Zrušené a zmenené funkcie v Exceli 2013

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nasledujúce funkcie boli v programe Excel 2013 zrušené alebo výrazne zmenené.

Informácie o nových a vylepšených funkciách nájdete v článku Čo je nové v Exceli 2013.

Funkcia uloženia pracovného priestoru sa zrušila

Možnosti zobrazenia prehliadača sa nachádzajú inde

Spôsob zmeny typu grafu pri individuálnych riadkoch údajov v grafe sa zmenil

Položka Uložiť ako šablónu sa už nenachádza na páse s nástrojmi pre grafy

Kužeľový a ihlanový typ grafu odteraz patria medzi stĺpcové a pruhové tvary grafu

Možnosť Nový z existujúceho už nie je k dispozícii

Spôsob ukladania a používania šablóny zošita sa zmenil

Ovládací prvok Rukoväť priečky sa zrušil

Prázdny zošit na domovskej obrazovke nie je založený na šablóne Book.xltx

Galéria médií od spoločnosti Microsoft sa zrušila

Microsoft Office Picture Manager sa zrušil

Možnosť Skončiť už nie je v zobrazení Office Backstage k dispozícii

Šablóny faxov nie sú v balíku Office nainštalované

Služba Pomoc s angličtinou sa zrušila

Kórejčina jazyk odkaz (KOLR) služba sa zrušila

Funkcia uloženia pracovného priestoru sa zrušila

Aktuálne rozloženie všetkých okien sa už nedá ukladať ako pracovný priestor. Príkaz Uložiť pracovný priestor už nie je v Exceli k dispozícii, takže ho už nebudete môcť pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Stále však môžete otvoriť súbor pracovného priestoru (*.xlw), ktorý ste vytvorili v predchádzajúcej verzii Excelu.

Ak chcete v programe Excel 2013 zobraziť viac okien, otvorte požadované zošity alebo vytvorte nové okná (Zobraziť >Nové okno) a ľubovoľne ich zoraďte (Zobraziť > Usporiadať všetko).

Možnosti zobrazenia prehliadača sa nachádzajú inde

Keď ukladáte zošit na web, môžete nastaviť, ako sa bude zobrazovať iným používateľom. Tieto možnosti zvykli byť súčasťou dialógového okna Uložiť ako, ktoré sa zobrazovalo pri ukladaní zošita v SharePointe. Teraz sú k dispozícii, ak kliknete na položky Súbor > Informácie > Možnosti zobrazenia prehliadača.

Tlačidlo Možnosti zobrazenia prehliadača

Po skončení uložte zošit do služby OneDrive alebo pomocou položky Iné webové lokality (Súbor > Uložiť ako).

Spôsob zmeny typu grafu pri individuálnych riadkoch údajov v grafe sa zmenil

V minulosti ste mohli zmeniť typ grafu v prípade rôznych radov údajov tak, že ste ich vybrali a potom klikli na položky Nástroje pre grafy > Možnosti > Zmena typu grafu. Excel potom zmenil typ grafu iba v prípade vybratých radov údajov. Excel 2013 automaticky zmení typ grafu v prípade všetkých radov údajov v grafe.

Ak chcete zmeniť typ grafu pre vybraté riadky údajov, môžete zmeniť graf na rozbaľovací graf. Vyberte graf, čím sa na páse s nástrojmi zobrazia Nástroje pre grafy, kliknite na položku Zmeniť typ grafu na karte Návrh a potom vyberte možnosť Kombinovaný.

Graf typu Rozbaľovacie pole v dialógovom okne Zmena typu grafu

Položka Uložiť ako šablónu sa už nenachádza na páse s nástrojmi pre grafy

V Exceli 2007-2010 môžete uložiť graf vo forme šablóny kliknutím na položku Uložiť ako šablónu na páse s nástrojmi (Nástroje pre grafy > Návrh > Typ). V programe Excel 2013 možnosť Uložiť ako šablónu už nie je na páse s nástrojmi dostupná.

Ak chcete uložiť graf vo forme šablóny, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Uložiť ako šablónu. Excel uloží graf vo forme šablóny grafu (*.crtx) do priečinka \\Appdata\Roaming\Microsoft\Šablóny\Charts. Keď ju budete chcieť použiť na vytvorenie alebo zmenu grafu, prejdite do dialógového okna Vložiť graf alebo Zmeniť typ grafu a potom na karte Všetky grafy otvorte priečinok Šablóny.

Kužeľový a ihlanový typ grafu odteraz patria medzi stĺpcové a pruhové tvary grafu

Ihlanový a kužeľový graf sa už v dialógových oknách Vložiť graf a Zmeniť typ grafu nezobrazujú medzi stĺpcovými a pruhovými grafmi.

Namiesto toho môžete použiť ihlanové a kužeľové tvary v prípade všetkých priestorových stĺpcových alebo pruhových grafov. Kliknite pravým tlačidlom myši na rady údajov v ktoromkoľvek priestorovom stĺpcovom alebo pruhovom grafe a potom kliknite na položku Formátovať rad údajov. V časti Tvar stĺpca alebo Tvar pruhu následne vyberte požadovaný tvar.

Priestorové ihlanové a kužeľové tvary na table úloh Formátovať rad údajov

Možnosť Nový z existujúceho už nie je k dispozícii

Možnosť Nový z existujúceho v balíku Office, ktorá umožňuje vytvoriť nový súbor na základe existujúceho, už nie je k dispozícii po kliknutí na položky Súbor > Nové.

Namiesto toho môžete otvoriť existujúci zošit a uložiť ho s iným názvom súboru (Súbor > Uložiť ako).

Ak je zošit, ktorý chcete použiť, uvedený v priečinku Naposledy otvorené zošity (Súbor > Otvoriť > Naposledy otvorené zošity), alternatívne tiež môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na názov súboru a vybrať položku Otvoriť kópiu. Excel vytvorí kópiu a k názvu súboru pridá číslo. Ak chcete, môžete zošit uložiť s iným názvom súboru.

Spôsob ukladania a používania šablóny zošita sa zmenil

Keď ste v predchádzajúcich verziách Excelu uložili zošit vo forme šablóny, automaticky sa zobrazil v priečinku Moje šablóny v časti Dostupné šablóny (Súbor > Nové).

Keď teraz uložíte zošit vo forme šablóny, nezobrazí sa automaticky ako Osobná šablóna na stránke Nový (Súbor > Nové). Najprv je potrebné vytvoriť priečinok, do ktorého sa budú šablóny ukladať (napríklad C:\Používatelia\<Meno používateľa>\Moje šablóny) a potom z neho urobiť predvolené miesto pre osobné šablóny.

Ak chcete nastaviť predvolené miesto pre šablóny, na karte Súbor kliknite na položku Možnosti. Na karte Uložiť do poľa Predvolené umiestnenie osobných šablón zadajte cestu k priečinku šablón, ktorý ste vytvorili.

Možnosti nastavenia na ukladanie zošitov

Teraz sa všetky vlastné šablóny, ktoré uložíte do priečinka šablón, zobrazia v časti Osobné na stránke Nový (Súbor > Nový).

Umiestnenie osobných šablón

Ovládací prvok Rukoväť priečky sa zrušil

V predchádzajúcich verziách Excelu ste v rámci hárka mohli všade používať ovládacie prvky Rukoväť priečky na rozdelenie okna na tably.

eddtoolsform

Ovládacie prvky Rukoväť priečky sme z programu Excel 2013 odstránili, stále však môžete rozdeľovať okno na tably pomocou tlačidla Rozdeliť na páse s nástrojmi. Vyberte bunku, kam chcete rozdelenie umiestniť, a potom kliknite na položky Zobraziť > Rozdeliť.

Rozdelenie môžete posúvaním premiestniť. Ak chcete horizontálne alebo vertikálne rozdelenie odstrániť, dvakrát naň kliknite.

Prázdny zošit na domovskej obrazovke nie je založený na šablóne Book.xltx

Keď ste v predchádzajúcich verziách Excelu uložili často používané nastavenia zošita vo forme šablóny zošita s názvom Book.xltx, táto šablóna sa uložila do priečinka XLStart (štandardne C:\Používatelia\meno používateľa\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart) a automaticky sa otvorila vždy, keď ste vytvorili nový prázdny zošit.

Keď spustíte Excel 2013, zobrazí sa uvítacia obrazovka a Excel neotvorí nový zošit automaticky. Prázdny zošit, na ktorý môžete kliknúť na uvítacej obrazovke, nie je prepojený so šablónou Book.xltx.

Nastavenie Excelu na automatické otváranie nového zošita pomocou šablóny Book.xltx:

  • Kliknite na položky Súbor > Možnosti a potom na karte Všeobecné v časti Možnosti spustenia zrušte začiarknutie políčka Zobraziť domovskú obrazovku po spustení aplikácie. Keď nabudúce spustíte Excel, otvorí sa zošit s použitím šablóny Book.xltx.

Možnosti spustenia v dialógovom okne Excel – možnosti

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + N taktiež vytvoríte nový zošit, ktorý použije šablónu Book.xltx.

Galéria médií od spoločnosti Microsoft sa zrušila

Galéria médií od spoločnosti Microsoft nie je zahrnutá do balíka Office 2013. Galériu médií nahradilo dialógové okno Vloženie obrázka (Vložiť > Obrázky online). Nová funkcia Vloženie obrázkov online umožňuje vyhľadávanie a vkladanie obsahu z kolekcie obrázkov ClipArt na lokalite Office.com a iných online zdrojov, ako je napríklad vyhľadávanie obrázkov alebo videí v službe Bing, služba Flickr, služba OneDrive alebo stránka Facebook.

Microsoft Office Picture Manager sa zrušil

Microsoft Office Picture Manager už nie je súčasťou balíka Office 2013. Funkcia v podstate bol nahradený Windows Fotogaléria.

Možnosť Skončiť už nie je v zobrazení Office Backstage k dispozícii

V starších verziách Excelu môžete súčasne ukončiť Excel aj zavrieť všetky otvorené zošity. S cieľom predísť nedorozumeniu pri odlišných príkazoch Zavrieť a Skončiť v zobrazení Office Backstage (karta Súbor) sa príkaz Skončiť v programe Excel 2013 odstránil.

V prípade viacerých zošitov, žiaľ, treba klikať na položky Súbor > Zavrieť alebo na tlačidlo Zavrieť Tlačidlo Zavrieť (v pravom hornom rohu okna aplikácie), čím zatvárate zošity po jednom. Ak len chcete ukončiť Excel, trvá to príliš dlho.

Ak chcete Excel ukončiť tak ako predtým, pridajte na panel s nástrojmi Rýchly prístup možnosť Skončiť (Súbor > Možnosti > Panel s nástrojmi Rýchly prístup) alebo kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Excelu na paneli úloh Windowsu a vyberte položku Zavrieť všetky okná.

Možnosť Zavrieť všetky okná

Šablóny faxov nie sú v balíku Office nainštalované

Z dôvodu snahy o zmenšenie inštalácie už nie sú v balíku Office zahrnuté šablóny faxov.

Pred odoslaním faxu pomocou funkcie Internetový fax v programe Excel 2013 (Súbor > Zdieľať > E-mail > Odoslať ako internetový fax) môžete stiahnuť šablóny faxov. Kliknite na položky Súbor > Nové a do poľa Vyhľadať šablóny online zadajte výraz fax.

Služba Pomoc s angličtinou sa zrušila

Z dôvodu nízkeho využitia služby pomoc s angličtinou a služba už nie je k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete v téme čo sa stalo s pomoc s angličtinou?

Ak sa pokúsite používať službu, zobrazí sa hlásenie "služba môže vyhľadávať, pretože nie ste pripojení na internet. Pripojte a skúste to znova."aj vtedy, ak ste pripojení na internet.

Kórejčina jazyk odkaz (KOLR) služba sa zrušila

Z dôvodu nízkeho využitia už nie je k dispozícii služba kórejčina jazyk referenčné zdroje informácií. To ovplyvní anglickom a kórejčina verziách programu Excel.

Ak sa pokúsite používať službu, zobrazí sa hlásenie "služba môže vyhľadávať, pretože nie ste pripojení na internet. Pripojte a skúste to znova."aj vtedy, ak ste pripojení na internet.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×