Zrušené a zmenené funkcie v programe Outlook 2010

Ak viete pracovať s programom Microsoft Office Outlook 2007 alebo so staršími verziami programu Microsoft Outlook, v nasledujúcom zozname nájdete popis funkcií a možností, ktoré boli v programe Microsoft Outlook 2010 zrušené alebo zmenené.

 • Ponuka Prejsť    Ponuka Prejsť bola odstránená. Ak chcete v programe Outlook prepnúť medzi zobrazeniami, ako sú napríklad zobrazenia Pošta, Kalendár a Kontakty, použite navigačná tabla. Klávesové skratky pre jednotlivé zobrazenia sú naďalej k dispozícii. Ak chcete tieto skratky zobraziť, podržte ukazovateľ myši na tlačidlách zobrazení na navigačnej table.

 • Pripojenie prostredníctvom protokolu DAV pre kontá protokolu HTTP     Program Outlook 2010 nepodporuje protokol DAV na pripojenie k e-mailovým kontám protokolu HTTP. Ak sa chcete v programe Outlook pripojiť ku kontu služby Windows Live Hotmail, nainštalujte a používajte doplnok Outlook Connector.

 • Podpora servera Exchange 2000     Program Outlook 2010 možno používať so serverom Microsoft Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 alebo Exchange 2010. Ak sa program Outlook 2010 pokúsite použiť so serverom Exchange 2000, zobrazí sa dialógové okno chyby s informáciou o tom, že daná verzia servera nie je podporovaná. Informácie o vašom konte na serveri Exchange vám poskytne správca servera Exchange.

  Poznámka:  Niektoré verzie sú dostupné alebo ponúkajú širšiu funkčnosť pri použití novších verzií servera Exchange.

 • Zobrazovač Quick View     Podpora všeobecného zobrazovača súborov Quick View bola zrušená. Tento zobrazovač nie je podporovaný v žiadnom operačnom systéme, ktorý program Outlook 2010 vyžaduje.

 • Nástroj ScanOST     Nástroj ScanOST bol zrušený. Ak máte problémy so Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime, odporúčame vám súbor znova vytvoriť.

 • Starý formát súboru s údajmi programu Outlook (.ost) pre režim offline      Všetky Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime sa vytvárajú v najnovšom formáte súboru, ktorý zahŕňa podporu kódovania Unicode a väčšiu kapacitu súboru. Tento nový formáte bol uvedený vo verzii Microsoft Office Outlook 2003.

 • Staršie klávesové skratky    Vo všetkých častiach programu Outlook 2010 sa používa pás s nástrojmi. Staršie klávesové skratky, ako je napríklad skratka Alt-E na zobrazenie ponuky Úpravy, nie sú dostupné, pretože ponuky boli nahradené pásom s nástrojmi. Prístup k príkazom je k dispozícii, no nie prostredníctvom rovnakých klávesových skratiek, ktoré sa používali v staršom používateľskom rozhraní obsahujúcom panely s nástrojmi a ponuky. Klávesové skratky na prepínanie medzi jednotlivými zobrazeniami – Pošta (CTRL+1), Kalendár (CTRL+2) a Kontakty (CTRL+3) – môžete naďalej používať.

 • Kopírovanie návrhu priečinka    Táto funkcia bola zrušená. Namiesto nej môžete používať príkaz Použiť zobrazenie v iných priečinkoch.

 • Naposledy otvorený priečinok iného používateľa    Pri otvorení priečinkov iného používateľa servera Exchange sa nezobrazí zoznam obsahujúci naposledy otvorený priečinok.

 • Zobrazenie adresy URL webovej stránky    Adresy URL webových stránok sa v programe Outlook nedajú zobraziť, pretože nie je k dispozícii panel s nástrojmi Web, ktorý zahŕňa panel adresy URL, príkazy na obnovenie, zastavenie a otvorenie stránky a príkaz Hľadať na webe.

 • Rozšírenia klienta programu Exchange     Podpora rozšírení klienta programu Exchange (ECE) je v programe Outlook 2010 zrušená. Rozšírenia ECE predstavujú rozširujúce funkcie obsiahnuté v poštovom klientovi programu Microsoft Exchange, ktorý sa používal pred programom Outlook. Rozšírenia ECE sa v programe Outlook 2010 nenačítajú. Rozšírenia ECE v programe Outlook 2010, ako je napríklad prístup delegátov, obnovenie odstránených položiek, príkazy rozšírení programu Exchange a stránky vlastností rozšírení programu Exchange, boli skonvertované do natívneho kódu programu Outlook. Pri opätovnom navrhovaní riešení iných poskytovateľov by vývojári mali prepísať všetky rozšírenia ECE ako doplnky COM použitím natívneho alebo spravovaného kódu alebo ako aplikáciu služby systému Windows použitím natívneho kódu a rozhrania MAPI.

Pošta

 • Zobrazenie konverzácie     Predvoleným zobrazením pre všetky poštové priečinky je teraz vylepšené zobrazenie konverzácie. Táto nová verzia zobrazenia konverzácie zobrazuje položky v jednom zobrazení vrátane odoslaných položiek, a to bez ohľadu na to, v ktorom priečinku sa dané položky nachádzajú. Toto zobrazenie môžete v jednotlivých priečinkoch zmeniť späť na zobrazenie so zoradením podľa dátumu.

 • Tabla Zorganizovať    Tabla Zorganizovať bola odstránená. Príslušné príkazy sa teraz nachádzajú na páse s nástrojmi.

 • Vzdialená pošta     Funkcia vzdialenej pošty bola zrušená. Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou poskytuje lepšie možnosti práce v režime offline a pri prepínaní medzi režimom online a offline nevyžaduje ukončenie a opätovné spustenie programu Outlook.

 • Zabezpečenie správ programu Exchange    Táto funkcia bola zrušená. Na zabezpečenie e-mailových správ použite funkciu S/MIME.

 • Staršie politiky uchovávania     Správcovia už nemôžu prostredníctvom nasadenia skupinovej politiky riadiť politiku uchovávania. Časť dialógového okna Automatická archivácia týkajúca sa politiky uchovávania sa už nezobrazuje.

 • Odoslanie prepojenia na verejný priečinok    Položka Odoslať prepojenie na tento priečinok bola z kontextovej ponuky verejného priečinka odstránená.

 • Zmena veľkosti priložených obrázkov     Veľkosť priložených fotografií možno zmeniť na rozlíšenie 1 024 x 768 pixelov. Predchádzajúce rozlíšenia 640 x 480 a 800 x 600 pixelov boli odstránené.

 • Možnosti odosielateľa    Pri používaní konta na serveri Exchange poskytovala funkcia Možnosti odosielateľa (prístup k nej bolo možné získať kliknutím na meno príjemcu v poli Komu v novej e-mailovej správe) odosielateľovi možnosť zmeniť kódovanie správy pre daného príjemcu. Táto funkcia bola určená na odosielanie správ ľuďom používajúcim e-mailovú aplikáciu v počítači Apple. Aktuálnym štandardom je kódovanie MIME, ktoré vedia spracovať všetky poštové aplikácie.

 • Pečiatkovanie    Táto funkcia bola zrušená. Program Outlook 2010 negeneruje e-mailová poštová známka programu Outlook. Všetky politiky súvisiace s pečiatkovaním boli odstránené. Z dialógového okna Možnosti nevyžiadanej pošty bola odstránená položka Pri odosielaní e-mailu opečiatkovať správu poštovou pečiatkou, aby mohli e-mailoví klienti ľahšie rozoznať bežný e-mail od nevyžiadanej pošty.

 • Vyhľadávanie na pracovnej table obrázkov ClipArt    Pole Hľadať v už nie je k dispozícii, čo znamená, že už nie je možné obmedziť hľadanie na konkrétne kolekcie obsahu. Na spresnenie hľadania môžete zadať viaceré hľadané výrazy do poľa Hľadať.

 • Funkcia Organizovať klipy na pracovnej table Obrázky ClipArt    Funkcia Organizovať klipy už nie je k dispozícii. Ak chcete otvoriť Galériu médií v systéme Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP, kliknite na tlačidlo Štart systému Windows a potom postupne kliknite na položky Všetky programy, Microsoft Office, Nástroje balíka Microsoft Office 2010 a Galéria médií.

 • Galéria médií    Galéria médií už v programoch balíka Microsoft Office nie je dostupná priamo na pracovnej table Obrázky ClipArt. V Galérii médií boli tiež vykonané nasledujúce zmeny:

 • Automatické usporiadanie    Príkaz na automatické vyhľadávanie mediálnych súborov v počítači a ich usporiadanie do kolekcií už neexistuje. Môžete však naďalej manuálne pridávať klipy do Galérie médií alebo ich importovať zo skenera alebo fotoaparátu.

 • Odoslanie príjemcovi e-mailu ako prílohy    Príkaz na odoslanie klipu ako prílohy e-mailovej správy už nie je k dispozícii.

 • Odstránenie z kolekcie    Hoci klipy možno odstrániť z Galérie médií, už nie je možné odstrániť klip z konkrétnej kolekcie.

 • Vyhľadanie podobného štýlu    Príkaz, ktorý umožňoval vyhľadať klipy s podobným štýlom, už nie je k dispozícii.

 • Zobrazenia Zoznam a Podrobnosti    Zobrazenia Zoznam a Podrobnosti už nie sú k dispozícii. Všetky klipy sa v okne Galérie médií zobrazujú ako miniatúry.

Kalendár

 • Publikovanie kalendárov na lokalite Office Online     Ak chcete zdieľať kalendáre s inými ľuďmi, môžete ich publikovať z programu Outlook 2010 na lokalite Office.com. Tieto kalendáre nemožno spravovať pomocou programu Outlook (vrátane odstránenia zdieľaného kalendára). Ak chcete upraviť nastavenia zdieľaného kalendára, musíte sa prihlásiť do svojho konta na lokalite Office.com pomocou webového prehľadávača.

 • Uloženie kalendára ako webovej stránky    Táto funkcia bola zrušená.

 • Plán skupiny    Príkazy Zobraziť plány skupiny a Naplánovať schôdzu, ktoré sa predtým zobrazovali pod kalendárom, boli odstránené. Tieto príkazy boli nahradené novou funkciou Plán skupiny, ktorá je integrovaná v kalendári programu Outlook.

Kontakty

 • Karta Činnosti v priečinku kontaktov    Táto funkcia bola zrušená.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×