Zrušené a upravené funkcie v programe Access 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok obsahuje zoznam funkcií, ktoré sa v programe Microsoft Access 2010 zmenili v porovnaní s funkciami, ktoré boli k dispozícii v programe Access 2007. V nasledujúcej tabuľke je uvedené aj odôvodnenie, prečo došlo k zmene danej funkcie. Tabuľka tiež obsahuje vysvetlenie dosahu zmeny na databázu programu Access a poskytuje alternatívne riešenia v prípadoch, kde sú k dispozícii ďalšie možnosti.

Zrušená resp. upravená funkcia

Predmet zmeny

Alternatívy

Funkciu pracovnej tably Pridať pole nahradila galéria Typ údajov.

Namiesto používania možností pridania poľa na páse s nástrojmi v údajovom zobrazení budete môcť na vybratie rôznych preddefinovaných typov údajov a na ukladanie a opätovné používanie vlastných typov údajov používať galériu Typy údajov. Pomocou galérie Typ údajov možno lepšie zdieľať funkčnosť a typy údajov. Možnosti pracovnej tably Pridať pole umožňovali používať šablóny len jedného poľa, zatiaľ čo galéria Typ údajov umožňuje priradiť šablóny viacerých polí. Zrušia sa všetky zmeny vykonané v zozname polí a volania makra na pracovnú tablu Pridať pole budú neúspešné.

Automatický formátskupiny sa nahrádza motívy skupine možností.

Skupina Automatický formát už nie je k dispozícii na páse s nástrojmi v zobrazení rozloženia formulárov a zobrazení rozloženia zostáv. Skupinu Automatický formát nahradila skupina Motívy.

Skupina Motívy poskytuje lepšie možnosti formátovania formulárov a zostáv, pretože tieto motívy sú prispôsobiteľné, rozšíriteľné a možno ich prevziať alebo zdieľať s ostatnými používateľmi prostredníctvom lokality Office Online alebo prostredníctvom e-mailu. Možno ich tiež publikovať na serveri. Automatické formáty bolo možné používať len v programe Access, motívy možno používať aj v iných aplikáciách balíka Office.

Príkaz Automatický formát môžete pridať na vlastný pás s nástrojmi.

Ovládací prvok Kalendár (mscal.ocx) už nie je podporovaný

Po otvorení formulára s ovládacím prvkom Kalendár sa tento ovládací prvok v programe Access 2010 nezobrazí, no zobrazí sa chybové hlásenie poukazujúce na skutočnosť, že databáza programu Access obsahuje chýbajúci alebo prerušený odkaz na ovládací prvok.

Ak chcete tento problém vyriešiť, odstráňte ovládací prvok Kalendár z aplikácie.

Na pridanie ovládacieho prvku Kalendár môžete použiť funkciu DatePicker.

Stránky s prístupom k údajom nebudú k dispozícii.

Nebudete môcť vykonávať a navrhovať stránky s prístupom k údajom. Hoci sa stránky s prístupom k údajom zobrazujú na navigačnej table, ak sa ich pokúsite otvoriť, zobrazí sa chybové hlásenie poukazujúce na skutočnosť, že v programe Access nie sú podporované operácie pre stránky s prístupom k údajom.

Stránky s prístupom k údajom budú aj naďalej uložené v databázach a môžete ich používať prostredníctvom starších verzií programu Access. Pomocou lokality SharePoint môžete hostovať program Access na webe.

Export, import a prepájanie na údaje zo súborov programu Lotus 1-2-3 nebude k dispozícii.

Zoznamy programu Lotus sa v programe Access 2010 zobrazia, no nebude s nimi možné pracovať.

Zobrazí sa chybové hlásenie „Nenašiel sa inštalovateľný ovládač ISAM“.

Na export, import a prepájanie na údaje zo súborov programu Lotus 1-2-3 použite staršie verzie programu Access.

Export, import a prepájanie na údaje z programu Paradox 3, 4, 5, 6, 7 nebude k dispozícii.

Zoznamy programu Paradox sa zobrazia, no nebude s nimi možné pracovať, pretože možnosti týkajúce sa zobrazovania údajov, exportu a importu nebudú k dispozícii.

Zobrazí sa chybové hlásenie „Nenašiel sa inštalovateľný ovládač ISAM“.

Na export, import a prepájanie na údaje zo súborov programu Paradox 3, 4, 5, 6, 7 použite staršiu verziu programu Access.

Red 2 ISAM a Jet 2 nebudú podporované.

Export, import a prepájanie na údaje z programu Access 1.0 a 2.0 (Red 2 alebo Jet 2) nebude v programe Access 2010 k dispozícii.

Zobrazí sa chybové hlásenie „Nenašiel sa inštalovateľný ovládač ISAM“.

Na export, import a prepájanie na údaje zo súborov programu Access 1.0 a 2.0 (Red 2 alebo Jet 2) budete potrebovať program Access 2007.

Zobrazovač konfliktov replikácie nebude k dispozícii.

Prostredníctvom Zobrazovača konfliktov replikácie mohli používatelia vizuálne zobraziť konflikty pri synchronizácii a povoliť ich riešenie.

Môžete napísať vlastné funkcie riešenia konfliktov a označiť ich vo vlastnosti ReplicationConflictFunction v replikačnej množine databázy.

Informácie o tom, ako vytvoriť vlastnú postup na vyriešenie konfliktov nájdete v článku o tom, ako používať vlastnosť ReplicationConflictFunction.

Formát snímky nebude podporovaný.

Formát snímky (.snp) je prenosný formát, ktorý možno použiť na zobrazenie zostáv programu Access v počítačoch, v ktorých nie je nainštalovaný program Access. Používatelia programu Access 2010 nebudú môcť exportovať zostavy do formátu snímky.

Zostavy môžete exportovať vo formátoch XPS alebo PDF, alebo môžete zostavy exportovať do iných programov balíka Office, napríklad do programov Word alebo Excel.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o ostatných novinkách v programe Access 2010 a o ďalších zmenách nájdete v prepojeniach zobrazených v sekcii Pozrite tiež.

na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×