Bližnjice na tipkovnici v programu Outlook v spletu

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tem članku, se sklicujejo na ameriško razporeditev tipkovnice. Postavitev tipk na drugih tipkovnicah bo morda drugačna od postavitev tipk na ameriški tipkovnici.

Pogosto uporabljene bližnjice na tipkovnici

Spodaj so navedene najpogosteje uporabljene bližnjice na tipkovnici za Outlook.

Dejanje

Pritisnite

Dodajanje priloge

Alt, nato H in nato AF hkrati

Krepko

Ctrl+B

Zapiranje sporočila

Esc

Kopiranje

Ctrl+C

Ustvarjanje novega e-poštnega sporočila

Ctrl+N

Ustvarjanje novega elementa

Ctrl+N

Brisanje sporočila ali elementa

Izbriši

Posredovanje sporočila

CTRL+F

Posredovanje pošte kot priloge

Ctrl+Alt+F

Preklopi na »Koledar«.

CTRL+2

Vstavljanje datoteke

 • Alt+N, nato hkrati AF, da priložite datoteko novemu sporočilu

 • Alt+N, nato hkrati AM, da vstavite Outlookov element v novo sporočilo

 • Alt+N, nato hkrati AA, da vstavite poslovno vizitko v novo sporočilo

 • Alt+N, nato hkrati AA, da vstavite koledar v novo sporočilo

Premikanje v mapo

Ctrl+Shift+B

Odpiranje

Enter

Branje e-poštnega sporočila

Enter

Odgovarjanje vsem na e-poštno sporočilo

Ctrl+Shift+R

Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

CTRL+R

Iskanje

CTRL+E

Pošiljanje e-poštnega sporočila

Alt+S

Pošiljanje/prejemanje

F9

Dostop do pošte, koledarja, ljudi in opravil

Različne funkcije Outlooka lahko dobite s standardnimi ukazi in gumbi v vrsticah za krmarjenje, lahko pa uporabite ogromen nabor bližnjic na tipkovnici. Bližnjice na tipkovnici smo za lažji pregled razdelili po območjih.

Mešane bližnjice na tipkovnici

Med elementi pri vrhu okna programa Outlook Web App se lahko premikate s kombinacijo tipk.

 • Z desno in levo puščično tipko se pomikate med pošto, koledarjem, stiki in opravili.

 • S tabulatorko se premaknete v razdelek z vašimi informacijami, možnostmi, iskanjem in pomočjo.

 • S tipko Enter se premaknete na območje, ki ste ga označili tako, da ste ga izbrali.

Vsak obrazec ali pogovorno okno zaprete tako, da pritisnete tipko Esc. Toda če naredite to, informacije, ki jih dodate v obrazec ali pogovorno okno, morda ne bodo shranjene.

Splošne bližnjice na tipkovnici za premikanje

Med posameznimi vsebinami se lahko premikate s splošnimi bližnjicami na tipkovnici, ne glede na to, ali delate v poštni mapi ali s seznamom e-poštnih sporočil.

Bližnjica na tipkovnici

Dejanje

Puščica dol

Premik navzdol po seznamu ali navzdol v oknu

Ctrl+Shift+B

Premik v mapo

Tabulatorka

Premik na naslednje območje ali na naslednji element

Shift+Tab

Premik na predhodno območje ali na predhodni element

Puščica gor

Premik navzgor na seznamu ali navzgor v oknu

Bližnjice na tipkovnici za splošna dejanja

Zdaj, ko ste obvladali tipke za osnovne premike, si oglejte bližnjice na tipkovnici, s katerimi lahko izvedete nekaj osnovnih dejanj.

Bližnjica na tipkovnici

Dejanje

Esc

Zapiranje elementa

Ctrl+N ali N

Ustvarjanje novega elementa iste vrste kot je trenutna mapa

Več možnosti

 • Ctrl+Shift+K, če želite ustvariti novo opravilo.

 • Ctrl+Shift+M, če želite ustvariti novo e-pošto.

 • Ctrl+Shift+A, če želite ustvariti nov sestanek.

 • Ctrl+Shift+Q, če želite ustvariti novo srečanje.

 • Ctrl+Shift+C, če želite ustvariti nov stik

E

Ustvarjanje mape »Arhiv«, če še ni nastavljena. Nato premik e-pošte v mapo »Arhiv«, ob pritisku tipke E za izbrana sporočila.

Alt+Q ali Ctrl+E ali Ctrl+Alt+A ali F3

Premik v iskalno polje

Ctrl+F6

Premik z enega območja na drugo. To je krmarjenje na najvišji ravni.

Opombe: 

 • Ko je želeno območje doseženo, se s puščičnimi tipkami premaknete do želenega elementa, nato pritisnete tipko Enter in začnete delati z elementom.

 • V Pošti lahko z bližnjico Ctrl+F6 zaokrožite med vrstico za krmarjenje, osebnim stanjem, novimi elementi, mapami in podoknom za branje.

Tipka za priročni meni

Z desno tipko miške kliknite enakovredno vrednost, da izberite možnost. Na tipkovnicah, ki so združljive s sistemom Windows, se tipka nahaja desno od preslednice.

Enter

Izbira sporočila, elementa koledarja, stika ali opravila in odpiranje označene možnosti v novem oknu.

F9

Pošiljanje/prejemanje sporočil

Več možnosti

 • Ctrl+Alt+S, če želite določiti skupine za pošiljanje/prejemanje sporočil.

 • Ctrl+M, če želite začeti pošiljati/prejemati sporočila.

 • Shift+F9, če želite začeti pošiljati/prejemati sporočila za trenutno mapo, ob pridobivanju popolnih elementov (glave, elementa in vseh prilog).

Bližnjice na tipkovnici za urejanje besedila

Bližnjice na tipkovnici za urejanje besedila, ki so na voljo v Outlooku, so enake kot tiste, ki so na voljo v drugih Microsoftovih izdelkih.

Bližnjica na tipkovnici

Dejanje

Ctrl+C

Kopiranje izbora v odložišče

Ctrl+X

Izrezovanje izbire v odložišče

Vračalka

Izbris izbora ali znakov levo od kazalca

Ctrl+Backspace

Izbris besede na levi strani kazalca, ne pa tudi presledka pred besedo

CTRL+L

Prikaz pogovornega okna z besedilom hiperpovezave

Ctrl+V

Lepljenje vsebine odložišča na trenutno mesto

CTRL+Y

Ponovitev zadnjega dejanja

CTRL+Z

Razveljavitev zadnjega dejanja

Vstavljanje

Preklapljanje med vstavljanjem in prepisovanjem besedila

Bližnjice na tipkovnici za oblikovanje besedila

Bližnjice na tipkovnici za oblikovanje besedila, ki jih lahko uporabljate v Outlooku, morda poznate. Microsoft je v številnih svojih izdelkih standardiziral bližnjice na tipkovnici za oblikovanje besedila.

Bližnjica na tipkovnici

Dejanje

Ctrl+B

Uporaba krepkega besedila

Ctrl+I

Uporaba ležečega besedila

CTRL+U

Uporaba podčrtavanja.

Pošta

Bližnjice na tipkovnici za seznam map

Oglejte si, katere bližnjice na tipkovnici se najpogosteje uporabljajo s seznami map.

Bližnjica na tipkovnici

Dejanje

Puščica levo

Strnitev izbrane mape

Puščica desno

Razširitev izbrane mape

F2

Preimenovanje izbrane mape

Bližnjice na tipkovnici za seznam sporočil in bralni seznam

Oglejte si bližnjice na tipkovnici, ki jih lahko uporabite za istega dejanja, ne glede na to, ali delate s seznamom sporočil ali z bralnim seznamom.

Bližnjica na tipkovnici

Dejanje

Vstavljanje

Uporaba privzete zastavice za izbrani pogovor ali sporočilo, ne da bi odprli meni z zastavicami.

Opomba: Če je pogovor ali sporočilo že označeno z zastavico, s tipko »Insert« označite pogovor ali sporočilo kot »Dokončano«. To deluje tudi, ko je izbranih več pogovorov ali sporočil.

Esc

Preklic iskanja

Opomba: Če je odprt priročni meni, s tipko Esc zaprete priročni meni, ne prekličete pa iskanja.

Delete ali Ctrl+D

Izbris izbranega sporočila ali elementa

Ctrl+Q ali Q

Označitev izbranega pogovora ali sporočila kot prebranega

Ctrl+U ali U

Označitev izbranega pogovora ali sporočila kot neprebranega

Shift+Deleteali Shift+D

Trajni izbris izbranega sporočila ali elementa

Bližnjice na tipkovnici za seznam sporočil

Bližnjice na tipkovnici pogosto uporabljajo enaka imena tipk ali enake kombinacije tipk. Toda, kako se izvedena dejanja lahko razlikujejo glede območje, kjer delate. Bližnjice na tipkovnici, navedene v nadaljevanju, se uporabljajo s seznamom sporočil.

Bližnjica na tipkovnici

Dejanje

Esc

Preklic iskanja

Opomba: Če je priročni meni odprt, s tipko Esc zaprete priročni meni, ne prekličete pa iskanja.

Shift+puščica dol

Izbira trenutnega in naslednjega sporočila na seznamu. Uporabite, če želite izbrati več zaporednih sporočil.

Shift+puščica gor

Izbira trenutnega in prejšnjega sporočila na seznamu. Uporabite, če želite izbrati več zaporednih sporočil.

Home ali Ctrl+Home

Izbira prvega sporočila v mapi

Page down

Izbira prvega sporočila na naslednji strani za sezname sporočil z dvema ali več stranmi

Page up

Izbira prvega sporočila na prejšnji strani za sezname sporočil z dvema ali več stranmi

End ali Ctrl+End

Izbira zadnjega sporočila v mapi

Bližnjice na tipkovnici za bralni seznam

Dejanje, ki se izvede z bližnjico na tipkovnici, je lahko edinstveno za območje, kjer delate, pa čeprav so imena uporabljenih tipk in kombinacije tipk podobne. V nadaljevanju so predstavljene bližnjice na tipkovnici, namenjene za delo z bralnim seznamom.

Bližnjica na tipkovnici

Dejanje

Esc

Zapiranje novega sporočila

Ctrl+N ali N

Ustvarjanje novega sporočila

Ctrl+Shift+F

Posredovanje izbranega sporočila

End ali Ctrl+End

Premik na dno pogovora ali sporočila

Home ali Ctrl+Home

Premik na vrh pogovora ali sporočila

Page down

Premik navzdol za eno stran v pogovorih ali sporočilih z dvema ali več stranmi

Page up

Premik navzgor za eno stran v pogovorih ali sporočilih z dvema ali več stranmi

Ctrl+R ali Ctrl+Shift+R ali R

Odgovarjanje na izbrano sporočilo

Ctrl+Shift+C

Odgovarjanje na izbrano sporočilo z neposrednim sporočilom

Ctrl+Shift+R

Odgovarjanje pošiljatelju in vsem prejemnikom izbranega sporočila

Alt+S

Pošiljanje sporočila

Koledar

Bližnjice, navedene v nadaljevanju, so na voljo, če delate v pogledu koledarja.

Bližnjica na tipkovnici

Dejanje

Ctrl+N

Ustvarjanje novega elementa koledarja

Ctrl+Shift+A

Ustvarjanje novega sestanka

Ctrl+Shift+Q

Ustvari novega povabilo na srečanje

Izbriši

Brisanje izbranega elementa

CTRL+2

Premik na koledar

Alt+N, nato hkrati AA

Premik v mesečni pogled koledarja

Shift+puščica desno

Premik na naslednje časovno obdobje. Če ste na primer v mesečnem pogledu, se z bližnjico Ctrl+puščica desno premaknete na naslednji mesec.

Shift+puščica levo

Premik na prejšnje časovno obdobje. Če ste na primer v mesečnem pogledu, se z bližnjico Ctrl+puščica levo premaknete na prejšnji mesec.

Shift+Alt+Y

Premik na »Danes«

Ctrl+F6

Premik na drugo območje v koledarju

Tabulatorka

Premik na naslednji dogodek ali območje v trenutnem pogledu

Shift+Tab

Premik na prejšnji dogodek ali območje v trenutnem pogledu

Enter

Odpiranje izbranega elementa

Shift+Alt+1

Preklop na dnevni pogled

Shift+Alt+3

Preklop na celotedenski pogled

Shift+Alt+4

Preklop na mesečni pogled

Shift+Alt+2

Preklop na pogled delovnega tedna

Ctrl+P

Tiskanje trenutnega pogleda koledarja

Obrazci koledarja

Bližnjica na tipkovnici

Dejanje

CTRL+S

Shranjevanje sestanka

Ctrl+Enter ali Alt+S

Pošiljanje srečanja

Opravila

Za obdelavo opravil lahko uporabite nekatere osnovne bližnjice na tipkovnici.

Bližnjica na tipkovnici

Dejanje

Ctrl+N

Ustvarjanje novega opravila

Izbriši

Brisanje izbranega elementa

Page down

Izbira prvega elementa na naslednji strani pri seznamih, ki so sestavljeni iz dveh ali več strani

Page up

Izbira prvega elementa na prejšnji strani pri seznamih, ki so sestavljeni iz dveh ali več strani

Home

Izbira prvega elementa na seznamu

End

Izbira zadnjega elementa na seznamu

Puščica dol

Izbira naslednjega elementa na seznamu

Puščica gor

Izbira prejšnjega elementa na seznamu

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Glejte tudi

Bližnjice na tipkovnici v storitvi Outlook.com

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×