Vytvárajte pútavejší obsah použitím videa služby YouTube
PowerPoint
Vyšperkovanie prezentácie s pomocou Designera
PowerPoint
Oživenie prezentácií pomocou náhľadu
PowerPoint
Zahodenie rušivých detailov fotografie
PowerPoint
Na výšku alebo na šírku? Je to na vás
PowerPoint
Zanôťte so snímkami
PowerPoint
Prispôsobenie farieb použitím nástroja kvapkadlo
PowerPoint
Exportovanie snímok do videa
PowerPoint
Ak je ukázanie jednoduchšie ako vysvetľovanie, nahrajte demoverziu obrazovky
PowerPoint
Klávesové skratky v prezentácii
PowerPoint
Použitie smartfónu ako diaľkového ovládača a laserového ukazovateľa
PowerPoint