Zvýšenie a zníženie úrovne úloh, ich premiestnenie a odstránenie

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Po pridaní zoznamu úloh na lokalitu môžete v danom zozname zmeniť štruktúru úloh. Úroveň úlohy môžete zvýšiť alebo znížiť, môžete ju v zozname premiestniť nahor alebo nadol alebo ju môžete zo zoznamu natrvalo odstrániť.

Možno budete chcieť, aby sa niektoré úlohy zobrazovali pod inými úlohami a vložíte pre ne zarážky. Vyznačíte tým množinu čiastkových úloh spadajúcich pod väčšiu úlohu v projekte. Možno to urobiť dvoma spôsobmi:

  • Tlačidlá Zvýšiť úroveň a Znížiť úroveň    Kliknite na priestor naľavo od začiarkavacieho políčka úlohy, ktorej úroveň chcete zvýšiť alebo znížiť, alebo stlačením klávesu Ctrl a kliknutím na priestor naľavo od začiarkavacieho políčka vyberte viacero úloh. Potom na karte Úlohy v skupine Hierarchia kliknite na tlačidlo Znížiť úroveň alebo tlačidlo Zvýšiť úroveň.

  • Klávesové skratky    Úlohu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + šípka doprava šípka na odsadenie úlohy alebo Alt + Shift + šípka doľava, šípka vybratej.

Tip :  Ak chcete úlohy zobraziť ako čiastkové úlohy (t. j. vložiť pre ne zarážky), môžete to urobiť už pri ich vytváraní. V zozname úloh kliknite na položku Otvoriť ponuku (…) v prípade úlohy, ktorú chcete použiť ako úlohu nadradenú pridávanej čiastkovej úlohe. V zobrazenom okne kliknite na položku Vytvoriť čiastkovú úlohu.

Úlohu môžete v zozname úloh premiestňovať nahor a nadol. Možno to urobiť tromi spôsobmi:

  • Presuňte    Kliknutím na miesto na ľavej strane políčko pre danú úlohu, ktorý presúvate. Kurzor sa zmení na štvorsmerovú šípku. Kliknite na položku a presuňte úlohu na umiestnenie v zozname úloh, kde sa má úloha uvedené. Zoznam úloh, musí byť otvorený na úpravy používať túto metódu.

  • Tlačidlá Presunúť nahor a Presunúť nadol    Kliknite na priestor naľavo od začiarkavacieho políčka (pri znaku začiarknutia) pre úlohu, ktorú chcete premiestniť. Na karte Úlohy v skupine Hierarchia kliknutím na tlačidlo Presunúť nahor alebo tlačidlo Presunúť nadol premiestnite úlohu v rámci zoznamu.

  • Klávesové skratky   Vyberte úlohu danej ktorý chcete premiestniť, a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + šípka nahor šípku zaradiť úlohy v zozname alebo stlačením klávesu Alt + Shift + šípka nadol šípka presunúť úlohy v zozname nadol. Zoznam úloh, musí byť otvorený na úpravy používať túto metódu.

Ak sa rozhodnete, že určitá úloha už nie je potrebnou súčasťou projektu, môžete ju zo zoznamu úloh odstrániť. Možno to urobiť tromi spôsobmi:

  • Klávesové skratky    Vyberte úlohy, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves Delete. Zoznam úloh, musí byť otvorený na úpravy používať túto metódu.

  • Tlačidlo Odstrániť položku    Kliknite na miesto na ľavej strane začiarkavacie políčko alebo jeho začiarknutie, úlohy sa odstráni, alebo stlačte kláves Ctrl a kliknite na miesto na ľavej strane začiarknutie políčka, ak chcete vybrať viacero úloh. Potom na karte úlohy kliknite v skupine Správa kliknite na Položku odstrániť.

  • Otvoriť ponuku   Kliknite na položkuOtvoriť ponuku(…) pri danej úlohe sa sa odstráni a potom v poli, ktoré sa zobrazí, kliknite naOtvoriť ponuku(…) znova. Kliknite na položku odstrániť položku.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×