Vypĺňanie buniek mihnutím oka
Excel
Vypočítanie súčtu bez použitia vzorca
Excel
Zatraktívnenie údajov s tabuľkami
Excel
Kde je to tlačidlo...? Použite funkciu Chcem zistiť
Excel
Kontingenčnosť – áno alebo nie?
Excel
Vizuálne znázornenie informácií pomocou údajových pruhov
Excel
Rýchle filtrovanie údajov podľa vašich predstáv
Excel
Preneste údaje do grafu: stačí na to len ALT + F1
Excel
Nároční analytici používajú funkciu IFS
Excel
Šablóny so zjednodušením ovládaním sú praktickou voľbou
Excel
Ukotvenie okraja uľahčí navigáciu, takže sa už netreba posúvať
Excel
Okamžité kontingenčné tabuľky: nie sú potrebné žiadne skúsenosti
Excel
Hľadanie ihly v kope sena pomocou funkcie VLOOKUP
Excel
Aký je váš stav? Zistíte ho okamžite
Excel