Tipy a triky pre oblasť ľudských zdrojov

Spolupráca na popise pracovnej náplne
Ľudské zdroje
Vytvorenie zdieľanej príručky pre proces adaptácie nových pracovníkov
Ľudské zdroje
Vytvorenie intranetovej lokality na zdieľanie prostriedkov týkajúcich sa školení
Ľudské zdroje
Udržanie spojenia s uchádzačmi
Ľudské zdroje
Poskytnutie prístupu novým pracovníkom k tímovým poznatkom
Ľudské zdroje
Spojenie nových pracovníkov s inštruktormi a navzájom
Ľudské zdroje