Zvýšenie produktivity pri práci: Nech to za vás povie prítomnosť

Táto príručka vám pomôže zostať v kontakte s ľuďmi, ktorí sú pre vás dôležití, a ktorí sú kľúčoví pre vašu prácu.

Čo chcete urobiť?

Oboznámenie ľudí s tým, čo práve robíte

Zmena stavu prítomnosti

Oboznámenie ostatných ľudí s tým, čo sa dnes deje

Nastavenie umiestnenia

Spojenie s ľuďmi, ktorí sú pre vás dôležití

Vyhľadanie osoby

Pripojenie častých kontaktov

Vytvorenie skupiny ľudí, s ktorými ste pravidelne v kontakte

Vytvorenie skupiny

Pridanie ľudí do skupiny

Odoslanie okamžitej správy kontaktu alebo skupine

Pozvanie ďalších ľudí na konverzáciu cez okamžité správy

Vystopovanie zaneprázdneného spolupracovníka

Označenie kontaktu

Pozri režimy komunikácie, ktoré sú k dispozícii pre kontakt.

Skontrolujte umiestnenie kontaktu.

Skontrolujte kalendár kontaktu.

Zvládanie každodennej komunikácie

Pošlite e-mailu kontaktu.

Plánujte schôdzu s ďalšou osobou.

Skontrolujte zmeškané konverzácie.

Zamedzenie vyrušovaniu

Nastavte stav na možnosť Nerušiť.

Oboznámenie ľudí s tým, čo práve robíte

Komunikačný softvér Microsoft® Lync™ Online automaticky nastaví prítomnosť podľa aktivity alebo kalendára Microsoft® Outlook®. Môžete však nastaviť umiestnenie alebo pridať poznámku a poskytnúť tak ľuďom podrobnejšie informácie.

Zmena stavu prítomnosti

 • Otvorte program Lync Online, v hlavnom okne programu Lync kliknite na ponuku dostupnosti, ktorá sa nachádza pod vaším menom, a vyberte nejaký iný stav, napríklad Hneď sa vrátim.

Communicator

V nasledujúcej tabuľke sa popisuje stav prítomnosti, ktorý sa zobrazuje iným ľuďom, a význam stavu.

Stav prítomnosti

Popis

Prítomnosť v Lyncu – K dispozícii Dostupný

Ste online a možno vás kontaktovať.

Prítomnosť v Lyncu – Nemám čas Nemám čas

Máte prebiehajúci hovor programu Lync alebo ste podľa údajov v kalendári programu Outlook na schôdzi, kde by vás nemal nikto rušiť.

Prítomnosť v Lyncu – Nerušiť Nerušiť

Neprajete si, aby vás rušili, a chcete, aby sa zobrazovali iba tie oznámenia o konverzácii, ktoré vám pošle niekto z vašej pracovnej skupiny.

Prítomnosť v Lyncu – Som preč Hneď sa vrátim

Na chvíľu nie ste pri počítači.

Prítomnosť v Lyncu – Som preč Zobraziť stav Som preč

Váš počítač bol určitý čas nečinný (predvolené nastavenie je 15 minút).

Prítomnosť v Lyncu – Som preč Nie som v práci

Nie ste v práci a nemožno vás kontaktovať.

Prítomnosť v programe Lync – Offline Offline

Ste odhlásení. Ak ste niektorým kontaktom zablokovali možnosť zobraziť vašu prítomnosť, zobrazujete sa im v stave Offline.

Prítomnosť v Lyncu – Neznáme Neznáma

Vaša prítomnosť nie je známa. Ak ostatní na výmenu okamžitých správ nepoužívajú program Lync, vaša prítomnosť sa im môže zobraziť ako neznáma.

Oboznámenie ostatných ľudí s tým, čo sa dnes deje

 • V hlavnom okne programu Lync kliknite na pole Poznámka nad svojím menom a potom zadajte poznámku, ako napríklad Pracujem doma alebo Pracujem na termíne, namiesto osobných návštev použite odosielanie okamžitých správ.

Communicator

Nastavenie umiestnenia

 • V hlavnom okne programu Lync pod stavom prítomnosti zobrazuje program Lync Online umiestnenie, ktoré súvisí so sieťou, ku ktorej ste pripojení. Toto umiestnenie bude mať väčší zmysel, ak ho premenujete na Práca alebo Doma. Vždy, keď potom pracujete z tohto umiestnenia, majú všetky kontakty, s ktorými zdieľate tieto informácie, lepšiu predstavu, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie o konfigurácii vzťahov na ochranu osobných údajovo nájdete v časti Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti.

Communicator

Na začiatok stránky

Spojenie s ľuďmi, ktorí sú pre vás dôležití

Vytvorte zoznam kontaktov tak, aby zjednodušil vašu komunikáciu a zobrazil prítomnosť a kontaktné informácie pre ľudí, ktorí sú pre vás najdôležitejší. Najjednoduchší spôsob, ako nájsť ľudí, či už sú v zozname kontaktov alebo nie, je hľadať ich pomocou vyhľadávacieho poľa. Okrem toho, že môžete hľadať podľa mena alebo telefónneho čísla, môžete hľadať podľa inej informácie, ktorá môže byť špecifikovaná v profile kontaktu. Ak sa pod vyhľadávacím poľom zobrazí tlačidlo Schopnosť, skúste hľadať schopnosť alebo odbornosť, názov pracovného zaradenia atď.

Program Lync Online vám pomáha pri vytváraní zoznamu kontaktov automatickým naplnením skupiny Časté kontakty založenej na 10 kontaktoch, s ktorými najčastejšie komunikujete. K najdôležitejším kontaktom môžete získať rýchly prístup ich pripojením do hornej časti tejto skupiny.kontaktov. Program Lync online vopred naplní tento pripojený zoznam členmi vášho tímu.

Vyhľadanie osoby

 • V hlavnom okne programu Lync v zozname kontaktov začnite zadávať meno osoby do vyhľadávacieho poľa. Výsledky sa zobrazia pod poľom.

Vyhľadanie kontaktu

Pripojenie častých kontaktov

 • V zozname kontaktov alebo výsledkoch hľadania kliknite pravým tlačidlom myši na osobu a potom kliknite na príkazPripojiť k častým kontaktom.

Communicator

Na začiatok stránky

Vytvorenie skupiny ľudí, s ktorými ste pravidelne v kontakte

Potrebujete poslať rýchlu správu celej skupine? Môžete vytvoriť skupinu pre každý tím, s ktorým spolupracujete, aby ste v ľubovoľnom okamihu videli, kto je dostupný, alebo aby ste mohli kontaktovať celý tím.

Vytvorenie skupiny

 • V hlavnom okne programu Lync v zozname kontaktov kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľnú skupinu kontaktov (napríklad Časté kontakty), kliknite na príkazVytvoriť novú skupinu a nazvite skupinu.

Communicator

Pridanie ľudí do skupiny

 • V zozname kontaktov vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Myšou presuňte kontakty do skupiny.

  • Hľadajte kontakt a vo výsledkoch hľadania pravým tlačidlom myši kliknite na osobu, kliknite na príkaz Pridať do zoznamu kontaktov a potom kliknite na nový názov skupiny.

Odoslanie okamžitej správy kontaktu alebo skupine

 • V zozname kontaktov ukážte na kontakt alebo skupinu a počkajte, kým sa otvorí karta kontaktu.

 • Na karte kontaktu kliknite na tlačidlo Okamž. správy.

Communicator

Pozvanie ďalších ľudí na konverzáciu cez okamžité správy

 • V okne konverzácie kliknite na ponuku Možnosti pre osoby a potom kliknite na príkaz Pozvať podľa mena alebo telefónneho čísla.

Communicator

Kontakty a skupiny môžete pridať aj presunutím myšou zo zoznamu kontaktov do okna konverzácie.

Tip:  Pridať môžete aj kontakty mimo organizácie. Stačí kliknúť na príkaz Pozvať e-mailom a môžu sa zapojiť do konverzácie kliknutím na prepojenie v e-mailovej správe (či už majú nainštalovaný program Lync alebo nie).

Na začiatok stránky

Vystopovanie zaneprázdneného spolupracovníka

Program Lync Online neukazuje len stav osoby (ako napríklad, Dostupný, Nemá čas alebo Som preč), ale umožňuje aj zistiť jej umiestnenie a pomáha stanoviť najlepší spôsob komunikácie. Napríklad môžete označiť kontakt, čo znamená, že program Lync Online zobrazí upozornenie hneď, ako sa stav kontaktu zmení na možnosť Dostupný, tak aby ste vedeli, že môžete poslať okamžitú správu alebo sa zastaviť osobne.

Označenie kontaktu

 • V hlavnom okne programu Lync v zozname kontaktov kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt a potom kliknite na príkaz Označiť pre upozornenia na zmenu stavu.

Communicator

Pozri režimy komunikácie, ktoré sú k dispozícii pre kontakt.

 • V zozname kontaktov, ukážte na obrázok kontaktu a otvorte kartu kontaktu.

 • V dolnej časti uvidíte rozličné režimy, ktoré môžete použiť na komunikáciu s touto osobou, ako napríklad e-mail alebo výmena okamžitých správ. Kliknite na jedno z týchto tlačidiel a spojte sa s touto osobou.

Communicator

Skontrolujte umiestnenie kontaktu.

 • V zozname kontaktov ukážte na obrázok kontaktu, kliknite na rozbaľovaciu šípku v pravom dolnom rohu a otvorte rozbalenú kartu kontaktu.

Rozbaliť kartu kontaktu

 • Karta kontaktu ukazuje okrem čísiel úradu a telefónnych čísel aktuálne umiestnenie osoby (súvisiace so sieťou, ku ktorej je momentálne pripojená).

Skontrolujte kalendár kontaktu.

 • V zozname kontaktov dvakrát kliknite na obrázok osoby a otvorte rozbalenú kartu kontaktu.

 • Pozrite sa na položku vedľa položkyKalendár.

Communicator

Na začiatok stránky

Zvládanie každodennej komunikácie

Program Lync Online je úzko prepojený s programom Outlook. Okrem toho, že môžete riadiť konverzácie formou okamžitých správ prostredníctvom programu Lync Online, môžete posielať e-maily a žiadosti o schôdzku programu Outlook kontaktom programu Lync. Programy Lync a Outlook vás informujú o zmeškaných konverzáciách.

Pošlite e-mailu kontaktu.

 • V hlavnom okne programu Lync v zozname kontaktov ukážte na obrázok kontaktu alebo indikátor prítomnosti. Otvorí sa karta kontaktu a ak túto osobu možno kontaktovať prostredníctvom e-mailu, v dolnej časti sa zobrazí tlačidlo e-mailu.

 • Kliknite na toto tlačidlo a otvorte novú e-mailovú správu v programe Outlook.

Communicator

Plánujte schôdzu s ďalšou osobou.

 • Na karte kontaktu kliknite v ponuke možností vedľa tlačidla telefónu a potom kliknite na príkaz Naplánovať schôdzu.

Communicator

Skontrolujte zmeškané konverzácie.

 • Kliknite na ikonu Konverzácie v hlavnom okne a zobrazte všetky konverzácie.

Poznámka:  V dialógovom okne Lync – možnosti kliknite na možnosť Osobné a overte, či je začiarknuté políčko Uložiť moju konverzáciu formou okamžitých správ do priečinka História konverzácie programu Outlook.

Communicator

Na začiatok stránky

Zamedzenie vyrušovaniu

Stav môžete nastaviť na možnosť Nerušiť a predísť tak nechceným vyrušeniam. Všetci uvidia, že si neprajete, aby vás rušili, a keď vás bude niekto pozývať na konverzáciu cez okamžité správy, nebudú sa vám zobrazovať nijaké upozorneniami, ak ich neposlal niekto z vašej pracovnej skupiny. Podrobné informácie sa nachádzajú v nižšie uvedenej časti.

Nastavte stav na možnosť Nerušiť.

 • V hlavnom okne programu Lync kliknite na stav prítomnosti a potom kliknite na možnosť Nerušiť.

Communicator

Poznámka:  Všetky vaše kontakty sú predvolene nastavené na možnosť Kolegovia. Ak chcete z niekoho urobiť kontakt typu Pracovná skupina, tak aby ste dostávali oznámenia o konverzácii (a to aj v prípade, že váš stav je nastavený na možnosťNerušiť), pravým tlačidlom myši kliknite na kontakt v zozname kontaktov, kliknite na príkaz Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov a potom kliknite na možnosť Pracovná skupina. Ak chcete vypnúť všetky upozornenia od všetkých, keď je status nastavený na možnosť Nerušiť, kliknite na tlačidlo Možnosti, kliknite na položku Upozornenia a potom kliknite na možnosť Nezobrazovať upozornenia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×