Tipy a triky pre oblasť finančníctva

Nastavenie centralizovaného pracovného priestoru pre finančný tím
Financie
Rýchla tvorba vizualizácií údajov
Financie
Rýchle predpovedanie budúcich hodnôt na základe historických údajov
Financie
Vytvorenie flexibilných grafov s cieľom porozumieť údajom a vizualizovať prehľady
Financie
Spolupráca na excelovom zošite v reálnom čase
Financie
Bezpečné zdieľanie súborov s kolegami
Financie