Word a Outlook sa vám predčítavajú
Outlook
Chat so spoluautormi počas úprav
Word
Opravy jedným kliknutím
Word
Písanie bez pomoci rúk
Nakreslenie správy v Pošte
Outlook
Napísanie najlepšieho štruktúrovaného životopisu pomocou LinkedInu
Word
Konvertovanie písania rukou na text alebo tvary
PowerPoint
Hypertextové prepojenia v živých farbách
PowerPoint
Upútanie pozornosti osoby pomocou @zmienok
PowerPoint
Prelomenie jazykovej bariéry
Outlook