Bližnjice na tipkovnici za Microsoft Visio 2010

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tej temi pomoči, se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

Če želite natisniti to poglavje, pritisnite tipko TAB, da izberete Pokaži vse, nato pritisnite tipko ENTER in nazadnje še tipki CTRL+P.

Spletna pomoč

Bližnjice na tipkovnici za uporabo okna pomoči

Okno pomoči omogoča dostop do celotne vsebine elektronske pomoči za Office. Prikaže teme in druge vsebine pomoči.

V oknu pomoči

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje okna pomoči.

F1

Zapiranje okna pomoči.

ALT+F4

Preklapljanje med oknom pomoči in dejavnim programom

ALT+TAB

Vrnitev na zavihek »Osnovno« programa Microsoft Visio 2010

ALT+HOME

Izbiranje naslednjega elementa v oknu pomoči

TAB

Izbiranje prejšnjega elementa v oknu pomoči

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrani element

ENTER

Izbiranje naslednjega skritega besedila ali hiperpovezave skupaj z možnostmi Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme

TAB

Izbiranje prejšnjega skritega besedila ali hiperpovezave

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrano skrito besedilo, hiperpovezavo, Pokaži vse ali Skrij vse

ENTER

Pomik na prejšnjo temo pomoči (gumb Nazaj)

ALT+puščica levo

Pomik na naslednjo temo pomoči (gumb Naprej)

ALT+PUŠČICA DESNO

Počasno pomikanje gor ali dol v trenutno prikazani temi pomoči

puščica gor ali puščica dol

Pomikanje gor in dol za večje količine besedila v trenutno prikazani temi pomoči

PAGE UP ali PAGE DOWN

Prikaz menija z ukazi za okno pomoči. Pogoj je, da je okno pomoči aktivno (kliknite vanj)

SHIFT+F10

Zaustavitev zadnjega dejanja (gumb Ustavi).

ESC

Osvežitev okna (gumb Osveži)

F5

Preklop med področji v oknu pomoči, na primer preklop med orodno vrstico, naslovno vrstico in seznamom Išči

F6

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega elementa v drevesnem pogledu kazala vsebine

puščica gor ali puščica dol

Razširitev ali strnitev izbranega elementa v drevesnem pogledu kazala vsebine

puščica levo ali puščica desno

Osnove Microsoft Officea

Prikaz in uporaba oken

Dejanje

Pritisnite

Preklop na naslednje okno

ALT+TAB

Preklop na prejšnje okno

ALT+SHIFT+TAB

Zapiranje aktivnega okna

ALT+F4

Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urnega kazalca). Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat.

Opomba: Če s pritiskanjem tipke F6 ne prikažete želenega podokna opravil, pritisnite tipko ALT, s katero preklopite na trak.

F6

Maksimiziranje izbranega okna

CTRL+F10

Obnovitev velikosti Visiovega okna po maksimiziranju

CTRL+F5

Kopiranje slike na zaslonu v odložišče

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izbranega okna v odložišče

ALT+PRINT SCREEN

Prikaz priročnega menija okna – velja za katero koli okno z ikono v naslovni vrstici (na primer okno »Oblike«)

ALT+preslednica

Odpiranje pogovornega okna Stran

SHIFT+F4

Odpiranje pogovornega okna Preuredi strani

CTRL+ALT+P

Kroženje fokusa med odprtimi risbami

CTRL+TAB ali CTRL+F6

Kroženje fokusa med odprtimi risbami v obratnem vrstnem redu

CTRL+SHIFT+TAB ali CTRL+SHIFT+F6

Kroženje fokusa med stranmi v risbi, vključno s prekrivanjem vidnih oznak

CTRL+PAGE DOWN

Kroženje fokusa med stranmi v risbi v obratnem vrstnem redu

CTRL+PAGE UP

Izbiranje naslednje ali prejšnje možnosti v podoknu opravil, ko je to aktivno

TAB ali SHIFT+TAB

Spreminjanje pisave ali velikosti pisave

Dejanje

Pritisnite

Povečanje velikosti pisave v izbranem besedilu

CTRL+SHIFT+N

Zmanjšati velikost pisave označenega besedila

CTRL+SHIFT+<

Pomikanje po besedilu ali celicah

Dejanje

Pritisnite

Pomik za en znak v levo

PUŠČICA LEVO

Pomik za en znak v desno

puščica desno

Pomik za eno vrstico navzgor

puščica gor

Pomik za eno vrstico navzdol

puščica dol

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Pomik na konec vrstice

END

Pomik na začetek vrstice

HOME

Pomik za en odstavek navzgor

CTRL+PUŠČICA GOR

Pomik za en odstavek navzdol

CTRL+PUŠČICA DOL

Pomik na konec polja z besedilom

CTRL+END

Pomik na začetek polja z besedilom

CTRL+HOME

Dostop do in uporaba podoken opravil

Dejanje

Pritisnite

Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat.)

Opomba: Če tipka F6 ne prikaže želenega podokna opravil, poskusite pritisniti tipko ALT, da preklopite na trak, in nato še F6, da se premaknete na podokno opravil.

F6

Izbiranje naslednje ali prejšnje možnosti v podoknu opravil, ko je to aktivno

TAB ali SHIFT+TAB

Pomikanje med možnostmi na izbranem podseznamu; pomikanje med določenimi možnostmi in skupinami možnosti v pogovornem polju.

puščica dol ali puščica gor

Odpiranje izbranega menija ali izvajanje dejanja, dodeljenega izbranemu gumbu

preslednica ali ENTER

Odpiranje priročnega menija

SHIFT+F10

Izbiranje prvega ali zadnjega ukaza v meniju ali podmeniju, ko se prikaže

HOME ali END

Plavajoča podokna opravil ali sidranje podoken opravil

 1. Večkrat zaporedoma pritisnite F6, da izberete želeno podokno opravil.

 2. Če želite za to podokno opravil odpreti meni, pritisnite ALT+preslednica.

 3. Če želite izbrati ukaz Plavajoče okno, pritisnite puščico dol in nato pritisnite ENTER.

Uporaba pogovornih oken

Dejanje

Pritisnite

Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti

TAB

Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti

SHIFT+TAB

Preklop na naslednji zavihek pogovornega okna

CTRL+TAB

Preklop na prejšnji zavihek pogovornega okna

CTRL+SHIFT+TAB

Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti

Puščične tipke

Izvajanje dejanja, določenega za izbrani gumb; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja

preslednica

Odpiranje zaprtega seznama in pomik na to možnost na seznamu

Začetnica možnosti na spustnem seznamu

Izbiranje možnosti; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja

ALT+črka, ki je v možnosti podčrtana

Odpiranje izbranega spustnega seznama

ALT+PUŠČICA DOL

Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna

ESC

Izvajanje dejanja, dodeljenega privzetemu gumbu v pogovornem oknu

ENTER

Uporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot mape.

Dejanje

Pritisnite

Pomik na začetek vnosa

HOME

Pomik na konec vnosa

END

Pomik za en znak levo oziroma desno

PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Izbiranje ali preklic izbora za ene znak v levo

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje ali preklic izbora za en znak v desno

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v levo

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v desno

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbira od točke vstavljanja do začetka vnosa

SHIFT+HOME

Izbira od točke vstavljanja do konca vnosa

SHIFT+END

Uporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Dejanje

Pritisnite

Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti

TAB

Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti

SHIFT+TAB

Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti

Puščične tipke

Izvajanje dejanja, ki je dodeljeno določenemu gumbu

ENTER, preslednica

Premik na seznam Vrsta datoteke v pogovornem oknu Shrani kot

ALT+T

Premik v polje Ime datoteke

ALT+N

Premik na seznam vrst datotek v pogovornem oknu Odpri

ALT+T

Odpiranje izbrane datoteke v pogovornem oknu Odpri

ALT+O

Shranjevanje trenutne datoteke v pogovornem oknu Shrani

ALT+S

Odpiranje izbranega spustnega seznama

ALT+PUŠČICA DOL

Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna

ESC

Posodobitev seznama datotek

F5

Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer za mapo ali datoteko

SHIFT+F10

Besedilo

Urejanje besedila

Dejanje

Pritisnite

Premik na naslednji ali prejšnji znak v vrstici besedila

puščica desno ali puščica levo

Premik na naslednjo ali prejšnjo vrstico besedila

puščica dol ali puščica gor

Premik na naslednjo ali prejšnjo besedo v vrstici besedila

CTRL+PUŠČICA DESNO ali CTRL+PUŠČICA LEVO

Premik na naslednji ali prejšnji odstavek

CTRL+PUŠČICA DOL ali CTRL+PUŠČICA GOR

Izbiranje vsega besedila v bloku besedila

CTRL+A

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega znaka

SHIFT+PUŠČICA DESNO ali SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje naslednje ali prejšnje besede

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO ali CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje naslednje ali prejšnje vrstice

SHIFT+PUŠČICA DOL ali SHIFT+PUŠČICA GOR

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega odstavka

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DOL ali CTRL+SHIFT+PUŠČICA GOR

Brisanje prejšnje besede

CTRL+BACKSPACE

Zamenjava izbranega besedila z višino polja. Če besedilo ni izbrano, zamenja vse besedilo z višino polja za izbrano obliko.

CTRL+SHIFT+H

Besedilo oblike

Dejanje

Pritisnite

Vklop ali izklop krepke pisave ( Slika gumba ).

CTRL+B

Vklop ali izklop ležeče pisave ( Podoba gumba ).

CTRL+I

Vklop ali izklop podčrtane pisave ( Podoba gumba ).

CTRL+U

Vklop ali izklop dvakrat podčrtane pisave

CTRL+SHIFT+D

Vklop ali izklop velikih začetnic

CTRL+SHIFT+A

Vklop ali izklop malih začetnic

CTRL+SHIFT+K

Vklop ali izklop podpisane pisave ( Slika gumba ).

CTRL+=

Vklop ali izklop nadpisane pisave ( Podoba gumba ).

CTRL+SHIFT+=

Povečanje velikosti pisave v izbranem besedilu

CTRL+SHIFT+N

Zmanjšati velikost pisave označenega besedila

CTRL+SHIFT+<

Poravnava besedila

Dejanje

Pritisnite

Poravnava besedila levo

CTRL+SHIFT+L

Poravnava besedila na sredino

CTRL+SHIFT+C

Poravnava besedila desno

CTRL+SHIFT+R

Obojestranska poravnava besedila

CTRL+SHIFT+J

Navpična poravnava besedila zgoraj

CTRL+SHIFT+T

Navpična poravnava besedila na sredino

CTRL+SHIFT+M

Navpična poravnava besedila spodaj

CTRL+SHIFT+V

Povečevanje in krmarjenje

Premikanje po traku

 1. Pritisnite ALT.

  Nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu, so prikazani nasveti za tipke.

  Trak Visia 2010 s prikazanimi namigi za tipke

 2. Pritisnite črko, prikazano v namigu za tipko nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.

 3. Glede na črko, ki jo pritisnete, bodo morda prikazani dodatni namigi za tipke. Če je na primer zavihek Osnovno aktiven in pritisnete N, je prikazana kartica Vstavljanje skupaj z namigi za tipke za skupine na zavihku.

 4. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz. Če je na primer aktiven zavihek Osnovno in če pritisnete kombinacijo ALT+H, F, S, se boste premaknili v polje s seznamom Velikost v skupini Pisava.

  Opomba: Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite ALT.

Povečava

Dejanje

Pritisnite

Povečanje

ALT+F6

Pomanjšanje

ALT+SHIFT+F6

Prilagajanje oknu

CTRL+SHIFT+W

Pomikanje v celozaslonskem pogledu

S temi bližnjicami na tipkovnicami se premikate med Visiom in drugim programom ali stranjo, ko ste v celozaslonskem pogledu.

Dejanje

Pritisnite

Vstop v celozaslonski pogled

F5

Izhod iz celozaslonskega pogleda

ESC

Odpiranje naslednje strani v risbi

PAGE DOWN

Vrnitev na prejšnjo stran v risbi

PAGE UP

Pomikanje po risbi na spletni strani

Dejanje

Pritisnite

Kroženje fokusa med levim okvirjem, risbo in oblikami v risbi, ki vsebujejo podatke o oblikah, ter hiperpovezavami in naslovno vrstico

TAB

Aktiviranje hiperpovezave za obliko ali hiperpovezave na risbi, na kateri je fokus

ENTER

Opravila, ki so značilna za Visio

Besedilo oblike

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje zavihka Osnovno na traku

ALT+H

Odpiranje zavihka Pisava v pogovornem oknu Besedilo.

F11

Odpiranje zavihka Odstavek v pogovornem oknu Besedilo.

SHIFT+F11

Odpiranje zavihka Zavihki v pogovornem oknu Besedilo.

CTRL+F11

Odpiranje pogovornega okna Polnilo za izbrano obliko.

F3

Odpiranje pogovornega okna Črta

SHIFT+F3

Uporaba funkcij Pripni in prilepi

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje zavihka Splošno v pogovornem oknu Pripni in prilepi.

ALT+F9

Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja Pripni na zavihku Splošno v pogovornem oknu Pripni in prilepi; pripne oblike na izbrane elemente v razdelku Pripni pogovornega okna.

P

Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja Pripni na zavihku Splošno v pogovornem oknu Pripni in prilepi; pripne oblike na izbrane elemente v razdelku Pripni pogovornega okna (meni Orodja, Pripni in prilepi).

G

Združevanje, vrtenje in zrcaljenje oblik

Dejanje

Pritisnite

Združevanje izbranih oblik

CTRL+G ali CTRL+SHIFT+G

Razdruževanje oblik v izbrani skupini

CTRL+SHIFT+U

Pošiljanje izbrane oblike v ospredje

CTRL+SHIFT+F

Pošiljanje izbrane oblike v ozadje

CTRL+SHIFT+B

Vrtenje izbrane oblike v levo

CTRL+L

Vrtenje izbrane oblike v desno

CTRL+R

Vodoravno zrcaljenje izbrane oblike

CTRL+H

Navpično zrcaljenje izbrane oblike

CTRL+J

Odpiranje pogovornega okna Poravnaj oblike za izbrano obliko

F8

Prikaz oken za risanje

Dejanje

Pritisnite

Prikaz navpično razpostavljenih odprtih oken za risanje

SHIFT+F7

Prikaz vodoravno razpostavljenih odprtih oken za risanje

CTRL+SHIFT+F7

Prikaz odprtih oken za risanje, tako da je viden naslov vsakega okna

ALT+F7 ali CTRL+ALT+F7

Orodne vrstice, ki so značilne za Visio

Izbiranje orodij

Dejanje

Pritisnite

Vklop ali izklop orodja Preslikovalnik oblik ( Slika gumba ).

CTRL+SHIFT+P

Izbira orodja kazalec ( Gumb kazalca ).

CTRL+1

Izbira orodja Povezovalnik ( Podoba gumba ).

CTRL+3

Izbira orodja za točke povezave

CTRL+SHIFT+1

Izbira orodja za besedilo ( Gumb orodja za besedilo ).

CTRL+2

Izbira orodja za polje z besedilom ( Podoba gumba ).

CTRL+SHIFT+4

Izbira orodij za risanje

Dejanje

Pritisnite

Izbira orodja »Pravokotnik« ( Podoba gumba ).

CTRL+8

Izbira orodja Elipsa ( Podoba gumba ).

CTRL+9

Izbira orodja »Črta« ( Podoba gumba ).

CTRL+6

Izbira orodja »Lok« ( Podoba gumba ).

CTRL+7

Izbira orodja Prosta oblika ( Podoba gumba ).

CTRL+5

Izbira orodja Svinčnik ( Podoba gumba ).

CTRL+4

Obrezovanje slike

Dejanje

Pritisnite

Izbira orodja Obreži ( Podoba gumba ).

CTRL+SHIFT+2

Visiove oblike in šablone

Premikanje od oblike do oblike na strani za risanje

Dejanje

Pritisnite

Premikanje od oblike do oblike na strani za risanje. Črtkan pravokotnik predstavlja obliko, na kateri je fokus.

Opomba: Oblik, ki so zaščitene pred izbiranjem ali so na zaklenjeni plasti, ne morete premikati.

TAB

Premikanje od oblike do oblike na strani za risanje v obratnem vrstnem redu.

SHIFT+TAB

Izbiranje oblike, na kateri je fokus.

Opomba: Če želite izbrati več oblik, pritisnite tipko TAB, da premaknete fokus na prvo obliko, ki jo želite izbrati, in nato pritisnite ENTER. Držite tipko SHIFT med pritiskanjem tipke TAB, če želite prenesti fokus na drugo obliko. Ko je pravokotnik fokusa na obliki, ki jo želite, pritisnite ENTER, da dodate obliko izboru. Ponovite za vsako obliko, ki jo želite izbrati.

ENTER

Preklic izbire oblike ali premik fokusa na obliko

ESC

Preklapljanje med načinom urejanja besedila in načinom izbiranja oblike za izbrano obliko

F2

Dreganje izbrane oblike

Puščične tipke

Dreganje izbrane oblike po eno piko naenkrat

Opomba: Tipka SCROLL LOCK mora biti izklopljena.

SHIFT+puščične tipke

Delo z matricami oblik na šabloni

Dejanje

Pritisnite

Premikanje med matricami oblik v šabloni

Puščične tipke

Premik na prvo matrico oblike v vrstici šablone

HOME

Premik na zadnjo matrico oblike v vrstici šablone

END

Premik na prvo matrico oblike v stolpcu šablone

PAGE UP

Premik na zadnjo matrico oblike v stolpcu šablone

PAGE DOWN

Kopiranje izbrane matrice oblike v odložišče

CTRL+C

Lepljenje vsebine odložišča v novo šablono

Opomba: Nova šablona mora biti najprej odprta za urejanje.

CTRL+V

Izbira vseh matric oblik v šabloni

Opomba: Če želite izbrati več matric oblik, pritisnite puščične tipke, da premaknete fokus na prvo obliko, ki jo želite izbrati, in nato pritisnite ENTER. Držite tipko SHIFT med pritiskanjem puščičnih tipk, če želite prenesti fokus na drugo matrico. Ko je pravokotnik fokusa na želeni matrici, pritisnite ENTER, da dodate matrico izboru. Ponovite za vsako matrico, ki jo želite izbrati.

CTRL+A

Izbiranje ali preklic izbire matrice oblike, na kateri je fokus.

SHIFT+ENTER

Preklic izbire vseh matric oblik v šabloni

ESC

Vstavljanje izbrane matrice oblike v risbo

CTRL+ENTER

Delo s šablonami v načinu urejanja

Dejanje

Pritisnite

Brisanje izbrane matrice oblike

DELETE

Izrezovanje izbrane matrice oblike iz šablone po meri in odlaganje v odložišče

CTRL+X

Preimenovanje izbrane matrice oblike

F2

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×