Zdieľanie a zhromažďovanie pripomienok od členov tímu
Komunikácia
Online schôdza s členmi tímu
Komunikácia
Nastavenie chatového pracovného priestoru pre tím
Komunikácia