Življenjski cikel predloge obrazca

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Članek je namenjen načrtovalcem predlog obrazcev, ki se želijo dobro seznaniti s postopkom načrtovanja obrazcev v programu Microsoft Office InfoPath. V članku je navedenih več korakov ustvarjanja in uvajanja predloge obrazca ter povezave do več informacij o ključnih opravilih. Preskušate lahko različne postopke in delate na način, ki vam najbolj ustreza. Če boste sledili priporočenemu postopku načrtovanja, boste morda dolgoročno prihranili čas in trud.

V tem članku

1. korak: Načrt

2. korak: Načrtovanje

3. korak: Uvajanje

4. korak: Vzdrževanje

5. korak: Arhiviranje

1. korak: Načrt

Čas načrtovanja je odvisen od zahtevnosti predloge obrazca, vaše vloge v organizaciji ter postopkov in zahtev organizacije.

Če bodo predlogo obrazca uporabljali samo člani vaše trenutne ekipe, je lahko načrtovanje zelo neuradno. Če je predloga obrazca zahtevnejša, bo postopek načrtovanja verjetno bolj uraden in morda se boste morali posvetovati z več uporabniki. Če bo predloga obrazca na primer del večjega poslovnega postopka celotnega podjetja, na primer sistema za poročanje o stroških ali upravljanje s sredstvi podjetja, boste verjetno morali ustvariti uradne dokumente načrtovanja, na primer funkcijske specifikacije.

V obeh primerih je priporočljivo, da pred načrtovanjem predloge obrazca razmislite o teh elementih:

 • Cilji uporabnikov    Kaj želite od uporabnikov, ki izpolnijo predlogo obrazca? Katere scenarije želite podpreti? Kako boste ocenili uspeh, ki ga boste dosegli z izpolnjevanjem ciljev uporabnikov?

 • Pomisleki o združljivosti    Ali mora biti predloga obrazca trenutno ali v prihodnje na voljo uporabnikom, ki niso zaposleni v vaši organizaciji? Ali želite, da je predloga obrazca na voljo na zunanjem spletnem mestu podjetja za stranke, ki v računalniku nimajo nameščenega InfoPatha? Potem lahko namesto standardne predloge obrazca samo za InfoPath načrtujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom. Ali mora biti nekaterim uporabnikom v organizaciji omogočeno izpolnjevanje obrazca v programu InfoPath 2003? Potem boste morda želeli načrtovati predlogo obrazca, ki je združljiva s starejšimi različicami. Ali želite uporabnikom omogočiti izpolnjevanje obrazcev, ko niso v pisarni ali ko delajo brez povezave? Potem lahko v predlogo obraza dodate funkcije, ki bodo omogočale učinkovito delovanje predloge v način brez povezave.

 • Obstoječi uporabniški obrazci    Ali trenutno uporabljate dokumente programa Microsoft Office Word ali delovne zvezke programa Microsoft Office Excel za zbiranje podatkov uporabnikov? Potem lahko datoteke preprosto pretvorite v InfoPathove predloge obrazcev. Ali uporabljate obstoječe predloge obrazcev programa InfoPath 2003? Če jih uporabljate, ali želite, da bi bile združljive s starejšimi različicami, ali jih želite nadgraditi v obliko programa Office InfoPath 2007?

 • Zahteve za integracijo    Katere druge izdelke ali tehnologije bo uporabljala predloga obrazca? Morda boste želeli shraniti podatke v predlogi obrazca v zbirki podatkov Microsoft SQL Server ali pa boste predlogo zasnovali na spletni storitvi, da boste lahko podatke poslali v zbirko podatkov, ki ni neposredno podprta v InfoPathu.

 • Zahteve za uporabniški vmesnik    Ali morate upoštevati navodila podjetja za trženje blagovne znamke? Kakšno predlogo obrazca želite? Katero vrsto kontrolnikov boste uporabili in kako jih boste organizirali?

 • Zahteve za proces    V predlogi obrazca bo del večje poslovni proces, na primer postopka za odobritev poročila o stroških? Če je tako, kakšne vrste pogledov potrebujete in kako boste izvajati pravila, ki določajo, kako so podatki se premakne prek organizacije in obdelavo različne osebe ali poslovni sistemi? Bo izkoristite prednosti funkcij poteka dela v drugih programih, na primer Microsoft Office SharePoint Server 2007? Bo predloga obrazca zahtevala upravljano kodo ali skript? Če je tako, boste uporabili notranje razvijalci ali bo zunanje delovanje te funkcije?

 • Zahteve za shranjevanje podatkov    Kaj želite narediti s podatki v uporabniških obrazcih? Če mora uporabnikom biti omogočeno hitro pošiljanje podatkov, podatkov pa vam ni treba znova uporabiti, boste za shranjevanje podatkov morda želeli uporabiti e-poštna sporočila. Če mora uporabnikom biti omogočena dostop do podatkov v obrazcu in njihova skupna raba, boste zbirke povezanih InfoPathovih obrazcev morda želeli shraniti v knjižnice v strežniku s storitvami Microsoft Windows SharePoint Services. Če mora uporabnikom biti omogočen dostop do podatkov v obrazcu v drugih poslovnih programih ali sistemih, na primer v programih za poročanje o stroških in računovodstvo, boste morda želeli shraniti podatke v zbirke podatkov podjetja. To lahko naredite tako, da ustvarite povezavo med predlogo obrazca in spletno storitvijo, ki deluje kot posrednik med predlogo obrazca in zbirko podatkov ali poslovnim sistemom.

 • Varnostne zahteve    Kakšne vrste varnostne izzive in ranljivosti se soočate? V predlogi obrazca mora biti v računalnikih nameščen ali vaši uporabniki dostop do nje omrežni? Ali želite, da uporabniki digitalno podpisati obrazce ali določene nabore podatkov v obrazcih? Bo povežete predloge obrazca neposredno z zbirko podatkov, ali boste uporabili datotek za povezavo podatkov v knjižnice podatkovnih povezav, ki so običajno upravlja skrbnik?

 • Zahteve za preskušanje    Kakšen postopek boste uporabili za preskušanje videza in obnašanja predloge obrazca? Ali morate ustvariti uraden načrt preskušanja?

 • Zahteve za uvajanje    Kako boste omogočili skupno rabo predloge obrazca? Kje jo boste objavili? Če nameravate predlogo obrazca objaviti v strežniku s storitvami InfoPath Forms Services, ali jo želite objaviti v knjižnici ali kot Vrsta vsebine mesta? Kako boste uporabnike obvestili, da je predloga obrazca na voljo? Kakšen je vaš načrt za izdajanje novih različic predlog obrazcev?

 • Zahteve za vzdrževanje    Ali želite arhivirati predloge obrazcev, uporabniške obrazce ali oboje? Kako dolgo morate obdržati podatke? Kakšen ja pravilnik arhiviranja in ohranjanja podatkov v organizaciji?

Na vrh strani

2. korak: Načrtovanje

Ko dokončate načrt, lahko začnete z načrtovanjem. Priporočljivo je, da med načrtovanjem predloge obrazca sledite spodaj navedenemu vrstnemu redu opravil, vendar se lahko od njega tudi oddaljite, če je to potrebno. Morda boste želeli določiti preverjanje veljavnosti podatkov, pogojno oblikovanje in pravila za kontrolnike že med njihovim vstavljanjem v predlogo obrazca in ne šele na koncu načrtovanja.

1. korak: Ustvarjanje predloge obrazca

2. korak: Ustvarjanje ali navajanje glavnega vira podatkov

3. korak: Določanje postavitve

4. korak: Dodajanje kontrolnikov

5. korak: Dodajanje podatkovnih povezav

6. korak: Dodajanje preverjanja veljavnosti podatkov, pravil in drugih funkcij poslovne logike

7. korak: Ustvarjanje pogledov po meri

8. korak: Omogočanje obnašanja pošiljanja

9. korak: Omogočanje varnostih funkcij

10. korak: Preskušanje videza in obnašanja

1. korak: Ustvarjanje predloge obrazca

Ko ustvarjate predlogo obrazca, boste v InfoPath morda morali uvoziti obstoječ obrazec, na primer Wordov dokument ali Excelov delovni zvezek, ali pa navesti nastavitve združljivosti za predlogo obrazca, da bo nastale obrazce mogoče izpolniti v programu InfoPath 2003 ali spletnem brskalniku. Večina teh možnosti je na voljo v pogovornem oknu Načrtovanje predloge obrazca. Če želite načrtovati predlogo obrazca, ki jo je mogoče odpreti in izpolniti v programu Microsoft Office InfoPath ali brskalniku, lahko v pogovornem oknu Načrtovanje predloge obrazca potrdite potrditveno polje Omogoči samo funkcije, ki so združljive z brskalnikom.

V teh virih so dodatne podrobnosti o postopku ustvarjanja predloge obrazca.

Kliknite

Če želite

Storitve InfoPath Forms Services

Če želite izvedeti več o strežniški tehnologiji, ki omogoča ustvarjanje predloge obrazca, ki jo je mogoče odpreti in izpolniti v brskalniku.

Predloge obrazcev, ki so združljive z brskalnikom

Če želite izvedeti več o predlogah obrazcev, ki so združljive z brskalnikom in jih je mogoče odpreti ali izpolniti v InfoPathu, spletnem brskalniku ali mobilni napravi. Predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, lahko omogočite za uporabo v brskalniku, ko je objavljena v strežniku s storitvami InfoPath Forms Services. To lahko naredite vi ali skrbnik gruče strežnikov.

Navajanje nastavitev združljivosti za predlogo obrazca

Če želite spremeniti nastavitev združljivosti za predlogo obrazca ali pa spremeniti obstoječo nastavitev združljivosti. Ta nastavitev določa, katere InfoPathove funkcije in kontrolniki so na voljo med načrtovanjem predloge obrazca. Če v podoknu opravil Načrtovanje predloge obrazca potrdite potrditveno polje Omogoči samo funkcije, ki so združljive z brskalnikom, InfoPath skrije ali onemogoči kontrolnike in funkcije, ki ne bodo delovali v predlogah obrazcev, ki jih je mogoče uporabiti v brskalniku.

Pretvarjanje Excelovega delovnega zvezka v InfoPathovo predlogo obrazca

Če želite ustvariti predlogo obrazca iz obstoječega delovnega zvezka programa Microsoft Office Excel.

Pretvorba Wordovega dokumenta v InfoPathovo predlogo obrazca

Če želite ustvariti predlogo obrazca iz obstoječega dokumenta programa Microsoft Office Word.

2. korak: Ustvarjanje ali navajanje glavnega vira podatkov

Vse predloge obrazcev temeljijo na glavnem viru podatkov, ki shrani podatke iz obrazca. Glavni vir je lahko zbirka podatkov podjetja, spletna storitev ali obstoječa datoteka XML, ki se uporablja v celotni organizaciji za standardiziranje podatkov, na primer datoteka shema XML (.xsd). Če nimate obstoječega vira podatkov, lahko InfoPathu dovolite, naj ga ustvari med dodajanjem kontrolnikov v predlogo obrazca.

Predstavitev vira podatkov predloge obrazca si lahko ogledate v podoknu opravil Vir podatkov:

Del podokna opravil »Vir podatkov«

Ko prvič ustvarite predlogo obrazca, se odločite za enega od teh pristopov:

 • Pustite, da InfoPath ustvari vir podatkov    Če ustvarite prazno predlogo obrazca, InfoPath ustvari vir podatkov za vas, ko dodajate kontrolnike v predlogi obrazca. To je uporabno, če ste načrtovanje predloge obrazca, ki se bodo uporabljali neformalno člani majhne skupine, ko nimate dostopa do obstoječega vira podatkov v organizaciji, ali če ne potrebujete za shranjevanje podatkov, ki jih zbira zunaj obrazca. To je uporabno ko daste v skupno rabo oblik v SharePointovi knjižnici ali v Microsoft Office Outlook 2007 e-poštno sporočilo in ga želite prikazati podatke iz obrazca v stolpce v knjižnici ali v mapi z InfoPathovimi obrazci namesto shrani v zbirko podatkov ali drugih zunanjih mesto.

 • Uporaba obstoječega vira podatkov    Če vaš načrt v predlogi obrazca na obstoječega vira podatkov, kot so zbirke podatkov ali spletne storitve InfoPath uvaja glavni povezava podatkov do tega vira podatkov. Lahko le eno glavno podatkovne povezave v predlogi obrazca. V nadaljevanju postopka načrtovanja, lahko ustvarite podatkovne povezave na sekundarni viri podatkov za izpolnjevanje polja s seznamom z zunanjimi podatki ali pošiljanje podatkov iz obrazca v več kot en vir podatkov. Če želite več informacij o sekundarnih virov podatkov, si oglejte »korak 5: dodajanje podatkovne povezave »kasneje v tem članku.

V teh virih so dodatne podrobnosti, ki vam lahko pomagajo določiti, katero vrsto vira podatkov morate uporabiti in kdaj morate v predlogo obrazca dodati dodatne podatkovne povezave.

Kliknite

Če želite

Predstavitev virov podatkov

Če želite izvedeti več o virih podatkov, s katerimi deluje InfoPath, in o tem, kako so ti viri predstavljeni v podoknu opravil Vir podatkov.

Podatkovne povezave

Če želite izvedeti več o podatkovnih povezavah, torej o dinamičnih povezavah med obrazcem in virom podatkov, ki shranjuje podatke obrazca ali mu jih ponuja.

Načrtovanje predloge obrazca z nastavitvami v knjižnici podatkovnih povezav

Načrt predloge obrazca lahko temelji na skupni datoteki podatkovne povezave, ki je shranjena v knjižnici podatkovnih povezav na mestu Office SharePoint Server 2007. Datoteka shrani informacije o povezavi z virom podatkov, na primer z Accessovo zbirko podatkov, preglednico ali besedilno datoteko.

3. korak: Določanje postavitve

Večina predlog obrazcev vsebuje vsaj eno tabelo postavitve, ki je ogrodje za organiziranje in urejanje vsebine obrazca skupaj s kontrolniki, odseki obrazca, logotipi in drugimi vrstami podob.

Vnaprej pripravljene tabele postavitve si lahko ogledate v podoknu opravil Postavitev:

Del podokna opravil »Postavitev«

V teh virih so dodatne podrobnosti o načrtovalnih možnostih videza predloge obrazca.

Kliknite

Če želite

Postavljanje predloge obrazca

Če želite izvedeti več o tabelah postavitve, ki pomagajo razporediti elemente v predlogi obrazca, in kontrolnikih, ki jih je mogoče uporabiti med postavljanjem.

Uporaba barvne sheme

Če želite izvedeti več o samodejni uporabi usklajenih barv za določene elemente v predlogi obrazca.

Vstavljanje in postavljanje slike

Če želite izvedeti več o vstavljanju slike, na primer logotipa podjetja ali kolofona, v predlogo obrazca.

4. korak: Dodajanje kontrolnikov

Kontrolniki uporabnikom omogočiti vnos in izberete podatke v predlogo obrazca. Lahko se uporablja tudi za prikaz podatkov iz obstoječih virov podatkov, kot so zbirke podatkov ali spletne storitve. Ko ustvarite predlogo obrazca postavitev, lahko vstavite kontrolnik, ki jih potrebujete v predlogi obrazca. Podokno opravil Kontrolniki omogoča dostop do vseh kontrolnikov, ki so na voljo v InfoPathu, vključno s katero koli kontrolnike po meri, ki so bile dodane v podokno opravil, na primer kontrolniki ActiveX ali delih predloge.

Del podokna opravil »Kontrolniki«

Kontrolnik lahko v predlogo obrazca dodate tako, da kliknete njegovo ime na seznamu Vstavi kontrolnike ali pa povlečete iz podokna opravil v delovni prostor predloge obrazca. Glede na vrsto kontrolnika, ki ga dodate v predlogo obrazca, bodo uporabniki, ki izpolnjujejo obrazec, lahko vnesli besedilo v polja z besedilom, si ogledali podatke v ponavljajočih se kontrolnikih, izbrali možnosti v izbirnih gumbih in potrditvenih poljih, izbrali vnose na seznamih in kliknili ukazne gumbe za izvajanje ukazov. Podatki, ki jih uporabniki vnesejo v kontrolnik, so shranjeni v viru podatkov obrazca.

V teh virih so dodatne podrobnosti o uporabi kontrolnikov v InfoPathu.

Kliknite

Če želite

Uvod v kontrolnike

Če želite izvedeti več o različnih vrstah kontrolnikov, ki so na voljo v InfoPathu.

Načrtovanje dela predloge za vnovično uporabo v več predlogah obrazcev

Če želite izvedeti več o vstavljanju in posodabljanju delov predlog. Z deli predlog lahko ustvarite usklajen načrta za zbirko predlog obrazcev. Ustvarite lahko na primer dele predloge za odseke s podpisi. Poleg kontrolnikov in postavitve lahko znova uporabite tudi pravila, pogojno oblikovanje in preverjanje veljavnosti podatkov.

5. korak: Dodajanje podatkovnih povezav

Vse predloge obrazcev imajo primarni vir podatkov, ki je glavni vir podatkov. Če načrtujete predlogo obrazca, ki temelji na zunanjem viru podatkov, na primer zbirki podatkov ali spletni storitvi, InfoPath ustvari glavni vir podatkov, ki temelji na tem zunanjem viru podatkov. Če načrtujete prazno predlogo obrazca, InfoPath ustvari glavni vir podatkov, ko v predlogo dodate kontrolnike.

Ko načrtujete predlogo obrazca, lahko dodate tudi podatkovne povezave z več sekundarnimi viri podatkov. Sekundarni vir podatkov je podatkovna datoteka XML, zbirka podatkov ali spletna storitev, ki jo obrazec uporablja za vnose v polje s seznamom ali za dejanja skripta. To vam omogoča, da izpolnite polja s seznami in druge kontrolnike s podatki, ki niso v predlogi obrazca, na primer s podatki, ki so v SQL Serverjevi zbirki podatkov ali na SharePointovem seznamu. Ko želite, da uporabniki pošljejo podatke v več zunanjih virov podatkov, lahko dodate tudi podatkovne povezave s sekundarnimi viri podatkov.

V teh virih so dodatne podrobnosti o sekundarnih podatkovnih povezavah in njihovi uporabi v InfoPathu.

Kliknite

Če želite

Podatkovne povezave

Če želite izvedeti, kaj je podatkovna povezava in kako jo uporabiti za pridobivanje podatkov iz zbirke podatkov, spletne storitve ali drugega vira podatkov, ali za pošiljanje podatkov v njih. Če so skupinski projekti navedeni na primer na SharePointovem seznamu, lahko ustvarite podatkovno povezavo s seznamom in imena projektov se bodo pojavila v kontrolniku polja s seznamom v obrazcu.

Dodajanje podatkovne povezave v knjižnico dokumentov ali na seznam SharePoint

Če želite dodati sekundarno podatkovno povezavo s predlogo obrazca, ki lahko izvede poizvedbo po podatkih v knjižnici ali na seznamu ali pa pošlje podatke v knjižnico v strežniku s storitvami Windows SharePoint Services.

Dodajanje podatkovne povezave v zbirko podatkov strežnika Microsoft SQL Server

Če želite v predlogo obrazca dodati sekundarno podatkovno povezavo, ki izvede poizvedbo po zbirki podatkov Microsoft SQL Server.

Dodajanje podatkovne povezave s spletno storitvijo

Če želite dodati sekundarno podatkovno povezavo s predlogo obrazca, ki lahko izvede poizvedbo po spletni storitvi ali vanjo pošlje podatke.

Dodajanje podatkovne povezave z uporabo nastavitev v knjižnici povezav

Če želite v predlogo obrazca sekundarno podatkovno povezavo dodati tako, da uporabite datoteko podatkovne povezave, ki je shranjena v knjižnici podatkovnih povezav na mestu Office SharePoint Server 2007. V datoteki so shranjene informacije o povezavi z virom podatkov, na primer z Accessovo zbirko podatkov, preglednico ali besedilno datoteko.

Uporaba vrednosti iz spletne storitve za izpolnjevanje polja s seznamom, polja s spustnim seznamom ali kombiniranega polja

Če želite izpolniti polje s seznamom, polje s spustnim seznamom ali kombinirano polje s podatki iz sekundarne podatkovne povezave s spletno storitvijo.

Uporaba vrednosti iz zbirke podatkov SQL Serverja za izpolnjevanje polja s seznamom, polja s spustnim seznamom ali kombiniranega polja

Če želite polje s seznamom, polje s spustnim seznamom ali kombinirano polje izpolniti s podatki iz podatkovne povezave poizvedbe z zbirko podatkov Microsoft SQL Server.

Konfiguriranje sekundarne podatkovne povezave za uporabo brez povezave

Če želite predlogo obrazca konfigurirati tako, da bodo obrazci, ki temeljijo na predlogi obrazca, podatke iz sekundarne podatkovne povezave predpomnilnik, ko uporabniki izpolnjujejo obrazec. To je uporabno, ko uporabniki nimajo vzpostavljene omrežne povezave ali ko zunanji vir podatkov obrazca ni na voljo. V teh primerih InfoPath v obrazcu prikaže predpomnjene podatke, obrazec pa še naprej deluje v skladu s pričakovanji uporabnika.

6. korak: Dodajanje preverjanja veljavnosti podatkov, pravil in drugih funkcij poslovne logike

Je pomembno, da zmanjšate stroške in povečanje učinkovitosti v podjetju, kjer je to mogoče. Uporabite lahko funkcije poslovne logike v predlogi obrazca in preprečite napake vnašanjem podatkov in da avtomatizirate dejanja v obrazcu za uporabnika. Če uporabljate InfoPathove funkcije, kot so preverjanje veljavnosti podatkov, pogojno oblikovanje, in pravila, lahko določite pogoje in dejanja, ki samodejno izvajanje opravil, ki temeljijo na dogodke, kot so odpiranje ali zapiranje obrazca, ali vrednosti, ki so bili vneseni v predlogi obrazca.

V teh virih so dodatne podrobnosti, ki opisujejo obseg funkcij poslovne logike v InfoPathu.

Kliknite

Če želite

Dodajanje, spreminjanje ali odstranjevanje preverjanja veljavnosti podatkov

Če želite, da bodo napake med izpolnjevanjem obrazca zaznane samodejno. Če v kontrolnike predloge obrazca dodate preverjanje veljavnosti podatkov, pomagate zagotoviti, da bodo zbrani podatki točni in usklajeni ter da ustrezajo vsem standardom podjetja.

Uporaba pogojnega oblikovanja za predlogo obrazca

Če želite glede na pogoje, ki se pojavijo v obrazcu, skriti ali uporabiti oblikovanje v kontrolniku. S pogojnim oblikovanjem lahko v kontrolnikih samodejno uporabite krepko, podčrtano, ležeče in prečrtano besedilo ter barvo pisave in ozadja. Lahko tudi določite, ali naj bo kontrolnik med izpolnjevanjem obrazca viden, onemogočen ali naj bo uporabnikom omogočeno dodajanje ali odstranjevanje določenih kontrolnikov, na primer izbirnih odsekov.

Dodajte pravilo

Če želite dodati pravila, ki se na določene dogodke in pogoje v obrazcu odzovejo tako, da prikažejo pogovorno okno, nastavijo vrednost polja, izvedejo poizvedbo po podatkovni povezavi ali vanjo pošljejo podatke, preklopijo med pogledi in odprejo ali zaprejo obrazec.

Dodajanje formule kontrolniku

Če želite dodati formule, ki izračunajo podatke, v kontrolniku prikažejo določene datumske in časovne vrednosti ali pa prikažejo vrednosti, ki jih uporabniki vnesejo v kontrolnik v drugem kontrolniku.

Ogled poslovne logike v predlogi obrazca

Če želite pregledati vse nastavitve preverjanja veljavnosti podatkov, izračunane privzete vrednosti, pravila in programske funkcije, ki so povezane s predlogo obrazca, uporabite pogovorno okno Nadzornik logike. To vam pomaga, da se izognete dolgotrajnemu postopku odpiranja posameznih kontrolnikov, ko želite pregledati te nastavitve.

Funkcije poslovne logike v InfoPathu so vse, kar potrebujete za večino predlog obrazcev. Toda če v predlogi obrazca zahteva dodatne funkcije, ki niso na voljo v InfoPathu, lahko uporabite kodo ustvarite lastnosti po meri. Če želite napisati skript, lahko uporabite Microsoftov urejevalnik skriptov (MSE) za ustvarjanje, urejanje in odpravljanje napak v Microsoft JScript ali kode Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Če želite napisati upravljano kodo, lahko uporabite Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) za ustvarjanje, urejanje in odpravljanje napak v Visual Basic ali Visual C# kodo. Poleg tega, če imate Microsoft Visual Studio 2005, lahko integrirate InfoPathove funkcije v načinu načrtovanja v razvojno okolje Visual Studio 2005 tako, da prenesete in namestite Orodja Microsoft Visual Studio Tools 2005 za sistem Microsoft Office 2007 v vašem računalniku. Lahko nato odprete Visual Studio 2005, ustvarite projekt v InfoPathovo predlogo obrazca, in uporabite funkcije v načinu načrtovanja za načrtovanje predloge obrazca. Več informacij o prenosu Orodja Microsoft Visual Studio Tools 2005 za sistem Microsoft Office 2007, si oglejte obiščite Portal za razvijalce programa InfoPath na spletnem mestu Microsoft Developer Network (MSDN).

7. korak: Ustvarjanje pogledov po meri

Vsaka InfoPathova predloga obrazca ima privzet pogled, ki se prikaže, ko uporabnik prvič odprejo obrazec, ki temelji na predlogi obrazca.

Če želite načrtovati dodatne poglede za predlogo obrazca, lahko uporabite podokno opravil Pogledi:

Del podokna opravil »Pogledi«

Ko načrtujete nov pogled, običajno ponovite postopek postavljanja obrazca, dodajanja kontrolnikov vanj in dodajanja preverjanja veljavnosti podatkov ali drugih funkcij.

Če ustvarite različne poglede predloge obrazca, uporabnikom omogočite ogled podatkov obrazca na različne načine. Tako vam ni treba načrtovati več predlog obrazcev za isti poslovni postopek. V predlogi obrazca, ki se uporablja za obdelovanje zavarovalnih zahtevkov, lahko ustvarite en pogled za zavarovance, drugega za zavarovalne zastopnike in tretjega za zavarovalne izvedence. Pogledi so prilagojeni vrsti uporabnika, ki vanje vnaša informacije. Načrtujete lahko tudi poglede za tiskanje po meri, ki se uporabljajo izključno za tiskanje obrazca.

Pogledi morajo biti preprosti in jasni. Če želite uporabnikom posredovati posebne napotke, boste morda morali v pogled vgraditi pomoč. Za predlogo obrazca lahko ustvarite na primer poseben pogled s pomočjo in nato v privzeti pogled dodate gumb, ki ga uporabniki kliknejo, če želijo uporabiti ta pogled.

V teh virih so dodatne podrobnosti o pogledih.

Kliknite

Če želite

Dodajanje ali brisanje pogleda

Če želite izvedeti več o dodajanju, brisanju in upravljanju pogledov.

Ustvarjanje pogleda samo za InfoPath v predlogi obrazca, ki je združljiva z brskalnikom

Če želite izvedeti, kako ustvariti različna pogleda predloge obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, za dve vrsti uporabnikov. En pogled je namenjen uporabnikom, ki predlogo obrazca odprejo v spletnem brskalniku, drug pogled pa tistim, ki imajo v računalniku nameščen InfoPath. Pogled samo za InfoPath se ne prikaže v spletnem brskalniku, zato lahko v tem pogledu uporabite InfoPathove funkcije, ki niso podprte v predlogah obrazcev, združljivih z brskalnikom, na primer kontrolnik uporabniške vloge ali »Glavno/Podrobno«.

Oblikovanje pogleda, optimiranega za tiskanje

Če želite izvedeti več o načrtovanju pogleda za tiskanje predloge obrazca in drugih tehnikah ustvarjanja predlog obrazcev, ki so primerne za tiskanje.

Dodajanje besedila pomoči po meri v predlogo obrazca

Če želite izvedeti več o načrtovanju pogleda s pomočjo predloge obrazca in drugih tehnikah, s katerimi lahko uporabnikom prikažete napotke po meri.

8. korak: Omogočanje obnašanja pošiljanja

Ko predloge obrazcev za zbiranje podatkov načrtujete kot del širšega poslovnega postopka, podatki običajno ne ostanejo v obrazcih, ki jih uporabniki izpolnijo, ampak se prenesejo v naslednjo stopnjo poslovnega postopka – običajno v zunanji vir podatkov, na primer v zbirko podatkov ali spletno storitev. Zaposleni lahko InfoPath uporabi na primer za izpolnjevanje obrazca za poročilo o stroških in ga nato pošlje v spletno storitev v obdelavo.

Če navedete, kam želite poslati podatke v predlogah obrazcev, lahko izboljšate natančnost in učinkovitost poslovnih postopkov, s čimer imate večji nadzor nad temi postopki. Preden uporabniki pošljejo podatke iz obrazca, InfoPath zagotovi njihovo veljavnost in uporabnikom omogoči popravljanje neveljavnih podatkov. Ta funkcija pomaga zagotoviti, da so v zunanji vir podatkov poslani samo veljavni podatki.

V teh virih je razloženo, kako načrtovati predlogo obrazca, da bodo podatki iz obrazca poslani na želeno mesto.

Kliknite

Če želite

Uvod v pošiljanje podatkov na obrazcu

Če želite izvedeti več o pošiljanju podatkov iz obrazca na določeno mesto, na primer v zbirko podatkov ali spletno storitev.

Pošiljanje podatkov iz obrazca na več mest

Če želite načrtovati sekundarne podatkovne povezave in pravila, ki pošljejo podatke iz obrazca na več mest, ko uporabniki v obrazcu kliknejo gumb Pošlji.

9. korak: Omogočanje varnostih funkcij

Ob sprejemanju odločitev glede varnosti obrazcev in njihovih povezanih predlog uporabite obstoječ varnostni pravilnik organizacije.

Če ustvarjate predloge obrazcev, ki so združljive z brskalnikom, upoštevajte, da na varnost informacij, ki so shranjene v strežnikih s storitvami InfoPath Forms Services, vpliva veliko dejavnikov. Nekatere nadzirate vi, nekatere pa skrbnik, ki nastavi in upravlja uporabniške račune, dodeli dovoljenja in uporabnikom pomaga odpraviti težave z omrežjem ali dostopom do strežnika. Če želite za predlogo obrazca nastaviti ustrezne možnosti, se boste morda morali posvetovati s skrbnikom.

V teh virih je razloženo, kako načrtovati varno predlogo obrazca.

Kliknite

Če želite

Pomisleki o varnosti obrazcev in njihovih predlog

Če želite izvedeti več o najbolj priporočljivih postopkih za večjo varnost obrazcev in njihovih predlog ter o pomislekih o varnosti strežnika.

Ravni varnosti v InfoPathovih obrazcih

Če želite izvedeti več o treh različnih varnostnih ravneh obrazcev: omejena in domenska raven ter raven popolnega zaupanja. Varnostne ravni določajo, ali ima obrazec dostop do podatkov v drugih domenah ali do datotek in nastavitev v uporabnikovem računalniku.

Nastavitev zahtevane varnostne ravni za predlogo obrazca

Če želite prepisati privzeto varnostno nastavitev, ki jo InfoPath samodejno izbere glede na funkcije v predlogi obrazca.

Elektronski podpisi

Če želite izvedeti več o elektronskih podpisih v InfoPathu in o pomislekih o njihovi uporabi v predlogah obrazcev, ki jih je mogoče uporabiti v brskalniku. Podpisovanje obrazca pomaga pri preverjanju pristnosti uporabnika, ki je izpolnil obrazec, in zagotavljanju, da vsebina obrazca ni spremenjena.

10. korak: Preskušanje videza in obnašanja

Načrt preskušanja je odvisen od zapletenosti predloge obrazca in obstoječega pravilnika za uvajanje predlog obrazcev v organizaciji. Načrt preskušanja je lahko preprost – kot bi si predogledali predlogo obrazca, da preskusite obnašanje in videz obrazcev, ki temeljijo na tej predlogi. Ko pa uvajate predlogo obrazca, ki je del večjega poslovnega postopka, bo potreben podrobnejši in tudi bolj uraden preskus. Morda boste želeli izvesti preskus uporabnosti ali narediti preskusna uvajanja za vzorčno skupino uporabnikov.

Najosnovnejši preskus običajno vključuje predogled predloge obrazca v InfoPathovem oknu predogleda. To okno omogoča ogled obrazca v obliki, kot bo prikazana uporabnikom, in vnos podatkov v kontrolnike in s tem preskus njihove funkcionalnosti. Tako lahko preverite poravnavo in obliko kontrolnikov. Preskusite lahko tudi funkcionalnost kontrolnikov v obrazcu. V kontrolnike lahko vnesete podatke in zagotovite delovanje preverjanja veljavnosti podatkov, formul, pravil in podatkovnih povezav v skladu s pričakovanji. Z oknom predogleda zagotovite brezhibnost, ki zadeva tipkarske napake in nedoslednost, ter ustreznost videza.

Namig : Okno predogleda lahko med načrtovanjem predloge obrazca uporabite tudi za preprosto in vnovično preskušanje kontrolnikov in obnašanja obrazca.

Večino preskusov lahko naredite sami, vendar preden predlogo obrazca objavite in posredujete, je priporočljivo, da jo preskusijo tudi uporabniki, s čimer zagotovite skladnost z njihovimi pričakovanji. Priporočljivo je, da objavite preskusno predlogo obrazca in jo posredujete vzorčni skupini uporabnikov. Tako dobite povratne informacije uporabnikov o uporabnosti predloge obrazca. Nato lahko opravite potrebne spremembe, preden predlogo obrazca objavite za širši krog uporabnikov.

V tem viru je razloženo, kako uporabiti podokno opravil Preverjevalnik načrta za preskušanje predloge obrazca.

Kliknite

Če želite

Podokno opravil »Preverjevalnik načrta«

Če želite izvedeti več o podoknu opravil Preverjevalnik načrta in njegovi uporabi za preskušanje funkcionalnosti predloge obrazca.

Na vrh strani

3. korak: Uvajanje

Postopek uvajanja predloge obrazca vključuje objavljanje predloge obrazca, omogočanje za uporabo v spletu (samo za predloge obrazcev, ki so združljive z brskalnikom) in sporočanje uporabnikom, da je predloga obrazca na voljo. Če nameravate predlogo obrazca namestiti v računalnike uporabnikov, mora postopek objavljanja vključevati tudi ustvarjanje posebne namestitvene datoteke. Predlogo obrazca lahko objavite na več mestih, tudi na e-poštnem seznamu prejemnikov in v strežnikih s storitvami InfoPath Forms Services ali Windows SharePoint Services.

Če nameravate objaviti predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, v strežniku s storitvami InfoPath Forms Services, jo naprej objavite in nato omogočite za uporabo v brskalniku. V večini primerov lahko to naredite med objavljanjem, tako da potrdite potrditveno polje v čarovniku za objavljanje. Vendar če predloga obrazca vsebuje določene funkcije, na primer upravljano kodo, predloge obrazca ne morete sami omogočiti za uporabo v brskalniku. Predlogo obrazca shranite na mesto v skupni rabi in nato sporočite skrbniku gruče, da je na voljo za pregled. Skrbnik gruče preveri, ali predloga obrazca morda vsebuje napake in opozorila, nato jo prenese na mesto spletne gruče in aktivira v Zbirka mest strežnika.

V teh virih sta razložena postopek objavljanja in njegov obseg.

Kliknite

Če želite

Objavljanje predloge obrazca

Če želite določiti način in mesto objave predloge obrazca.

Objavljanje predloge obrazca v strežniku, v katerem se izvajajo storitve InfoPath Forms Services

Če želite objaviti predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom in ki jo je mogoče izpolniti v InfoPathu ali spletu. V tem članku je tudi razloženo, kako je mogoče ugotoviti, ali lahko predlogo obrazca sami omogočite za uporabo v brskalniku ali jo mora skrbnik gruče.

Objavljanje predloge obrazca v strežniku s storitvami Microsoft Windows SharePoint Services

Če želite predlogo obrazca objaviti v knjižnici, ki je mesto na SharePointovem mestu, kjer so upravljane zbirke datotek. Predlogo obrazca lahko objavite tudi kot vrsto vsebine mesta, kar vam omogoča dodeljevanje več predlog obrazcev v eno samo knjižnico ali dodeljevanje predloge obrazca v več knjižnic v celotni zbirki mest.

Objavljanje predloge obrazca na seznamu prejemnikov e-poštnih sporočil

Če želite uporabnikom poslati predlogo obrazca v e-poštnem sporočilu. Čarovnik za objavljanje ustvari e-poštno sporočilo s kopijo predloge obrazca in obrazca, ki temelji na tej predlogi. Ko uporabniki odprejo e-poštno sporočilo, lahko izpolnijo obrazec neposredno v telesu e-poštnega sporočila.

Objavljanje predloge obrazca s popolnim zaupanjem

Če želite uporabiti čarovnika za objavljanje in ustvariti namestitvene datoteke, da lahko v računalnike uporabnikov namestite predloge obrazcev s popolnim zaupanjem. Obrazec se lahko izvaja na varnostni ravni popolnega zaupanja samo, če je z njim povezana predloga obrazca elektronsko podpisana z zaupanja vrednim korenskim potrdilom ali če je bila predloga obrazca nameščena v uporabnikov računalnik z uporabo namestitvenega programa, na primer s programom Microsoft Windows Installer (datoteka .msi).

Na vrh strani

4. korak: Vzdrževanje

Vzdrževanje predloge obrazca vključuje posodabljanje predloge in izdajanje novih različic. Priporočljivo je tudi, da občasno pridobite povratne informacije od uporabnikov o uporabnosti načrta, če torej predloga obrazca ustreza njihovim potrebam ali pa so se njihove potreba morda spremenile.

Ko objavite spremenjeno predlogo obrazca, lahko InfoPath posodobi tako predlogo obrazca (datoteko .xsn) kot tudi vse obstoječe obrazce (datoteke .xml), ki temeljijo na tej predlogi. Ko uporabniki odprejo obstoječ obrazec, bodo samodejno prenesli najnovejšo kopijo predloge obrazca in njihovi obrazci se bodo posodobili tako, da se bodo ujemali s to različico. InfoPath privzeto samodejno zamenja starejšo različico predloge obrazca z novejšo. Izberete lahko želeno metodo posodabljanja obstoječih uporabniških obrazcev.

Če ste skrbnik gruče strežnikov s storitvami InfoPath Forms Services in želite prenesti novo različico predloga obrazca, ki jo potrdi skrbnik, lahko določite posodabljanje obstoječe različice z nadgrajeno različico. Predlogo obrazca lahko z novejšo različico zamenjate tako, da ne boste povzročili izgube podatkov uporabnikov, ki trenutno izpolnjujejo obrazec v brskalniku. Lahko pa predlogo obrazca takoj prepišete, če imate za to dober razlog, na primer odpravljanje varnostnih težav.

Če želite posodobiti obstoječ del predloge, ga odprite, po potrebi spremenite, shranite in nato znova posredujte načrtovalcem obrazca. Ko načrtovalci v podokno opravil Kontrolniki dodajo najnovejšo različico dela predloge, ga lahko uporabijo v svojih predlogah obrazca. Če odprejo predlogo obrazca, ki vsebuje starejšo različico dela predloge, jih bo InfoPath pozval, naj posodobijo del te predloge z najnovejšo različico.

V teh virih je podrobneje razloženo, kako spremeniti ali posodobiti predloge obrazcev in dele predlog.

Kliknite

Če želite

Posodabljanje obstoječih predlog obrazcev

Če želite izvedeti, kako InfoPath posodobi predlogo obrazca in vse ustrezne uporabniške obrazce. Tukaj lahko izveste več o pomislekih o posodabljanju predlog obrazcev, ki jih je mogoče uporabiti v brskalniku, in o tehnikah, s katerimi se je mogoče izogniti izgubi podatkov v obstoječih uporabniških obrazcih.

Spreminjanje objavljene predloge obrazca

Če želite izvedeti, kako spremeniti objavljeno predlogo obrazca ali delovno kopijo predloge obrazca in kako delovno kopijo znova objaviti na izvirnem mestu objave.

Premikanje objavljene predloge obrazca v novo knjižnico dokumentov

Če želite predlogo obrazca in vse obstoječe obrazce učinkovito premakniti iz ene knjižnice v drugo. Morda boste po tem, ko ste že uvedli predlogo obrazca, morali premakniti predlogo v strežnik z večjo zmogljivostjo, da bo omogočeno izpolnjevanje obrazca več uporabnikom hkrati.

Spreminjanje ali odstranjevanje podatkovne povezave

Če želite spremeniti ali odstraniti podatkovne povezave iz predloge obrazca. Morda boste morali to narediti, če se spremenijo zunanji viri podatkov predloge obrazca.

Dodajanje, odstranjevanje ali posodabljanje datotek sredstev v predlogi obrazca

Če želite upravljati datoteke, ki so v predlogo obrazca dodane, da podpirajo funkcionalnost z njo povezanih obrazcev. Morda boste želeli dodati datoteko HTML, ki se uporablja za prikaz informacij v podokno opravil po meri, ali pa spremeniti datoteko XML, ki se uporablja za prikaz elementov na seznamu.

Spreminjanje obstoječega dela predloge

Če želite spremeniti načrt obstoječega dela predloge.

Na vrh strani

5. korak: Arhiviranje

Arhiviranje obrazcev in njihovih predlog je v organizacijah pogosto zadnji korak v življenjskem ciklu načrtovanja obrazca. Če določene predloge obrazca ne potrebujete več, jo lahko vzamete iz uporabe in ohranite njeno elektronsko kopijo za arhiv. Morda boste želeli ohraniti tudi podatke, zbrane v obrazcih, ki temeljijo na tej predlogi.

Večina organizacij strogo sledi navodilom za dolgoročno shranjevanje in ohranjanje podatkov v arhivih. Od organizacije se morda zahteva, da zapise transakcij stranke hrani določeno število let. Navodila za arhiviranje v organizaciji morda urejajo notranji pravilniki, predpisana skladnost ali oboje. K načrtovalnemu postopku spada tudi to, da se seznanite s pravilnikom.

Arhiviranje predloge obrazca

Če ste skrbnik gruče strežnikov s storitvami InfoPath Forms Services, lahko neuporabljene predloge obrazcev, ki jih je mogoče uporabiti v brskalniku, vzamete iz uporabe. Morda boste želeli vzeti iz uporabe predloge obrazcev za anketo, ko je anketa končana. Če želite, da bodo knjižnice posodobljene in pregledne, zagotovite, da neuporabljene predloge obrazcev ne bodo več v uporabi in da imate pravilnik za nadziranje in posodabljanje obstoječih predlog obrazcev.

Če nameravate iz uporabe vzeti predlogo obrazca, ki jo je mogoče uporabiti v brskalniku in se še uporablja, načrtujte izvajanje postopnega nadgrajevanja ali umik predloge obrazca, da preprečite prekinitev trenutnih sej, ki lahko povzroči izgubo podatkov in takojšnjo prekinitev izpolnjevanja obrazca.

Priporočljivo je, da izvorno datoteko predloge obrazca (datoteka .xsn) arhivirate v program za nadziranje različic ali v drugo vrsto rešitve za upravljanje datotek, ki jo uporablja organizacija. S tem pomagate zagotoviti, da boste vi in organizacija imeli zapis predloge obrazca, ki ga boste lahko uporabili, ko se boste sklicevali na arhive obrazcev in podatkov iz obrazcev ali ko boste želeli obnoviti ali posodobiti predlogo obrazca.

Arhiviranje obrazcev in podatkov iz obrazcev

Če organizacija uporablja program Office SharePoint Server 2007, lahko izpolnjene obrazce, ki temeljijo na strežniku (datoteke .xml), arhivirate tako, da jih pretvorite v spletne strani. Arhivirani obrazec je mogoče shraniti v knjižnico, kjer se nahaja tudi izvirni obrazec, ali pa ga glede na navodila organizacije premakniti na drugo mesto.

Opomba : Ko obrazec pretvorite v spletno stran, se nastala datoteka lahko razlikuje od izvirne. Preverite rezultate pretvorbe, če želite zagotoviti, da bo ustrezala vašim potrebam. Če se je podatkovna povezava s sekundarnim virom podatkov uporabljala na primer za izpolnjevanje polja s seznamom na obrazcu, v arhiviranem obrazcu ne bodo prikazane vse vrednosti polj s seznami, ampak le vrednost, ki jo je uporabnik določil med izpolnjevanjem obrazca.

V InfoPathu lahko obrazec arhivirate tako, da ga odprete in izvozite v eno od teh oblik:

 • PDF (Portable Document Format)    PDF je elektronska oblika datoteke s stalno postavitvijo, ki ohrani obliko dokumenta in omogoča skupno rabo datotek. Oblika PDF zagotavlja, da bo datoteka med ogledom v spletu ali tiskanjem ohranila želeno obliko, in preprečuje kopiranje ali spreminjanje podatkov v datoteki.

 • XPS (XML Paper Specification)    XPS je elektronska oblika datoteke, ki ohrani obliko dokumenta in omogoča skupno rabo datotek. Oblika XPS zagotavlja, da bo datoteka med ogledom v spletu ali tiskanjem ohranila želeno obliko, in preprečuje kopiranje ali spreminjanje podatkov v datoteki.

Datoteko lahko v programu Microsoft Office 2007 shranite v zapisu PDF ali XPS šele, ko namestite dodatek. Če želite več informacij, glejte Omogočanje podpore za druge oblike zapisov datotek, kot sta PDF in XPS.

Prav tako lahko izvozite izpolnjen obrazec kot spletno stran, v obliki zapisa spletno stran v eni datoteki (MHTML). Ta vrsta datoteke omogoča uporabnikom ogled (vendar ne spremeni) vsebino obrazca v brskalniku.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×