Office
Prihlásenie

Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – výkaz aktivít Yammera

Ako správcovi služieb Office 365 vám tabuľa (dashboard) Zostavy zobrazuje údaje o používaní produktov Office 365 vo vašej organizácii. Pozrite si Výkazy aktivít v centre spravovania služieb Office 365. S výkazom aktivít Yammera môžete pochopiť úroveň aktivít vašej organizácie s Yammerom, ak sa pozriete na počet jedinečných používateľov, ktorí používajú Yammer na zverejňovanie správ, označovanie, že sa im správa páči alebo čítanie správ a množstvo činností vytvorených v rámci celej organizácie.

Poznámka: Ak chcete zobraziť zostavy služieb Office 365, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo správcom Exchangeu, SharePointu či Skypu for Business, prípadne čitateľom zostáv.

Ako sa dostať k výkazu aktivít Yammera

 1. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Zostavy > Používanie

 2. Vyberte miniaplikáciu Aktivity Yammera na tabuli Zostavy.

  Snímka obrazovky zobrazujúca miniaplikáciu Výkazy aktivít Yammera na tabuli Zostavy v službách Office 365

  Prípadne vyberte položku Aktivity Yammera v rozbaľovacom zozname Vyberte určitú zostavu.

  Snímka obrazovky s ponukou Vyberte zostavu na tabuli Zostavy v službách Office 365

Interpretácia zostavy o aktivitách Yammera

Vďaka grafom Aktivita a Používatelia máte k dispozícii prehľad o aktivitách Yammera svojho používateľa.

Snímka obrazovky s výkazom aktivít Yammera zobrazujúca graf aktivity a tabuľku podrobností používateľov pre danú aktivitu.

Výkaz aktivít obsahuje nasledujúce informácie.

 • Použite karty dňa na zobrazenie trendov zostavy Aktivity Yammera počas posledných 7 dní, 30 dní, 90 dní alebo 180 dní. Ak však v zostave kliknete do určitého dňa, tabuľka zobrazí údaje za uplynutých 28 dní od aktuálneho dátumu (nie od dátumu vytvorenia zostavy).

 • Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

 • Môžete si zobraziť graf Aktivita, ktorý umožňuje pochopiť trend miery aktivity Yammera v rámci vašej organizácie. Približuje pomer medzi aktivitou zverejnených správ, prečítaných správ alebo správ označených, že sa používateľom páčia.

  Snímka obrazovky so zobrazením Aktivita vo výkaze aktivít Yammera v službách Office 365
  • Na grafe Aktivita os Y označuje počet aktivít zverejnených správ, prečítaných správ alebo správ označených, že sa používateľom páčia.

 • Môžete si zobraziť graf Používatelia, ktorý umožňuje pochopiť trend množstva jedinečných používateľov, ktorí generujú aktivity Yammera. Môžete si prezrieť trend používateľov, ktorí správy Yammera zverejňujú, čítajú alebo ktorým sa správy Yammera páčia.

  Snímka obrazovky so zobrazením Používatelia vo výkaze aktivít Yammera v službách Office 365
  • Na grafe aktivity Používatelia je os Y používateľ, ktorý správy Yammera zverejňuje, číta alebo sa mu Yammera správy páčia.

  • V oboch grafoch sa os X používa na označenie vybratého rozsahu dátumov danej zostavy.

 • Série údajov, ktoré sa zobrazujú v grafe, môžete filtrovať kliknutím na položku v legende. Kliknite alebo ťuknite napríklad v grafe Aktivita na položku Zverejnené, Prečítané alebo Označené Páči sa mi to a zobrazia sa vám len informácie, ktoré s ňou súvisia.

  Snímka obrazovky s možnosťami Uverejnené, Prečítané a Prepojené pre výkaz aktivít Yammera

  Pri zmene tohto výberu nedochádza k zmene informácii v tabuľke s mriežkou.

 • V tabuľke pod grafom sa zobrazuje rozdelenie aktivít Yammera každého používateľa.

  V tejto ponuke môžete filtrovať a zoraďovať údaje.

  Snímka obrazovky s možnosťami ponuky pre výkazy Yammera

  Môžete tiež pridať a odstrániť stĺpce. Dostupné stĺpce sú:

  • Meno používateľa    je e-mailová adresa používateľa. Môžete zobraziť skutočnú e-mailovú adresu alebo urobiť toto pole anonymným.

   Mriežka zobrazuje používateľov, ktorí sa prihlásili do Yammera pomocou konta Office 365 alebo ktorí sa prihlásili do siete pomocou jediného prihlásenia.

  • Zobrazované meno    je celé meno používateľa. Môžete zobraziť skutočnú e-mailovú adresu alebo urobiť toto pole anonymným.

  • Stav používateľa    je jedna z troch hodnôt: Aktivovaný, odstránený alebo pozastavený.

   Tieto zostavy zobrazujú údaje pre aktívnych, pozastavených a odstránených používateľov. Neodrážajú nepotvrdených používateľov, pretože nepotvrdení používatelia nemôžu správu zverejniť, prečítať alebo označiť, že sa im správa páči.

  • Stav Zmena dátumu (UTC)    je dátum, kedy bol stav používateľa v Yammeri zmenený.

  • Dátum poslednej aktivity (UTC)    odkazuje na posledný deň, kedy používateľ správu zverejnil, prečítal alebo označil, že sa mu správa páči.

  • Zverejnené    je počet správ používateľa, ktoré boli zverejnené v časovom období, ktoré ste zadali.

  • Prečítané    je počet konverzácií používateľa, ktoré boli prečítané v časovom období, ktoré ste zadali.

  • Páči sa mi to    je počet správ používateľa, ktoré označil, že sa mu páčia, v časovom období, ktoré ste zadali.

  • Priradený produkt označuje produkty služby Office 365, ktoré má tento používateľ priradené.

  Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú informácie umožňujúce identifikovať používateľa, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si časť Skryť podrobnosti o používateľovi v zostavách, ktorá sa nachádza v téme Výkaz aktivít v centre spravovania služieb Office 365.

 • Kliknutím alebo ťuknutím na prepojenie Export Zostavy služieb Office 365 – exportovanie údajov do súboru Excelu môžete tiež exportovať údaje zostavy do excelového súboru vo formáte.csv. Tento krok vyexportuje údaje všetkých používateľov a umožní vám jednoducho si ich zoradiť a filtrovať pre potreby ďalšej analýzy. Ak máte menej ako 2 000 používateľov, zoradenie a filtrovanie v tabuľke môžete uskutočniť priamo v zostave. Ak máte viac než 2 000 používateľov, pred filtrovaním a zoraďovaním je potrebné údaje exportovať.

Aké údaje sú v týchto zostavách?

 • Všetci klienti    Tieto zostavy agregujú údaje v rámci všetkých klientov, vrátane tých, ktorí používajú Yammer v prehliadači alebo v aplikáciách iOS alebo Androidu.

 • Žiadne údaje externej siete    Údaje externej siete nie sú súčasťou týchto zostáv.

 • Aktivované siete    Tieto zostavy zobrazujú údaje pre sieť Yammer, ktorá je súčasťou vášho predplatného služieb Office 365. Graf spája používanie všetkých používateľov, ktorí sa prihlásili do aktivovanej siete, a to bez ohľadu na to, či na prihlásenie používajú služby Office 365 alebo Yammer.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×