Zrušenie tlače zostavy, ak neobsahuje žiadne záznamy

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tlačenie zostavy, ktorá neobsahuje žiadne záznamy, je podľa predvoleného nastavenia možné. Problém sa môže vyriešiť buď pomocou makra, alebo kódu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), ktoré zistia neprítomnosť záznamov v zostave a následne zrušia operáciu tlače. Tento článok vysvetľuje použitie oboch spôsobov.

Čo chcete urobiť?

Použitie makra na zrušenie tlače

Použitie kódu VBA na zrušenie tlače

Tlač zostavy, ktorá neobsahuje žiadne záznamy, chcete pravdepodobne zrušiť. Ak napríklad začínate predávať nový produkt, pravdepodobne ešte nemáte zaregistrované žiadne záznamy o predaji. Nezabudnite tak na možnosť, že niektoré zostavy nemusia obsahovať žiadne podrobné záznamy a že niektoré agregačné funkcie, ako je napríklad funkcia Počet nemajú čo počítať. V takomto prípade je dobrým riešením vytvorenie makra, ktoré zruší tlačovú úlohu. Ďalším riešením je pridať niekoľko uvážene umiestnených riadkov kódu VBA. VBA je programovací jazyk, ktorý používa program Microsoft Office Access 2007.

Správa O bez Data udalosť postup pridáte makro alebo kód VBA. Office Access 2007 spustí udalosť Pri neprítomnosti údajov vždy, keď spustíte zostavy, ktorá nemá žiadne záznamy. Makro a kód VBA, ktoré sú opísané v tomto článku, zobrazia príslušné hlásenie a zrušenie tlače zostavy, ak zostava neobsahuje žiadne údaje. Keď pridáte makro alebo kód VBA udalosť postup Pri neprítomnosti údajov , makro alebo kód VBA sa spustí pri každom otvorení zostavy, ktorá neobsahuje žiadne záznamy. Keď kliknete na tlačidlo OK zavriete upozorňujúce hlásenie, makro zavrie tiež prázdna zostava. Keď pridáte makro alebo kód VBA do zostavy, prázdna zostava sa pri pokuse o zobrazenie v zobrazení zostavy alebo zobrazení rozloženia neotvorí, ale môžete otvoriť zostavu v návrhovom zobrazení.

Použitie makra na zrušenie tlače

V tejto časti je opísané makro, ktoré zobrazuje upozorňujúce hlásenie pri pokuse o tlač prázdnej zostavy. Ak kliknutím na tlačidlo OK zavriete okno hlásenia, makro automaticky zruší operáciu tlače. Ak sa upozorňujúce hlásenie nepoužije, pri pokuse o tlač zostavy sa bude zdať všetko v poriadku . Môže to s veľkou pravdepodobnosťou zmiasť používateľov zostavy.

Vytvorenie makra

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu, ktorá sa má zmeniť, a kliknite na možnosť Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh v skupine Zobraziť/Skryť kliknite na položku Hárok vlastností.

  alebo

  Dvakrát kliknite na okno v hornom ľavom alebo pravom rohu zostavy (v závislosti od miestneho a jazykového nastavenia).

 3. Kliknite na kartu udalosť a v poli vlastnosti Pri neprítomnosti údajov kliknite na položku Tlačidlo zostavovača .

  Zobrazí sa dialógové okno Výber zostavovača.

 4. Kliknite na položku Zostavovač makier a kliknite na tlačidlo OK.

  Spustí sa návrhár makra a zobrazí sa prázdne makro.

 5. Kliknite v prvom riadku makra na pole v stĺpci Akcia a vyberte zo zoznamu položku OknoHlásenia.

 6. Do poľa Hlásenie, ktoré sa nachádza v spodnej časti návrhára databázy v časti Argumenty akcie, zadajte znenie upozorňujúceho hlásenia.

  Môžete napríklad zadať takto: neexistujú žiadne záznamy do zostavy.

 7. Je možné tiež zmeniť hodnotu argumentu v poli Zvukový signál z hodnoty Áno na Nie a v zozname Typ vybrať typ ikony, ktorý sa má pre upozorňujúce hlásenie zobraziť.

 8. Do poľa Názov zadajte názov upozorňujúceho hlásenia.

  Môžete napríklad zadať Žiadne záznamy.

  Zmeny sa zobrazia v hornej časti návrhára makra – v stĺpci Argument, ktorý je vedľa akcie OknoHlásenia.

 9. V hornej časti návrhára makra kliknite na ďalšiu bunku v stĺpci Akcia (bunka priamo pod položkou OknoHlásenia) a vyberte možnosť ZrušiťUdalosť

  Makro by malo vyzerať približne takto, aj keď sa v argumentoch môže použiť iný text:

  Ukážka makra, ktoré ruší operáciu tlače

 10. Na karte návrh v skupine Zavrieť kliknite na položku Uložiť ako a potom použite dialógové okno Uložiť ako názov makra.

 11. Makro zavrite. Ak sa zobrazí upozorňujúce hlásenie s otázkou, či chcete uložiť zmeny v makre a vo vlastnostiach zostavy, kliknite na tlačidlo Áno a prejdite na jeho testovanie.

Testovanie makra

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na zostavu, ktorá obsahuje makro, a kliknite na tlačidlo Tlačiť. V závislosti od zvolených možností by sa malo zobraziť upozorňujúce hlásenie podobné tomuto:

  Pole hlásenia, ktoré sa zobrazí, ak zostava neobsahuje žiadne záznamy

  Ak kliknutím na tlačidlo OK zavriete hlásenie, akcia ZrušiťUdalosť zastaví operáciu tlače. Keďže ste nezadali žiadnu inú udalosť (ako napríklad otvorenie zostavy pre zobrazenie), zostava sa zatvorí.

Na začiatok stránky

Použitie kódu VBA na zrušenie tlače

Kód VBA funguje podobne ako makro, ktoré je opísané v predchádzajúcej časti – zobrazuje upozorňujúce hlásenie pri otvorení prázdnej zostavy a po zavretí hlásenia zruší operáciu tlače.

Pridanie kódu VBA

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu, ktorú chcete zmeniť, a kliknite na možnosť Návrhové zobrazenie.

  Poznámka: Na dokončenie tohto postupu použiť zostavy, ktorá neobsahuje žiadne záznamy.

 2. Na karte Návrh v skupine Zobraziť/Skryť kliknite na položku Hárok vlastností.

  alebo

  Dvakrát kliknite na okno v hornom ľavom alebo pravom rohu zostavy (v závislosti od miestneho a jazykového nastavenia).

 3. Kliknite na kartu udalosť a v poli vlastnosti Pri neprítomnosti údajov kliknite na položku Tlačidlo zostavovača .

  Zobrazí sa dialógové okno Výber zostavovača.

 4. Kliknite na položku Zostavovač kódu a kliknite na tlačidlo OK.

  Spustí sa program Visual Basic Editor a zobrazí sa prázdna udalostná procedúra.

 5. Zadajte v programe Visual Basic Editor nasledovný kód. Po skončení sa zobrazí procedúra Report_NoData v tejto podobe:

  Private Sub Report_NoData (Cancel As Integer)
  MsgBox "There are no records to report", vbExclamation, "No Records"
  Cancel = True
  End Sub
 6. Keď ste skončili, kliknite na kartu súbor a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. Kliknite na kartu súbor a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť a vrátiť sa do programu Microsoft Office Access.

 8. Zatvorte otvoriť zostavu a potom kliknite na tlačidlo Áno na potvrdenie uloženia.

 9. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na zostavu, ktorá sa práve zmenila, a kliknite na tlačidlo Tlačiť. Zobrazí sa nasledovné hlásenie:

Pole hlásenia, ktoré sa zobrazí, ak zostava neobsahuje žiadne záznamy

Procedúra Report_NoData používa funkciu OknoHlásenia na zobrazenie hlásenia V zostave nie sú žiadne záznamy a tlačidla OK. Ak kliknete na tlačidlo OK, riadok procedúry "Cancel=True" dá programu Access pokyn na zrušenie zostavy. Argument Zrušiť automaticky prejde do udalostnej procedúry a vždy po skončení udalostnej procedúry ho program Access skontroluje.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×