Analiza podatkov

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

 • Če je prikazano pogovorno okno Analiza podatkov, kliknite ime orodja za analizo podatkov, ki ga želite uporabljati pod Orodja za analizo, in nato kliknite V redu.

 • Vnesite primerne podatke in kliknite možnosti v pogovornem oknu za orodje, ki ste ga izbrali, in nato kliknite V redu.

  Za opis vsakega orodja in informacije o tem , kako uporabljati pogovorno okno vsakega od orodij, kliknite ime orodja v tem seznamu:

  Anova

  Orodje »Anova« omogoča različne vrste analize variance. Izbira orodja je odvisna od številnih dejavnikov in od števila vzorcev iz populacije, ki jo nameravate testirati.

  Anova: En faktor

  To orodje izvede preprosto analizo variance za dva ali več vzorcev. Analiza priskrbi preskus hipoteze, da je vsak vzorec izbran iz enake temeljne verjetnostne porazdelitve proti alternativni hipotezi, da temeljne verjetnostne porazdelitve niso enake za vse vzorce. Če imate samo dva vzorca, lahko uporabite funkcijo TTEST delovnega lista. Če imate več kot dva vzorca, ustrezne posplošitve TTEST-a ni, tako da namesto tega raje pokličite model Anove z enim faktorjem.

  Anova: En faktor pogovorno okno

  Vhodni obseg      Za podatke, ki jih želite analizirati, vnesite sklic na celico. Sklicevanje mora biti sestavljeno iz dveh ali več priležnih obsegov podatkov, ki so razporejeni v stolpce ali vrstice.

  Združeno po      Če želite označiti, ali so podatki v vhodnem obsegu razporejeni v vrstice ali v stolpce, kliknite gumb Vrstice ali Stolpci.

  Oznake v prvi vrstici/Oznake v prvem stolpcu     Če prva vrstica vhodnega obsega vsebuje oznake, potrdite polje Oznake v prvi vrstici. Če so oznake v prvem stolpcu vhodnega obsega, potrdite polje Oznake v prvem stolpcu. To potrditveno polje je prazno, če vhodni obseg nima oznak. Microsoft Office Excel bo ustvaril ustrezne oznake podatkov v izhodni tabeli.

  Alfa      Vnesite raven, na kateri želite ovrednotiti kritične vrednosti za F-statistiko. Alfa raven je raven pomembnosti, ki se nanaša na verjetnost pojavitve napake vrste I (zavrnitve hipoteze).

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Microsoft Excel bo samodejno določil velikost izhodnega področja in hkrati prikazal sporočilo, če bi kazalo, da bo izhodna tabela zamenjala obstoječe podatke ali prekoračila meje delovnega lista.

  Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

  Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  Anova: Dva faktorja z replikacijo

  To orodje za analizo je uporabno, ko lahko podatke razvrstite v dve različni dimenziji. V poskusu meritve na primer višine rastlin so rastline lahko gnojene z različnimi znamkami gnojil (npr. A, B in C) in pri različnih temperaturah (npr. nizki in visoki). Za vseh šest možnih parov {gnojilo, temperatura} imamo enako število opazovanj višine rastlin. Z uporabo tega orodja Anova lahko preskusimo:

  • Ali se višine rastlin za različne znamke gnojila izberejo iz iste temeljne populacije? Temperature se pri tej analizi prezrejo.

  • Ali se višine rastlin za različne ravni temperature izberejo iz iste temeljne populacije? Znamke gnojil se pri tej analizi prezrejo.

   Ali se, glede na ocene za posledice razlik med znamkami gnojil v prvi točki z oznakami in razlikami v temperaturah v drugi točki z oznakami, šest vzorcev, ki predstavlja vse pare vrednosti {gnojilo, temperatura}, izbere iz iste populacije? Alternativna hipoteza je, da so posledice zaradi določenih parov {gnojilo, temperatura} prek in nad razlikami, ki temeljijo samo na gnojilu ali pa samo na temperaturi.

   Priprava vhodnega obsega za orodje Anova

   Anova: Dva faktorja z replikacijo pogovorno okno

   Vhodni obseg      Za podatke, ki jih želite analizirati, vnesite sklic na celico. Sklicevanje mora biti sestavljeno iz dveh ali več priležnih obsegov podatkov, ki so razporejeni v stolpce ali vrstice.

   Vrstic na vzorec      Vnesite število vrstic, ki jih vsebuje vsak vzorec. Vzorci morajo vsebovati enako število vrstic, ker vsaka vrstica predstavlja ponovitev podatkov.

   Alfa      Vnesite raven, na kateri želite ovrednotiti kritične vrednosti za F-statistiko. Alfa raven je raven pomembnosti, ki se nanaša na verjetnost pojavitve napake vrste I (zavrnitve hipoteze).

   Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Microsoft Office Excel bo samodejno določil velikost izhodnega področja in hkrati prikazal sporočilo, če bi kazalo, da bo izhodna tabela zamenjala obstoječe podatke ali prekoračila meje delovnega lista.

   Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

   Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

   Anova: Dva faktorja brez replikacije

   To orodje za analizo je uporabno, če so podatki razvrščeni v dveh različnih dimenzijah, na primer v primeru dveh faktorjev z replikacijo. Vendar pa za to orodje domnevamo, da vsak par (npr. vsak par {gnojilo, temperatura} v prejšnjem primeru) opazujemo samo enkrat.

   Anova: Dva faktorja brez replikacije pogovorno okno

   Vhodni obseg      Za podatke, ki jih želite analizirati, vnesite sklic na celico. Sklicevanje mora biti sestavljeno iz dveh ali več priležnih obsegov podatkov, ki so razporejeni v stolpce ali vrstice.

   Oznake      To potrditveno polje je prazno, če vhodni obseg nima oznak; v tem primeru bo Microsoft Excel ustvaril primerne podatkovne oznake za izhodno tabelo.

   Alfa      Vnesite raven, na kateri želite ovrednotiti kritične vrednosti za F-statistiko. Alfa raven je raven pomembnosti, ki se nanaša na verjetnost pojavitve napake vrste I (zavrnitve hipoteze).

   Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Microsoft Excel bo samodejno določil velikost izhodnega področja in hkrati prikazal sporočilo, če bi kazalo, da bo izhodna tabela zamenjala obstoječe podatke ali prekoračila meje delovnega lista.

   Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

   Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  Korelacije

  Funkciji CORREL in PEARSON delovnega lista izračunata korelacijski koeficient med dvema merskima spremenljivkama, ko mere vsake spremenljivke opazujete za vsakega od N predmetov. (Katero koli manjkajoče opazovanje za kateri koli predmet povzroči, da bo ta predmet v analizi prezrt.) Orodje za analizo korelacije je še posebej uporabno, ko imate več kot dve merski spremenljivki za vsakega od N predmetov. Priskrbi izhodno tabelo, korelacijsko matriko, ki prikaže vrednost CORREL (ali PEARSON), ki jo uporablja vsak možen par merskih spremenljivk.

  Korelacijski koeficient je tako kot kovarianca mera, do katere dve merski spremenljivki »variirata skupaj«. V nasprotju s kovarianco je korelacijski koeficient usmerjen tako, da je njegova vrednost neodvisna od enot, v katerih sta izraženi dve merski spremenljivki. (Če sta dve merski spremenljivki, na primer teža in višina, ostane vrednost korelacijskega koeficienta nespremenjena, če težo pretvorimo iz funtov v kilograme.) Vrednost katerega koli korelacijskega koeficienta mora biti med vključno -1 in 1.

  Orodje za korelacijo lahko uporabljate, če želite preučiti vsak par merskih spremenljivk, da ugotovite, ali se ti dve merski spremenljivki nagibata k skupnemu premikanju — se pravi, ali so velike vrednosti ene spremenljivke nagnjene k povezavi z velikimi vrednostmi druge spremenljivke (pozitivna korelacija), ali so majhne vrednosti ene spremenljivke nagnjene k povezavi z velikimi vrednostmi druge spremenljivke (negativna korelacija) ali pa vrednosti obeh spremenljivk sploh nista v sorodu (korelacija blizu 0 (nič)).

  Pogovorno okno korelacije

  Vhodni obseg      Za podatke, ki jih želite analizirati, vnesite sklic na celico. Sklicevanje mora biti sestavljeno iz dveh ali več priležnih obsegov podatkov, ki so razporejeni v stolpce ali vrstice.

  Združeno po      Če želite označiti, ali so podatki v vhodnem obsegu razporejeni v vrstice ali v stolpce, kliknite gumb Vrstice ali Stolpci.

  Oznake v prvi vrstici/Oznake v prvem stolpcu     Če prva vrstica vhodnega obsega vsebuje oznake, potrdite polje Oznake v prvi vrstici. Če so oznake v prvem stolpcu vhodnega obsega, potrdite polje Oznake v prvem stolpcu. To potrditveno polje je prazno, če vhodni obseg nima oznak. Microsoft Office Excel bo ustvaril ustrezne oznake podatkov v izhodni tabeli.

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Microsoft Excel napolni samo polovico tabele, ker je korelacija med dvema obsegoma podatkov neodvisna od vrstnega reda, v katerem program obdeluje podatke. Celice v izhodni tabeli z enakimi koordinatami vrstic in stolpcev vsebujejo vrednost 1, ker ima vsaka množica podatkov popolno korelacijo sama s seboj.

  Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

  Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  Kovarianca

  Orodji za korelacijo in kovarianco lahko uporabimo v isti nastavitvi, ko v naboru posameznikov opazujete N različnih merskih spremenljivk. Orodji za korelacijo in kovarianco ponudita izhodno tabelo, matriko, ki prikazuje korelacijski koeficient oziroma kovarianco med vsakim parom merskih spremenljivk. Razlika je v tem, da je vrednost korelacijskega koeficienta med vključno -1 in vključno 1. Ustrezna kovarianca nima omejitev. Korelacijski koeficient in kovarianca sta meri, do katerih dve spremenljivki »variirata skupaj«.

  Orodje za kovarianco izračuna vrednost funkcije COVAR delovnega lista za vsak par merskih spremenljivk. (Neposredna uporaba funkcije COVAR namesto orodja za kovarianco je razumljiva, ko imate samo dve merski spremenljivki, torej N=2). Vnos na diagonali izhodne tabele orodja za kovarianco v vrstici »i« in v stolpcu »i« je kovarianca i-te merske spremenljivke s samo seboj. To je samo varianca populacije za to spremenljivko, kot jo izračuna funkcija VARP delovnega lista.

  Orodje za kovarianco lahko uporabljate, če želite preučiti vsak par merskih spremenljivk, da ugotovite, ali se ti dve merski spremenljivki nagibata k skupnemu premikanju  — ali so velike vrednosti ene spremenljivke nagnjene k povezavi z velikimi vrednostmi druge spremenljivke (pozitivna kovarianca), ali so majhne vrednosti iz ene spremenljivke nagnjene k povezavi z velikimi vrednostmi druge spremenljivke (negativna kovarianca) ali pa vrednosti obeh spremenljivk sploh nista v sorodu (kovarianca blizu 0 (nič)).

  Kovarianca pogovorno okno

  Vhodni obseg      Za podatke, ki jih želite analizirati, vnesite sklic na celico. Sklicevanje mora biti sestavljeno iz dveh ali več priležnih obsegov podatkov, ki so razporejeni v stolpce ali vrstice.

  Združeno po      Če želite označiti, ali so podatki v vhodnem obsegu razporejeni v vrstice ali v stolpce, kliknite gumb Vrstice ali Stolpci.

  Oznake v prvi vrstici/Oznake v prvem stolpcu     Če prva vrstica vhodnega obsega vsebuje oznake, potrdite polje Oznake v prvi vrstici. Če so oznake v prvem stolpcu vhodnega obsega, potrdite polje Oznake v prvem stolpcu. To potrditveno polje je prazno, če vhodni obseg nima oznak. Microsoft Office Excel bo ustvaril ustrezne oznake podatkov v izhodni tabeli.

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Microsoft Excel napolni samo polovico tabele, ker je korelacija med dvema obsegoma podatkov neodvisna od vrstnega reda, v katerem program obdeluje podatke. Diagonala tabele vsebuje variance za vsak obseg.

  Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

  Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  Opisna statistika

  Ustvari poročilo o enovariabilni statistiki za podatke v vhodnem obsegu z informacijo o osrednji tendenci in variabilnosti podatkov.

  Opisna statistika pogovorno okno

  Vhodni obseg      Za podatke, ki jih želite analizirati, vnesite sklic na celico. Sklicevanje mora biti sestavljeno iz dveh ali več priležnih obsegov podatkov, ki so razporejeni v stolpce ali vrstice.

  Združeno po      Če želite označiti, ali so podatki v vhodnem obsegu razporejeni v vrstice ali v stolpce, kliknite gumb Vrstice ali Stolpci.

  Oznake v prvi vrstici/Oznake v prvem stolpcu     Če prva vrstica vhodnega obsega vsebuje oznake, potrdite polje Oznake v prvi vrstici. Če so oznake v prvem stolpcu vhodnega obsega, potrdite polje Oznake v prvem stolpcu. To potrditveno polje je prazno, če vhodni obseg nima oznak. Microsoft Office Excel bo ustvaril ustrezne oznake podatkov v izhodni tabeli.

  Stopnja zaupanja za srednjo vrednost      Potrdite, če želite v izhodno tabelo vključiti vrstico za stopnjo zaupanja za srednjo vrednost. V polje vnesite stopnjo zaupanja, ki ga želite uporabiti. Z vrednostjo na primer 95 % izračunate stopnjo zaupanja za srednjo vrednost s pomembnostjo 5 %.

  K-ta največja vrednost      Potrdite, če želite v izhodno tabelo vključiti vrstico za k-to največjo vrednost za vsak obseg podatkov. V polje vnesite število za k. Če je k enak 1, vsebuje ta vrstica največjo vrednost iz množice podatkov.

  K-ta najmanjša vrednost      Potrdite, če želite v izhodno tabelo vključiti vrstico za k-to najmanjšo vrednost za vsak obseg podatkov. V polje vnesite število za k. Če je k enak 1, vsebuje ta vrstica najmanjšo vrednost iz množice podatkov.

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. To orodje izdela dva stolpca informacij za vsak obseg podatkov. Levi stolpec vsebuje statistične oznake, desni stolpec pa vsebuje samo statistiko. Excel zapiše dvostolpčno tabelo s statistiko za vsak stolpec ali vrstico v vhodnem obsegu, odvisno od možnosti Združeno po, ki ste jo izbrali.

  Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

  Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  Povzetek statistike      Potrdite, če želite, da Microsoft Excel izdela v izhodni tabeli eno polje za vsako naslednjo vrsto statistike: srednja vrednost, standardna napaka (srednje vrednosti), srednja vrednost (mediane), način, standardni odmik, varianca, sploščenost, asimetrija, obseg, najmanjša vrednost, največja vrednost, vsota, štetje, največji (#), najmanjši (#) in stopnja zaupanja.

  Eksponentno glajenje

  Orodje za analizo Eksponentno glajenje predvidi vrednost glede na napovedi prejšnjega obdobja, ki je prilagojena za napako v tej napovedi. Uporablja konstanto glajenja a, katere velikost določa, koliko se napovedi odzivajo na napake v prejšnjih napovedih.

  Opomba : Vrednosti od 0,2 do 0,3 so smiselne vrednosti za konstante glajenja. Te vrednosti določajo, naj se trenutna napoved zaradi napake prilagodi za 20 odstotkov do 30 odstotkov glede na predhodno napoved. Večje vrednosti dajejo hitrejše odzive, vendar lahko izdelujejo brezciljne napovedi. Majhne konstante pa lahko povzročijo dolge zakasnitve pri napovedi vrednosti.

  Eksponentno glajenje pogovorno okno

  Vhodni obseg      Za obseg podatkov, ki ga želite analizirati, vnesite sklic na celico. Ta obseg mora vsebovati en stolpec ali vrstico s štirimi ali več celicami podatkov.

  Faktor dušenja      Vnesite faktor dušenja, ki ga želite uporabiti kot eksponentno konstanto glajenja. Faktor dušenja je faktor popravka, ki minimira nestabilnost podatkov, izbranih iz celotne populacije. Privzeti faktor dušenja je 0,3.

  Opomba : Vrednosti od 0,2 do 0,3 so smiselne vrednosti za konstante glajenja. Te vrednosti določajo, naj se trenutna napoved zaradi napake prilagodi za 20 odstotkov do 30 odstotkov glede na predhodno napoved. Večje vrednosti dajejo hitrejše odzive, vendar lahko izdelujejo brezciljne napovedi. Majhne konstante pa lahko povzročijo dolge zakasnitve pri napovedi vrednosti.

  Oznake      Potrdite polje, če prva vrstica in stolpec v vhodnem obsegu vsebujeta oznake. Polje počistite, če vhodni obseg nima oznak. Microsoft Office Excel samodejno ustvari ustrezne podatkovne oznake za izhodno tabelo.

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Če ste potrdili polje Standardne napake, bo Microsoft Excel ustvaril dvostolpčno izhodno tabelo s standardnimi vrednostmi napak v desnem stolpcu. Če ni dovolj vrednosti iz prejšnjih obdobij za izdelavo napovedi ali izračun standardne napake, Microsoft Excel vrne vrednost napake #N/V.

  Opomba : Izhodni obseg mora biti na istem delovnem listu kot podatki, ki so uporabljeni v vhodnem obsegu. Zato možnosti Nova plast delovnega lista in Nov delovni zvezek nista na voljo.

  Izvoz grafikona      Potrdite, da bo program samodejno ustvaril vgrajen grafikon za dejanske in napovedane vrednosti v izhodni tabeli.

  Standardne napake      Potrdite, če želite v izhodno tabelo vključiti stolpec, ki vsebuje standardne vrednosti napak. Počistite, če želite enostolpčno izhodno tabelo brez standardnih vrednosti napak.

  F-test: preskus dveh varianc

  Izvede dvovzorčni F-test in primerja dve populacijski varianci.

  Orodje F-Test lahko na primer uporabite na vzorcih časov plavalnega tekmovanja za vsako od dveh ekip. Orodje priskrbi rezultat preskusa ničelne hipoteze, da ta vzorca prihajata iz porazdelitve z enakimi variancami, proti alternativni hipotezi, da variance niso enake v temeljni porazdelitvi.

  Orodje izračuna vrednost »f« F-statistike (ali F-razmerje). Vrednost »f« blizu 1 priskrbi dokaz, da so temeljne variance populacije enake. Če je v izhodni tabeli f < 1, da »P(F <= f) enorepo« verjetnost opazovanja vrednosti F-statistike manj kot »f«, ko so variance populacije enake in da »enorepi kritični F« kritično vrednost, ki je za izbrano raven zaupanja alfa manj kot 1. Če je f > 1, da »P(F <= f) enorepo« verjetnost opazovanja vrednosti F-statistike več kot »f«, ko so variance populacije enake in da »enorepi kritični F« kritično vrednost, ki je za alfo večja kot 1.

  Dvovzorčni F-Test za pogovorno okno varianc

  Obseg spremenljivke 1      Vnesite sklic na prvi stolpec ali vrstico podatkov, ki jo želite analizirati.

  Obseg spremenljivke 2      Vnesite sklic za drugi stolpec ali vrstico podatkov, ki jo želite analizirati.

  Oznake      Potrdite polje, če prva vrstica ali stolpec v vhodnem obsegu vsebuje oznake. Polje počistite, če vhodni obseg nima oznak. Microsoft Office Excel samodejno ustvari ustrezne podatkovne oznake za izhodno tabelo.

  Alfa      Vnesite stopnjo zaupanja v preskus. Ta vrednost mora biti v obsegu od 0 do 1. Alfa raven je raven pomembnosti, ki je povezana z verjetnostjo pojavitve napake vrste I (zavrnitve hipoteze).

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Microsoft Excel bo samodejno določil velikost izhodnega področja in hkrati prikazal sporočilo, če bi kazalo, da bo izhodna tabela zamenjala obstoječe podatke.

  Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

  Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  Fourierjeva analiza

  Rešuje probleme linearnih sistemov in analizira periodične podatke z metodo hitre Fourierjeve transformacije (FFT - Fast Fourier Transform). To orodje podpira tudi inverzne transformacije, ki vrnejo izvirne podatke na podlagi invertiranih transformiranih podatkov.

  Vhodni in izhodni obsegi Fourierjeve analize

  Pogovorno okno Fourierjeva analiza

  Vhodni obseg      Vnesite sklic za obseg realnih ali kompleksnih podatkov, ki jih želite pretvoriti. Kompleksni podatki morajo biti v obliki x+yi ali x+yj. Število vrednosti vhodnih obsegov mora biti soda potenca števila 2. Če je x negativno število, postavite pred njega opuščaj ( ' ). Največje število vrednosti je 4096.

  Oznake v prvi vrstici      Potrdite, če prva vrstica vhodnega obsega vsebuje oznake. Počistite, če vhodni obseg nima oznak. V tem primeru bo Microsoft Office Excel sam ustvaril ustrezne podatkovne oznake za izhodno tabelo.

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Microsoft Excel bo samodejno določil velikost izhodnega področja in hkrati prikazal sporočilo, če bi kazalo, da bo izhodna tabela zamenjala obstoječe podatke.

  Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

  Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  Obratno      Če potrdite to polje, program predvideva, da so podatki v vhodnem obsegu že transformirani in izvede obratno transformacijo, ki vrne izvirne vhodne podatke. Če je polje počiščeno, program transformira podatke iz vhodnega obsega v izhodno tabelo.

  Histograma

  Izračuna posamezne in seštevalne frekvence za obseg celic podatkov in predale podatkov. Ustvari tudi podatke za število pogostosti vrednosti v podatkovni množici.

  Primer: V razredu z 20 učenci lahko ugotovite porazdelitev ocen po številčnih vrednostih od 1 (nezadostno) do 5 (odlično). Histogramska tabela predstavlja meje številčnih vrednosti ocen in število ocen med najnižjo in trenutno mejo. Tista ocena, ki je najbolj pogosta, se imenuje način podatkov.

  Pogovorno okno histograma

  Vhodni obseg      Za obseg podatkov, ki ga želite analizirati, vnesite sklic na celico.

  Binomski obseg (izbirno)      Vnesite obseg celic, ki vsebuje izbirno množico mejnih vrednosti, ki določajo binomske obsege. Te vrednosti morajo biti v naraščajočem vrstnem redu. Microsoft Office Excel šteje število podatkovnih točk med predalom s trenutno številko in priležnim višjim predalom, če ta obstaja. Program dodeli število v določen predal, če je število enako ali manjše od številke predala. To opravi v vseh predalih, navzdol do zadnjega. Program prešteje tudi vrednosti pod prvim predalom in nad zadnjim predalom.

  Če izpustite vrednost za binomski obseg, bo Microsoft Excel ustvaril množico enakomerno porazdeljenih predalov med najmanjšo vrednostjo in največjo vrednostjo podatkov.

  Oznake      Potrdite polje, če prva vrstica ali stolpec v vhodnem obsegu vsebuje oznake. Polje počistite, če vhodni obseg nima oznak. Excel samodejno ustvari ustrezne podatkovne oznake za izhodno tabelo.

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Microsoft Excel bo samodejno določil velikost izhodnega področja in hkrati prikazal sporočilo, če bi kazalo, da bo izhodna tabela zamenjala obstoječe podatke.

  Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

  Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  Pareto (razvrščeni histogram)      Potrdite, če želite predstaviti podatke v izhodni tabeli v padajočem vrstnem redu frekvence. Če polje počistite, Microsoft Excel predstavi podatke v naraščajočem vrstnem redu in izpusti skrajne tri stolpce na desni, ki vsebujejo razvrščene podatke.

  Seštevalni odstotni deleži      Potrdite, da bo program ustvaril stolpec izhodne tabele za seštevalne odstotne deleže in v histogramski grafikon vključil črto za seštevalne odstotne deleže. Počistite to polje in izpustil bo seštevalne odstotne deleže.

  Izvoz grafikona      Potrdite to polje program bo skupaj z izhodno tabelo samodejno ustvaril vgrajen histogramski grafikon.

  Drseče povprečje

  Predvideva vrednosti v obdobju napovedi na podlagi povprečne vrednosti spremenljivke čez določeno število prehodnih obdobij. Drseče povprečje daje informacije o smernicah, ki bi jih enostavno povprečje vseh podatkov iz preteklosti zakrilo. Uporabljajte to orodje, da bi predvideli obseg prodaje, zalog in drugih smernic. Vsaka napovedana vrednost temelji na formuli:

  Formula za izračun drsečega povprečja

  kjer je:

  • N število prejšnjih obdobij, ki jih želite vključiti v drseče povprečje

  • Aj dejanska vrednost ob času j

  • FJ napovedana vrednost ob času j

   Drseče povprečje pogovorno okno

   Vhodni obseg      Vnesite sklic na celico za obseg podatkov, ki ga želite analizirati. Obseg mora biti sestavljen iz enega stolpca ali ene vrstice, ki vsebuje štiri ali več celic podatkov.

   Oznake v prvi vrstici      Potrdite, če prva vrstica vhodnega obsega vsebuje oznake. Počistite to potrditveno polje, če vhodni obseg nima oznak. V tem primeru bo Microsoft Office Excel sam ustvaril ustrezne podatkovne oznake za izhodno tabelo.

   Interval      Vnesite število vrednosti, ki jih želite vključiti v drseče povprečje. Privzeti interval je 3.

   Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Če ste potrdili polje Standardne napake, bo Microsoft Excel ustvaril dvostolpčno izhodno tabelo s standardnimi vrednostmi napak v desnem stolpcu. Če ni dovolj vrednosti iz prejšnjih obdobij za izdelavo napovedi ali izračun standardne napake, Microsoft Excel vrne vrednost napake #N/V.

   Izhodni obseg mora biti na istem delovnem listu kot podatki, ki so uporabljeni v vhodnem obsegu. Zato možnosti Nova plast delovnega lista in Nov delovni zvezek nista na voljo.

   Izvoz grafikona      Potrdite to polje program bo skupaj z izhodno tabelo samodejno ustvaril vgrajen histogramski grafikon.

   Standardne napake      Potrdite, če želite v izhodno tabelo vključiti stolpec, ki vsebuje standardne vrednosti napak. Počistite, če želite enostolpčno izhodno tabelo brez standardnih vrednosti napak.

  Generiranje naključnih števil

  Orodje za analizo Generiranje naključnih števil napolni obseg z neodvisnimi naključnimi števili, vzetimi iz ene od več porazdelitev. To orodje lahko uporabljate, če želite pripisati porazdelitev verjetnosti elementom v populaciji. Lahko na primer opišete populacijo telesne višine posameznikov, uporabite normalno porazdelitev ali pa uporabite Bernoullijevo porazdelitev dveh mogočih izidov, če želite opisati populacijo izidov pri metanju kovanca.

  Naključno število generacije pogovorno okno

  Število spremenljivk      Vnesite število stolpcev z vrednostmi, ki jih želite v izhodni tabeli. Če ne vnesete števila, bo Microsoft Office Excel napolnil vse stolpce v izhodni tabeli.

  Število naključnih števil      Vnesite število podatkovnih točk, ki jih želite videti. Vsaka podatkovna točka je zapisana v svoji vrstici v izhodni tabeli. Če ne vnesete števila, bo Microsoft Excel napolnil vse vrstice v izhodni tabeli.

  Porazdelitev      Kliknite metodo porazdelitve, ki jo želite uporabiti za ustvarjanje naključnih vrednosti.

  Enakomerna porazdelitev      Opisuje jo spodnja in zgornja meja. Program podaja spremenljivke iz vseh vrednosti v obsegu z enako verjetnostjo. Pogosto jo uporabljamo za oblikovanje enakomerne porazdelitve v obsegu med 0 in 1.

  Navadna porazdelitev      Opisuje jo srednja vrednost in standardni odmik. Pogosto jo uporabljamo za standardno normalno porazdelitev s srednjo vrednostjo 0 in s standardnim odmikom 1.

  Bernoullijeva porazdelitev      Opisuje jo verjetnost uspeha (vrednost »p«) za dani poskus. Bernoullijeve naključne spremenljivke imajo vrednost 0 ali 1. Dobite lahko enakomerno porazdeljeno naključno spremenljivko v obsegu od 0 do 1. Če je vrednost spremenljivke manjša ali enaka verjetnosti uspeha, program dodeli Bernoullijevi naključni spremenljivki vrednost 1, sicer pa ji dodeli vrednost 0.

  Binomska porazdelitev      Opisuje jo verjetnost uspeha (vrednost »p«) za število poskusov. Ustvarite lahko na primer število naključnih Bernoullijevih spremenljivk, katerih vsota je binomska naključna spremenljivka.

  Poissonova porazdelitev      Opisuje jo vrednost lambda, ki je enaka »1/srednja vrednost«. Poissonovo porazdelitev pogosto uporabljamo za opisovanje števila dogodkov, ki se zgodijo na časovno enoto — npr. povprečno število osebnih vozil, ki se ustavljajo na cestninski postaji.

  Vzorčna porazdelitev      Opisuje jo spodnja meja in zgornja meja, korak, število ponavljanj za vrednosti in število ponavljanj za zaporedje.

  Diskretna porazdelitev      Opisuje jo vrednost in povezan verjetnostni obseg. Obseg mora vsebovati dva stolpca: levi vsebuje vrednosti, desni pa vsebuje verjetnosti, ki so povezane z vrednostjo v tisti vrstici. Vsota verjetnosti mora biti 1.

  Parametri      Vnesite vrednosti, ki opisujejo porazdelitev, ki je izbrana.

  Naključno sejanje      Vnesite izbirno vrednost za izdelovanje naključnih števil.

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Microsoft Excel bo samodejno določil velikost izhodnega področja in hkrati prikazal sporočilo, če bi kazalo, da bo izhodna tabela zamenjala obstoječe podatke.

  Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

  Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  Rangiranje in percentili

  Orodje za analizo Rangiranje in percentili izriše tabelo, ki vsebuje vrstni in odstotkovni red za vsako od vrednosti v množici podatkov. Analizirate lahko relativni položaj vrednosti v množici podatkov. To orodje uporablja funkcije delovnega lista RANK in PERCENTRANK. RANK se ne računa za nedoločene vrednosti. Če želite računati za nedoločene vrednosti, uporabite funkcijo RANK delovnega lista skupaj s korelacijskim faktorjem, ki je predlagan v datoteki pomoči za RANK.

  Rangiranje in percentili pogovorno okno

  Vhodni obseg      Vnesite sklic na celico za obseg podatkov na delovnem listu, ki ga želite analizirati.

  Združeno po      Če želite označiti, ali so podatki v vhodnem obsegu razporejeni v vrstice ali v stolpce, kliknite gumb Vrstice ali Stolpci.

  Oznake v prvi vrstici/Oznake v prvem stolpcu     Če kliknete gumb Stolpci n vsebuje prva vrstica vhodnega obsega oznake, potrdite polje Oznake v prvi vrstici. Če pa kliknete gumb Vrstice in prvi stolpec vhodnega obsega vsebuje oznake, potrdite polje Oznake v prvem stolpcu. Potrditveno polje počistite, če vhodni obseg nima oznak. V tem primeru bo Microsoft Office Excel sam ustvaril primerne podatkovne oznake za izhodno tabelo.

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Excel izdela eno izhodno tabelo za vsako množico podatkov v vhodnem obsegu. Vsaka izhodna tabela vsebuje štiri stolpce: število podatkovnih točk, vrednosti podatkovnih točk, rang podatkovne točke in rang percentila za podatkovno točko, razvrščen po naraščajočem vrstnem redu ranga.

  Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

  Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  Regresivna

  Orodje za analizo Regresija izvede analizo linearne regresije z uporabo metode »najmanjših kvadratov« in množico merskih točk približa premici. To orodje lahko uporabljate za analizo, kako na vrednost ene odvisne spremenljivke vplivajo vrednosti ene ali več neodvisnih spremenljivk. Analizirate lahko, kako na primer vplivajo na atletove dosežke dejavniki, kot so starost, višina in teža. Vsem tem trem dejavnikom lahko pripišete deleže pomembnosti za učinkovitost atleta na podlagi podatkovne množice o učinkovitosti. Nato uporabite rezultat, če želite predvideti zmogljivosti novega atleta, ki ga še niste preskusili.

  Orodje za regresijo uporablja funkcijo delovnega lista LINEST.

  Pogovorno okno regresijske

  Vhodni obseg Y      Vnesite sklic na obseg odvisnih podatkov. Obseg mora biti sestavljen iz enega samega stolpca.

  Vhodni obseg X      Vnesite sklic na obseg neodvisnih podatkov. Microsoft Office Excel jemlje neodvisne spremenljivke iz tega obsega v naraščajočem vrstnem redu od leve proti desni. Največje število neodvisnih spremenljivk je 16.

  Oznake      Potrdite polje, če prva vrstica ali stolpec vhodnega obsega ali obsegov vsebuje oznake. Počistite, če vhodni obseg nima oznak. V tem primeru bo Excel sam ustvaril primerne podatkovne oznake za izhodno tabelo.

  Stopnja zaupanja      Potrdite, če želite v povzemno izhodno tabelo vključiti dodatno raven. V polje vnesite stopnjo zaupanja, ki jo želite uporabiti poleg privzete stopnje 95 odstotkov.

  Konstanta je nič      Potrdite polje, če želite prisiliti regresijsko premico, da gre skozi izhodišče.

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Predvidite vsaj sedem stolpcev za povzemno izhodno tabelo, ki vsebuje tabelo Anova (analize variance), koeficiente, standardno napako ocene za y, vrednosti r2, število opazovanj in standardno napako koeficientov.

  Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

  Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  Ostanki      Potrdite polje, če želite vključiti ostanke v izhodno tabelo ostankov.

  Standardizirani ostanki      Potrdite polje, če želite vključiti standardizirane ostanke v izhodno tabelo ostankov.

  Izris ostankov      Potrdite, če želite ustvariti graf za razmerje med vsako neodvisno spremenljivko in ostankom.

  Izris ujemanj s črto      Potrdite, če želite ustvariti graf za razmerje med napovedanimi vrednostmi in opazovanimi vrednostmi.

  Izris normalnih porazdelitev      Potrdite, če želite ustvariti graf za normalno porazdelitev.

  Vzorčenje

  Ustvari vzorec iz populacije tako, da vzame zanjo kar vhodni obseg. Kadar je populacija preobsežna, da bi jo program obdelal ali izrisal, lahko uporabljate predstavitveni vzorec. Ustvarite lahko tudi vzorec, ki vsebuje vrednosti samo iz določenega dela periode, če ste prepričani, da so vhodni podatki periodični.Če na primer vsebuje vhodni obseg četrtletne številke o prodaji, vam vzorčenje s periodično stopnjo štiri postavi vrednosti iz istega četrtletja v izhodni obseg.

  Pogovorno okno vzorčenje

  Vhodni obseg      Vnesite sklice na blok podatkov, ki vsebuje populacijo vrednosti, iz katere želite jemati vzorce. Microsoft Office Excel vzame vzorce iz prvega stolpca, nato iz drugega stolpca in tako naprej.

  Oznake      Potrdite polje, če prva vrstica ali stolpec vhodnega obsega vsebuje oznake. Počistite, če vhodni obseg nima oznak. V tem primeru bo Excel sam ustvaril primerne podatkovne oznake za izhodno tabelo.

  Metoda vzorčenja      Kliknite Periodična ali Naključna, da določite želen interval vzorčenja.

  Perioda      Vnesite periodični interval za vzorčenje. Program prekopira vrednost v vhodnem obsegu, katere zaporedno število je enako številu periode, in vsako naslednjo vrednost, ki je oddaljena za vrednost periode, v izhodni stolpec. Program ustavi vzorčenje, ko pride do konca vhodnega obsega.

  Število vzorcev      Vnesite število naključnih vrednosti, ki jih želite imeti v izhodnem stolpcu. Program vzame vsako vrednost iz naključnega položaja v vhodnem obsegu. Poljubno število lahko izberete večkrat.

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Program zapiše podatke v enojen stolpec pod izhodnim obsegom. Če potrdite polje Periodična, bo število vrednosti v izhodni tabeli enako številu vrednosti v vhodnem obsegu, deljeno s frekvenco vzorčenja. Če potrdite polje Periodična, bo število vrednosti v izhodni tabeli enako številu vzorcev.

  Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

  Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  t-testom.

  Orodja za analizo dvovzorčnega t-Testa preskušajo enakost sredin populacije, ki temeljijo na vsakem vzorcu. Tri orodja uporabljajo različne domneve: da so variance populacije enake, da variance populacije niso enake in da dva vzorca predstavljata opazovanja pred obdelavo in po njej na istem predmetu.

  Za vsa tri spodnja orodja je t-statistična vrednost t izračunana in prikazana kot »t Stat« v izhodnih tabelah. Glede na podatke je lahko ta vrednost t negativna ali nenegativna. Pod domnevo enakih temeljnih sredin populacije, če je t < 0, da »P(T <= t) enorepo« verjetnost, da bo opazovana vrednost t-statistike, ki je bolj negativna kot t. Če je t >=0, da »P(T <= t) enorepo« verjetnost, da bo opazovana vrednost t-statistike, ki je bolj pozitivna kot t. »Enorepi kritični t« da zmanjšano vrednost, tako da je verjetnost opazovanja vrednosti t-statistike, ki je večja ali enaka »enorepi kritični t«, alfa.

  »P(T <= t) dvorepi« da verjetnost, da bo opazovana vrednost t-statistike, katere absolutna vrednost je večja kot t. »Dvorepi kritični P« da zmanjšano vrednost, tako da verjetnost opazovanja t-statistike, katere absolutna vrednost je večja kot »Dvorepi kritični P«, alfa.

  t-Test: v paru, dvovzorčno, za srednje vrednosti

  Preskus v paru lahko uporabite, ko imate v vzorcih naravno združevanje opazovanj v pare, na primer ko je vzorčna skupina preskušena dvakrat — pred poskusom in po njem. To orodje za analizo in njegova formula izvajata dvovzorčni študentov t-test v paru, da določi, ali so opazovanja pred obdelavo in po njej prišla iz porazdelitev z enakimi sredinami populacije. Ta oblika t-testa ne predvideva, da sta varianci obeh populacij enaki.

  Opomba : Med rezultati, ki jih ustvari to orodje, je tudi zbirna varianca, zbrana mera razpršenosti podatkov o srednji vrednosti, ki je izpeljana iz te formule.

  Formula za izračunavanje zbirne variance

  t-Test: paru z dvema vzorcema za pogovorno okno sredstvi

  Obseg spremenljivke 1      Vnesite sklic na celico za prvi obseg podatkov, ki ga želite analizirati. Obseg mora biti sestavljen iz enega stolpca ali ene vrstice.

  Obseg spremenljivke 2      Vnesite sklic na celico za drugi obseg podatkov, ki ga želite analizirati. Obseg mora biti sestavljen iz enega stolpca ali ene vrstice.

  Razlika hipotetične sredine      Vnesite število za premik srednje vrednosti v vzorcih. Vrednost 0 (nič) označuje, da sta po hipotezi srednji vrednosti vzorcev enaki.

  Oznake      Potrdite polje, če prva vrstica ali stolpec v vhodnih obsegov vsebuje oznake. Polje počistite, če vhodni obsegi nimajo oznak. Microsoft Office Excel samodejno ustvari ustrezne podatkovne oznake za izhodno tabelo.

  Alfa      Vnesite stopnjo zaupanja v preskus. Ta vrednost mora biti v obsegu od 0 do 1. Alfa raven je raven pomembnosti, ki je povezana z verjetnostjo pojavitve napake vrste I (zavrnitve hipoteze).

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Microsoft Excel bo samodejno določil velikost izhodnega področja in hkrati prikazal sporočilo, če bi kazalo, da bo izhodna tabela zamenjala obstoječe podatke.

  Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

  Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  t-Test: dvovzorčno, z upoštevanjem enakih varianc

  To orodje za analizo izvede dvovzorčni študentov t-test. Ta oblika t-testa predpostavlja, da sta tidve množici podatkov prišli iz porazdelitev z enakimi variancami. To imenujemo tudi homoskedastični t-test. Te t-teste lahko uporabite, da ugotovite, ali sta tadva vzorca prišla iz porazdelitev z enakimi sredinami populacije.

  t-Test: dvovzorčno, ob predpostavki pogovorno okno z upoštevanjem enakih varianc

  Obseg spremenljivke 1      Vnesite sklic na celico za prvi obseg podatkov, ki ga želite analizirati. Obseg mora biti sestavljen iz enega stolpca ali ene vrstice.

  Obseg spremenljivke 2      Vnesite sklic na celico za drugi obseg podatkov, ki ga želite analizirati. Obseg mora biti sestavljen iz enega stolpca ali ene vrstice.

  Razlika hipotetične sredine      Vnesite število za premik srednje vrednosti v vzorcih. Vrednost 0 (nič) označuje, da sta po hipotezi srednji vrednosti vzorcev enaki.

  Oznake      Potrdite polje, če prva vrstica ali stolpec v vhodnih obsegov vsebuje oznake. Polje počistite, če vhodni obsegi nimajo oznak. Microsoft Office Excel samodejno ustvari ustrezne podatkovne oznake za izhodno tabelo.

  Alfa      Vnesite stopnjo zaupanja v preskus. Ta vrednost mora biti v obsegu od 0 do 1. Alfa raven je raven pomembnosti, ki je povezana z verjetnostjo pojavitve napake vrste I (zavrnitve hipoteze).

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Microsoft Excel bo samodejno določil velikost izhodnega področja in hkrati prikazal sporočilo, če bi kazalo, da bo izhodna tabela zamenjala obstoječe podatke.

  Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

  Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  t-Test: dvovzorčno, z upoštevanjem neenakih varianc

  To orodje za analizo izvede dvovzorčni študentov t-test. Ta oblika t-testa predpostavlja, da sta tedve množici podatkov prišli iz porazdelitev z neenakimi variancami; To imenujemo tudi heteroskedastični t-test. Tako kot v gornjem primeru z enakimi variancami lahko ta t-test uporabite, da ugotovite, ali sta ta vzorca prišla iz porazdelitev z enakimi variancami. Ta preskus uporabite, ko so v dveh vzorcih ločljivi predmeti. Preskus v paru, ki je opisan v naslednjem primeru, uporabite, ko imate en sam nabor predmetov, dva vzorca pa predstavljata mere za vsak predmet pred obdelavo in po njej.

  Formula, ki jo program uporablja za ugotavljanje statistične vrednosti preskusa t, je:

  Formula za izračunavanje vrednosti t-ja

  Ta formula se uporablja za izračunavanje stopenj prostosti, »df«. Ker rezultat izračuna običajno ni celo število, morate vrednost »df« zaokrožiti na najbližje celo število, da pridobite kritično vrednost iz t tabele. Funkcija TTEST Excelovega delovnega lista uporablja nezaokroženo izračunano vrednost »df«, ker je vrednost za TTEST mogoče izračunati z vrednostjo »df«, ki ni celo število. Zaradi teh različnih pristopov določanja stopenj prostosti se bosta rezultata orodij TTEST-a in tega t-Testa v primeru neenakih varianc razlikovala.

  Formula za približno določanje prostorskih stopenj

  t-Test: dvovzorčno, ob predpostavki, z upoštevanjem neenakih varianc pogovorno okno

  Obseg spremenljivke 1      Vnesite sklic na celico za prvi obseg podatkov, ki ga želite analizirati. Obseg mora biti sestavljen iz enega stolpca ali ene vrstice.

  Obseg spremenljivke 2      Vnesite sklic na celico za drugi obseg podatkov, ki ga želite analizirati. Obseg mora biti sestavljen iz enega stolpca ali ene vrstice.

  Razlika hipotetične sredine      Vnesite število za premik srednje vrednosti v vzorcih. Vrednost 0 (nič) označuje, da sta po hipotezi srednji vrednosti vzorcev enaki.

  Oznake      Potrdite polje, če prva vrstica ali stolpec v vhodnih obsegov vsebuje oznake. Polje počistite, če vhodni obsegi nimajo oznak. Microsoft Office Excel samodejno ustvari ustrezne podatkovne oznake za izhodno tabelo.

  Alfa      Vnesite stopnjo zaupanja v preskus. Ta vrednost mora biti v obsegu od 0 do 1. Alfa raven je raven pomembnosti, ki je povezana z verjetnostjo pojavitve napake vrste I (zavrnitve hipoteze).

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Microsoft Excel bo samodejno določil velikost izhodnega področja in hkrati prikazal sporočilo, če bi kazalo, da bo izhodna tabela zamenjala obstoječe podatke.

  Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

  Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  z-testa.

  z-Test: Orodje za dvovzorčno analizo za srednje vrednosti izvede dvovzorčni z-test za srednje vrednosti z znanimi variancami. To orodje uporabite za preskušanje ničelne hipoteze, da ni razlike med sredinami populacije, proti bodisi enostranski bodisi dvostranski alternativni hipotezi. Če variance niso znane, raje uporabite funkcijo ZTEST delovnega lista.

  Ko uporabljate orodje z-Test, bodite previdni pri razumevanju rezultata. »P(Z <= z) enorepo« je dejansko P(Z >= ABS(z)), verjetnost z-vrednosti, ki je dlje od 0 v isti smeri kot opazovana z-vrednost, ko ni razlike med sredinami populacije. »P(Z <= z) dvorepo« je dejansko P(Z >= ABS(z) ali Z <= -ABS(z)), verjetnost z-vrednosti, ki je dlje od 0 v kateri koli smeri kot opazovana z-vrednost, ko ni razlike med sredinami populacije. Dvorepi rezultat je samo enorepi rezultat, pomnožen z 2. Orodje z-Test lahko uporabite tudi v primerih, kjer je ničelna hipoteza, da je za razliko med dvema sredinama populacije določena neničelna vrednost. Ta preskus lahko na primer uporabite, če želite ugotoviti razlike v zmogljivostih dveh modelov osebnih vozil.

  z-testa: dva vzorca za pogovorno okno sredstvi

  Obseg spremenljivke 1      Vnesite sklic na celico za prvi obseg podatkov, ki ga želite analizirati. Obseg mora biti sestavljen iz enega stolpca ali ene vrstice.

  Obseg spremenljivke 2      Vnesite sklic na celico za drugi obseg podatkov, ki ga želite analizirati. Obseg mora biti sestavljen iz enega stolpca ali ene vrstice.

  Razlika hipotetične sredine      Vnesite število za premik srednje vrednosti v vzorcih. Vrednost 0 (nič) označuje, da sta po hipotezi srednji vrednosti vzorcev enaki.

  Varianca spremenljivke 1 (znana)      Vnesite znano varianco populacije za vhodni obseg spremenljivke 1.

  Varianca spremenljivke 2 (znana)      Vnesite znano varianco populacije za vhodni obseg spremenljivke 2.

  Oznake      Potrdite polje, če prva vrstica ali stolpec v vhodnih obsegov vsebuje oznake. Polje počistite, če vhodni obsegi nimajo oznak. Microsoft Office Excel samodejno ustvari ustrezne podatkovne oznake za izhodno tabelo.

  Alfa      Vnesite stopnjo zaupanja v preskus. Ta vrednost mora biti v obsegu od 0 do 1. Alfa raven je raven pomembnosti, ki je povezana z verjetnostjo pojavitve napake vrste I (zavrnitve hipoteze).

  Izhodni obseg      Vnesite sklic na zgornjo levo celico v izhodni tabeli. Microsoft Excel bo samodejno določil velikost izhodnega področja in hkrati prikazal sporočilo, če bi kazalo, da bo izhodna tabela zamenjala obstoječe podatke.

  Nova plast delovnega lista      Kliknite in v trenutni delovni zvezek vstavite nov delovni list ter prilepite rezultate v celico A1 na novem delovnem listu. Če želite poimenovati nov delovni list, vnesite ime v polje.

  Nov delovni zvezek      Kliknite, če želite ustvariti nov delovni zvezek, v katerem bodo rezultati dodani na nov delovni list.

  Opombe : 

  • Funkcije za analizo podatkov se lahko istočasno uporabljajo samo na enem delovnem listu. Ko boste izvajali analizo podatkov na skupini delovnih listov, boste dobili rezultate samo na prvem delovnem listu, na preostalih delovnih listih pa samo prazne oblikovane tabele. Če želite izvesti analizo podatkov na preostalih delovnih listih, uporabite orodje za analizo na vsakem delovnem listu.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×