Animacija besedila ali predmetov

Besedilo, slike, oblike, tabele, grafike SmartArt in druge predmete v PowerPointovi predstavitvi lahko animirate in jim dodate vizualne učinke, ki vključujejo vhode, izhode, spremembe velikosti ali barve in celo premikanje. Izdelajte predstavitev z diapozitivi, ki ima animirane označene sezname ali celo animiran seznam sodelujočih.

Animacija je odličen način za zagotovitev poudarka, nadzora nad tokom informacij in večjega zanimanja gledalcev. Animacijske učinke lahko uporabite na posameznih diapozitivih, matrici diapozitiva ali postavitvah diapozitivov po meri.

PowerPoint 2013
4:05

Če želite povezane informacije, si oglejte Pojavljanje besed po eno vrstico hkrati.

V PowerPointu ločimo med animacijami in prehodi. Prehod animira način prehoda med diapozitivi. Če želite dodati prehod, si oglejte Dodajanje, spreminjanje ali odstranjevanje prehodov med diapozitivi.

Uporaba animacije

 1. Izberite predmet ali besedilo na diapozitivu, ki ga želite animirati.

  »Predmet« v tem kontekstu je kateri koli element v diapozitivu, na primer slika, grafikon ali polje z besedilom. Ko izberete predmet na diapozitivu, se okrog njega prikažejo ročice za spreminjanje velikosti. (Za namene animacije je odstavek znotraj polja z besedilom prav tako predmet, vendar se ob njegovi izbiri ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti. Namesto tega bo imelo celo polje z besedilom ročice za spreminjanje velikosti.)

 2. Na zavihku Animacije v traku kliknite Dodaj animacijo in izberite poljuben animacijski učinek.

  Dodajanje animacijskega učinka v PowerPointu

  Če želite zagotoviti, da se animacije predvajajo med predstavitvijo diaprojekcije, se prepričajte, da je v razdelku Diaprojekcija > Nastavi diaprojekcijo počiščeno polje Prikaži brez animacije. Če je to polje potrjeno, se animacije prikažejo med predogledom diaprojekcije, vendar ne med samo predstavitvijo.

Če želite za isti predmet dodati več animacijskih učinkov, si oglejte Uporaba več animacijskih učinkov na enem predmetu, če pa želite dodati pot gibanja, si oglejte Dodajanje animacijska učinka poti gibanja.

Nekateri vhodni in izhodni učinki (na primer Prevrni, Spusti in Bič) in nekateri učinki za poudarek (na primer Barva čopiča in Val) so na voljo samo za predmete, ki vsebujejo besedilo. Če želite uporabiti animacijski učinek, ki ni na voljo iz tega razloga, poskusite znotraj predmeta dodati presledek.

Spreminjanje hitrosti izvajanja animacijskega učinka

Hitrost učinka je določena z nastavitvijo Trajanje.

 1. Na diapozitivu izberite animacijski učinek, ki ga želite spremeniti.

 2. Na zavihku Animacije med možnostmi Časovna usklajenost v polje Trajanje vnesite želeno število sekund trajanja animacijskega učinka.

  Možnosti časovne uskladitve za animacije v PowerPointu

  (Največ: 59 sekund. Najmanj: 0,01 sekunde. Trajanje lahko vnesete ali uporabite puščici navzgor ali navzdol, da izberete med standardnimi vrednostmi.)

Spremenite način začetka animacijskega učinka

 1. Na diapozitivu izberite animacijski učinek, ki ga želite spremeniti.

 2. Na zavihku Animacije pod možnostmi Časovna usklajenost odprite seznam Začetek in izberite eno od spodaj opisanih treh možnosti:

  Za začetek animacijskega učinka

  Izberite

  Ko kliknete diapozitiv

  Ob kliku

  Skupaj s prejšnjim animacijskim učinkom na seznamu. (Z enim klikom hkrati zaženete najmanj dva animacijska učinka.)

  S prejšnjim

  Takoj ko se konča prejšnji animacijski učinek na seznamu. (Za zagon tega animacijskega učinka ni zahtevan dodatni klik.)

  Po prejšnjemu

  Možnosti zagona za animacije v PowerPointu

Nastavitev časa med animacijskimi učinki

Možnost Zakasnitev določa, koliko časa preteče, preden se začne določen animacijski učinek — po kliku ali po koncu prejšnjega animacijskega učinka.

Spreminjanje vrstnega reda animacijskih učinkov na diapozitivu

Če želite spremeniti vrstni red animacij na diapozitivu:

 1. Odprite podokno animacij: Na zavihku Animacije v skupini Dodatna animacija izberite Podokno animacije.

 2. V podoknu »Animacija« izberite animacijski učinek, ki ga želite prestaviti.

 3. Na zavihku Animacije v traku, v skupini Časovna izbira pod Preuredi animacijo izberite eno od teh možnosti:

  Možnosti časovne uskladitve za animacije v PowerPointu
  • Izberite Premakni na zgodnejšo točko, da učinek premaknete za eno mesto navzgor v vrstnem redu animacij.

  • Izberite Premakni na poznejšo točko, da učinek premaknete za eno mesto navzdol v vrstnem redu animacij.

  Možnost lahko po potrebi večkrat izberete, da izbrani učinek premaknete na ustrezno mesto v vrstnem redu animacij.

Odstranjevanje animacijskega učinka

Ko animirate predmet (na primer element označenega seznama ali sliko), se na levi strani tega predmeta prikaže majhna številka. Ta številka označuje prisotnost animacijskega učinka in njegovo mesto v zaporedju animacij v trenutnem diapozitivu.

Odstranjevanje animacije
 1. Izberite številko animacije, ki jo želite odstraniti.

 2. Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.

Predstavitev animacije

Če si želite ogledati petminutni videoposnetek, ki prikazuje številne funkcije animacije, glejte Izobraževanje: Dodajanje animacij na diapozitive.

Dodajanje animacije predmetu

 1. Izberite predmet, ki ga želite animirati.

  »Predmet« v tem kontekstu je kateri koli element v diapozitivu, na primer slika, grafikon ali polje z besedilom. Ko izberete predmet na diapozitivu, se okrog njega prikažejo ročice za spreminjanje velikosti. (Za namene animacije je odstavek znotraj polja z besedilom prav tako predmet, vendar se ob njegovi izbiri ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti. Namesto tega bo imelo celo polje z besedilom ročice za spreminjanje velikosti.)

 2. Na zavihku Animacije na traku v skupini Animacija kliknite gumb Več Slika gumba in izberite želeni animacijski učinek.

  Skupina »Animacija« na zavihku »Animacije«.
  • Če ne vidite animacijskih učinkov vhoda, izhoda, poudarka ali poti gibanja, ki ste jih želeli, kliknite Več učinkov vhoda, Več učinkov poudarka, Več učinkov izhoda ali Več poti gibanja.

  • Nekateri vhodni in izhodni učinki (na primer Prevrni, Spusti in Bič) in nekateri učinki za poudarek (na primer Barva čopiča in Val) so na voljo samo za predmete, ki vsebujejo besedilo. Če želite uporabiti animacijski učinek, ki ni na voljo iz tega razloga, poskusite dodati presledek v predmet.

  • Ko animacijo uporabite za predmet ali besedilo, so animirani elementi na diapozitivu označeni z oštevilčeno oznako, ki se ne natisne in je prikazana v bližini besedila ali predmeta. Oznaka se prikaže samo v Navadnem pregledu, ko je izbran zavihek Animacije in je prikazano podokno »Animacija«.

Spreminjanje hitrosti izvajanja animacijskega učinka

Hitrost učinka je določena z nastavitvijo Trajanje.

 1. Na diapozitivu izberite animacijski učinek, ki ga želite spremeniti.

 2. Na zavihku Animacije med možnostmi Časovna usklajenost v polje Trajanje vnesite želeno število sekund trajanja animacijskega učinka.

  Možnosti časovne uskladitve za animacije v PowerPointu

  (Največ: 59 sekund. Najmanj: 0,01 sekunde. Trajanje lahko vnesete ali uporabite puščici navzgor ali navzdol, da izberete med standardnimi vrednostmi.)

Spremenite način začetka animacijskega učinka

 1. Na diapozitivu izberite animacijski učinek, ki ga želite spremeniti.

 2. Na zavihku Animacije pod možnostmi Časovna usklajenost odprite seznam Začetek in izberite eno od spodaj opisanih treh možnosti:

  Za začetek animacijskega učinka

  Izberite

  Ko kliknete diapozitiv

  Ob kliku

  Skupaj s prejšnjim animacijskim učinkom na seznamu. (Z enim klikom hkrati zaženete najmanj dva animacijska učinka.)

  S prejšnjim

  Takoj ko se konča prejšnji animacijski učinek na seznamu. (Za zagon tega animacijskega učinka ni zahtevan dodatni klik.)

  Po prejšnjemu

  Možnosti zagona za animacije v PowerPointu

Nastavitev časa med animacijskimi učinki

Možnost Zakasnitev določa, koliko časa preteče, preden se začne določen animacijski učinek — po kliku ali po koncu prejšnjega animacijskega učinka.

Spreminjanje vrstnega reda animacijskih učinkov na diapozitivu

Če želite spremeniti vrstni red animacij na diapozitivu:

 1. Odprite podokno animacij: Na zavihku Animacije v skupini Dodatna animacija izberite Podokno animacije.

 2. V podoknu »Animacija« izberite animacijski učinek, ki ga želite prestaviti.

 3. Na zavihku Animacije v traku, v skupini Časovna izbira pod Preuredi animacijo izberite eno od teh možnosti:

  Možnosti časovne uskladitve za animacije v PowerPointu
  • Izberite Premakni na zgodnejšo točko, da učinek premaknete za eno mesto navzgor v vrstnem redu animacij.

  • Izberite Premakni na poznejšo točko, da učinek premaknete za eno mesto navzdol v vrstnem redu animacij.

  Možnost lahko po potrebi večkrat izberete, da izbrani učinek premaknete na ustrezno mesto v vrstnem redu animacij.

Odstranjevanje animacijskega učinka

Ko animirate predmet (na primer element označenega seznama ali sliko), se na levi strani tega predmeta prikaže majhna številka. Ta številka označuje prisotnost animacijskega učinka in njegovo mesto v zaporedju animacij v trenutnem diapozitivu.

Odstranjevanje animacije
 1. Izberite številko animacije, ki jo želite odstraniti.

 2. Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.

Uporaba več animacijskih učinkov v enem predmetu

 1. Izberite besedilo ali predmet, ki mu želite dodati več animacij.

 2. Na zavihku Animacije v skupini Dodatne animacije kliknite Dodaj animacijo.

  Skupina »Dodatne animacije« na zavihku »Animacije«.

Oglejte si seznam animacij, ki so trenutno na diapozitivu

Seznam vseh animacij na diapozitivu si lahko ogledate v Podoknu z animacijo. Podokno z animacijo prikazuje pomembne informacije o animacijskem učinku, na primer vrsto učinka, vrstni red sproženja različnih učinkov, ime predmeta, na katere vplivajo in trajanje učinka.

Če želite odpreti Podokno z animacijo, na zavihku Animacije v skupini Dodatna animacija kliknite Podokno z animacijo.

Podokno opravil »Animacija«

1. Številke v podoknu opravil označujejo vrstni red predvajanja animacijskih učinkov. Številke v podoknu opravil se ujemajo z oštevilčenimi oznakami, ki so prikazane na diapozitivu in se ne natisnejo.

2. Časovnice predstavljajo trajanje učinkov.

3. Ikone predstavljajo vrsto animacijskega učinka. V tem primeru gre za učinek Izhoda.

4. Izberite element s seznama, da prikažete ikono menija (puščica navzdol), nato pa kliknite na ikono, da razkrijete meni.

Opombe : 

 • Učinki se prikažejo v podoknu z animacijo v vrstnem redu, v katerem ste jih dodali.

 • Lahko si ogledate tudi ikone, ki označujejo začetni čas animacijskih učinkov glede na druge dogodke na diapozitivu. Če si želite ogledati začetni čas ikon za vse animacije, kliknite ikono menija poleg animacijskega učinka in izberite Skrij dodatno časovno premico.

 • Več vrst ikon označuje čas začetka animacijskih učinkov. Možnosti vključujejo:

  • Začni ob kliku (ikona miške, prikazana tukaj): Animacija se zažene, ko kliknete miško.

  • Začni s prejšnjim (brez ikone): Animacijski učinek se začne predvajati skupaj s prejšnjim učinkom na seznamu. Ta nastavitev združuje več učinkov hkrati.

  • Začni po prejšnjem (ikona ure): Animacijski učinek se začne, takoj ko se konča prejšnji animacijski učinek na seznamu.

Nastavite možnosti, trajanje ali vrstni red animacije

 • Če želite nastaviti možnosti učinka animacije, na zavihku Animacije v skupini Animacija kliknite puščico na desni strani Možnosti učinka in kliknite želeno možnost.

 • V zavihku Animacije lahko določite začetek, trajanje ali zamik animacije.

  • Če želite nastaviti čas začetka animacije, v skupini Časovna usklajenost kliknite puščico na desni strani menija Start in izberite želeni čas.

  • Če želite nastaviti trajanje izvajanja animacije, v skupini Časovna usklajenost vnesite želeno število sekund v polje Trajanje.

  • Če želite nastaviti zamik izvajanja animacije, v skupini Časovna usklajenost vnesite želeno število sekund v polje Zamik.

 • Če želite preurediti vrstni red animacije na seznamu, v podoknu opravil Animacija izberite animacijo, ki ji želite spremeniti vrstni red in na zavihku Animacije v skupini Časovna usklajenost pod Preuredi animacijo izberite Premakni na zgodnejšo točko, da animacijo premaknete pred drugo animacijo na seznamu, ali pa izberite Premakni na poznejšo točko, da animacijo premaknete za drugo animacijo na seznamu.

Preskus animacijskega učinka

Ko dodate vsaj en animacijski učinek, naredite to, da preverite njeno pravilno delovanje:

 • V zavihku Animacije v skupini Predogled kliknite Predogled.

  Skupina »Predogled« na zavihku »Animacije«.

Pregled nad animacijami

Uporabite lahko vgrajene animacijske učinke v programu Microsoft Office PowerPoint 2007 ali pa ustvarite lastne učinke po meri. Animacijske učinke lahko uporabite za posamezne diapozitive, matrico diapozitiva ali postavitve diapozitivov po meri. Če želite več informacij o matricah diapozitivov in postavitvah po meri, si oglejte Ustvarjanje in prilagajanje matrice diapozitiva in Pregled postavitev diapozitivov.

 • Če želite postopne primere najbolj priljubljenih animacijskih učinkov za besedilo ali predmete, si oglejte Uporaba vzorčnih animacij v predstavitvi, kjer se boste lahko naučili tudi to:

  • Uporaba vhodnih in izhodnih animacijskih učinkov za označeno besedilo

  • Uporaba zvočnih učinkov za označeno besedilo

  • Dodajanje poti gibanja predmetu

  • Preskus animacijskih učinkov

 • Če želite informacije o prehodih med diapozitivi (vključno z različnimi vrstami, ki so na voljo) in dodajanju zvoka v prehode med diapozitivi, si oglejte Dodajanje, spreminjanje ali odstranjevanje prehodov med diapozitivi.

 • Če si želite ogledati povezane informacije, glejte Animiranje grafike SmartArt.

Uporaba vgrajenega animacijskega učinka za besedilo ali predmet

 1. Izberite besedilo ali predmet, ki ga želite animirati.

  »Predmet« v tem kontekstu je kateri koli element v diapozitivu, na primer slika, grafikon ali polje z besedilom. Ko izberete predmet na diapozitivu, se okrog njega prikažejo ročice za spreminjanje velikosti.

 2. Na zavihku Animacije na traku v skupini Animacija izberite želeni animacijski učinek s seznama Animiraj.

  Vgrajene animacije

  Če je vaš izbrani predmet polje z besedilom, boste imeli dve možnosti za vsako vrsto animacije v seznamu Animiraj:

  • Vse hkrati: Animacija se izvede za celotno besedilo hkrati.

  • Do ravni odstavka 1: Animacija se izvede posamično za vsak odstavek polja z besedilom.

Odstranjevanje animacijskega učinka

 • Izberite besedilo ali predmet, iz katerega želite odstraniti animacije.

 • Na zavihku Animacije, v skupini Animacije izberite Brez animacij iz seznama Animiraj.

Ustvarjanje in uporaba animacijskega učinka po meri za besedila ali predmete

Če želite pridobiti večji nadzor na tem, kako in kdaj so učinki uporabljeni, lahko ustvarite in uporabite animacijo po meri. Besedilo se lahko na primer razširi ali skrči, zavrti ali miglja, animacijo pa lahko tudi nastavite tako, da se ob razkritju slike zasliši zvok aplavza. Uporabite lahko več kot eno animacijo, zato lahko besedilo na primer prileti na zaslon z zvokom ali brez njega, nato pa odleti stran. Lahko uporabljate možnosti poudarkov, vhoda ali izhoda poleg prednastavljenih poti oziroma poti po meri.

Animacije po meri ustvarite v podoknu Animacija po meri podokno opravil. Podokno Animacija po meri prikazuje pomembne informacije o animacijskem učinku, vključno z vrsto učinka, vrstnim redom sproženja različnih učinkov in del besedila, na katerega učinek vpliva.

Podokno opravil »Animacija po meri«

1. Ikone označujejo čas animacijskih učinkov glede na druge dogodke na diapozitivu. Možnosti vključujejo:

 • Začni ob kliku (ikona miške, prikazana tukaj): Animacijski učinek se začne, ko kliknete diapozitiv.

 • Začni s prejšnjim (brez ikone): Animacijski učinek se začne ob istem času kot prejšnji učinek na seznamu (to pomeni, da en klik izvede vsaj dva animacijska učinka).

 • Začni po prejšnjem (ikona ure): Animacijski učinek se začne takoj, ko se zadnji na seznamu preneha predvajati (to pomeni, da ni treba znova klikniti, da bi se začel naslednji animacijski učinek).

2. Izberite element s seznama, da prikažete ikono menija (puščica navzdol), nato pa kliknite na ikono, da razkrijete meni.

3. Številke označujejo vrstni red predvajanja animacijskih učinkov. Številke se ujemajo tudi z oznakami, ki so povezane z animiranimi elementi v navadnem pogledu, ko je prikazano podokno opravil Animacija po meri.

4. Ikone predstavljajo vrsto animacijskega učinka. V tem primeru gre za učinek Poudarka.

Animirani elementi so na diapozitivu označeni z oštevilčeno oznako, ki se ne natisne. Ta oznaka ustreza učinkom na seznamu Animacija po meri in je prikazana na strani besedila ali predmeta. Oznaka se prikaže samo v navadnem pogledu s prikazanim podoknom opravil Animacija po meri.

Namig : Če želite postopne primere najbolj priljubljenih animacijskih učinkov za besedilo ali predmete, si oglejte Uporaba vzorčnih animacij v predstavitvi.

Če želite uporabiti animacijski učinek po meri v programu Office PowerPoint 2007, naredite to:

 1. Izberite besedilo ali predmet, ki ga želite animirati.

 2. Na zavihku Animacije v skupini Animacije kliknite Animacije po meri.

 3. V podoknu opravil Animacija po meri kliknite Dodaj učinek in nato naredite nekaj od tega:

  • Če želite, da besedilo ali predmet vstopi ob učinku, pokažite na Vhod in nato kliknite učinek.

  • Če želite dodati učinek, na primer učinek vrtenja, besedilu ali predmetu, ki je že viden na diapozitivu, pokažite na Poudarek in nato kliknite učinek.

  • Če želite dodati učinek, s katerim bo besedilo ali predmet na določeni točki zapustil diapozitiv, pokažite na Izhod in nato kliknite učinek.

  • Če želite dodati učinek, s katerim se začne besedilo ali predmet premikati v določenem vzorcu, pokažite na Poti gibanja in nato kliknite pot.

 4. Če želite določiti, kako je učinek uporabljen za vaše besedilo ali predmet, z desno miškino tipko kliknite animacijski učinek po meri v seznamu Animacija po meri in nato kliknite Možnosti učinka v priročnem meniju.

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite določiti nastavitve za besedilo, na zavihkih Učinek, Časovna usklajenost in Animacija besedila kliknite možnosti, ki jih želite uporabiti za animacijo besedila.

  • Če želite določiti nastavitve za predmet, na zavihkih Učinek in Časovna usklajenost kliknite možnosti, ki jih želite uporabiti za animacijo predmeta.

Učinki se prikažejo na seznamu Animacija po meri v vrstnem redu, v katerem ste jih dodali.

Preskus animacijskega učinka

Ko dodate vsaj en animacijski učinek, naredite to, da preverite njeno pravilno delovanje:

 • Na dnu podokna opravil Animacija po meri kliknite Predvajanje.

Preskus učinkov animacije

Več o animacijah besedila in predmetov

Na voljo so štirje različni animacijski učinki:

 • Vhodni učinki omogočajo, da predmet preide v središče postopoma, prileti na diapozitiv iz kota ali se odbije od zaslona.

 • Izhodni učinki omogočajo, da predmet odleti z diapozitiva, izgine iz zaslona ali pa se v obliki spirale umakne z diapozitiva.

 • Učinki poudarka omogočajo, da se predmet poveča ali pomanjša, spremeni barvo ali se zavrti v središče.

 • Poti gibanja lahko uporabite, če želite, da se predmet premika gor ali dol, levo ali desno ali v vzorcu zvezde oz. kroga (med drugimi učinki). Lahko pa narišete lastno pot gibanja.

Animacije lahko uporabite samostojno ali pa združite več učinkov. Če želite med povečevanjem vrstice besedila dodati učinek letanja navznoter, uporabite vhodni učinek Letenje navznoter in nato še učinek poudarka Povečanje/pomanjšanje. Kliknite Dodaj animacijo, da dodate učinke in nato v podoknu animacij nastavite učinek poudarka S prejšnjim.

V galeriji animacijskih učinkov na zavihku Animacije so prikazani le najbolj priljubljeni učinki. Kliknite Dodaj animacijo, se pomaknite navzdol in kliknite Več animacijskih učinkov, Več učinkov poudarka, Več izhodnih učinkov ali Več poti gibanja, da prikažete še več možnosti.

Več animacijskih učinkov v PowerPointu

Glejte tudi

Pojavljanje besed po eno vrstico hkrati v PowerPointu

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×