Animacije, video in zvok

Animacija besedila ali predmetov

Animacija besedila ali predmetov

V predstavitvi programa PowerPoint lahko animirate lahko besedilo, slike, oblike, tabele, grafiko SmartArt in druge predmete.

Učinke lahko nastavite tako, da se predmeti prikažejo, izginejo ali premaknejo. Z učinki lahko spremenite velikost ali barvo predmeta.

PowerPoint 2013

1:54

Na voljo je tudi sorodni videoposnetek o animiranju besedila.

Namig: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

Dodajanje animacij za besedilo, slike, oblike in druge elemente v predstavitev

 1. Izberite predmet, ki ga želite animirati.

 2. Izberite Animacije in nato še animacijo.

 3. Izberite Možnosti učinka in nato še učinek.

Upravljanje animacij in učinkov

Animacije v predstavitvi lahko začnete na več načinov:

 • Ob kliku: začnite animacijo ob kliku diapozitiva.

 • S prejšnjim: predvajajte animacijo istočasno s prejšnjo animacijo v zaporedju.

 • Po prejšnjem: začnite animacije takoj po prejšnji animaciji.

 • Trajanje: podaljšajte ali skrajšajte učinek.

 • Zakasnitev: dodajte čas pred zagonom učinka.

Dodajanje dodatnih učinkov v animacijo

 1. Izberite predmet ali besedilo z animacijo.

 2. Izberite Dodaj animacijo in nato še animacijo.

Spreminjanje vrstnega reda animacij

 1. Izberite oznako animacije.

 2. Izberite želeno možnost:

  • Premakni naprej: nastavite, da se animacija prikaže prej v zaporedju.

  • Premakni nazaj: nastavite, da se animacija prikaže pozneje v zaporedju.

Dodajanje animacije v združene predmete

Animacijo lahko dodate v združene predmete, besedilo in druge elemente.

 1. Pritisnite tipko Ctrl in izberite želene predmete.

 2. Izberite Oblika > Skupina > Skupina, da združite predmete v skupino.

 3. Izberite Animacije in nato še animacijo.

Dodajanje animacije predmetu

 1. Izberite predmet, ki ga želite animirati.

 2. Na zavihku Animacije na traku v skupini Animacija kliknite gumb Več Gumb »Več« in izberite želeni animacijski učinek.

  Skupina »Animacija« na zavihku »Animacije«.

  Prikazani so najbolj priljubljeni učinki. Če želite še več možnosti, kliknite Več na dnu galerije.

Izberite spodnji naslov, če ga želite odpreti in si ogledati podrobna navodila.

Hitrost učinka je določena z nastavitvijo Trajanje.

 1. Na diapozitivu izberite animacijski učinek, ki ga želite spremeniti.

 2. Na zavihku Animacije med možnostmi Časovna usklajenost v polje Trajanje vnesite želeno število sekund trajanja animacijskega učinka.

  Možnost »Trajanje« za animacijske učinke v PowerPointu

  (Največ: 59 sekund. Najmanj: 0,01 sekunde. Trajanje lahko vnesete ali uporabite puščici navzgor ali navzdol, da izberete med standardnimi vrednostmi.)

 1. Na diapozitivu izberite animacijski učinek, ki ga želite spremeniti.

 2. Na zavihku Animacije pod možnostmi Časovna usklajenost odprite seznam Začetek in izberite eno od spodaj opisanih treh možnosti:

  Možnosti zagona za animacije v PowerPointu

  Izberite

  Za začetek animacijskega učinka

  Ob kliku

  Ko kliknete diapozitiv

  S prejšnjim

  Skupaj s prejšnjim animacijskim učinkom na seznamu. (Z enim klikom hkrati zaženete najmanj dva animacijska učinka.)

  Po prejšnjemu

  Takoj ko se konča prejšnji animacijski učinek na seznamu. (Za zagon tega animacijskega učinka ni zahtevan dodatni klik.)

Možnost Zakasnitev določa, koliko časa preteče, preden se začne določen animacijski učinek — po kliku ali po koncu prejšnjega animacijskega učinka.

 1. Na diapozitivu izberite animacijski učinek, ki ga želite spremeniti.

 2. Na zavihku Animacije v razdelku z možnostmi Časovna izbira vnesite število sekund v polje Zakasnitev.

Možnost »Zakasnitev« za animacijske učinke v PowerPointu

Če želite spremeniti vrstni red animacij na diapozitivu:

 1. Odprite podokno animacij: Na zavihku Animacije v skupini Dodatna animacija izberite Podokno animacije.

 2. V podoknu »Animacija« izberite animacijski učinek, ki ga želite prestaviti.

 3. Na zavihku Animacije v traku, v skupini Časovna izbira pod Preuredi animacijo izberite eno od teh možnosti:

  Možnosti časovne uskladitve za animacije v PowerPointu
  • Izberite Premakni na zgodnejšo točko, da učinek premaknete za eno mesto navzgor v vrstnem redu animacij.

  • Izberite Premakni na poznejšo točko, da učinek premaknete za eno mesto navzdol v vrstnem redu animacij.

  Možnost lahko po potrebi večkrat izberete, da izbrani učinek premaknete na ustrezno mesto v vrstnem redu animacij.

Ko animirate predmet, se na levi strani tega predmeta prikaže majhna številska oznaka, ki označuje prisotnost animacijskega učinka in njegovo mesto v zaporedju animacij na trenutnem diapozitivu.

 1. Izberite številko animacije, ki jo želite odstraniti.

 2. Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.

Za bolj izčrpno razpravo si oglejte Spreminjanje, odstranjevanje ali izklop animacijskega učinka.

 1. Izberite besedilo ali predmet, ki mu želite dodati več animacij.

 2. Na zavihku Animacije v skupini Dodatne animacije kliknite Dodaj animacijo.

  Skupina »Dodatne animacije« na zavihku »Animacije«.

Ko dodate vsaj en animacijski učinek, naredite to, da preverite njeno pravilno delovanje:

 • V zavihku Animacije v skupini Predogled kliknite Predogled.

  Skupina »Predogled« na zavihku »Animacije«.

Izognite se ročnemu animiranju več predmetov na enak način: S preslikovalnikom animacij lahko kopirate animacije iz enega predmeta v drugega. Če si želite ogledati vse podrobnosti in kratko videopredstavitev, glejte Podvajanje animacij s preslikovalnikom animacij.

Preslikovalnik animacij je na voljo v orodni vrstici »Animacija« na traku, ko izberete animiran element na diapozitivu

Uporaba animacijskega učinka

 1. Izberite besedilo ali predmet, ki ga želite animirati.

  »Predmet« v tem kontekstu je kateri koli element v diapozitivu, na primer slika, grafikon ali polje z besedilom. Ko izberete predmet na diapozitivu, se okrog njega prikažejo ročice za spreminjanje velikosti.

 2. Na zavihku Animacije na traku v skupini Animacija izberite želeni animacijski učinek s seznama Animiraj.

  Vgrajene animacije

  Če je vaš izbrani predmet polje z besedilom, boste imeli dve možnosti za vsako vrsto animacije v seznamu Animiraj:

  • Vse hkrati: Animacija se izvede za celotno besedilo hkrati.

  • Do ravni odstavka 1: Animacija se izvede posamično za vsak odstavek polja z besedilom.

Izberite spodnji naslov, če ga želite odpreti in si ogledati podrobna navodila.

 • Izberite besedilo ali predmet, iz katerega želite odstraniti animacije.

 • Na zavihku Animacije, v skupini Animacije izberite Brez animacij iz seznama Animiraj.

Za bolj izčrpno razpravo si oglejte Spreminjanje, odstranjevanje ali izklop animacijskega učinka.

Če želite pridobiti večji nadzor na tem, kako in kdaj so učinki uporabljeni, lahko ustvarite in uporabite animacijo po meri. Besedilo se lahko na primer razširi ali skrči, zavrti ali miglja, animacijo pa lahko tudi nastavite tako, da se ob razkritju slike zasliši zvok aplavza. Uporabite lahko več kot eno animacijo, zato lahko besedilo na primer prileti na zaslon z zvokom ali brez njega, nato pa odleti stran. Lahko uporabljate možnosti poudarkov, vhoda ali izhoda poleg prednastavljenih poti oziroma poti po meri.

Animacije po meri ustvarite v podoknu Animacija po meripodokno opravil, v katerem so prikazane pomembne informacije o animacijskem učinku, vključno z vrsto učinka, vrstnim redom sprožitve različnih učinkov in del besedila, na katerega učinek vpliva.

Podokno opravil »Animacija po meri«

1. Ikone označujejo čas animacijskih učinkov glede na druge dogodke na diapozitivu. Možnosti vključujejo:

 • Začni ob kliku (ikona miške, prikazana tukaj): Animacijski učinek se začne, ko kliknete diapozitiv.

 • Začni s prejšnjim (brez ikone): Animacijski učinek se začne ob istem času kot prejšnji učinek na seznamu (to pomeni, da en klik izvede vsaj dva animacijska učinka).

 • Začni po prejšnjem (ikona ure): Animacijski učinek se začne takoj, ko se zadnji na seznamu preneha predvajati (to pomeni, da ni treba znova klikniti, da bi se začel naslednji animacijski učinek).

2. Izberite element s seznama, da prikažete ikono menija (puščica navzdol), nato pa kliknite na ikono, da razkrijete meni.

3. Številke označujejo vrstni red predvajanja animacijskih učinkov. Številke se ujemajo tudi z oznakami, ki so povezane z animiranimi elementi v navadnem pogledu, ko je prikazano podokno opravil Animacija po meri.

4. Ikone predstavljajo vrsto animacijskega učinka. V tem primeru gre za učinek Poudarka.

Animirani elementi so na diapozitivu označeni z oštevilčeno oznako, ki se ne natisne. Ta oznaka ustreza učinkom na seznamu Animacija po meri in je prikazana na strani besedila ali predmeta. Oznaka se prikaže samo v navadnem pogledu s prikazanim podoknom opravil Animacija po meri.

Če želite uporabiti animacijski učinek po meri v programu Office PowerPoint 2007, naredite to:

 1. Izberite besedilo ali predmet, ki ga želite animirati.

 2. Na zavihku Animacije v skupini Animacije kliknite Animacije po meri.

 3. V podoknu opravil Animacija po meri kliknite Dodaj učinek in nato naredite nekaj od tega:

  • Če želite, da besedilo ali predmet vstopi ob učinku, pokažite na Vhod in nato kliknite učinek.

  • Če želite dodati učinek, na primer učinek vrtenja, besedilu ali predmetu, ki je že viden na diapozitivu, pokažite na Poudarek in nato kliknite učinek.

  • Če želite dodati učinek, s katerim bo besedilo ali predmet na določeni točki zapustil diapozitiv, pokažite na Izhod in nato kliknite učinek.

  • Če želite dodati učinek, s katerim se začne besedilo ali predmet premikati v določenem vzorcu, pokažite na Poti gibanja in nato kliknite pot.

 4. Če želite določiti, kako je učinek uporabljen za vaše besedilo ali predmet, z desno miškino tipko kliknite animacijski učinek po meri v seznamu Animacija po meri in nato kliknite Možnosti učinka v priročnem meniju.

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite določiti nastavitve za besedilo, na zavihkih Učinek, Časovna usklajenost in Animacija besedila kliknite možnosti, ki jih želite uporabiti za animacijo besedila.

  • Če želite določiti nastavitve za predmet, na zavihkih Učinek in Časovna usklajenost kliknite možnosti, ki jih želite uporabiti za animacijo predmeta.

Učinki se prikažejo na seznamu Animacija po meri v vrstnem redu, v katerem ste jih dodali.

Če želite za označeno besedilo, v katerega ste dodali animacijske učinke, uporabiti zvočne učinke, upoštevajte opisani postopek. Na začetku bo vaš diapozitiv videti tako.

Na diapozitivu so vhodni in izhodni učinki animacije

In podokno opravila Animacija po meri bo videti tako.

Podokno »Animacija po meri« z vhodnimi in izhodnimi učinki animacije

Naredite to:

 1. V podoknu opravil Animacija po meri na seznamu Animacija po meri kliknite puščico na desni strani animacijskega učinka, ki ga želite uporabiti za prvo oznako besedila, in nato kliknite Možnosti učinkov.

  Možnosti učinka

 2. Na zavihku Učinek v razdelku Izboljšave na seznamu Zvok naredite nekaj od tega:

  • Izberite zvok.

  • Če želite dodati zvok iz datoteke, kliknite Drug zvok in poiščite zvočno datoteko, ki jo želite uporabiti.

 3. Ponovite koraka 1 in 2 za vsako oznako besedila, v katero želite dodati zvočni učinek.

Ko dodate vsaj en animacijski učinek, naredite to, da preverite njeno pravilno delovanje:

 • Na dnu podokna opravil Animacija po meri kliknite Predvajanje.

Preskus učinkov animacije

Uporaba animacije

 1. Izberite predmet ali besedilo na diapozitivu, ki ga želite animirati.

  »Predmet« v tem kontekstu je kateri koli element v diapozitivu, na primer slika, grafikon ali polje z besedilom. Ko izberete predmet na diapozitivu, se okrog njega prikažejo ročice za spreminjanje velikosti. (Za namene animacije je odstavek znotraj polja z besedilom prav tako predmet, vendar se ob njegovi izbiri ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti. Namesto tega bo imelo celo polje z besedilom ročice za spreminjanje velikosti.)

 2. Na traku na zavihku Animacije odprite galerijo animacij in izberite želeno animacijo.

  Možnosti v galeriji animacij v aplikaciji PowerPoint Online
 3. Na zavihku Animacije odprite seznam Možnosti učinka in izberete eno možnosti, ki so na voljo. Možnosti učinka so na voljo za besedilo ali za izbiro smeri oziroma intenzivnosti animacije. (Možnosti učinka niso na voljo za vse animacije.)

 4. Za predogled animacije na traku na zavihku Ogled v skupini Začni diaprojekcijo izberite Od trenutnega diapozitiva.

  Začetek diaprojekcije od trenutnega diapozitiva naprej.
 5. V pogledu diaprojekcije kliknite diapozitiv, da predvajate animacijski učinek.

Odstranjevanje animacijskega učinka

 1. Izberite animiran predmet.

 2. Na traku na zavihku Animacije odprite galerijo animacij in izberite Brez.

Spreminjanje vrstnega reda animacijskih učinkov

Ko animirate predmet, se na levi strani tega predmeta prikaže majhna številska oznaka, ki označuje prisotnost animacijskega učinka in njegovo mesto v zaporedju animacij na diapozitivu. Te oznake se prikažejo, ko je na traku izbran zavihek Animacije.

 1. Na diapozitivu izberite animiran predmet.

 2. Na traku na zavihku Animacije v skupini Časovna izbira kliknite Premakni naprej ali Premakni nazaj.

  Z vsakim klikom spremenite položaj predmeta v vrstnem redu za en korak. Oštevilčevanje v oznakah animacije se spremeni tako, da prikazuje vrstni red učinkov.

Glejte tudi

Prikaz besedila po eno vrstico, besedo ali črko hkrati

Dodajanje animiranega GIF-a na diapozitiv

Uporaba več animacijskih učinkov na enem predmetu

Dodajanje animacijskega učinka poti gibanja

3D-animacijski učinki v PowerPointu

Dodajanje prehodov med diapozitivi

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×