Bližnjice na tipkovnici za delo z oblikami, polji z besedilom in WordArtom

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tem članku, se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je dve ali več tipk treba pritisniti hkrati, so tipke, ki jih je treba pritisniti, ločene z znakom plus (+). Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je treba pritiskati eno tipko za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Bližnjice na tipkovnici za delo z grafiko SmartArt, glejte bližnjice na tipkovnici za grafike SmartArt.

Če si želite ogledati dodatne bližnjice na tipkovnici za posamezen program, si oglejte povezave v razdelku »Glejte tudi«.

Kateri Officeov program uporabljate?

PowerPoint

Word

PowerPoint

Dejanje

Tipke

Izbira predmeta (z besedilom, izbranim v predmetu)

ESC

Izbira predmeta (z izbranim predmetom)

TAB ali SHIFT+TAB, dokler želeni predmet ni izbran

Izbira besedila v predmetu (z izbranim predmetom).

ENTER

Izbira vseh predmetov (z izbranim predmetom)

CTRL+A

Izbira predmeta, ki je pod drugimi predmeti, in pomikanje naprej po skladu predmetov

TAB, ko je izbran zgornji predmet

Izbira predmeta, ki je pod drugimi predmeti, in pomikanje nazaj po skladu predmetov

SHIFT+TAB, ko je izbran zgornji predmet

Izbira več oblik

Pritisnite in pridržite tipko CONTROL, medtem ko klikate oblike

Izbira več oblik z besedilom

Pritisnite in pridržite tipko SHIFT, medtem ko klikate oblike

Odpiranje ali zapiranje podokna izbora

ALT+F10

Izrezovanje izbranega predmeta

CTRL+X

Kopiranje izbranega predmeta.

CTRL+C

Lepljenje izrezanega ali kopiranega predmeta

CTRL+V

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Posebno lepljenje.

CTRL+ALT+V

Združevanje oblik, slik ali WordArta

CTRL+G, ko izberete elemente, ki jih želite združiti

Razdruževanje oblik, slik ali WordArta

CTRL+SHIFT+G, ko izberete skupino, ki jo želite razdružiti

Prikazovanje ali skrivanje mreže

SHIFT+F9

Prikazovanje ali skrivanje vodil

ALT+F9

Razveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Z

Vnovična uveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Y

Kopiranje atributov oblike

 1. Izberite oblike z atributi, ki jih želite kopirati.

  Če izberete obliko s priloženim besedilom, kopirate videz in slog besedila ter atribute oblike.

 2. Pritisnite tipke CTRL+SHIFT+C, da kopirate atribute oblike.

 3. Pritisnite tipko TAB ali tipki SHIFT+TAB, da izberete obliko ali predmet, v katerega želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite tipke CTRL+SHIFT+V.

Urejanje povezanega ali vdelanega predmeta

 1. Pritisnite TAB ali SHIFT + TAB, če želite izbrati predmet, ki ga želite.

 2. Pritisnite SHIFT+F10 za priročni meni.

 3. Pritisnite PUŠČICO DOL izberite < spremenljivko > predmet, VNESITE ali PUŠČICA DESNO tipko za prikaz sekundarni menijski, nato pa izberite Uredi.

Vstavljanje grafike SmartArt

 1. Pritisnite in spustite tipke ALT, Q in nato M, da izberete SmartArt.

 2. S puščičnimi tipkami izberite vrsto želene grafike SmartArt.

 3. Pritisnite tipko TAB in nato puščične tipke, da izberete postavitev grafike SmartArt, ki jo želite vstaviti.

 4. Pritisnite tipko ENTER.

Vstavljanje polja z besedilom

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N prikazati zavihek Vstavljanje .

 2. Uporabite PUŠČIČNE tipke, če želite premakniti Polje z besedilom, ki je v skupini besedilo .

  Če ste v računalniku vklopili podporo za vzhodno azijske jezike, s puščično tipko izberite Vodoravno polje z besedilom ali Navpično polje z besedilom.

 3. Pritisnite tipki CTRL+ENTER.

 4. Vnesite želeno besedilo.

Vstavljanje WordArta

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N in nato W in izberite WordArt.

 2. Uporabite puščične tipke in izberite želeni slog WordArta in nato pritisnite ENTER.

 3. Vnesite želeno besedilo.

Izbiranje oblike

Opomba: Če je kazalec v besedilu, pritisnite ESC.

 • Pritisnite TABULATORKO, da se pomikate naprej (ali SHIFT + TAB, če želite iti nazaj) do oblik ali predmetov, dokler se ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti na predmet, ki ga želite izbrati.

 • Če želite izbrati več elementov, uporabite podokno izbora. Podokno izbora odprete tako, da pritisnete in spustite tipke ALT, N, SR in nato P.

Bližnjice na tipkovnici za uporabo v podoknu izbora

Dejanje

Tipke

Odpiranje podokna izbora

ALT+F10

Kroženje fokusa med različnimi podokni.

F6

Prikaz kontekstnega menija.

SHIFT+F10

Premik fokusa na en element ali skupino.

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Premik fokusa iz elementa v skupini na nadrejeno skupino.

PUŠČICA LEVO

Premik fokusa s skupine na prvi element v skupini.

PUŠČICA DESNO

Razširitev skupine v fokusu in vseh podrejenih skupin.

* (samo na številski tipkovnici)

Razširitev skupine v fokusu.

+ (samo na številski tipkovnici)

Strnitev skupine v fokusu.

- (samo na številski tipkovnici)

Premik fokusa na element in izbira tega elementa.

SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbira elementa v fokusu.

PRESLEDNICA ali ENTER

Dodajanje drugega predmeta v izbor

SHIFT+PRESLEDNICA

Preklic izbora elementa v fokusu

SHIFT+ENTER

Premik izbranega elementa naprej.

CTRL+SHIFT+F

Premik izbranega elementa nazaj.

CTRL+SHIFT+B

Prikaz ali skritje elementa v fokusu

CTRL+SHIFT+S

Preimenovanje elementa v fokusu.

F2

Preklop fokusa tipkovnice v podoknu izbora med drevesnim pogledom in gumboma Pokaži vse in Skrij vse.

TAB ali SHIFT+TAB

Strnitev vseh skupin.

ALT+SHIFT+1

Razširitev vseh skupin.

ALT+SHIFT+9

Urejanje točk v obliki

Opomba: Kliknite obliko in pritisnite tipke ALT+JD+E+U.

 • Če želite dodati točko, pridržite tipko CTRL in kliknite oris oblike.

 • Če želite izbrisati točko, pridržite tipko CTRL in kliknite točko.

 • Če želite, da bo točka obravnavana kot gladka točka, pritisnite tipko SHIFT in povlecite eno od ročic, ki je pripeta točki. Ko prenehate vleči, se točka spremeni v gladko točko. Gladka točka poveže dva črtna odseka enake dolžine.

 • Če želite, da bo točka obravnavana kot ravna točka, pritisnite tipko CTRL in povlecite eno od ročic, ki je pripeta točki. Ko prenehate vleči, se točka spremeni v ravno točko. Ravna točka poveže dva črtna odseka različne dolžine.

 • Če želite, da bo točka obravnavana kot kotna točka, pritisnite tipko ALT in povlecite eno od ročic, ki je pripeta točki. Ko prenehate vleči, se točka spremeni v kotno točko. Kotna točka poveže dva črtna odseka, kjer en segment kaže v drugo smer.

 • Če želite preklicati spremembo v točki in črtnih odsekih, pritisnite tipko ESC, preden izpustite tipko miške.

Na vrh strani

Word

Dejanje

Tipke

Izbira predmeta (z besedilom, izbranim v predmetu)

ESC

Izbira predmeta (z izbranim predmetom)

TAB ali SHIFT+TAB, dokler želeni predmet ni izbran

Izbira več oblik

Pritisnite in pridržite tipko CONTROL, medtem ko klikate oblike

Izbira več oblik z besedilom

Pritisnite in pridržite tipko SHIFT, medtem ko klikate oblike

Odpiranje podokna izbora

ALT+F10

Izbira elementa v fokusu (v podoknu izbora).

preslednica ali ENTER

Preklic izbora elementa v fokusu (v podoknu izbora).

SHIFT+ENTER

Urejanje besedila v polju z besedilom

F2 ali ENTER, ko je polje z besedilom izbrano

Urejanje besedila v obliki

F2 ali ENTER, ko je oblika izbrana

Izrezovanje izbranega predmeta

CTRL+X

Kopiranje izbranega predmeta.

CTRL+C

Lepljenje izrezanega ali kopiranega predmeta

CTRL+V

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Posebno lepljenje.

CTRL+ALT+V

Razveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Z

Vnovična uveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Y

Kopiranje atributov oblike

 1. Izberite oblike z atributi, ki jih želite kopirati.

 2. Pritisnite tipke CTRL+SHIFT+C, da kopirate atribute oblike.

 3. Pritisnite tipko TAB ali tipki SHIFT+TAB, da izberete obliko ali predmet, v katerega želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite tipke CTRL+SHIFT+V.

Urejanje povezanega ali vdelanega predmeta

 1. Pritisnite SHIFT+TAB, če želite izbrati želeni predmet.

 2. Pritisnite SHIFT+F10 za priročni meni.

 3. Pritisnite PUŠČICO DOL izberite < spremenljivko > predmet, VNESITE ali PUŠČICA DESNO tipko za prikaz sekundarni menijski, nato pa izberite Uredi.

Vstavljanje predmeta

 1. Pritisnite tipke ALT, Q in nato P.

 2. Naredite nekaj od tega.

  • Pritisnite puščico dol, da izberete vrsto predmeta, in nato pritisnite ENTER, da ustvarite predmet.

  • S PUŠČICO DOL dvakrat izberite zavihek Ustvari iz datoteke in nato vnesite ime datoteke predmeta, ki ga želite vstaviti ali poiščite želeno datoteko.

Vstavljanje grafike SmartArt

 1. Pritisnite in spustite tipke ALT, Q in nato M, da izberete SmartArt.

 2. S puščičnimi tipkami izberite vrsto želene grafike SmartArt.

 3. Pritisnite tipko TAB in nato puščične tipke, da izberete postavitev grafike SmartArt, ki jo želite vstaviti.

 4. Pritisnite tipko ENTER.

Vstavljanje polja z besedilom

 1. Pritisnite in spustite tipke ALT, Q in J.

 2. S puščičnimi tipkami izberite želeno polje z besedilom in nato pritisnite tipko ENTER.

 3. Vnesite želeno besedilo.

 4. Ko končate z vnašanjem in želite preklopiti nazaj na urejanje besedila v dokumentu, pritisnite tipko ESC.

Vstavljanje sloga WordArt

 1. Pritisnite in spustite ALT, N in nato W, da izberete WordArt.

 2. S puščičnimi tipkami izberite želeni slog WordArta in pritisnite ENTER.

 3. Vnesite želeno besedilo.

 4. Pritisnite ESC.

Izbiranje oblike

Opomba: Če je kazalec v besedilu, pritisnite ESC.

 • ZAVIHEK krog naprej (ali SHIFT + TAB, če želite iti nazaj) do oblik ali predmetov, dokler se ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti na predmet, ki ga želite izbrati.

Bližnjice na tipkovnici za uporabo v podoknu izbora

Dejanje

Tipke

Odpiranje podokna izbora

ALT+F10

Kroženje fokusa med različnimi podokni.

F6

Prikaz kontekstnega menija.

SHIFT+F10

Premik fokusa na en element ali skupino.

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Premik fokusa iz elementa v skupini na nadrejeno skupino.

PUŠČICA LEVO

Premik fokusa s skupine na prvi element v skupini.

PUŠČICA DESNO

Razširitev skupine v fokusu in vseh podrejenih skupin.

* (samo na številski tipkovnici)

Razširitev skupine v fokusu.

+ (samo na številski tipkovnici)

Strnitev skupine v fokusu.

- (samo na številski tipkovnici)

Premik fokusa na element in izbira tega elementa.

SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbira elementa v fokusu.

PRESLEDNICA ali ENTER

Dodajanje drugega predmeta v izbor

SHIFT+PRESLEDNICA

Preklic izbora elementa v fokusu

SHIFT+ENTER

Prikaz ali skritje elementa v fokusu

CTRL+SHIFT+S

Urejanje točk v obliki

Opomba: Kliknite obliko in pritisnite tipke ALT+JD+E+U.

 • Če želite dodati točko, pridržite tipko CTRL in kliknite oris oblike.

 • Če želite izbrisati točko, pridržite tipko CTRL in kliknite točko.

 • Če želite, da bo točka obravnavana kot gladka točka, pritisnite tipko SHIFT in povlecite eno od ročic, ki je pripeta točki. Ko prenehate vleči, se točka spremeni v gladko točko. Gladka točka poveže dva črtna odseka enake dolžine.

 • Če želite, da bo točka obravnavana kot ravna točka, pritisnite tipko CTRL in povlecite eno od ročic, ki je pripeta točki. Ko prenehate vleči, se točka spremeni v ravno točko. Ravna točka poveže dva črtna odseka različne dolžine.

 • Če želite, da bo točka obravnavana kot kotna točka, pritisnite tipko ALT in povlecite eno od ročic, ki je pripeta točki. Ko prenehate vleči, se točka spremeni v kotno točko. Kotna točka poveže dva črtna odseka, kjer en segment kaže v drugo smer.

 • Če želite preklicati spremembo v točki in črtnih odsekih, pritisnite tipko ESC, preden izpustite tipko miške.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×