Schôdze online cez Skype for Business
Schôdze
Okamžité naplánovanie schôdze priamo z e-mailovej správy
Schôdze
Zmena tímovej konverzácie na osobnú videoschôdzu
Schôdze