 več kot enkrat.)

Opomba : Če pritiskanje tipke F6 ne prikaže želenega podokna opravil, poskusite pritisniti tipko ALT za preklop na menijsko vrstico in nato tipki CTRL+TAB za premik v podokno opravil.

F6

Premik v podokno opravil, ko je meni ali orodna vrstica aktivna. (Morda boste morali CTRL+TAB pritisniti večkrat.)

CTRL+TAB

Izbira naslednje ali prejšnje možnosti v podoknu opravil, ko je podokno opravil aktivno

TAB ali SHIFT+TAB

Prikaz polnega nabora ukazov v meniju podokna opravil.

CTRL+puščica dol

Premikanje med izbirami v izbranem podmeniju; premikanje med nekaterimi možnostmi v skupini možnosti v pogovornem oknu.

puščica dol ali puščica gor

Odpiranje izbranega menija ali izvajanje dejanja, ki je dodeljeno izbranemu gumbu

Preslednica ali ENTER

Odpiranje priročnega menija; odpiranje spustnega menija za izbrani element galerije.

SHIFT+F10

Izbira prvega oziroma zadnjega ukaza v meniju ali podmeniju, ko je meni ali podmeni viden.

HOME ali END

Drsenje navzgor oziroma navzdol po izbranem galerijskem seznamu.

PAGE UP ali PAGE DOWN

Premik na vrh oziroma na dno izbranega galerijskega seznama.

CTRL+HOME ali CTRL+END

Dostop do in uporaba pametnih oznak

Za

Pritisnite

Prikaz menija ali sporočila za pametno oznako. Če je prisotnih več pametnih oznak, preklopi na naslednjo pametno oznako in prikaže njen meni ali sporočilo.

ALT+SHIFT+F10

Izbira naslednjega elementa v meniju pametnih oznak.

puščica dol

Izbira prejšnjega elementa v meniju pametnih oznak.

puščica gor

Izvedba dejanja za izbrani element v meniju pametnih oznak.

ENTER

Zapiranje menija ali sporočila pametnih oznak.

ESC

Namigi

 • Lahko določite, da boste z zvokom obveščeni vsakič, ko se pojavi pametna oznaka. Če hočete slišati zvočna opozorila, morate imeti zvočno kartico. Na računalniku morate imeti tudi nameščeno zbirko Microsoft Office Sounds.

 • Če imate dostop do spleta, si lahko zbirko Microsoft Office Sounds prenesete s spletnega mesta Microsoft Office Online. Potem, ko namestite zvočne datoteke, naredite tole v programih Access, Office Excel 2007, in Office Word 2007:

  1. Kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba »Office« , nato pa kliknite Možnosti.

  2. Kliknite Dodatno.

  3. Pod Splošno potrdite polje Zvočni signal kot povratna informacija in kliknite V redu.

   Opomba : Ko potrdite ali počistite to potrditveno polje, s to nastavitvijo vplivate na vse programe sistema Office, ki podpirajo zvok.

Spreminjanje velikosti in premikanje orodnih vrstic, menijev in podoken opravil

 1. Če želite izbrati menijsko vrstico, pritisnite ALT.

 2. Pritiskajte CTRL+TAB, če želite izbrati želeno orodno vrstico ali podokno opravil.

 3. Naredite nekaj od tega:

  Spreminjanje velikosti orodne vrstice

  1. Na orodni vrstici pritisnite CTRL+preslednica, če želite prikazati meni Možnosti orodne vrstice.

  2. Kliknite ukaz Velikost in pritisnite ENTER.

  3. Uporabite puščične tipke za spreminjanje velikosti orodne vrstice. Pritiskajte CTRL+ puščične tipke, če želite velikost spreminjati po eno slikovno piko naenkrat.

  Premikanje orodne vrstice

  1. Na orodni vrstici pritisnite CTRL+preslednica, če želite prikazati meni Možnosti orodne vrstice.

  2. Kliknite ukaz Premakni in pritisnite ENTER.

  3. Uporabite puščične tipke za spreminjanje položaja orodne vrstice. Pritiskajte CTRL+ puščične tipke, če želite položaj spreminjati po eno slikovno piko naenkrat. Če želite odsidrati orodno vrstico, pritiskajte tipko puščica dol. Če želite orodno vrstico zasidrati na levi ali desni strani, pritisnite tipko puščica levo oziroma puščica desno, ko je orodna vrstica na skrajni levi oziroma desni strani.

  Spreminjanje velikosti podokna opravil

  1. V podoknu opravil pritisnite CTRL+preslednica, če želite prikazati meni z dodatnimi ukazi.

  2. Uporabite tipko puščica dol, da izberete ukaz Velikost, in nato pritisnite ENTER.

  3. Uporabite puščične tipke za spreminjanje velikosti podokna opravil. Pritiskajte CTRL+ puščične tipke, če želite velikost spreminjati po eno slikovno piko naenkrat.

  Premikanje podokna opravil

  1. V podoknu opravil pritisnite CTRL+preslednica, če želite prikazati meni z dodatnimi ukazi.

  2. Uporabite tipko puščica dol, da izberete ukaz Premakni, in nato pritisnite ENTER.

  3. Uporabite puščične tipke za premikanje podokna opravil. Pritiskajte CTRL+ puščične tipke, če želite podokno premikati po eno slikovno piko naenkrat.

 4. Ko končate s spreminjanjem velikosti ali premikanjem, pritisnite ESC.

Uporaba pogovornih oken

Za

Pritisnite

Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti.

TAB

Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti.

SHIFT+TAB

Preklop na naslednji jeziček v pogovornem oknu.

CTRL+TAB

Preklop na prejšnji jeziček v pogovornem oknu.

CTRL+SHIFT+TAB

Premikanje med možnostmi v odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti.

Puščične tipke

Izvedba dejanja, ki je dodeljeno izbranemu gumbu; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja.

preslednica

Odpiranje seznama, če je zaprt in pomik na to možnost v seznamu.

Prva črka možnosti v spustnem seznamu

Izbira možnosti; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja.

ALT+ črka, ki je podčrtana v možnosti

Odpiranje izbranega spustnega seznama.

ALT+puščica dol

Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna.

ESC

Izvajanje dejanja, ki je dodeljeno privzetemu gumbu v pogovornem oknu.

ENTER

Uporaba vnosnih polj znotraj pogovornih oken

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot do mape.

Za

Pritisnite

Premik na začetek vnosa.

HOME

Premik na konec vnosa.

END

Premik za en znak v levo ali desno.

puščica levo ali puščica desno

Premik za eno besedo v levo.

CTRL+puščica levo

Premik za eno besedo v desno.

CTRL+puščica desno

Izbira ali preklic izbire za en znak v levo.

SHIFT+puščica levo

Izbira ali preklic izbire za en znak v desno.

SHIFT+puščica desno

Izbira ali preklic izbire za eno besedo v levo.

CTRL+SHIFT+puščica levo

Izbira ali preklic izbire za eno besedo v desno.

CTRL+SHIFT+puščica desno

Izbira znakov od mesta vstavljanja do začetka vnosa.

SHIFT+HOME

Izbiro znakov od mesta vstavljanja do konca vnosa.

SHIFT+END

Uporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Za

Pritisnite

Premik v prejšnjo mapo. Slika gumba

ALT+1

Gumb V nadrejeno mapo Slika gumba : odpiranje mape, ki je eno raven nad odprto mapo.

ALT+2

Gumb Preišči splet Slika gumba : zapiranje pogovornega okna in odpiranje iskalne strani svetovnega spleta.

ALT+3

Gumb Izbriši Slika gumba : izbris izbrane mape ali datoteke.

ALT+3

Gumb Ustvari novo mapo Slika gumba : ustvarjanje nove mape.

ALT+4

Gumb Pogledi Slika gumba : preklapljanje med razpoložljivimi pogledi map.

ALT+5

Gumb Orodja: prikaže meni Orodja.

ALT+L

Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer mapo ali datoteko.

SHIFT+F10

Premikanje med možnostmi ali območji v pogovornem oknu.

TAB

Odpiranje seznama Išči v.

F4 ali ALT+I

Osveževanje seznama datotek.

F5

Daj v skupno rabo Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×