Štetje pogostosti ponovitve vrednosti

Štetje pogostosti ponovitve vrednosti

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Recimo, da želite ugotoviti, kolikokrat se v obsegu celic ponovi določeno besedilo ali številska vrednost. Na primer:

 • Če obseg, npr. A2:D20, vsebuje števila 5, 6, 7 in 6, se število 6 ponovi dvakrat.

 • Če stolpec vsebuje priimke »Potokar«, »Munda«, »Munda« in »Munda«, se priimek »Munda« ponovi trikrat.

Obstaja več načinov za štetje, kolikokrat se neka vrednost ponovi.

Kaj želite narediti?

Štetje ponovitev ene vrednosti s funkcijo

Štetje na podlagi več meril s funkcijo COUNTIFS

Štetje na podlagi meril s funkcijama COUNT in IF skupaj

Štetje, kolikokrat se pojavi več besedilnih ali številskih vrednosti, s funkcijama SUM in IF skupaj

Štetje ponovitev več vrednosti s poročilom vrtilne tabele

Štetje, kolikokrat se pojavi ena vrednost pri uporabi funkcije

Za to opravilo uporabite funkcijo COUNTIF.

Primer

Kopiranje vzorčnimi podatki v tej tabeli in ga prilepite v celico A1 na nov Excelov delovni list. Formule za prikaz rezultatov, jih izberite, pritisnite F2 in nato pritisnite tipko Enter. Če si želite ogledati vse podatke po potrebi, prilagodite širino stolpcev. Opuščaj na levi strani formule v razdelku Formula dovoli formule za prikaz za pregled, medtem ko formule na desni strani v stolpcu rezultat prikaže rezultate formule.

Prodajalec

Račun

Bulnikar

15.000

Bulnikar

9.000

Jamnik

8.000

Jamnik

20.000

Bulnikar

5.000

Dovžan

22.500

Formula

Opis

Rezultat

'=COUNTIF(A2:A7; "Potokar")

Število vnosov za Potokar (3)

=COUNTIF(A2:A7; "Potokar")

'=COUNTIF(A2:A7; A4)

Število vnosov za Mirtič (2)

=COUNTIF(A2:A7;A4)

'=COUNTIF(B2:B7; "< 20000")

Število računov v znesku, nižjem od 20.000 (4)

=COUNTIF(B2:B7; "< 20000")

'=COUNTIF(B2:B7; ">="&B5)

Število računov v znesku, ki je večji od 20.000 ali enak (2)

=COUNTIF(B2:B7; ">="&B5)

Če želite izvedeti več o uporabi te funkcije, glejte Funkcija COUNTIF.

Na vrh strani

Štetje na podlagi več meril s funkcijo COUNTIFS

Funkcija COUNTIFS je bila predstavljena v programu Excel 2007 in je podobna funkciji COUNTIF z eno pomembno izjemo: v funkciji COUNTIFS lahko uporabite merila za celice v več obsegih in štejete, kolikokrat so upoštevana vsa merila. S funkcijo COUNTIFS lahko uporabite do 127 parov obsegov/meril. Sintaksa funkcije je takšna:

COUNTIFS(obseg_pogojev1, pogoji1, [obseg_pogojev2, pogoji2],…)

Primer

Kopiranje vzorčnimi podatki v tej tabeli in ga prilepite v celico A1 na nov Excelov delovni list. Formule za prikaz rezultatov, jih izberite, pritisnite F2 in nato pritisnite tipko Enter. Če si želite ogledati vse podatke po potrebi, prilagodite širino stolpcev. Opuščaj na levi strani formule v razdelku Formula dovoli formule za prikaz za pregled, medtem ko formule na desni strani v stolpcu rezultat prikaže rezultate formule.

ID zaposlenega

Številka območja

Oddelek

20552

14

Prodaja

21268

14

Finance

23949

13

Skrbnik

24522

16

Skrbnik

28010

15

Informacijska tehnologija

29546

16

Prodaja

31634

15

Informacijska tehnologija

32131

13

Informacijska tehnologija

35106

16

Finance

40499

13

HR

42051

13

Prodaja

43068

14

HR

45382

14

Finance

47971

13

IT

Formula

Rezultat

Koliko je zaposlenih v regiji 2 in v oddelku za finance?

'=COUNTIFS(B2:B15; "2"; C2:C15; "Finance")

=COUNTIFS(B2:B15; "2"; C2:C15; "Finance")

Prvi obseg pogojev je številka območja in drugi ime oddelka. Pogoj, ki se tiče prvega obsega pogojev, je »2«, pogoj, ki se tiče drugega, pa je »Finance«. Funkcija COUNTIFS preveri, če sta oba pogoja izpolnjena.

Če želite izvedeti več o uporabi te funkcije za štetje z več obsegi in merili, glejte Funkcija COUNTIFS.

Na vrh strani

Štetje na podlagi meril s funkcijama COUNT in IF skupaj

Recimo, da morate ugotoviti, koliko prodajalcev je prodalo določen artikel v določeni regiji, ali pa da želite izvedeti, kolikokrat je določen prodajalec presegel določeno vrednost prodaje. Lahko uporabite funkciji IF in COUNT skupaj; torej najprej s funkcijo IF preverite pogoj in če je rezultat funkcije IF enak True, lahko potem s funkcijo COUNT preštejete celice.

Primeri

Kopiranje vzorčnimi podatki v tej tabeli in ga prilepite v celico A1 na nov Excelov delovni list. Formule za prikaz rezultatov, jih izberite, pritisnite F2 in nato pritisnite tipko Enter. Če si želite ogledati vse podatke po potrebi, prilagodite širino stolpcev. Opuščaj na levi strani formule v razdelku Formula dovoli formule za prikaz za pregled, medtem ko formule na desni strani v stolpcu rezultat prikaže rezultate formule.

Regija

Prodajalec

Vnesite

Prodaja

Jug

Bulnikar

Pijače

3571

Zahod

Dovnik

Mlečni izdelki

3338

Vzhod

Jamnik

Pijače

5122

Sever

Jamnik

Mlečni izdelki

6239

Jug

Dovžan

Zelenjava

8677

Jug

Dovnik

Meso

450

Jug

Dovnik

Meso

7673

Vzhod

Jamnik

Zelenjava

664

Sever

Dovnik

Zelenjava

1500

Jug

Dovžan

Meso

6596

Formula

Opis

Rezultat

' = COUNT (IF ((A2:A11="South")*(C2:C11="Meat"),D2:D11))

Število prodaj mesa v južnem območju. (3)

=COUNT(IF((A2:A11="Jug")*(C2:C11="Meso");D2:D11))

' = COUNT (IF ((B2:B11="Suyama") * (D2: D11 > = 1000), d2: D11))

Število Mirtičevih prodaj, ki so večje od 1,000 €. (2)

=COUNT(IF((B2:B11="Mirtič")*(D2:D11>=1000); D2:D11))

Opombe: 

 • Formule v tem primeru morate vnesti kot matrične formule. Če ste odprli delovni zvezek v Excelu za Windows ali v programu Excel 2016 za Mac in želite spremeniti formulo ali ustvarite formulo, podobno, pritisnite F2in nato pritisnite Ctrl + Shift + Enter , da se formula vrne rezultate ste pričakovali. V starejših različicah Excela za Mac uporabite UKAZ + Shift + Enter.

 • Če želite, da formule pravilno delujejo, mora biti drugi argument v funkciji IF številka.

Funkcija COUNT prešteje celice, v katerih so števila, in števila na seznamu argumentov. Funkcija IF vrne eno vrednost, če je navedeni pogoj ocenjen kot True, in drugo vrednost, če je ta pogoj ocenjen kot False.

Če želite izvedeti več o teh funkcijah, glejte Funkcija COUNT in Funkcija IF.

Na vrh strani

Štetje, kolikokrat se pojavi več besedilnih ali številskih vrednosti, s funkcijama SUM in IF skupaj

V spodnjih primerih sta funkciji IF in SUM uporabljeni skupaj. Funkcija IF najprej preveri vrednosti v nekaterih celicah in če je rezultat enak True, funkcija SUM prikaže število, kolikokrat te vrednosti prestanejo preskus.

Primeri

Prodajalec

Račun

Cajhen

15.000

Cajhen

9000

Stražar

8000

Stražar

20000

Cajhen

5000

Dovžan

22500

Formula

Opis

Rezultat

' = SUM (IF ((A2:A7="Buchanan")+(A2:A7="Dodsworth"),1,0))

Število računov za osebo Potokar ali Makovec.

=SUM(IF((A2:A7="Bulnikar")+(A2:A7="Dovžan");1,0))

' = SUM (IF ((B2:B7<9000) + (B2: B7 > 19000); 1; 0))

Število računov, ki imajo vrednosti manj kot 9.000 € ali več kot 19.000 €.

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000);1,0))

' = SUM (IF (a2: A7 = "Potokar"; IF (B2: B7 < 9000,1,0)))

Število računov osebe Potokar z vrednostmi, ki so manjše od 9.000 €.

=SUM(IF(A2:A7="Bulnikar";IF(B2:B7<9000;1,0)))

Opomba: Formule v tem primeru morate vnesti kot matrične formule. Če ste odprli delovni zvezek v Excelu za Windows ali v programu Excel 2016 za Mac in želite spremeniti formulo ali ustvarite formulo, podobno, pritisnite F2in nato pritisnite Ctrl + Shift + Enter , da se formula vrne rezultate ste pričakovali. V starejših različicah Excela za Mac uporabite UKAZ + Shift + Enter.

Na vrh strani

Štetje, kolikokrat se pojavi več vrednosti pri uporabi poročila vrtilne tabele

Za prikazovanje vsot in štetje ponovitev enoličnih vrednosti lahko uporabite poročilo vrtilne tabele. Vrtilna tabela je interaktivni način za hitro povzemanje velikih količin podatkov. Z vrtilno tabelo lahko razširite in strnete ravni podatkov, da fokusirate rezultate, ter iz povzetka prikažete več podrobnost za področja, ki vas zanimajo. Poleg tega lahko vrstice premaknete v stolpce ali stolpce v vrstice (»vrtenje) in tako prikažete različne povzetke za izvorne podatke.

Primer izvornih podatkov in dobljenih poročil vrtilne tabele

1.   Izvorni podatki so v tem primeru z delovnega lista

2.   Izvorne vrednosti za povzetek »Golf« za »Čet3« v poročilu vrtilne tabele

3.   Celotno poročilo vrtilne tabele

4.   Povzetek izvornih vrednosti v celicah C2 in C8 iz izvornih podatkov

Ustvarjanje poročila vrtilne tabele

 1. Izberite stolpec, ki vsebuje podatke.
  Prepričajte se, ali ima stolpec glavo.

 2. Na zavihku Vstavljanje v skupini Tabele kliknite Vrtilna tabela.
  Prikazano je pogovorno okno Ustvarjanje vrtilne tabele.

 3. Kliknite Izberi tabelo ali obseg.

 4. Poročilo vrtilne tabele vstavite na nov delovni list, ki se začne pri celici A1, tako da kliknete Na nov delovni list.

 5. Kliknite V redu.
  Na mesto, ki ste ga navedli, je dodano prazno poročilo vrtilne tabele s prikazanim seznamom polj vrtilne tabele.

 6. V odseku polja na vrhu seznama polj vrtilne tabele kliknite in držite ime polja, nato pa polje povlecite v okvirček Oznake vrstic v odseku postavitve na dnu seznama polj vrtilne tabele.

 7. V odseku polja na vrhu seznama polj vrtilne tabele kliknite in držite isto ime polja, nato pa polje znova povlecite v okvirček Vrednosti v odseku postavitve na dnu seznama polj vrtilne tabele.

Opomba: Če podatki vsebujejo števila, poročilo vrtilne tabele sešteje njihove vrednosti, namesto da bi jih preštelo. Če želite funkcijo povzemanja »Vsota« spremeniti v funkcijo povzemanja »Štetje«, izberite celico v stolpcu in na zavihku Analiziraj v skupini Aktivno polje kliknite Nastavitve polj, nato pa kliknite zavihek Povzemi, kliknite Štetje in nato kliknite V redu.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Glejte tudi

Pregled formul v Excelu

Kako se izogniti nedelujočim formulam

Iskanje in odpravljanje napak v formulah

Bližnjice na tipkovnici za Excel in funkcijske tipke

Statistika funkcije (sklicevanje)

Matematične in trigonometrične funkcije (sklicevanje)

Excelove funkcije (po abecedi)

Excelove funkcije (po kategoriji)

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×