Bližnjice na tipkovnici v programu OneNote 2016 za Windows

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Če bi radi prihranili na času in uporabili zunanjo tipkovnico za krmarjenje in delo v OneNotu, lahko uporabite bližnjice na tipkovnici. Bližnjice na tipkovnici, ki so navedene spodaj, so namenjene pogostim opravilom v programu OneNote 2016 in postavitvi ameriške tipkovnice. Če uporabljate drugo tipkovnico, bodo vaši rezultati morda drugačni.

Opomba : Ko morate za bližnjico na tipkovnici hkrati pritisniti dve tipki ali več, so tipke ločene z znakom plus (+). Ko morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke bližnjic na tipkovnici ločene z vejico ( , ). 

Hitre povezave

Ustvarjanje in oblikovanje opomb

Organiziranje in upravljanje zvezka

Skupna raba opomb

Zaščita opomb

Ustvarjanje in oblikovanje opomb

Vnašanje in urejanje opomb

Če želite, da program naredi naslednje

Tipke

Odpiranje novega okna programa OneNote.

Ctrl + M

Odpiranje malega okna programa OneNote, če želite ustvariti stransko opombo.

Ctrl + Shift + M ali Windows + Alt + N

Zasidranje okna programa OneNote.

Ctrl + Alt + D

Razveljavitev zadnjega dejanja.

Ctrl+Z

Uveljavitev zadnjega dejanja

Ctrl+Y

Izbira vseh elementov na trenutni strani.

Opomba : Če želite povečati obseg izbire večkrat pritisnite Ctrl + A.

Ctrl+A

Izrez izbranega besedila ali elementa.

Ctrl+X

Kopiranje izbranega besedila ali elementa v odložišče.

Ctrl+C

Prilepiti vsebino odložišča

Ctrl+V

Premik na začetek vrstice.

Home

Premik na konec vrstice.

End

Pomik za en znak v levo

Puščica levo

Pomik za en znak v desno

Puščica desno

Pomik za eno besedo levo

Ctrl+puščica levo

Premakniti se za eno besedo v desno

Ctrl+puščica desno

Brisanje enega znaka v levo

Vračalka

Brisanje enega znaka v desno

Delete

Brisanje ene besede v levo.

Ctrl + Backspace

Brisanje ene besede v desno.

Ctrl+Delete

Vstavljanje preloma vrstice, ne da bi začeli nov odstavek.

Shift+Enter

Preverjanje črkovanja.

F7

Odpiranje slovarja sopomenk za trenutno izbrano besedo.

Shift+F7

Odpiranje kontekstnega menija za opombo, zavihek ali kateri koli drug predmet, ki je v središču.

Shift+F10

Izvršitev dejanja, ki je predlagano v vrstici z informacijami, če je prikazana na vrhu strani.

Ctrl+Shift+W

Na vrh strani

Oblikovanje opomb

Če želite, da program naredi naslednje

Tipke

Označevanje izbranega besedila.

Ctrl + Shift + H ali Ctrl + Alt + H

Vstavljanje povezave.

CTRL+K

Kopiranje oblikovanja označenega besedila (Preslikovalnik oblik).

Ctrl + Shift + C

Lepljenje oblikovanja v označeno besedilo (Preslikovalnik oblik).

Ctrl+Shift+V

Odpiranje povezave.

Opomba : Kazalec naj bo postavljen kjer koli v oblikovanem besedilu povezave.

Enter

Uporaba ali odstranitev krepkega oblikovanja iz izbranega besedila

Ctrl+B

Uporabiti ali odstraniti ležeče oblikovanje iz izbranega besedila.

Ctrl+I

Uporabiti ali odstraniti podčrtano besedilo iz izbranega besedila.

Ctrl+U

Uporaba ali odstranitev prečrtanega oblikovanja iz izbranega besedila.

CTRL + vezaj

Uporaba ali odstranitev nadpisanega oblikovanja iz izbranega besedila.

Ctrl + Shift + =

Uporaba ali odstranitev podčrtanega oblikovanja iz izbranega besedila.

CTRL + =

Uporaba ali odstranitev oblikovanja označenega seznama iz izbranega odstavka.

Ctrl + pika

Uporaba ali odstranitev oblikovanja oštevilčenega seznama v izbranem odstavku.

CTRL + poševnica

Uporaba sloga »Naslov 1« za trenutno opombo.

Ctrl+Alt+1

Uporaba sloga »Naslov 2« za trenutno opombo.

Ctrl + Alt + 2

Uporaba sloga »Naslov 3« za trenutno opombo.

Ctrl+Alt+3

Uporaba sloga »Naslov 4« za trenutno opombo.

Ctrl+Alt+4

Uporaba sloga »Naslov 5« za trenutno opombo.

Ctrl + Alt + 5

Uporaba sloga »Naslov 6« za trenutno opombo.

Ctrl + Alt + 6

Uporaba običajnega sloga za trenutno opombo.

Ctrl+Shift+N

Zamik odstavka z leve.

Alt+Shift+puščica desno

Odstranitev zamika odstavka z leve.

Alt+Shift+puščica levo

Poravnava izbranega odstavka na desno.

Ctrl+R

Poravnava izbranega odstavka na levo.

Ctrl + L

Povečanje velikosti pisave označenega besedila.

Ctrl+Shift+>

Zmanjšanje velikosti pisave označenega besedila.

Ctrl+Shift+<

Čiščenje oblikovanja označenega besedila.

Ctrl+Shift+N

Prikazovanje ali skrivanje vrstic pravila na trenutni strani.

Ctrl + Shift + R

Na vrh strani

Dodajanje elementov na stran

Če želite, da program naredi naslednje

Tipke

Vstavljanje dokumenta ali datoteke na trenutno stran.

ALT + N, F

Vstavljanje dokumenta ali datoteke kot izpis na trenutno stran.

ALT + N, O

Prikazovanje ali skrivanje izpisa dokumentov na trenutni strani (ko OneNote zaženete v načinu visokega kontrasta).

Alt+Shift+P

Vstavljanje slike iz datoteke.

ALT + N, P

Vstavljanje slike iz optičnega bralnika ali fotoaparata.

ALT + N, S

Vstavljanje izrezka zaslona.

Opomba : Aktivna mora biti ikona OneNota v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice sistema Windows.

Tipka Windows tipki Shift + S

Vstavljanje trenutnega datuma.

Alt + Shift + D

Vstavljanje trenutnega datuma in časa.

Alt + Shift + F

Vstavljanje trenutnega časa.

Alt + Shift + T

Vstavljanje preloma vrstice.

Shift+Enter

Začetek matematične enačbe ali pretvorba označenega besedila v matematično enačbo.

Alt+=

Vstavljanje simbola za evro (€).

Ctrl + Alt + E

Ustvarjanje tabele z dodajanjem stolpca k že vnesenemu besedilu.

Tab

Ustvarjanje dodatnega stolpca v tabeli z eno vrstico.

Tab

Ustvarjanje dodatne vrstice, če ste v končni celici tabele.

Opomba : Pritisnite Enter še enkrat, če želite zaključiti tabelo.

Enter

Ustvarjanje vrstice pod trenutno vrstico v tabeli.

Ctrl+Enter

Ustvarjanje dodatnega odstavka v isti celici v tabeli.

Alt+Enter

Ustvarjanje stolpca desno od trenutnega stolpca v tabeli.

Ctrl + Alt + R

Ustvarjanje vrstice nad trenutno vrstico v tabeli (če je kazalec na začetku katere koli vrstice).

Enter

Brisanje trenutne prazne vrstice v tabeli (če je kazalec na začetku vrstice).

DEL (pritisnite dvakrat)

Na vrh strani

Izbiranje opomb in predmetov

Če želite, da program naredi naslednje

Tipke

Izbira vseh elementov na trenutni strani.

Če želite povečati obseg izbire večkrat pritisnite Ctrl + A.

Ctrl+A

Označevanje do konca vrstice.

Shift+End

Označevanje celotne vrste (če je kazalec na začetku vrste).

Shift+puščica dol

Skok na naslov strani in njegovo označevanje.

Ctrl+Shift+T

Preklic izbranega orisa ali strani.

Esc

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov navzgor.

Alt+Shift+puščica gor

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov navzdol.

Alt+Shift+puščica dol

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov levo (zmanjševanje zamika).

Alt+Shift+puščica levo

Premik trenutnega odstavka ali več označenih odstavkov desno (povečevanje zamika).

Alt+Shift+puščica desno

Izbira trenutnega odstavka in pododstavkov.

Ctrl + Shift + vezaj

Izbris izbrane opombe ali predmeta.

Delete

Premik na začetek vrstice.

Home

Premik na konec vrstice.

End

Pomik za en znak v levo

Puščica levo

Pomik za en znak v desno

Puščica desno

Vračanje na zadnjo obiskano stran.

Alt+puščica levo

Premik naprej na naslednjo obiskano stran.

Alt+puščica desno

Začetek predvajanja izbranega video- ali zvočnega posnetka.

Ctrl + Alt + P ali Ctrl + Alt + S

Previjanje trenutnega video- ali zvočnega posnetka za nekaj sekund.

Ctrl + Alt + Y

Previjanje trenutnega video- ali zvočnega posnetka za nekaj sekund naprej.

Ctrl + Alt + U

Na vrh strani

Označevanje opomb

Če želite, da program naredi naslednje

Tipke

Uporaba, označevanje ali čiščenje oznake »Zadolžitev«.

Ctrl+1

Uporaba ali čiščenje oznake »Pomembno«.

Ctrl+2

Uporaba ali čiščenje oznake »Vprašanje«.

Ctrl+3

Uporaba ali čiščenje oznake »Zapomnite si za pozneje«.

Ctrl+4

Uporaba ali čiščenje oznake »Definicija«.

CTRL+5

Uporaba ali čiščenje oznake po meri.

CTRL+6

Uporaba ali čiščenje oznake po meri.

Ctrl+7

Uporaba ali čiščenje oznake po meri.

CTRL+8

Uporaba ali čiščenje oznake po meri.

CTRL+9

Odstranjevanje vseh oznak opomb iz izbranih opomb.

CTRL+0

Uporaba orisov

Če želite, da program naredi naslednje

Tipke

Kazanje do ravni 1.

Alt + Shift + 1

Razširitev do ravni 2.

Alt + Shift + 2

Razširitev do ravni 3.

Alt + Shift + 3

Razširitev do ravni 4.

Alt + Shift + 4

Razširitev do ravni 5.

Alt + Shift + 5

Razširitev do ravni 6.

Alt + Shift + 6

Razširitev do ravni 7.

Alt + Shift + 7

Razširitev do ravni 8.

Alt + Shift + 8

Razširitev do ravni 9.

Alt+Shift+9

Razširitev vseh ravni.

Alt + Shift + 0

Povečanje zamika za eno raven.

Tab

Pomanjšanje zamika za eno raven.

Shift + Tab

Razširitev strnjenega orisa.

Alt + Shift + znak Plus

Strnjenje razširjenega orisa.

Alt + Shift + znak Minus

Na vrh strani

Določanje nastavitev jezika

Opomba : Če želite spremeniti smer pisanja v opombah, v orodju Jezikovne možnosti Microsoft Officea najprej omogočite jezike od desne proti levi. 

Če želite, da program naredi naslednje

Tipke

Nastavitev smeri pisanja od leve proti desni.

CTRL + levi Shift

Nastavitev smeri pisanja od desne proti levi.

Ctrl + desni Shift

Povečevanje zamika v besedilu od desne proti levi za eno raven.

Tab

Zmanjševanje zamika v besedilu od desne proti levi za eno raven.

Shift + Tab

Organiziranje in upravljanje zvezka

Delo s stranmi in stranskimi opombami

Če želite, da program naredi naslednje

Tipke

Omogočanje ali onemogočanje pogleda celotne strani.

F11

Odpiranje novega okna programa OneNote.

Ctrl + M

Odpiranje malega okna programa OneNote, če želite ustvariti stransko opombo.

Ctrl+Shift+M

Razširjanje ali strnjevanje zavihkov skupine na strani.

CTRL+SHIFT+*

Tiskanje trenutne strani.

Ctrl + P

Dodajanje nove strani na konec izbranega odseka.

Ctrl+N

Povečevanje širine vrstice z zavihki strani.

Ctrl + Shift +]

Zmanjševanje širine vrstice z zavihki strani.

Ctrl + Shift +]

Ustvarjanje nove strani pod trenutnim zavihkom strani na isti ravni.

Ctrl + Alt + N

Zmanjševanje ravni zamika trenutne oznake zavihka strani.

Ctrl + Alt +]

Povečevanje ravni zamika trenutne oznake zavihka strani.

Ctrl + Alt +]

Ustvarjanje nove podstrani pod trenutno stranjo.

Ctrl + Shift + Alt + N

Izbiranje vseh elementov.

Pritisnite Ctrl + A, večkrat, če želite povečati obseg izbire.

Ctrl+A

Izbira trenutne strani.

Ctrl + Shift + A
če je izbrana stran del skupine, pritisnite Ctrl + A, da izberete vse strani v skupini.

Premik izbranega zavihka strani navzgor.

Alt+Shift+puščica gor

Premik izbranega zavihka strani navzdol.

Alt+Shift+puščica dol

Premik mesta vstavljanja v naslov strani.

Ctrl+Shift+T

Premik na prvo stran v trenutno vidnem nizu zavihkov strani.

ALT + PAGE Up

Premik na zadnjo stran trenutno vidnega niza zavihkov strani.

ALT + PAGE Down

Premik navzgor na trenutni strani.

PAGE Up

Premik navzdol na trenutni strani.

PAGE Down

Premik na vrh trenutne strani.

Ctrl+Home

Premik na dno trenutne strani.

Ctrl+End

Premik na naslednji odstavek.

Ctrl+puščica dol

Premik na prejšnji odstavek.

Ctrl+puščica gor

Premik na naslednji vsebnik za opombe.

Alt+puščica dol

Premik na začetek vrstice.

Home

Premik na konec vrstice.

End

Pomik za en znak v levo

Puščica levo

Pomik za en znak v desno

Puščica desno

Vračanje na zadnjo obiskano stran.

Alt+puščica levo

Premik naprej na naslednjo obiskano stran.

Alt+puščica desno

Povečava

Alt + Ctrl + znak Plus (na številski tipkovnici) ali Alt + Ctrl + Shift + znak Plus

Pomanjšava

Alt + Ctrl + znak Minus (na številski tipkovnici) ali Alt + Ctrl + Shift + vezaj

Shranjevanje sprememb.

Opomba : Ko se OneNote izvaja, se opombe samodejno shranijo ob vsaki spremembi. Opomb ni treba shranjevati ročno.

Ctrl+S

Na vrh strani

Delo z zvezki in odseki

Če želite, da program naredi naslednje

Tipke

Zagon OneNota.

Windows + Shift + N

Odpiranje zvezka.

Ctrl+O

Orodje za pošiljanje v OneNote

Windows+N

Ustvarjanje novega odseka.

CTRL+T

Odpiranje odseka.

Ctrl + Alt + Shift + O

Premik na naslednji odsek.

Ctrl+Tab

Premik na prejšnji odsek.

Ctrl+Shift+Tab

Premik na naslednjo stran v odseku.

CTRL + PAGE Down

Premik na prejšnjo stran v odseku.

CTRL + PAGE Up

Premik na prvo stran v odseku.

Alt+Home

Premik na zadnjo stran v odseku.

Alt + End

Premik na prvo stran v trenutno vidnem nizu zavihkov strani.

ALT + PAGE Up

Premik na zadnjo stran trenutno vidnega niza zavihkov strani.

ALT + PAGE Down

Premik ali kopiranje trenutne strani.

Ctrl + Alt + M

Nastavitev fokusa na trenutni zavihek strani.

Ctrl + Alt + G

Izbira trenutnega zavihka strani.

CTRL + SHIFT + A

Nastavitev fokusa na trenutni zavihek odseka.

Ctrl+Shift+G

Premik trenutnega odseka.

Ctrl + Shift + G, in nato Shift + F10, M

Preklop v drugi zvezek v vrstici za krmarjenje.

CTRL + G, nato pritisnite tipke s puščico dol ali puščico gor izberite drug zvezek in nato pritisnite tipko Enter

Na vrh strani

Iskanje opomb

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Premik mesta vstavljanja v polje Iskanje, če želite iskati po vseh zvezkih.

Ctrl+E

Predogled naslednjega rezultata med iskanjem po vseh zvezkih.

Puščica dol

Premik na izbrani rezultat in opustitev iskanja med iskanjem po vseh zvezkih.

Enter

Sprememba obsega iskanja.

Ctrl + E, Tab, preslednica

Odpiranje podokna za rezultate iskanja.

ALT + O po iskanju

Iskanje le na trenutni strani.

Opomba : Lahko preklapljate med iskanjem povsod in iskanjem le na trenutni strani kadarkoli, tako da pritisnete Ctrl + E ali Ctrl + F.

Ctrl+F

Premik na naslednji rezultat med iskanjem po trenutni strani.

Vnesite ali F3

Premik na prejšnji rezultat med iskanjem po trenutni strani.

Shift+F3

Opustitev iskanja in vrnitev na stran.

Esc

Na vrh strani

Skupna raba opomb

Skupna raba opomb z drugimi osebami

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Pošiljanje izbranih strani v e-poštnem sporočilu.

Ctrl+Shift+E

Skupna raba opomb z drugimi programi

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Pošiljanje izbranih strani v e-poštnem sporočilu.

Ctrl+Shift+E

Ustvarjanje Outlookovega opravila Danes iz trenutno izbrane opombe.

Ctrl+Shift+1

Ustvarjanje Outlookovega opravila Jutri iz trenutno izbrane opombe.

Ctrl+Shift+2

Ustvarjanje Outlookovega opravila Ta teden iz trenutno izbrane opombe.

Ctrl+Shift+3

Ustvarjanje Outlookovega opravila Naslednji teden iz trenutno izbrane opombe.

Ctrl+Shift+4

Ustvarjanje Outlookovega opravila Brez datuma iz trenutno izbrane opombe.

Ctrl + Shift + 5

Odpiranje izbranih Outlookovih opravil.

Ctrl+Shift+K

Označevanje izbranih Outlookovih opravil kot dokončana.

Ctrl + Shift + 9

Brisanje izbranih Outlookovih opravil.

Ctrl + Shift + 0

Sinhronizacija sprememb v trenutnem zvezku v skupni rabi.

Shift+F9

Sinhronizacija sprememb v vseh zvezkih v skupni rabi.

F9

Označevanje trenutne strani kot »Neprebrano«.

CTRL+Q

Zaščita opomb

Zaščita odsekov z geslom

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Zaklepanje odsekov, zaščitenih z geslom.

Ctrl + Alt + L

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×