Bližnjice na tipkovnici za program Microsoft Office InfoPath

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V tej temi pomoči so opisane bližnjice na tipkovnici za pogosta opravila v programu Microsoft Office InfoPath 2007, na primer za opravila pri načrtovanju predlog obrazcev. Te bližnjice na tipkovnici ustrezajo postavitvi ameriške tipkovnice. Tipke na drugih postavitvah tipkovnic morda ne ustrezajo tipkam na ameriški tipkovnici.

Za bližnjice na tipkovnici, pri katerih morate hkrati pritisniti dve ali več tipk, so tipke ločene z znakom plus (+). Za bližnjice na tipkovnici, pri katerih morate pritisniti eno tipko za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Če želite natisniti to temo, pritisnite TAB, da izberete Pokaži vse, nato ENTER in še CTRL+P.

V tem članku

Načrtovanje predloge obrazca

Iskanje pomoči

V oknu pomoči

Uporaba menije, orodne vrstice in podokna opravil

Uporaba pogovornih oken

Osnove Microsoft Officea

Načrtovanje predlog obrazcev

Razvoj predlog obrazcev

Dejanje

Pritisnite

Načrtovati novo predlogo obrazca

CTRL+SHIFT+D

Opomba : Če je pogovorno okno Uvod odprto, večkrat pritisnite TAB, da izberete Načrtovanje predloge obrazca, in nato pritisnite še ENTER.

Odpreti pogovorno okno Odpri v načinu načrtovanja.

CTRL+O ali CTRL+F12

Prikazati podokno opravil Načrtovanje opravil.

ALT+N

Predogledati si trenutno predlogo obrazca

CTRL+SHIFT+B

Poiskati besedo ali besedno zvezo.

CTRL+F

Zamenjati besedo ali besedno zvezo.

CTRL+H

Izrezati izbrano besedilo ali element.

CTRL+X

Kopirati izbrano besedilo ali element.

CTRL+C

Prilepiti besedilo ali element

CTRL+V

Natisniti trenutno predlogo obrazca

CTRL+P

Prikazati lastnosti izbranega kontrolnika.

ALT+ENTER

Vstaviti kontrolnik.

ALT+I, C

Izbrati prejšnji kontrolnik.

CTRL+< (znak za manjše) ali SHIFT+TAB

Izbrati naslednji kontrolnik.

CTRL+> (znak za večje) ali TAB

Odpreti Microsoftov urejevalnik skriptov (MSE).

ALT+SHIFT+F11

Odpreti spletno mesto Microsoft Office Developer Center v spletnem brskalniku.

ALT+H, I

Vstavljanje hiperpovezave

CTRL+K

Izbrati začetek odstavka.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA GOR

Izbrati konec odstavka.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbrati besedilo, sliko ali polje eno vrstico zgoraj ali spodaj.

SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL

Vstaviti prelom vrstice.

SHIFT+ENTER

Vstaviti simbol za evro

CTRL+ALT+E

Oblikovanje besedila

Dejanje

Pritisnite

Odstraniti vse oblikovanje.

CTRL+PRESLEDNICA

Uporabiti ali odstraniti krepko oblikovanje izbranega besedila.

CTRL+B

Uporabiti ali odstraniti ležeče oblikovanje iz izbranega besedila.

CTRL+I

Uporabiti ali odstraniti podčrtano besedilo iz izbranega besedila.

CTRL+U

Uporabiti ali odstraniti prečrtano oblikovanje izbranega besedila.

ALT+SHIFT+K

Uporabiti ali odstraniti nadpisano oblikovanje izbranega besedila.

CTRL+SHIFT+ENAČAJ

Uporabiti ali odstraniti podpisano oblikovanje izbranega besedila.

CTRL+ENAČAJ

Uporabiti ali odstraniti slog Navaden izbranega besedila.

CTRL+SHIFT+N

Uporabiti ali odstraniti slog »Naslov 1« izbranega besedila

ALT+CTRL+1

Uporabiti ali odstraniti slog Naslov 2 izbranega besedila.

ALT+CTRL+2

Uporabiti ali odstraniti slog »Naslov 3« izbranega besedila

ALT+CTRL+3

Uporabiti ali odstraniti oblikovanje označenega seznama v izbranem odstavku

CTRL+SHIFT+L

Zamikanje odstavka z leve

CTRL+M

Odstranjevanje zamika odstavka z leve

CTRL+SHIFT+M

Obojestransko poravnati izbrani odstavek

CTRL+J

Poravnati izbrani odstavek na desno.

CTRL+R

Poravnati izbrani odstavek na sredino.

CTRL+E

Poravnati izbrani odstavek na levo

CTRL+L

Povečati velikost pisave na izbranem besedilu.

CTRL+SHIFT+VEJICA

Zmanjšati velikost pisave na izbranem besedilu.

CTRL+SHIFT+PIKA

Odpreti podokno opravil Pisava.

CTRL+D

Delo s tabelami

Dejanje

Pritisnite

Vstaviti ponavljajočo se tabelo.

ALT+I, G

Spremeniti širino stolpca na levi strani obrobe brez spreminjanja širine drugih stolpcev

Ko vlečete obrobo stolpca, držite SHIFT.

Spremeniti višino vrstice nad in pod obrobo brez spreminjanja višine drugih vrstic

Opomba : Bližnjica spremeni višino vrstice nad obrobo v vrsticah, ki imajo najmanjšo višino. Najmanjšo višino vrstice določa več dejavnikov, med drugim tudi ta, ali vsebuje besedilo ali kontrolnike.

Ko vlečete obrobo vrstice, držite SHIFT.

Spremeniti velikost vseh izbranih vrstic ali stolpcev na isto višino ali širino.

Ko vlečete obrobo vrstice ali stolpca, držite ALT.

Premikati se med naslednjo ali prejšnjo celico v tabeli.

TAB ali SHIFT+TAB
TAB doda novo vrstico v tabelo, če ga pritisnete, ko je kazalec v zadnji celici zadnje vrstice.

Izbrati celico tabele ali preklicati izbiro

F2

Ste naredili popravke in shranite spremembe

Dejanje

Pritisnite

Iskanje naslednje pravopisne ali slovnične napake.

Opomba : Potrjeno mora biti potrditveno polje Preverjaj črkovanje med vnosom (Pritisnite ALT+T in nato še O).

ALT+F7

Shraniti ali objaviti trenutno predlogo obrazca

Opomba : Bližnjica odpre pogovorno okno, ki ponuja izbiro med shranjevanjem in objavljanjem predloge obrazca. Če želite, da okno ostane skrito, bližnjica na tipkovnici ALT+SHIFT+F2 prikaže pogovorno okno Shrani kot.

ALT+SHIFT+F2

Razveljavitev zadnjega dejanja.

CTRL+Z

Vnovična uveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Y

Shraniti trenutno predlogo obrazca

SHIFT+F12

Predogled predloge obrazca pred tiskanjem

Dejanje

Pritisnite

Prikazati pogovorno okno Predogled tiskanja.

ALT+F, V

Premakniti se na naslednjo stran.

ALT+PUŠČICA DESNO

Premakniti se na prejšnjo stran.

ALT+PUŠČICA LEVO

Povečati pogled predloge obrazca za podrobnejši ogled

ALT+ENAČAJ

Pomanjšati pogled predloge obrazca za ogled predloge v manjši velikosti

ALT+VEZAJ

Na vrh strani

Pridobivanje pomoči.

V oknu pomoči

Okno pomoči ponuja dostop do vseh vsebin Microsoft Officeove pomoči in prikaže njene teme ter druge vsebine.

V oknu pomoči

Dejanje

Pritisnite

Odpreti okno s pomočjo.

F1

Zapreti okno s pomočjo.

ALT+F4

Preklopiti med oknom s pomočjo in aktivnim programom.

ALT+TAB

Vrniti se na domačo stran Pomoč in navodila za InfoPath 2007.

ALT+HOME

Izbrati naslednji element.

TAB

Izbrati prejšnji element.

SHIFT+TAB

Izvesti privzeto dejanje izbranega elementa.

ENTER

V razdelku Brskanje pomoči za ime programa izbrati naslednji ali prejšnji element.

TAB ali SHIFT+TAB

V razdelku Brskanje pomoči za ime programa razširitev ali strnitev izbranega elementa.

ENTER

Označiti naslednje skrito besedilo ali hiperpovezavo, skupaj s Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme.

TAB

Označiti prejšnje skrito besedilo ali hiperpovezavo.

SHIFT+TAB

Izvesti dejanje za izbrano Pokaži vse, Skrij vse, skrito besedilo ali hiperpovezavo.

ENTER

Vrniti se nazaj k prejšnji temi pomoči (gumb Nazaj).

ALT+PUŠČICA LEVO ali BACKSPACE

Premakniti se k naslednji temi pomoči (gumb Naprej).

ALT+puščica desno

V trenutno prikazani temi pomoči se premikati v majhnih prirastkih navzgor ali navzdol, v tem vrstnem redu.

PUŠČICA GOR, PUŠČICA DOL

V trenutno prikazani temi pomoči se premikati v velikih prirastkih navzgor ali navzdol, v tem vrstnem redu.

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikazati meni ukazov za okno pomoči – okno pomoči mora biti aktivno (pritisnite F1)

SHIFT+F10

Ustaviti zadnje dejanje (gumb Ustavi).

ESC

Osvežiti okno (gumb Osveži).

F5

Tiskanje trenutne teme pomoči.

Opomba : Če trenutna tema pomoči ni dejavno okno, pritisnite F6 in nato CTRL+P.

CTRL+P

Spremeniti stanje povezave.

F6, PUŠČICA DOL

Vnesti besedilo v polje Vpišite besede, ki jih želite poiskati.

F6, PUŠČICA DOL (pritisnite večkrat)

Preklopiti med področji v temi pomoči, na primer med orodno vrstico, poljem Vpišite besede, ki jih želite poiskati in seznamom Iskanje.

F6

Izbrati naslednji ali prejšnji element v kazalu vsebine v pogledu drevesa.

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Razširiti ali strniti izbrani element v kazalu vsebine v pogledu drevesa.

PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Izbrati naslednjo hiperpovezavo ali pa možnost Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme.

TAB

Izbrati prejšnjo hiperpovezavo.

SHIFT+TAB

Izvedba dejanja za izbrano hiperpovezavo, Pokaži vse ali Skrij vse.

ENTER

Tiskanje trenutne teme pomoči.

CTRL+P

Tipkati vprašanje iskanja

Vprašanje lahko vnesete, šele ko izberete polje Vnesite vprašanje.

kako

 1. Pritisnite tipko ALT, da izberete menijsko vrstico.

 2. Večkrat pritisnite TAB, da se v polju Vnesite vprašanje pojavi kazalec.

 3. Vnesite vprašanje.

 • Za začetek iskanja besedne zveze, ki ste jo vnesli v polje Vnesite vprašanje, pritisnite ENTER.

Na vrh strani

Uporaba menijev, orodnih vrstic in podoken opravil

Dostop do in uporaba menijske vrstice in orodne vrstice

Orodno vrstico lahko premaknete ali spremenite njeno velikost, šele ko jo izberete.

kako

 1. Pritisnite tipko ALT, da izberete menijsko vrstico.

 2. Pritiskajte CTRL+TAB, dokler ne izberete orodne vrstice.

 3. Pritisnite CTRL+PRESLEDNICA, da se prikaže meni Možnosti orodne vrstice.

 4. Pritisnite p ali M , če želite izbrati ukaz premaknete ali velikost .

Dejanje

Pritisnite

Premakniti orodno vrstico.

CTRL+puščične tipke

Odsidrati orodno vrstico.

PUŠČICA DOL (pritiskajte večkrat)

Zasidrati orodno vrstico navpično na levo ali desno stran zaslona.

PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO (pritiskajte večkrat)

Izbrati menijsko vrstico ali zapreti odprt meni in podmeni hkrati.

ALT ali F10

Izbrati podokno opravil ali orodno vrstico (ko pritisnete F10 ali ALT za izbiro menijske vrstice; tipke pritisnite večkrat, če želite premakniti fokus med odprtimi orodnimi in menijskimi vrsticami ter podokni opravil).

CTRL+TAB ali CTRL+SHIFT+TAB

Izbrati naslednji gumb ali meni v orodni vrstici, ko je izbrana orodna ali menijska vrstica.

TAB ali PUŠČICA DESNO

Izbrati prejšnji gumb ali meni v orodni vrstici, ko je izbrana orodna ali menijska vrstica.

SHIFT+TAB ali PUŠČICA DESNO

Odpreti izbrani meni ali izvesti dejanje za izbrani gumb ali ukaz.

ENTER

Prikaz priročnega menija za izbrani element

SHIFT+F10

Prikazati naslovno vrstico priročnega menija.

ALT+PRESLEDNICA

Izbrati naslednji ukaz, ko je odprt meni ali podmeni.

PUŠČICA DOL

Izbrati prejšnji ukaz, ko je meni ali podmeni odprt.

PUŠČICA GOR

Izbrati meni na levi. Preklopiti med glavnim menijem in podmenijem, ko je podmeni odprt.

PUŠČICA LEVO

Izbrati meni na desni. Preklopiti med glavnim menijem in podmenijem, ko je podmeni odprt.

PUŠČICA DESNO

Izbrati prvi ukaz v meniju ali podmeniju.

HOME

Izbrati zadnji ukaz v meniju ali podmeniju.

END

Zapreti odprti meni. Ko je odprt podmeni, zapreti samo podmeni.

ESC

Odpreti izbrani meni.

SHIFT+PUŠČICA DOL

Ko je skrajšan meni odprt, prikazati celotno zbirko ukazov.

CTRL+PUŠČICA DOL

Preklopiti med podoknom opravil in aktivno predlogo obrazca.

F6

Izbrati naslednji element v podoknu opravil.

TAB

Izbrati prejšnji element v podoknu opravil.

SHIFT+TAB

Opomba : S tipkovnico lahko izberete kateri koli menijski ukaz v menijski vrstici. Če želite izbrati menijsko vrstico, pritisnite ALT. Pritisnite podčrtano črko v imenu elementa menija, ki vsebuje želen ukaz.

Dostop do in uporaba podoken opravil

Če želite uporabiti podokno opravil, ga morate najprej odpreti in nato še izbrati.

kako

 1. Če želite odpreti podokno opravil, pritisnite CTRL+F1.

 2. Če želite izbrati menijsko vrstico, pritisnite F6.

 3. Pritisnite CTRL+PRESLEDNICA, da se prikaže meni z možnostmi podokna opravil.

 4. Pritisnite p ali S , da izberete ukaz premakniti ali velikost .

Dejanje

Pritisnite

Prikazati podokno opravil Opravila načrtovanja.

ALT+N

Premakniti se v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urinega kazalca; morda boste morali F6 pritisniti večkrat).

Opomba : Če F6 ne prikaže želenega podokna opravil, pritisnite ALT za preklop na menijsko vrstico in nato še CTRL+TAB za premik na podokno opravil.

F6

Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v nasprotni smeri urnega kazalca)

SHIFT+F6

Spremeniti velikost podokna opravil (ko izberete ukaz Velikost).

Puščične tipke

Premakniti podokno opravil (ko izberete ukaz Premakni).

Puščične tipke

Odpreti ali skriti podokno opravil.

CTRL+F1

Premakniti se v podokno opravil iz aktivnega okna programa (morda boste morali F6 pritisniti večkrat).

F6

Ko je meni ali orodna vrstica aktivna, se premaknete v podokno opravil. (Morda boste morali CTRL+TAB pritisniti večkrat.)

CTRL+TAB

Odpreti meni možnosti podokna opravil.

CTRL+PRESLEDNICA

Zapreti meni, če je trenutno odprt, ali pa se vrniti v predlogo obrazca.

ESC

Izbrati naslednjo možnost v podoknu opravil, ko je podokno opravil aktivno.

TAB

Izbrati prejšnjo možnost v podoknu opravil, ko je podokno opravil aktivno.

SHIFT+TAB

Premakniti se navzgor med izbirami v izbranem podmeniju ali med možnostmi v skupini možnosti.

PUŠČICA GOR

Premakniti se navzdol med izbirami v izbranem podmeniju ali med možnostmi v skupini možnosti.

PUŠČICA DOL

Odpreti izbrani meni ali izvesti dejanje, prirejeno izbranemu gumbu.

ENTER

Odpreti priročni meni v predlogi obrazca ali spustni meni izbranega elementa v podoknu opravil.

SHIFT+F10

Izbrati prvi ukaz v meniju ali podmeniju, ko je meni ali podmeni viden.

HOME

Izbrati zadnji ukaz v meniju ali podmeniju, ko je meni ali podmeni viden.

END

Premakniti se na vrh seznama izbranega podokna opravil.

CTRL+HOME

Premakniti se na dno seznama izbranega podokna opravil.

CTRL+END

Na vrh strani

Uporaba pogovornih oken

Dostop do in izberete možnosti v pogovornih oknih

Dejanje

Pritisnite

Odpreti pogovorno okno Odpri v načinu načrtovanja.

CTRL+O ali CTRL+F12

Premakniti se iz odprtega pogovornega okna nazaj v predlogo obrazca, če pogovorno okno to podpira.

ALT+F6

Premakniti se na naslednjo možnost.

TAB

Premakniti se na prejšnjo možnost.

SHIFT+TAB

Preklopiti na naslednjo kartico.

CTRL+TAB

Preklopiti na prejšnjo kartico.

CTRL+SHIFT+TAB

Preklopiti na naslednjo kategorijo.

TAB

Opomba : Uporabiti puščične tipke za premik na želeno ime kategorije, ko je kategorija izbrana.

Preklopiti na prejšnjo kategorijo.

SHIFT+TAB

Opomba : Uporabiti puščične tipke za premik na želeno ime kategorije, ko je kategorija izbrana.

Premakniti se med možnostmi na seznamu ali skupini možnosti.

Puščične tipke

Izvesti dejanje izbranega gumba ali potrditi oz. počistiti izbrano potrditveno polje.

PRESLEDNICA

Odpreti zaprti seznam in se premakniti na določeno možnost na seznamu.

Začetnica možnosti na spustnem seznamu

Izbrati možnost ali potrditi oz. počistiti potrditveno polje.

ALT+črka, ki je v možnosti podčrtana

Odpreti izbrani spustni seznam.

PUŠČICA DOL

Zapreti izbrani spustni seznam ali preklicati ukaz in nato zapreti pogovorno okno.

ESC

Zagon izbranega ukaza

ENTER

Odpreti prejšnjo mapo.

ALT+1

Odpreti mapo eno raven nad izbrano mapo.

ALT+2

Izbrisati izbrano mapo ali datoteko.

ALT+3

Ustvariti novo podmapo v odprti mapi.

ALT+4

Preklopiti med pogledi Sličice, Ploščice, Ikone, Seznam, Podrobnosti, Lastnosti in Predogled.

ALT+5

Prikazati priročni meni za izbrano mapo ali datoteko.

SHIFT+F10

Odpiranje seznama Išči v ali Shrani v (imenovan Naslovna vrstica v sistemu Windows Vista).

F4

Posodobitev mape in seznama datotek v pogovornem oknu Odpri, Odpri v načinu načrtovanja ali Shrani kot.

F5

Uporaba polj za urejanje v pogovornih oknih

Vnosno polje je polje, v katerega lahko vnesete besedilo ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot do mape

Dejanje

Pritisnite

Pomik na začetek vnosa

HOME

Pomik na konec vnosa

END

Premik za en znak v levo.

puščica levo

Premakniti se za en znak v desno

PUŠČICA DESNO

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Izbrati ali preklicati izbiro enega znaka na levi.

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbrati ali preklicati izbor enega znaka na desni

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbrati ali preklicati izbor ene besede na levi

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbrati ali preklicati izbor ene besede na desni

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbiranje od mesta vstavljanja do začetka vnosa

SHIFT+HOME

Izbiranje od mesta vstavljanja do konca vnosa

SHIFT+END

Na vrh strani

Osnove sistema Microsoft Office

Prikaz in uporaba oken

Dejanje

Pritisnite

Preklop na naslednje okno

ALT+TAB

Preklop na prejšnje okno

ALT+SHIFT+TAB

Zapiranje aktivnega okna

CTRL+W ali CTRL+F4

Obnoviti velikost aktivnega okna, ko ga minimirate ali maksimirate.

CTRL+F5

Preklop na naslednje okno, ko je odprtih več oken

CTRL+F6

Preklopiti na prejšnje okno, ko je odprtih več oken.

CTRL+SHIFT+F6

Izvesti ukaz Premakni (v meniju Nadzor za okno), ko okno dokumenta ni maksimirano (če želite premakniti okno, pritisnite puščične tipke in nato še ESC, ko končate).

CTRL+F7

Izvesti ukaz Velikost (v meniju Nadzor za okno), ko okno dokumenta ni maksimirano (če želite premakniti okno, pritisnite puščične tipke in nato še ESC, ko končate).

CTRL+F8

Minimirati okno v ikono (deluje samo v nekaterih programih sistema Microsoft Office).

CTRL+F9

Maksimirati ali obnoviti velikost izbranega okna.

CTRL+F10

Kopiranje slike na zaslonu v odložišče

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izbranega okna v odložišče

ALT+PRINT SCREEN

Premikanje v besedilu

Dejanje

Pritisnite

Premakniti se za en znak v levo

puščica levo

Premakniti se za en znak v desno

puščica desno

Premakniti se za eno vrstico navzgor.

puščica gor

Premakniti se za eno vrstico navzdol.

puščica dol

Premakniti se za eno besedo v levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Premakniti se na konec vrstice.

END

Premakniti se na začetek vrstice.

HOME

Premakniti se za en odstavek navzgor.

CTRL+PUŠČICA GOR

Premakniti se za en odstavek navzdol.

CTRL+PUŠČICA DOL

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×