Zvýraznite súboru alebo priečinka v knižnici dokumentov v službe SharePoint Online pomocou čítačky obrazovky

Zvýraznite súboru alebo priečinka v knižnici dokumentov v službe SharePoint Online pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou SharePoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky zvýraznite dôležité súbory, priečinky alebo prepojenia v knižnici dokumentov pomocou pripnutia ich do hornej časti knižnice dokumentov. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Po pripnutí položky, obrázok miniatúry sa zobrazí v hornej časti stránka knižnice dokumentov, čo uľahčuje používateľov, aby ho nájsť.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Zvýraznenie položky v knižnici dokumentov

Poznámky: 

 • Zvýraznená oblasť je špecifická pre konkrétne zobrazenie priečinka alebo knižnice. Pri používaní vlastných zobrazení musíte položku pripnúť v každom zobrazení, v ktorom sa má zobrazovať.

 • V jednej knižnici, priečinku alebo zobrazení môžete zvýrazniť maximálne tri položky.

 • Tento postup nie je k dispozícii v klasickom režime.

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite na knižnicu dokumentov obsahujúcu súbor, priečinok alebo prepojenie, ktoré chcete zvýrazniť.

 3. V zobrazení Zoznam alebo v zobrazení Dlaždice vyberte položku, ktorú chcete zvýrazniť.

  Tipy: 

  • Ak chcete vybrať položky, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Zoznam priečinkov a súborov." V JAWS, budete počuť: "Zadanie tabuľky."

  • Prepnutie medzi zobrazením Zoznam a zobrazením Dlaždice:

   • Skontrolujte, či sú vybraté žiadne súbory alebo priečinky. Nové tlačidlo a zobrazenie ponuky sú k dispozícii v ponuke len vtedy, keď nie sú vybraté žiadne súbory v knižnici dokumentov.

   • Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "New."

   • Stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa počuť "Možnosti zobrazenia", a stlačte kláves Enter.

   • Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "List" alebo "Dlaždice", a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť: "Zdieľať".

 5. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa počuť "Pripnúť do hornej", a stlačte kláves Enter. Miniatúru položky sa zobrazí v hornej časti knižnice.

  Tip: Ak možnosť pripnúť k hornej nie je k dispozícii na paneli s ponukami, stlačte kláves šípka doprava, kým počuť "Ďalšie príkazy", a stlačte kláves Enter. Vo vedľajšej ponuke, stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Pripnúť do hornej" a potom stlačte kláves Enter.

Poznámky: Môžete jednoducho pracovať s položkou výberom miniatúry:

 1. Vyberte miniatúru, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Pripnuté položky", a potom stlačte kláves so šípkou doprava, kým sa názov určených do vašej pozornosti položky, ktoré chcete.

 2. Ak chcete vybratú pripnutú položku otvoriť, stlačte kláves Enter.

  Otvorenie kontextovej ponuky so zoznamom ďalších akcií, ktoré môžete so zvýraznenou položkou vykonať, napríklad Premenovať, Upozorniť ma, História verzií, Vziať z projektu:

  1. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Zdieľať".

  2. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa počuť "Ďalšie príkazy", a potom stlačte kláves Enter.

  3. V kontextovej ponuke na vyberte niektorú z možností, stlačením klávesu šípka nadol, kým sa požadovanú možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

Zmena poradia zvýraznených položiek

Ak ste zvýraznili viac ako jednu položku, premiestnením položky doľava alebo doprava môžete zmeniť poradie, v ktorom sa zobrazujú.

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 vo svojej organizácii, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Stlačte kláves Enter. Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

  Tip: Ak nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už sa nachádzate v zobrazení SharePoint Online.

 3. Prejdite do knižnice dokumentov, priečinka alebo zobrazenia, kde sa nachádza zvýraznená položka.

 4. Vyberte položku chcete zmeniť poradie, tab, kým budete počuť "Pripnuté položky", a potom stlačte kláves so šípkou doprava, kým sa názov určených do vašej pozornosti položky, ktorú chcete premiestniť do novej pozície.

 5. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť: "Zdieľať".

 6. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa počuť "Upraviť PIN kód", a stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak možnosť Upraviť PIN kód nie je k dispozícii na paneli s ponukami, stlačte kláves so šípkou doprava, kým počuť "Ďalšie príkazy" a potom stlačte kláves Enter. Vo vedľajšej ponuke, stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Upraviť PIN kód" a potom stlačte kláves Enter.

 7. Vyberte možnosť pohybovať vpravo alebo vľavo, stlačením klávesu šípka nadol, kým sa zariadenie, a potom stlačte kláves Enter.

Zrušenie pripnutia zvýraznenej položky

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov SharePoint Online, stláčaním klávesu Tab, kým sa "Pozrite sa tlačidlo", a potom stlačte kláves Enter. Po zobrazení dokumentu knižnica zmení na zobrazenie SharePoint Online a vykoná sa prechod z tlačidla sa pozrieť na nové prepojenie budete počuť názov knižnice dokumentov, za ktorou nasleduje "New."

  Tip: Tip Ak nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už sa nachádzate v zobrazení SharePoint Online.

 3. Prejdite do knižnice dokumentov, priečinka alebo zobrazenia, kde sa nachádza zvýraznená položka.

 4. Vyberte položku, ktorú chcete odstrániť, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Pripnuté položky", a potom stlačte kláves so šípkou doprava, kým sa názov určených do vašej pozornosti položky, ktorú chcete premiestniť do novej pozície.

 5. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť: "Zdieľať".

 6. Ak chcete zrušiť pripnutie položky:

  • Ak len jedna položka pripnutá, stláčaním klávesu šípka doprava, kým počuť "Zrušiť pripnutie", a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak bude pripnutá viac ako jednu položku, stlačte kláves šípka doprava, kým sa počuť "Upraviť PIN kód", a potom stlačte kláves Enter. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "Zrušiť pripnutie", a potom stlačte kláves Enter.

Pomocou SharePoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky zvýraznite dôležité súbory, priečinky alebo prepojenia v knižnici dokumentov pomocou pripnutia ich do hornej časti knižnice dokumentov. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Pripnuté položky sa zobrazí ako miniatúru v hornej časti stránky knižnice dokumentov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Prepnite na zobrazenie zoznamu

Ak chcete zobraziť všetky položky v knižnici dokumentov, musíte prepnúť na zobrazenie zoznamu.

 1. Prejdite na knižnicu dokumentov obsahujúcu súbor, priečinok alebo prepojenie, ktoré chcete zvýrazniť.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým počuť "Hľadať" a potom stlačte kláves SR + kláves so šípkou doprava, kým sa počuť "Možnosti zobrazenia", a potom stlačte kláves Enter.

  Ak nepočujete "Možnosti zobrazenia", odstráňte všetky možné položky výbery a skúste to znova.

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "List", a potom stlačte kláves Enter.

Pripnutie položky v knižnici dokumentov

Pripnuté položky sa zobrazí len ako zvýraznený v priečinkoch a zobrazení knižnice, v ktorej bola pôvodne pripnuté. Ak chcete použiť vlastné zobrazenia, musíte pripnúť položky v každom zobrazení Zobraziť, kde sa bude zobrazovať ako zvýraznený. Môžete pripnúť najviac tri položiek v jednom zobrazení, priečinok alebo knižnicu.

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorý obsahuje súbor, priečinok alebo odkaz, ktorý chcete pripnúť.

 2. Ak chcete vybrať položku Pripnúť obrazovku, stláčaním klávesu Tab, kým sa na prvú položku v zozname položiek. Stlačte kláves SR + kláves vľavo alebo vpravo šípka do budete počuť názov položky.

 3. Otvorenie kontextovej ponuky, stlačením klávesu Alt + ponuky. Budete počuť: "Menu." Ak budete počuť "Ponuky, pop, čítať nahlas" namiesto "Menu", stlačením klávesu Esc sa presuňte na správny kontextovej ponuky.

 4. Stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Pripnúť do hornej", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

Zmena poradia pridaných položiek

Keď pripnuté viac ako jednu položku, môžete zmeniť poradie, v akom sa zobrazujú.

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, priečinok alebo zobrazenie miesto, kde sú pripnuté položky.

 2. Vyberte položku, ktorú chcete premiestniť, stlačte kláves Tab kľúč, kým nebudete počuť "pridaných položiek." Potom stláčaním klávesu SR + kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť názov položky.

 3. Otvorenie kontextovej ponuky, stlačením klávesu Alt + ponuky. Budete počuť: "Menu." Ak budete počuť "Ponuky, pop, čítať nahlas" namiesto "Menu", stlačením klávesu Esc sa presuňte na správny kontextovej ponuky.

 4. V kontextovej ponuke stláčaním klávesu SR + kláves so šípkou doprava, kým sa počuť "Upraviť PIN kód", a potom stlačte medzerník.

 5. Ak chcete vybrať, v akom smere presuňte položku, stlačením klávesu šípka nadol až budete počuť požadovanú možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

Zrušenie pripnutia položky

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, priečinok alebo zobrazenie miesto, kde je položka pripnutá.

 2. Vyberte položku, ktorú chcete odstrániť, stlačte kláves Tab kľúč, kým nebudete počuť "pridaných položiek." Potom stláčaním klávesu SR + kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť názov položky.

 3. Otvorenie kontextovej ponuky, stlačením klávesu Alt + ponuky. Budete počuť: "Menu." Ak budete počuť "Ponuky, pop, čítať nahlas" namiesto "Menu", stlačením klávesu Esc sa presuňte na správny kontextovej ponuky.

 4. Ak chcete zrušiť pripnutie položky, v kontextovej ponuke stláčaním klávesu SR + kláves so šípkou doprava, kým sa počuť "Upraviť PIN kód", a potom stlačte medzerník. Stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Zrušiť pripnutie", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

Pozrite tiež

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Úprava vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Umožňuje prehľadávanie a navigáciu lokality SharePoint Online pomocou čítačky obrazovky

Funkcie jednoduchšieho prístupu v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×