Zrušené a upravené funkcie v programe SharePoint Workspace 2010

Ak poznáte program Microsoft Office Groove 2007 alebo staršie verzie programu Groove (napríklad Groove Virtual Office 3.x), v nasledujúcom zozname nájdete funkcie, ktoré boli zrušené alebo zmenené v programe Microsoft SharePoint Workspace 2010.

 • Produkt SharePoint Workspace.    Program Microsoft Office Groove sa teraz volá Microsoft SharePoint Workspace.

 • Umiestnenie nástrojov.    Zoznam nástrojov v pracovných priestoroch v programe SharePoint Workspace 2010 sa teraz nachádza na navigačnej table v ľavej časti okna. V predchádzajúcich vydaniach sa zoznam nástrojov zobrazoval vo forme ušiek v spodnej časti okna. V novom návrhu už nie je možné meniť poradie nástrojov presúvaním myšou. Máte však možnosť usporiadať nástroje na navigačnej table podľa typu alebo podľa abecedy.

 • Prihlasovacie heslo a karta Smartcard.    V programe SharePoint Workspace 2010 už nemusíte zadávať heslo ani používať médiá SmartCard na prístup k svojmu kontu. Údaje konta sú chránené prihlasovacími povereniami systému Windows.

 • Správca pracovného priestoru.    V predchádzajúcich vydaniach bolo k dispozícii okno Správca pracovného priestoru, v ktorom sa zobrazoval zoznam všetkých pracovných priestorov s informáciami o stave, ako bol napríklad dátum a čas neprečítaného obsahu. Táto funkcia bola z programu SharePoint Workspace 2010 odstránená. Všetky dôležité informácie o pracovnom priestore si teraz môžete pozrieť na table Pracovné priestory na spúšťacom paneli programu SharePoint Workspace.

 • Upozornenia na kontakty.    V programe SharePoint Workspace 2010 už nie je možné nastaviť upozornenia na kontakty. Okrem toho sa odstránia všetky upozornenia na kontakty, ktoré boli nastavené v predchádzajúcich vydaniach. Namiesto nastavovania upozornení na kontakty môžete kontakty „označiť“ podobne ako v programe Microsoft Office Communicator.

 • E-mailová pozvánka sa teraz obmedzuje na program Outlook.    V predchádzajúcich vydaniach mohli používatelia priamo z aplikácie posielať e-mailové pozvánky aj pomocou iných e-mailových klientov ako Outlook. V programe SharePoint Workspace 2010 budú musieť používatelia, ktorí chcú posielať e-mailové pozvánky pomocou iného e-mailového klienta, skopírovať a prilepiť pozvánku alebo ju poslať ako priložený súbor. Používatelia programu Outlook 2010 môžu naďalej bez problémov posielať e-mailové pozvánky z aplikácie. Začiarkavacie políčko Odosielať e-mailové pozvánky pomocou programu Microsoft Outlook bolo z dialógového okna Predvoľby odstránené.

 • Návrh formulárov programov Groove a InfoPath.    Vlastné nástroje vytvorené pomocou nástrojov Formuláre programu Groove 2007 a Formuláre programu InfoPath budú v programe Microsoft SharePoint Workspace 2010 naďalej fungovať. Nový nástroj Zoznamy však nahrádza tieto nástroje ako štandard na vytváranie nových vlastných nástrojov. Výsledkom je to, že návrh formulárov v nástrojoch Formuláre 2007 a Formuláre programu InfoPath je zakázaný. Všetky aktualizácie návrhu v existujúcich nástrojoch Formuláre programu Groove 2007 a Formuláre programu InfoPath musia vykonať členovia pracovného priestoru, ktorí stále používajú program Groove 2007.

 • Pridanie vlastného nástroja alebo súpravy nástrojov.    Možnosť pridať vlastný nástroj alebo vytvoriť vlastné skupiny nástrojov bola v tomto vydaní odstránená. Používatelia však môžu prehľadávať nástroje uložené ako šablóny nástrojov pomocou funkcie Pridať nástroj.

 • Zoznam kontaktov v Prieskumníkovi pracovného priestoru.    Používatelia už nemajú prístup k zoznamu kontaktov z Prieskumníka pracovného priestoru. Naďalej však môžu používať zoznam kontaktov zo spúšťacieho panela.

 • Zoznam pracovných priestorov v Prieskumníkovi pracovného priestoru.    Používatelia už nemajú prístup k zoznamu pracovných priestorov z Prieskumníka pracovného priestoru. Naďalej však môžu používať zoznam pracovných priestorov zo spúšťacieho panela.

 • Pozvania na jednoduchú konverzáciu.    Program Microsoft Office Communicator je súčasťou balíka Microsoft Office 2010. Pretože program Communicator podporuje konverzáciu viacerých používateľov, podpora pozvaní na jednoduchú konverzáciu v programe SharePoint Workspace 2010 bola odstránená ako zbytočná funkcia.

 • Spoločná navigácia.    Funkcia Spoločná navigácia v ponuke Možnosti bola z programu Microsoft SharePoint Workspace 2010 odstránená. S touto funkciou mohli byť všetci členovia pracovného priestoru programu Groove so zapnutou funkciou Spoločná navigácia prechádzať používateľským rozhraním pracovného priestoru na základe akcií jediného člena pracovného priestoru. Keď napríklad tento člen otvoril určitý nástroj, všetkým ostatným členom sa automaticky otvoril rovnaký nástroj. V programe SharePoint Workspace 2010 musia členovia pracovného priestoru koordinovať svoju navigáciu v pracovnom priestore inými prostriedkami, napríklad pomocou okna konverzácie, odoslaním okamžitej správy alebo telefonicky.

 • Audio konverzácia.    V predchádzajúcich vydaniach mohli členovia pracovného priestoru programu Groove, ktorí mali k počítaču pripojené mikrofóny, okrem funkcií textovej konverzácie v pracovnom priestore programu Groove používať aj funkcie audio konverzácií. Táto funkcia sa už v aktuálnom vydaní nepoužíva.

 • Funkcie konverzácie v režime písania rukou.    V predchádzajúcich vydaniach bol v oblasti konverzácie v pracovnom priestore programu Groove k dispozícii režim písania rukou. Používatelia so zapnutým režimom písania rukou si mohli vybrať nástroje na kreslenie a použiť ich na vytváranie položiek konverzácie. Táto funkcia sa už v aktuálnom vydaní nepoužíva.

 • Hlasové správy.    V predchádzajúcich vydaniach mohli používatelia zaznamenávať hlasové správy, ktoré sa odosielali v okamžitých správach alebo v pozvánkach pracovného priestoru. Táto funkcia sa už v aktuálnom vydaní nepoužíva.

 • Viacero identít.    V predchádzajúcich vydaniach mohli používatelia vytvárať ďalšie jedinečné identity, ktoré sa používali v jednom konte. Cieľom vytvorenia ďalšej identity bolo umožniť používateľovi komunikovať ako rôzne osoby. Táto funkcia sa už v aktuálnom vydaní nepoužíva. Ak ste inovovali staršiu verziu, v ktorej ste vytvorili ďalšie identity, môžete tieto identity naďalej používať. Nemôžete však vytvárať nové identity.

 • Integrácia programov Office Messenger a Communicator.    Integrácia programov Office Messenger/Office Communicator v rozhraní API systému Windows bola v programe Microsoft SharePoint Workspace 2010 odstránená a bola nahradená integráciou v balíku Microsoft Office. Toto poskytuje bohatšiu, stabilnejšiu a konzistentnú skúsenosť s používaním vo všetkých aplikáciách balíka Microsoft Office 2010. Používateľom sa zobrazia informácie a akcie, ktoré sú k dispozícii pre kontakty v programe SharePoint Workspace 2010.

 • Prekrytie ikony Odstavené.    Odstavené používateľské kontá v pracovnom priestore programu Microsoft Office Groove 2007 sa umiestňujú do skupiny používateľského rozhrania Odstavené a v indikátore prítomnosti sa zobrazí prekrytie ikony Odstavené. V programe Microsoft SharePoint Workspace 2010 bolo prekrytie ikony Odstavené odstránené. Odstavení používatelia sa naďalej umiestňujú do skupín ako v programe Office Groove 2007, pričom názov skupiny sa zobrazuje v používateľskom rozhraní.

 • Stavové informácie v popise o členoch, ktorí používajú nástroje v pracovných priestoroch.    V programe Microsoft Office Groove 2007 sa vždy, keď člen otvorí nástroj v pracovnom priestore, zobrazí popis pre všetkých ostatných členov s upozornením na zmenu stavu. Táto funkcia bola v programe SharePoint Workspace 2010 odstránená. Členovia pracovného priestoru však naďalej môžu kurzorom ukázať na očíslovaný indikátor prítomnosti v názve nástroja a zobrazia sa im mená členov, ktorí momentálne nástroj používajú.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×