Zrušené alebo zmenené funkcie v programe Microsoft Project Server 2010

Ak viete pracovať so staršími verziami programu Microsoft Project Server, v nasledujúcom zozname nájdete popis funkcií a možností, ktoré boli v programe Microsoft Project Server 2010 zrušené alebo zmenené.

 • Project Portfolio Server   Project Server a Project Portfolio Server už nie sú dva samostatné produkty. Relevantné funkcie portfólií z produktu Project Portfolio Server boli zlúčené do programu Project Server 2010. V programe Project Server 2010 boli zrušené alebo zmenené nasledujúce funkcie a možnosti produktu Project Portfolio Server 2007:

  • Správa portfólií aplikácií   Zahŕňa sledovanie a správu aplikácií.

  • Auditovací záznam   Aktivita pracovného postupu bola doposiaľ dostupná prostredníctvom prepojenia Auditovací záznam v module Pracovný postup. V programe Project Server 2010 sú tieto informácie dostupné v zozname História pracovného postupu, ku ktorému možno získať prístup pomocou prepojenia Ďalšie údaje pracovného postupu v časti Všetky štádiá pracovného postupu.

  • Odhad výhod   Zahŕňa odhad a sledovanie finančných a nefinančných výhod.

  • Organizačná hierarchia a agregácia   Zahŕňa zoskupenie a agregáciu hierarchicky usporiadaných údajov na základe zabezpečenia. V programe Project Server 2010 boli pridané oddelenia s cieľom umožniť zoskupovanie hierarchicky usporiadaných údajov na základe organizačnej štruktúry.

  • Dynamické vytváranie grafov   Zahŕňa Sprievodcu grafom, ktorý umožňuje vytváranie interaktívnych grafov ad-hoc vrátane modelovania bublinových grafov. V programe Project Server 2010 bola pridaná podpora služby Excel Services, ktorá poskytuje nový spôsob dynamického vytvárania zostáv.

  • Finančná správa   Zahŕňa sledovanie rozpočtu s časovým usporiadaním a skutočných a prognózovaných nákladov. V programe Project Server 2010 možno na sprístupnenie funkcií jednoduchého odhadovania, sledovania a prognózovania nákladov používať vlastné polia a službu Excel Services. Riešenia na zložitejšie odhadovanie, sledovanie a prognózovanie nákladov ponúkajú partneri spoločnosti Microsoft.

  • Analýza prehľadu   Používateľom umožňovala získať konkrétne podrobnosti o faktoroch, ktoré ovplyvňujú výber konkrétneho portfólia.

  • Tabuľa rozhodnutí   Používateľom umožňovala vykonávať rozhodnutia o výbere s podporou prepracovanej tabule so zoskupovaním a vytváraním grafov v reálnom čase.

  • Analýza hypotéz   Používateľom umožňovala použiť pri výbere portfólia rôzne scenáre hypotéz a zistiť, ako blízko bol projekt k tomu, aby bol vybratý.

  • Vytváranie snímok a riadenie verzií   Tieto funkcie umožňovali používateľom kedykoľvek vytvoriť snímky nákladov, prostriedkov a výhod. V programe Project Server 2010 možno na zaznamenávanie snímok údajov používať funkcie vytvárania zostáv a pôvodných plánov.

  • Prieskumy   Táto funkcia zahŕňa flexibilné formuláre prieskumov, ktoré môže definovať používateľ, a ktoré sa týkajú rizík, vhodnosti architektúry a prevádzkového výkonu.

 • Doplnok programu Outlook    Doplnok programu Outlook pre program Project Server bol v programeProject Server 2010 zrušený. Existujúci doplnok možno naďalej pripojiť do programuProject Server 2010, nebol však aktualizovaný pre toto vydanie. Program Project Server 2010je namiesto toho integrovaný s programom Exchange Server, takže používatelia už nemusia preberať samostatný ovládací prvok ActiveX. Funkcia časového výkazu, ktorá bola dostupná v doplnku programu Outlook, bola zrušená.

 • Plány aktivity a osobné projekty    Program Project Server 2007zahŕňal možnosť vytvorenia a správy plánov aktivity, označovaných aj ako zjednodušené projekty, a osobných projektov v rámci nástroja Project Web Access. V programe Project Server 2010 sú namiesto toho podporované úpravy ľubovoľného projektu na serveri pomocou nového ovládacieho prvku mriežky v aplikácii Project Web App.

 • Farebné indikátory na stránke Moje úlohy   Farebné indikátory na stránke Moje úlohy boli nahradené textom názvu indikátora s farbou pozadia.

 • Analýza údajov    Technológia Office Web Controls, ktorá sa používala na analýzu údajov v starších verziách, bola zrušená. V programe Project Server 2010 túto technológiu nahradila služba Excel Services.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×