Zrušiť vyrovnávacej pamäte údajov medzi zostavami kontingenčnej tabuľky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Na základe predvoleného nastavenia zostáv kontingenčnej tabuľky, ktoré sú založené na rovnaký zdroj údajov – rozsah buniek v hárku alebo pripojenie údajov – zdieľanie údajov vyrovnávacej pamäte, ale môžete zrušiť tento vyrovnávacej pamäte údajov pomocou niekoľkých metód.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o vyrovnávacej pamäte údajov kontingenčnej tabuľky

Zrušiť vyrovnávacej pamäte údajov medzi zostavami kontingenčnej tabuľky

Ďalšie informácie o vyrovnávacej pamäte údajov kontingenčnej tabuľky

Vyrovnávaciu pamäť údajov v zostave kontingenčnej tabuľky je oblasť vnútornej pamäte v počítači, ktorý používa program Microsoft Office Excel na ukladanie údajov pre zostavu. S cieľom zlepšiť výkon a zmenšiť veľkosť zošita, program Excel automaticky zdieľa vyrovnávaciu pamäť kontingenčnej tabuľky údajov medzi dve alebo viac zostáv kontingenčnej tabuľky založené na rovnakej bunku rozsahu alebo dátové pripojenie. Ak bunku rozsahu alebo dátové pripojenie dve alebo viac zostáv kontingenčnej tabuľky, vyrovnávacej pamäte údajov nie je možné zdieľať medzi tieto zostavy.

Však môže byť čas, kedy nechcete zdieľať vyrovnávacej pamäte údajov medzi dve alebo viac zostáv kontingenčnej tabuľky, ktoré sú založené na rovnaký zdroj údajov. Príklad:

 • Nechcete, aby sa vypočítavané polia a položky sa zobrazí vo všetkých zostavách kontingenčnej tabuľky.

 • Nechcete, aby sa polia zoskupiť rovnako ako vo všetkých zostavách kontingenčnej tabuľky.

 • Nechcete, aby sa všetky zostavy kontingenčnej tabuľky na obnovenie v rovnakom čase.

 • Ak chcete použiť funkciu, ktorá nie je podporované pri používaní zdieľaných údajov vyrovnávacej pamäte, ako je napríklad načítanie údajov v zostave pre vybratú položku alebo položky, keď použijete filter zostavy.

Poznámka: Vyrovnávacej pamäte údajov pre zostavu kontingenčnej tabuľky, ktorý je pripojený k zdroju údajov Online Analytical Processing (OLAP) nie je možné zdieľať, pretože sa používa v inak ako zdroje údajov nie je OLAP.

Na začiatok stránky

Zrušiť vyrovnávacej pamäte údajov medzi zostavami kontingenčnej tabuľky

Existuje niekoľko spôsobov, ako zrušiť vyrovnávacej pamäte, vrátane týchto:

 • Ak chcete vytvoriť novú zostavu kontingenčnej tabuľky, ktorý je založený na rovnaký rozsah bunky ako inej zostave bez zdieľania vyrovnávacej pamäte údajov pomocou zostáv kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu sprievodca.

 • Zrušiť vyrovnávacej pamäte údajov medzi zostavy kontingenčnej tabuľky, ktoré sú založené na rozsahu buniek dočasne definovaním rozsahu údajov, aby program Excel prinútili zrušiť vyrovnávacej pamäte údajov.

 • Zrušiť vyrovnávacej pamäte údajov medzi dve alebo viac zostáv kontingenčnej tabuľky, ktoré sú založené na rovnaké pripojenie údajov vytvorením jedinečných údajové pripojenie na každej zostavy kontingenčnej tabuľky v zošite.

Tip

Zistiť, koľko úložisku existujú v zošite, otvorte okno okamžité Visual Basic Editor stlačením kombinácie klávesov ALT + F11 a stlačením kombinácie klávesov CTRL + G a potom zadajte nasledujúci skript:

?ActiveWorkbook.PivotCaches.Count

Vytvorenie zostavy kontingenčnej tabuľky, ktorý je založený na rovnaký rozsah bunky ako inej zostave bez zdieľania údajov vyrovnávacej pamäte

 1. Uistite sa, že je existujúcej zostavy kontingenčnej tabuľky, ktorý je založený na rovnaký rozsah, ktorý chcete použiť pre novú zostavu kontingenčnej tabuľky.

 2. Kliknite na položku žiadne prázdne bunky v hárku mimo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 3. Ak chcete spustiť Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a kontingenčným grafom, stlačte kombináciu klávesov ALT + D + P.

  Tip

  Ak chcete pridať kontingenčnou tabuľkou a kontingenčným grafom na paneli s nástrojmi Rýchly prístup, postupujte takto:

  1. Kliknite na šípku vedľa panela s nástrojmi a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

  2. V časti Vybrať príkazy z vyberte položku Všetky príkazy.

  3. V zozname vyberte položku Sprievodca kontingenčnou tabuľkou a grafom, kliknite na položku Pridať a potom na tlačidlo OK.

 4. Na stránke kroku 1 sprievodcu kliknite na položku Microsoft Office Excel zoznamu alebo databázy, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na stránke Krok 2 sprievodcu vyberte rozsah údajov, v ktorom chcete vytvoriť novú zostavu kontingenčnej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Keď zostáv kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu sprievodca zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete zdieľať vyrovnávacej pamäte údajov, kliknite na tlačidlo nie.

 7. Na stránke Krok 3 sprievodcu vyberte umiestnenie pre novú zostavu kontingenčnej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Zrušiť vyrovnávacej pamäte údajov medzi zostavy kontingenčnej tabuľky, ktoré sú založené na rozsahu buniek

 1. Zabezpečiť, aby sa aspoň dve zostavy kontingenčnej tabuľky založené na rovnaký rozsah bunky a že tieto zostavy zdieľať rovnaké údaje vyrovnávacej pamäte.

 2. Kliknite na bunku v zostave kontingenčnej tabuľky, pre ktorú chcete zrušiť vyrovnávacej pamäte.

 3. Ak chcete spustiť Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a kontingenčným grafom, stlačte kombináciu klávesov ALT + D + P.

  Tip

  Ak chcete pridať kontingenčnou tabuľkou a kontingenčným grafom na paneli s nástrojmi Rýchly prístup, postupujte takto:

  1. Kliknite na šípku vedľa panela s nástrojmi a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

  2. V časti Vybrať príkazy z vyberte položku Všetky príkazy.

  3. V zozname vyberte položku Sprievodca kontingenčnou tabuľkou a grafom, kliknite na položku Pridať a potom na tlačidlo OK.

 4. Na stránke Krok 3 sprievodcu kliknite na tlačidlo späť sa vráťte na stránku v kroku 2.

 5. Na stránke Krok 2 sprievodcu skontrolujte, či je vybratá možnosť rovnaký rozsah údajov, na ktorom chcete založiť zostavu kontingenčnej tabuľky, ale aspoň jeden riadok menej patrí výberu.

  Napríklad, ak je rozsah $A$ 1: $$E 286, zmeniť rozsah $A$ 1: $E$ 285.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na stránke Krok 3 sprievodcu skontrolujte, či je vybratá možnosť existujúci pracovný hárok a že umiestnenie je rovnaké, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zostava kontingenčnej tabuľky teraz má vyrovnávaciu pamäť rôznym dátovým však vychádza z rozsahu rôznych údajov.

 8. Skontrolujte, či je vybratá bunka v zostave kontingenčnej tabuľky, pre ktorú chcete zrušiť vyrovnávacej pamäte údajov.

 9. Znova spustite Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a kontingenčným grafom, stlačte kombináciu klávesov ALT + D + P.

 10. Na stránke Krok 3 sprievodcu kliknite na tlačidlo späť sa vráťte na stránku v kroku 2.

 11. Na stránke Krok 2 v sprievodcovi zmeniť rozsah údajov späť do pôvodného rozsahu.

  Napríklad, ak je aktuálny rozsah $A$ 1: $E$ 285, zmeniť rozsah späť na $A$ 1: $E$ 286.

 12. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 13. Na stránke Krok 3 sprievodcu skontrolujte, či je vybratá možnosť existujúci pracovný hárok a že umiestnenie je rovnaké, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Nová zostava kontingenčnej tabuľky je teraz založený na rovnaký rozsah údajov ako iné zostavy, ale má vyrovnávaciu pamäť rôzne údaje.

Zrušiť vyrovnávacej pamäte dve alebo viac zostáv kontingenčnej tabuľky, ktoré sú založené na rovnaké pripojenie údajov

 1. Skontrolujte, či sú aspoň dve zostavy kontingenčnej tabuľky, ktoré sú založené na rovnaké pripojenie údajov a či tieto zostavy zdieľať rovnaké údaje vyrovnávacej pamäte.

  Potvrďte, že sa používa rovnaké pripojenie údajov medzi zostavami kontingenčnej tabuľky

  1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Pripojenia.

  2. V dialógovom okne Pripojenia k zošitu vyberte pripojenie zostavy kontingenčnej tabuľky.

  3. V časti miesta, kde sa používajú pripojenia v tomto zošite, kliknite na prepojenie, ktoré zobrazuje text, kliknite sem, ak chcete zobraziť, kde sa vybraté pripojenia používajú.

   Zostavy kontingenčnej tabuľky, ktoré používajú toto pripojenie údajov sú zobrazené.

 2. Skontrolujte, či je súbor pripojenia pre pripojenie údajov v počítači alebo v sieti.

  Vytvorenie súboru pripojenia pre pripojenie údajov v zošite

  1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Pripojenia.

  2. V dialógovom okne Pripojenia k zošitu vyberte pripojenie zostavy kontingenčnej tabuľky.

  3. Kliknite na položku Vlastnosti.

  4. V dialógovom okne Vlastnosti pripojenia, kliknite na kartu definícia a potom kliknite na položku Exportovať súbor pripojenia.

  5. V dialógovom okne Uložiť súbor ako súbor uložte aktuálne informácie o pripojení.

  6. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Zavrieť.

 3. Kliknite na ľubovoľnú bunku v zostave kontingenčnej tabuľky, pre ktorú chcete zrušiť vyrovnávacej pamäte.

 4. Na karte Možnosti kliknite v skupine údaje kliknite na položku Zmeniť zdroj údajov a potom kliknite na položku Zmeniť zdroj údajov.

  Zobrazí sa dialógové okno zdroj údajov kontingenčnej tabuľky zmeniť.

 5. Ak chcete použiť iné údajového pripojenia, vyberte možnosť použiť externý zdroj údajov a potom kliknite na položku Vybrať pripojenie.

  Zobrazí sa dialógové okno Existujúce pripojenia.

 6. Vyberte pripojenie údajov zo zoznamu Vyberte pripojenie v súbory pripojenia v sieti alebo kategórie súbory pripojenia v tomto počítači, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Poznámka: Možno budete musieť kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor pripojenia.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Zostava kontingenčnej tabuľky sa rôzne vyrovnávacej pamäte.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×