Bližnjice na tipkovnici za OneNote 2010

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Članek pomoči opisuje bližnjice na tipkovnici za splošna opravila v programu Microsoft OneNote 2010. Bližnjice na tipkovnici so namenjene za ameriško postavitev tipkovnice. Postavitev tipk na drugih tipkovnicah ne ustreza tisti na ameriški tipkovnici.

Ko morate za bližnjico na tipkovnici hkrati pritisniti dve tipki ali več, so tipke ločene z znakom plus (+). Ko morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke bližnjic na tipkovnici ločene z vejico ( , ).

Opomba : Morda ne gledate najnovejše različice tega članka. Če je v vrstici stanja na dnu tega okna gumb Brez povezave, vzpostavite povezavo z internetom, v pregledovalniku pomoči kliknite gumb Brez povezavein nato v priročnem meniju kliknite Pokaži vsebino spletnega mesta Office.com. Lahko tudi obiščete spletno mesto Office.com in najnovejšo dokumentacijo poiščete na strani s pomočjo in navodili za Microsoft OneNote 2010.

Hitre povezave

Delanje in oblikovanje zapiskov

Organiziranje in upravljanje zvezka

Skupna raba zapiskov

Zaščita zapiskov

Delanje in oblikovanje zapiskov

Vnašanje in urejanje zapiskov

Dejanje

Pritisnite

Odpreti novo OneNotovo okno.

CTRL+M

Odpreti majhno OneNotovo okno, da ustvarite stranski zapisek.

CTRL+SHIFT+M

Zasidranje OneNotovega okna.

CTRL+ALT+D

Razveljavitev zadnjega dejanja.

CTRL+Z

Vnovična uveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Y

Izbrati vse elemente na trenutni strani.

Opomba : Če želite povečati obseg izbire, večkrat pritisnite CTRL+A.

CTRL+A

Izrezati izbrano besedilo ali element.

CTRL+X

Kopirati izbrano besedilo ali element v odložišče.

CTRL+C

Prilepiti vsebino odložišča

CTRL+V

Premakniti se na začetek vrstice.

HOME

Premakniti se na konec vrstice.

END

Premik za en znak v levo.

puščica levo

Premakniti se za en znak v desno

PUŠČICA DESNO

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Brisanje enega znaka v levo.

BACKSPACE

Brisanje enega znaka v desno.

DELETE

Brisanje ene besede v levo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje ene besede v desno

CTRL+DELETE

Vstavljanje preloma vrstice, ne da bi začeli nov odstavek.

SHIFT+ENTER

Preveriti črkovanje.

F7

Odpiranje slovarja sopomenk za trenutno izbrano besedo.

SHIFT+F7

Odpiranje kontekstnega menija za zapisek, zavihek ali kateri koli drug predmet, ki je v središču.

SHIFT+F10

Izvršitev dejanja, ki je predlagano v vrstici z informacijami, če je prikazana na vrhu strani.

CTRL+SHIFT+W

Oblikovanje zapiskov

Dejanje

Tipke

Označevanje izbranega besedilo z rumeno barvo.

CTRL+SHIFT+H
ali CTRL+ALT+H

Vstavljanje hiperpovezave

CTRL+K

Kopiranje oblikovanja označenega besedila (Preslikovalnik oblik).

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja v označeno besedilo (Preslikovalnik oblik).

CTRL+SHIFT+V

Odpiranje hiperpovezave.

Opomba : Kazalec naj bo postavljen kjer koli v oblikovanem besedilu hiperpovezave.

ENTER

Uporabiti ali odstraniti krepko oblikovanje izbranega besedila.

CTRL+B

Uporabiti ali odstraniti ležeče oblikovanje iz izbranega besedila.

CTRL+I

Uporabiti ali odstraniti podčrtano besedilo iz izbranega besedila.

CTRL+U

Uporabiti ali odstraniti prečrtano oblikovanje izbranega besedila.

CTRL+vezaj

Uporabiti ali odstraniti nadpisano oblikovanje izbranega besedila.

CTRL+SHIFT+=

Uporabiti ali odstraniti podpisano oblikovanje izbranega besedila.

CTRL+=

Uporabiti ali odstraniti oblikovanje označenega seznama v izbranem odstavku.

CTRL+PIKA

Uporabiti ali odstraniti oblikovanje oštevilčenega seznama v izbranem odstavku.

CTRL+POŠEVNICA

Uporaba sloga »Naslov 1« za trenutni zapisek.

CTRL+ALT+1

Uporaba sloga »Naslov 2« za trenutni zapisek.

CTRL+ALT+2

Uporaba sloga »Naslov 3« za trenutni zapisek.

CTRL+ALT+3

Uporaba sloga »Naslov 4« za trenutni zapisek.

CTRL+ALT+4

Uporaba sloga »Naslov 5« za trenutni zapisek.

CTRL+ALT+5

Uporaba sloga »Naslov 6« za trenutni zapisek.

CTRL+ALT+6

Uporaba običajnega sloga za trenutni zapisek.

CTRL+SHIFT+N

Zamik odstavka z leve.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Odstraniti zamik odstavka z leve.

ALT+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Poravnati izbrani odstavek na desno.

CTRL+R

Poravnava izbranega odstavka na levo.

CTRL+L

Povečanje velikosti pisave označenega besedila.

CTRL+SHIFT+>

Zmanjšanje velikosti pisave označenega besedila.

CTRL+SHIFT+<

Čiščenje oblikovanja označenega besedila.

CTRL+SHIFT+N

Prikazovanje ali skrivanje vrstic pravila na trenutni strani.

CTRL+SHIFT+R

Dodajanje elementov na stran

Dejanje

Pritisnite

Vstavljanje dokumenta ali datoteke na trenutno stran.

ALT+N, F

Vstavljanje dokumenta ali datoteke kot izpis na trenutno stran.

ALT+N, O

Prikazovanje ali skrivanje izpisa dokumentov na trenutni strani (ko OneNote zaženete v načinu visokega kontrasta).

ALT+SHIFT+P

Vstavljanje slike iz datoteke.

ALT+N, P

Vstavljanje slike iz optičnega bralnika ali fotoaparata.

ALT+N, S

Vstavljanje izrezka zaslona.

Opomba : Aktivna mora biti ikona OneNota na območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice programa Windows.

Tipka Windows+S

Vstaviti trenutni datum.

ALT+SHIFT+D

Vstaviti trenutni datum in čas.

ALT+SHIFT+F

Vstaviti trenutni čas.

ALT+SHIFT+T

Vstaviti prelom vrstice.

SHIFT+ENTER

Začetek matematične enačbe ali pretvorba označenega besedila v matematično enačbo.

ALT+=

Ustvarjanje tabele z dodajanjem dodajanjem stolpca k že vnesenemu besedilu.

TAB

Ustvarjanje dodatnega stolpca v tabeli z eno vrstico.

TAB

Ustvarjanje dodatne vrstice, če ste v končni celici tabele.

Opomba : Pritisnite tipko ENTER še enkrat, če želite zaključiti tabelo.

ENTER

Ustvarjanje vrstice pod trenutno vrstico v tabeli.

CTRL+ENTER

Ustvarjanje dodatnega odstavka v isti celici v tabeli.

ALT+ENTER

Ustvarjanje stolpca desno od trenutnega stolpca v tabeli.

CTRL+ALT+R

Ustvarjanje stolpca levo od trenutnega stolpca v tabeli.

CTRL+ALT+E

Ustvarjanje vrstice nad trenutno vrstico v tabeli (če je kazalec na začetku katere koli vrstice).

ENTER

Brisanje trenutne prazne vrstice v tabeli (če je kazalec na začetku vrstice).

DEL (pritisnite dvakrat)

Izbiranje zapiskov in predmetov

Dejanje

Pritisnite

Izbrati vse elemente na trenutni strani.

Opomba : Če želite povečati obseg izbire, večkrat pritisnite CTRL+A.

CTRL+A

Označevanje do konca vrstice.

SHIFT+END

Označevanje celotne vrste (če je kazalec na začetku vrste).

SHIFT+PUŠČICA DOL

Skok na naslov strani in njegovo označevanje.

CTRL+SHIFT+T

Preklic izbranega orisa ali strani.

ESC

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov navzgor.

ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov navzdol.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov levo (zmanjševanje zamika).

ALT+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov desno (povečevanje zamika).

ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbrati trenuten odstavek in pododstavke.

CTRL+SHIFT+vezaj

Izbris izbranega zapiska ali predmeta.

DELETE

Premakniti se na začetek vrstice.

HOME

Premakniti se na konec vrstice.

END

Premik za en znak v levo.

puščica levo

Premakniti se za en znak v desno

PUŠČICA DESNO

Vrniti se na zadnjo obiskano stran.

ALT+PUŠČICA LEVO

Premakniti se naprej na naslednjo obiskano stran.

ALT+PUŠČICA DESNO

Začetek predvajanja izbranega video- ali zvočnega posnetka.

CTRL+ALT+P

Začetek predvajanja izbranega video- ali zvočnega posnetka.

CTRL+ALT+S

Previjanje trenutnega video- ali zvočnega posnetka za nekaj sekund.

CTRL+ALT+Y

Previjanje trenutnega video- ali zvočnega posnetka za nekaj sekund naprej.

CTRL+ALT+U

Označevanje zapiskov

Dejanje

Pritisnite

Uporabiti, označiti ali počistiti oznako »Zadolžitev«.

CTRL+1

Uporabiti ali počistiti oznako »Pomembno«.

CTRL+2

Uporabiti ali počistiti oznako »Vprašanje«.

CTRL+3

Uporabiti ali počistiti oznako »Zapomnite si za pozneje«.

CTRL+4

Uporabiti ali počistiti oznako »Definicija«.

CTRL+5

Uporabiti ali počistiti oznako po meri.

CTRL+6

Uporabiti ali počistiti oznako po meri.

CTRL+7

Uporabiti ali počistiti oznako po meri.

CTRL+8

Uporabiti ali počistiti oznako po meri.

CTRL+9

Odstraniti vse oznake zapiskov iz izbranih zapiskov.

CTRL+0

Uporaba orisov

Dejanje

Pritisnite

Pokazati do ravni 1.

ALT+SHIFT+1

Razširiti do ravni 2.

ALT+SHIFT+2

Razširiti do ravni 3.

ALT+SHIFT+3

Razširiti do ravni 4.

ALT+SHIFT+4

Razširiti do ravni 5.

ALT+SHIFT+5

Razširiti do ravni 6.

ALT+SHIFT+6

Razširiti do ravni 7.

ALT+SHIFT+7

Razširiti do ravni 8.

ALT+SHIFT+8

Razširiti do ravni 9.

ALT+SHIFT+9

Razširiti vse ravni.

ALT+SHIFT+0

Povečanje zamika za eno raven.

TAB

Pomanjšati zamik za eno raven.

SHIFT+TAB

Razširitev strnjenega orisa.

ALT+SHIFT+znak PLUS (+)

Strnjenje razširjenega orisa.

ALT+SHIFT+znak MINUS (-)

Določanje nastavitev jezika

Opomba : Če želite spremeniti smer pisanja v zapiskih, v orodju Jezikovne možnosti sistema Microsoft Office 2010 najprej omogočite jezike od desne proti levi.

Dejanje

Pritisnite

Nastaviti smer pisanja od leve proti desni.

CTRL+LEVI SHIFT

Nastaviti smer pisanja od desne proti levi.

CTRL+DESNI SHIFT

Povečati zamik v besedilu od desne proti levi za eno raven.

TAB

Zmanjšati zamik v besedilu od desne proti levi za eno raven.

SHIFT+TAB

Na vrh strani

Organiziranje in upravljanje zvezka

Delo s stranmi in stranskimi zapiski

Dejanje

Pritisnite

Omogočiti ali onemogočiti pogled celotne strani.

F11

Odpreti novo OneNotovo okno.

CTRL+M

Odpreti majhno OneNotovo okno, da ustvarite stranski zapisek.

CTRL+SHIFT+M

Razširjanje ali strnjevanje zavihkov skupine na strani.

CTRL+SHIFT+*

Tiskanje trenutne strani.

CTRL+P

Dodati novo stran na koncu izbranega odseka.

CTRL+N

Povečevanje širine vrstice z zavihki strani.

CTRL+SHIFT+[

Zmanjševanje širine vrstice z zavihki strani.

CTRL+SHIFT+]

Ustvarjanje nove strani pod trenutnim zavihkom strani na isti ravni.

CTRL+ALT+N

Zmanjševanje ravni zamika trenutne oznake zavihka strani.

CTRL+ALT+[

Povečevanje ravni zamika trenutne oznake zavihka strani.

CTRL+ALT+]

Ustvarjanje nove podstrani pod trenutno stranjo.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Izbiranje vseh elementov.

Če želite povečati obseg izbire, večkrat pritisnite CTRL+A.

CTRL+A

Izbrati trenutno stran.

CTRL+SHIFT+A
Če je izbrana stran del skupine, pritisnite CTRL+A, če želite izbrati vse strani v skupini.

Premik izbranega zavihka strani navzgor.

ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR

Premakniti izbrani jeziček strani navzdol.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL

Premik mesta vstavljanja v naslov strani.

CTRL+SHIFT+T

Premik na prvo stran v trenutno vidnem nizu zavihkov strani.

ALT+PAGE UP

Premakniti se na zadnjo stran trenutno vidnega niza jezičkov strani.

ALT+PAGE DOWN

Premakniti se navzgor na trenutni strani.

PAGE UP

Premakniti se navzdol na trenutni strani.

PAGE DOWN

Premakniti se na vrh trenutne strani.

CTRL+HOME

Premakniti se na dno trenutne strani.

CTRL+END

Premakniti se na naslednji odstavek.

CTRL+PUŠČICA DOL

Premakniti se na prejšnji odstavek.

CTRL+PUŠČICA GOR

Premakniti mesto vstavljanja navzgor na trenutni strani ali razširiti stran navzgor.

CTRL+ALT+PUŠČICA GOR

Premakniti mesto vstavljanja navzdol na trenutni strani ali razširiti stran navzdol.

CTRL+ALT+PUŠČICA DOL

Premakniti mesto vstavljanja v levo na trenutni strani ali razširiti stran na levo.

CTRL+ALT+PUŠČICA LEVO

Premakniti mesto vstavljanja v desno na trenutni strani ali razširiti stran na desno.

CTRL+ALT+PUŠČICA DESNO

Premakniti se na naslednji vsebnik za zapiske.

ALT+PUŠČICA DOL

Premakniti se na začetek vrstice.

HOME

Premakniti se na konec vrstice.

END

Premik za en znak v levo.

puščica levo

Premakniti se za en znak v desno

PUŠČICA DESNO

Vrniti se na zadnjo obiskano stran.

ALT+PUŠČICA LEVO

Premakniti se naprej na naslednjo obiskano stran.

ALT+PUŠČICA DESNO

Povečava

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na številski tipkovnici)
–ALI–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Pomanjšava

ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na številski tipkovnici)
–ALI–
ALT+CTRL+SHIFT+VEZAJ

Shraniti spremembe.

Ko se OneNote izvaja, se zapiski samodejno shranijo ob vsaki spremembi. Zapiskov ni treba shranjevati ročno.

CTRL+S

Delo z zvezki in odseki

Dejanje

Tipke

Ustvarjanje novega odseka.

CTRL+T

Odpiranje zvezka.

CTRL+O

Odpiranje odseka.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Premik na naslednji odsek.

CTRL+TAB

Premakniti se na prejšnji odsek.

CTRL+SHIFT+TAB

Premakniti se na naslednjo stran v odseku.

CTRL+PAGE DOWN

Premakniti se na prejšnjo stran v odseku.

CTRL+PAGE UP

Premakniti se na prvo stran v odseku.

ALT+HOME

Premakniti se na zadnjo stran v odseku.

ALT+END

Premakniti se na prvo stran v trenutno vidnem nizu jezičkov strani.

ALT+PAGE UP

Premakniti se na zadnjo stran trenutno vidnega niza jezičkov strani.

ALT+PAGE DOWN

Premik ali kopiranje trenutne strani.

CTRL+ALT+M

Nastavitev fokusa na trenutni zavihek strani.

CTRL+ALT+G

Izbira trenutnega zavihka strani.

CTRL+SHFT+A

Nastavitev fokusa na trenutni zavihek odseka.

CTRL+SHIFT+G

Premik trenutnega odseka.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Preklop v drugi zvezek v vrstici za krmarjenje.

CTRL+G, nato s tipkama PUŠČICA DOL ali PUŠČICA GOR izberite drug zvezek in nato pritisnite tipko ENTER

Iskanje zapiskov

Dejanje

Tipke

Premik mesta vstavljanja v polje Iskanje, če želite iskati po vseh zvezkih.

CTRL+E

Predogled naslednjega rezultata med iskanjem po vseh zvezkih.

PUŠČICA DOL

Premik na izbrani rezultat in opustitev iskanja med iskanjem po vseh zvezkih.

ENTER

Sprememba obsega iskanja.

CTRL+E, TAB, PRESLEDNICA

Odpiranje podokna za rezultate iskanja.

ALT+O po iskanju

Iskanje le na trenutni strani.

Opomba : Med iskanjem povsod in iskanjem le na trenutni strani lahko kadarkoli preklopite tako, da pritisnete tipki CTRL+E ali CTRL+F.

CTRL+F

Premik na naslednji rezultat med iskanjem po trenutni strani.

ENTER ali F3

Premik na prejšnji rezultat med iskanjem po trenutni strani.

SHFT+F3

Opustitev iskanja in vrnitev na stran.

ESC

Na vrh strani

Skupna raba zapiskov

Skupna raba zapiskov z drugimi osebami

Dejanje

Pritisnite

Poslati izbrane strani v e-poštnem sporočilu.

CTRL+SHIFT+E

Skupna raba zapiskov z drugimi programi

Dejanje

Pritisnite

Poslati izbrane strani v e-poštnem sporočilu.

CTRL+SHIFT+E

Ustvarjanje Outlookovega opravila Danes iz trenutno izbranega zapiska.

CTRL+SHIFT+1

Ustvariti Outlookovo opravilo Jutri iz trenutno izbranega zapiska.

CTRL+SHIFT+2

Ustvariti Outlookovo opravilo Ta teden iz trenutno izbranega zapiska.

CTRL+SHIFT+3

Ustvariti Outlookovo opravilo Naslednji teden iz trenutno izbranega zapiska.

CTRL+SHIFT+4

Ustvariti Outlookovo opravilo Brez datuma iz trenutno izbranega zapiska.

CTRL+SHIFT+5

Odpiranje izbranih Outlookovih opravil.

CTRL+SHIFT+K

Označiti izbrana Outlookova opravila kot dokončana.

CTRL+SHIFT+9

Izbrisati izbrana Outlookova opravila.

CTRL+SHIFT+0

Sinhronizirati spremembe v trenutnem zvezku v skupni rabi.

SHIFT+F9

Sinhronizirati spremembe v vseh zvezkih v skupni rabi.

F9

Označevanje trenutne strani kot »Neprebrano«.

CTRL+Q

Na vrh strani

Zaščita zapiskov

Zaščita odsekov z geslom

Dejanje

Tipke

Zaklepanje odsekov, zaščitenih z geslom.

CTRL+ALT+L

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×