Objavovanie vecí a zdieľanie s ostatnými

Vyhľadanie správnych ľudí a obsahu
Zisťovanie
Vyhľadanie informácií kontaktovaním odborníkov
Zisťovanie
Vyhľadanie ľudí, súborov alebo konverzácií
Zisťovanie